Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Text pojednává o skutečnosti, kdy otec popírá své otcovství a to musí prokázat soud na základě důkazů nebo podle zákona.

Určení otcovství soudem

  • Není-li matka dítěte vdaná, ani není otcovství určeno prohlášením rodičů, určí otcovství na návrh matky nebo domnělého otce soud.
  • Za otce bude považován muž, který s matkou souložil v době, od níž neuplynulo více než 300 dní a méně než 180 dní do narození dítěte, pokud není jeho otcovství z vážných důvodů vyloučeno.
  • Žaloba na určení otcovství musí směřovat proti jednomu muži. Pokud matka v kritické době měla více partnerů, může žalovat ostatní, až pokud nebude otcovství prokázáno u prvního žalovaného muže.
  • Otcovství se určí znaleckým posudkem srovnáním DNA dítěte a domnělého otce.
  • Není-li domnělý otec již naživu, přesto může proběhnout řízení o určení otcovství. Pokud by bylo otcovství prokázáno, dítě bude po zemřelém otci dědit.

(Poznámka: vzor žaloby na určení otcovství je možné stáhnout ve vzorech zdarma v hlavním menu.)

Úzce související texty: