Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Má matka je zaměstnána od 13. září 2017 do konce 2017 na zkrácený pracovní úvazek tj. 4 hod. denně (pondělí až pátek). V pracovní smlouvě je uvedeno, že jí budou poskytnuty 4 týdny dovolené. Vzhledem k typu úvazku se ovšem dovolená poměrně krátí.

Můžete mi, prosím sdělit postup pro výpočet dovolené u zkráceného typu úvazku a také konkrétně, na kolik dnů má tedy nárok? Zaměstnavatel moc nekomunikuje, bylo jí sděleno, že má nárok na 2,5 dne. Chtěl bych si ověřit můj dotaz u důvěryhodného zdroje jako jste vy. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Je-li pracovní doba rozvržená rovnoměrně na všechny pracovní dny v týdnu, na počtu dnů dovolené nedochází oproti zaměstnancům na plný úvazek k žádné změně. Nižší je jen náhrada mzdy, která bude činit pouze 20x4hodiny. Fakt, že Vaše matka má poloviční úvazek tedy na výši nároku na dovolenou vliv nemá.
Protože Vaše matka odpracovala více než 60 dnů, nebude jí náležet dovolená za odpracované dny, ale poměrná část dovolené. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku, má zaměstnanec nárok na poměrnou část dovolené. Podle § 212 odst. 2 zákoníku práce poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
1/12 z 20 dnů je 1,6666666666 x 3 = 5 dnů dovolené.
Vaší matce vznikl nárok na 5 dnů dovolené s náhradou mzdy 5 x 4 hod.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Rovnoměrně rozvržená pracovní doba s částečným úvazkem 4 hodiny týdně - výpočet dovolené