Počet stránek ve webu: 37.464

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem rozvedený od podzimu 2017. Žil jsem s manželkou a dětmi v rodinném domě, který manželka dostala darem od svého dědy před manželstvím. Po dobu cca. 15 let manželství se dům rekonstruoval a já jsem tam mimo svůj čas a úsilí nainvestoval cca. 1.500.000 Kč - výplaty, spoření, peníze od své matky, půjčka od zaměstnavatele.

Chci se rozvést a majetkoprávní vyrovnání bude součástí rozvodu. Musíme mít dům zkolaudovaný, abychom mohli dohodu o majetku a vyplacení peněz sepsat a doložit, zajímá se o to soud? A je nutný odhad nemovitosti? Děkuji za odpověd Beáta

1. Momentálně je podána Žaloba na vypořádání SJM (1/2017), kdy první jednání je nařízeno 6/6/18. Díky tomu, že bývalý manžel odmítal prodat byt v SJM, aby se vyrovnaly závazky, v žalobě je uvedeno přikázání nemoviosti do jeho vlastnictví, a dluhy (dluh u Hypoteční banky - úvěr vedený na oba manžele, dluh u SVJ - vedeno na oba - SJM).

V srpnu 2017 se ode mě odstěhovala manželka ke svému příteli, požádala o rozvod, se kterým jsem souhlasil a 11.1.2018 nás soud rozvedl. Nejsme majetkově vyrovnáni, v SJM máme dům, na který je úvěr, který splácím já. Vím, že nemohu vyměnit zámek ve dveřích, když nejsme majetkově vyrovnáni.

Manžel si "koupil" družstevní byt 1+1, 03/1992. Tehdy v tržní hodnotě 50.000 Kč. Byl svobodný a koupil ho za jeho peníze. 06/1992 jsme měli svatbu, 09/1992 jsme tento byt vyměnili za 2+1 s doplatkem, takže se z jeho bytu stalo SJM. Až jsme se dopracovali k současnému domu. Teď jsme před rozvodem. Chtěla bych se rozvést společným návrhem, bez soudu.

Partner se soudí o vypořádání SJM od 11/2012. Rozvod 02/2012. V původním návrhu byly požadavky, že žalobkyně (exmanželka) chce polovinu nákladů na pořízení akcií, které byly nabídnuty manželovi v jeho práci (pouze 5 zaměstnanců ve větší firmě) a nyní má v 10/2016 nový požadavek, že chce i polovinu samotných akcií, ze kterých plynuly dividendy a tím pádem i tyto požitky až do dne rozhodnutí soudu.

Jsme manželé 11 let, 2 nezletilé děti (8 a 9 let). Čeká nás rozvod manželství. Manžel mě 2014-2017 opakovaně podvádí a před na konci prosince 2017 se odstěhoval. Už s námi žít nechce. Bydlí sám v pronajatém domě a občas k němu přijede jeho současná „partnerka“. Já bydlím s dětmi v domě. Ten je napsaný jen na manžela a zkolaudován byl ještě před svatbou.

Při rozdělování majetku v rámci rozvodu mého přítele je bývalou manželkou uplatňován finanční dar od její maminky. Tento nezpochybňuje, ale nesouhlasí s jeho výší. Při prvním projednávání u okresního soudu neměl advokáta a tak se do zápisu, který byl doplňován po jednání, kde nefungovalo nějaké zařízení, dostala částka o 1.000.000 Kč vyšší, než měla.

V červnu 2016 jsem se na Vás obracela o radu, jak si mám počínat při zjištění, že manžel v několika případech zaslal peníze na účet třetí osoby, aby si vytvořil několikasettisícovou finanční rezervu, která tímto bude pro následné, jím tajně plánované dělení majetku, mimo SJM.

Jsem před rozvodem manželství, které trvá 32 roků. Před manželstvím jsem zdědila domek mimo mé bydliště. S manželem jsme o něj pečovali. Manžel si domek zamiloval, je kutil (pochází z rodinného domu) a realizoval tam své koníčky. Já domek po rozvodu potřebuji. Mám v Praze hypotéku na byt, je mi 57 let a jsem nemocná.