Počet stránek ve webu: 37.507

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V současné době mám v práci firemní notebook. Dále používám svůj mobil na vyřizování pracovních hovorů - ze začátku jsem hovory jen přijímal, ale nyní začíná narůstat počet odchozích hovorů a takto provolaný kredit mi není proplácen. V pracovní smlouvě nemám sjednánu práci přesčas v rozsahu 150 hodin a její zohlednění ve mzdě.

Byl jsem zaměstnanec Automotive Lighting od 2.1.2017 do 31.12.2017. Zaměstnavatel mi odmítl proplatit bonus za rok 2017 s vyjádřením, že již (04/2018) nejsem zaměstnancem firmy. Celý rok 2017 jsem ale byl a práci odváděl na 100%. Bonus je součástí mzdového výměru podepsaného dnem nástupu/pracovní smlouvy.

Úřad vydal dvě téměř identická rozhodnutí, ve kterých nám zamítl příspěvek na mzdu s odůvodněním, že pracovní smlouva je neplatná. Na jedno z rozhodnutí jsem podal žalobu k soudu a soud toto napadené rozhodnutí zrušil s tím, že předmětná pracovní smlouva je platná. Požádal jsem tedy vzhledem k tomuto rozsudku o obnovení řízení v případě i toho druhého téměř identického rozhodnutí, které jsem žalobou nenapadl.

Pracuji na zkrácený úvazek při dohodnuté hodinové mzdě s tím, že pokud v měsíci odpracuji více než 50 hodin, bude mi vyplacen ještě jednorázový bonus 1.500 Kč. V měsíci 04/2018 jsem odpracovala 49 hodin, po započtení státního svátku 51 hodin. Bonus mi nebyl vyplacen. Postupoval zaměstnavatel správně? Děkuji, Věra.

Mám dotaz týkající se zařazení do platového tarifu. Jsem psycholog a chystám se nastoupit do manželské a rodinné poradny, která je vedena jako sociální služba. Bylo mi řečeno, že budu spadat do platové tabulky č. 1. Číslem zaměstnání si nejsem jista, v jiných poradnách je to 26345. Domnívám se, že bych jako pracovník v sociálních službách měla spadat do platové tabulky č. 5 (Příloha č. 3 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341).

Chceme pořádat tábory. Zapotřebí budou dohody o provedení práce s brigádníky na hlídání, program pro děti a noční dozor. Vztahuje se na DPP minimální mzda? Je možné nějakým způsobem vytvořit úkolovou mzdu, přesto že se jedná o práci v podstatě 24 h denně 14 dní v kuse? Jaktože drtivá většina organizací táborů nabízí brigádníkům max 2.000 Kč/týden, je to vůbec legální?

Pracuji jako psycholog v manželské a rodinné poradně, kde jsem zařazena do platové tabulky č. 1. To se mi, vzhledem k tomu, že jde o práci v sociální službě nezdá. Psala jsem v této věci na ministerstvo, kde se mi dostalo odpovědi ve smyslu, že psycholog nesplňuje dle zákona kvalifikační požadavky na zaměstnance v sociální službě.

10.2.2018 nabyl právní moci Rozsudek jménem republiky ve věci hromadné žaloby 4 účastnic s rozsudkem v jejich prospěch. Jde o zaplacení dlužné částky mzdy, odstupného a dovolené. Žalovaná strana nereaguje. Prosím poraďte, co se dá ještě v této věci podniknout. Nemáme s tímto žádnou zkušenost. Děkujeme za radu. Děkuji, Věra.

Pracuji u zaměstnavatele v nepřetržitém provozu ve dvanácti hodinových směnách. Vyrovnávací období máme nastaveno po šesti měsících, kde plníme fond pracovní doby, dle pracovního kalendáře, jelikož rozpis směn, se plánuje vždy čtrnáct dní předem na měsíc následující. Kdy máme např. v období únor až červenec, celkový fond 967,5 hodiny.

Byla jsem zaměstnaná ve stomatologii od 12/2016. 17.1.2018 jsem odešla z důvodu nevhodného chování zaměstnavatele ze dne na den. Dostala jsem paragraf 55, se kterým jsem samozřejmě počítala, ale do dnešního dne, což je 26.2.2018, jsem nedostala ani zápočtový list ani výplatu za těch 17 dní v lednu 2018 a zaměstnavatel se mnou nekomunikuje. Můžu něco v tomto případě dělat? Děkuji Silva