Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Manželka čeká dítě s jiným mužem, musím popírat otcovství? Je ve 3 měsíci. Richard


ODPOVĚĎ:
Otcovství budete muset popřít – dítě bylo počato za trvání Vašeho manželství, tudíž se nenarodí dost pozdě na to, abyste za otce podle zákona nebyl považován.