Počet stránek ve webu: 37.465

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Prosím, jak se pozná, jaké pracovní činnosti by mohly být obvyklé u sjednané pozice marketingový pracovník u daného zaměstnavatele? Je tady navíc problém, že jsem jediný pracovník zastupující tuto pozici, takže není s kým porovnávat. Neexistuje nějaký seznam pozic a jejich charakteristik, ze kterých by se mohlo alespoň rámcově vycházet?

V mém volném čase jsem měl úraz při sportu - poranil jsem si záda. Po 2 měsících na nemocenské jsem se vrátil do zaměstnání a jsem již schopen bez problémů vykonávat svoji práci obchodníka - jedná se o práci u počítače a s telefonem, takže nic náročného. Problém je ale v tom, že jsem u této pozice před úrazem také pomáhal s balením objednávek ve skladu, což by měli vykonávat skladníci, ale firma je celkem malá, takže jsem zde pomáhal i já.

Je v souladu se zákonem situace, když zaměstnavatel předá zaměstnanci (HPP, DPČ i DPP) informaci (ve smlouvě, v dohodě nebo v tzv. zaměstnaneckém manuálu), že: „Výplatní páska je od 15. dne následujícího kalendářního měsíce (výplatní termín) k dispozici k vyzvednutí na pracovišti v ekonomickém oddělení. Zaměstnanec si může domluvit i jinou formu předání. “

Nastoupila jsem do nové práce a spolu se mnou další kolegové. Pro naší práci potřebujeme znalost cizího jazyka. Také s námi nastoupil jeden kolega, který má od narození handicap, hůře chodí. Co se týká znalosti jazyka, má z něj státnici. Co se týká rychlosti, byl trochu pomalejší, ale bylo to hodně tím, že my ostatní jsme se často odběhli zeptat zkušenějších kolegů.

Dne 16.5.2017 jsem uzavřela pracovní smlouvu, jejíž součástí je ujednání o konkurenční doložce. Pracovní poměr skončil dne 6.4.2018. Základní mzda byla stanovena na 22.000 Kč. Dále k základní mzdě náleží peněžité vyrovnání za dodržení konkurenční doložky ve výší 11.000 Kč (polovina základní mzdy) měsíčně za to, že neporuším podmínky konkurenční doložky.

Uzavřela jsem smlouvu v ČR na dobu neurčitou - zaměstnavatel mi zprostředkovává práci pro jinou firmu, které fakturuje mou mzdu neboli výdělek 3x vyšší než dostávám já, zkušební doba již skončila. Nyní mám nabídku pracovat pro tu stejnou firmu přímo na své IČO, dohodu na ukončení pracovního poměru zaměstnavatel odmítl, že by to bylo záměrné poškození zaměstnavatele a chtěl by po mě 4,5 násobek mzdy.

V práci spravuji firemní stránku na Facebooku a mám stránku propojenu se svým soukromým účtem, skrze který tuto správu vykonávám. Nově šéf provedl registraci firmy (vytvořil její profil) na propagační webové stránce, kde je třeba přihlásit uživatele spravujícího tento profil skrze jeho soukromý facebookový účet (jiná možnost přihlášení uživatele zde není) - tzn. udělit povolení k přístupu do soukromých dat na účtu facebooku toho, kdo bude profil spravovat.

Rád bych se zeptal, zda musím předávat doklady při odchodu ze zaměstnání, které jsem nepřevzal, ale vytvořil. Přístup k těmto dokladům má minimálně jedna další osoba. Je mojí povinností předávat práci? Či někoho zaučovat? Děkuji, Zdeněk

Je pro české soudy při posouzení ve sporu o platnost přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů závazná judikatura Soudního dvora EU? Je tedy v tomto případě výklad práva EU nadřazen českému? Musí tedy česká republika respektovat směrnici rady 2001/23/ES? Děkuji. Jitka

Do zaměstnání jsem přišel se svářecím oprávněním (ZK 111 1.1), které mi bylo po dobu u firmy na náklady firmy prodlouženo. Nyní podávám výpověď a zaměstnavatel mi nechce oprávnění vydat. Prodlouženo mi bylo bez podepsání nějaké kompenzace ve formě peněz či nutnosti odpracovat např. 2 roky. Mám či nemám na něj nárok. Děkuji, s přáním hezkého dne Ludvík.