Počet stránek ve webu: 37.737

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Syn pracuje jako číšník, smlouva na dobu neurčitou. Je evidentní, že firma začíná upadat a chce se zbavit zaměstnanců. Začalo to zkracováním pracovní doby. Pokračuje to neplaceným volnem. Syn měl směnu 25.8. a 26.8., bylo mu ale sděleno, že tyto 2 dny bude provozovna zavřená a do práce nemusí. Dnes (03.10.2018) jsme zjistili, že bylo normálně otevřeno.

Pracuji jako zástupkyně ředitele na malotřídní škole. Pokud bych absolvovala studium "školský management, " mohu dosáhnout na platovou třídu 13? Toto je totiž jedno z kritérii pro zařazení do určité platové třídy. Absolvovala jsem již 250 hodin speciálního studia metodik prevence. Krom toho na škole vykonávám řadu jiných funkcí a činností.

V pátek 25.8.2017 jsem prodělala infarkt myokardu. Z důvodu nerozpoznání diagnózy včas i přes opakovanou návštěvu lékařů, došlo k rozsáhlému infarktu a trvalému poškození srdce (zvažuji stížnost na lékařskou komoru, což mi bylo doporučeno i jedním z lékařů). Do současné doby jsem v pracovní neschopnosti. Nyní mi končí podpůrčí doba nemocenského pojištění.

Mám nemoc z povolání - karpální tunely: pravá ruka těžké postižení, levá ruka středně těžké postižení. Nemoc z povolání byla zjištěna 8.8.2016. Od 15.8.2016 - 31.7.2017 nemocenská, tedy dočasná pracovní neschopnost DPN - operace, komplikace, rehabilitace pravé ruky. Od listopadu 2016 mi zaměstnavatel v době nemocenské snížil platový výměr o 1.000 Kč.

V současné době mám v práci firemní notebook. Dále používám svůj mobil na vyřizování pracovních hovorů - ze začátku jsem hovory jen přijímal, ale nyní začíná narůstat počet odchozích hovorů a takto provolaný kredit mi není proplácen. V pracovní smlouvě nemám sjednánu práci přesčas v rozsahu 150 hodin a její zohlednění ve mzdě.

Byl jsem zaměstnanec Automotive Lighting od 2.1.2017 do 31.12.2017. Zaměstnavatel mi odmítl proplatit bonus za rok 2017 s vyjádřením, že již (04/2018) nejsem zaměstnancem firmy. Celý rok 2017 jsem ale byl a práci odváděl na 100%. Bonus je součástí mzdového výměru podepsaného dnem nástupu/pracovní smlouvy.

Úřad vydal dvě téměř identická rozhodnutí, ve kterých nám zamítl příspěvek na mzdu s odůvodněním, že pracovní smlouva je neplatná. Na jedno z rozhodnutí jsem podal žalobu k soudu a soud toto napadené rozhodnutí zrušil s tím, že předmětná pracovní smlouva je platná. Požádal jsem tedy vzhledem k tomuto rozsudku o obnovení řízení v případě i toho druhého téměř identického rozhodnutí, které jsem žalobou nenapadl.

Pracuji na zkrácený úvazek při dohodnuté hodinové mzdě s tím, že pokud v měsíci odpracuji více než 50 hodin, bude mi vyplacen ještě jednorázový bonus 1.500 Kč. V měsíci 04/2018 jsem odpracovala 49 hodin, po započtení státního svátku 51 hodin. Bonus mi nebyl vyplacen. Postupoval zaměstnavatel správně? Děkuji, Věra.

Mám dotaz týkající se zařazení do platového tarifu. Jsem psycholog a chystám se nastoupit do manželské a rodinné poradny, která je vedena jako sociální služba. Bylo mi řečeno, že budu spadat do platové tabulky č. 1. Číslem zaměstnání si nejsem jista, v jiných poradnách je to 26345. Domnívám se, že bych jako pracovník v sociálních službách měla spadat do platové tabulky č. 5 (Příloha č. 3 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341).

Chceme pořádat tábory. Zapotřebí budou dohody o provedení práce s brigádníky na hlídání, program pro děti a noční dozor. Vztahuje se na DPP minimální mzda? Je možné nějakým způsobem vytvořit úkolovou mzdu, přesto že se jedná o práci v podstatě 24 h denně 14 dní v kuse? Jaktože drtivá většina organizací táborů nabízí brigádníkům max 2.000 Kč/týden, je to vůbec legální?