Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Jak vypadá nástup do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené? Zlatka


ODPOVĚĎ:
Po uplynutí doby rodičovské dovolené máte povinnost nastoupit do zaměstnání.

Na další volno už nemáte nárok. Můžete se však se zaměstnavatelem dohodnout, že Vám bude poskytnuto další volno bez náhrady mzdy (na volno ale nemáte právní nárok).

Pokud byste po uplynutí doby rodičovské dovolené do práce bez takové dohody se zaměstnavatelem nenastoupila, porušovala byste tím povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů.