Počet stránek ve webu: 36.958

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

11/2016 jsme zakoupili psa za 16.000 Kč. Psa jsme museli v 03/2017 vrátit, s čímž chovatelka souhlasila a podepsali jsme na předávacím protokolu, že předáváme psa zdravého s nárokem na částku po odečtení nákladů z původní ceny a to po prodeji do další rodiny. Pes prodán v 11/2017.

Chtěla jsem se zeptat zda mohu mít zároveň dva hlavní pracovní poměry, však jeden je zkrácený. Děkuji, Kristýna

Uzavírám jako zaměstnanec novou pracovní smlouvu. Jde o zaměstnání s prací v kanceláři + případně služební cesty, klasická pracovní doba pondělí - pátek. Zaměstnavatel má v návrhu pracovní smlouvy ale také odstavec: "17. Zaměstnanec souhlasí a zavazuje se vykonávat práci dle pokynů a potřeb zaměstnavatele ve dnech nepřetržitého odpočinku zaměstnance a o svátcích."

Mám v zaměstnání podepsanou kvalifikační dohodu na 36 měsíců. V dohodě se píše: "Nesplní-li zaměstnanec svůj závazek k setrvání zaměstnání pouze z části, jeho povinnost k náhradě nákladů se poměrně sníží, a to za každých celých odpracovaných 12 měsíců o 1/3 z celkové částky 300.000 Kč za každých celých odpracovaných 12 měsíců, po kterých trval pracovní poměr zaměstnance od úspěšného ukončení kurzu."

Jsem mzdová účetní, jedu služebně na školení mezd. Cesta od mého bydliště je velmi složitá a časově náročná. Dostala jsem nabídku od jiné mzdové účetní (z jiné organizace), která jede svým vozem (budu přispívat na cestu) a mohu se s ní svést. Mohu uplatnit jízdné v hodnotě jízdenky (doklad z IDOSU - internet). Pokud ano, napíši čestné prohlášení a vyjedu z internetu cestu s jízdným? Děkuji, Kamila.

Jsem částečný invalidní důchodce, tedy ČID 1. stupně, pracuji ve výrobě hraček, na funkci "skladník" a to již od 1.8.2008. Do této firmy jsem už nastoupil jako invalida s určitým omezením. Nesčetně krát a mnoho let jsem nadřízeným připomínal svá omezení – ohledně práce v předklonu, zvedání těžkých břemen nad horizont hlavy, práci v chladnu, práce přesčas atd. - ignorovali to.

Mám dotaz ohledně personálního obsazení denního pobytového zařízení pro bezdomovce. Známá od mojí známé se bohužel ocitla "na ulici" a po příchodu do tohoto zařízení v jejím městě zjistila, že zde nepracuje ani jeden či dokonce více mužů, ale pouze 3 ženy, z toho 2 těsně před důchodem slušně řečeno s omezeným pohybem a jedna paní středního věku v zaškolení.

Chtěla bych se zeptat, jestli si zaměstnavatel může klást požadavky na oblečení a obutí zaměstnanců v práci. Pracuji v obchodě, firma nám poskytuje pouze pracovní trička, ale žádají po nás, abychom nosili určitou značku a barvu obuvi, barvu kalhot a barvu a délku ponožek. Mají na to nárok. Děkuji Hana.

Pracuji v ústavu, kde pečuji o staré lidi. Chtějí povinné očkování na žloutenku, je to v pracovní smlouvě. Mají na to právo? Dříve jsem pro ústav pracovala jako OSVČ, nyní přecházím na řádný zaměstnanecký poměr. Zřizovatel je kraj. Dle kolegů očkování na hepatitidu zaměstnavatel požaduje, ale nevymáhá. Děkuji.

Ve skladu, kde se pouze expedují různé druhy baterií, umístil majitel firmy kamery, které sklad monitorují. Jeden zaměstnanec pil pivo v pracovní době a vedoucí skladu mu pivo nosil a byla to velká legrace, že se opil. Od dalšího dne je zaměstnanec v pracovní neschopnosti a to se nelíbí vedoucímu a po týdnu neschopnosti vyvíjí tlak na majitele ať zaměstnance propustí na dohodu.