Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem ředitelkou příspěvkové organizace - MŠ od 09.2016. Chci provést změnu organizační struktury od 01/2017 - zrušit místo zástupkyně ředitelky MŠ. Zástupkyně má tyto smlouvy: z 1.11.1996 prac. smlouva na dobu neurčitou - učitelka MŠ. Pak ze stejného dne: 30.8.2005 - Dohodu o změně pracovní smlouvy, druh práce: zástupce ředitele MŠ (od 1.9.2005) a současně také 30.8.2005 - Jmenování do funkce zástupce ředitele MŠ (od 1.9.2005).

Který dokument je tedy v platnosti, když jsou oba podepsané ve stejný den? A jak dále postupovat, když chci toto místo (zástupkyně ředitelky) zrušit (její práci si dělám sama) a nabídnout zmíněné pracovnici místo učitelky MŠ? Děkuji za odpověď. Děkuji, Gabriela.

ODPOVĚĎ:
Dne 30.8.2005 došlo u této zaměstnankyně ke změně pracovní smlouvy na základě jmenování do funkce zástupkyně ředitelky MŠ. Provedení změny pracovní smlouvy bylo již nadbytečné, ale není to v přímém rozporu se zákoníkem práce. Můžete provést organizační změnu a dané místo zástupkyně ředitelky MŠ zrušit, konstatovat nadbytečnost dané zaměstnankyně a dát jí výpověď dle § 52 písm. c) zákoníku práce, popř. se s ní domluvit na jiném pracovním zařazení, tj. dohodnout změnu pracovní smlouvy na druh práce „učitelka v MŠ“. Pokud pracovní místo rušíte, pak zrušení nemusí předcházet odvolání daného zaměstnance, i když byl do své funkce jmenován.