Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Pracuji v příspěvkové organizaci s 12 hodinovou pracovní dobou. Ve svém volném dni musíme absolvovat školení pořádané organizací. Jak by toto školení mělo být vykázáno ve mzdě. Je nějaký zákon kde je toto popsáno. Zaměstnavatel nám toto školení započítá do odpracovaných hodin. Nejedná se o práci přesčas? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě záleží na tom, jak je stanovena pracovní doba v pracovní smlouvě a též jakým způsobem je dále upravena ve vnitřních předpisech zaměstnavatele. Dle toho lze teprve posoudit, zda se jedná o práci přesčas či lze školení započítat do běžné pracovní doby.