Počet stránek ve webu: 37.118

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Do zaměstnání jsem přišel se svářecím oprávněním (ZK 111 1.1), které mi bylo po dobu u firmy na náklady firmy prodlouženo. Nyní podávám výpověď a zaměstnavatel mi nechce oprávnění vydat. Prodlouženo mi bylo bez podepsání nějaké kompenzace ve formě peněz či nutnosti odpracovat např. 2 roky. Mám či nemám na něj nárok. Děkuji, s přáním hezkého dne Ludvík.

Chtěla bych se zeptat, zda je postupováno v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících v níže uvedeném případě: výběrového řízení na pedagoga volného času se zúčastnil uchazeč s plnou pedagogickou kvalifikací (Bc. - pedagogika volného času) a praxí (navíc je tato praxe i v organizaci, kde se uchází o místo a byla vždy dobře hodnocena).

U zaměstnavatele můžeme čerpat z FKSP. Přinesla jsem si fakturu na kurzovné jógy 1-6/2018 od fyzioterapeuta na 2.650 Kč. Zaměstnavatel mi oznámil, že služba není od zdravotnického zařízení a já budu příští rok povinna podat daňové přiznání a tuto částku zdanit. Je to pravda? Děkuji, Věra.

V zaměstnání se s kolegyní střídáme u mého pracovního stolu. Minule se jí právě na mém stole ztratila větší částka peněz a podezírá z odcizení další kolegyni z vedlejší kanceláře. Za tím účelem by chtěla u mého stolu nainstalovat kameru, kterou by údajně pouštěla pouze po pracovní době nebo v době, kdy by odběhla od tohoto stolu.

Přítel pracoval na dobu určitou jako řidič. Poslední 8 měsíců je na neschopence. Je stále. Doba určitá vyprchala. Požádal zaměstnavatele o roční zúčtování daně, ten mu to odmítl udělat, že prý on nemusí. Slevu na dítě mu dávala do výplaty. Prosím jak to je? Na co má nárok? Děkuji. Lucie

11/2016 jsme zakoupili psa za 16.000 Kč. Psa jsme museli v 03/2017 vrátit, s čímž chovatelka souhlasila a podepsali jsme na předávacím protokolu, že předáváme psa zdravého s nárokem na částku po odečtení nákladů z původní ceny a to po prodeji do další rodiny. Pes prodán v 11/2017.

Chtěla jsem se zeptat zda mohu mít zároveň dva hlavní pracovní poměry, však jeden je zkrácený. Děkuji, Kristýna

Uzavírám jako zaměstnanec novou pracovní smlouvu. Jde o zaměstnání s prací v kanceláři + případně služební cesty, klasická pracovní doba pondělí - pátek. Zaměstnavatel má v návrhu pracovní smlouvy ale také odstavec: "17. Zaměstnanec souhlasí a zavazuje se vykonávat práci dle pokynů a potřeb zaměstnavatele ve dnech nepřetržitého odpočinku zaměstnance a o svátcích."

Mám v zaměstnání podepsanou kvalifikační dohodu na 36 měsíců. V dohodě se píše: "Nesplní-li zaměstnanec svůj závazek k setrvání zaměstnání pouze z části, jeho povinnost k náhradě nákladů se poměrně sníží, a to za každých celých odpracovaných 12 měsíců o 1/3 z celkové částky 300.000 Kč za každých celých odpracovaných 12 měsíců, po kterých trval pracovní poměr zaměstnance od úspěšného ukončení kurzu."

Jsem mzdová účetní, jedu služebně na školení mezd. Cesta od mého bydliště je velmi složitá a časově náročná. Dostala jsem nabídku od jiné mzdové účetní (z jiné organizace), která jede svým vozem (budu přispívat na cestu) a mohu se s ní svést. Mohu uplatnit jízdné v hodnotě jízdenky (doklad z IDOSU - internet). Pokud ano, napíši čestné prohlášení a vyjedu z internetu cestu s jízdným? Děkuji, Kamila.