Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V jakém právním předpise se nachází platová tabulka pedagogických pracovníků? Podle jakých pravidel jsou zaměstnanci zařazováni do platových tříd a platových stupňů? Pracuji na základní škole jako učitelka 1. stupně. Dálkově studuji poslední rok vysoké školy.

Do prosince 2011 jsem byla zařazena do 11. platové třídy a 3. platového stupně. K tomuto datu byla moje započitatelná praxe 11 roků a 343 dnů. Chtěla jsem se Vás zeptat, jak se změní můj plat od ledna 2012 s novými platovými tabulkami pro pedagogické pracovníky. Hlavně by mě zajímalo, kdo a podle čeho určuje zařazení do platové třídy. Stále záleží jen na vůli ředitele školy, zda mě zařadí do 11. nebo 12. třídy? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Co se týče změny Vašeho platu dle nových platových tabulek pedagogických pracovníků, lze Vás odkázat například na web
http://www.ceskaskola.cz/2011/11/nova-platova-tabulka-pedagogickych.html na němž můžete své platové zařazení snadno dohledat.
O Vašem zařazení do platové třídy rozhoduje Váš zaměstnavatel (zastoupený svým statutárním orgánem, tedy ředitelem školy) a to dle pravidel vymezených v § 122/1 zákoníku práce.
Dle § 123/2 zákoníku práce zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na zaměstnanci požadovaných nejnáročnějších pracích.
Do platového stupně zařadí zaměstnavatel zaměstnance podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby (§ 123/4 zákoníku práce).
Bližší vymezení pravidel pro zařazování zaměstnanců do platových tříd a stupňů pak obsahuje § 3 a § 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. V příloze č. 5 tohoto nařízení pak naleznete platovou tabulku pedagogických pracovníků.