Počet stránek ve webu: 36.866

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěla bych se zeptat, když máme s manželem jednu společnou půjčku a jednu má sám na sebe, mám já z právního nikoli lidského hlediska povinnost mu na ně do soudního jednání přispívat. Děkuji, Katka

Od 09/2015 jsem na mateřské dovolené, MD. Od 08/2015 mi byl změněn platový výměr (se změnou pracovní pozice z ředitele na řadového zaměstnance) na ½. Po MD jsem si vybírala nevybranou dovolenou (42 dnů). Výše náhrady mi byla vypočítána dle posledního platového výměru, přestože se jednalo o dovolenou z ředitelské pozice.

Mám na sebe uzavřené penzijní spoření a životní pojištění. Má v případě rozvodu, manžel na to nějaký nárok? Zdědila jsem po dědečkovi pole a vinice, které postupně prodávám, má v případě rozvodu, manžel nárok na peníze z prodeje tohoto dědictví? Za jaké období se vypočítává částka výživného, je to například za posledních 6 měsíců?

Partner se soudí o vypořádání SJM od 11/2012. Rozvod 02/2012. V původním návrhu byly požadavky, že žalobkyně (exmanželka) chce polovinu nákladů na pořízení akcií, které byly nabídnuty manželovi v jeho práci (pouze 5 zaměstnanců ve větší firmě) a nyní má v 10/2016 nový požadavek, že chce i polovinu samotných akcií, ze kterých plynuly dividendy a tím pádem i tyto požitky až do dne rozhodnutí soudu.

S tátou chceme zařídit, abych od 18 let bydlela sama. To bude až 08/2017. Zajímalo by nás, jestli bych jako student měla nárok na nějaké příspěvky od státu. Rodiče by mi určitě nějaké výživné posílali, ale taky nemají peněz nazbyt. Mám možnost tady mít brigádu tak za 5.000 Kč měsíčně, ale nevím, jak dlouho bych to zvládla - školu s dojížděním a do toho na odpoledne brigádu.

Chci se zeptat, jestli má syn nárok na výživné, je autista, v dubnu 2018 mu bude 18 let. Ze zdravotních důvodů má odklad střední školy a byl mu přiznán plný invalidní důchod. Jeho otec si myslí, že už je zaopatřený a nemusí mu platit, má pravdu? Děkuji, Dita.

Jsme manželé 11 let, 2 nezletilé děti (8 a 9 let). Čeká nás rozvod manželství. Manžel mě 2014-2017 opakovaně podvádí a před na konci prosince 2017 se odstěhoval. Už s námi žít nechce. Bydlí sám v pronajatém domě a občas k němu přijede jeho současná „partnerka“. Já bydlím s dětmi v domě. Ten je napsaný jen na manžela a zkolaudován byl ještě před svatbou.

Při rozdělování majetku v rámci rozvodu mého přítele je bývalou manželkou uplatňován finanční dar od její maminky. Tento nezpochybňuje, ale nesouhlasí s jeho výší. Při prvním projednávání u okresního soudu neměl advokáta a tak se do zápisu, který byl doplňován po jednání, kde nefungovalo nějaké zařízení, dostala částka o 1.000.000 Kč vyšší, než měla.

Zajímalo by mě, jestli když si matka dítěte chce změnit trvalé bydliště, zda se automaticky změní i dítěti. Nebo k tomu musí dát souhlas i otec dítěte? Dítě není svěřeno do výhradní péče matky, je tedy v péči obou rodičů. Děkuji Olina.

S manželem nežijeme od 9/2014 ve společné domácnosti a děti po vzájemné dohodě máme ve střídavé péči. Během našeho manželství jsem usnesením zdědila byt po zemřelém otci. Byt jsme s manželem prodali, výtěžek z prodeje bytu byl 1.800.000 Kč. Z této částky jsme 800.000 Kč prokazatelně použili na mimořádnou splátku hypotéčního úvěru na společný byt, který máme v osobním vlastnictví.