Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Jsme malá nová firma. Zaměstnavatel nám odmítá vydat výplatní pásku s tím, že to není jeho povinnost. Je to pravda? Karla


ODPOVĚĎ:
To je nesmysl. Podle §142 odst. 4 zákoníku práce je při měsíčním vyúčtování mzdy zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených sárážkách (tedy výplatní pásku nebo výplatní lístek). Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel navíc povinen předložit mu doklady, na jejichž základě mzdu vypočetl.

Lze říct, že Váš zaměstnavatel porušuje zákoník práce (a to poměrně hrubým způsobem). Výplatní lístek tedy požadujete oprávněně, trvejte na tom, musí vám být vydán.