Počet stránek ve webu: 37.737

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chci se zeptat ohledně majetku našeho syna, který se chce ženit, jak by to bylo po svatbě. Synovi jsme darovali stavební pozemek (na základě darovací smlouvy), na kterém nyní staví (nyní je to ve fázi hrubé stavby, dům není ještě zapsán ani v katastru nemovistostí a nemá ještě ani číslo popisné), svatba má být v listopadu a to se možná stihnou dát akorát okna, nic víc.

S manželem se budeme rozvádět a vlastníme v SJM byt. Dohodli jsme se, že tento byt připadne po rozvodu mně a zajímalo by mě, jaký je postup. K rozvodovému soudu podáváme společně i návrh na rozdělení majetku. Až nás tedy rozvedou, stačí dát na katastr tu dohodu o vypořádání bytu spolu s návrhem na vklad práva v katastru nemovitostí a zaplacením poplatku 1.000 Kč.

Zahájili jsme rozvodové řízení, dohodli se na péči o děti (stání proběhlo) a sepsali dohodu o majetkovém vyrovnání (rozdělení nemovitostí, movitostí i finanční dar pro manželku, ověřené podpisy u právníka). Teď jsme po 3/4 roce dostali termín rozvodu a manželka mi řekla, že chce víc peněz, nebo u soudu řekne, že s dohodnou nesouhlasí. Co mám dělat?

Mohla bych se zeptat, zda mám nárok na zvýšení alimentů, na školou povinné dítě? Můj čistý měsíční příjem v práci je cca 30.000 Kč, z toho platím hypotéku, úvěr na auto, bydlení + poplatky, životní pojištění, penzijní pojištění a samozřejmě veškeré potřeby své a dětí. Otec dětí je velmi dobře postavený a finančně nadstandardně ohodnocený (myslím, že čistý měs. příjem bude 40.000 - 45.000 Kč).

Jsem plnoletá studentka a chtěla bych si nechat dodatečně zapsat do rodného listu otce, který bohužel nedávno zemřel. Má matka po něm soudně přiznání otcovství nevymáhala a on nechtěl být v rodném listu uveden. Já bych ho tam ale už kvůli nároku na sirotčí důchod chtěla zapsat. Co pro to mám udělat, respektive jak na úřadě otcovství prokázat? Děkuji, Daniela.

Manžel čerpal otcovskou dovolenou od 23.3.2018 do 29.3.2018. Příjem ze zaměstnání za březen 2018 byl tedy ponížen o tento týden. 18.4.2018 mu byla od ČSSZ vyplacena otcovská dovolená. Zjistili jsme, že pro výpočet přídavků byl příjem za březen 2018 zaúčtován do 1. čtvrtletí, kdežto výplata otcovské do 2. čtvrtletí - počítá se den výplaty.

Máme syna, který má z nesezdaného vztahu dvouletého syna (vnuk), kterého má v péči jeho bývalá partnerka. Bydlí s ním u její matky v jiném městě. Syn je soudně omezen na svéprávnosti ohledně hospodaření s penězi a úvěrů (bral drogy), rodičská práva mu byla ponechána. Já jsem soudně určena jeho opatrovníkem.

Opatrovnictví: Mám svěřenou svou dceru (8 let) do péče, rozsudek je v právní moci. Matka nejeví o svou dceru zájem, jsem povinen v sudé pátky odpoledne předat svou dceru matce na nádraží (máme to tak v rozsudku). Matka si dlouhodobě nejezdí a já vodím dceru na nádraží, koupíme zmrzlinu počkáme 20 minut, pak odcházíme a já dceři zajistím víkendový program.

Následně posílám soudu onu účtenku a fotku dcery pořízenou v příslušný čas, činím tak proto, že matka ráda vyvolává spory (udání na policii, návrhy na výkon soudního rozhodnutí atp. , její dcera je pro matku zbraň jak škodit po rozvodu). Zničeho nic matka poslala na nádraží svou babičku (prababičku mé dcery), která měla v ruce jakýsi papír, snad zplnomocnění matky k převzetí dítěte. S prababičkou jsem v současnosti v přestupkovém řízení za její přestupek proti občanskému soužití, svou dceru této paní předat prostě nechci. Na nádraží jsem prostě dceru nepředal. Porušil jsem rozsudek? Mařím soudní rozhodnutí? Dopouštím se něčeho, za co by mě mohl soud postihovat například pokutou. V rozsudku je uvedeno, že jsem povinen předat dceru matce, dotaz tedy zní, může matka zplnomocňovat jinou osobu a požadovat po mne abych dceru předal někomu jinému? Prosím o odpověď z právního hlediska, o dobré mravy zde nejde,
v tom jsme dávno selhali. Děkuji za kvalifikovanou odpověď. Věnceslav.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Vaši otázku je zapotřebí hledat v obecném výkladu práv a povinností rodičů. Vaší situace se týká hned několik ustanovení občanského zákoníku – konkrétně zejména § 887 a 881. Podle § 887 občanského zákoníku nemohou rodiče svěřit výkon práva udržovat osobní styk s dítětem jiné osobě. Zákon ale zcela určitě nemá na mysli jednorázovou záležitost jakou je „pouhé“ předání dítěte – je tedy třeba rozlišovat mezi předáním dítěte a celovíkendovým stykem s dítětem. Pokud by dceřina prababička dceru nejen převzala, ale místo její matky by s Vaší dcerou strávila celý víkend, pak tato situace v pořádku není (obzvlášť pokud by k ní docházelo opakovaně), protože sudé víkendy jsou vyhrazeny k trávení času Vaší dcery s její matkou a nikoliv s prababičkou.
Pokud ale prababička na základě plné moci od Vás dceru převezme a následně ji předá matce která s ní stráví víkend tak, jak určuje rozsudek, nepovažuji za vhodné neumožnit styk dcery s matkou jen proto, že si dceru nepřevzala matka osobně. Dalším ustanovením, které se Vaší situace týká, je totiž § 881, dle kterého mohou rodiče péči o dítě a jeho ochranu, výkon jeho výchovy, popřípadě některých jejích stránek, nebo dohled nad dítětem svěřit jiné osobě. Z toho vyplývá, že neočekávané situace jistě lze řešit tak, že k osobnímu vyzvednutí a předání bude zmocněna jiná osoba (prababička).
Pokud by se situace opakovala, doporučuji předání dcery zrealizovat, ale zajímat se o to, proč si dceru nepřevzala matka osobně a následně rozhovorem s dcerou zjistit, jak styk probíhal – zda strávila víkend převážně s matkou nebo převážně s prababičkou. Pokud by k Vámi popsané situaci docházelo opakovaně nebo v případě, že by dcera trávila víkendy s prababičkou místo s matkou, doporučuji o celé záležitosti informovat OSPOD a požádat o zjednání nápravy s poukazem na to, že jednání matky je v rozporu s § 887 občanského zákoníku.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Neoprávněná osoba (dědeček, babička, pradědeček, prababička) chce převzít dítě a má plnou moc - je možné předat dítě na základě plné moci oprávněné osoby (nepečujícího rodiče)?

Snoubenec se 06/2017 rozvedl s manželkou, se kterou má celkem 5 dětí. 2 jsou v podstatě dospělé (18,17) a jsou na škole v Čechách. Syn 15 (sluchově postižený) je u nás v Rakousku. Nejmladší 2 děti (8, 5) jsou v matčině domácnosti. V listopadu 2017 přišel otec o bydlení. Syna musel poslat k mámě, v prosinci přišel ke mně a samozřejmě jsme hned začali řešit, že tento kluk půjde sem.

Jsem od 9/2015 rozvedená, od 12/2015 žiji s novým přítelem a mými 2 dětmi, které mám s ex manželem. Máme u přítele i trvalé bydliště. Žádám momentálně o zvýšení výživného. Ze soudu chtějí vědět, zda nebydlím s někým ve společné domácnosti. S přítelem finančně nehospodařím, každý žijeme ze svého, od roku 2016 už ani příteli nepřispívám na inkaso, jsem od té doby nezaměstnaná.