Počet stránek ve webu: 38.008

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V současnosti jsem zaměstnancem obce, jsem pracovník pošty (franšíza, kterou provozuje obec), v popisu pracovní činnosti mám pracovní úkony, které se týkají pošty. Pan starosta má v plánu na poště vybírat místní poplatky (za popelnice atd.), dále vidimaci a legalizaci - tady mám zkoušky, a nějaké další administrativní práce.

Jsem neatestovaný lékař, který v nedávné době absolvoval lékařskou fakultu. Zaměstnavatel se mnou uzavřel pracovní smlouvu v úvazku 0,6 a současně pracovní smlouvu v úvazku 0,4, přičemž v tomto případě je zaměstnavatelem lékařská fakulta. Zaměstnavatel mě ujistil, že takto rozdělený úvazek se plně započítává do specializační přípravy. Informoval mne zaměstnavatel správně?

Na základě rozhovoru s praktickou a revizní lékařkou, že mi nebude prodloužena podpůrčí doba neschopenky, jsem dal zaměstnavateli výpověď ze zdravotních důvodů. Výpovědní lhůta skončí 31.10.2018 a 1.11.2018 se jdu zaevidovat mezi uchazeče o zaměstnání na Úřad práce ČR. Dotaz č. 1 - co je to ochranná lhůta?

Objednala jsem si v rámci zaměstnaneckého poměru v dubnu 2018 kurz u dodavatele, který firma ihned vyfakturovala (obě zavedly do účetnictví). Bohužel jsem se z časových důvodů nemohla v dubnu kurzu zúčastnit s tím, že se přihlásím na některý z dalších termínů. V červenci 2018 jsme podepsali rozvázání pracovního poměru dohodou, protože nastupuji v září 2018 do nové společnosti.

Chtěla jsem se zeptat, zda má přednost interní směrnice před pracovní smlouvou? Nedávno jsem nastoupila do nového zaměstnání a chtěla jsem si vzít dovolenou, při kontrole zůstatku mě čekalo překvapení. Konkrétně mám ve smlouvě 5 týdnů dovolené, ale ve vnitropodnikové směrnici z roku 2015 je napsáno, že dovolená je stanovena na 4 týdny a po odpracovaných 3 letech se zvyšuje nárok na 5 týdnů (o této podmínce není v mé pracovní smlouvě ani zmínka).

Chtěl bych se zeptat, zda si můžu zažádat o proplacení nákladů na dopravu, pokud mne zaměstnavatel pošle na školení. Jaký paragraf zákoníku práce toto upravuje? Děkuji, Vendelín

Dal jsem v lednu 2018 na poště výpověď k 31.3.2018. Ke konci března 2018 jsem se ptal vedoucího, zda mám vše řádně podepsáno, kdy dostanu papíry pro Úřad práce ČR. "Poštou." V dubnu 2018 na pobočce Úřadu práce ČR se mne zeptali na dohody o provedení práce. Měl jsem. Volal jsem vedoucímu, bohužel nebylo vše ukončeno, slíbeno ukončení k 1.4.2018.

Jak mohu, prosím, zjistit co je a co není mojí náplní práce, pokud neexistuje žádný dokument, který by náplň práce specifikoval a pracovní smlouva je sjednána na pozici marketingového pracovníka? 2x měsíčně mi zaměstnavatel nařizuje kopírovat cca 300 faktur pro externího účetního a jelikož je teď podstav s řidiči dodávek, tak mě chce nechat zhruba 1-3x týdně jezdit dodávkou a vozit zboží k zákazníkům.

Pracuji jako THP pracovník. Již několikrát jsem zaučoval nového zaměstnance, který nastoupil na stejnou pozici jako já. Zaučování probíhá v pracovní době. Nikdy mi však nebyla vyplacena žádná odměna za toto zaučování. Mám na ní nárok? Je to pro mne práce navíc. Pokud ne, mohu zaučování odmítnout? V náplni práce toto zaučování uvedené nemám. Děkuji, Hubert.

Můj dotaz se týká pracovně-právních vztahů, konkrétně stejnokrojů a pracovního vybavení. Pracuji jako letuška na letní sezónu pro jednu leteckou společnost, kde je samozřejmostí reprezentativní vzhled. Zaměstnavatel poskytuje uniformu ve smyslu šatů, saka a zástěry, ale rovněž požaduje doplňky a pracovní pomůcky dle jasně daných předpisů.