Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Pracuji v soukromé firmě od roku 2003, zaměstnavatel mi každý konec roku prodlouží dodatkem smlouvu o další rok, čili do 31.12. následujícího roku. V roce 2004 vyšel zákon, že 2x může zaměstnavatel, ale pak musí dát smlouvu na neurčito. Na mě se to prý nevztahovalo, protože jsem měl smlouvu od roku 2003. Firma funguje normálně, žáden důvod zde není pro toto jednání, je to správně anebo mám mít smlouvu na neurčito? Děkuji za odpověď, Jiří


ODPOVĚĎ:
Už Vám měla být dávno dána smlouva na dobu neurčitou, protože i kdybyste měl smlouvy na dobu určitou počítány až od 1.1.2005, kdy Vám vznikl další pracovní poměr na dobu určitou, tak dvojí prodloužení (resp. 2 roky, na které je možné mezi týmiž účastníky uzavírat opakovaně smlouvy na dobu určitou) už dávno uběhlo a máte nárok na smlouvu na dobu neurčitou. Chování zaměstnavatele je účelové a protiprávní.

Bohužel musím Vás upozornit, že způsob, jakým by se zaměstnavatel vyhnul sčítání těchto pracovních poměrů na dobu určitou existuje:
1. poměr na dobu určitou uplyne, 6 měsíců není mezi týmiž účastníky pracovní poměr, vznikne 2. poměr na dobu určitou a nebude se sčítat s tím prvním, takže dvouletá lhůta, ve které se mohou opakovaně mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavírat pracovní poměry na dobu určitou běží znova od počátku 2. pracovního poměru.