Počet stránek ve webu: 38.062

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Měl jsem do 30.6.2017 pružnou pracovní dobu a k tomu dohodu o pracovní pohotovosti. Údajně kvůli novele Zákoníka práce od 1.7.2017 to není možné a pokud je dohoda o pracovní pohotovosti, nelze mít v pracovní smlouvě pružnou pracovní dobu. Zaměstnavatel trvá na pevně stanovené pracovní době, určené např. dobou mezi 6-14.30 hod. Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
K 1.7.2017 nabyla účinnosti celá řada změn zákoníku práce. Týkají se však diskriminace a zahraničních pracovníků a agenturního zaměstnávání. To nic nemění na tom, že podle § 81 zákoníku práce pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Stejně tak rozhoduje o možnosti využívat pružnou pracovní dobu, pokud tato není zakotvena v pracovní smlouvě.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pracovní pohotovost a pružná pracovní doba - kombinace