Počet stránek ve webu: 37.233

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V práci spravuji firemní stránku na Facebooku a mám stránku propojenu se svým soukromým účtem, skrze který tuto správu vykonávám. Nově šéf provedl registraci firmy (vytvořil její profil) na propagační webové stránce, kde je třeba přihlásit uživatele spravujícího tento profil skrze jeho soukromý facebookový účet (jiná možnost přihlášení uživatele zde není) - tzn. udělit povolení k přístupu do soukromých dat na účtu facebooku toho, kdo bude profil spravovat.

Rád bych se zeptal, zda musím předávat doklady při odchodu ze zaměstnání, které jsem nepřevzal, ale vytvořil. Přístup k těmto dokladům má minimálně jedna další osoba. Je mojí povinností předávat práci? Či někoho zaučovat? Děkuji, Zdeněk

Je pro české soudy při posouzení ve sporu o platnost přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů závazná judikatura Soudního dvora EU? Je tedy v tomto případě výklad práva EU nadřazen českému? Musí tedy česká republika respektovat směrnici rady 2001/23/ES? Děkuji. Jitka

Do zaměstnání jsem přišel se svářecím oprávněním (ZK 111 1.1), které mi bylo po dobu u firmy na náklady firmy prodlouženo. Nyní podávám výpověď a zaměstnavatel mi nechce oprávnění vydat. Prodlouženo mi bylo bez podepsání nějaké kompenzace ve formě peněz či nutnosti odpracovat např. 2 roky. Mám či nemám na něj nárok. Děkuji, s přáním hezkého dne Ludvík.

Chtěla bych se zeptat, zda je postupováno v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících v níže uvedeném případě: výběrového řízení na pedagoga volného času se zúčastnil uchazeč s plnou pedagogickou kvalifikací (Bc. - pedagogika volného času) a praxí (navíc je tato praxe i v organizaci, kde se uchází o místo a byla vždy dobře hodnocena).

U zaměstnavatele můžeme čerpat z FKSP. Přinesla jsem si fakturu na kurzovné jógy 1-6/2018 od fyzioterapeuta na 2.650 Kč. Zaměstnavatel mi oznámil, že služba není od zdravotnického zařízení a já budu příští rok povinna podat daňové přiznání a tuto částku zdanit. Je to pravda? Děkuji, Věra.

V zaměstnání se s kolegyní střídáme u mého pracovního stolu. Minule se jí právě na mém stole ztratila větší částka peněz a podezírá z odcizení další kolegyni z vedlejší kanceláře. Za tím účelem by chtěla u mého stolu nainstalovat kameru, kterou by údajně pouštěla pouze po pracovní době nebo v době, kdy by odběhla od tohoto stolu.

Přítel pracoval na dobu určitou jako řidič. Poslední 8 měsíců je na neschopence. Je stále. Doba určitá vyprchala. Požádal zaměstnavatele o roční zúčtování daně, ten mu to odmítl udělat, že prý on nemusí. Slevu na dítě mu dávala do výplaty. Prosím jak to je? Na co má nárok? Děkuji. Lucie

11/2016 jsme zakoupili psa za 16.000 Kč. Psa jsme museli v 03/2017 vrátit, s čímž chovatelka souhlasila a podepsali jsme na předávacím protokolu, že předáváme psa zdravého s nárokem na částku po odečtení nákladů z původní ceny a to po prodeji do další rodiny. Pes prodán v 11/2017.

Chtěla jsem se zeptat zda mohu mít zároveň dva hlavní pracovní poměry, však jeden je zkrácený. Děkuji, Kristýna