Počet stránek ve webu: 37.507

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Je možné po návratu z nemoci nemít možnost vrátit se na své původní místo, i když firemní lékař mi potvrdil, že mohu danou práci vykonávat dál? Zaměstnavatel mi nabízí jiné zařazení i jinou pracovní dobu. Rozhoduje o vybírání přesčasů náhradním volnem zaměstnavatel?

Chtěla jsem se zeptat, zda může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci v jednom měsíci dovolenou a přesčasy. Zaměstnanec je THP a má v pracovní smlouvě sjednáno odpracování 150 hodin přesčasů bez nároku na odměnu. Zaměstnanec si tak v podstatě vybranou dovolenou hned zadarmo odpracuje. Děkuji. Michaela.

Pracuji ve třísměnném provozu. Jde o rovnoměrné rozvržení pracovní doby. Jako první v pořadí začíná noční směna v neděli ve 22. hod. Vedení nařídilo noční směně práci přesčas z pátku na sobotu. Je to 6. směna v týdnu. Běžná výroba.

Manžel školník, 8 hod pracovní doba s polední pauzou 11.30-12.00. Může v této pauze venčit psy? Bydlíme v areálu školy, doba venčení cca 5 min. Děkuji, Laďka.

Pracuji v nepřetřžitém provozu s nerovnoměrným rozvržením pracovních směn. V pracovní smlouvě, mám uvedenu tuto větu, v tomto znění: "Rozsah práce přesčas zaměstnance může činit vyjímečně více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce."

Pracujeme v nepřetržitém provozu, ve 12 hodinových směnách, vč. přestávky na oběd, kterou do pracovní doby nezapočítáváme. Vyrovnávací období, dle dohody máme nastaveno na 26 týdnů po sobě jdoucích (cca 6 měsíců), s vyrovnávací pracovní dobou 975 hodin. Směny plánujeme na každý měsíc samostatně.

Pracuji v nepřetržitém dvousměnném provozu. Na jedné pozici se nás střídá šest, což umožňuje plánovat směny velmi nepravidelně. Podle zaměstnavatele ze zákoníku práce (konkrétně § 81, odst. 2) vyplývá povinnost naplánovat zaměstnanci na každý týden alespoň jednu směnu. Je to správný výklad? Děkuji, Karel.

Ve firmě máme provoz na směny od pondělí do neděle i přes svátky, tedy 365 dní v roce. Směny máme následovně
- 12 hodin: od 6:00 do 18:00,
- od 10:00 do 22:00.

Pracuji v obchodě na zkrácený úvazek 35 h/t a mám nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Zaměstnavatel mi na měsíc prosinec rozplánoval 147 hodin, což obsahuje i počet hodin za dva státní svátky. Je to tak správně? Započítává se svátek do fondu pracovní doby při nerovnoměrně rozvržené pracovní době? Děkuji za odpověď. Diana

Pracuji v recepci ještě s dvěma kolegy s pracovní dobou ranní 5:00 - 13:30 hod., odpolední 13:30 - 22:00 hod. Střídání 3 dny denní, 3 dny odpolední, 3 dny volno. Máme 40hodinový úvazek, 8 hod denně, s výměrou dovolené 25 dní/rok (naše společnost poskytuje 5 týdnů dovolené). Je stanovena týdenní pracovní doba správně?