Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků/advokátů, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.


 

OBČAN-BYDLENÍ
Lodžie - co patří k bytu a co je opláštění domu SVJ?

Jsem revizorem velkého společenství vlastníků bytových jednotek, tedy SVJ. Předsednictvo usiluje o zateplení průčelí domu, včetně vnitřku lodžií, čemuž se značný počet vlastníků brání. Smlouva o převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví uvádí, že předmět vlastnictví je smlouvou ohraničen mimo jiné - vnitřními plochami stěnových plášťů včetně oken, skleněných výplní, zábradlí lodžií. Mám za to, že z textu vyplývá, že hranici v části lodžie tvoří skleněná výplň a zábradlí lodžie, nikoliv jak tvrdí předsednictvo - vnitřními stěnami lodžie, které jsou však již za hranicí, která je stanovena skleněnou výplní a zábradlím lodžie. Prosím o posouzení tohoto rozporu. Děkuji za Vaše stanovisko, Jindřich.

ODPOVĚĎ:
V daném případě se jako právník přikláním k Vašemu výkladu, nicméně mám za to, že by se k danému dotazu měl vyjádřit odborník na stavebnictví. Nejsem si vědoma, že by existovala jakákoliv vyhláška, která by toto přesně definovala a doporučovala bych, aby Vám předsednictvo, pokud trvá na svém názoru, sdělilo, z čeho tento jejich názor vychází - zda z pouhé domněnky, právního předpisu či vyjádření odborníka na stavebnictví.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co je hranicí bytu v osobním vlastnictví a co patří už do společných částí domu SVJ
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Půjčka potomka na opravu domu rodiče, vliv na dědický podíl po smrti rodiče

Zemřela nám babička, bez závěti s dluhy (175.000 Kč). Je tomu tak, že 1/2 domu je dědy a matka s tetou dědí každá 1/4? Ohledně dluhů, prý se dělí mezi matku a tetu, děda je zcela mimo, jelikož nic nedědí (jeho ta 1/2 domu byla v rámci manželství). U notáře nám bylo řečeno, že matka s tetou budou muset každá zaplatit polovinu dluhu. Matka si ale 2015 brala úvěr, na rekonstrukci jejich střechy po požáru. Domluvili se tedy, že by ten dluh platila teta s dědou, dokud tu bude. Dá se to nějak takto řešit? Nebo co radíte? Moc děkuji za Vaši odpověď Jitka.

ODPOVĚĎ:
Pokud byli Vaše babička a děda manželé, nejprve se vypořádá ono zaniklé společné jmění manželů. Tedy veškerý majetek, který získali babička s dědou za trvání manželství a nebyl získán z výhradního majetku jednoho z nich, děděním, darem, restitucí apod., se rozdělí. Polovina zůstane Vašemu dědovi, polovina, která by náležela babičce, bude zahrnuta do dědictví.
Je tedy možné, že i Vámi zmíněný dluh spadá do společného jmění manželů a předmětem dědictví bude jen jeho polovina. To, že například fakticky úvěrovou smlouvu podepsala pouze babička, na tom ničeho nemění, pokud dluh vznikl za manželství, je tedy součástí společného jmění manželů.
Budu vycházet z toho, že Vaši prarodiče byli v době smrti manželé, pak se nejprve vypořádá společné jmění manželů a část náležející Vaší babičce se stane předmětem dědictví. Podle informací, které jste uvedla ve Vašem dotazu, vyvozuji, že budou povoláni dědicové z prvé dědické třídy, tedy manžel a děti, kteří dědí všichni stejným dílem.
Uvedu příklad na onom domě, který by byl součástí společného jmění manželů.
Polovina domu zůstane Vašemu dědovi.
Druhá polovina domu spadá do dědictví. Tato polovina se rozdělí na tři třetiny. Manžel a děti (matka a teta) získají každý jednu třetinu.
V rámci dědického řízení lze uzavřít dědickou dohodu, kdy se souhlasem všech dědiců lze velikost dědických podílů, přesná specifikace získaného majetku a dluhů, upravovat, ne však v neomezeném rozsahu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv zadlužení potomka kvůli rodiči (oprava bytu, domu, nemovitosti) a ovlivnění dědictví, dědění
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
Zrušení kupní smlouvy uzavřené na dálku před doručením zboží kupujícímu

21.9.2017 večer jsem si objednal zboží v hodnotě 2.500 Kč z jednoho eshopu. 22.9.2017 v poledne jsem se rozhodl objednané zboží zrušit, o této situaci jsem neprodleně informoval eshop. Eshop zareagoval, že se objednané zboží nedá už zrušit, že je na cestě, ale do prodejny dorazilo až 25.9.2017 v poledne. O zboží nemám zájem, tudíž ani nechci řešit odebrání zboží a pak jej ve lhůtě 14 dní jet vrátit na prodejnu. Hrozí mi nějaký další postih nebo tahanice? Smluvní pokutu za neodebrané zboží nemá eshop uvedenou v obchodních podmínkách. Může mi případně hrozit např. postih v podobě uhrazení ceny za dopravu nebo i něco víc? Děkuji, Filip.

ODPOVĚĎ:
Primárně bude záležet, jaké ustanovení obsahují obchodní podmínky eshopu a zda umožňují storno objednávky před odesláním zbožím resp. jak je upraven okamžik uzavření smlouvy. Pokud smlouva dle obchodních podmínek vzniká již Vaším odesláním objednávky, pak se přikláním k názoru, že jedinou možností je odstoupení ve 14 denní lhůtě po té, co Vám bude zboží doručeno.
Byť existují názory, že je možné platně odstoupit ještě předtím, než Vám zboží bude doručeno, z důvodu jistoty doporučuji odstoupit až po doručení zboží, byť toto může být spojeno s dodatečnými náklady na vrácení zboží.
Pokud zboží neodeberete, má podnikatel právo domáhat se po Vás odebrání zboží a zaplacení, byť předpokládám, že by se k tomu neuchýlil. Vy byste stále mohl po doručení zboží od smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta není možné v obchodních podmínkách upravovat, mohl by uplatňovat pouze náklady marného odeslání či uskladnění nevyzvednutého zboží.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Storno objednávky kupujícím - do kolika hodin, do kdy může kupující zrušit objednávku bez pokuty, sankce od prodávajícího eshopu?

___

OBCHOD-DANĚ
Daně, zdanění zrušného životního pojištění

Zrušila jsem životní pojištění, na které jsem dostávala od zaměstnavatele měsíčně příspěvek 500 Kč. Sama jsem si doplácela 300 Kč měsíčně. Jelikož mám ještě jedno životní pojištění, kde platím měsíčně poměrně dost, tak jsem nechtěla zbytečně platit dvě. Peníze jsem dostala vyplacené, ale teď jsem se dozvěděla, že bych měla provádět nějaké zdanění nebo odvod daně. Pokud jsem dostávala příspěvek od zaměstnavatele a tu pojistku jsem zrušila. Na tuto informaci mě pojišťovna bohužel upozornila, až byla pojistka zrušená. Kdybych to věděla, tak bych pojistku nerušila.
Mohu se zeptat, jak mám postupovat? Musím tedy na Finančím úřadě, tedy FÚ, nebudu potřebovat nějaké potvrzení od zaměstnavatele? Vůbec už netuším, zda jsem pojistku dávala k daňovému odečtu. Myslím, že to bylo jednou, co jsem potvrzení předkládala v práci, ale jistá si nejsem. Děkuji, Nina.

ODPOVĚĎ:
V roce, kdy došlo k ukončení pojistné smlouvy, Vám vzniká povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Zaměstnavatel Vám nemůže provést roční zúčtování záloh na daň.
Vzniká Vám povinnost dodanit částky, které jste si uplatnila jako odčitatelnou položku od základu daně 10 let zpětně. Doporučuji informovat se u zaměstnavatele, zda jste si odčitatelnou položku uplatňovala, příp. o jakou částku se jedná. Uvedete do dílčího základu daně dle § 10 Zákona o daních z příjmů.
Dále Vám vzniká povinnost zdanit příspěvek zaměstnavatele od roku 2015 do zrušení pojistné smlouvy. Tento uvedete do dílčího základu daně dle § 6 Zákona o daních z příjmů.
Od zaměstnavatele si vyžádejte po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) Potvrzení o zdanitelných příjmech. Údaje z tohoto potvrzení a částky k dodanění plynoucí ze zrušené pojistné smlouvy uvedete do daňového přiznání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vypovězení životního pojištění - daně, zdanění, daňový odvod
Zdanění příspěvku od zaměstavatele - životní pojištění
__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Nesouhlas dárce pozemku se stavbou, postavením domu - může to dárce ovlivnit?

Dcera s přítelem neměla kde bydlet. Smluvně jsem jim darovala část pozemku, co jsem zdědila po rodičích. Každému ideální polovinu bez bližšího vymezení či zaměření. Smlouva neměla žádnou pojistku ve smyslu, že to platí pouze, když tam zůstanou oba dva. Bohužel se rozešli a přítel si polovinu ponechal - vždyť je jeho.
1. Je nějaká šance tento stav zvrátit? Aby toho nebylo málo, navrhl dceři odkup i její poloviny, aby si tam mohl postavit dům. Nepřeji si to.
2. Mám nějakou možnost do toho zasáhnout? Kromě apelování na dceru, aby to neprodávala?
3. Její bývalý přítel argumentuje tím, že mu banka nedá hypotéku, pokud nebude dům stát na jeho pozemku (projekt zasahuje i do druhé poloviny). Může si banka klást takovou podmínku nebo je to lživý argument?
Děkuji, Nina.

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. Pokud jste darovala dobrovolně, nemáte možnost situaci nyní nijak ovlivnit. Pouze byste mohla žádat vrácení daru z důvodu, že se k Vám obdarovaní chovají tak hrubě, že je takové chování v rozporu s dobrými mravy nebo z důvodu, že byste se ocitla v nouzi. Toto je zároveň odpověď i na druhý dotaz. Bohužel nemáte možnost do jejich vyjednávání nijak zasáhnout, pouze na dceru apelovat, jak uvádíte.
3. Záleží na tom, jak vysokou hypotéku by bývalý přítel potřeboval. Pokud si ji pořizuje na téměř 100% hodnoty, banka mu ji skutečně nemusí dát, protože hodnota majetku, který by dal do zástavy, nepostačuje na pokrytí hypotéky a souvisejících nákladů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odsouhlasení hypotéky bankou na stavbu domu na pozemku ve spoluvlastnictví - je spoluvlastnictví parcely problém?
___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Je možné řídit v ČR při zabavení řidiského průkazu a udělání si řidičáku v zahraničí, EU?

13.4.2007 mi byl zadržen řidičský průkaz za řízení pod vlivem alkoholu na 12 měsíců. 25.1.2010 řízení bez řidičského průkazu - rok zákaz činnosti. 7.3.2014 zákaz řízení na 3 roky kvůli neplacení výživného. Stěhování na Slovensko, trvalý pobyt, povolení k pobytu, práce. Chtěl jsem si udělat řidičský průkaz na Slovensku, ale bylo mi řečeno, že i když je již zabavený řidičák v ČR propadlý, musím si ho stejně udělat v ČR. Na Slovensku mi poradili, ať se v ČR vzdám veškerého řidičského oprávnění a že není problém, to mi potvrdil i komisař v Čechách.
Podal jsem žádost, nechal si ji potvrdit úřadem v ČR a řidičák si udělal na Slovensku.
Teď mi přišlo z Čech, že když si udělám řidičák na Slovensku nebudu moci jezdit v Čechách, jelikož mám blokaci na řidičské oprávnění a díky tomu se ho v ČR ani nemůžu vzdát. Děkuji, Bedřich.

ODPOVĚĎ:
Držitel řidičského oprávnění se může vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Dále platí: Držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
Pokud na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci osoba pozbude řidičské oprávnění, již nemá možnost se tohoto oprávnění vzdát, jelikož se jej můžete vzdát pouze držitel oprávnění, což není splněno v situaci, kdy je oprávnění již odňato jako důsledek uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vzdání se řidičského oprávnění v ČR, udělání řidičského průkazu v zahraničí EU a řízení v ČR - lze to?

___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Pružná pracovní doba a pracovní pohotovost - je možné kombinova bez porušení Zákoníku práce?

Měl jsem do 30.6.2017 pružnou pracovní dobu a k tomu dohodu o pracovní pohotovosti. Údajně kvůli novele Zákoníka práce od 1.7.2017 to není možné a pokud je dohoda o pracovní pohotovosti, nelze mít v pracovní smlouvě pružnou pracovní dobu. Zaměstnavatel trvá na pevně stanovené pracovní době, určené např. dobou mezi 6-14.30 hod. Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
K 1.7.2017 nabyla účinnosti celá řada změn zákoníku práce. Týkají se však diskriminace a zahraničních pracovníků a agenturního zaměstnávání. To nic nemění na tom, že podle § 81 zákoníku práce pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Stejně tak rozhoduje o možnosti využívat pružnou pracovní dobu, pokud tato není zakotvena v pracovní smlouvě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pracovní pohotovost a pružná pracovní doba - kombinace
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Zvýšení kvalifikace a výživné, alimenty - vystudování VOŠ a nástup na VŠ

Chtěla jsem se zeptat, zda mám právo na výživné od matky. Jsem studentka, je mi 22 let a v červnu 2017 jsem s vyznamenáním ukončila vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaný farmaceutický asistent. Mohu již tedy nastoupit do práce. Ráda bych ale pracovala na vyšší pozici, a proto jsem podala přihlášku na vysokou školu (obor farmacie) a úspěšně vykonala přijímací zkoušku. V říjnu 2017 bych měla nastoupit do prvního ročníku. Moji rodiče jsou rozvedení. Žiji se sestrou, která studuje střední školu, matkou, jejím druhým manželem a jejich společným synem. Otec mi platí výživné ve výši 3.000 Kč a po domluvě mi alimenty bude posílat i nadále. Matka mi dává 1.000 Kč. Vše, kromě jídla a bydlení u matky, si platím sama již od 19 let. Matka mi neustále vyhrožuje a uráží mě. Psychicky už s ní bydlet nevydržím. Problém je, že matka, pokud se odstěhuji, mi nechce dát nic. I nyní mi kromě zmíněných peněz nic nedá. Ne proto, že nemá, ale proto, že nechce. Děkuji, Tina.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Pokud si dalším studiem budete zvyšovat a prohlubovat svou kvalifikaci a tím zlepšovat své šance na uplatnění na trhu práce, může vyživovací povinnost rodičů vůči Vám trvat.
Jestliže ale nyní bydlíte s matkou, matka plní část své vyživovací povinnosti i tím, že za Vás hradí náklady na stravu a bydlení. Přestože Vám tedy dává hotovost pouze 1.000 Kč, její náklady spojené s Vaší výživou a bydlením jsou ve skutečnosti vyšší. I tyto náklady jsou při určování výše výživného zohledňovány. Proto byste měla větší šanci na zvýšení výživného v případě, že byste se odstěhovala a veškeré náklady byste si hradila sama. V takovém případě považuji výživné, které Vám matka poskytuje – i když neznám její finanční situaci – za nedostatečné. Pokud se na výši výživného s matkou nedohodnete, budete muset k okresnímu soudu v místě bydliště matky podat návrh (žalobu) na určení výše výživného. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát, nejlépe se specializací na rodinné právo. Jak již bylo uvedeno výše, větší šanci na získání výživného ale máte tehdy, když budete bydlet samostatně a veškeré životní náklady si budete hradit sama.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vystudování VOŠ a nástup na VŠ - nárok, právo na výživné, alimenty od rodiče, rodičů

__

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Odškodnění, odškodné za zpožděný, opožděný let - technické problémy letecké společnosti Travel Service

Rád bych se zeptal na možnost vymáhání částky za kompenzaci zpožděného letu kvůli technickým problémům u společnosti Travel Service. Potkalo mě to při návratu z dovolené v dubnu 2017 spolu s dalšími 160 cestujícími. Zpoždění letu z Egypta bylo přes 30 hodin a dle Evropského parlamentu a rady (ES) č. 261/2004 je za toto kompenzace 400 EUR. Jenže dopravce všem rozeslal dopisy s tím, že uhradí jako kompenzaci 5.000 Kč a po mém nesouhlasu už se nevyjadřuje.
Podrobnosti k průběhu zpoždění a skoro žádné informovanosti dopravce nedoplňuji (nebyli skoro žádné, nebo úplně špatné, nejdřív 3 hodiny na letišti, aniž jsme věděli proč, potom v noci nástup do autobusu k odvozu na letiště, který byl zrušen, protože zjistili, že náhradní letadlo nepřiletělo atd). Děkuji, Hynek.

ODPOVĚĎ:
Doporučuji případ svěřit advokátovi, který nejprve zašle společnosti předžalobní výzvu k plnění. Často letecké společnosti již na základě této výzvy dlužnou částku uhradí, neboť si jsou vědomy toho, že zákazník přistoupil k soudnímu vymáhání.
Pokud by společnost dobrovolně částku neuhradila, bude nutné ji vymáhat soudní cestou.
Seznam advokátů naleznete na www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání odškodného za opožděný, zpožděný let
___

OBCHOD-DANĚ
Darování auta vyřazeného z obchodního majetku firmy - daně, zdanění daru

Jsem OSVČ, vedu daňovou evidenci, nejsem plátce DPH. Rád bych dospělé dceři daroval automobil, který je v obchodním majetku firmy. Snažil jsem se dopátrat, "jak je to legislativně správně", ale informace se liší. Měl jsem představu, že až bude automobil ve stáří 5 let, tak jej vyřadím z obchodního majetku firmy a následně jej formou daru převedu na dceru. Pokud jsem nalezl správné informace, tak z daru jako OSVČ nebudu odvádět žádnou daň, obdarovaný by neměl dar prodat do 1 roku, aby nemusel platit daň z příjmu. Můžete mi prosím odpovědět, zda-li to je takto správně? Děkuji za vaši odpověď, Antonín.

ODPOVĚĎ:
Při vyřazení automobilu z obchodního majetku, ani při darování dceři, Vám nevzniká zdanitelný příjem. V roce vyřazení můžete uplatnit daňové odpisy ve výši 1/2, pokud automobil daňově odpisujete. Zůstatková cena vyřazeného automobilu nebude daňově uznatelná.
Pokud dcera bude automobil používat pro soukromé účely, bude pro ni tento bezúplatný příjem osvobozen od daně z příjmů dle § 10, odst. 3, písm. d), bod 1. Zákona o daních z příjmů.
V případě, že by automobil do jednoho roku prodala, vznikla by jí povinnost příjem z prodeje zdanit.
Pokud by dcera automobil přijala v souvislosti se svou podnikatelskou činností, vznikla by jí povinnost tento bezúplatný příjem zdanit dle § 7 Zákona o daních z příjmů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Převod auta z podnikatele na podnikatele - daně, zdanění
Darovací daň - darování vozidla vyřazeného z obchodního majetku firmy
___

OBČAN-BYDLENÍ
Právo výboru SVJ na klíče od pronajímaných nebytových prostor domu

Při pronájmu veřejných nebytových prostor (sklep, dílna) v domě SVJ, vlastníkům bytů v daném domě, lze požadovat ze strany výboru domu pro svoji potřebu od nájemců daných prostor náhradní klíče k těmto veřejným nebytovým prostorám. Pokud ano, tak prosím sdělit z. č. §, písmeno, pokud ne tak nic. Děkuji za informaci, Milan.

ODPOVĚĎ:
Neexistuje žádné zákonné ustanovení, které by výslovně upravovalo skutečnost, zda může výbor SVJ požadovat klíče od uvedených prostor. Tuto povinnost lze však bezproblémově upravit v nájemní smlouvě. SVJ je vlastníkem prostor, má právo tyto kontrolovat a nájemci jsou povinni mu to umožnit. V nájemní smlouvě lze přímo upravit, že nájemci jsou povinni poskytnout klíče.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pronájem nebytových prostor SVJ a kontroly prostor členy výboru SVJ
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Může zakázkový list nahradit smlouvu o dílo?

Pořizujeme si novou kuchyňskou linku na míru, od kuchyňského studia jsme si zdarma nechali vypracovat cenovou nabídku. Před pár dny jsme přišli uzavřít závaznou objednávku, ale dostali jsme k podepsání pouze zakázkový list a fakturu. Čekali jsme, že s námi kuchyňské studio uzavře smlouvu o dílo. Je smlouva nutností nebo stačí jen Zakázkový list? V zakázkovém listu jsou uvedeny: typy jednotlivých skříněk, dekor dvířek, korpusů a pracovní desky, typy vestavných spotřebičů, které jsme si vybrali. Je tam upřesněno, co je a co není zahrnuto v ceně (montáž, doprava, zapojení spotřebičů, …).
Součástí zakázkového listu je cenový rozpočet.
Dále je uvedeno, že „termín zahájení montáže je šest týdnů po připsání zálohy na účet dodavatele, doplatek se vybírá v hotovosti při předání díla. Zákazník rozumí obsahu zakázkového listu.“
Máme trvat na sepsání smlouvy nebo tento zakázkový list smlouvu o dílo plnohodnotně nahradí? Předem děkujeme za odpověď. Jana a Karel.

ODPOVĚĎ:
Smlouva o dílo nemusí být uzavřena písemně, podepsání zakázkového listu ji v zásadě nahradí a bude představovat potvrzení o uzavření smlouvy. Nicméně uzavření písemné smlouvy by bylo vhodnější z důvodu zajištění splnění smlouvy prodejcem, kdy je možné například pro případ prodlení s dodáním požadovat slevu z ceny apod.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nahrazení smlouvy o dílo zakázkovým listem zhotovitele
Smlouva o dílo a zakázkový list - rozdíl ve významu
___

OBCHOD-REKLAMACE
Lhůta na odstranění vady, škody způsobené opravnou při opravě - kolik dní?

24.9.2017 jsem dala do opravny obuvi v Brně Olympii vyměnit patníky na mých botech s vysokými podpatky. Když jsem si přišla boty vyzvednout, byly celé podpatky zlomené. Nejdříve se mi zaměstanec nechtěl přiznat, že to udělal. Posléze mi bylo řečeno, že lhůta na opravu je měsíc. A že za týden nestihnou podpatek vyměnit. Chci se zeptat, zda skutečně musím čekat měsíc, pakliže jde o věc, kterou potřebuji k dennímu užívání a pokud jiné opravny obuvi mění podpatky maximálně do týdne. Děkuji, Jaromíra.

ODPOVĚĎ:
Z dotazu nevyplývá, zda jste nechala boty opravit jako reklamaci, nebo jako běžnou opravu. Předpokládám, že se jedná o druhý případ. Pokud by se jednalo o reklamaci, pak má obchodník skutečně 30 dní na její vyřízení.
Pokud se jednalo o běžnou opravu, pak záleží, jaká byla dohoda mezi Vámi a opravnou, tzn. rozhodující bude lhůta, kterou Vám uvedli při odevzdání bot k opravě. Předpokládám, že opravna má v provozovně také uvedené podmínky opravy, kde je rovněž uvedena lhůta k provedení opravy. Obecně však žádná lhůta ze zákona nevyplývá a základní je dohoda, případně podmínky, které opravna uvádí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Do kolika dnů musí opravář odstranit vadu, škodu, kterou způsobil?
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
Prodej nemovitosti nesvéprávnou osobou, osobou omezenou na způsobilosti k právním úkonům

Mám zájem koupit nemovitost, kterou vlastní vícero osob (5 spoluvlastníků). Čtyři osoby mi již telefonicky vyjádřily souhlas s prodejem, ale poslední spoluvlastník je bohužel zbaven svéprávnosti. Jeho opatrovník, který může případnou kupní smlouvu podepsat, sdělil, že musí uskutečnit projednání se soudem, k čemuž potřebuje návrh kupní smlouvy, odhad ceny nemovitosti, a abych "úředně akceptovatelnou formou" doložila, že ostatní spoluvlastníci s prodejem souhlasí. Můžete mi prosím poradit, jakou formou lze souhlasy všech spoluvlastníků doložit, aby to soud akceptoval? Když chce opatrovník prodat spoluvlastnický podíl opatrovance, může to soud i zamítnout nebo chtít změnit cenu, když se jedná jen o podíl opatrovance? Mockrát děkuji za odpověď, velice mi pomůžete. Děkuji, Leona.

ODPOVĚĎ:
Do souhlasu uveďte jméno, dat. nar. a adresu trvalého bydliště spoluvlastníka, který prohlásí, že souhlasí s prodejem označené nemovitosti dle údajů v katastru nemovitostí Vaší osobě. Souhlas všech spoluvlastníků může být i na téže listině. Z důvodu větší jistoty doporučuji nechat podpisy ostatních spoluvlastníků úředně ověřit, což je možné např. na poště s CzechPointem za 30 Kč/podpis.

Soud může prodej neschválit, nicméně obecně je souhlas udělován a předpokládám, že v případě kdy máte souhlas ostatních spoluvlastníků s převodem, že bude prodej soudem schválen.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak koupit byt, dům od nesvéprávné osoby - postup, návod
Jak koupit dům, byt od osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům?
Podmínky koupi bytu, domu, nemovitosti od nesvéprávné osoby
Prodej nemovitosti osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům - podmínky

__

OBČAN-BYDLENÍ
Poplatek do fondu oprav a vliv vlastnictví garáže, nebytových prostor

Jsme SVJ v domě, v němž vlastníme 28 vymezených jednotek, z toho jsou většina byty a několik garáží. Dle zákona č. 89/2012 §1180 odst. 2 se příspěvky na správní činnost rozvrhnou na každou jednotku stejně. Je tím míněna výhradně bytová jednotka a za nebytové jednotky se příspěvky neplatí? Nebo máme příspěvky na správní činnost rozvrhnout na všechny jednotky stejně bez ohledu na to, zda je to byt nebo garáž? Lze tak chápat §1158 odst. 2? Děkuji za právní názor. Přeji pěkný den. Roman

ODPOVĚĎ:
Záleží, jakým způsobem máte danou problematiku upravenu v Prohlášení vlastníka a ve Stanovách. Důvodová zpráva hovoří tak, že náklady na správu bytu nese vlastník jednotky plně, zde by se užilo ust. § 1158/2, tedy náklady na správu si nese i každý vlastník nebytového prostoru.
Náklady na správu domu a pozemku, resp. společných částí domu, nesou vlastníci poměrně. A zde právě záleží, jakou úpravu máte v Prohlášení vlastníka a ve Stanovách. Zda je s garážemi spojen podíl na společných částech domu a pozemku.
Pokud s nebytovým prostorem (garáží) není spojen podíl, použije se věta druhá odst. 1 ust. § 1180 slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.
Tedy výše příspěvku takto výlučně oprávněného vlastníka se stanoví nejen podle velikosti jeho podílu na společných částech, ale i s přihlédnutím k jeho výlučnému oprávnění. Jedná se o zvláštní případ použití jiného klíče ke stanovení výše příspěvku, k jehož určení je třeba vždy souhlasu všech vlastníků jednotek v domě.
Je tedy na členech SVJ, jakým způsobem si financování správy domu určí. Vycházela bych z toho, zda je s jednotkou spojen spoluvlastnický podíl se zohledněním, zda nebytové prostory mohou užívat výlučně pouze někteří vlastníci. Vlastníci si však mohou odhlasovat i použití jiného klíče.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vlastnictví garáže - vliv na platbu do fondu oprav
___

OBČAN-BYDLENÍ
Automatické prodloužení nájemní smlouvy neprodoužené dodatkem (byt) - nový občanský zákoník

S majitelkou bytu jsme s přítelem uzavřeli nájemní smlouvu, která byla sjednána na dobu určitou a to v období od 1.1.2014 do 31.12.2015. Ve smlouvě stojí, cituji: "Tato smlouva může být prodloužena dohodou smluvních stran. Dohoda o prodloužení nájemní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlasena a podepsána oběma stranami." Můj dotaz tedy zní, v případě, že žádný dodatek ke smlouvě podepsán nebyl, máme momentálně vůbec nějakou smlouvu?
Lze v tomto případě z bytu odejít, aniž bychom museli dodržet výpovědní lhůtu, která je ve smlouvě sjednaná na dobu jednoho měsíce? Moje jméno je ve smlouvě dopsáno pouze rukou, původně byla smlouva vedena pouze na přítele. Ráda bych se odstěhovala pryč a potřebuji vědět, zda mohu bez problému ze dne na den odejít, aniž bych v budoucnu měla nějaké problémy. Přítel by v bytě nadále zůstal. Na vyžádání mohu zaslat kopii smlouvy. Děkuji, Lucka

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že Váš přítel bude v bytě i nadále zůstávat, doporučuji s majitelkou bytu spíše sjednat "přepis" nájemní smlouvy na Vašeho partnera.
Pokud se týče automatického prodlužování nájmu, ten je upraven v ust. § 2230 občanského zákoníku, toto automatické prodlužování jste však v nájemní smlouvě vyloučili. V tuto chvíli původní nájemní smlouva skutečně neplatí, vzhledem k tomu, že faktický nájem nadále trvá, určitě upozorněte pronajímatele, že byt opouštíte, doporučuji toto spojit s požadavkem uzavření nájemní smlouvy s Vaším přítelem.
Trvejte rovněž na vyúčtování poplatků, zapište stavy měřidel a vypracujte s pronajímatelem předávací protokol. Přestože zde není dána výpovědní doba, tak jak byla sjednána ve smlouvě (smlouva uplynutím doby zanikla), neznamená to, že se pronajímatel nemůže domáhat nároků spojených s užíváním bytu (tedy např. například spotřebovaných energií za dobu, kdy jste byt užívala).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nový občanský zákoník a automatické prodloužení nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemníkem, nájemcem, pokud neexistuje dodatek, ač to původní nájemní smlouva ukládá
Přepis nájemní smlouvy jen na jednoho nájemnka - druhý nájemník se odstěhoval
Zákaz automatického prodložení nájemní smlouvy v textu nájemní smlouvy podepsané pronajímatelem a nájemníkem, nájemcem - co říká nový občanský zákoník?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Zvířata od souseda utíkají na můj pozemek - jak donutit souseda k opravě plotu mezi pozemky

Mám dotaz ohledně souseda - zemědělce, který chová stádo krav, které neustále bourá plot a lezou na naši louku, kde chováme koně. I přes neustálé upozorňování na daný problém se nám akorát vysmívá a já nevím, jak se mohu bránit. Louky mám na dotace od pozemkového úřadu, ale nejsou mé, jen je mám v řádném pronájmu a bojím se, aby krávy neublížili např. hříbátkům. Mohu se nějak bránit? Děkuji za radu, Vlastimil.

ODPOVĚĎ:
Proti uvedenému jednání se můžete bránit tzv. posesorní žalobou, tedy žalobou z rušené držby. Tento druh ochrany je zakotven v ust. § 1003-1008 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Soud je povinen rozhodnout do 15 dnů a rozhoduje usnesením. S ohledem na velmi krátkou lhůtu pro rozhodnutí je třeba v žalobě vylíčit všechny rozhodné skutečnosti a doložit všechny důkazy, kterými disponujete (doporučuji fotografie, viea, čestná prohlášení).
Fakt, že jste nájemcem a nikoli vlastníkem zde nevadí, neboť pozemek tzv. držíte, žaloba chrání tedy i nájemníky.
Žalobu podejte u okresního soudu, místní příslušnost je dána dle umístění pozemku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co je to posesorní žaloba - příklad
Rušení řádné držby a § 1003-1008 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
Místně příslušný soud, ke kterému soudu podat žalobu na rušení nájemních práv (posesorní žaloba na rušení řádné držby - nájmu zemědělského pozemku)

__

OBČAN-NÁJMY
Automatické prodloužení pachtovní smlouvy na zemědělský pozemek - nový občanský zákoník

Manžel 2015 získal darem zemědělské pozemky, část jich obdržela i manželova matka. Nebyl znám žádný závazek, byly tedy propachtovány místnímu zemědělci. Jiný subjekt nyní uplatňuje nároky na užívání plynoucí z nájemní smlouvy, k čemuž mělo dojít 2013. V jeho pozůstalosti byla nalezena smlouva, platná do 31.12.2012, další již ne. Údajný originál necháváme ověřit znalcem. Pokud znalec potvrdí pravost, budeme muset závazek vzhledem k dataci smlouvy k 1.1.2013 uznat, což nechceme.
Zjistili jsme, že jeden z pozemků (nyní vlastní manželova matka) užívají bez smluvního nároku, o čemž za celou dobu korespondence mlčeli. Na osobní schůzce 07/2017 jejich zástupce řekl:
"Před 3 lety (2014) se tam digitalizací pozemek objevil a není na něj smlouva. Dostanete nájem za tyto 3 roky zpětně." Vypátrali jsme, že tento pozemek již v r. 2011 zapsali do dotačního programu a pobírají na něj dotace. Toto je tedy lež a dlouhodobě vědomě pozemek užívají bez smluvního nároku. Pokud prodlužovali smlouvu, měla být dle nás koncipována podle skutečnosti, takto se jeví jako pochybná a nekompletní. Lze kvůli tomu smlouvu rozporovat?

ODPOVĚĎ:
Pokud byla nájemní smlouva, nyní pachtovní smlouva, neboť nájemní smlouvy se od 1. 1. 2014 tzv. překlopily do režimu nového občanského zákoníku, byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12.2013 a nebyl uzavřen žádný dodatek, nemuselo dojít automaticky k prodloužení nájemního, resp. pachtovního vztahu. V tomto ohledu záleží na tom, jaké podmínky prodloužení nájmu jsou uvedeny ve smlouvě. Nájemní smlouva by tak trvala pouze do 31. 12. 2013. Smlouvu lze zpochybňovat z mnoha důvodů, ale bez jejího prostudování Vám nemohu více poradit.
Samozřejmě máte právo na vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu zpětně. Bezdůvodné obohacení odpovídá obvyklému nájemného, resp. pachtovnému v místě a čase. Ohledně pozemku, kde není sporné, že není uzavřena smlouva nájemní ani pachtovní, bych neprodleně vyzvala k vyklizení pozemku a ukončení bezdůvodného užívání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Automatické prodloužení nájemní smlouvy na zemědělský pozemek - nový občanský zákoník
Vydání bezdůvodného obohacení, pachtové zpětně za užívání zemědělského pozemku bez nájemní, pachtovní smlouvy (tedy bez právního důvodu)

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
Rozdělení dědictví před smrtí - dědická smlouva mezi dědici a budoucím zesnulým zůstavitelem

Jsem ženatý, mám 2 plnoleté děti a 1 nezletilé dítě. Jsem výhradním vlastníkem rodinného domu, tedy RD, získal jsem jej před manželstvím. Je reálné následující řešení, zastřešené např. dědickou smlouvou?
2 plnoleté děti by nyní dostaly finanční obnos s tím, že po mém úmrtí uvedený RD připadne dnes (13.11.2017) nezletilému dítěti, manželka by se svého podílu vzdala ve prospěch jmenovaného dnes (13.11.2017) nezletilého dítěte se stanovením věcného břemene dožití a užívání části domu. V praxi by to znamenalo, že po mé smrti by RD připadl dnes (13.11.2017) nezletilému, manželka by příslušnou část užívala doživotně a nikdo s nikým by se v případě RD nemusel finančně vyrovnávat.
Ostatní můj majetek v době úmrtí by se dědil dle zákona, nebo případně dle závěti.
2) V případě dědění dle 6. skupiny existovaly 2 tety (děti prarodičů) zemřelého. Jedna z nich nežije, zůstaly však po ní 2 děti, neboli sestřenice zemřelého. Bude dědit žijící teta 50% majetku a každá ze sestřenic 25% majetku?
Děkuji, Vítek

ODPOVĚĎ:
Co se týče Vašeho dotazu, dědickou smlouvou můžete v naznačeném směru upravit svůj majetek, je však třeba dát pozor na jednu podstatnou věc, a to že dědickou smlouvu lze rozhodnout pouze o části majetku, 1/4 majetku musí zůstat tzv. volná a ta se bude dědit buď ze závěti nebo ze zákona.
Příkaz započtení daru můžete provést i v závěti. Vhledem k tomu, že všechny Vaše děti jsou nepominutelnými dědici, je třeba, aby zletilé děti získaly alespoň jednu čtvrtinu svého zákonného dědického podílu (vč. započteného dílu). Věcné břemeno, resp. služebnost Vaší manželky lze upravit dědickou smlouvou i závětí.
2/ Pokud se jedná o osoby z 6 dědické třídy, tedy děti prarodičů, pak dědit bude 50% dítě prarodičů a po 25% obě děti zemřelého dítěte prarodiče.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyplacení dědice budoucím zůstavitelem ještě za života a rozdělení dědictví před smrtí - dědická smlouva
Jak velkou část dědictví lze odkázat dědickou smlouvou?
Příkaz započtení daru v závěti - platnost, přípustnost

___

OBČAN-BYDLENÍ
Kročejový hluk od sousedů - jak donutit souseda k rekonstrukci podlahy?

Jakým způsobem se mohu domáhat u souseda o patro výš úpravy podlah, které extrémně šíří kročejový hluk? Je to klasický případ, kdy nový majitel bytu vymění původně navržené podlahové krytiny bytu za nedostatečně (zdali vůbec) odizolované plovoucí podlahy a dlažbu a já tak prakticky se sousedy žiji. Který institut a na základě čeho může nařídit měření kročejového hluku u souseda (pro měření je třeba zpřístupnit i byt zdroje hluku)? Kontaktoval jsem místní stavební odbor, a protože výměna podlah není považována za stavební úpravy, nemůže (nebo nechce?) se v tomto angažovat. Opravdu nechápu, proč toto nějak striktně a jasně neřeší zákon. Jedna špatně položená podlaha může absolutně ničit život sousedů. Jaká je prosím pravděpodobnost úspěchu v občanskoprávním řízení? Prosím o koncept, jak dosáhnout kýženého výsledku. Děkuji, Michal.

ODPOVĚĎ:
Z občanskoprávního hlediska je možné vycházet (obecně) z § 1012 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
- vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit;
- vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.
Sousedské vztahy jsou pak konkretizovány v § 1013/1 občanského zákoníku, dle něhož je každý vlastník povinen se zdržet všeho, co působí, že (mimo jiné) hluk a otřesy vnikají na pozemek (lze vztáhnout rovněž na byt) jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku (tedy i bytu).
Z občanskoprávního hlediska je tedy podstatné, zda jste hlukem ze sousedního bytu rušen v míře nepřiměřené místním poměrům. Pakliže tomu tak je, není rozhodné, jakých hodnot by bylo případně naměřeno (hygienické limity hluku nejsou v občanskoprávních vztazích určující). V tomto ohledu Vás lze odkázat na článek:
https://www.epravo.cz/top/clanky/decibely-lasky-aneb-kdyz-vas-soused-neprimerene-hluci-104369.html
(který o této problematice pojednává, byť v kontextu hlasité hudby).
Rovněž v našem webu jsme problematiku kročejového hluku opakovaně probírali:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vyhledavani.html?searchword=kro%C4%8Dejov%C3%BD
V současné chvíli Vám doporučuji opatřit si stavební dokumentaci bytového domu, resp. tu její část, která stanoví, jakým způsobem mají být podlahy bytového domu (resp. podlahy jednotlivých bytů) hlukově izolovány. Tato dokumentace by měla být k dispozici u vlastníka, popř. správce bytového domu a rovněž na stavebním úřadě.
Je pravdou, že výměna podlah není chápána jako stavební úprava. Přesto Vám doporučuji kontaktovat v této věci krajský (stavební) úřad s dotazem, zda je dle jeho názoru stavební úřad skutečně zcela bezmocný.
K měření hluku jsou povolány krajské hygienické stanice. Můžete proto kontaktovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici a konzultovat s ní, za jakých podmínek by bylo možné realizovat měření hluku. Jak však uvádím výše, není dodržení/překročení hygienického limitu hlučnosti pro občanskoprávní řešení věci určující (může však samozřejmě sehrát svou roli v rámci dokazování).
Před zahájením občanskoprávního soudního řízení se můžete pokusit angažovat do řešení problému společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo, pokud ve Vámi obývaném bytovém domě takový subjekt existuje. Pokud jste nájemcem předmětného bytu, upozorněte na tento problém pronajímatele (neboť pronajímatel je povinen zajistit nájemci nerušené užívání bytu).
Pravděpodobnost úspěchu v občanskoprávním soudním řízení nelze odhadnout. Obecně je zapotřebí, abyste veškerá svá tvrzení řádně prokázal (ať už jakýmikoli doklady o provedení výměny sousedových podlah, tak doklady o nadměrném šíření kročejové hlučnosti).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kročejový hluk a plovoucí podlaha v sousedním bytě bytového domu
Měření kročejového hluku u sousedů - průběh, nutnost vstupu do bytu souseda, sousedů
Výměna podlahy - jde o stavební úpravu dle Stavebního zákona?
Rekonstrukce podlahy a stavební povolení - je potřeba nebo ne? (plovoucí podlaha)
Izolace plovoucí podlahy a kročejový hluk

__

OBČAN-BYDLENÍ
Neprovádění revizí plynových zařízení pronajímatelem, majitelem pronajímaného bytu - kam napsat stížnost?

Chci se zeptat, kam hlásit/kam se obrátit se zanedbanou revizí plynových zařízení? Bydlíme v nájemním domě a jeho majitel, potažmo správcovská firma, zákonem dané kontroly zcela ignoruje. Děkuji, Stanislav.

ODPOVĚĎ:
Zákon ukládá povinnost provádět plynových zařízení právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, tedy i bytovému družstvu či SVJ. Revize se týkají zařízení vně bytové jednotky. Co se týče revizí uvnitř bytových jednotek, pak tyto nejsou dány jako povinné, ale lze je samozřejmě doporučit, neboť je třeba zařízení udržovat v takovém stavu, aby nebyla nebezpečná. Podnět k prošetření, zda je revize provedena včasně a správně, lze podat u
Technické inspekce České republiky, P. O. box 107, 180 00, Praha 8 (TIČR).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost kontroly plynových zařízení pronajímatelem, majitelem nájemního bytu
Revize plynových zařízení nájemního bytu - zanedbání pronajímatelem, majitelem bytu
Kam poslat stížnost na neprovádění revizí plynového zařízení nájemního bytu?
__

RODINA-SJM A ROZVOD
Napadení dohody o vypořádání SJM schválené soudem při rozvodu manželství - lze to?

Mám několik dotazů k vypořádání společného jmění manželů, tedy SJM mých rodičů. Posloupnost: 1) 2008 - koupě nemovitosti do SJM, od dědy (od mamky), nezaplacena ani koruna /// 2) 2008 - hypoteční úvěr na rekonstrukci nemovitosti ve výši 500.000 Kč /// 3) 5/2012 - refinanc HÚ a SÚ (125.000 Kč) + nová hotovost (375.000 Kč) = 500.000 Kč - u tohoto úvěru není maminka nikde podepsaná i přesto, že je spolužadatel (na zadní straně jsou dva podpisy otce - možná chyba pracovníka banky)
4) 6/2013 - refinancování úvěru z roku 2012 + nová hotovost (+250.000 Kč) = úvěr 750.000 Kč - to již maminka podepsala, nemovitost v zástavě
5) 9/2016 - rozvod - dohodnuto, že nemovitost připadne mamince a že na úvěru se budou podílet
6) 9/2017 - otec kolem sebe začíná kopat, že napadne vypořádání SJM
Dotazy:
A) lze zpochybnit nákup nemovitosti z 2008, když nedošlo k žádnému převodu peněz?
B) ve vypořádání SJM je špatný úvěr - banka je správná, jistina je správná, ale datum podpisu a původní výše úvěru je ten z r. 2012, co s tím?
C) může otec jakkoli napadnout vypořádání SJM? např. kvůli bodu B)
D) může se zpochybnit úvěr z r. 2012, který mamka nepodepsala?
Děkuji, Miloš.

ODPOVĚĎ:
Pokud bylo SJM vypořádáno dohodou a tuto chce nyní otec napadnout, pak nemá téměř žádnou šanci na úspěch, pakliže dohodu podepsal svobodně a za stavu plné svéprávnosti. Nemá tedy šanci jakkoliv zvrátit koupi nemovitosti, i když za ni nebyla uhrazena kupní cena. Z tohoto důvodu není ani nutné jakkoliv opravovat detaily úvěru. Obě strany prostě dohodu podepsaly svobodně při plném vědomí jejího obsahu a nyní není téměř reálné, aby tvrdily opak. Zpochybnit úvěr z roku 2012 by bylo možné pouze v rámci vypořádání SJM. Pokud již bylo SJM vypořádáno, není důvod a nyní již ani prostor zpochybňovat úvěr z roku 2012. Toto mělo být činěno případně, dokud nebylo SJM vypořádáno.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zpochybnění podílů SJM a vypořádání jmění manželů dohodou při rozvodu manželství (dohoda schválená soudem)
___

PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Napadení okamžité výpovědi pro neomluvenou absenci v práci - zaměstnavatel neměl pro zaměstnance práci, zbavil se ho "porušením kázně"

Chtěla bych Vás požádat o Váš právní názor na můj soudní spor. Chtěla bych využít dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, tedy NS ČR. Ráda bych Vás požádala o Váš právní názor, zda mám v tomto případě šanci na úspěch u nejvyššího soudu.
Ve stručnosti shrnu události:
- pracovní smlouva na dobu neurčitou na pozici mzdové účetní s podrobně vypsanou náplní práce
- 14.4.2016 návrat z mateřské dovolené zpět do zaměstnání
- 14.4.2016 ústní sdělení nadřízeného a ředitele společnosti, že pro mě nemají práci mzdové účetní
- 14.4.2016 absolvování vstupní lékařské prohlídky a pohovoru s ředitelem
- 14.4.2016 v práci jsem byla 3 hodiny a poté jsem po předchozím oznámení přímému nadřízenému že pro mě nemají práci oznámila, že půjdu s dcerou k lékaři na plánovanou prohlídku a při odchodu jsem nadřízenému předala zápis o průběhu dne, kde mu sděluji, že mi za dobu mého pobytu na pracovišti žádnou práci nepřidělili a že to považuji za překážku na straně zaměstnavatele a že se dostavím do zaměstnání až mě vyzvou, že mají pro mě práci připravenou - výslechem bylo potvrzeno, že se nadřízený seznámil s tímto oznámením a že si je vědom, co v něm píši.
U soudu nadřízený vypověděl, že 5 minut po mém odchodu mi chtěl přidělit práci - nejprve - v tzv. výzvě - nastudování předpisů, poté doklady ke zpracování (v pozdějším vyjádření právního zástupce žalované)
- 14.4.2016 napsala jsem email nadřízenému a řediteli, že jejich jednání považuji za překážku na straně zaměstnavatele
15.4.2016 - totéž oznámení jsem doručila na podatelnu žalované ráno druhý den spolu s potvrzením od lékaře, že jsem minulý den absolvovala s dcerou lékařskou prohlídku
15.4.2016 ve 14.30 mi byl odeslán email znění, že překážky na straně zaměstnavatele nevznikly a neexistují, tudíž mě zaměstnavatel nebude vyzývat k návratu do zaměstnání
15.4.2016 odeslání porušení pracovní kázně - ve znění -
"dne 14.4.2016 jste bez udání důvodu a bez svolení svého nadřízeného opustila pracoviště a v 10.05h jste již nebyla k zastižení - dopis s dodejkou doručen 28.4.2016"
20.4.2016 odesláno doporučeně okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - pro neomluvenou absenci - doručeno 28.4.2016.
Podána žaloba na neplatnost výpovědi.
Okresní i Krajský soud v Hradci Králové rozhodly, že žaloba se zamítá.
Listinnými důkazy ale bylo prokázáno stejně tak jako výpověďmi svědků, že pozice mzdové účetní byla sloučena s jinými pracovními pozicemi - nejprve v roce 2009 kdy byly sloučeny dvě pracovní pozice, které předtím vykonávaly 2 pracovnice na hlavní pracovní poměr - a to práce pokladní a práce mzdové účetní. Tudíž zaměstnavatel pro mě nemohl mít práci mzdové účetní a pokud ano, tak jen na část mé pracovní doby.
Taktéž bylo prokázáno, že moje předchůdkyně dostala výpověď pro nadbytečnost - z důvodu kumulace funkcí. V březnu 2016 dal totiž zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost z důvodu kumulace funkcí pracovnici, která vykonávala po dobu mé rodičovské dovolené funkci pokladní a mzdové účetní a s jejím odchodem měla být ještě k pozici přidána další část práce - tentokrát provozní účetní. Výpovědí bylo prokázáno, že nynější pracovnice vykonává práci mzdové účetní, pokladní a část práce provozní účetní.
Zaměstnavatel mi okamžitě zrušil pracovní poměr, aniž bych měla 5dnů neomluvené absence - viz judikát č. 2542/2007
Domnívám se také, že nedodržel právní výklad par. 55 ost. 1 zákoníku práce, z kterého vyplývá, že před okamžitým pracovního poměru musí mít zaměstnavatel zjištěn důvod tohoto opatření - nestačí jen podezření, že je takový důvod dán. Zjištění důvodu pak není zpravidla možné bez vyjádření zaměstnance k důvodu, který zaměstnavatel uplatňuje.
Nebylo taktéž vysvětleno, proč není možné spravedlivě požadovat další zaměstnávání - minimálně po dobu trvání výpovědní lhůty
Toto si myslím, že jsou hlavní důvodu, proč neměl zaměstnavatel dát okamžité zrušení pracovního poměru.
Navíc se jedná o první můj "prohřešek". Moje praxe čítá bezmála 20let absolutně bez jakéhokoliv vybočení z pracovních povinností.
V soudních jednáních bylo velké množství rozporuplných informacích na straně žalované týkající se ukončení pracovního poměru stávající mzdové účetní, náboru nové "mzdové" účetní, plánované práce, kterou mi žalovaná chtěla přidělit atd.
byla bych hrozně moc ráda, pokud byste mě mohlI sdělit Váš názor.
Jsem pevně rozhodnuta obrátit se s dovoláním na nejvyšší soud z důvodu, že soudy nižších stupňů nepřihlédli k ostatním okolnostem - osobě zaměstnance, době a času kdy k porušení pracovní kázně došlo, ke škodě, kterou jsem způsobila...a konečně vlastně nikdo nepřihlédnul k příčině, proč k neomluvené absenci vůbec došlo. Děkuji Vám mockrát za Váš názor Daniela

ODPOVĚĎ:
Doprovod rodiče dítěte k lékaři je překážkou v práci, kterou upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, v příloze, bod 8 písm. a). Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Bylo-li vše řádně doloženo, neměla by dle mého názoru Vaše nepřítomnost dne 14.4. být považována za neomluvenou absenci.
Jako neomluvená absence však může být posouzena Vaše nepřítomnost v dalších dnech.
Co se týče dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a jeho případné šance na úspěch, bez znalosti textu rozhodnutí, proti němuž směřuje, a celého případu, nelze věc posoudit.
Je však třeba připomenout, že Vámi uváděný názor k § 55 zákoníku práce je obsažen pouze v jednom komentáři k tomuto zákonu. Ani komentáře k zákonům, ani soudní judikatura nejsou v České republice závazným pramenem práva, a že soud nemusí rozhodovat stejně. Pokud uzná, že v daném případě je důvod pro odlišné rozhodnutí, může tak učinit, aniž by to způsobovalo nezákonnost daného rozhodnutí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Překážka na straně zaměstnavatle - neměl práci pro zaměstnance, odchod zaměstnance z pracoviště a okamžitá výpověď pro nedovolenou absenci zaměstnance
Výpověď z důvodu kumulace funkcí a zbavení se dalšího zaměstnance okamžitou výpovědí pro porušení pracovní kázně (nedovolená absence v práci, zaměstnání)

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
Zatajení peněz v dědictví, dědickém řízení - jak požádat notáře o prověření?

Moje matka žila 30 let s otčímem. 01/2016 zemřela a otčím uvedl, že matka neměla žádný majetek. Nepozvali nás ani k dědickému řízení. Otčím neuspořádal ani pohřeb, ani parte. Uložení urny zařídil, až na můj nátlak. Do dědictví uvedl, že matka měla 8.000 Kč na bankovním účtě. Aktuálně rozdává peníze svým známým, svým třem dětem, které 30 let neviděl a nejevil o ně zájem. Od matky víme s bratrem, že chtěli kupovat, po operaci, kterou prodělala, rodinný dům. Tři měsíce ležela, takže nemohla ani utratit důchod. V akciích měli 1.500.000 Kč.
S otčímem jsme neměli nikdy dobré vztahy a s matkou jen manipuloval a ta se s námi, i se svojí matkou přestala stýkat. Celý život jen dělal problémy v naší rodině. Dnes (13.11.2017) rozdává svým dětem, o které neměl nikdy zájem, půjčuje velké peníze svým známým (např. 150.000 Kč na střechu, 200.000 Kč na dům apod.!) a těžko by je sám ušetřil za jeden rok. 2013 prodali zahradu za 750.000 Kč a protože bydlí v penzionu, asi by je neutratili, protože matka byla velmi skromná! Nikdy nás matka nevydědila a závěť nenechala. Děkuji, Lucie.

ODPOVĚĎ:
Vyjde-li po skončení dědického řízení najevo, že zemřelý vlastnil ještě další majetek, který nebyl předmětem dědického řízení, je třeba, aby dědici požádali o dodatečné projednání dědictví. Tuto žádost je třeba podat u soudu, u něhož proběhlo původní dědické řízení. Poté začíná řízení o dědictví běžet od úplného počátku a je nutné stanovit okruh dědiců.
V žádost o dodatečné projednání dědictví je však nutno uvést údaje o majetku, který nově vyšel najevo a existenci tohoto majetku prokázat, což může být ve Vaše případě problém. Navíc jste o tomto majetku nejspíše věděli již v době projednání dědictví po matce, proto jste o tomto měli soud informovat už tehdy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Utracení peněz zemřelé matky otčímem - jak zjistit stavy účtu matky na konci života před smrtí?
Krádež peněz zemřelého, zemřelé z bankovního účtu - žádost notáře o prověřeí stavu v bance před smrtí, úmrtím
Žádost o dodatečné projednání dědictví - zatajení peněz, zatajené peníze před notářem
__

SPRÁVNÍ-OBCE
Placení komunálního odpadu dítětem, nezletilou osobou - nález Ústavního soudu ČR

Zjistil jsem zveřejnění Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 8.8.2017 zn. Pl ÚS 9/15, které se týká plateb za komunální odpad v návaznosti na ustanovení § 10b zákona 565/1990 Sb. Rozumím tomu tak (zjednodušeně řečeno), že Ústaví soud ČR říká, že nezletilé fyzické osoby, tedy jednoduše řečeno = děti do 18 let, za odpad neplatí. Pokud je to takto, plně to vítám a protože se mě to též týká, tak se zároveň ptám. Od kdy toto platí? Od kdy tedy za děti rodiče platit nemusí? Od 8.8.2017, nebo až vyjde nějaká úprava § 10b zákona 565/1990 Sb. ? Jde mi o to, že minulý týden vydala (schválila) obec novou vyhlášku k odpadům platnou od 1. 1.2018, která se drží stávajícího ustanovení § 10b zákona 565/1990 Sb., a tedy nereflektuje ještě tento Nález ÚS. Na internetu k tomuto bohužel nic konkrétního nemohu nalézt. Moc děkuji za včasnou odpověď. S pozdravem Rudolf.

ODPOVĚĎ:
Vámi zmiňovaný nález Ústavního soudu stanovil, že ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném do 30. června 2012, bylo v rozsahu, v němž ukládalo povinnosti nezletilým poplatníkům, v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
Ústavní soud mj. v tomto nálezu uvedl: Ústavní soud dospěl k závěru, že právní úprava, která zatěžuje nezletilé poplatkovou povinností bez ohledu na to, zda mají prostředky k jejímu splnění (nebo alespoň možnost si takové prostředky obstarat), zatěžuje je bez ohledu na možnost ovlivnit uložení platební povinnosti (např. zdržením se zpoplatňované činnosti) či se jí alespoň zprostit, je v rozporu s Listinou základních práv a svobod (absence zvláštní ochrany dětí a mladistvých).
Nelze ovšem souhlasit s někdy vyslovovanými obavami vyjádřenými v odborné literatuře, že prohlášení neústavnosti napadeného ustanovení bude mít za následek, že nezletilí nebudou mít povinnost platit žádné daně a poplatky, což by vytvářelo cestu k obcházení daňových povinností. Zákonodárce má nepochybně pravomoc rozhodnout, že poplatníky určité daně nebo poplatku budou i nezletilí. Rozhodne-li se tak ovšem učinit bez ohledu na to, zda má nezletilý vůbec nějaký zdanitelný majetek nebo příjem, či zda má možnost vyhnout se zpoplatňovanému jednání (nemá-li na ně odpovídající prostředky), pak zákonodárce musí již v rovině nalézacího řízení zohlednit, že může docházet k případům nadměrné tvrdosti a přijmout odpovídající řešení. Měl by také zvažovat, zda je poplatek ukládán za protiplnění ze strany státu či obce, kterého se nezletilému poplatníkovi vskutku dostává. V případě poplatku za provoz systému likvidace komunálního odpadu je však (zejména v případě malých dětí) výlučným producentem odpadu ten rodič, který pečuje o výživu dítěte faktickým plněním, při kterém odpad vzniká. Vyživovací povinnost rodičů k dítěti totiž zahrnuje veškerou běžně potřebnou péči o dítě, tedy v tomto případě nejen zajištění dodávek potřebných věcí do domácnosti, ve které dítě žije, ale i likvidaci následně vzniklých odpadů.
Bylo by racionální zvažovat, zda neuložit poplatkovou povinnost namísto dítěte přímo rodiči, který požívá výhod systému likvidace komunálního odpadu.
S ohledem na čl. 89 odst. 2 Ústavy jsou orgány veřejné moci povinny promítnout důsledky shledané protiústavnosti do své rozhodovací praxe, tedy při řešení konkrétních případů zohlednit výše uvedené důvody a neaplikovat § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném do 30. června 2012, v rozsahu, v němž ukládal povinnosti nezletilým poplatníkům.
Aktuálně účinné znění zákona o místních poplatcích předvídá v ust. 12: Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce; zákonný zástupce má stejné procesní postavení jako poplatník.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Placení za popelnice, odpad nezletilými osobami, dětmi - rozsudek Ústavního soudu ČR s ohledem na Listinu práv a svobod
Musí děti platit za odpad popelnice, komunální odpad, svoz TKO? - rozhodnutí Ústavního soudu ČR
Platba za popelnice dětmi, Listina základních práv a svobod
Placení svozu TKO, popelnic dítětem, nezletilou osobou - nález Ústavního soudu ČR
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Může podmínečně odsouzený vycestovat do zahraničí letadlem, odletět?

Dne 28.5.2016 jsem řídila automobil na parkovišti u Lidlu, bez řidičského průkazu. Dostala jsem pokutu 25.000 Kč a 12 měsíců zákaz řízení. Teď už mám skoro polovinu pokuty splacenou (platím 1.000 Kč každý měsíc). Chci se zeptat, v říjnu letím s přítelem na dovolenou k moři, mimo EU, budu moc v pořádku odletět, nebo s tím bude nějaký problém? Děkuji za odpověď, Šarlota.

ODPOVĚĎ:
Uložení pokuty či zákazu řízení motorových vozidel nemá vliv na cestování do zahraničí. Jste tedy oprávněna odletět. Uložení těchto sankcí není důvodem pro omezení svobody pohybu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vycestování do zahraničí podmínečně odsouzené osoby
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Závěť napsaná vlstní roku - vzor, podmínky platnosti

Chtěla bych poradit ohledně závěti. S manželem vlastníme každý jednu polovinu nemovitosti. Chtěli bychom napsat vlastní rukou závěť. Zda-li je to možné a bude to platné. Každý jí napíše svou vlastní rukou. Já níže podepsaná. R. Č...Bytem...pořizuji po zralém úsudku závěť a odkazuji svůj díl své dceři. R. Č, bytem.... poté zde vypsáno co vše vlastním a odkazuji (dům, pozemek, atd.) Prohlašuji, že se jedná o mou poslední vůli. V případě, že by má dcera z jakéhokoli důvodu nemohla dědit, ustanovuji náhradní dědící vnučku., RČ..., bytem.
Může to být takhle? Bude to platné? Moc děkuji za odpověď. Děkuji Olina.

ODPOVĚĎ:
Ano, takto sepsaná závěť bude platná, nezapomeňte ji podepsat. Doporučuji však závěť uložit u notáře, resp. v cetrálním registru závětí ČR
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dedictvi.html#uschovani-zaveti-proti-ztrate-a-likvidaci-centralni-registr-zaveti-CR
, čímž budou v dědickém řízení odstraněný jakékoliv pochybnosti, že jde skutečně o Vaši poslední vůli.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kam schovat závěť aby se neztratila
Je vlastní rukou napsaná závěť platná?
Platnost poslední vůle, testamentu napsaného vlastní rukou
___

RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
Žaloba na střídavou péči o dítě - vzor 2018, formulář, tiskopis

Chtěl bych podat žalobu u soudu proti své bývalé přítelkyni, kvůli péči naší nezletilé dcery. Moje ex mi nechce dávat dceru dle naší dohody o střídavé péči. U soudu mi řekli, že si mám žalobu napsat sám, a proto bych chtěl poprosit, zda-li je na to nějaký formulář, který bych mohl vypsat a podat tu žalobu u soudu.
Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Zákonem upravený formulář neexistuje.
Nicméně je možné vycházet z několika vzorů:
- Pokud dosavadní dohoda mezi vámi nebyla uzavřena před soudem, můžete použít
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/stridava-pece-vychova-ditete-zadost-zaloba-vzor-ke-stazeni  
- pokud dosavadní dohoda mezi vámi byla uzavřena před soudem, lze vycházet z
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-k-soudu-na-stridavou-peci-o-dite-vzor-ke-stazeni 
Je ovšem potřeba mít na paměti, že každý vzor musíte upravit podle Vaší situace. V této věci také můžete využít služby advokáta, kontakt naleznete zde: www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak požádat soud o věření dítěte, dětí do střídavé péče?
Soud o svěření dítěte, dětí do střídavé péče
Nedodržování dohody rodičů o styku s dítětem a návrh k soudu na střídavou péči

___

OBČAN-DLUHY
Vymáhání nájmu, nájemného po dlužníkovi bez soudu - postup

Nájemnice nám dluží 44.500 Kč za nájem a služby a 18.000 Kč za poškozený byt. Původní dluh byl větší, ale byli jsme vstřícní a věci, které po ní v bytě zbyli a nebyla schopná si je vystěhovat, jsme prodali a tím pádem se dluh snížil o 11.000 Kč. Dlužnice v bytě již nebydlí, ale myslí si, že je vše zaplacené a nic nám nedluží. Jde nám především a o vrácení nájemného zpět. Jak máme postupovat? Nechceme hradit drahé soudy a advokáty? Dále prosím o radu, jak zrušit trvalé bydliště, které má stále v bytě (má dvě exekuce a chodí ji tam upomínky). Děkuji, Michaela.

ODPOVĚĎ:
Dlužné částky můžete vymáhat pomocí návrhu na vydání platebního rozkazu, kdy budete platit pouze soudní poplatek ve výši 5% z žalované jistiny dluhu (tj. z dlužné částky bez úroků a smluvních pokut), minimálně však 1.000 Kč. V rámci jednoho návrhu můžete vymáhat jak částku z titulu dlužného nájmu, tak z titulu náhrady škody. Poplatek se pak vypočte součtem poplatků za oba tyto vymáhané nároky (proto je lepší poplatek uhradit až po výzvě soudu, v níž bude stanovena přesná výše). Před podáním návrhu na vydání platebního rozkazu zašlete dlužníkovi výzvu k zaplacení částek ve lhůtě minimálně do 7 dnů od doručení výzvy, s tím, že pokud ve lhůtě dluh neuhradí, budete věc řešit podáním žaloby na soud. Tuto upomínku odešlete dlužníkovu doporučeně s dodejkou - v případě, že soud návrhu vyhoví, uloží pak dlužníkovi nahradit Vám i zaplacení soudní poplatek (čili bez zaslání této předžalobní upomínky, by Vám poplatek nahrazen nebyl). V případě, že by žalovaný dlužné částky neuhradil dobrovolně, lze se poté obrátit na exekutora s návrhem na výkon rozhodnutí.
Vzor návrhu na vydání předžalobní upomínky a platebního rozkazu můžete nalézt např. zde:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014 
A návrh na vydání platebního rozkazu proti bývalé nájemnici:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/vzor-navrhu-na-vydani-platebniho-rozkazu-vzor-ke-stazeni 
Zrušit trvalý pobyt (resp. změnit, protože TP se ruší jen smrtí nebo trvalým vystěhováním do zahraničí) bývalému nájemníkovi by mělo být snadné.
Vizte článek na toto téma na našem webu:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/trvale-bydliste.html 
Podle § 12, odstavec 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel lze na žádost vlastníka bytu zrušit trvalý pobyt občanovi, kterému zaniklo užívací právo k tomuto bytu. Vám tedy postačí zajít na městský nebo obecní úřad kde se tato agenda řeší a vzít si sebou ukončenou nájemní smlouvu nebo případně předávací protokol nebo jiný dokument, kterým prokážete, že se bývalý nájemce odstěhoval a byt již neužívá. Pokud žádný takový dokument nemáte, postačí doložit, že daný člověk již byt fakticky neužívá, a to Vaším prohlášením + prohlášením alespoň jednoho či dvou sousedů, že se daný člověk již odstěhoval.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Předžalobní upomínka - výzva k uhrazení dluhu na nájmu, nájemném
Návrh na vydání platebního rozkazu - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení
Zrušení, změna trvalého pobytu dlužícímu nájemníkovi, nájemci - postup

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dědění družstevního bytu získaného v manželství - dědí jen manžel, manželka nebo i děti, potomci (syn, dcera)?

V červenci 2017 mi zemřel otec. V době, kdy už bylo uzavřeno manželství si pořídil družstevní byt. Otec měl ještě syna z prvního manželství. Jakým způsobem se dědí družstevní byt? Předpokládám, že automaticky připadne mamce, ale že bude muset vyplatit bratra (já se podílu vzdám). Z jaké části bytu ho musí vyplatit (jedna třetina? ) Pokud na vyplacení nebude mít dostatečné finanční prostředky musí byt prodat? Do kdy pak musí peníze vyplatit? Je možné příslušnou částku splácet? Děkuji, Leona.

ODPOVĚĎ:
Vaše matka se spolu s Vaším otcem stala společným členem družstva a společným nájemcem družstevního bytu, neboť otec byt nabyl za trvání manželství. Po smrti otce tedy Vaše matka zůstává členem družstva, tzn. že pouze na ni přejde členský podíl v družstvu se souvisejícím oprávněním k nájmu družstevního bytu. V dědickém řízení pak bude stanovena hodnota polovina hodnoty členského podílu v družstvu, kterou bude muset matka „vyplatit“ ostatním dědicům. Pokud se Vašeho podílu vzdáte ve prospěch Vaší matky (a matka s tím bude souhlasit), bude matce stanovena povinnost vyplatit synovi otce ¼ hodnoty družstevního podílu. V případě, že byste se dědictví nevzdala, bude matce uloženo vyplatit vám ¼ a synovi otce také ¼. Pokud by se dědictví vzdal ve prospěch Vaší matky i otcův syn, nemusela by matka vyplácet nikoho.
Pokud jde o délku splatnosti pro úhradu této pohledávky synovi pozůstalého otce, bude záležet jen na rozhodnutí soudu (soudního komisaře), jakou stanoví splatnost či zda uloží uhrazení dané částky ve splátkách. Soud však nemůže matce nařídit, aby byt prodala za účelem vyplacení podílu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Na koho přechází členský podíl družstevního bytu po smrti manžela, manželky?
Smrt, úmrtí manžela, manželky a dědění družsevního bytu, družstevních práv k užívání bytu

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Vystěhování osoby bydlící v nemovitosti po odvolání souhlasu majitele bytu, domu

V červenci 2017 vyhodili jednu kamarádku s dítětem věku 7 let z azylového domu, protože zapomněla dorazit na Úřad práce. Vzal sem je tedy k sobě s podmínkou, že si do měsíce až dvou najde sama nějaké bydlení. Situace je taková, že stále bydlí u mě a já už si to nepřeji. I přes opakované slovní výzvy, aby se odstěhovala stále zůstává se slovy, že nemá kam jít. Samozřejmě že je bez peněz a já je tak musím i živit a platit malému klukovi věci do školy a podobně, ten kluk za nic nemůže a je mi ho hrozně líto. Ale všechny dobré skutky mají svoje meze. Prosím o radu, zda pokud je vystěhuji, můžu čelit nějakému obvinění, případně jaký by byl nejlepší postup při vystěhování mladé slečny? Jenom doplňuji, že ve chvíli kdy sám vezmu věci, že bych jí je odvezl k rodičům, začne opravdu křičet na celý panelák, že jí ubližuji a že jí tam biju a vraždím a celkově dělá dost hlasitě ostudu. Je opravdu nemožné najít v tomhle nějakou smírnou cestu, sama dobrovolně nikam nepůjde. Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
Vaše kamarádka u vás bydlí bez právního důvodu, neboť jste odvolal souhlas s bydlením příslušníka domácnosti, přičemž osoba užívající nemovitost bez právního důvodu je povinna tuto nemovitost vyklidit. Můžete věc samozřejmě řešit prostřednictvím podání žaloby na vyklizení bytu (nejprve však kamarádku písemně vyzvěte k vyklizení a nechte si od ní tuto výzvu podepsat, příp. ji zašlete doporučenou poštou, pokud by odmítla podepsat převzetí). Pokud byste věc nechtěl řešit soudně, můžete kamarádku zavézt k jejím rodičům jak jste psal (neboť je zřejmé, že má kam jít). Pokud by se poté domáhala vstupu k vám do bytu (možná bude nutné vyměnit zámek), bude nucena předložit právní důvod užívání bytu, který však nemá, proto by ji ani policie neměla v této situaci pomoci. Vzhledem k jejímu lživému obviňování by bylo dobré mít nějaký důkaz, že jí u vás rozhodně není ubližováno (videonahrávku, z níž je patrno, že se odstěhovat nechce, případně svědky).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak vystěhovat osobu po zrušení souhlasu užívání bytu, domu, nemovitosti majitelem

__

RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
Podnikání v zahraničí a v ČR současně - placení sociálního a zdravotního pojištění

Můj dotaz se týká správného postupu placení zdravotního pojištění. Dcera pracuje ve společném království, tedy United Kingdom, tj. UK (řádná smlouva, stálý úvazek, řádné odvádění sociálního i zdravotního pojištění). Když začne zároveň s tím podnikat v ČR (OSVČ - pronájem nebytových prostor), má začít platit zdravotní pojištění i v ČR (místo jejího stálého bydliště)?
Může se pak opět přihlásit do své původní zdrav. pojišťovny a začít chodit na kontroly ke svým původním lékařům (péče je dle nás nesrovnatelná)? Děkuji, krásný den Zita.

ODPOVĚĎ:
V souladu s ustanovením § 8 odst. 4) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění není pojištěnec, kterým je i OSVČ povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Z uvedeného vyplývá, že sice nemáte povinnost platit si zdravotní pojištění i v ČR, nicméně zakázáno to není. Citované ustanovení dále uvádí, že pokud se pojištěnec opět přihlásí u své zdravotní pojišťovny, bude mít nárok na poskytování hrazených služeb. V této souvislosti dále upozorňuji na povinnost doložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, jinak by bylo nutné doplatit pojištění za tuto dobu zpětně (penále se v tomto případě nevymáhá).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pobyt a podnikání v zahraničí a placení sociálního a zdravotního pojištění při zahájení podníkání i v ČR
___

RŮZNÉ-STAVBY
Podnět na stavební úřad - prošetření nevyhovujícího stavebně-technického provedení rekonstrukce

Pokud bychom podali podnět na příslušný stavební úřad k prošetření nevyhovujícího stavebně - technického provedení rekonstrukce podlahy sousedního bytu, jaké má lhůty stavební úřad pro vyřešení této záležitosti? Telefonicky mi bylo na úřadu řečeno, že to může trvat až 5 let, což mě přijde zvláštní. Dejte vědět prosím. Aleš

ODPOVĚĎ:
V první řadě je nutné si uvědomit, že rekonstrukce podlahové krytiny není zpravidla chápana jako stavební činnost, resp. stavba či změna dokončené stavby (ve smyslu § 2/3 a 5 stavebního zákona). Kontrolní pravomoc stavebního úřadu by se proto na rekonstrukci podlahové krytiny nemusela vůbec vztahovat. V tomto ohledu vše závisí na právním názoru konkrétního stavebního úřadu. Podnět ke kontrole proto podat můžete a uvidí se, zda se bude stavební úřad cítit oprávněným k provedení kontroly či nikoli.
Z žádného ustanovení stavebního zákona nevyplývá, že by kontrolní prohlídka stavby mohla být provedena ve lhůtě 5 let od obdržení podnětu, resp. že následné řízení (např. řízení o spáchání přestupku) může trvat až 5 let.
Lze proto předpokládat, že příslušný úředník stavebního úřadu Vás chtěl podáním této informace buď pouze odradit od podávání podnětu k provedení kontroly, anebo chtěl zmínkou o pětiletém řízení vyjádřit, že provedení kontroly, včetně všech souvisejících řízení (např. řízení o přestupku, řízení o odvolání proti rozhodnutí o spáchání přestupku a uložení pokuty a případně další navazující správní či soudní řízení) může trvat velice dlouho.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Lhůta do kdy musí stavební úřad uděla kontrolu na podnět občana
Udání na stavební úřad - lhůta na prošetření úřadem
Do kolika dnů, týdnů, měsíců musí udělat stavební úřad kontrolu na podnět občana?
Přestupek proti stavebnímu zákonu - lhůta na vyřešení stavebním úřadem a správním úřadem
___

OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVA
Proplacení poštovného prodávajícím, prodejcem při vrácení zboží a odstoupení od kupní smlouvy

Jaký konkrétní paragraf občanského zákoníku nařizuje prodejci, aby mi při uznané reklamaci kromě ceny zboží vrátil také náklady na dopravu, které jsem zaplatil prodejci společně s cenou zboží pro doručení zboží od něj ke mně?
Děkuji, Oldřich.

ODPOVĚĎ:
Pokud byla reklamace uznána a vráceny Vám peníze, pak se lze domáhat poštovného zaplaceného při koupi jako náhrady škody.
Dle ust. § 1925 občanského zákoníku platí, že právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
Pokud Vám prodejce dobrovolně náklady na dopravu nevrátí, obraťte se s návrhem na mimosoudní vyřešení sporu na Českou obchodní inspekci. Více informací a možnost online podání návrhu najdete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud ani toto nepomůže, budete se muset žalobou obrátit na soud.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Který paragraf, § přikazuje prodávajícímu zaplatit poštovné při zrušení kupní smlouvy kupujícím
Zrušení kupní smlouvy kupujícím a právo na proplacení poštovného, nákladů na dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
Zaslání podepsané a ověřené kupní smlouvy kupujícímu - rizika

Prodávám byt a kupující mě poprosil, abych vytiskl 3x kupní smlouvu a nechal ověřit podpis a smlouvy mu zaslal, aby je podepsal a nechal také ověřit podpis. Je moudré posílat smlouvy s podpisem kupujícímu? K smlouvě je sjednána i úschova peněz u notáře a pokud peníze nepošle na účet, tak mohu od smlouvy odstoupit. I tak se mi moc nezdá jako dobrý nápad, mohli by vzniknout nějaké komplikace? Děkuji Daniel.

ODPOVĚĎ:
Důležité je, jak máte v úschovní smlouvě sjednáno vyplacení peněz. Standardně pokud je sjednána úschova, žádné riziko v podstatě nehrozí. Ve Vašem případě bych se neobávala, jelikož pokud budou smlouvy vloženy do katastru a následně nebudou uhrazeny peníze, od smlouvy odstoupíte. Nebudete tedy v žádném finančním ohrožení, ale samozřejmě procedura odstoupení s důsledky i na vklad vlastnického práva do katastru je zdlouhavá a nepříjemná.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jaké riziko hrozí při zaslání podepsané kupní smlouvy s ověřeným podpisem kupujícímu?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Výměna jističe bytu SVJ - platí majitel bytu nebo SVJ?

Jako statutární orgán SVJ teď hledám odpověď na to, co je ještě společné, a co už soukromé. V našem domě je v současné době v převodu jedna bytová jednotka. Nový vlastník potřebuje zvýšit hodnotu hlavního jističe bytové jednotky, který je umístěn na společné chodbě. A dostal radu, že když je umístěn ve společných prostorách, mělo by tuto změnu zaplatit SVJ. Tato rada mi jde nějak proti logice a potřebuji znát na ní jasnou odpověď. Co jsem se dočetl, hranici společného a soukromého určuje prohlášení vlastníka, stanovy, a pokud to není jednoznačné, tak zákon. Situace je taková (jen relevantní výtažky) :
Prohlášení vlastníka:
• Součástí bytových jednotek je veškerá jejich vnitřní instalace – rozvody a odvody vody, elektroinstalace, rozvody plynu.
• Vlastník vymezuje tyto společné části domu: rozvody elektřiny na společných částech domu.
Stanovy:
• Společnými částmi jsou ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně.
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
• § 6 - Společnými částmi domu jsou dále: …rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem, rozvody plynu až k uzávěru pro byt, …
Jestli to dobře chápu, podle prohlášení vlastníka, je soukromé vše v bytech a co je mimo je společné (včetně rozvodů elektřiny), podle stanov hlavní jistič slouží pouze jedné bytové jednotce a tudíž se nemůže považovat za společnou část domu. A nakonec dle zákona (kontroloval jsem to u mého bytu a tento hlavní jistič je před elektroměrem) se jedná o společnou část.
Teď k otázce. Chápu dobře stanovy, které by měli být pro nás stěžejní, a hlavní jistič na společné chodbě patří vlastníkovi? Můžu novému vlastníkovi tedy odpovědět, že si dle stanov SVJ musí výměnu jističe uhradit sám? A nemůže pak tuto odpověď napadnout NV č. 366/2013 Sb. a vymáhat proplacení? Moc Vám děkuji za pomoc a rady. S vřelým pozdravem Stanislav.

ODPOVĚĎ:
Dle právní úpravy jsou jističe společného rozvodu technickým zařízením domu a jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek. Pokud to ale vaše stanovy a prohlášení vlastníka určují jinak, držte se stanov a prohlášení. Dotyčný vlastník by se mohl maximálně domáhat neplatnosti ustanovení stanov z důvodu, že jsou v rozporu se zákonem, nicméně by pravděpodobně neuspěl, neboť pokud byly stanovy řádně odsouhlaseny a uvedeny do souladu s novým občanským zákoníkem, je třeba se jich držet a tyto jsou pro vás rozhodující.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rozvod elektřiny k bytu na chodbě domu SVJ - patří do majetku SVJ nebo bytu, bytové jendotky?
Stanovy SVJ nebo zákon - co je nadřazené, co je víc?
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Veřejná dehonestace osoby v obecním, městském oběžníku - jak s bránit?

Nad mým domem je svah, kam začali navážet materiál z výkopů, kde byl různorodý materiál a svah se začal přibližovat k hranici mého pozemku. Šlo vlastně o černou skládku, kterou povolil starosta. Protože mohlo dojít i ke kontaminaci spodních vod, podal jsem stížnost na inspekci životního prostředí, která shledala pochybení ze strany vedení města a zřejmě městu uložila pokutu. Nyní vyšlo tiskem a bylo rovněž zveřejněno na internetu nové číslo místního "Informátoru", kde je článek, ve kterém starosta informuje o tom, že ten svah ujížděl samovolně a že on ho chtěl zabezpečit, což by město údajně nestálo ani korunu a jen díky tomu, že já jsem podal stížnost na inspekci (je zde uvedeno mé jméno i příjmení), bude to stát město 160.000 Kč, které mohly sloužit například k opravě části místní komunikace.
Jak se mohu proti takovému postupu bránit, když starosta nedovolí psát do Informátoru nikomu jinému, než je on sám? Neporušil tímto konáním starosta nějaký zákon nebo vyhlášku? Jde o veřejnou dehonestaci mé osoby a štve proti mě ostatní občany jen proto, že jsem se po právu ozval. Nejde jen o mě, ale může dojít k psychické újmě i u ostatních členů mé rodiny, protože nemůžeme vědět, jak se k nám nyní budou ostatní občané chovat. Moc děkuji a přeji hezký den! Jiří.

ODPOVĚĎ:
Jméno a příjmení fyzické osoby (člověka) lze v obecné rovině považovat za osobní údaj. Zacházení s osobními údaji je upraveno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Starosta určitě není oprávněn tímto způsobem zveřejňovat Vaše jméno a příjmení. K tomu by potřeboval Váš souhlas.
Můžete se obrátit na Policii ČR a nechat prošetřit, zda se tímto starosta nedopustil některého trestného činu (např. neoprávněné nakládání s osobními údaji – § 180 Trestního zákoníku) nebo případně přestupku.
Dále je možné podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlí v Praze, kontakt naleznete zde: www.uoou.cz), aby toto zveřejňování Vašich osobních údajů prošetřil.
Můžete se domáhat ochrany svého soukromí a svých práv i soudní cestou u civilního soudu, kdy můžete mj. žádat, aby byl odstraněn závadný stav, aby již dále nedocházelo k takovýmto zásahům do Vašeho soukromí, event. i náhradu způsobené nemajetkové újmy (právo na zadostiučinění v penězích).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odškodnění, náhrada škody, nemajetkové újmy - dehonestace osobnosti a jména konkrétní osoby
Ochrana osobních práv a odškodné za veřejné dehonestování osoby vedením města (starostou)
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Určení výživného - otec dítěte ve vězení

Jsem s přítelem 2014-2017. Máme syna 1,5 roku. Přítel je nyní odsouzen na 8 let nepodmíněně. Mohu nyní zažádat o svěření do péče a úpravu výživného? Jak to je když je ve vězení? Bohužel mě stáhl z veškerých finančních rezerv, pracoval pouze rok a z toho jsme moc neviděli.
Dále bych chtěla, aby měl syn mé příjmení (také jsem nechtěla, aby měl jeho, ale bála jsem se). Nyní když budu konečně svobodná, bez nátlaku, bych to chtěla vyřešit a ukončit.

ODPOVĚĎ:
Poměry nezletilého dítěte, jehož rodiče spolu nežijí (myšleno, že již nemají vztah), je vždy nutno upravit soudním rozhodnutím, a to i z úřední povinnosti. Pokud tedy již váš vztah skončil, můžete podat k soudu návrh na úpravu výkonu rodičovské zodpovědnosti a v něm požadovat svěření syna do Vaší péče a stanovení vyživovací povinnosti otci. Pokud však nebude otec ve výkonu trestu pracovně zařazen, nelze očekávat, že se peněz reálně dočkáte. Pokud je otec ve výkonu trestu, můžete současně podat i návrh na pozastavení rodičovské zodpovědnosti otce. V případě, že by otec o syna nejevil zájem, lze podat i návrh na zbavení otce rodičovské zodpovědnosti. Jedná se o řízení soudu ve věci péče o nezletilé, které je osvobozeno od soudního poplatku.
K žádosti o změnu příjmení dítěte je dle matričního zákona nutný souhlas druhého rodiče dítěte. V některých případech lze nahradit souhlas druhého rodiče rozhodnutím soudu. Soud ale rozhodne o změně příjmení bez souhlasu druhého rodiče pouze v případě, že se jedná o příjmení směšné, hanlivé, nebo pokud jsou pro změnu příjemní vážné důvody. Vážným důvodem může být například to, že by otec nejevil o syna dlouhodobě opravdový zájem, neplatil by řádně výživné nebo by synovi či Vám v minulosti ubližoval (např. týral psychicky či fyzicky). Ze skutečností, které o vašem vztahu uvádíte, lze usuzovat, že ze strany otce pravděpodobně docházelo k psychickému týrání (nechtěl, abyste ho opustila, finančně jste ho musela podporovat.). Prokázání psychického týrání u soudu by však nebylo jednoduché.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Svěření dítete do péče - otec ve vězení
Změna příjmení dítěte z důvodu otce ve vězení, otec dítěte s trestní minulostí
___

OBČAN-BYDLENÍ
Prodej sklepa v domě SVJ jednoho bytu druhému bytu - schválení SVJ je nutností?

Jakým způsobem je možno provést změnu v prohlášení vlastníka v SVJ. Jedná se o to, že by sklep patřící k jedné bytové jednotce byl prodán v rámci SVJ jiné bytové jednotce, takže ke změně spoluvlastnických podílů na společných částech domu by tedy nedošlo. Kdo musí tuto změnu odsouhlasit, od koho jsou potřeba podpisy, za od všech osob v SVJ jednotlivě, když se změna dotýká pouze těchto dvou bytů, nebo se o změně hlasuje na shromáždění vlastníků a musí být ke schválení nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků SVJ, nebo nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků SVJ? Musel by pak každý souhlasný podpis být i úředně ověřen, v případě potřeby souhlasu všech jednotlivých vlastníků a jakou formu by měl tento dokument mít. V případě hlasování na shromáždění vlastníků by stačilo přidat ke změně prohlášení zápis ze shromáždění vlastníků? A změna prohlášení na katastr by se týkala jen těchto dvou bytů, nebo by muselo být napsáno znovu celé prohlášení vlastníků obsahující všechny byty v SVJ - je jich tam přes 100 celkem. Ještě však je zde jedna skutečnost, a to, že oba byty jsou zatíženy hypotékou. Jaký vliv má toto skutečnost na provedené výše uvedených změn.
Děkuji a přeji hezky den. S pozdravem Zlata.

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz dává odpověď ust.
§ 1169 Občanského zákoníku - Změna prohlášení:
(1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Je-li jednotka zatížena, lze prohlášení změnit s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva.
(2) Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.

Z uvedeného vyplývá, že prohlášení se bude měnit formou "Změny prohlášení", není tedy třeba prohlášení zpracovávat znovu, formou změny bude pouze uvedeno, že se to týká pouze dvou bytových jednotek. Pokud jsou zatíženy hypotékou, musí se změnou vyslovit souhlas i hypoteční banky. Podpisy na změně musí být úředně ověřeny, samotná změna nemusí být sepsána notářským zápisem, stačí obyčejně a připojit úředně ověřené podpisy. Souhlas musí vyslovit většina vlastníků, pokud tedy prohlášením či stanovami nemáte upraveno, že by to měla být 2/3 většina.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Musí SVJ souhlasit při darování, převodu, prodeji sklepa majitele jednoho bytu druhému majiteli druhého bytu v rámci SVJ?

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dědění nevlastních sourozenců, nevlastních dětí - zdědí něco vůbec?

Kdo dědí a jak v tomto případě? Okruh dědiců: Otec, vlastní syn, matka, dva nevlastní synové. Otec a matka jsou manželé. Matka zemřela. Vypořádalo se dědictví. Ok, vše uzavřeno. Na dědictví po matce se neptám. Otec je nyní vdovec. A následně zemřel otec. A nyní se ptám, kdo dědí po otci? Pouze vlastní syn? Dále bych se rád zeptal, zde je možno sepsat závěť touto formou:
ZÁVĚŤ
Já, níže podepsaná, Jana Nováková, narozena dne 1.4.1920, trvale bytem Nová 56, Mrlínek
pořizuji pro případ mé smrti vědomě, bez nátlaku, po zralé úvaze a svobodně tuto svoji závěť, která představuje a obsahuje moji poslední vůli. Jako dědice veškerého mého majetku povolávám Hanu Novákovou, narozenou dne 12.5.1946, bytem Novodvorská 17, Moravský Beroun.
V Mrlínku, dne 15. dubna 2016.
Jana Nováková
Je závěť platná, pokud se celá sepíše vlastní rukou a po smrti je předložena notáři? Děkuji za odpovědi Vladimír.

ODPOVĚĎ:
Podle tzv. první dědické třídy
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dedictvi.html#zakonna-dedicka-posloupnost 
bude po otci dědit celou pozůstalost jeho vlastní syn. Nevlastní děti nejsou zařazeny v žádné dědické třídě. Mohou být však zařazeny do druhé či třetí dědické třídy jako tzv. spolužijící osoby, které žily nejméně rok před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti, nicméně tyto osoby by dědily pouze v případě, že by nedělili žádní dědicové z první třídy (tedy ani vlastní syn).
Vlastnoručně sepsaná a podepsaná závěť dle Vašeho návrhu je v pořádku. Vhodnější by však bylo uložit závěť v centrálním registru závětí
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dedictvi.html#uschovani-zaveti-proti-ztrate-a-likvidaci-centralni-registr-zaveti-CR 
, aby se předešlo jejímu případnému zničení, ztracení či napadání její platnosti ze strany možných zákonných dědiců.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědění nevlatním sourozencem
Dědění nevlastním dítětem, dětmi
Jak dlouho musí někdo žít s někým před smrtí aby dědil, zdědil majetek zemřelého zůstavitele?
Kam schovat závěť aby se netratila
Prevence ztráty závěti nebo likvidace závěti rodinou - kam testament, poslední vůli uchovat?
Kam schovat testament, poslední vůli aby ji nezničili dědici nebo členové rodiny?
___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DĚTMI
Přestěhování matky s dítětem na větší dálku a právo otce požádat aby matka dopravila dítě ke styku

Soud stanovil způsob přebírání dětí tak, že otec je "oprávněn" (pozn.: nikoliv povinen) si děti vyzvednout každý lichý pátek v 19.00 a vrátit je v neděli v 18.00. Bez dalších možností - otec si přál vše takto pevně stanovit, protože měl za to, že by matka dělala při "dohodě" potíže (bylo to v době, kdy bydliště otce bylo ve vsi u Prachatič a bydliště matky v Prachaticích). Dětem je 11 a 13 let. Výživné otec platí řádně 4.000 Kč a 5.000 Kč a bylo stanoveno před 3 lety. V roce 2016 se matka přestěhovala do Prahy 10, bydliště otce zůstává. Nálada mezi oběma rodiči je dlouhodobě na bodu mrazu, i když si nijak vyloženě neškodí. Když chtějí děti zůstat déle na prázdniny u babičky (otec žije v domě s jeho rodiči a děti tam jezdí na prázdniny za vrstevníky ze vsi), matka s tím nikdy neměla problém.
Ze strany otce panuje čas od času nátlak, aby matka děti posílala autobusem, což znamená ztátu jejího osobního času (který jí už nikdy nikdo nevrátí) dopravit děti na Černý Most MHD (60 min. tam a zpět domů též a to jak v pátek, tak v neděli při vyzvednutí) a říká, že je to v zájmu dětí a že jízda po dálnici autem s ním je pro děti nebezpečná atd. atd.
Dále již několikrát napsal email/SMS matce o tom, že požádá soud o nižší výživné - i když k tomu nemá žádný důvod. Děti rostou, mají koníčky, náklady na výchovu a vývoj se naopak zvyšují a navíc i z hlediska tabulek náleží objektivně výživné vyšší. Otázkou je, jak se bránit proti podobnému nátlaku?
Má matka povinnost posílat děti autobusem dle přání otce či nikoliv?
Kdyby otec podal skutečně návrh na snížení výživného, jaký doporučujete ideální postup ze strany matky (pouze se zúčastnit jednání u soudu nebo nějak podat naopak návrh na zvýšení nebo jiná reakce)?
Doporučili byste nezávisle na situaci matce, aby požádala o zvýšení výživného (špatně řečeno jako prevenci před rozhodnutím otce podat opačný návrh)?
Děkuji, Jaromír.

ODPOVĚĎ:
Všechna rozhodnutí soudu týkající se nezletilých dětí mohou být nahrazena novým rozhodnutím v případě, že se změní poměry dětí. To znamená i změna jejich bydliště, výše jejich výdajů apod. Otec tedy může vedle návrhu na snížení výživného podat i návrh na změnu úpravy styku nezletilých s otcem, v němž může požadovat, aby matka zajistila dopravu dětí k otci a on nemusel děti osobně vyzvedávat u matky z důvodu vzdáleného bydliště.
Jak by v takovém případě soud skutečně rozhodl však zůstává otázkou. Je pravdou, že děti už jsou ve věku, kdy pravděpodobně cestu autobusem zvládnou. V současnosti však stále platí rozsudek soudu, dle kterého má otec povinnost děti vyzvednout v jejich bydlišti, proto matka nemá povinnost děti posílat autobusem.
Návrh na snížení výživného pak otec může podat v případě, že z objektivních důvodů vydělává méně (tzn. že se nevzdal bez závažného důvodu vyššího příjmu), než v době vydání rozsudku, kterým bylo výživné stanoveno. Matka může samozřejmě také podat návrh na zvýšení výživného pokud se náklady na děti zvýšily. Soud pak případě obě řízení spojí do jednoho řízení a rozhodne znovu o výši výživného na děti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může otec donutit matku dítěte aby přivezla či odvezla dítě k setkání s ním?
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Zahájení živnosti - Forex obchodování s měnami, druh podnikání

Jsem momentálně v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR. Hodlám začít podnikat. Podnikání se týká obchodování s měnami - Forex. Nevím si však rady, jak je tomu se žádostí o živnost resp. pokud spadá toto podnikání pod živnost, jak má znít název podnikání. A pokud nespadá pod živnost, oč se bude jednat, oč mám žádat? Ještě opravuji a dodávám ke kapitálovému příjmu:
Nebudu obchodovat s měnami. Dočetla jsem různé a nepodložené názory:
1) že pro trading nepotřebuji živnostenský list (mohu jej mít z titulu jiného podnikání.). Trading není živnost.
2) Údajně platí, že pokud živnostenský list, tedy ŽL nemám a obchoduji full-time (nemám a nebudu mít zatím jiné zaměstnání), pak má definice zní: "OSOBA BEZ ZDANITELNÝCH PŘÍJMŮ" (?). Pak ale:
1) Sama se musím přihlásit k placení zdravotního pojištění ve výši 1.590 Kč za měsíc.
2) Sociální pojištění platit nemusím, ale mohu si ho platit dobrovolně (abych v budoucnu dostala jakýkoliv důchod).
3) Jednou ročně podám daňové přiznání, k tomu zase nepotřebuji ŽL?
Ve výčtu, kdo je osobou bez zdanitelných příjmů, jsem se ale v případě tradingu nenašla. A daní se údajně 15 % zisku jako kapitálový příjem, tedy stejně, jako když se daní třeba úroky z vkladů v bance, je to tak? Srdečné poděkování za odpověď. Soňa

ODPOVĚĎ:
Pokud budete obchodovat pouze pro vlastní potřeby, tj. nebudete zprostředkovávat obchody apod., pak skutečně nepotřebujete živnostenské oprávnění, nejedná se totiž o podnikání, ale spíše o správu vlastního majetku.
Ohledně sociálního a zdravotního pojištění, pokud za Vás nebude zdravotní pojištění platit stát, resp. se nebude započítávat doba evidence pro účely důchodového pojištění z titulu evidence na úřadu práce, nebudete zaměstnána či nebudete podnikat, pak skutečně musíte platit zdravotní pojištění v minimální výši stanovené zákonem. Sociální pojištění je pak dobrovolné. V tomto případě však může být tato varianta pro Vás výhodnější, neboť byste zjevně platila nižší pojistné než při podnikání.
K podání daňového přiznání živnostenský list nepotřebujete. Daňové přiznání podáte stejné, neuvedete v něm však příjmy z podnikání, neboť žádné mít nebude. Danit budete jako příjmy z kapitálového majetku, nebo ostatní příjmy.
Dle mého názoru je tyto příjmy třeba danit dle § 10 (ostatní příjmy), nikoli jako příjmy z kapitálového majetku. Nicméně doporučuji toto konzultovat s účetní a také s Vaším příslušným finančním úřadem, dle kterého ustanovení chce tyto příjmy danit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daně, danění příjmu z Forex obchodování s měnami

__

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Požadavek zakoupení pracovního oblečení konkrétního typu a značky - může to zaměstnavatel přikázat?

Chtěla bych se zeptat, jestli si zaměstnavatel může klást požadavky na oblečení a obutí zaměstnanců v práci. Pracuji v obchodě, firma nám poskytuje pouze pracovní trička, ale žádají po nás, abychom nosili určitou značku a barvu obuvi, barvu kalhot a barvu a délku ponožek. Mají na to nárok. Děkuji Hana.

ODPOVĚĎ:
Oprávnění nařídit tvz. dress code z žádného ustanovení zákoníku práce sice výslovně nevyplývá, nicméně s nesplňováním požadavků stanovených zaměstnavatelem pro výkon práce spojuje zákoník práce možnost zaměstnavatele ukončit podle § 52 písm. f) pracovní poměr výpovědí, neplní-li bez zavinění zaměstnavatele zaměstnanec požadavky pro řádný výkon této práce.
Zaměstnavatel může mimo konkrétních požadavků pro faktický výkon práce požadovat, aby zaměstnanci dodržovali jím určený způsob oblečení či vzhledu pro výkon sjednané práce. Zákoník práce takovou povinnost zaměstnancům neukládá. Proto zaměstnavatel, který chce, aby zaměstnanci určitý způsob oblékání dodržovali, jej musí pro své zaměstnance stanovit nějakým vnitřním předpisem a s danými pravidly je seznámit.
Podle § 301 písm. c) zákoníku práce jsou zaměstnanci povinni dodržovat vedle právních předpisů i ostatní (zaměstnavatelovy vnitřní) předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.
Jestliže zaměstnavatel chce vymezit jako požadavek určitý formální oděv, musí tak učinit ve vnitřním předpisu, se kterým musí zaměstnance seznámit. Vnitřní předpis může specifikovat okruh zaměstnanců, kterých se formální oblečení bude týkat, dobu, po kterou jsou povinni formální oblečení dodržovat, a také stanovit, co formální oděv pro danou situaci představuje.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může zaměstavatel přikázat zaměstnanci koupení značkového pracovního oblečení bez proplacení
Proplacení pracovního oblečení zaměstnavatelem - kdy na to má pracovník nárok?
Dress code parcovního oblečení - právo na proplacení pracovího oděvu od zaměstnavatele
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Výpověď v práci z důvodu péče o větší dítě a sociální podpora v nezaměstnanosti

Podala jsem výpověď z pracovního poměru, důvod jsem žádný neuvedla, pracovní poměr skončil po dvou měsících dne 31.10.2017. Jedním z důvodů bylo nedodržování směn, měla jsem chodit do práce vždy jeden den na ranní směnu a následující den na odpolední směnu. Z různých provozních důvodů toto nešlo dodržet, takže jsem měla častěji odpolední směny, nebo se směny střídaly nepravidelně.
Potřebuji se více věnovat desetileté školou povinné dceři, proto jsem si našla nové zaměstnání, které je ale až od 1.1.2017. Nyní jsem evidovaná na úřadě práce.
Jak mohu prokázat, že je toto vážný důvod k podání výpovědi, abych dosáhla na vyšší podporu?
Při podání výpovědi mě toto nenapadlo uvést, myslela jsem si, že se na úřadě práce budou ptát na důvod podání výpovědi, ale bylo mi řečeno, že mám nárok na 45 procent platu, protože jsem výpověď podala sama.
Děkuji za radu, Vanda

ODPOVĚĎ:
V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí podle § 50, odst. 3 zákona o zaměstnanosti procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
Vážné důvody, pro které je možné ukončit pracovní poměr bez krácení podpory v nezaměstnanosti, jsou vymezeny v § 5, písm. c) výše uvedeného zákona. Jedním z těchto důvodů je také docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte. Jestliže jste tedy ukončila pracovní poměr z důvodu, abyste se mohla více věnovat školou povinné dceři, jedná se o vážný důvod, který jste pro uplatnění nároku na standardní výši podpory v nezaměstnanosti měla ve výpovědi uvést.
Pokud jste od pracovníka úřadu práce obdržela informaci, že na základě výpovědi z Vaší strany máte nárok na podporu jen ve výši 45% Vašeho průměrného čistého výdělku, doporučuji vyčkat, až Vám bude doručeno písemné rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, proti kterému se můžete ve stanovené lhůtě odvolat. V odvolání pak doporučuji uvést, že jste výpověď podala z důvodu školní docházky Vaší dcery, které se potřebujete více věnovat. Pokud s odvoláním neuspějete, musela byste se následně obrátit na soud.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď v zaměstnání kvůli péči o dítě a sociální dávky, sociální podpora
Má rodič právo na sociální dávky při výpovědi ze zaměstnání kvůli péči o větší dítě?

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dodatečné dědické řízení - notář věděl o účtu, ale neprojednal ho v dědickém řízení

Ráda bych se touto cestou zeptala na dotaz ohledně dědického řízení po tatínkovi, který zemřel 11/2016.
Dědické řízení proběhlo na jaře 2017, všichni jsme se dědictví vzdali ve prospěch maminky. V soupisu byly uvedeny i práva a povinnosti z korunového účtu tatínka u KB. Zajímalo by mne, jestli je možné, že nyní probíhá dodatečné dědické řízení ohledně tohoto účtu (zrušen k 12.12.2016), kde bylo spoření, a proto vše probíhá znovu. Je možné, že notář toto opomněl i když v prvním kole dědického řízení byl účet uveden? Myslím si, že byla jeho povinnost mít v pořádku konečné stavy aktiv i pasiv v prvním dědickém řízení. Je možné, že nyní chce po mamince ještě zaplatit náklady notáře v hodnotě 1.200 Kč za dodatečné dědické řízení, které se bude konat 28. 11. 2017, a může toto po ní opravdu vyžadovat?
Jde mi o princip, neb se mi zdá, že v tom nepořádku, opomněl důležité informace týkající se daného účtu a nyní je maminka nucena toto podstoupit znovu a opět platit.
Děkuji, Nora

ODPOVĚĎ:
Odměna notáře je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. , o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (tzv. notářský tarif) a vypočítává se z hodnoty dědictví.
Povinností notáře je zjistit si veškeré údaje o předmětu a výši dědictví od bankovních institucí, zde je však otázkou, zda nastala chyba na straně banky či notáře.
I v případě, že by byly finanční prostředky ze spoření součástí původního dědického řízení, podléhaly by odměně notáře. Zda by se jednalo o částku 1.200 Kč či nižší nemohu takto stanovit, neboť neznám původní cenu dědictví. Každopádně původní odměna notáře by byla stanovena v odlišné (vyšší) výši. Přesto doporučuji notáře na Vámi uvedené skutečnosti upozornit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost notáře projednat veškeré účty zemřelého v hlavním dědickém řízení, ne dodatečném
Musí notář projednat v prvním dědickém řízení všechny bankovní účty zůstavitele, zemřelého, zesnulého
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Žádost akcionáře o výsledek hospodaření, předložení účetnictví akciové společnosti - může to požadovat?

Prosím o radu:
Mohu jako akcionář 20% žádat společnost o informace jak společnost hospodaří, o předložení účetnictví?
Valná hromada k hospodaření za rok 2016 se nekonala.
Děkuji Simona

ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že akcionář má omezenější rozsah práva na informace oproti společníkovi s. r. o. V zásadě akcionář uplatňuje své právo na informace na valné hromadě, při které může rovněž uplatňovat právo na vysvětlení.
Dle ust. § 357 zákona o obchodních korporacích platí, že akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
V zásadě je tak třeba svolání valné hromady. S podílem 20% však máte status tzv. kvalifikovaného akcionáře a dle ust. § 366 máte právo požádat představenstvo společnosti, aby svolalo valnou hromadu. Pokud by valná hromada nebyla svolána, můžete požádat soud, aby Vás zmocnil ke svolání valné hromady.
Dále má společnost povinnost každoročně zveřejňovat účetní závěrku v obchodním rejstříku, který je veřejně přístupný na webové adrese www.justice.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Právo akcionáře a.s. vidět roční vyhodnocení hospodaření a účetnictví a.s.
Může akcionář akciové společnosti požádat o výsledky hosporaření a předložení účetnictví a.s.?

___

OBČAN-BYDLEN
Nesouhlas se stavbou výtahu v domě SVJ a žaloba o určení neplatnosti usnesení shromáždení SVJ

Společnství vlastníků bytových jednotek, tedy SVJ (8 velkých bytů - 89% podílů a 4 malé) si řádně odhlasovalo 27.9.2017 financování stavby výtahu v roce 2018 rovným dílem podle počtu bytů a ne podle vlastnických podílů. Zápis jsem dostal emailem 17.10.2017. Oni si odhlasují cokoliv (změnu stanov, prohlášení atd.). Přijde mi principielně nespravedlivé platit 8,3% z ceny výtahu a vlastnit podílově jen 2,7% - tedy platit cizí vlastnické podíly. Jak se tomu mohu bránit jako vlastník malého bytu? Je to bezdůvodné obohacení podle § 2991 NOZ? Nebo jak to mohu zrušit nebo žádat v budoucnu náhradu škody, když mě donutí platit za něco, co mi nepatří? Jsou pro mou obranu nějaké lhůty? Děkuji moc, Milan.

ODPOVĚĎ:
V daném případě byste měl do 6 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí podat žalobu o určení neplatnosti usnesení shromáždení SVJ a poukázat v ní zejména na nespravedlivé rozdělení plateb bez ohledu na velikost podílů. Žalobu podáváte k soudu, v jehož obvodu má SVJ sídlo.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Napadení rozhodnutí shromáždění SVJ žalobou k soudu - žaloba o neplatnost usnesení SVJ
Jak odmítnout stavbu, vystavení výtahu v domě SVJ, společenství vlastníků bytových jednotek

__

PRÁCE-PLATY, MZDY ODSTUPNÉ
Dva hlavní pracovní poměry a Zákoní práce - je to podle zákona?

Je možné mít dva hlavní pracovní poměry najednou? Jedná se mi o to, moje sestra pracuje v obchodním řetězci, v dubnu 2015 nastoupila na mateřskou dovolenou a následně na rodičovskou dovolenou, s tím že bude doma s dítětem do dubna 2018. Jelikož jí došly finanční prostředky, chtěla nastoupit již v listopadu 2017. S tím zaměstnavatel nesouhlasil. Zaměstnavatel si ji pozval, a oznámil jí, že její místo zaniklo a že pro ní nebude mít práci. Tak si sestra našla práci ve státní sféře, kde by mohla již nastoupit v prosinci 2017. Nynější zaměstnavatel jí, řekl, že jí dá dvouměsíční výpověď v dubnu 2018 s odstupným. Jelikož ve státní správě bude mít poloviční plat, potřebovala by to odstupné, aby ji to vynaložilo náklady na živobytí, bydlení, školku než se zapracuj a zvedne se jí plat. Proto se ptám zda může mít druhý hlavní pracovní poměr a za jakých podmínek. děkuji Julie

ODPOVĚĎ:
Zaměstnanec může mít pracovních poměrů kolik sám chce, pokud zvládá plnit povinnosti ve všech těchto vztazích. Zákoník práce v § 304 klade jediné omezení, a to že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
Pokud jde o státní sféru, jde-li o pozici, na níž se vztahuje zákon o státní službě, je nutné respektovat § 81 tohoto zákona, podle něhož státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu. Toto omezení se rovněž nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle jiného zákona pro soud nebo jiný správní úřad než ten, ve kterém vykonává službu, na činnost v poradních orgánech vlády a jejich orgánech, činnost v poradních nebo jiných orgánech ústředního správního úřadu nebo ve zvláštních orgánech, které podle jiného zákona vykonávají státní správu, a na správu vlastního majetku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Více hlavních pracovních poměrů HPP najednou - lze to?
Dovoluje Zákoník práce více HPP najednou?

__

OBČAN-BYDLENÍ
Oprava nekvalitně provedené střechy bytovéo domu - spoluvlastníci město, bytové družstvo (využity dotace od státu)

Na základě smlouvy o sdružení postavilo bytové družstvo spolu s městem bytové domy. Město bylo příjemcem státní dotace a do sdružení dalo kromě dotace i pozemky pro výstavbu. Družstvo přispělo finančními prostředky od svých družstevníků. Nyní k problému. Vzhledem k nekvalitně provedeným střechám je třeba tyto kompletně zhotovit znovu. Na střechy již žádná záruka není. Smlouva o dílo (výstavbu domů) byla uzavřena mezi městem a dodavatelskou firmou. Stavební dozor vykonávala osoba ve smluvním vztahu s městem (navíc s vazbou na dodavatelskou firmu), přičemž závady střech jsou takového rázu, že dozor zjevně nefungoval. Může se družstvo domáhat po městu příspěvku na opravy střech (město je podílovým vlastníkem domů spolu s družstvem dle dotačních podmínek)? Děkuji, Tomáš.

ODPOVĚĎ:
Ano, družstvo se může po městu domáhat příspěvku na opravu střech, nicméně je třeba zvážit, zda by nestálo za to zkoumat, zda se nejedná o vadné plnění ze smlouvy, v jehož důsledku by vznikl nárok na bezplatné odstranění vad. Charakter vad by ale musel zkoumat odborník na stavebnictví (znalec).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pohybení stavebního dozoru při stavbě střechy bytového domu ve spoluvlastnictví města a bytového družstva
___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Zrušení věcného břemene - agresivita, krádeže peněz v bytě, domě, nemovistosti oprávněnou osobou

Bydlím v rodinném domě společně s rodiči a bratrem. Dům je můj, rodiče mi ho v 2010 darovali, bratr dostal polnosti, cca 23 ha. Bratr je alkoholik, který nám dělá ze života peklo. Práci v současnosti nemá, krade nám peníze, vykrádá mi dům, řve, vyhrožuje a rozbíjí mi věci v domě. Rodiče jsou staří, matka 78 a otec 83, bojí se ho. Za poslední 3 měsíce byl dvakrát na záchytce, jednou si na sebe policii dokonce zavolal sám, aby ho tam odvezla. Nyní je v psychiatrické léčebně, kam nastoupil dobrovolně. Letos (2017) už po druhé. Problém je, že má v domě věcné břemeno trvalého užívání a trvalý pobyt. Můj dotaz tedy je, co mohu udělat, abych ho dostal z domu a neměl nárok tam bydlet? Mohu mu nějak zrušit věcné břemeno a trvalý pobyt? Děkuji, Bohdan.

ODPOVĚĎ:
V daném případě máte dvě možnosti. Věcné břemeno můžete zrušit buď dohodou s bratrem - tj. písemnou smlouvou o zrušení věcného břemene nebo podat k soudu žalobu o zrušení věcného břemene. Tato varianta je ve Vašem případě jistě pravděpodobnější, nicméně za situace, kdy je dostatek důkazů na to, jak se bratr hrubě chová, se dá očekávat, že žaloba o zrušení věcného břemene soudem bude úspěšná. Proto doporučuji dobře dokumentovat jeho chování, pokud někoho ohrožuje či vyhrožuje, volat policii, požadovat zápisy z výjezdů a vše doložit k žalobě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zrušení věcného břemene z důvodu nevhodného chování oprávněné osoby - agresivita, krádeže majetku v bytě, domě, nemovistosti
Zrušení služebnosti - agresivita, krádeže peněz v bytě, domě, nemovistosti oprávněnou osobou
Osoba s věcným břemenem krade v domě - zrušení věcného břemene zatěžujícím majitele nemovitosti

___

OBČAN-DLUHY
Dlužník v insolvenci, oddlužení - spoludlužník musí uhradit celý dluh?

Ručila jsem bývalému příteli u půjčky, ten je teď v insolvenci a já nevím zda to budu muset doplatit nebo uhradit celé až mu skončí oddlužení? Jsem samoživitelka s dvěma dětmi a nemám na to, abych ten dluh zaplatila. Děkuji, Zdeňka.

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o půjčku, která vznikla před schválením oddluženi, v rámci oddlužení ji bývalý přítel splácí, pokud se věřitel do insolvence nepřihlásil, tak ji nesplácí a nepřihlášenim v podstatě zanikla. Vy tedy nemusíte splácet vůbec nic a nebudete muset ani po skončení oddlužení. Podstatou oddlužení je, že dlužník v rámci splátkového kalendáře uhradí alespoń 30% a zbytek je mu odpuštěn. Není důvod k tomu, abyste cokoliv v průběhu oddlužení nebo po něm z titulu ručení splácela.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Osobní bankrot hlavního dlužníka - musí spoludlužník doplatit zbytek dluhu?
Povinnost spoludlužníka doplatit dluh při insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu hlavního dlužníka
___

RODINA-SJM A ROZVOD
Nevypořádání SJM a stavba domu po rozvodu - má bývalý manžel, manželka nárok na podíl domu?

Syn se 03/2013 rozvedl, dosud neproběhlo majetkové vypořádání (byl postaven RD). 03/2017 se odstěhoval z domu. V současné době začal stavět svůj RD. Bude i na tento dům mít bývalá manželka nějaký nárok, když ještě majetkové vyrovnání neproběhlo? Děkuji, Soňa.

ODPOVĚĎ:
Majetek, který syn nabyl či nabude po rozvodu již není předmětem nevypořádaného SJM a je pouze jeho. Tento majetek nemá s dosud nevypořádaným SJM nic společného a po rozvodu může již bez obav cokoliv nabývat bez ohledu na skutečnost, že majetek nabytý z předchozího manželství ještě není vypořádán.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stavba domu, nemovitosti po rozvodu manželství a právo bývalého manžela, bývalé manželky na podíl domu, nemovitosti
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Kdo je odpovědný za nové dluhy zemřelého - služby bytu (elektřina, plyn, vodné stočné, fond oprav)

Prosím o informaci, zda je po zemřelém rodiči povinnost hradit náklady spojené s bytem ve vlastnictví. V bytě maminka bydlela sama, já jako dcera jsem jediný přímý dědic, nemám sourozence, tatínek už zemřel dříve.
Veškeré náklady byly hrazeny přes účet maminky přes SIPO, nyní jsme na tento měsíc pro úhradu SIPO poslali peníze ne její účet, protože neměla dostatek peněz na účtě. Ale finančně je to náročné, máme platby našeho bydlení a také nezletilé děti, navíc já jsem doma v částečném invalidním důchodě ČID. Pokud zruším na poště SIPO a nebudu hradit plyn, elektřinu ani služby za byt (tj. vodné, vytápění a fond oprav), nevystavuji se nějakému postihu (elektřina, plyn, družstvo vlastníků)? Dědické řízení zatím neproběhlo. Děkuji moc předem za Vaši odpověď. Děkuji, Barbora.

ODPOVĚĎ:
I když připadáte v úvahu jako jediný dědic, dědicem jste až v okamžiku, kdy jste jako dědic určena soudním rozhodnutím. Teprve v tom okamžiku máte právo na aktiva a povinnost vypořádat pasiva dědictví. Měla byste zatím obeslat poskytovatele energií s vyrozuměním, že maminka zemřela a domluvit se na ukončení hrazení záloh, neboť služby už nejsou čerpány. Pokud jde o platby hrazené přímo za byt - fond oprav, to by bylo dobré hradit stále, protože pokud se stanete vlastníkem bytu, musela byste neuhrazené zálohy zpětně doplatit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odpovědnost dědice za nové dluhy zemřelého, zesnulého zůstavitele - služby domácnosti (elektřina, plyn, vodné, stočné)
Kdo platí do fondu oprav po smrti majitele bytu v bytovém domě?
___

OBČAN-NÁJMY
Kdo je příjemce nájmu po smrti pronajímatele bytu, domu, nemovitosti, pozemku?

Můj dotaz se týká dědického řízení, které probíhá letos (2017). Jedná se mi o to, jak naložit s nájemným za pronájem polí, které náleželo zesnulému otci. Domnívám se, že poměrná část za dobu života otce v tomto roce (2017) náleží do dědického řízení, ale otázkou je, jak naložit s částkou za zbytek roku. Platba probíhá ke konci roku, takže očekávám, že se nájemce bude zajímat, kam má částku vyplatit. To bývalo formou hotovosti nebo převodu, ale bankovní účet na otce žádný není, takže jestli to může převzít jeho manželka a poté vše sdělit notáři a složit tam příslušnou poměrnou částku, nebo zda se má celá částka vyplatit k notáři a ten si ji pozdrží do té doby, než bude dědictví ukončeno, což ale může být ještě dost dlouhá doba. Částka není zanedbatelná a sloužila jako výrazný příspěvek do domácího rozpočtu, lze nějak zařídit, aby s ní mohli dědicové nakládat, než bude ukončeno řízení? Děkuji, Pavlína.

ODPOVĚĎ:
Pachtovné (nájemné), které bylo zaplaceno před smrtí Vašeho otce náleží dědictví. Pachtovné (nájemné), které bude uhrazeno v průběhu dědického řízení přísluší dědici, který nabude předmětné pole, neboť vlastnické právo k v dědictví získané věci vzniká ke dni smrti zůstavitele, nikoli ke dni skončení dědického řízení. Vzhledem k tomu, že nejspíše nebude do doby splatnosti pachtovného dědické řízení skončeno, tedy nebude postaveno na jisto, kdo bude dědicem onoho pole, mělo by být pachtovné složeno do ukončení dědického řízení u notářky, případně u správce pozůstalosti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Komu patří nájem po smrti majitele pronajímaného bytu, domu, pozemku, nemovitosti

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Nemajetnost nesvéprávého rodiče způsobená potomkem - použil peníze pro svou potřebu, vliv na dědictví

Jsme 3 sourozenci, sestra je opatrovnicí naší matky (89 let), která byla omezena ve způsobilosti k právním úkonům (tedy částečně zbavena svérpávnosti). Po přestěhování matky k sobě mi sestra sdělila, že si matku vzala k sobě, aby mohla rychleji splatit dluh na rodinném domku, ve kterém bydlí. Po splacení dluhu a provedení modernizace svého domu přestěhovala sestra matku do bytu s pečovatelskou službou. Sestra mi po 9 letech péče o matku oznámila, že je naše matka nemajetná. Při zvážení příjmu matky - důchod 15.000 Kč, přiznaného příspěvku na bezmocnost 4.400 Kč a vzetí v úvahu lehce nadstandardních výdajů (3.500 Kč na bydlení, 2.000 Kč na stravu, 2.500 Kč ostatní vč. léků), by měla mít sestra pro matku našetřeno poměrně dost peněz (nejméně 800.000 Kč). Obávám se, že si bere peníze pro svou vlastní potřebu tak, aby se nemusela v dědickém řízení dělit se svými sourozenci.
Vzhledem k tomu, že již sestře nedůvěřuji, obracím se na vás se žádostí o radu, co mohu v této situaci dělat. Obávám se, že nelze čekat s řešením až na dědické řízení. Děkuji, Vladimíra.

ODPOVĚĎ:
V daném případě je podstatné, v jakém rozsahu je Vaše matka omezena ve svéprávnosti. Pokud je omezena v nakládáním s majetkem, pak je třeba, aby její opatrovnice, Vaše sestra, každoročně soudu zakládala zprávu, jak nakládala s majetkem opatrovance, tedy Vaší matky. Jedná se o určitý druh vyúčtování, ze kterého by mělo být zřejmé, jaké příjmy Vaše matka získala (např. důchod) a jak s těmito penězi bylo nakládáno. U podstatnějších záležitostí je nutné, aby došlo ke schválení soudem, tzv. schválení právního jednání. Např. uzavření smlouvy o prodeji určitého majetku. K platnosti smlouvy je pak třeba, aby byl vydán rozsudek, který výslovně určité právní jednání (př. kupní smlouvu) schválí.
Zda bylo a je s majetkem Vaší matky nakládáno řádně, je tedy možné zjistit právě z onoho vyúčtování, které je součástí spisu u soudu, jenž rozhodoval o omezení svéprávnosti.
Pokud zjistíte, že jsou ve vyúčtování nesrovnalosti, je možné každé jednotlivé pochybení napadnout.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Obírání nesvéprávného rodiče potomkem (synem, dcerou) o peníze za života - na dědictví nic nezbylo

___

FINANCE-DANĚ
Prodej zděděného pozemku získaného v dědictví - daně, zdanění

2015 jsem zdědila (přesně 30.10.2015) pole po tatínkovi, ten je vlastnil od roku 2004, kdy je také zdědil po své mamince. V září 2017 část pole vykoupil Olomoucký kraj pro stavbu silnice. Tatínek ještě sepsal smlouvu o smlouvě budoucí, já jsem již nyní podepsala na ni navazující kupní smlouvu na odkup části pozemků. V říjnu 2017 mi byly vyplaceny peníze za prodej a změna byla provedena na katastru. Je nutno tento příjem zdanit, nebo podmínka vlastnictví 5 let je splněna tím, že pole vlastnil tatínek? Děkuji za odpověď, Gábina.

ODPOVĚĎ:
Dle § 4 odst. 1, písm. b) Zákona o daních z příjmů se doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.
Dle Vámi uváděných informací by měl být příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zdanění prodaného pozemku získaného v dědictví dědickým řízením
Prodej dědictví a daně, zdanění
___

OBČAN-DĚDĚNÍ
Vydědění potomků sourozencem zemřelého, zesnulého - potomci neobhospodařovali majetek za života zůstavitele

29.09.2017 náhle zemřel můj bratr ve věku 49let.
Bratr podnikal v zemědělství cca od roku 2000 a spolu s ním
i náš otec, kterému je 76let (každý z nich měl jiné ičo) a má značné zdravotní komplikace.
Nicméně, na něm nyní leží starost o veškerý dobytek, pozemky
a vůbec celý chod hospodářství. Oba společně do podnikání vložili své finance, bratr ještě navíc poslední dobou, chodil do zaměstnání, aby navýšil jejich rozpočet. Bratr byl rozvedený a má dvě děti, syna a dceru. Bratr měl v úmyslu, předat své podnikání jeho synovi. Syn občas za bratrem přijel a pomáhal mu v hospodářství, postupem doby však čím dál méně až jednou prohlásil, že v zemědělství podnikat nebude a po bratrovi nic nepřebere.
Dcera o mého bratra nejevila dlouhá léta zájem vůbec, nikdy mu tam nepřijela vyprat, uklidit, umýt nádobí.
Navíc si v nedávné době, změnila příjmení, na rodné příjmení její matky.
Nyní po úmrtí bratra, se jeho dcera náhle začala velmi zajímat o dědictví (dobytek, pozemky, stroje, traktory).
Dělá si nároky úplně na vše, bez ohledu na otce, který podnikal spolu s bratrem a vložil do toho své finance, svá léta, své zdraví, staral se o vše v době nepřítomnosti bratra a stará se o vše i nyní, když bratr zemřel.
Ani teď nenapadne ani jedno z bratrovo dětí, mému otci přijet pomoci. Vzdáleni jsou od mého otce cca 8 km. Bratr s otcem měli/mají jeden společný účet, kam chodí a ze kterého odchází, veškeré platby a který, samozřejmě
zároveň slouží, jako zdroj financí, potřebných pro chod podnikání.
Tento účet nechal notář zablokovat a tím v podstatě odřízl otce a potažmo i matku od financí, které nutně potřebují k tomu, aby otec obstaral veškerý chod hospodářství a rovněž k obživě, protože otec s matkou jsou oba důchodci a z důchodu ve výši 12.000 Kč celkem, prostě nemohou utáhnout veškeré náklady.
Z výše uvedených důvodů, se na Vás obracím s prosbou o radu a pomoc,
zda je možné nějakým způsobem zabránit tomu, aby bratrovy děti cokoliv dědily a vše, nebo alespoň většinový podíl, dědil náš otec?
S tím, že otec je ochoten se finančně vypořádat s bratrovým synem.
A zároveň jakým způsobem mohu zpochybnit, či napadnout postup pana notáře? Děkuji mnohokrát a jsem s pozdravem, Daniel.

ODPOVĚĎ:
Ještě jednou. Odpověď jsem připojila k Vašemu předchozímu dotazu. Zasílám proto pouze rozvedení odpovědi k bankovnímu účtu.
Zablokování bankovního účtu, který spadá do dědického řízení je běžnou praxí, není však povinností ze strany notáře. Notář zablokuje účet v případě, že to vyžaduje obecný zájem nebo důležitý zájem dědiců. Ideálním řešením by byla dohoda dědiců, kteří by se na pohybu na bankovním účtu dohodli, ale to je předpokládám v dané věci nemožné. Doporučuji tedy opět shromáždit veškeré podklady, ze kterých by bylo zřejmé množství finančních prostředků, které jsou ve výhradním vlastnictví Vašeho otce a tyto předložit notáři, aby došlo k uvolnění prostředků alespoň v určité výši.
Rovněž doporučuji prostudovat smlouvu o zřízení běžného účtu mezi bankou a klientem. Pokud by stranou byl nejen Váš bratr ale i Váš otec, pak je samozřejmě jeho právo o to silnější.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nezájem o hospodářství rodiče a dědění, dědictví
Má vliv nepečování, nezájem o majetek zůstavitele před smrtí na dědění, dědictví?
Může sourozenec zemřelého ovlivnit dědění potomky zesnulého?
___

FINANCE-DANĚ
Daně, zdanění - vliv investice při koupi nemovitosti při vypořádání se spoluvlastníkem

06/2015 jsem koupil s přítelkyní dům za cenu 600.000 Kč. Já zaplatil 570.000 Kč pomocí půjčky ze stavebního spoření (účelová půjčka přímo na tuto kupní smlouvu), přítelkyně 30.000 Kč a následné opravy. Nemovitost zapsána do katastru jako 2 poloviny. Poté, co jsme se rozešli, jsem jí 08/2017 prodal svou polovinu za zbývající hodnotu úvěru, tj. 400.000 Kč a těmito penězi úvěr ihned doplatil. Výdělek jsem z toho tedy žádný neměl, naopak jsem prodělal. Jakým způsobem to uvést v přiznání k dani z příjmů? Nebo to vůbec neuvádět a při případné kontrole doložit, že tento prodej nebyl ziskový? Děkuji, Tadeáš.

ODPOVĚĎ:
Od daně z příjmů je osvobozen příjem z prodeje rodinného domu vč. souvisejícího pozemku, pokud jste zde měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Rozhodující jsou právní účinky vkladu na katastr nemovitostí. Osvobozené příjmy se do přiznání k dani z příjmů neuvádí. Z tohoto důvodu tedy nemáte povinnost přiznání podávat.
Pokud jste zde neměl bydliště alespoň 2 roky, je příjem z prodeje osvobozen přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti 5 let.
V případě, že nebude příjem z prodeje osvobozen, uvedete příjem do přiznání k dani z příjmů do dílčího základu daně dle § 10. Jako výdaj můžete uplatnit cenu, za kterou jste nemovitost prokazatelně nabyl a výdaje prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka. K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při stanovení výdajů nepřihlíží.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej podílu nemovitosti spoluvlastníkovi - jak snížit daně (větší část původní kupní ceny zaplatil tehdy prodávající)
Úhrada velké části kupní ceny spoluvlastníkem, prodej podílu spoluvlastníkovi a daně
___

RODINA-SJM
Nerozdělení SJM a ponechání majetku ve spoluvlastnictví, společném užívání

Připouští české právo při rozvodu možnost ponechat část majetku nebo všechen ve společném vlastnictví, pokud se na tom dohodnou a písemně zaváží oba manželé? Nebo například rozdělit na ideální polovinu a právem užívání? Nebo se části majetku (dům, zahrada) vzdát ve prospěch potomka a nechat jednomu či oběma bývalým manželům právo k užívání? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
V případě rozvodu se můžete domluvit tak, že se stanete podílovými spoluvlastníky majetku, tj. každý budete mít na majetku spoluvlastnický podíl. Majetek můžete i darovat potomkům a pro sebe zřídit věcné břemeno - služebnost užívání. Žádnou jinou alternativu české právo nenabízí, v případě rozvodu již nemůžete žádný majetek nabývat společně ani ho v SJM ponechat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dohoda o společném užívání majetku při nerozděleném SJM, společném jmění manželů
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Darování družstevního pozemku pod bytovým domem obci, městu - vliv osobního vlastnictví části pozemku

Bydlím v družstevním domě, který má 24 bytových jednotek a 8 garáží. Čtyři bytové jednotky a čtyři garáže jsou převedeny do osobního vlastnictví. Celkem je to 1870/10000. Družstvo vlastní ten zbytek. Já mám v osobním vlastnictví jeden byt a jednu garáž - celkem 508/10000. Kolem domu, je pozemek, kterého též každý vlastník i družstvo vlastní tuto poměrnou část.
Nyní se družstvo rozhodlo, že část pozemku zdarma převede na město (takto se spolu dohodli).
Můj dotaz zní, zda je toto možné a zda nás, vlastníky poměrné části pozemku, můžou "přehlasovat" protože vlastní většinu tohoto pozemku a s pozemkem nakládat dle svého uvážení? Neznám názor ostatních vlastníků, ale pokud já jako vlastník budu proti, mají nějaké možnosti, jak mě obejít a pozemek na město přepsat?
Děkuji. Dagmar

ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník stanovuje pro různá nakládání s majetkem rozdílný potřebný počet hlasů. Zbavení se majetku - tedy prodej či darování je natolik zásadním zásahem, že je k souhlasu třeba všech spoluvlastníků. Dle mého názoru tedy bez souhlasu všech nelze pozemek přenechat jiné osobě. Pokud si to tedy družstvo odsouhlasilo, neznamená to, že vlastníky můžou obejít. K přenechání pozemku budou potřebovat i souhlasy vlastníků.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: ¨

___

RŮZNÉ-STAVBY
Důvody pro kontrolu pozemku stavebním úřadem (černá stavba, nedovolený sad, nedostavěný dům)

Zjistili jsme, že naše sousedka, která neustále napadá, uráží a podává stížnosti a žádosti o prošetření na stavební úřad, úřad životního prostřední atd. na nás, na ostatní sousedy, má v nepořádku následující: na pozemku, který je evidovaný jako orná půda a má výměru více jak 1000 m2 má vysázené stromy - meruňky: 49 stromů je ve stáří 18 let, 10 stromů vysadila 2017. Stromy jsou vysázené necelé 2 metry od hranice pozemku, starší stromy dosahují výšky i přes 3 metry. Jakým způsobem se máme bránit? Dále má postavenou hospodářskou budovu na dvoře svého rodinného domu. Dle souseda nemá na tuto budovu projektovou dokumentaci a objekt užívá částečně k bydlení. Dále má postavenou 25 let hrubou stavbu rodinného domu, v evidenci KÚ má parcelu stavební, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, se způsobem využití zbořeniště. Tento dům stavěla na základě stavebního povolení, ale stále ho nemá dokončený. Stavba není zabezpečena. Jakou formou máme požádat stavební úřad a jaké § uvést, aby prošetřil skutečnosti, zda je sad, hospodářská budova a hrubá stavba rodinného domu prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu.
Za odpověď moc děkujeme. S pozdravem Jana

ODPOVĚĎ:
Celkem jednoduše požádejte stavební úřad o provedení kontrolní prohlídky v daném místě, a to dle § 132 odst. 2 stavebního zákona, cituji:
Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu
a) provádět kontrolní prohlídky stavby,
b) nařizovat neodkladné odstranění stavby,
c) nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,
d) nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,
e) nařizovat provedení udržovacích prací,
f) nařizovat vyklizení stavby,
g) ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

Do žádosti o provedení kontrolní prohlídky uveďte okolnosti, které Vás k žádosti o místní šetření vedou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může být na orné půdě sad stromů?
Dlouhodobě nedostavěný dům na stavebním pozemku - jde o porušení zákona?
Hospodářská budova postavená bez stavebního povolení užívaná částečně k bydlení - jde o porušení stavebního zákona?
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Nepřiměřeně vysoká odměna advokáta za zastupování, pracovní právo a stížnost na advokátí komoru

Týká se to mého advokáta, který mě zastupuje ve věci pracovního úrazu. Pracoval jsem ve firmě s těžkým průmyslem, výroba železných kulatin a 04/2013 se mi stal pracovní úraz levého zápěstí, 100% uznán pracovní úraz, marodění 04/2013-06/2014 operace, rehabilitace, zůstaly mi trvalé následky takže jsem nemohl nadále vykonávat dosavadní práci dle chirurga, operatéra ten samý doktor z nemocnice. Invalidní důchod bohužel neuznán.
Po skončení marodění mě zaměstnavatel poslal na prohlídku k závodnímu lékaři ale ten se ani nebyl podívat v práci a přes veškeré zdravotní dokumentace mi napsal pouze, že mohu vykonávat dosavadní práci s omezením. Tak jako laik jsem nevědel co dělat tak jsem zavolal advokátovi, vysvětlil jsem mu jak se věci mají a zda by mě zastupoval, tak jsem podepsal plnou moc a smlouvu o poskytovaní právnich služeb na dálku a odeslal zpět advokátovi a bylo mi řečeno že bude chtít provizi jen z náhrady mzdy po dobu pracovní neschopnosti a bolestného + ztráty společenského uplatnění ZSÚ, toť vše. Po podepsaní smlouvy na dálku, jsem mu poslal pracovně lékařský posudek od závodního lékaře, na který jsme se odvolali ke krajskému úřadu. Ten posudek zrušil že je neplatný, na podruhé jsem šel k tomu samému lékaři a napsal mi ten samý posudek, též ho krajský úřad zrušil, na potřetí už podnik změnil závodního lékaře a doktorka se byla podívat v podniku a okamžite mi napsala že jsem dlouhodobě pozbyl pracovní způsobilost dosavadní práce. Zaměstnavatel mě stále odmítnul dát jinou práci, jelikož jinou neměl a pořád vyhrožoval že mám nastoupit na tu samou pozici, a najali si též advokáta.
Pak jsem mluvil o dalším postupu se svým advokátem a jámu řekl že doufám, že až dostanu odstupné 12 měsíční a že nebude po mě chtít také z toho provizi že říkal jenom jak jsem psal výše z těchto položek a najednou mi řekl že bude po mě požadovat provizi i s odstupného, tak jsem chtěl s ním skončit smlouvu a on že můžu, ale požadoval na mě 79 000 Kč abych mu zaplatil že prý už uplatnil u zaměstnavatele částku 192.000 Kč za náhradu mzdy po dobu pracovní neschopnosti. přitom sem ještě nedostal ani korunu a advokát podniku se hájil tím, že částku vyplatí pojišťovna Kooperativa, takže jsem od mého advokáta nemohl odstoupit, jelikož kde bych vzal 79 000 Kč peněz, když jsem ještě nedostal ani korunu.
V té době jsem se ptal jiné advokátky a ta říkala že má nesmyslnou, nesrozumitelnou smlouvu a že v ní neni napsáno z čeho všeho chce provizi a že je neetické z čeho všeho chce provizi když vlastně podal jenom dvě odvolání proti posudku záv. lékaře ke krajsému úřadu a že kdybych přišel bývala za ní tak by mě zastupovala za 20 000 Kč a že bych měl napsat stížnost na advokátní komoru, a že bych měl s ním ukončit smlouvu že i po mě chce za nic peníze když jsem ještě žádný nedostal od pojištovny nebo od zaměstnavatele, jenomže kde bych vzal ty peníze.
Jelikož jsem nemohl od něj kvůli požadované částce odstoupit musel jsem pokračovat ve smlouvě a smířit se stím že mu budu muset z případného odstupného vyplatit provizi. Tedy od konce marodního 6/2014 do března 2015 jsem byl doma bez výplaty než tedy konečně zavodní lékařka nová vydala ten posudek že jsem pozbyl způsobilost dosav. práce. V březnu 2015 mi tedy firma na základě dohody vypověděla smlouvu dle paragrafu 52 že jsem pozbyl dlouhodobě prac. způsobilost a že mi náleží 12 měsíční odstupné + mi vznikl nárok na rentu ve výši 24.350 Kč. Panu advokátovi Rožánkovi jsem vyplatil z obdržených částek, budu psát už vše po zdanění tedy jsem mu vyplatil ze ztráty na výdělku po dobu prac. neschopnosti 28.900 Kč ze 14.4500 Kč, dále bolestné + ztráta společenského uplatnění částku 5.227 Kč z částky 21.600 Kč, dále náhrada mzdy od ukončení marodniho do ukončení smlouvy jelikož mi odmítly vyplácet výplatu a jinou pracovní pozici neměli tedy částku 29.400 Kč z částky asi 139.000 Kč a částku 47.000 Kč z částky odstupného 235.000 Kč, takže jsem vyplatil mému advokátovi částku zhruba 115.000 Kč čistého, přitom vše proběhlo mimosoudně, akorát podal dvakrát odvolaní ke krajskému ùřadu a požadoval po firmě ihned ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti že nesouhlasil až to vyplatí pojištovna Kooperativa. Jenomže kdyz už jsem vše považoval za uzavřené tak mi řekl že má firma ještě vyplatit nejakých 34.000 Kč a že podal žalobu a to bude projednávat soud a teď to prišlo co mě ranilo nejvíc, že prý mu budu platit těch 20% + 21% DPH i z mé renty po celou dobu jejího vyplácení tedy do 65 let. Od ukončení pracovní smlouvy jsem na úřadu práce až do dnes (11.11.2017) a z částky renty 24.350 Kč mi odečítâ kooperativa částku 9.320 Kč min. mzdu takže mám 15.300 Kč a po zdanění 13.357 Kč měsíčně čistého od Kooperativy a od března 2015 až do dnes (11.11.2017) platím advokátovi za nic měsíčně zhruba 3.100 Kč, takže uz jsem mu z renty za těch 2 a půl roku zaplatil 86 800 Kč a nehodlám mu platit do konce života z renty za nic a ještě ty peníze od kooperativy chodí na jeho účet a on mi po stržení své částky peníze přeposílá na můj účet.
Už jsem se ptal jiného pana advokáta a že mu mám též poslat normálně oznámení o ukončení smlouvy až vyjde rozsudek od soudu o těch zbylých 34.000 Kč, což právě před týdnem přišel a vypovědět plnou moc že tohle v živote neviděl aby chtěl i z mé renty platit že jsem měl poslat stížnost na advokátní komoru řekl defakto to samé co říkala předchozí advokátka. Mohu toto udělat prosím, oznámit mu že smlouva je ukončená že je vše dořešeno prosím o radu už si nevím rady, vyplatil jsem mu ze všeho takových peněz a ještě platit za nic z mé renty? , Můžte mi prosím poradit tedy co mám udělat a jakým postupem a zda když mu pošlu to oznámení o ukončení smlouvy a přestanu mu platit z renty a změním si na žádost u kooperativy aby chodila renta na můj účet, zda mě může zažalovat, v příloze zasílám smlouvu + plnou moc + ještě aniž bych dostal tenkrát nějakou korunu a chtěl jsem od něj odstoupit tak požadoval po mě těch 79.000 Kč a pak že můžu odstoupit od smlouvy.
O zbylých 34.000 Kč se to táhlo do teď a první soud mi to přiklepl a na odvolání zaměstnavatele to teď před týdnem vyšší soud zamítl a můj advokát čeká na mé vyjádření zda se chci odvolat k nejvyšímu soudu ale to já nechci aby se to táhlo další rok, ať si nechaj 34.000 Kč, já chci aby byla když se neodvolám smlouva s mým advokátem jakoby ukončená a chci mu přestat za nic platit z mé renty měsíčně 3.100 Kč do 65 let, když je mi 35 let. Moc děkuji, Standa

ODPOVĚĎ:
Jednání advokáta je rozhodně neetické. Doporučuji odvolat mu plnou moc a už mu nic nehradit. Pokud by se pokusil po Vás cokoliv dále požadovat, a to i soudně, obraťte se na advokátní komoru se stížností na neetické chování advokáta. Advokát může být postižen napomenutím, pokutou nebo i vyškrtnutím ze seznamu advokátů, což je pro advokáta velké riziko, které si myslím že nebude dobrovolně podstupovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Posudek o zdravotní způsobilosti závodního lékaře - musí se jít podívat závodní lékař podívat na praoviště posuzovaného?
Odvolání proti posudku o zdravotní způsobilosti - odměna advokáta

__

RODINA-SOCIÁLNÍ
Matka s dítětem v zahraničí - nárok na rodičovský příspěvek

Trvalý pobyt mám na SR, zamestnávateľa V ČR. Pracujem v ČR už od února 2014, teraz so zmluvou na dobu neurčitú. Momentálne som tehotná a plánujem sa 2018 pred očakávaným pôrodom presťahovať za priateľom do Nemecka, kde budeme naše dieťa vychovávať. Vôbec neviem ako mám postupovať v prípade materské a rodičovského príspevku, čítala som, že na ne nebudem mať nárok z dôvodu, že náš pobyt bude mimo ČR. Ako je to v prípade soc. a zdravotného zabezpečenia, bude mi ďalej platené z ČR alebo budem musieť platiť ja sama v Nemecku? Doba materskej a rodičovskej je v Nemecku odlišná ako v ČR, ktorým štátom sa to potom bude riadiť? Prosím aj o pomoc v prípade vybavovania dokumentov, kde čo nahlásiť, odhlásiť? Veľmi pekne ďakujem, Karla.

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být nemocensky pojištěná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání. Jestliže tyto podmínky splňujete, nárok na peněžitou pomoc v mateřství by Vám měl vzniknout. Před odjezdem do zahraničí můžete požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o zasílání PPM do Německa. Pokud Váš přítel pracuje v Německu, doporučuji informovat se, zda by mu vznikl nárok na obdobnou dávku v Německu a zda by její čerpání nebylo výhodnější než čerpání PPM z ČR. Pokud totiž vzniká nárok na dávky v různých zemích EU, je dávky vyplácena primárně tou zemí, kde rodina žije, což bude ve Vašem případě Německo.
Dávky státní sociální podpory, mezi které patří i rodičovský příspěvek, náleží těm fyzickým osobám, které jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu nebo mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince. Další podmínkou pro nárok na dávky je, že tyto osoby mají na území České republiky bydliště, to znamená, že zde fyzicky žijí. Jestliže nemáte trvalé bydliště v České republice, ale na Slovensku a navíc se už před porodem přestěhujete z České republiky do Německa, nárok na rodičovský příspěvek v České republice Vám z výše uvedených důvodů nevznikne. Opět tedy doporučuji informovat se, zda Vašemu partnerovi či Vám vznikne nárok na obdobné dávky v Německu.
Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou zdravotně pojištěny osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky a také osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky. Jestliže nemáte trvalá pobyt v České republice, Vaše zdravotní pojištění zanikne ve chvíli, kdy přestanete být zaměstnancem.
Dále platí, že pojištěnec není povinen platit pojistné na zdravotní pojištění po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině. Pro účely zdravotního pojištění se o dlouhodobý pobyt v cizině jedná tehdy, pokud nepřetržitý pobyt v cizině trvá nejméně šest měsíců. Jestliže tedy budete v Německu pobývat dlouhodobě, měla byste se před odjezdem do Německa u Vaší zdravotní pojišťovny odhlásit ze zdravotního pojištění. Písemné prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině je možné zdravotní pojišťovně doručit i ze zahraničí.
Podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení jsou plátci pojistného zaměstnavatelé a zaměstnanci v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmu a nejsou od této daně osvobozeny. Sociální pojištění za Vás v České republice bude určitě hrazeno do té doby, dokud budete mít příjem ze závislé činnosti od Vašeho zaměstnavatele.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo má nárok na mateřskou, peněžitou podporu v mateřství, PPM
Podmínky pro získání mateřské, PPM, peněžité podpory v mateřství
__

RŮZNÉ-ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Přestup z mateřské na rodičovskou - musí se hlásit zdravotní pojišťovně?

ODPOVĚĎ:
Zdravotní pojišťovně je nutné vždy oznámit skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit pojistné. Jestliže na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená platba státu trvá. Není třeba nic hlásit, stále patříte do stejné kategorie státních pojištěnců, označené na formuláři s názvem Přihláška a evidenční list pojištěnce písmenem E. Bylo by ale samozřejmě nutné například ohlásit, že ženě skončila mateřská dovolená a rodičovskou dovolenou čerpá muž. Za osoby, které jsou zaměstnané, plní oznamovací povinnost zaměstnavatel (pokud jsou mu dané skutečnosti známy).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Změna mateřské na rodičovskou dovolenou a zdravotní pojištění - povinné hlášení změny
___

FINANCE-DANĚ
Darovací daň u darování nemovitosti - je nutný znalecký posudek?

Je prosím nutné vyhotovení oficiálního znaleckého posudku za účelem odvedení adekvátní darovací daně, je-li mi (fyzické osobě) darováno umělecké dílo? Pokud ne, na základě čeho se stanovuje hodnota díla a tudíž i výše daně (je možné např. uvést v darovací smlouvě, na kolik si ten, kdo umělecký předmět daruje, díla osobně cení)? Děkuji, Bedřich.

ODPOVĚĎ:
Dle § 3 odst. 3 Zákona o daních z příjmů se nepeněžní příjem oceňuje podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Doporučuji nechat zhotovit znalecký posudek. Hodnotu uměleckého díla budete muset prokázat, pokud Vás k tomu správce daně vyzve.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování nemovitosti - musí být při výpočtu darovací daně znalecký posudek hotnoty nemovitosti?

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dědění po otci - 2 dcery a nová manželka

Můj otec žil s matkou 30 let. 2009 se rozvedli. Připadl mu dům po svém otci, mém dědovi. Vyplatil bratra, zápis do katastru jen on. 2011 se oženil. Před 14 dny zemřel. Měl mne a mou sestru. Dům po dědovi vyplatil svému bratrovi vyrovnáním se s mou matkou. V jakém poměru se bude dědit majetek? Jeho žena, já, sestra? Jeho žena do vztahu nepřinesla nic. Dům a pozemek je otce. Zaplacen z rozvodu s matkou. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Pokud Váš otec nezanechal závěť, případně není uzavřena dědická dohoda, bude se dědit tzv. ze zákona, tedy přichází na řadu dědická posloupnost. V daném případě se bude dědit v první dědické třídě. V první dědické třídě dědí společně zůstavitelovy děti a jeho manžel/ka, a to každý stejným dílem. Tedy dědictví se rozdělí na třetiny. Jednu třetinu získáte Vy, druhou Vaše sestra a třetí manželka Vašeho otce.
V rámci dědického řízení lze uzavřít dědickou dohodu, kterou by se například majetek manželky zúžil, ale její zákonný podíl činí 1/3.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědění bez závěti - zemřelý s dvěma potomky a novou manželkou, novým manželem

___

FINANCE-DANĚ
Od jakého příjmu je nutné daňové přiznání a placení sociálního, zdravotního pojištění

V listopadu 2014 jsem se dostal do finančně poradenské společnosti. Založil jsem si živnostenský list, ale nenahlásil jsem to zdravotní pojišťovně, české správě sociálního zabezpečení, tedy ČSSZ, ani na finanční úřad ČR, tedy FÚ. Měl jsem pouze jeden příjem, cca 1.600 Kč. Poté jsem už aktivně nic nedělal. Živnostenský list mi běžel až do ledna 2017, kdy jsem ho přerušil. Od začátku živnosti až do listopadu 2016 jsem byl student a poté jsem byl zaměstnanec, takže jsem nikdy neměl živnost na hlavní činnost. Poradíte co s tím mám teď dělat?
Chtěl bych živnost obnovit, abych to měl vše vyřešené a neměl s tím nějaké problémy. Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Dle zákona o daních z příjmů (§ 38g) nemáte povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud příjem za kalendářní rok bude nižší než 15 000 Kč. Přiznání k dani z příjmů jste tedy neměl povinnost podat.
Sociální pojištění: rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost činila v roce 2014 62 261 Kč. Měl jste povinnost podat přehled, výše sociálního pojištění ale byla 0 Kč.
Zdravotní pojištění: při výkonu vedlejší činnost se zdravotní pojištění platí ze skutečně dosaženého zisku. Pojistné činí 6,75 % z poloviny zisku. Měl jste povinnost podat přehled a pojistné zaplatit.
Promlčecí lhůta je 10 let od splatnosti pojistného u sociálního i zdravotního pojištění.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výše výdělku a povinnost daňového přiznání, přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Promlčení, promlčecí lhůta zdravotního pojištění
Promlčecí lhůta u sociálního pojitění
Výše zdravotního pojištění podle výše příjmu v podnikání, podnikatelské činnosti

___

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
Přivýdělek na neschopence, v pracovní neschopnosti - je možné si přivydělat? (2 zaměstnání)

Syn pracuje jako skladník v jedné firmě na HPP a v druhé na DPP max. 300 h. ročně jako administrativní pracovník. Od 11.9.2017 je v pracovní neschopnosti. Může mu jít výplata na DPP za celé září? Jejich účetní tvrdí že ano, že neschopenky na HPP se to netýká. Děkuji, Lada.

ODPOVĚĎ:
Zaměstnanec se souběhem zaměstnání nemusí být nutně uznán dočasně práce neschopným v obou (ve všech) pojištěných činnostech zároveň. Pracovní neschopnost je vždy posuzována ve vztahu k dané pojištěné činnosti. Jinak řečeno, během pracovní neschopnosti zaměstnanec nesmí vykonávat práci, z níž plyne náhrada mzdy nebo nemocenské dávky.
V jiné práci - z níž nenárokuje náhradu mzdy nebo nemocenskou - mu to ale nebrání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neschopenka a více zaměstnání - může se týkat jen jedné práce?
___

OBČAN-NÁJMY
Vymáhání nájemného za garáž - bez nájemní smlouvy

2010 jsem na ústní dohodu půjčila garáž. Teď už od léta se dohaduji o splacení částky, kterou mi slíbil zaplatit za užívání (nájemné) - marně, ani tuto garáž nechtěl opustit. Neumožnila jsem nájemníkovi již vstup a on na mě zavolal Policii České republiky, tedy PČR. Situaci uzavřeli na místě jako přestupek, před nimi opět odsouhlasil splatit peněžní částku, kterou jsme si určili (20.000 Kč), ale opět odmítá podepsat splátkový kalendář na zaplacení. Můj dotaz zní - můžu vymáhat soudní cestou zpětně peníze i bez podepsání jakéhokoliv dokladu? Jako svědky o užívání garáže bych měla sousedy, kterým se chlubil, jak tuto garáž může využívat, ale bez smlouvy platit nemusí. Je to i má hloupost, že to došlo tak daleko, ale dá se něco dělat? Děkuji moc za jakoukoli odpověď, přeji pěkný den, s pozdravem, Sandra.

ODPOVĚĎ:
Ano, částku odpovídající nájmu můžete požadovat, a to z titulu bezdůvodného obohaceňí tři roky zpětně. Promlčecí lhůta je tříletá, proto je riziko žalovat i za dobu předchozí, neboť by mohl vznést námitku promlčení. Sama skutečnost, že v garáži parkoval i svědci k prokázání faktické situace stačí, písemný doklad není podmínkou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání nájmu, nájemného bez nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemníkem, nájemcem - nájem garáže

___

RODINA-SJM A ROZVOD
Investice vlastních peněz jednoho z manželů do společného majetku a rozvod manželství

Hodláme si s manželkou pořídit nový dům. Vlastnictví této nemovitosti (dále jen nový dům) bude předmětem SJM. Kupní cenu chceme financovat hypotečním úvěrem + společných úspor, kdy úvěrovou smlouvu podepíšeme oba jako dlužníci. Cca 3/4 předmětné hypotéky hodlám následně uhradit z prostředků získaných prodejem mého domu, kde v současné době bydlíme, nicméně tento dům je mým výhradním vlastnictvím. Nabyl jsem ho ještě před uzavřením manželství. Tedy prostředky z prodejem mého domu nepůjdou přímo na úhradu kupní ceny za nový dům (nebude ještě prodaný), ale až na mimořádnou splátku hypotéky sjednané pravě za účelem pořízení nového domu. Pokud by časem došlo k rozpadu našeho manželství, po kterém by následovalo i rozdělení SJM, které bude zahrnovat i nový dům, lze považovat prostředky, které získám prodejem domu v mém výluč. vlastnictví a následně je všechny prokazatelně použiji na úhradu HYPO úvěru sjednaného za doby trvání SJM za můj vnos do SJM, který by byl při vypořádání SJM zohledněn a nelze jej tedy zpochybnit? Díky Havel

ODPOVĚĎ:
Ano, Váš předpoklad je správný. Pokud bude tok financí prokazatelný, tj. bude zdokumentován výpisy z účtů, v případě rozvodu manželství nebude problém prokázat, že tyto finance byly vnosem do manželství.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Peníze jednoho z manželů investované do společného jmění manželů - vypořádání při rozvodu manželství

___

OBCHOD-REKLAMACE
Nevyřízení reklamace prodávajícím - jak postupovat? (nereaguje na emaily, nezvedá telefon)

02/2017 2017 jsme u společnosti Valtech zakoupili elektronické kukátko.
Kukátko pracuje na operačním systému Android. Po aktualizaci v červnu 2017 kukátko přestalo přenášet obraz před dveřmi na LCD monitor.
Společnost jsme se pokusili několikrát kontaktovat přes telefon uvedený na webových stránkách. Telefon nikdo nezvedá.
Dále jsme napsali email, na oficiální adresu uvedenou na stránkách v na které dodnes nikdo nereagoval.
Chci se informovat, jakým způsobem je možné získat peníze za výrobek zpět, protože společnost neposkytuje žádný servis a výrobek je stále nefunkční. Máme se obrátit na ČOI - mimosoudní řešení sporů? Děkuji a přeji příjemný den Miloš

ODPOVĚĎ:
Je třeba kukátko v souladu s obchodními podmínkami e-shopu reklamovat. Reklamaci odešlete emailem a poštou zároveň s kukátkem. Následně má eshop 30 dní na vyřízení reklamace.
V zásadě máte primárně právo na opravu věci. Můžete požadovat vrácení peněz, ale e-shop by Vám přesto mohl zaslat věc opravenou. Nárok na vrácení peněz máte vždy při 3 reklamacích stejné vady nebo 4 reklamacích různých vad. Pokud reklamace nebude vyřízena do 30 dnů, pak máte právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.
V případě oprávněné reklamace máte rovněž právo na úhradu nákladů spojených se zasláním zboží e-shopu k reklamaci.
Pokud e-shop již nereaguje, je možné, že již v zásadě žádnou činnost neprovozuje, pak může být vymožení peněz složitější, Pokud je však provozovatelem e-shopu fyzická osoba, pak je situace lepší, než pokud by jím byla s. r. o.
Pokud by nedošlo k opravě/vrácení peněz, pak se obraťte na ČOI s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Toto řízení je zcela zdarma a provozovatel e-shopu uvidí, že se aktivně bráníte, může to tedy vést k vyřešení Vaší situace. Více informací a možnost online podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud by ani toto nepomohlo, bude jedinou možnou cestou podání žaloby k soudu. V tomto případě již doporučuji využít služeb advokáta, jejichž seznam naleznete zde:
www.advokatikomora.cz
Pokud by nedošlo k vyřízení reklamace do 30 dní, obraťte se rovněž na ČOI, tentokráte s podnětem k zahájení správního řízení pro porušení zákona o ochraně spotřebitele.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Lhůta na vyřízení reklamace eshopem - kolik dní?
Odstoupení od kupní smlouvy - nevyřízení reklamace prodávajícím v zákonné lhůtě
Mimosoudní řešení s ČOI, českou obchodní inspekcí - spor prodávajícího a koupujícího, prodejce a zákazníka

__

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Prověřování účtu Policií neobviněné osoby v trestním řízení - může to Policie udělat?

Má policie právo na to, aby lustrovala bankovní účet člověka, který není trestně stíhaný? Má máma je obviněná ze spolupachatelství ze zpronevěry, kdy ji takto křivě obvinila její bývala kolegyně z práce, přičemž policie nemá žádné důkazy o vině mé mámy a celé obvinění stojí jen na výslechu výše zmiňované kolegyně, která se ke krádeži doznala a řekla, že to vše vymyslela má máma. Je to složitý případ, jen by mně zajímalo jestli má policie právo na to lustrovat bankovní účet mého bratra bez nějakého souhlasu nebo oznámení?
Děkuji, Barbora

ODPOVĚĎ:
Policejní orgán je povinen učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele. Nicméně tato šetření nesmí provádět svévolně. Každý prováděný úkon musí být doložen a odůvodněna jeho potřebnost – tyto údaje jsou vedeny v trestním spisu.

Bez znalosti konkrétních okolností nelze stanovit, zda je tento postup ve Vašem případě oprávněný, nicméně pokud k tomuto prověřování došlo, musí to být uvedeno v trestním spisu a musí to být odůvodněno. Opodstatněnost tedy musí vyplývat ze spisového materiálu.

Pokud ovšem budete mít za to, že policejní orgán nepostupuje v souladu se zákonem, je možné se obrátit na dozorujícího státního zástupce s podnětem, aby prošetřil soulad postupu policie se zákonem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Lustrování bankovního účtu Policií u trestně nestíhané osoby - oprávněnost postupu Policie

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Povinné očkování na žloutenku přikázané zaměstnavatelem - může to vyžadovat?

Pracuji v ústavu, kde pečuji o staré lidi. Chtějí povinné očkování na žloutenku, je to v pracovní smlouvě. Mají na to právo?
Dříve jsem pro ústav pracovala jako OSVČ, nyní přecházím na řádný zaměstnanecký poměr. Zřizovatel je kraj. Dle kolegů očkování na hepatitidu zaměstnavatel požaduje, ale nevymáhá. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Podle § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Podmínky ochrany zdraví při práci blíže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , které v minimálních opatřeních k ochraně zdraví při práci (§ 38) uvádí: Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci vystaven.
Povinnost očkování stanoví zákoník práce i přímo zaměstnancům (§ 106 odst. 4) : Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Zaměstnanec je povinen podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy.
Kromě toho je požadavek očkování upraven ve speciálních předpisech, a to v zákoně č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a v prováděcí vyhlášce č. 537/2006 Sb. , o očkování proti infekčním nemocem. V § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví je stanovena povinnost fyzických osob, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování. To je dále rozvedeno ve vyhlášce, kde je ustanovení o pravidelném a zvláštním očkování proti hepatitidě B (§ 7 a 9), jsou vyjmenována pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B (§ 16), jejichž zaměstnanci se musí nechat očkovat (§ 9). Zároveň je ve vyhlášce uvedeno, že na uvedená pracoviště mohou být pracovníci zařazeni nejdříve po podání druhé dávky očkovací látky za předpokladu, že další očkování bude ukončeno v předepsaném termínu (§ 17).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Očkování zaměstnance na hepatitidu - může to zaměstnaneci zaměstnavatel přikázat?
Podmínka přijetí do práce - očkování na žloutenku, hepatitidu (práce v ústavu se starými lidmi)

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Bezdůvodné obohacení developera z důvodu nečinnosti obce, města - nesplnění závazku obce odkoupit ulici u postavených domů

Pokusím se nejdříve popsat situaci do které jsme se s mou partnerkou dostali, potom položím několik dotazů. Věc: Oznámení trestné činnosti. Jsem majitelem domu v ulici XXX, XXXX. Podmínkou zakoupení domu byla existence příjezdové cesty, stejně tak podmínkou pro vydání stavebního povolení, kolaudace, hypotéky. Všechny tyto úkony vznikly na základě plánovací smlouvy z roku 2009, kde se obec zavazuje převzít od firmy XXX s. r. o. komunikaci okolo cca 40 parcel, inženýrské sítě, příslušenství komunikace atd. V té době v podobě dokončených inženýrských sítí a dlážděné cesty. V době zakoupení jak obec tak firma XXX potvrdila platnost smlouvy, svůj záměr a ujistila mne, že brzy dojde k naplnění smlouvy. Jelikož smlouva byla zajištěna ze strany firmy XXX parcelou v tehdejší tržní hodnotě 2.700.000, darem 350.000 Kč, a 10% úrokem za každý rok z nedobudovaných částí komunikace, inženýrských sítí apod. nabyly všechny úřady včetně mne dojmu, že záměr firmy XXX je zřejmý a zajištěný, toto ovlivnilo nejen mé rozhodnutí ke koupi, ale i dalších vlastníků domů v této ulici.
Momentálně je smlouva z neznámého důvodu pravděpodobně ukončena, nebyla naplněna a obec na sebe nepřevedla ani žádnou nemovitost ani nevymáhala po firmě XXX žádnou částku. Tímto jednáním jsme byly poškozeni všichni, kdo pozemek v dané ulici koupili. Naše tržní ceny domů klesly. Firma XXX po nás požaduje 100.000 Kč za věcné břemeno. V současné době se zdá, že všichni krom 3 domů toto zaplatili. Domnívám se, že tržní hodnota domu je velmi ovlivněna i v případě existence věcného břemena, které odmítáme zaplatit.
Dále se domníváme, že došlo k bezdůvodnému obohacení firmy XXX na základě nečinnosti obce, případně se obáváme, že mohlo dojít k procesní chybě na základě korupce, popřípadě zmanipulování nebo dokonce nátlaku na bývalou starostku XXX.
Dále se obáváme, že mohlo jít o záměrný čin a tato situace mohla být předem připravená, čemuž i nasvědčuje, že v nedávné době jednatelka firmy XXX pí. XXX vyvedla všechny parcely z firmy XXX na svou soukromou osobu. Tedy v majetku firmy XXX zůstala pouze komunikace, která je dosud vedena pouze jako orná půda v územním plánu.
Dále nutno dodat, že tuto komunikaci v dobré víře po celou dobu užíváme v dobré víře na základě dohody s firmou XXX a obcí. Je tedy plně sjízdná a navozuje dojem, že se jedná o komunikaci, z tohoto důvodu se obáváme, že i další kupci by mohli být obětí tohoto podvodu.
Dotazy:
1. zvažujeme další postup, bohužel 100 000 je pro nás v tuto chvíli moc, krom toho to považujeme za podvod a z principu nám vadí ustupovat podobným firmám
2. podat toto oznámení na státní zastupitelství? vychází z rizik, které nás pak čekají
3. mohlo by se stát že firmu XXX převede na bílého koně, jelikož historie firmy tomu i nasvědčuje (jednatelé předchozí jsou trestně stíhání za podvody) a vzhledem k tomu že současná jednatelka je pravděpodobně řízena někým jiným a domníváme se, že člověk co nikdy nebyl vlastníkem firmy ani neměl živnost, nemohl získat pozemky v hodnotě 50M legálním způsobem, zároveň co se týče právních otázek její povědomí o tom co je možné a není je o dost menší než nás jako lajků
4. je možné získat právníka se zkušeností vymáhat institut nezbytné cesty? chtěli bychom alespoň nějaký příklad jak to probíhalo a co to obnáší
5. obáváme se že i po zaplacení věcného břemena je dost stížena naše možnost nemovitost využívat, např. pronájem pokud odcestujeme do zahraničí apod.
6. pokud vše zklame chtěli bychom celou situaci medializovat, natočit nějaká videa i z jiných obcí, prostě pomoci lidem co se v podobných problémech ocitají, nebo je ignorují a vysvětlit jim co vše se může stát a na skutečných případech stalo, taková medializace musí být ale pokryta právně, abychom se nedostali do dalších problémů, máte nápad jak toto řešit?
Děkuji, Vítek

ODPOVĚĎ:
Je možné podat trestní oznámení, ať už u státního zastupitelství či policie ČR. Můžete se i v této věci nechat zastoupit advokátem – kontakt naleznete zde: www.advokatikomora.cz.
Institut nezbytné cesty v poslední době nabývá na významu. Problematika přístupu na vlastní pozemek/k vlastníku domu přes pozemek jiné osoby bývá často řešena, a to i soudně, takže určitě nebudete mít problém najít advokáta, který se touto problematikou již někdy zabýval.
Nicméně kromě institutu nezbytné cesty je zde teoreticky možnost aplikovat i tzv. obecné užívání dané komunikace. To znamená, že pokud nějaká komunikace je dlouhodobě užívána bezplatně neomezeným počtem osob a je takto veřejně přístupná, vlastník takové komunikace nemůže přistoupit k omezení takového užívání, pokud toto užívání umožnil dříve – nemůže např. postavit plot a zabránit tak užívání komunikace.
V případě zřízení věcného břemene ve prospěch Vaší nemovitosti by zde bylo právo přístupu k ní i pro případné Vaše nájemníky. Nicméně je vhodné velice důkladně upravit rozsah věcného břemene ve smlouvě tak, aby nevznikly pochybnosti.
V případě medializace je vhodné se obrátit na nějakého novináře či nějakou agenturu, která z vlastních zkušeností již má pokrytý rozsah informací a jejich podání tak, aby vše bylo po právní stránce v pořádku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neodkoupení příjezdové cesty k domům obcí, městem a obohacení developera prodejem věcných břemen občanům
Porušení smlouvy o prodeji cesty, ulice obcí, městem - jak donutit město, obec aby smlouvu splnilo, splnila?

___

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLSTNICTVÍ
Darování podílu s.r.o. manželovi, manželce - vliv na SJM a dědění, dědictví

Manželé jsou společníci v s. r. o. Manžel převede na druhého svůj podíl, jeden z manželů tedy bude 100 % vlastníkem. V případě rozvodu či dědictví - počítá se pak i tento takto nabytý podíl jako SJM?
Děkuji. S pozdravem, Miroslava

ODPOVĚĎ:
Ano, i takto nabytý podíl se v rámci vypořádání SJM do vypořádání zahrnuje a pokud byla společnost založena za dobu trvání manželství, vypořádává se hodnota celé společnosti, tj. provádí se audit a zjišťuje se skutečná hodnota podílu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování podílu s.r.o a dědictví, dědění, majetek v SJM, BSM

___

FINANCE-DANĚ
Vzájemné darování nemovitostí mezi druhem a družkou - daně, odvod daní, daňová povinnost

Žiji ve společné domácnosti 12 let se svým přítelem. 2010 se nám narodila dcera, kterou jsme do teď společně vychovávali. Nyní jsme zjistili odlišné názory, a tudíž dochází k rozchodu a já se stěhuji do svého bytu (již podáno k soudu svěření dítěte do péče matky). Během vztahu jsme si pořídili 2010 rodinný dům ve které jsme až dosud spolu žili a vychovávali naší dceru. Vzhledem k tomu, že jsme se dohodli, že nechceme předmětný dům prodávat, tak já hodlám svoji půlku darovat příteli a ten na oplátku, abychom se vyrovnali mi daruje jeho byt v osobním vlastnictví, který vlastní víc jak 15 let (hodnota bude stejná, byt=půlka domu).
Jedná se nám o placení daní. Mám již jištěno, že je darovací daň zrušena a byla převedena do daně z příjmu, která se neplatí pokud jde o osoby osvobozené dle § 10 odst. 3, kde v bodě 2- jsou mimo jiné osoba, která s poplatníkem žila ve společné domácnosti (na tento § nás nezávisle odkázali 2 právníci).
Chci se ujistit, že když dojde jak výše uvedenému vzájemnému darování, tj. k vypořádání partnerů, nebudeme platit žádnou daň, tedy ani daň příjmu a ani daň z nabytí jako by tomu bylo při vypořádání mezi manželi a tudíž se nebudeme k dani muset přihlašovat na FÚ. Děkuji za odpověď s pozdravem Dita

ODPOVĚĎ:
Dle § 10, odst. 3, písm. c), bod 2. Zákona o daních z příjmů je osvobozen od daně bezúplatný příjem získaný od osoby, se kterou žil poplatník nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním tohoto bezúplatného příjmu.
Darování není předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, nejedná se o úplatný převod.
Pozor ale na vzájemné darování, z hlediska daně z příjmů se dle § 21c odst. 2 jedná o koupi nebo směnu a je potřeba při převodu nemovitostí takto z hlediska daňových povinností postupovat (osvobození posuzovat dle § 4 Zákona o daních z příjmů). Vzájemné darování je také dle § 53 Zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí posuzováno jako koupě nebo směna, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Směna nemovitostí mezi druhem a družkou - daň, daně, daňové přiznání
Daň příjmu, daň z nabytí nemovitosti při výměně nemovitostí (vzájemném darování) mezi partnery (druhem, družkou)

___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Využití nahrávky u soudu - záznam pořízený bez souhlasu a vědomí nahrávaného

Manžel mi v průběhu vztahu přes rok kontroloval SMS, psal z mého telefonu SMS bez mého vědomí, odposlouchával za dveřmi (možná tam byla štěnice) a nahrával si naše diskuze. Většinou mě psychicky rozhodil (hrozil, že mě připraví o dceru a z domu kde je na mě psaná hypotéka vyhodí nájemníky a já ji vzhledem k rodičovské nebudu mít z čeho splácet) a pak si to pravděpodobně nahrál.
Teď se nahrávkami ohání u soudu. Může je použít? Není to hrubý zásah do soukromí? Může soud vzít nahrávku jako důkaz, když byla pořízena bez mého souhlasu a hlavně bez mého vědomí?
Dívala jsem se na článek o nahrávce jako důkazu, který je na vašem webu na
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/zneni-vynatky-definice/15572-nahravka-jako-dukaz.html
Děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
V rámci civilního řízení (nepíšete, o jaký soud se jedná, ale odhaduji, že o výchovu a výživu dítěte či rozvod), nahrávky jako důkaz bez Vašeho souhlasu použít nemůže. Naopak ho Vy můžete žalovat o ochranu osobnosti- porušení Vašich osobnostních práv, že si nahrávky bez Vašeho souhlasu pořizoval.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Důkaz k soudu - nahrávka pořízená bez souhlasu a vědomí mluvící osoby
Nahrávka bez vědomí a souhlasu nahrávaného - důkaz u soudu

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY
Vymáhání přeplatku po zhotoviteli díla - nedodělaná práce, dílo

27.7.2017 jsem se dohodla s panem XXX na rekonstrukci okolo svého domu. Měla jsem našetřeno 150.000 Kč a ještě jsem si vypůjčila 200 000 Kč v práci.
Mám podepsanou smlouvu o dílo a také dodatek ke smlouvě o dílo, kdy mi má pan XXX vrátit vše a řádně do 24.9.2017 - do dnešního dne se tak nestalo.
Pan XXX ze mě vytahal cca 450.000 Kč na všechno - na materiál, a vícepráce. A to bez toho aniž by mi (i když jsem jej stále urgovala) udělal nabídku s cenou na vícepráce.
K dnešnímu dni již týden nepracuje, vymlouvá se, že je nemocný. Nereaguje už na moje krátké textové zprávy SMS, telefonáty. Tedy nereagoval až do minulého týdne.
Zvedl mi telefon a řekl mi, že mu prostě dlužím 15.000 Kč, které on potřebuje na to, aby dodělal co má, že mu to brzdí jeho práci. A že dokud mu je nevyplatím, tak nebude pokračovat v pracích.
Bylo to naprosto směšné, zaplatila jsem už 435.000 Kč a on práci prostě nedodělal. Pan XXX nic nevlastní, nic nemá. Nepřebírá zásilky a hlavně nejsem první koho takhle podvedl. Dala jsem mu tedy 15 000 Kč a doufala, že se po našem rozhovoru začne něco dít. Jsou to již 4 dny a on byl na pozemku 1x a to cca 2 hodiny. Dostal ze mě peníze, které už nikdy neuvidím. Nemám ani bránu na pozemek. Původní mi zboural, chtěla jsem novou a nemám žádnou. Mám 3 velké psy. Nemohu svůj pozemek ani užívat.
Jeho strategie jak ze mě ty peníze dostat byla jasná. Nechal si prvních 14 dní vyplácet peníze na materiál a práci, který jsme měli na smlouvě o dílo domluvený a on se tvářil, že peníze má na to, aby samozřejmě vše zarezervoval (materiál jsem nikdy neviděla ani žádné doklady o rezervaci) a po 14ti dnech mi pak začal (bez nacenění víceprací) objevovat další a další "chyby" na mém domě s tím, že je potřeba udělat to a to a to. A že jinak nám popraská dům a navlhne. Věřila jsem v jeho odbornost, tak jsem věřila i tomu co říká a na všechny ty práce jsem mu dala tedy další a další peníze.
Říkal, že musíme začít věci dělat od spodní části domu, aby se pak neponičila ta rekonstrukce v horní části, za kterou měl peníze a za kterou nehnul ani brvou.
Dohoda původní byla taková, že udělá práce vč. materiálu za 300.000 Kč a vícepráce jsou opravdu jenom otázkou "mála peněz, " v tuto chvíli ten člověk má všechny moje peníze a já nemám ani vstupní bránu na pozemek. Jen nataženou kari síť. Já tam žiju už od června 2017 v sutích - on tam vykonal práci cca za cca 100.000 Kč dle mého odhadu (nejsme odborník - práce i materiál je tedy ohodnocena mnou a ne znalcem). Nemám vůbec nic doděláno, nemohu vůbec svůj dvůr používat, mám odkopané základy okolo domu a bude zima.
Okradl mě tedy o peníze, podvedl. Mám podepsanou smlouvu i daňové doklady - vše mám zdokumentováno fotkami.
Na internetu jsem před 14ti dny zjistila, že on již podvedl více lidí a že na něj teď dokonce někdo podává žalobu a trestní oznámení a že pan XXX je asi v podmínce, přikládám link na internetovou konverzaci:
http://www.podvodnici.net/pavel-vlk-frydlant-v-c-icoxxxxxxxx/#comment-94943
Milý pan XXX je asi řádný podvodník - patrně nic nevlastní, bydlí v nájmu na Kladně, úspěšně okrádá lidi na zálohách a stále mu to evidentně prochází.
Potřebuji poradit jak postupovat, co se dá v této věci dělat. Jak zakonzervovat stavbu, pozvat tam znalce na posouzení odvedených prací?
Potřebuji na zimu zahrabat základy domu a mít bránu.
Mohu odstoupit od smlouvy? A dál? Podat trestní oznámení na Policii ČR nebo okresní státní zastupitelství? Dát možnost - výzvu, že je pod sankcí od 24.9. a že prostě nepředal a že má šanci dodělat a předat např. do 15.11.2017. A poté odstoupit od smlouvy?
Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Dle Vámi popsané situace mám za to, že jste oprávněna od smlouvy odstoupit již nyní, neboť již došlo k podstatnému porušení smlouvy. Vždy jistější je však varianta poskytnout druhé straně lhůtu, jak uvádíte např. do 15.11.2017 a následně odstoupit. V odstoupení od smlouvy uveďte lhůtu, do které Vám mají být finanční prostředky vráceny a uveďte své číslo účtu. Pokud dobrovolně částku nevrátí, bude nutné se zaplacení domáhat žalobou. Předpokládám však, že touto cestou nebude vymáhání příliš úspěšné a vy naopak vynaložíte soudní poplatek ve výši 5% z žalované částky.
Rovněž je možné uvažovat o spáchání trestného činu podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku. Pokud máte informace o probíhajícím trestním řízení, doporučuji trestní oznámení podat co nejdříve. I v trestním řízení můžete jako poškozená uplatnit nárok na zaplacení dlužné částky, kdy s tímto nebude muset vynakládat žádné náklady.
S ohledem na popsanou finanční situaci doporučuji hlídat, zda na dlužníka nebude podán insolvenční návrh. Pokud by tomu tak bylo, je nutné Vaší pohledávku na vrácení dlužné částky do insolvence přihlásit. Zda vůči dlužníkovi probíhá insolvenční řízení si můžete ověřit zde:
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zhotovitel převzal peníze a nedodělal dílo, peníze si nechal - jak postupovat?
Bezdůvodné obohacení zhotovitele díla - nedodělaná práce, peníze si nechal

___

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
Hrubé chování obdarovaného a vrácení daru

V roce 2008 jsme získali s ženou půjčku 900.000 Kč a rozhodli se revitalizovat náš byt v osobním vlastnictví. Tehdy s námi žil ještě syn. Vše jsme provedli a do konce roku 2009 půjčky bez problému spláceli. Na přelomu 2009/2010 došlo k výpadkům našich příjmů a ze strachu, že nebudeme mít dost prostředků ke splácení, jsme požádali syna, zda by si nevzal hypotéku s ručením našim bytem /měl pravidelný příjem/. Problém byl, že měl vyčerpaný kontokorent 20.000 Kč a nesplacenou vlastní půjčku 200.000 Kč. Hypotéku dostal na jaře 2010 ve výši 800.000 Kč, ale banka první z hypotéky umořila jeho dluhy ve výši 220.000 Kč z peněz hypotéky a zbytek mu vyplatila. Tuto částku 580.000 Kč on převedl nám na umoření části našich půjček. V 9/2011 jsme se rozhodli s ženou, že na syna převedeme náš byt - darujeme mu ho, aby v případě naší smrti, neměl problémy. Do roku 2013 žil syn s námi v tzv. "mama hotelu" a byli jsme domluveni, že to co by za živobytí u nás nám platil, bude platit hypotéku. Takže de facto jsme platili CELOU HYPOTÉKU V LETECH 2010-2013 MY /já a žena/. V 5/2013 se odstěhoval k přítelkyni a byli jsme domluveni, že my budeme mu platit 2.000 Kč a on doplatí 3.880 Kč do splátky hypotéky. A tak to bude do 2017 ledna, kdy se domluvíme jak dále. Mezitím změnil přítelkyni a letos (2017) na jaře 2017 došel. Navrhli jsme, že budeme platit 4.000 Kč až 4.500 Kč dle domluvy a on zbytek. Syn s tím nesouhlasil, direktivně řekl, že se rozhodl jako majitel bytu, že ho prodá a my si máme najít podnájem, s tím, že si nechal vypočítat, že jeho dluh v hypotéce (220.000 Kč) bude mít splacený od 2013 do roku 2019. Jelikož částkou 3.880 Kč si splácí on svůj dluh v hypotéce. Debata přešla v hádku, kde nás slovně napadal, oháněl se s tím, že je majitel bytu a můžeme být rádi, že zbytek peněz co zbudou z prodeje bytu po vyplacení hypotéky dostaneme my. (Do bytu NIKDY neinvestoval ani korunu). Taky řekl, že dále hypotéku nechce, je rozhodnut jako majitel byt prodat a my se musíme přizpůsobit. Nečekali jsme na rok 2019 a již letos (2017) iniciovali prodej bytu. Syn, když jsem mu to oznámil, opět na nás neadekvátním způsobem slovně útočil jako na rodiče, jak si dovolujeme něco konat. Prodej bytu proběhl. Za nějakou dobu jsem se s ním znovu sešel a tázal jsem se, jak vyřešíme to, že my jsme doplatili v doplatku hypotéku i jeho část dluhu, tím, že se hypotéka splatí dříve. Se synem jsem se domluvil, že nám doplatí 76.000 Kč (které si sám vypočítal z toho, že byt se prodal 2017, on měl mít svůj dluh doplacen v 2019), které banka zahrnula do doplatku hypotéky a s tím souhlasil. Jak došel k sobě domů za svou přítelkyní, mi volal, že mi celou částku nedá a když jsem odvětil proč, rozeřval se na mě, že si mám uvědomit, kdo vlastní byt a kdo je zapsán na katastru. Po tomto incidentu a jelikož jsem nevěřil synovu výpočtu, ohledně jeho půjček v hypotéce, nechal jsem si vše přepočítat oficiální hyp. makléřkou. Vyšlo jí, že syn by nám správně měl doplatit 116.068 Kč. Potřebujeme poradit jak postupovat dále, jelikož na naše výzvy nereaguje a to ani na to, že jsme mu navrhli, že když uhradí do konce 9/2017 jen těch 76.000 Kč, budeme brát vše jako vyřešené.
1/ požadovat po něm úhradu 116.068 Kč soudně (nebo ho postrašit výzvou přes advokáta)? Problém je, že na roky 2010-2013 nemáme potvrzení, že byla ústní dohoda, on zadarmo bydlí a žije u nás – my vše mu platíme a on platí celou hypotéku, abychom si neposílali navzájem peníze.
2/ vyzvat ho, aby vrátil dar – byt, jelikož po dobu co jsme mu ho darovali, se několikrát hrubě slovně obořil na moji ženu, při návrhu v 2017 o prodeji bytu se na nás osočil a nechoval se jako k rodičům a naposledy když na mě řval, že to bylo slyšet s tel. na 3 metry ohledně, kdo je vlastník bytu.
Jen dopisuji, že po celou dobu 2013-2017 slovně napadal ženu, posílal ji na léčení na psychiatrii i když on ji měl nařízenou od sociálky, když žil s první přítelkyní, bil její holčičku. Taky letos (2017), když nám oznámil, že chce prodat byt, kde jsme s ženou bydleli, tohle nám oznámil velmi neomaleně, i když věděl, že žena je nemocná, ZTP/P, špatně si zvyká na nové prostředí a po jeho výstupu u nás doma, musela vyhledat na oddělení psychiatrie pomoc, uklidňující léky a chodila k terapeutce. Dodnes se s tím nesmířila a má problémy. Ještě jednou děkuji za pomoc. Miloš

ODPOVĚĎ:
V daném případě bych doporučovala žádat vrácení daru, podmínky pro vrácení splněny jistě jsou, když se syn chová tak hrubě. Pokud jde o požadavek vrácení financí, není situace příliš přehledná. Bylo by dobré navštívit advokáta www.advokatikomora.cz, kde sumu přepočítáte a případně se rozhodnete mu zaslat jeho prostřednictvím předžalobní výzvu k úhradě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zpětvzetí vrácení daru dárcem - nevhodné, hrubé chování obdarovaného

___

OBČAN-BYDLENÍ
Přeplatek nájemce do fondu oprav - vrácení částky pronajímatelem nájemníkovi

Placeného právního zástupce si nemohu dovolit, jelikož jsem nezaměstnaný. Jedná se o to, že jsme se přestěhovali a po majiteli bytu chceme vrátit za 13 měsíců fond oprav a dále od 1.3.2017 do 1.6.2017 celé nájemné, jelikož v dubnu 2017 skončila nájemní smlouva. My jsme se stěhovali až v červnu 2017. V nájemní smlouvě nebyla zahrnuta platba do fondu oprav a přesto jsme to po celou dobu platili. Nutně potřebujeme pomoc, jelikož to činí celkem dost vysokou sumu. Děkuji, Leoš.

ODPOVĚĎ:
Pro výběr advokáta uvádím odkaz na stránky www.advokatikora.cz, kde naleznete advokáty z lokality, kterou potřebujete. Můžete také navštívit občanskou poradnu, kde vám mohou zdarma poradit. Jestli je Váš nárok důvodný každý právník zjistí pouze po studiu listin a detailnějším přiblížení případu, proto Vám nemůžu odpovědět já, zda nárok je či není důvodný, nicméně si smlouvu nachystejte na schůzku s advokátem či do poradny.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Bezdůvodné obohacení pronajímatele - ponechání přeplatku peněz od nájemníka, nájemce do fondu oprav

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dohoda rodičů při vypořádání SJM o budoucím dědění po otci dítěte, dětí (nedědění novou přítelkyní, manželkou)

Manžel chce rozvod, 2 roky nežije ve společné domácnosti, bydlí u milenky. Chce si dohodou o zúžení SJM ponechat 1/4 nemovitostí. Jedná se o rodinný dům se zahradou, v kterém bydlím s 1 zletilou studující a 1 nezletilou dcerou. O dům se starám sama bez jeho přispění, peníze posílá pouze na děti. Lze v dohodě, či smlouvě sjednat, že tento majetek po něm zdědí pouze dcery z našeho manželství, nikoliv nová manželka, ani budoucí děti? Lze sjednat, že tento podíl nemůže ani prodat bez mého souhlasu, ani zastavit bance apod. ? Dá se vyřešit i situace, kdyby se dostal do exekučních řízení, aby tento majetek nebyl zabaven? Hrozí z tohoto spoluvlastnictví pro mne nějaké další nebezpečí? Manžel odmítá návrh, abychom nemovitý majetek oba převedli na dcery. Děkuji, Jitka.

ODPOVĚĎ:
Všechny situace, které uvádíte, reálně hrozí a nelze jim nijak zamezit. Vlastnické právo je právo velmi silné a vlastníka téměř nelze dopředu nijak zavázat k tomu, jak má se svým majetkem naložit. Rozhodně bych doporučovala bojovat proti jeho návrhu, budete z toho mít jen problémy. V rámci dědického řízení to sice upravit lze, ale zde doporučuji navštívit advokáta www.advokatikomora.cz nebo občanskou poradnu, abyste probrali všechny možnosti, jelikož vysvětlení této situace vyžaduje vysvětlit celé dědické právo. Zastavit svůj podíl bez Vašeho souhlasu nemůže, to je pozitivní, ale exekucí podíl může být postižen bez ohledu na Vás či nějakou dohodu mezi Vámi.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědická dohoda o nedědění novou manželkou iniciovaná budoucí bývalou manželkou (budoucí exmanžekou)
Vynechání milenky, nové manželky z dědění dětmi
___

RODINA-OSVOJENÍ, ADOPCE
Osvojení dospělé osoby biologickým otcem (v rodném listě nový manžel matky)

Ráda bych se zeptala na osvojení dospělé osoby biologickým otcem. Jde o to, že když mi byly 4 roky (r. 1988), tak se moje máma rozešla s mým biologickým otcem (nebyli manželé) a našla si nového přítele. Mému tátovi v té době nebylo umožněno, aby se se mnou oficiálně stýkal. 2000 mě adoptoval mámin již současný manžel, se kterým měla 3 děti a který je již po smrti. O této události můj táta neměl tušení. V současné době se naše rodinné vztahy konečně urovnaly a ráda bych ve svém rodném listě měla svého biologického tátu, který by byl také rád, už jen proto, že jsem jeho jediná dcera a on nikoho jiného nemá. Je tedy i v tomto případě možné osvojení dospělé osoby nebo lze náš vztah legalizovat jednodušší cestou? Děkuji, Žaneta.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že chcete do rodného listu zapsat svého biologického otce, nemusíte jít cestou osvojení zletilého – touto cestou byste se musela vydat v případě, že byste chtěla, aby Vás osvojil někdo jiný než biologický otec.
V případě biologického otce bude pro určení otcovství dostačující souhlasné prohlášení o otcovství. Souhlasné prohlášení o otcovství činí společně matka a otec dítěte před soudem nebo před matričním úřadem. Pro určení otcovství není zákonem stanovena žádná lhůta, takže je možné tímto způsobem určit otcovství i ke zletilému dítěti. Pokud tedy s určením otcovství souhlasí i Vaše matka, může se společně s otcem dostavit na matriční úřad a učinit zde souhlasné prohlášení o otcovství. To je nejjednodušší možný způsob.
Pokud by Vaše matka s určením otcovství nesouhlasila, musel by Váš otec podat k soudu návrh (žalobu) na určení otcovství. Vzory takového návrhu (žaloby) najde k dispozici na internetu nebo mu s jeho sepsáním může pomoci advokát, nejlépe se specializací na rodinné právo. Žalobu musí obsahovat označen soudu, jemuž je určena, označení účastníků řízení (otec, matka a dítě) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, musejí být navrženy důkazy (nejčastěji výslech svědků) a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy (zejména rodný list dítěte), žaloba musí být podepsána a datována. Za podání žaloby se sice neplatí žádný soudní poplatek, ale v souvislosti se soudním řízením mohou oběma stranám vzniknout náklady (zejména tehdy, pokud soud nařídí provedení testů DNA), takže finančně i časově méně náročnou variantou je určitě souhlasné prohlášení o otcovství.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zrušení otcovství dítětem, potomkem

__ 

PRÁCE-VÝPOVĚĎ
Zákaz výpovědi a Zákoník práce - výpověď na neschopence v pracovní neschopnosti

Potřebovala bych poradit, jak má postupovat člověk v pracovní neschopnosti, který dostal od zaměstnavatele výpověď.
Zaměstnanecký poměr trvá 15 let (2002-2017), je sjednán na dobu neurčitou. Pracovní neschopnost zaměstnance je od začátku září 2017. Výpověď byla zaslána poštou insolvenčním správcem, doručena byla na konci září 2017.
Ve výpovědi je uvedeno, že „podle §52 písm. a) zákoníku práce vám dáváme výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení části organizace dnem 30.11.2017. ...neboť rozhodnutím insolvenčního správce byla zrušena všechna pracovní místa dnem 30.11.2017, s účinností 1.12.2017“
„Podle ustanovení §67 odst. 1 …. máte nárok na výplatu zákonného odstupného a zvýšeného odstupného dle kolektivní smlouvy. “
Je tento postup v souladu se zákonem, případně, jak by měl zaměstnanec na výpověď zareagovat? Pracovní neschopnost bude trvat ještě cca 2 měsíce. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Podle § 54 písm. a) zákoníku práce se zákaz výpovědi podle § 53 (mimo jiné době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným) nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a). Insolvenční správce se dostává do pozice zaměstnavatele a může jeho jménem jednat. Výpověď je tedy v pořádku, i když jste v pracovní neschopnosti.
Následně běží dva měsíci výpovědní doby. Pak by Vám měl zaměstnavatel předat všechny dokumenty týkající se ukončení pracovního poměru a v nejbližším výplatním termínu vyplatit odstupné. Zaměstnanec by měl jen potvrdit převzetí výpovědi a před ukončením výpovědní doby kontaktovat zaměstnavatele kvůli vydání potřebných dokumentů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď od zaměstnavatele, zaměstnanec na neschopence - firma v insolvenci, likvidaci

___

RŮZNÉ-STAVBY
Výměna plotu - podmínky stavebního úřadu a šikanozní přístup SÚ

Prosím o Váš názor či radu ohledně postupu stavebního úřadu: 7.7.2016 jsem podala žádost o územní souhlas na výměnu stávajícího oplocení za nové včetně doložení souhlasu majitele sousedního pozemku, na jehož hranici se bude plot měnit. Ze zbývajících tří stran zůstane plot původní.
Stavební úřad mě vyzval, abych doložila souhlasy i dalších tří majitelů sousedních pozemků, byť se na hranici s jejich pozemky poměry nemění. Byl tento požadavek stavebního úřadu oprávněný? Ve výzvě jsem možnost odvolání / vyslovení nesouhlasu neměla.
Souhlasy nebylo možné zajistit, a proto stavební úřad „shodil“ územní souhlas do územního řízení (10/2016).
V únoru 2017 zaslal stavební úřad výzvu další (novou) k doložení rozhledových poměrů. Zajistila jsem tedy výkres od autorizované osoby a rozhledy doložila s tím, že vše bylo v pořádku.
Na stavební úřad jsem zaslala několik písemných urgencí ohledně vydání rozhodnutí, ke kterému ani po roce nedošlo. Na nedodržování lhůt jsem upozornila i nadřízený Krajský úřad, ale ten se s mým podnětem nijak nevypořádal. Pouze konstatoval, že kontroly provádí pravidelně každé tři roky a na dotyčném úřadu je kontrola naplánována až na rok 2018.
Po další písemné urgenci a více než 15 měsících ode dne podání žádosti o územní souhlas jsem obdržela rozhodnutí, kterým sice stavební úřad výměnu oplocení povoluje, ale za dodržení několika podmínek (je jich celkem 8), mj. těchto:
... „Před zahájením stavby musí stavebník stavby zajistit, po celou dobu jejího trvání důsledné vytrasování, vytýčení a pečlivou ochranu všech zařízení ve správě správců sítí“.
Nový plot je bezzákladový a podél jeho hranice ani v jeho blízkosti žádné inženýrské sítě nevedou. Tato skutečnost je známa i stavebnímu úřadu. Již nyní tedy vím, že tuto podmínku nesplním a splnit nemohu. Při podávání žádosti ani stavební úřad nevyžadoval doložení vyjádření správců sítí.
2. „7 dní předem mám povinnost mj. písemně nahlásit stavební dozor.“
Nové oplocení je v současné době jedno z nejjednodušších a nejrychlejších systémů: Jedná se o stavebnici, montovaný plot, bezzákladový, kdy se prefabrikované díly zasouvají do zabudovaných sloupků. Požadavek stavebního dozoru není dle mého názoru důvodný. Není přeci možné, aby SÚ nařizoval, zda si má anebo nemá stavebník stavební dozor zaplatit, přičemž se jedná o nemalé částky. Jedná se o další zatěžování stavebníka financemi navíc. I při stavbě rodinných domů si každý sám rozhodne, zda si dozor objedná a zaplatí či nikoliv. Nepřekračuje touto podmínkou SÚ své pravomoce?

V souvislosti s výše uvedeným bych ještě chtěla zmínit, že ve stejné době jako já podával žádost o výměnu oplocení i náš soused z vedlejší ulice, který budoval nový plot o stejných parametrech a stejném umístění. Jeho žádost byla vyřízena na územní souhlas do jednoho měsíce ode dne podání.
Nejen, že nemusel dodávat žádné rozhledy (byť je jeho plot umístěn také na místní křižovatce), přičemž šíře chodníku u jeho plotu byla o celý metr užší než šíře chodníku u našeho plotu (tj. rozhledové poměry dle ČSN by nemohly být splněny), ale stavební úřad mu v rozhodnutí nestanovil podmínky vůbec žádné (v našem případě jich máme 8).
Jeho plot má 80cm vysokou podezdívku, výše plotu je 2m (sloupky jsou dokonce ještě vyšší) a výplň je plná. Přesto po něm nepožadoval stavební úřad ani rozhledy ani stavební dozor. A to má plot s téměř metr hlubokými základy.
SÚ po něm nepožadoval ani vytyčení inženýrských sítí a jejich ochranu a to i přesto, že podél celé hranice, kde soused plot stavěl, vede přímo v chodníku plynové potrubí! Naproti tomu po nás vytyčení a ochranu IS požaduje i přesto, že je mu velmi dobře známo, že žádné IS podél (ani v blízkosti) našeho oplocení nevedou.
Poradíte mi, prosím, zda má stavební úřad právo na stanovení podmínek rozhodnutí uvedených pod body 1. a 2. , zda může stavební úřad přistupovat ke stavebníkům rozdílně a také jak se bránit proti opakovanému nedodržování lhůt, když se nadřízený Krajský úřad podnětem zabývat nechce.
Taková zkušenost bohužel není první s tímto konkrétním stavebním úřadem. Stejný referent opakovaně rozhoduje ve stejných či podobných situacích rozdílně.
Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Požadavek na získání souhlasu všech vlastníků sousedních pozemků je oprávněný, jelikož stavební zákon vyžaduje, aby pokud je žádáno o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, stavebník doložil souhlas těch osob, kteří mají vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem řízení a mají společnou hranici s těmito pozemky.
Naopak postup další stavebního úřadu již vykazuje vady. Předně stavební úřad je povinen dodržovat zásadu právní jistoty, kterou rozumíme míru předvídatelnosti, tj. míru, do jaké se subjekt práva může spolehnout, že ke konkrétnímu případu bude přistupováno pokaždé stejně, že o téže věci bude rozhodnuto zítra (08.11.2017) tak, jako o ní bylo rozhodnuto dnes (07.11.2017). Dodržení této základní zásady ovšem z Vámi popsaných skutečností nevyplývá.
Pokud zde nevedou inženýrské sítě, nebude problém pro Vás tento požadavek dodržet. V okamžiku, kdy zde není inženýrská síť, nemůžete být ani postihováni za to, že ji nevytyčíte a potažmo nemáte ani možnost nějaké ochrany takové domnělé inženýrské sítě.
Ke stavebnímu dozoru: stavebním dozorem je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb. Stavební dozor je v obecné rovině vyžadován u staveb, které vyžadují stavební povolení či ohlášení. Stavba oplocení ovšem v obecné rovině nevyžaduje stavební povolení či ohlášení, pouze územní rozhodnutí.
V případě takových rozporů můžete podat proti územnímu rozhodnutí odvolání, ve kterém budete namítat nesrovnalosti takového rozhodnutí.
Co se týká průtahů v řízení, možností je zde několik:
Předně je možnost obrátit se na nadřízený správní úřad (což jste již učinila) a žádat, aby učinil opatření proti nečinnosti, kterým může být např. i to, že tento nadřízený správní úřad danou věc převezme.
Dále je zde možnost podat žalobu ke správnímu soudu – tzv. žaloba na nečinnost, kdy žalobu může podat ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu. Žalobou se pak může domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení.
Ochrany proti nečinnosti stavebního úřadu se lze rovněž domáhat podáním stížnosti (podnětu) k veřejnému ochránci práv. Podnět nepodléhá poplatku a lze jej podat i elektronickou formou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Dále je také možnost domáhat se náhrady škody vzniklé Vám těmito průtahy, a to dle ustanovení zákona č, 82/1998, dle kterého stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výměna plotu a souhlas sousedů kterých se to netýká (plot je měněn u jiného souseda)
Rozhledové poměry a výměna plotu na hranici pozemků
Porušení lhůty na vydání rozhodnutí o povolení stavby stavebním úřadem
Stavební dozor na výměnu plotu - je nutností?
Může stavební úřad přikázat stavební dozor stavebníkovi? (výměna plotu)
Šikanozní postup, šikana stavebního úřadu - požaduje podmínky, které jiný stavitel nemá
Výměna plotu - je nutný souhlas souseda u kterého se plot měnit nebude?

___

OBČAN-DLUHY
Dluhy jednoho z manželů SJM a vydražení nemovitosti ve výlučném vlastnictví nezadluženého - oprávněnost exekuce, vydání přeplatku

V dražbě jsem 11.10.2017 přišla o chalupu kvůli dluhům bývalého manžela. Od 1995 máme zrušeno bezpodílové vlastnictví manželů, čili společné jmění manželů, tady SJM. Proběhlo vypořádání, kde chalupa přešla na mě. Bohužel to nebylo v katastru nemovitostí ČR, tedy KN změněno.
15 let spolu nežijeme, 4. rok jsme rozvedeni a vše ohledně chalupy jsem financovala já. Dluh je 4x menší, než za co byla chalupa vydražena.
- co se stane s penězi navíc, tedy přeplatkem exekuce
- mám šanci získat nějakou částku zpět?
- mohu někde zjistit, kdo se dražby ještě zúčastnil (vydražitel mi snad bude oznámen KN)?
- o dražbě jsem se dozvěděla 3 dny před ní a neměla jsem možnost nějak zareagovat (jsem po složité operaci a 2 a půl měsíce jsem se nevyskytovala v místě bydliště).
Děkuji. Barbora

ODPOVĚĎ:
Zdravím Vás, nyní se Vás zeptám na následující otázku. Zaslala jste rozsudek o rozvodu a o vypořádáni BSM (nyní SJM) s doložkou právní moci katastrálnímu úřadu. Pokud ano, je pochybení jednoznačně na straně katastru nemovitostí, že nezapsal Vaše vlastnické právo k chalupě, která byla nyní vydražena. Pokud ne, je to bohužel Vaše pochybení. Jen by mě zajímalo, kdo byl vlastnikem chalupy před dražbou, Váš bývalý manžel, nebo byla chalupa vedena v podílovém spoluvlastnictví, což je důležité i pro další odpovědi na Váš dotaz, bez toho, abych věděla kdo byl vlastníkem nemovitosti před dražbou Vám bohužel nemohu konkrétně odpovědět na další dotazy, s výjimkou níže uvedené odpovědi na jeden dílčí dotaz, odpovědi na ostatní dotazy tedy budou jen obecné, až budu vědět více, dám Vám konkrétní odpověď.
To, že spolu 15 let nežijete bohužel nikoho nezajímá, neboť to je stav faktický, nikoli právní. jediné co je důležité, je skutečnost, že jste 4 roky rozvedeni.
Pokud je nemovitost vydražena za vyšší cenu než činí celková vymáhaná částka v rámci exekuce, je postup takový, že se nejdříve uspokojí oprávněný, poté odměna a náklady exekutora a zbytek je vyplacen povinnému nebo jeho manželu jako tzv. hyperocha, tedy ony peníze navíc.
Pokud byla exekuce vedena na chalupu (Váš majetek) jako majetek manžela povinného měla by Vám být vyplacena hyperocha, a to výlučně Vám, pokud je chalupa Vašim výlučným vlastnictvím, pokud tomu tak není, výtěžek z dražby měl být rozdělen tak, že by hyperocha, pokud by tu byla měla být dělena mezi Vás a bývalého manžela, a to dle výše spoluvlastnických podílů.
Mám za to, že z protokolu o dražbě lze zjistit jen jméno a příjmení vydražitele a nikoli účastníky dražby, mám za to, že podobné je to i u online dražeb. Je tomu tak proto, aby byly chráněny osobní údaje účastníků dražby.
To, že jste se o dražbě z důvodu nemoci dozvěděla až 3 dny před ní, to bohužel není problém exekutora, ale Váš, na to již nyní asi nikdo moc brát ohledy nebude, pokud bude prokázáno, že Vám dražba byla oznámena 30 dní před termínem jejího konání a Vy jste si tuto zásilku na poště nevyzvedla, je to kruté, ale to je bohužel realita. V praxi je tomu tak, že se povinní snaží exekuční dražby mařit všemi zákonnými prostředky a i tam, kde by to bylo důvodné k tomu nebude přihlíženo, pokud byste nedoložila před termínem dražby lékařskou zprávu a žádost o odročení dražby z důležitých důvodů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vydání přeplatku z exekuční dražby exekutorem
Dražba a seznam dražebníků - lze ho nějak zjistit, sehnat?

___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM
Únos dítěte otcem, který nemá dítě v péči - jak postupovat?

Dceru 4 roky mám svěřenou do své péče, v rozsudku napsáno návštěvy po dohodě, kterou otec dítěte opakovaně nerespektuje, dnes (07.11.2017) dokonce odnesl dceru od mých rodičů, kterým jsem ji svěřila na týden, dopředu se nedomluvil, má ji u sebe přes noc a napsal, že i celý následující den.
Na Policii mi řekli, že mohou maximálně poslat hlídku, aby zjistili jestli má dcera vše co potřebuje. Otec dítěte mě opakovaně vyhrožuje a stalkuje (nebezpečně pronásleduje).
Jaké kroky mohu udělat, aby se podobná věc neopakovala?
Pokud budou stanoveny návštěvy soudně, mohu s dcerou do zahraničí - na jak dlouho?
Děkuji za informace. Gabriela

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že nemáte soudně stanoven přesný rozsah styku otce s dcerou, kdy toto ponechal soud na vaší vzájemné domluvě (předpokládám, že toto není obsaženo přímo ve výroku rozsudku, ale v jen v jeho odůvodnění), bude pro Vás těžké prokazovat, že k žádné dohodě nedošlo a že otec dceru svévolně odvezl. Soud styk rodiče, který nemá dítě svěřeno do péče, s tímto dítětem standardně stanovuje v rozsahu víkend 1x za 14 dní + jedno či dvě odpoledne v týdnu. Vaše vzájemná dohoda by se tedy měla pohybovat minimálně v tomto rozsahu (je třeba si uvědomit, že i tak je výchovné působení druhého rodiče na dítě již dost omezeno). Nenapsala jste, jak často se otec s dcerou dosud vídal. Pokud to bylo méně často, než jak bývá zvykem, pak je otec de facto v právu. Vám tedy v této situaci nezbývá nic jiného než podat k soudu návrh na úpravu styku otce s dcerou, kterou odůvodníte tím, že dohoda s otcem o rozsahu styku není možná (či není vaše původní dohoda dodržována v případě, že jste si předem stanovili nějaký rámec kontaktů) a požadujete tedy soudně stanovený pevný rámec pro styk otce s dcerou.
Při soudním stanovení styku otce s dcerou můžete vycestovat do zahraničí, pokud s tím otec bude souhlasit, jinak může k soudu podat návrh na výkon rozhodnutí. Avšak v době, kdy má být dcera u Vás, můžete do zahraničí kdykoliv, např. o víkendu, kdy nemá být u otce (některé země však vyžadují při vstupu na jejich území souhlas obou rodičů). Standardně v období letních prázdnin mívá otec dítě po dobu 2-3 týdnů (přičemž termín by Vám měl oznámit cca do konce dubna), po zbytek prázdnin tedy můžete s dcerou bez obav cestovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stalking matky dítěte otcem po rozchodu, rozvodu

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Kořeny prorůstající z obecního, městského pozemku - jak donutit k odstranění kořenů?

Máme pozemek, který se skládá z domu a za domem je ještě pozemek - tráva. Dům je v katastru nemovitostí vhledem k měřítku zakreslený v délce cca 15 m. Ve skutečnosti má ale dům 18 m. Vzhledem k nesprávnému zakreslení domu do katastrální mapy vzniká problém s pozemkem za domem, kdy dle platné katastrální mapy je náš pozemek o 3 m kratší na mapě než ve skutečnosti. Podotýkám, že jde o kamennou budovu starou cca 500 let.
O pozemek za domem nyní vedeme spor s majitelem sousedního pozemku, který tvrdí, že pozemek je jeho. Zadal požadavek soudnímu znalci v oblasti geodezie na vyřešení této situace. Chyba v katastrální mapě nevznikla digitalizací. Již od prvopočátku katastrálních map je dům zakreslen stejně - tzn. kratší než je ve skutečnosti. Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem bude soudní znalec postupovat? Musí vzít v úvahu i skutečnost - jak tam dneska (07.11.2017) je nebo bude postupovat podle katastrální mapy? V případě, že nedojde k dohodě, myslíte, že je pravděpodobné soudní spor vyhrát na základě práva vydržení, kdy pozemek vždy k domu patřil, je námi udržován - a to více než 50 let. Máme i svědky na to, že na pozemku, o který je nyní spor byl kamenný plot do cca v 70. letech minulého století, kdy když se vystavovalo opevnění města Poličky bylo na hradby potřeba každý kámen a tak kdo mohl, poskytnul kameny, které mohl poskytnout. Proto naši předkové dovolili tento kamenný plot z části odstranit.
Druhá věc, která by mě zajímala je jak postupovat v případě, že v těsné blízkosti tohoto našeho domu stála cca 500 let lípa. Lípa byla vysazena v době, kdy předkové vystavěli stavení. Později pozemek, na kterém lípa stála byl označen jako obecní pozemek. 2011 se tato stará lípa pokácela. Tlející kořeny lípy, které prorůstají základy domu mají za příčinu, že dům nám praská.
2016 obec břeh, kde rostla lípa neopatrným zásahem bagru ubourala. Tímto ještě více zapříčinili pohyb kořenů.
Chci se zeptat, zda je možné nějakým způsobem požadovat náhradu škody a zda je pro to nějaká lhůta? Děkuji mockrát za odpověď, Leona

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Spor o pozemek:
V tomto ohledu je podstatné, na jakém základě (na jakém tvrzení či právním titulu) Váš soused staví svůj nárok na Váš pozemek (což z dotazu nevyplývá). Není zřejmé, čeho hodlá Váš soused prostřednictvím znaleckého posudku dosáhnout. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že o ne/existenci vlastnického práva k pozemku může v případě sporu rozhodnout pouze soud (nikoli tedy znalec).
Je-li Vámi vlastněný dům v katastru nemovitostí nesprávně zakreslen, je žádoucí, aby byla tato chyba opravena. Dle § 36 katastrálního zákona opraví katastrální úřad na písemný návrh vlastníka chybné údaje katastru nemovitostí, které vznikly:
a/ zřejmým omylem při vedení a obnově katastru nemovitostí,
b/ nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím právním předpisem.

Opravu na základě návrhu provede katastrální úřad do 30 dnů, ve zvlášť odůvodněných případech do 60 dnů, ode dne doručení návrhu.
V první řadě Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný katastrální úřad a Vaši situaci zde konzultovat, resp. získat od katastrálního úřadu informaci o tom, za jakých podmínek je možné provést opravu chybného zakreslení Vašeho domu v katastrální mapě. Nelze vyloučit, že katastrální úřad zaměří přesnou polohu (resp. skutečné rozměry) Vašeho domu vlastními pracovníky. Pokud ne, bude možné, abyste si nechala skutečnou velikost a umístění domu zaměřit geodetem (výsledek tohoto zaměření by se pak měl stát podkladem pro opravu chyby v katastrálním operátu).
Co se týče Vámi zmíněného vydržení, lze si obecně představit i tento scénář. Pokud předmětný pozemek užíváte alespoň deset let v dobré víře o tom, že Vám tento pozemek náleží (tzn. že po celou tuto dobu na Vaší straně nevznikly pochybnosti o Vašem vlastnickém právu), bylo by možné uzavřít, že tento pozemek jste vydržela a stal se tudíž Vaším vlastnictvím. Ovšem pozor: vydržení přichází do úvahy pouze v případě, že nejste skutečnou vlastnicí předmětného pozemku. V rámci sporu se sousedem je pro Vás proto výhodnější tvrdit, že jste skutečnou vlastnicí předmětného pozemku. Varianta "vydržení" by byla použitelná až v případě, kdy by se v rámci sporu ukázalo, že vlastnicí předmětného pozemku nejste.

2/ Poškození domu kořeny:
Požadovat po obci náhradu škody za narušení statiky domu je obecně možné, jedním dechem je však nutné dodat, že v případě neochoty obce k Vašemu dobrovolnému odškodnění, se Vaše situace značně zkomplikuje.
V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že k tomu, abyste byla úspěšná v případném soudním sporu o náhradu škody, byste musela řádně prokázat, že narušení statiky domu bylo způsobeno právě pohybem kořenů v důsledku nesprávně provedených terénních úprav. S ohledem na stáří předmětného domu může být takové prokázání velmi složité (či zcela nemožné). Za tímto účelem můžete kontaktovat znalce z oboru "stavebnictví" a odvětví "stavební odvětví různá" (statika). Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
Promlčecí lhůta práva na náhradu škody je tříletá (§ 629/1 občanského zákoníku), přičemž začíná běžet od okamžiku, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá. Právo na náhradu škody se pak promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla (§ 636/1 občanského zákoníku).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 256/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kratší pozemek v geodetické mapě katastru nemoviotstí a znalecký posudek geodezie

___

OBČAN-DLUHY
Neplacení hypotéky dlužníkem a vymáhání dluhu po spoludlužníkovi

1) S bývalým manželem jsme postavili rodinný dům, na který jsme si vzali úvěr. Dům je v zástavě, v úvěru jsem uvedená jako spoludlužník. Nyní jsme rozvedeni 2014-2017 a soudíme se o majetek. Bývalý manžel má syna z předchozího manželství, spolu máme jednu dceru, nyní se znovu oženil. Já bydlím v družstevním bytě, který jsme koupili ještě za manželství, bývalý manžel bydlí v uvedeném rodinném domě. Dluh na dům splácí on.
Na domě je stále vysoký dluh (2.600.000 Kč), . Bývalý manžel je v pokročilém věku. Dům je stále v SJM.
Nyní u soudu řešíme, komu bude patřit dům. Bývalý manžel chce, aby dům připadl jemu. Já mám však obavy, vzhledem k tomu, že je na domě stále vysoký dluh, co by se stalo, kdyby přestal dluh splácet anebo v případě jeho smrti. Dědit bude jeho současná manželka a děti.
Já však budu stále spoludlužníkem. Obávám se, že úvěr bude vymáhat banka na mně.
Jak toto právně ošetřit, aby k této situaci nedošlo?
Prosím o vyjádření, jaká varianta je možná a zda může soud určit dům bývalému manželovi bez mého souhlasu i s tím, že tam zůstanu jako spoludlužník.
2) Druhý dotaz je ohledně pozemku, který jsme koupili ještě před manželstvím jako podílové spoluvlastnictví. Poté jsme uzavřeli sňatek a během manželství jsme pozemek zhodnotili. Ještě před rozvodem jsem polovinu pozemku darovala manželovi. Nyní žádám polovinu ze zhodnocení pozemku. Byl zde vystavěn plot za 500 tis. Kč, bazén, dlažba kolem domu a dětské hřiště. Toto jsme pořídili ze společných peněz. Soudu jsem předložila znalecký posudek s vyčíslením zhodnocení pozemku. Soud po mě však chce toto doložit fakturami. Bohužel na vše nemám doklady, proto bych chtěla doložit i svědectvím sousedů. Prosím o radu, jak se dokládá svědectví, jaké jsou náležitosti a forma zápisu.
Děkuji za odpovědi. Karolína

ODPOVĚĎ:
K Vaší dotazům:
1. V rámci vypořádání SJM by mělo být kromě nemovitosti řešeno i to, komu zůstane hypotéka, tj. komu připadne závazek ji hradit. Pokud bude povinnost hradit závazek uložena soudem bývalému manželovi, pak v případě neuhrazení sice banka může peníze požadovat po Vás, Vy ale následně s rozsudkem máte právo to, co jste uhradila, požadovat po něm.
2. Znalecký posudek a svědecké výpovědi by měly být dostatečným podkladem, pokud nemáte k dispozici faktury, žádný jiný důkazní prostředek neexistuje. Pokud jde o svědecké výpovědi, svědkové by měli být vyslechnuti přímo soudem, to má nejvyšší důkazní hodnotu, nikoliv předkládat nějaké zápisy o jejich výpovědi.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Smrt bývalého manžela a dědění bytu novou manželkou - bývalá manželka spoludlužník
Zhodnocení nemovitosti ve spoluvlastnictví a rozdělení majetku - stačí odhad znalce nebo jsou nutné faktury investic?

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Požívání alkoholu na pracovišti a kamerový záznam zaměstnavatele (sklad)

Ve skladu, kde se pouze expedují různé druhy baterií, umístil majitel firmy kamery, které sklad monitorují. Jeden zaměstnanec pil pivo v pracovní době a vedoucí skladu mu pivo nosil a byla to velká legrace, že se opil. Od dalšího dne je zaměstnanec v pracovní neschopnosti a to se nelíbí vedoucímu a po týdnu neschopnosti vyvíjí tlak na majitele ať zaměstnance propustí na dohodu a zaměstnance telefonicky a mailem nutí aby dal výpověď, že ho tam už nechce a ani ostatní 2 kolegové. Na tomto pracovišti se alkohol občas konzumuje a nyní se chce pomocí záznamů z kamer exemplárně řešit.
Postupuje vedoucí skladu správně? Je v pořádku umístění kamer na pracovišti?
Děkuji, zdraví Jiřina

ODPOVĚĎ:
Podle § 316 odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování. Zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele, která umožní instalovat kamery na pracovišti, není nikde definována, nicméně sklady, kde bývají umístěny velké majetkové hodnoty, jsou obvykle považovány za prostředí, kde je přítomnost kamer vhodná. Bylo by však nutné posoudit, o jak velký sklad se jedná, kde jsou kamery nainstalovány apod.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Soukromí zaměstnance a kamera zaměstnavatele na pracovišti, v zaměstnání
Kamera na pracovišti ve skladu - zásah do soukromí zaměstnance

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Co ovlivňuje výši alimentů, výživného

Soudíme se o syna protože otec ho chtěl umístit do ústavu a opět si to rozmyslel. Otec chce navyšovat alimenty, i když jsem i dříve při plném úvazku měla minimální rezervu, když poplatím byt a půjčku. Přitom otec žije z příspěvku na péči a dávek a má v součtu o 10.00 Kč víc než já, syn je tedy zajištěn. Soud při výpočtu alimentů musí zohlednit a nechat mi peníze na úhradu půjčky na rekonstrukci bytu, byt je můj, ale platím půjčku rozpočítanou do důchodu, která mi zůstala po rozchodu s otcem dítěte.
Budu si teď muset půjčit také na opravu zubů, abych o ně nepřišla.
Měla bych mít právo na to, aby mi zůstalo alespoň minimální zaopatření po úhradě všech nákladů, které platit musím.
Syn u mě pobývá 5 dní v měsíci pouze o víkend, což asi také u soudu otec prosadí. Jak mám počítat kolik z mého platu musím mít zachováno pro zajištění syna během těchto 5 dní?
Velmi mi pomáhá přítel, se kterým dáváme každý stejnou částku na úhradu životních nákladů. Půjčky a zajištění syna, když ho mám, si platím sama.
Nebude soud započítávat příjem mého přítele, sezdaní nejsme, přítel ke mně není přehlášen na adresu?
Jaké jsou podmínky, co soud od mého příjmu musí odečíst při zjišťování volných finančních prostředků pro účely alimentů. Momentálně platím otci 600 Kč. Je to maximum, které dávám, i když jsem si kvůli péči o synovi ponížila úvazek, protože chtěl otec pomoci a dostávám se nyní do finančních problémů.
S otcem dítěte jsme měli jen dohodu rodičů. Otec mi však syna nevybavuje a vše si musím kupovat, oblečení, boty... a ještě jsem donedávna nakupovala i otci. Pokud soud stanoví jakékoli alimenty, mohu požadovat, aby do rozsudku zapsal, že otec mi musí syna dávat vybaveného, protože to celé roky nedělá a dávat mi boty na přezutí, které nejsou prasklé nebo ochozené. Mohu také v rozsudku požadovat zapsání povinnosti, aby mi otec dával lékařské zprávy? - Syn je postižený a roky si musím zprávy extra žádat u lékařů.
Moc děkuji za pomoc. Renata

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (syna), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Pro určení výše výživného jsou tedy zásadní jak příjmy obou rodičů, tak i náklady na synovu výchovu a výživu. Bez znalosti těchto informací nelze posoudit, zda otcova žádost o navýšení výživného na syna bude úspěšná či nikoliv.

Obecně platí, že změní-li se poměry, může soud změnit dohodu nebo rozhodnutí o výživném. Změnou poměrů se rozumí například zvýšení nákladů spojených s výchovou a výživou dítěte (nejčastěji v souvislosti s nástupem dítěte do školy) nebo změna finanční situace jednoho nebo obou rodičů. To, zda bude synův otec se žádostí o zvýšení výživného úspěšný, záleží také na tom, zda k některé z výše uvedených skutečností došlo od posledního určení výše výživného. Pokud žijete společně s přítelem, který se podílí na úhradě Vašich životních nákladů, soud při stanovování výše výživného přihlédne i k jeho příjmu, protože jeho příjem zvyšuje Vaši životní úroveň. Současně by Vám ale po úhradě výživného měly zůstat finanční prostředky na Vaše výdaje (tedy i na půjčku na rekonstrukci bytu).

Co se týče nutnosti kupovat synovi oblečení a obuv, podle § 888 NOZ je rodič, který má dítě v péči, povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit. Obsah pojmu řádná příprava na styk sice není v NOZ ani jiném právním předpise jednoznačně vymezen, ale obecně lze říci, že pečující rodič je povinen poskytnout druhému rodiči takové materiální zajištění, aby styk mohl proběhnout hladce a ve prospěch dítěte. Otec by tedy měl syna na styk vybavit dostatečným množstvím vhodného oblečení a obuvi. Pokud tak ani přes Vaše výzvy nečiní, doporučuji vše zdokumentovat a informovat o těchto skutečnostech sociální pracovnici OSPOD v místě synova bydliště, která může po otci také požadovat, aby zjednal nápravu. Vy sama nemáte povinnost hradit nic nad rámec soudem stanoveného výživného.

Pokud jde o lékařské zprávy, podle § 890 NOZ jsou rodiče povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Za podstatné informace lze určitě považovat také informace o zdravotním stavu dítěte. Mát tedy právo po otci žádat, aby Vás pravidelně informoval o zdravotním stavu Vašeho syna. Pokud tak otec nebude činit dobrovolně, můžete plnění této povinnosti vymáhat soudní cestou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv půjčky rodiče (na opravu bytu, domu) na výživné, alimenty
Náklady rodiče na živobytí a vliv na alimenty, výživné

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak snížit poplatek notáře za vyřízení dědického řízení?

Je možné nějak snížit poplatek notáři z dědictví po zemřelé matce. Včas jsme nevyřešili převedení majetku darováním, a teď už se poplatku asi nelze vyhnout. Na celé věci mi vadí zejména skutečnost, že poplatek neurčuje množství práce notáře, ale je (dle mého neférové) odvozen od hodnoty majetku, a notář se takto fakticky přiživuje na neštěstí druhých (byť je to dáno nějakou vyhláškou). Kdyby to alespoň sebral stát (jako tomu bylo v případě zrušené dědické daně), tak budiž. Nám dědicům (pouze můj otec a já) dědické řízení nepřináší žádnou hodnotu. Je to jen zákonná povinnost.
V našem případě nejde o žádné zvlášť veliké peníze, ale vadí mi to principielně. Konkrétně: nemovitost (odhad 1.250.000 Kč), kde matka vlastnila 1/4 a zbylé 3/4 jsou v SJM, poplatek tedy má být asi 11.000,- Kč.
Není nějaká možnost, jak poplatek alespoň snížit? Např. tak, že vypořádání SJM (které předchází samotnému dědickému vypořádání) by se udělalo nějakou dohodou tak, že by otec získal celý matčin podíl, a do dědictví by pak vstupovala jen ta 1/4 nemovitosti, která patřila výhradně matce.

ODPOVĚĎ:
Poplatek, který je hrazen notáři v rámci dědického řízení bohužel snížit nelze.
Výše je dána vyhláškou č. 196/2001 Sb. , o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, tzv. notářský tarif a odvozuje se z hodnoty majetku, který je předmětem dědictví.
Tato skutečnost nelze zhojit ani dohodou o vypořádání společného jmění manželů, neboť stranami dohody mohou být pouze manželé a po smrti jednoho z manželů není možné již takovou dohodou uzavřít, navíc společné jmění manželů zaniká smrtí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak ovlivnit výši notářského poplatku za vyřízení dědictví, dědické řízení

__

OBČAN-DAROVÁNÍ
Jak darovat konkrétní místnosti v domě - postup, návod

Chtěli bychom s manželkou darovat dceři část rodinného domu (dům máme s manželkou ve společném vlastnictví), tuto část si dcera společně se svým manželem upravila k bydlení. Nejednalo by se o podíl, ale o vyčleněné prostory (3 pokoje + koupelna a WC + garáž). Její byt je v suterénu, kde jsou další místnosti technického chatakteru, které darovat nehodláme. Lze to uskutečnit a jakým způsobem? Děkuji. S pozdravem, Michael.

ODPOVĚĎ:
Darovat můžete pouze podíl. Pokud byste měli v úmyslu darovat pouze byt, který dcera obývá, museli byste nechat v domě vymezit jednotky a pak dceři jednu jednotku darovat. Vymezení na jednotky je ale náročná a nákladná procedura. Za dané situace jsou skutečně pouze dvě varianty - darování podílu nebo vymezení na jednotky a darování jednotky.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování části nemovitosti (konkrétní místnosti) - lze to?

___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Nemožnost přerušení práce a výpočet pracovní doby? (péče o mentálně postižené)

Pracuji s mentálně postiženými jako pracovník v sociálních službách (asistentka na chráněných bytech). Máme dvanáctihodinové směny (7:00-19:00) s tím, že celou dobu jsme s klienty (obědváme s nimi, večeříme s nimi.), nikdo nás nechodí zastoupit. V podobných službách jak jsme se informovali, mají do pracovní doby počítáno 11,5 hodiny, na úřadu práce nám dokonce řekli, že by nám měl zaměstnavatel počítat celých 12 hodin. Náš zaměstnavatel nám počítá 11 hodin. Ptám se tedy co je správně a na co máme nárok? Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
Z § 88 odst. 1 zákoníku práce vyplývá, že jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.
Zaměstnanec sice může při práci jíst nebo odpočívat, ale bez přerušení provozu. Nemůže se vzdálit ani být nikým vystřídán.
Přestávka na jídlo a oddech u prací, které lze přerušit, je dobou pracovního volno, během kterého se zaměstnanec může vzdálit z pracoviště. V případě, že se z pracoviště vzdálit nemůžete a přestože jíte, v podstatě stále pracujete, jedná se o práce, které nelze přerušit, tato doba se započítává do pracovní doby a měla by Vám být proplacena. Souhlasím proto s informací ze strany úřadu práce - zaměstnavatel by měl vyplácet mzdu za plných 12 hodin.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Práce 12 hodin v kuse (péče o mentálně positižené) - zaměstnavatel počítá jen 11 hodin
- Neumožnění pracovní přestávky zaměstnavatelem a výpočet pracovní doby (péče o mentálně hendikepované osoby v chráněných bytech)

___

OBČAN-DLUHY
Půjčení dalších peněz dlužníkem v insolvenci a zákon - je to legální, přípustné?

Jsem v insolvenci, mohu si půjčit peníze, které nutně potřebuji. Plánuji si vzít nebankovní půjčku. Objeví se v registru? Mohu si vůbec půjčit? Děkuji, Zdeněk.

ODPOVĚĎ:
Pokud jste v insolvenčním řízení, k veškerému nakládání s Vaším majetkem je oprávněn pouze insolvenční správce. Tento dotaz tedy především musíte konzultovat s ním. Domnívám se ale, že schválení půjčky není vůbec reálné, neboť v okamžiku, kdy navyšujete své dluhy v období insolvence, se stáváte nedůvěryhodným a hrozí, že soud Vám zruší oddlužení a vyhlásí na Váš majetek konkurs. Sice se to teoreticky nemusí soud vůbec dozvědět, neboť půjčka od nebankovní instituce se nikde neobjeví, ovšem pokud by soud zjistil, že jste si půjčku vzal, je zrušení oddlužení téměř stoprocentní.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Vypůjčení peněz v době probíhající insolvence, oddlužení, osobního bankrotu
- Nové zadlužení dlužníka v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu - dovoluje to zákon?
- Půjčení dalších peněz dlužníkem ve schváleném oddlužení, bankrotu a zákon - je to legální, přípustné?

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Ukončení podnikání a nemocenská při vážné nemoci, onemocnění - právo, nárok bývalého podnikatele

Přítel má syna, který je živnostník. Dělá sám na sebe. Teď velmi vážně onemocněl. Odhlásil se z podnikání a na úřadu práce ho nechtějí vzít, jelikož má od lékaře potvrzení, že bude dlouhodobě v pracovní neschopnosti asi až do roku 2018. Má nárok na nemocenskou? Pojištění si platil.
Jak má postupovat? Na koho se měl nejdřív obrátit po ukončení podnikání? Dostane nějaké sociální dávky? Má dvě malé děti a manželka pracuje v obchodě. Splácejí hypotéku na byt. Sám není schopen si nic vyřídit. Přítel ho musí všude doprovázet. Moc děkuji za radu. Děkuji, Jiřina.

ODPOVĚĎ:
Podle § 25, odst. 2, písm. a) zákona o zaměstnanosti se uchazečem o zaměstnání nemůže stát fyzická osoba, která je uznána dočasně neschopnou práce. Jestliže je tedy přítelův syn v (dlouhodobé) pracovní neschopnosti, nemůže být zaevidován jako uchazeč o zaměstnání a tudíž ani nemůže pobírat podporu v nezaměstnanosti. Co se týče nemocenských dávek, na ty má nárok tehdy, pokud si jako OSVČ platil dobrovolné nemocenské pojištění a pokud jeho pracovní neschopnost vznikla ještě v době, kdy byl OSVČ nebo do 7 kalendářních dní od ukončení samostatné výdělečné činnosti – jedná se o tzv. ochrannou lhůtu. Ochranná lhůta neplyne z pojištěné činnosti OSVČ, která je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Jestliže dočasná pracovní neschopnost přítelova syna vznikla ještě během podnikání nebo do 7 kalendářních dní od jeho skončení, doporučuji obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě jeho bydliště se žádostí o nemocenské dávky. Pokud pracovní neschopnost vznikla později, pak přítelův syn nárok na nemocenské dávky bohužel mít nebude.
Co se týče sociálních dávek, připadaly by v úvahu přídavky na děti, příspěvek na bydlení, v krajním případě pak dávky pomoci v hmotné nouzi. Na přídavky na děti má přítelův syn nárok tehdy, pokud je příjem jeho domácnosti nižší než 2,4násobek (od ledna 2018 2,7násobek) jejího životního minima. Jsou-li obě děti mladší šesti let, je životní minimum jeho domácnosti vyjádřeno částkou 9.450 Kč. V opačném případě najdete návod na výpočet výše životního minima zde: https://www.mpsv.cz/cs/11852 Hraničním příjmem pro nárok na přídavky tak bude příjem ve výši 22.680 Kč měsíčně (od ledna 2018 pak 25.515 Kč měsíčně). Pro nárok na přídavky je zapotřebí doložit příjmy za kalendářní rok 2016, záleží tedy na výši příjmu domácnosti v loňském roce.
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu/domu, který v něm má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmů jeho domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek je zapotřebí doložit příjmy všech osob, které mají v bytě/domě trvalé bydliště a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí.
Dále by připadaly v úvahu už jen dávky pomoci v hmotné nouzi – základní dávkou je příspěvek na živobytí. Při žádosti o tyto dávky je ale zapotřebí kromě příjmů doložit také prohlášení o celkových majetkových a sociálních poměrech. Úřad práce tedy bude zajímat, zda syn a jeho manželka mají peníze na bankovním účtu, zda vlastní nějaký (ne) movitý majetek, zda mají uzavřené stavební spoření či životní pojištění apod. Nelze tedy předjímat, zda by synovi nárok na dávky hmotné nouze vznikl či nikoliv.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok na nemocenskou po ukončení podnikání - závažné onemocnění bývalého podnikatele
Právo na nemocenskou - bývalý podnikatel s rakovinou, nádorem, závažnou nemocí
Vážná nemoc a nárok na nemocenskou po ukončení podnikání ze zdravotních důvodů

___

OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVY
Plynovod bez věcného břemene na koupeném pozemku - vada nemovitosti?

V lednu 2017 jsme koupili do SJM stavební pozemek od města. Ve smlouvě je tento bod:
2. Prodávající dále prohlašuje, že:
na předmětu převodu neváznou žádné dluhy, služebnosti, věcná břemena, zástavní právo, právo nájmu či jiná práva či povinnosti, která by kupujícímu jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon jeho vlastnického práva, resp. případná smlouva o provedení stavby je uzavřena s kupujícím...
Až nyní, kdy budeme stavět přípojky sítí, jsme po vytyčení plynovodu správcem sítě zjistili, ze plyn vede po celé jedné straně pozemku (délka cca 30 m) uvnitř našeho pozemku (30-50 cm uvnitř). Pozemek tedy nemůžeme oplotit na hranici pozemku. Pokud vezmu 1 m ochranné pásmo, ztrácíme na jedné straně pozemku 1-1,5 m (celkem tedy kolem 40 m2 z celkových 945 m2). Na pozemku ale fakticky není věcné břemeno. Dá se tento fakt hodnotit tak, že je v rozporu s uzavřenou smlouvou - bodem č. 2? Dle mého názoru je nemožnost oplotit pozemek na hranici jasným znemožněním výkonu vlastnického práva. Lze po městě žádat kompenzaci? Děkuji Jiří.

ODPOVĚĎ:
Vedení plynovodu a nemožnost využít celý pozemek jako stavební, resp. nemožnost oplocení pozemku může být považována za vadu nemovitosti.
Obdobný případ řešil Nejvyšší soud např. v rozhodnutí sp. zn. 26 Odo 1503/2005, ze dne 29. 5. 2007, ve kterém uvedl, že existence podzemního, ochranným pásmem chráněného kabelového vedení umístěného na pozemku je – vzhledem ke stavebnímu účelu, pro který měl být pozemek využit – vadou, která evidentně snížila využití této nemovitosti k plánované výstavbě. Obdobně by se mělo rozhodnutí vztahovat i na vedení plynovodu.
Není tedy možné uplatňovat nároky za porušení Vámi citovaného ustanovení smlouvy, ale je třeba uplatnit nároky z odpovědnosti prodávajícího za vady pozemku. V úvahu přichází především sleva z kupní ceny, kterou bych doporučil uplatnit ve výši součinu ceny za 1m2 a výměry, kterou není možné využít jako stavební pozemek.
Pokud prodávající dobrovolně slevu neposkytne, bylo by nutné se domáhat úhrady žalobou u soudu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Skrytá vada nemovitosti - plynovod bez věcného břemene na zakoupeném pozemku
Vodovod, vedení elektřiny bez věcného břemene na koupeném pozemku - vada nemovitosti?
___

OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Nevýhradní licence k šíření díla - může autor prodat kopii díla?

Jsem autorka e-knihy, kterou vydal vydavatel (vlastní ISBN). Mám právo prodávat tuto svou e-knihu sama, např. na vlastních stránkách, anebo v některém shopu, např. www.fler.cz, (kde prodejce platí za své prodané dílo provizi provozovateli webu)? Ve smlouvě s vydavatelem mám uvedeno, že mu jako autorka uděluji nevýhradní licenci k šíření díla. Vydavatel mi tvrdí, že prodávat sama nemohu, což se mi nezdá pravděpodobné. Velmi děkuji za odpověď. S pozdravem Simona.

ODPOVĚĎ:
Bez znalosti uzavřené smlouvy není možné dát jednoznačnou odpověď. Důkladně si smlouvu pročtěte, zda Vám distribuci e-knihy smlouva nezakazuje. Obecně lze však říci, pokud jste poskytla pouze nevýhradní licenci, můžete e-knihu sama distribuovat a nabízet.
Nemůžete však distribuovat a nabízet totožnou e-knihu, jako vydavatel, který ji mohl opatřit vlastní grafickou úpravou, obrázky apod. Musíte si tedy "vyrobit" vlastní e-knihu, která bude obsahově totožná, nebude se však jednat o stejnou e-knihu nabízenou vydavatelem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej knihy autorem bez distributora s nevýhradní licencí
Nevýhradní licence na prodej knihy - může spisovatel prodat knihu sám?
Prodej knihy spisovatelem bez distributora - je to porušení smlouvy?

___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Proplácení zahraniční cesty, práce v zahraničí - diety, cestovné, cestovní náhrady

Pracuji v jedné české firmě vyrábějící nábytek. Jezdíme často do Rakouska na 1 - 5 dnů tento nábytek montovat. Někdy jsem řidič já, někdy jiní pracovníci. Jak nám má zaměstnavatel proplácet diety, cestovné a příp. mzdu. Jsme tam v Rakousku ubytovaní po celou dobu. Děkuji, Honza.

ODPOVĚĎ:
Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách se řídí zákonem č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 166 je pak zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům následující druhy cestovních náhrad:
• jízdní výdaje - náhrada jízdních výdajů za spotřebované pohonné hmoty se poskytuje zaměstnanci v cizí měně a ve výši doložené dokladem,
• jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny,
• výdaje za ubytování - zaměstnanci přísluší náhrada výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami zahraniční pracovní cesty a v prokázané výši,
• stravovací výdaje v cizí měně (zahraniční stravné) - zahraniční stravné je upraveno v § 170 zákoníku práce. Poskytuje se zaměstnanci zásadně v cizí měně. Sazby stravného musí být stanoveny před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu,
• nutné vedlejší výdaje.
I během pobytu v cizině náleží zaměstnanci dohodnutá mzda za práci.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok zaměstnance na proplacení cestovného, diet v zahraničí
Práce v zahraničí a právo na proplacení cestovních náhrada

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Vydržení pozemku dlouhodobým užíváním uživatelem

Prosím o právní radu ohledně vydržení pozemku. Nemovitost (rodinný dům, tedy RD s pozemkem) vlastním 2006-2017 s tím, že jsem ji koupila jako pozemek s chatou, oplocenou. V rámci výstavby nového rodinného domu, tedy RD jsme oplocení vyměnili za nové a ponechali na původním místě (sloupky). Nyní se na nás obrátil soused (s. r. o.), že hranice pozemku je v jeho neprospěch a bude požadovat posunutí plotu. Geodetem jsme si nechali pozemek přeměřit a zjistili, že opravdu pozemek je oplocen jinak než má být, tedy ve prospěch náš. Po celé délce předmětné části pozemku, na hranici se sousedem o který je spor, jsou 50-60leté lípy, které ani neumožňují posunutí hranice bez toho, aniž by se nepokácely.
Z toho vyplývá, že oplocení stávající odpovídá tomu, jak tomu bylo v minulosti, tedy předchozí vlastník měl rovněž lípy tak jak jsou nyní, na svém pozemku. Můj dotaz tedy zní, je možné tento spor postavit na vydržení nemovitosti nebo případně jak postupovat. Lípy kácet nechceme, odděluji náš pozemek a bydlení od komerční zóny kterou máme za plotem a částečně zachycují hluk, prach a nevábný výhled.
Děkuji Veronika

ODPOVĚĎ:
Ano, v daném případě doporučuji namítnout vydržení pozemku. Postup bych zvolila takový, že Vy aktivní být nemusíte, pokud chce soused vyvolat spor, nechť se obrátí na soud s žalobou na ochranu svého vlastnického práva a Vy v rámci tohoto řízení namítněte vydržení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Užívání pozemku v dobré víře vlastnictví a vydržení uživatelem

__

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Dvě současně podaná předběžná opatření u soudu - může k tomu dojít?

Podala jsem předběžné opatření, které soud schválil, ale nenechal ho platit ihned, v rozhodnutí bylo pouze rozdělení péče dle mého návrhu a informace k možnosti odvolání, nic jiného. Otec se odvolal a předběžné opatření tak dle informace soudu a OSPOD není zatím stále platné.
Spis je ještě u okresního soudu a bude se posílat ke krajskému soudu. Mohu v této chvíli podat další předběžné opatření stejného znění a žádat okamžité nabytí platnosti pro převzetí rozhodnutí rodiči?
Je pravidlo pro každé předběžné opatření, že není platné v případě podání odvolání, nebo jsou opět různé varianty? Moc děkuji. Ivana

ODPOVĚĎ:
Dle zákona jsou všechna předběžná opatření tzv. předběžně vykonatelná, tedy jsou vynutitelná, i když nenabyla právní moci, tj. bylo proti nim podáno odvolání. Soud však může v odůvodněných případech rozhodnout, že usnesení o nařízení předběžného opatření je vykonatelné až po právní moci rozhodnutí, ovšem to nejsou časté případy. Zvlášť v rodinných věcech jsem se ještě nikdy nesetkala s tím, že by soud vykonatelnost odložil, proto Vám doporučuji navštívit s listinou advokáta, aby se v tom zorientoval a zjistil, jak to ve Vašem případě skutečně s vykonatelností je. Pokud by rozhodnutí opravdu předběžně vykonatelné nebylo, můžete samozřejmě podat další návrh na předběžné opatření. Zdůrazňuji ale, že předběžné opatření je dle zákona opatřením mimořádným, které se vydává pouze v případě, že je zde skutečná naléhavost na prozatímní úpravu věci. Tato naléhavost musí být prokázána a doložena listinami, jinak může být návrh na předběžné opatření soudem zamítnut.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Protistrana se odvolala proti předběžnému opatření - je možné podat další předběžné opatření?
- Odvolání proti předběžnému opatření a podání nového předběžného opatření

___

RŮZNÉ-STAVBY
- Pronájem stavby bez kolaudace, kolaudačního rozhodnutí

Máme nezkolaudovaný objekt (vedeno chata s nedokončenou přístavbou) a zahradu s hospodářskou kůlnou. (Vše stran vlastnictví bez problémů.)
Můžeme tyto prostory pronajímat osobě, podnikající jako OSVČ? Samozřejmě ne jako místo firmy, ale jako skladový prostor. Děkujeme, Božena

ODPOVĚĎ:
Ne každá stavba musí být zkolaudována/ohlášeno její užívání. Pokud ovšem stavba, kterou vlastníte, vyžaduje kolaudační souhlas/ohlášení užívání, je nezbytné jej získat, jinak zde hrozí postih v podobě pokuty od stavebního úřadu.
Přitom se nepřihlíží k tomu, že chcete tuto stavbu využívat jinak, rozhodný je „původní“ účel stavby.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Je možné pronajímat nezkolaudovanou stavbu?
- Pronájem nezkolaudovaného prostoru - je kolaudace podmínkou užívání prostor?

___

SPRÁVNÍ-OBCE
- Jak udělat zábor obecního, městského pozemku občanem?

Máme problém se sousedem. Máme vedle sebe vjezdy. Udělali jsme si novou dlažbu a on nám neustále čtyřkolkou a vozíkem rozjíždí hlínu na dlažbu nebo nám částečně parkuje dodávkou na našem vjezdu. Proto jsme si na naši stranu na obecní pozemek dali kámen, který ho rozčiluje, jeden nám ukradl. Dali jsme si tam nový.
Teď si stěžoval na obci, že si o náš kámen odřel auto a žádá o odstranění. Obec nás ve středu vyzvala, ať ho odstraníme. což jsme neudělali. Sám má mimochodem na obecním pozemku stromky a taky kameny.
Dnes (03.11.2017) přijela řešit tento problém až městská policie. Strážníkovi jsem vše vysvětlila a ukázala. Poradil mi, ať požádáme na obci o zábor pozemku a dáme tam květináč s rostlinami. Což není problém. Uznal, že vjezd je dostatečně široký na zajíždění.
Jak máme nejlépe postupovat, abychom docílili, toho, že na naší straně můžeme mít zábranu v podobě květináče. Moc děkuji za odpověď, Vlasta

ODPOVĚĎ:
Zábor pozemku, který je veřejným prostranstvím (povolení dočasného užívání) je možné na základě zákona o místních poplatcích, kdy tento zákon stanovuje základní mantinely jednotlivých poplatků – např. i za užívání veřejného prostranství (§ 4).
V obecné rovině platí:
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Poplatky za užívání musí zavést konkrétní obec (město), přičemž tak učiní obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků.
Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zákon tedy umožňuje obci stanovit, zda bude poplatky vybírat, a také za jakých podmínek, kdy konkrétní úpravu naleznete v obecně závazné vyhlášce.
Obraťte se tedy na obec a zjistěte podmínky, předně zda Vaše obec má obecně závaznou vyhlášku, kterou upravuje i užívání veřejného prostranství a pokud ano, zda je takové užívání zpoplatněno a jak. Některá města mají přímo na svých internetových stránkách návody na to, jak postupovat v případě záborů jednotlivých druhů veřejných pozemků – např. rozlišení na parky, komunikace apod. Podle toho, v jakém městě žijete, tak můžete získat informace i na internetových stránkách Vaší obce.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Zábor pozemku obce, města soukromou osobou
- Může občan zabrat obecní cestu, pozemek záborem? (umístění květináče)

___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Zrušení věcného břemene bez souhlasu oprávněné osoby

Věcné břemeno: náš otec se znovu oženil a je vážně nemocný. V letošním roce v ledu zřídil své ženě břemeno na dům. Jedná se o užívání celého domu bez podílení se na údržbě a opravách domu i pozemku.
Rozumím tomu dobře, že se budeme starat např. 40 let o dům, kde bude bydlet jeho žena, budeme řešit i banální opravy jako je výmalba, ucpaný odpad a samozřejmě ty větší jako střecha, okna atd. dokud nezemře? A snad i sekat trávu?
Je možné, aby otec břemeno zrušil? Bez toho, aniž by o tom byla ona informována? Řekla jsem mu totiž, že o tom vím a jestli domyslel důsledky. Ptal se, jestli to může zrušit.
Je možné dům užívat, i když ona má břemeno na všech 6 pokojů, tedy celý dům? Mohu tam bydlet taky? Nebo mohu dát někoho do pronájmu, i když ona tam má věcné břemeno?
Ze zákona, co jsem zjišťovala, tak ještě navíc bude dědit čtvrtinu majetku. Jsme tři sestry a jeho žena. Otec mi tvrdil, že mu říkala advokátka, že by dědila čtvrtinu jen tehdy, kdyby se vzdala břemene. Je tomu tak? předpokládám, že to není možné...
A pokud by dědila čtvrtinu, mohu si tam dát nějakého nájemníka, aniž by s tím nemusela souhlasit? Pokud to vůbec půjde, když má tam to břemeno viz předchozí souhlas.
Jsme z toho docela zoufalé. Paní je velká manipulátorka a dostalo se to až do této fáze, kdy ji napsal tohle břemeno. Nevíme jak z toho ven. Otec se jí bojí. Předpokládám, že pokud by jí šlo na vědomí zrušení břemene, že to neudělá.
Je nějaká šance, jak z tohoto ven?
Ještě mě napadla poslední věc, může mít břemeno, když vlastní byt? Byl by to argument u soudu?
Děkuji za radu Simona

ODPOVĚĎ:
Zřízení služebnosti třetí osobě je právem majitele nemovitosti a pokud tak učinil, dokud je nemovitost jeho, nemůžete s tím nic dělat. Až v okamžiku, kdy se stanete vlastníkem nemovitosti, můžete se pokusit s dotyčnou uzavřít dohodu o zrušení služebnosti nebo se případně zrušení služebnosti domáhat soudně. Pokud má dle smlouvy oprávněná ze služebnosti právo užívat celý dům, je to samozřejmě velmi omezující pro případné podnájemníky nebo pro případ vašeho bydlení, ale není to jejich překážkou. Zde by ale bylo reálné domoci se zrušení služebnosti soudně, neboť takové užívání nadměrně zatěžuje vlastníky nemovitosti a nelze po nich spravedlivě žádat, aby oprávněné ze služebnosti takový luxus dopřáli na vlastní náklady. A zrušení služebnosti by v tomto případě nahrávala i skutečnost, že má paní vlastní byt. Je pravdou, že pro případ dědění by služebnost zanikla, jelikož není z právního pohledu možné, aby měl člověk zřízenu služebnost na nemovitost, kterou byť i jen částečně vlastní. Pokud se stane čtvrtinovým vlastníkem, pak k pronajmutí nemovitosti bude nutný i její souhlas, případně se lze obrátit na soud.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Zrušení služebnosti majitelem nemovitosti bez vědomí oprávněného - lze to?
- Zrušení věcného břemene majitelem nemovitosti bez souhlasu a vědomí oprávněného - lze to?

___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Promlčení, promlčecí doba - vydání úschovy peněz u soudu

Prosím o informaci jaká je promlčecí doba k podání žádosti o vydání úschovy financí, tedy peněz u soudu. Obvodní soud pro Prahu 4 ve výše zmíněné věci přijal do úschovy usnesením ze dne 26.6.2015 částku. a já bych chtěla ještě podat žádost o vydání úschovy. Jsem přihlašovatel, jeden z mnoha.
Teď mi přišlo, abych poslala souhlas s vydáním úschovy. Je toto možné se ještě k tomuto vydání svou pohledávkou také přihlásit? Děkuji, Kateřina

ODPOVĚĎ:
Pokud mám dotaz chápat tak, že jste jedna z osob, které by měly mít nárok na vyplacení financí z úschovy, musela bych vědět, na základě jakého titulu jste oprávněna z úschovy peníze čerpat. Obecně je účastníkem řízení o úschovách složitel. Po právní moci rozhodnutí o přijetí do úschovy je účastníkem také ten, pro koho jsou peníze, cenné papíry nebo jiné věci určeny (dále jen „příjemce“), a ten, kdo uplatňuje právo na předmět úschovy. Předmět povinné úschovy vydá soud příjemci, který k žádosti doloží kopii soudního rozhodnutí, kterým bylo přiznáno právo na jinou výši protiplnění nebo náhradu škody, dále skutečnost, že je oprávněnou osobou, a rozsah práva na plnění z povinné úschovy. Jiné osobě žádající o vydání předmětu úschovy, jej vydá soud jen se souhlasem složitele a příjemce. Z uvedeného plyne, že pokud jste nebyla v řízení jako účastník označena, složenou částku Vám soud vydá pouze se souhlasem složitele a ostatních příjemců. Pokud jste účastníkem byla a pouze jste se nepřihlásila o výplatu úschovy, pak zákon stanoví, že uplynula-li lhůta 3 let od právní moci rozhodnutí o přijetí do úschovy, popřípadě ode dne, kdy předmět úschovy měl být podle návrhu složiteli vydán, rozhodne soud, že předmět úschovy připadne státu, jestliže se o něj nikdo nepřihlásí do 1 roku ode dne vyhlášení tohoto rozhodnutí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Lhůta na žádost o vydání úchovy peněz u soudu
- Do kdy je možné požádat o vrácení úchovy peněz u soudu

___

SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Zveřejnění dopisu od Policie na Facebook zdi pachatele - jde o přestupek?

Před časem mě napadl přítel a když mě vyzvala policie, zda dávám souhlas s projednáním před přestupkovou komisí, souhlas jsem dala. To, že jsem souhlas jsem dala, jsem bývalému příteli sdělila tím, že jsem dopis od policie dala na zeď jeho facebookového profilu. Nyní mě obviňuje z toho, že jsem tímto spáchala čin proti jeho osobnostním právům. Má pravdu? Děkuji, Mariana

ODPOVĚĎ:
Tím, že jste tyto údaje zveřejnila, jste opravdu zasáhla do jeho práv. Může se proti Vám domáhat (v konečném důsledku) až náhrady nemajetkové újmy, která mu tímto vznikla.
Dále pokud tento dopis obsahoval jeho osobní údaje, přichází teoreticky v úvahu postih za neoprávněné nakládání s jeho osobními údaji.
Nyní záleží především na něm, zda a popř. jaké kroky v této věci dále učiní.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Trestný čin - zveřejnění dokumentu na facebooku pachatele přestupku

___

OBČAN-DLUHY
- Vrácení přeplatku poškozeným pachateli - přeplatek škody

Ukradl jsem obnos peněz, bylo na mně podáno trestní oznámení, tedy TO, já jsem částku uhradil. Pak jsem se na Policii ČR dozvěděl, že oni uvedli částku 20.000 Kč a po mě chtěli 80.000 Kč. Já jim tento obnos zaplatil. Mohu žádat nějaké práva o zpětné vrácení 60.000 Kč. Mohu podat nějaké trestní oznámení. Děkuji, František.

ODPOVĚĎ:
Můžete se obrátit na policii a nechat tuto záležitost prošetřit - je možné se obrátit na kteroukoliv pobočku policie ČR.
Je zde možnost domáhat se vrácení částky 60.000,- Kč z titulu bezdůvodného obohacení.
Vždy ovšem záleží na konkrétních okolnostech případu a jejich posouzení, za jakých podmínek takový nárok je možné vymáhat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Poškozený v trestném řízení vymáhal vyšší částku než jaká byla škoda
- Přeplatek náhrady škody u trestného činu - vymáhání přeplatku pachatelem po poškozeném

___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Oprava katastrální mapy - špatné zakreslení stavby, nemovitosti na KN ČR

Katastrální úřad prověřil, že digitalizací žádná chyba nevznikla. Výše uvedený dům stojí tak jak dnes (03.11.2017) na místě více než 300 let. Údaje z katastru nemovitostí jsou někdy z období 1. republiky. Jakým způsobem vyřešit tento problém, kdy v katastru nemovitosí ČR je od pradávna zakreslený 15 m dům, přitom vždy byl 18 m. Na dům ještě navazuje travnatá plocha pozemku. Jakým způsobem vyřešit situaci, kdy nesouhlasí skutečný stav se stavem zakresleným - na mapě je zakreslený náš dům v délce 15 m, ale ve skutečnosti má 18 m. Podle sdělení katastrálního úřadu víme, že takto zakreslené je to již historicky a že k chybě nedošlo digitalizací. Dále nám sdělili, že se máme domluvit s vlastníkem sousední nemovitosti, aby se celá záležitost mohla narovnat. Co když sousední vlastník nebude souhlasit s tím, aby mu byl zkrácen jeho pozemek o 3 m? A nebo s tím prostě souhlasit musí, když skutečnost neodpovídá záznamům v katastru?

ODPOVĚĎ:
Vlastník sousedního pozemku s tím nemá povinnost souhlasit.
Pokud je rozdíl mezi stavem zapsaným v katastru nemovitostí a stavem skutečným, můžete se Vy (nebo i Váš soused) domáhat odstranění nesouladu.
Ideální situace je, pokud se se sousedem dohodnete. Pokud se ovšem nepodaří dosáhnout dohody, je možné odstranit tento nesoulad pouze prostřednictvím rozhodnutí civilního soudu, a to žalobou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Nesprávně zakreslený dům v katastrální mapě - jak opravit starý nesprávný údaj v KN ČR?
- Dům je delší než v katastrální mapě katastrálního úřadu - postup opravy mapy

___

OBČAN-DLUHY
- Vymáhání dluhu po podnájemníkovi - spotřeba energie v podnájemním pokoji, časté návštěvy

Jako nájemce jednoho z pokojů v rodinném domě, tedy RD (na patře jsou 3 pokoje) jsem uzavřel na tento pokoj se souhlasem pronajímatele podnájemní smlouvu s další jednou osobou a to zdůrazňuji jednou. Veškeré energie jsou z důvodu nemožnosti měření placeny paušálem (voda, elektřina, úklid apod.). Podnájemce si však vodí do pokoje návštěvy které jsou tam přes noc a čerpají energie. Máme ve smlouvě ustanovení, že takovéto návštěvy může mít podnájemním max. 3 v kalendářním měsíci zdarma a další jsou zpoplatněny částkou 100 Kč za osobu a noc.
Podnájemce mi však toto nechce hradit s tvrzením, že si může vzít na pokoj koho chce a kdy chce, což není z mé strany problém problém, ale problém je ten, že tito lidé čerpají energie v prostou nad rámec jedné osoby na kterou je podnájemní smlouva (bezdůvodné obohacení podnájemníkem). Můžete mi říci, zda můžu takovéto ustanovení v podnájemní smlouvě mít a zda požadavek na doplacení nad rámec těchto tří dnů je zákonný. Děkuji. Pavel

ODPOVĚĎ:
Podle zákona můžete požadovat zvýšení záloh na služby při pobytu další osoby, která se v bytě zdržuje déle než v souhrnu 3 měsíce v roce. Pokud ale máte ve smlouvě ustanovení o tom, že budete požadovat poplatek za osobu, která se v bytě zdržuje více než 3 dny v měsíci a podnájemce takovou smlouvu podepsal, je povinen se tímto ustanovením řídit. Soukromé právo je založeno na tom, že pokud se ujednání smluvních stran vysloveně nepříčí zákonu, je takové ujednání platné. Pokud se tedy podnájemce smlouvou neřídí, i když ji dobrovolně podepsal, je to důvod pro ukončení podnájemní smlouvy z důvodu porušování jejích ustanovení. Toto ustanovení není v rozporu se zákonem, a je proto platné a poplatek můžete požadovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Bezdůvodné obohacení podnájemníkem - časté návštěvy cizí osobou
- Časté návštěvy podnájemníka a čerpání energií - bezdůvodné obohacení

___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Minimální šířka obousměrné silnice, komunikace - koli metrů?

Mám dotaz ohledně průjezdu ulicí. Pokud je ulice obousměrná, je nutné nechat na průjezd min. 3 metry pouze v jednom směru a to v jakémkoli směru,, či to musí být na obou, tedy 2x3m? Děkuji, Zdeňka.

ODPOVĚĎ:
Zákon k tomuto uvádí: Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy (pokud je obousměrná ulice, tak nejméně 6m, pokud se jedná o jednosměrku, tak nejméně 3 m) ; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Kolik metrů musí být široká obousměrná silnice, komunikace, cesta

__

OBČAN-DLUHY
- Vymáhání části příspěvku na péči dítě od druhého rodiče

Příspěvek na péči je veden na otce dítěte. 10/2016 jsem zažádala o vyplácení poměrné části z příspěvku na péči dle skutečné péče o dítě. S otcem jsme na ÚP, který tento příspěvek řeší podepsali dohodu, že si budeme příspěvek dělit dle skutečných dní. Otec mi od začátku mírně ponižoval vyplácenou částku, poté mi neuhradil dobu péče, kdy jsem na syna měla paragraf a byla s ním doma z práce, následoval měsíc, kdy mi uhradil jen 300 Kč namísto zhruba 2.500 Kč, 09/2017 mi otec uhradil 2.000 Kč, namísto 8.500 Kč za dobu čerpání dovolené otcem, kterou si otec nadiktoval v délce trvání 16,5 dne a já jsem hlídala syna po celou dobu. Mám kvůli péči o syna snížený úvazek v práci. Jak mohu nejefektivněji získat od otce dlužnou částku a zajistit, abych peníze dostávala za skutečné dni péče řádně? Na příslušném ÚP mi řekli, že si mohu zažádat o dělení příspěvku třetí osobou (asi úřadem), ale vyřízení žádosti trvá prý dlouho a nevím, jestli mohu vyžadovat dorovnání dlužné částky zpětně, je jiná varianta?
Otci platím výživné na syna dle dohody rodičů, kterou otec nedodržuje. Nemáme zatím žádné soudní ani jiné vymahatelné rozhodnutí.
O syna se soudíme. Bojím se přestat platit výživné. Pokud se doba péče rozhodnutím soudu upraví předběžným opatřením, mohu poté výživné alespoň odpovídajícím způsobem ponížit, pokud budu mít syna déle, než bylo v původní dohodě rodičů dohodnuto? Děkuji. Regina

ODPOVĚĎ:
Tím, že vám otec neuhradil poměrnou část příspěvku na péči dle skutečně péče o dítě v souladu s písemnou dohodou, vznikl otci dluh vůči Vám a tuto pohledávku můžete po otci vymáhat soudně podáním žaloby či návrhem na vydání platebního rozkazu. Nejprve je vhodné otce písemně vyzvat k dobrovolné úhradě této částky (a to doporučeně s dodejkou), a pokud ve lhůtě minimálně 7 dnů dluh neuhradí, můžete podat k soudu žalobu. Je nutné doložit jak písemnou dohodu, z níž závazek otce vznikl, tak přesně dny, kdy jste o dítě osobně pečovala a samozřejmě rozhodnutí ÚP o přiznání dávky. Bylo by vhodné se obrátit na advokáta, který by Vám s vymáháním dlužné částky pomohl (předžalobní výzva pod hlavičkou advokátní kanceláře často výrazně zapůsobí k dobrovolné úhradě dluhu a věc pak není nutno řešit u soudu). Do budoucna Vám nezbude, než situaci řešit podáním žádosti o dělení příspěvku třetí osobou a příliš bych s touto žádostí neotálela.
Pokud nemáte výživné dosud stanoveno rozsudkem a toto hradíte otci pouze na základě ústní dohody, pak nejste povinna dohodnuté výživné otci platit, zejména pokud Vám dluží na příspěvku na péči – tuto pohledávku tak můžete vůči výživnému tzv. „započíst“. Máte-li či budete-li mít výši výživného stanovenu rozsudkem, pak vždy výživné plaťte řádně a včas, neboť na soudem stanovené výživné není možno započítávat jiné dluhy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Rodič nespravedlivě rozděluje příspěvek na péči o dítě
- Nespravedlivé rozdělení příspěvku na dítě mezi rodiči

__

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Obtěžování inkasní agenturou - vymáhání promlčeného dluhu

Náš rodinný přítel měl dluh u nebankovní společnosti, která ho prodala inkasní společnosti. Inkasní společnost mu zasílá různé upomínky a neustále mu volá. Náš přítel je kontaktoval písemně, aby mu již nevolali, ale oni stále volají „za účelem mimosoudní domluvy“. Domnívá se, že je dluh promlčený a nic hradit nebude. Rodinný přítel jim pohrozil s tím, že půjde na policii a podá trestní oznámení nebo kontaktuje Českou obchodní inspekci, tedy ČOI. Může Police začít stíhat inkasní agenturu z vydírání nebo stalkingu?
Taky se bojí, aby ho inkasní společnost neobvinila z křivého obvinění, když by policie případ odložila. Pracovníci inkasní agentury tvrdí, že jednají souladu se zákony ČR a že budou volat dále, i když s nimi mluvit nechce a písemně jim to sdělil. Lze vynutit, aby ho již nekontaktovali nějakou stížností?
Děkuji, Oliver

ODPOVĚĎ:
Stalking je trestním zákoníkem označován jako trestný čin nebezpečného vyhrožování (§ 354) :
Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Trestní odpovědnost právnické osoby je upravena v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. , přičemž § 7 tohoto zákona uvádí, že právnická osoba se nemůže tohoto trestného činu dopustit.
Nicméně pokud by jednání inkasní společnosti obsahovalo např. výhrůžky, tak zde již odpovědnost takové právnické osoby je. Právo nechat prošetřit nějakou skutečnost/událost ze strany policie čr je právo každé osoby.
V případě, že je zde obava, aby nedošlo k oprávněnému obvinění z křivého obvinění, je vhodné podat trestní oznámení prostřednictvím advokáta, který současně zajistí, aby Vaše práva byla maximálně chráněna (kontakt zde: www.advokatikomora.cz ).
Skutečnost, že nelze postihnout za stalking právnickou osobu ovšem neznamená, že zde nejsou žádné další možnosti obrany. Pokud opakující se telefonáty přesahují únosnou rozumnou míru, je možné se domáhat, aby se tato společnost zdržela nepřiměřeného telefonního kontaktu soudní cestou u civilního soudu (žaloba).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Jak zakázat kontaktování od inkasní agentury - vymáhá promlčený dluh
- Obtěžování inkasní agenturou, promlčený dluh - stalking, nebezpečné pronásledování

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění po rodiči nezapsaném v rodném listě dítěte - lze to?

Mám manžela a máme dvě společné děti. Manžel má ještě nemanželské dítě, ale není u něho uveden v rodném listě, zatím. Je možné nějak právně ošetřit, že kdyby zemřel, aby vše zdědily jen jeho dvě první manželské děti a já jako manželka?
Pomůže sepsání závěti? Je lepší předělat SJM - byt, hypotéku, účet atd na mne jako manželku, jde to? Manžel se mnou souhlasí. Moc děkuji Žaneta

ODPOVĚĎ:
Pokud manžel není uveden v rodném listě, tedy nebylo určeno ani souhlasně prohlášeno otcovství, pak nemanželské dítě nemá dědické právo.
V daném případě by dědili dědicové v prvé dědické třídě, tedy manželka a děti zůstavitele rovným dílem. Není třeba sepisovat žádného dokumentu.
Pokud by bylo k nemanželskému dítěti určeno otcovství Vašeho manžela, pak při dědění ze zákona dědí ve stejném režimu i ono dítě. Závětí lze upravit podíly, ale nezletilému dítěti musí zůstat alespoň 3/4 jeho zákonného podílu, zletilému dítěti 1/4 zákonného podílu.
Co se týče přepisu majetku, není ani tak podstatné, na koho je nemovitost či bankovní účet napsán, jako spíše, kdy byl nabyt. V tomto směru bych Vám doporučila zúžit společné jmění manželů, kde stanovíte, kdo je výhradním vlastníkem jakého majetku. Majetek druhého z manželů se pak nestává součástí dědictví. Pro sepsání dohody o zúžení společného jmění manželů kontaktujte notáře.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Otec nezapsaný v rodném listě a dědění, dědictví, dědické řízení

___

OBCHOD-REKLAMACE
- Zamítnutí reklamace a vyjádření autorizovaného servisu - je povinností?

Reklamovala jsem lampičku u prodejce, dostala jsem vyjádření, že se jedná o mechanické poškození USB konektoru. S tím jsem nesouhlasila, protože jsem používala výrobcem dodaný kabel a ani jsem ji nijak mechanicky nepoškodila. V prodejně, kde jsem lampičku kupovala, mi prodavač sdělil, že je to běžná reklamace a že tento typ vady automaticky neuznávají. Očekávala jsem, že lampičku posílají k reklamaci výrobci či společnosti, od které ji kupují. Dostala jsem odpověď, že ji posílají autorizovanému servisu. Žádala jsem od nich kontakt na tento servis a dostala jsem odpověď, že mi ho nemohou poskytnout. K reklamaci se mi nevyjádřil servis, ale pouze prodejce. Můj dotaz je, zda je to takto v pořádku. Podle mého názoru bych měla dostat vyjádření buď přímo od výrobce či autorizovaného servisu včetně jeho kontaktu.
Předem děkuji za odpověď. S pozdravem a přáním hezkého dne, Michaela.

ODPOVĚĎ:
Pokud se k reklamaci vyjádřil pouze prodejce, je to tak v pořádku. Chtějte však písemné vyjádření o zamítnutí reklamace. Pokud se zamítnutím reklamace nesouhlasíte, bude nutné nechat lampičku posoudit znalcem, který by se měl vyjádřit v tom smyslu, že lampička je skutečně vadná.
S tímto posudkem následně vyzvěte prodejce o vyřízení reklamace a požadujte rovněž náhradu nákladů za zpracování posudku.
Pokud ani poté prodejce své stanovisko nepřehodnotí, doporučuji se obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Více informací a možnost online podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud ani řízení u ČOI nepomůže, je jedinou možností podat žalobu k soudu.
S celým řešením jsou spojené nejen náklady, ale také čas. Je tak na Vašem zvážení, zda budete chtít o svá práva bojovat a zda se to vzhledem k ceně zboží vyplatí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Zamítnutí reklamace - musí prodejce předložit vyjádření autorizovaného servisu nebo výrobce?
- Neuznání reklamace a vyjádření autorizovaného servisu

__

OBČAN-BYDLENÍ
- Otevření restaurace, hospody, kavárny v prostrech SVJ - podmínky, souhlas představenstva SVJ?

Budeme otevírat kavárnu a jsme před podpisem smlouvy o nebytový prostor v osobním vlastnictví, který je nutné rekolaudovat pro hostinskou činnost. Nevíme, zda je tento prostor v SVJ, ale osobní byty nad prostorem v budově ano. V prostoru bude probíhat rekonstrukce záchodů, která nebude zasahovat do vnitřního uspořádání budovy mimo pronajímaný prostor.
Je nutný souhlas předsedy SVJ, popřípadě někoho jiného k provozování kavárny, pokud by nebytový prostor byl součástí SVJ?
Děkujeme. Petr

ODPOVĚĎ:
Souhlas celého SVJ (nikoliv pouze předsedy, ale formou odhlasování na shromáždění vlastníků) potřebujete v případě, že byste zasahovali do společných prostor a musíte počítat s tím, že pokud budete provádět úpravy, které podléhají ohlášení či povolení stavebního úřadu, mají právo se vyjádřit všichni vlastníci jednotek.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Otevření zařízení služeb v nebytových prostorách SVJ - musí souhlasit předseda SVJ?
- Podmínky pro otevření kavárny v prostrech SVJ - musí souhlasit představenství SVJ?

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Výživné a nemožnost výdělku - mateřská z důvodu dítěte s novým partnerem

S bývalou manželkou máme střídavou péči, soud nám určil výši alimentů, když ještě pracovala. Nyní je už přes 2 roky doma na mateřské, dítě má s novým přítelem a žijí spolu v jedné domácnosti. Díky tomu mi připadají alimenty přehnané, když nemožnost pracovat nevznikla díky mně, ale novému vztahu - rodině. Já tak doplácím do jejich domácnosti a dle mě, snižuji finanční úroveň pro syna u nás. Je možné sčítat jejich finance v domácnosti, popřípadě je možné zrušit alimenty, když jejich domácnost má stále vyšší příjem??? Děkuji, Filip.

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (dítěte), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodičů dítěte). Podle § 915 NOZ má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Pro určení adekvátní výše výživného jsou tedy podstatné finanční a majetkové poměry Vás i Vaší bývalé ženy, o kterých ve svém dotazu téměř nic nepíšete. Při stanovování výše výživného by měl soud zohlednit i příjmy nového partnera, protože jeho příjmy zvyšují životní úroveň Vaší bývalé ženy, současně ale přihlédne k tomu, že má Vaše bývalá žena novou vyživovací povinnost vůči dalšímu dítěti.
Podle § 923 NOZ platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném. Z toho vyplývá, že šance na změnu výše výživného nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů. Pokud se domníváte, že tato situace nastala a výživné, které v současné době hradíte, nepovažujete za adekvátní, můžete se obrátit na okresní soud v místě bydliště dítěte se žádostí o snížení výživného. To, zda budete se svou žádostí úspěšný, bude záležet zejména na finanční situaci obou rodičů. Úplného zrušení výživného ale velmi pravděpodobně nedosáhnete – vyživovací povinnost vůči Vašemu dítěti budete mít do té doby, dokud dítě nebude schopné se samo živit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Alimenty a nemožnost výdělku na mateřské dovolené - dítě s novým partnerem

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Zvýšení alimentů pro nástup do základní školy

2014 mi by soudem stanoveno výživné na narozené dítě 2000, - Kč a na výživu matky 1250, - Kč (nařízeno soudem na 1 rok).
V říjnu 2017 požádala matka prostřednictvím svého právního zástupce o navýšení na 3300, - s odůvodněním, že dítě nastoupilo do školky a že pokud jsem zvládl platit výživné na matku 1250, -, jsem schopen i nyní platit požadovaných 3300, -Kč.
Předpokládám, že matka nastoupila do zaměstnání. S matkou ani dcerou se nestýkám.
Jsem ženatý, mám děti ve věku 15 a 17 let. Obě studují na SŠ.
Naše příjmy:
Můj výdělek cca 20.000 Kč
Manželčin výdělek cca 18.500 Kč
Výdaje měsíčně:
Výživné, energie, hypotéka, živ. poj. , doprava do zam. /školy, školné, rovnátka, léky, sport, internet - 19970, -Kč
Výdaje 1 ročně:
Kroužky, poj. domácnosti, povinné ručení (2auta) : 9.500 Kč
Výdaje jednorázové (aktuálně):
Taneční, řidičský průkaz - syn: 14.000 Kč
Nezapočítal jsem tam náklady na potraviny, těžko se odhaduje.
Nejsem proti navýšení, ale zajímalo by mě, jestli je požadovaná částka s nástupem do MŠ adekvátní. S odůvodněným předpokladem, že se matka vrátila zpět do zaměstnání.
Názor právníka:
- Manželčiny příjmy se nezohledňují při výpočtu výživného.
- Požadavek matky dítěte je přemrštěný.
Děkuji, Marian

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (dítěte), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Ve svém dotazu konkrétně popisujete příjmy a výdaje své domácnosti, ale neuvádíte informace o příjmech a výdajích matky dítěte. Pouze předpokládáte, že matka dítěte opět pracuje. Nevíte ale, zda na celý či částečný úvazek, jaké jsou její příjmy a výdaje. Bez těchto informací ale nelze posoudit, zda je požadovaná výše výživného přiměřená či nikoliv.
Obecně platí, že změní-li se poměry, může soud změnit dohodu nebo rozhodnutí o výživném. Změnou poměrů se rozumí například zvýšení nákladů spojených s výchovou a výživou dítěte (nejčastěji v souvislosti s nástupem dítěte do školy) nebo změna finanční situace jednoho nebo obou rodičů. To, zda bude matka dítěte se svou žádostí o zvýšení výživného úspěšná, záleží také na tom, zda k některé z výše uvedených skutečností došlo od posledního určení výše výživného. Podle § 915 občanského zákoníku pak platí, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Při určování výše výživného by tedy měl soud přihlédnout k tomu, že máte další vyživovací povinnosti k manželce a starším dětem, současně ale vezme v úvahu i příjem Vaší manželky, protože její příjem zvyšuje Vaši životní úroveň. Jak již bylo uvedeno výše, to, zda bude matčina žádost o zvýšení výživného úspěšná, záleží ale také na výši jejích příjmů a výdajů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Zvýšení výživného pro nástup do základní školy
- Vliv příjmů na alimenty, výživné - nástup do základní školy

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Kdo může uzavřít pojistnou smlouvu s klientem

Oslovil mě člověk s nabídkou pojištění. Rovněž oslovil i mé rodinné příslušníky. Jedná se o novou společnost, která existuje okolo tří měsíců. Posléze jsem zjistil, že společnost pro kterou pracuje tento člověk se nezabývá činností zástupců pojišťovny a makléřů podle obchodního rejstříku, ale má předmět podnikání: zprostředkování obchodu a služeb, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
Rád bych se zeptal, zdali v pořádku činnost společnosti a uzavření pojistné smlouvy, pokud nabízí pojištění, když nemají tuto činnost uvedenou v obchodním rejstříku a prezentují ji i na internetu jako činnost této společnosti.
Děkuji, Čeněk

ODPOVĚĎ:
V obchodním rejstříku nemusí být výslovně uvedena činnost týkající se pojišťovnictví, proto i předmět podnikání "zprostředkování služeb" může zahrnovat zprostředkování pojištění.
Zda-li jsou společnost i konkrétní poradce oprávněni nabízet pojištění zjistíte z rejstříku subjektů finančního trhu vedeného u České národní banky, konkrétně na této adrese:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Uzavření pojistné smlouvy subjektem s předmětem podnikání "zprostředkování obchodu a služeb, poradenská a konzultační činnost"

___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Vymáhání nákladů řízení bez zastoupení advokátem

Obracím se na Vás s dotazem ohledně náhrady nákladů řízení. Včera (02.11.2017) jsem vyhrál spor u odvolacího soudu, kde jsem nebyl zastoupen advokátem (ani v prvoinstančním řízení), protože nešlo o nijak důležitou záležitost a nejsem si jist, zda a v jaké výši mi náleží náhrada nákladů řízení.
Náhradu soudního poplatku 3000, - Kč mi odvolací soud přiřkl závěrem řeči, náklady řízení jsem však neuvedl ani v petitu ani u odvolacího řízení. Mám přesto nárok na náhradu nákladů (hotové výdaje), o které by se mělo žádat zvlášť vedle náhrady soudního poplatku? Mám za to, že od 2015 lze žádat náhradu nákladů i v případě, že nejsem u soudu zastoupený advokátem. Nevím však, zda jen sepsat jednotlivé úkony a vyčíslit částku (úkon*300 Kč) a kam žádost o úhradu nákladů adresovat? Jednalo se o žalobu na zrušení nálezu RS (v nálezu stanoveno, aby mi protistrana zaplatila 20 tis. Kč), kterou protistrana podala, soud 1. stupně rozhodl pro protistranu, odvolací soud pak v můj prospěch.
Prosím též o informaci, zda je běžné, aby se v takto nepodstatné záležitosti věcí zabýval NS, kam se protistrana případně může odvolat? Žaloba byla vedena proti vadám v průběhu rozhodčího řízení (nepoučení dle § 118a OSŘ a údajné neoprávněné užití § 36e ZRŘ pro stanovení nákladů), kdy senát odvolacího soudu uvedl, že se v tomto případě vzhledem ke konkrétnímu případu nejedná o závažné pochybení...
Moc děkuji, Hynek

ODPOVĚĎ:
Pokud jste náklady řízení - ve Vašem případě se ale jedná pouze o hotové výdaje (např. cestovné) - neuplatnil před rozhodnutím soudu, nyní už je uplatnit nemůžete. Nemůžete ani žádat žádnou částku za úkon, jelikož částku za úkon právní služby může žádat pouze advokát dle advokátního tarifu. Nejvyšší soud je oprávněn zabývat se dovoláním, které splňuje náležitosti dovolání dle občanského soudního řádu. Spadá to do jeho kompetence. Nelze říct, že je to běžné či nikoliv, pouze je to v pravomoci Nejvyššího soudu a pokud takové dovolání podáno bude, je NS povinen se jím zabývat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Kam poslat žádost o úhradu nákladů soudního řízení - soud bez zastoupení advokátem, právníkem
- Soud bez advokáta a vymáhání nákladů soudního řízení - žádost

___

OBČAN-NÁJMY
- Výpověď nájemní smlouvy pro nemožnosti regulace topení v pronajatých prostorech

Prosím o posouzení možnosti odstoupení od smlouvy z následujícího důvodu:
V domě jsou dvě jednotky, v přízemí ordinace a v 1. patře byt, který užíváme my. Dům má jeden plynový kotel pro obě jednotky a jsou tady sice dva rádoby samostatné okruhy vytápění, ale nedají se samostatně ovládat ani měřit.
Při prohlídce bytu a společných prostor nám pronajímatelem bylo sděleno, že okruhy jsou nezávislé a společný je pouze plynoměr. Proto jsme souhlasili s poměrovým vyúčtováním dle předchozích let podle předložených faktur ordinace za poslední 3 roky, kdy v domě byla pouze ordinace a byt se nevyužíval.
Jak se však na společné schůzce dne 21.9.2017 ukázalo, tyto okruhy jsou nezávislé pouze tak, že se jeden nebo druhý zcela uzavřou na příslušných trubkách. Což je však pro ovládání topení zcela nepoužitelné v praxi. A zcela mění podmínky pro možnost poměrového vyúčtování.
Pronajímatel sice slíbil vyřešit problém, ale do dnešního dne se nic neděje. Kromě jedné návštěvy topenáře.
Okruhy nejdou ovládat jednotlivě dle časových potřeb a tudíž pokud se topí, topí se v celém domě.
To znamená:
1) že se topí u nás nahoře v době ordinačních hodin, tzn. 2-3x v týdnu - zcela zbytečně, my nejsme doma a netopili bychom
2) že se zbytečně topí v ordinaci, kdy potřebujeme topit my, tzn. 5x týdně ráno v brzkých hodinách, kdy my vstáváme, 5 x týdně od odpoledne do večera, kdy už jsme doma z práce
3) že se se topí v ordinaci celý víkend
Navíc je v celém domě pouze jeden termostat umístěný v ordinaci a my jsme odkázáni na nájemce dolní jednotky.
Sdělení pronajímatele, že jsou v domě dva samostatné okruhy topení považujeme za mylnou informaci, a myslíme si, že by šla využít jako důvod pro odstoupení od smlouvy.
Prosím o posouzení, zda je reálná možnost okamžitého odstoupení od smlouvy. Nebo radu, co by se dle smlouvy, dalo pro odstoupení využít. Nebo by šlo z tohoto důvodu vypovědět nájem bez výpovědní doby z titulu hrubé porušení povinnosti pronajímatele?
Pak by nás ještě zajímalo, jestli je nějaká možnost požadovat vrácení provize realitní kanceláři, ať již po realitní kanceláři nebo vymáhat jako škodu po pronajímateli.
Děkuji Nina

ODPOVĚĎ:
Z uvedeného důvodu bych nedoporučovala od smlouvy odstupovat, neboť v daném případě by jistě vznikl velký výkladový spor v tom smyslu, zda tento problém způsobil podstatné nebo nepodstatné porušení nájemní smlouvy a tím pádem zda je v tomto případě vůbec reálné, že by odstoupení bylo po právu. Spíše bych doporučovala podat výpověď s tříměsíční výpovědní dobou (jako podstatné porušení povinností pronajímatele to dle mého názoru chápat nelze) a požadovat po celou dobu slevu z nájmu, jelikož problém s dodávkou tepla podstatně snižuje kvalitu bydlení. Pokud jde o realitní kancelář, její nárok na provizi vzniká zprostředkováním obchodu, není odpovědná za kvalitu toho, co nabízí, to jde k tíži jejích klientů, aby si prověřili kvalitu bytu a poté smlouvu uzavřeli či nikoliv. Proto bych nedoporučovala požadovat provizi zpět.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Výpověď nájmu nájemníkem - nemožnost ztlumení topení, vytápění v pronajatých prostorách

___

RŮZNÉ-STAVBY
- Odmítnutí souhlasu se stavbou sousedem - důvod stínění novou stavbou

Již od 2016 roku řeším rekonstrukci rodinného domu, tedy RD, který jsem dostal, od rodičů. Rodinný dům stojí v Brně Ivanovicich, je to řadová nemovitost a je to jedna část dvojdomků. Nejprve jsme chtěli vše řešit ohlášením stavby. Proto jsme navštívili sousedy seznámili je s dokumentací a záměrem. Jeden souhlasil, druhý na začátku také, ale před podpisem si to rozmyslel.
Snažili jsme se vyjít vstříc různými způsoby. Sousedovi vadí přístavba
do zahrady o rozměrech cca 4x4 m tak, že mu bude stínit.
Nejdříve
jsme snížili přístavbu o celé patro. S tím opět nesouhlasím, měl
požadavek že se chce sejít jeho pán architekt s mým co dělal
dokumentaci. S tím souhlasili a sešli se. Avšak jejich pán architekt
byl velice arogantní a ostrý, kdy nás stavěl si role utlacivatelu že
znehodnotíme jejich bydlení a vyhrožoval tím, že poslední slovo má
soused a že to požene až k soudu a ze nic nepostavíme.
Na popud pana jejich architekta jsme znovu přepracovali projekt a stavbu přesunuli na druhou stranu pozemku. To bohužel bylo taky málo. Tudíž se vše
překlopilo do stavebního řízení.
Během toho jsme nechali vypracovat studii zastínění která byla v pořádku. Nyní jsme ve fázi, kdy jsme měli 17.10.2017 řízení ohledně stavebního povolení, kde si soused pozval opět tohoto pana architekta a vyhrožoval úplně stejně. Pracovnice na úřadě sice řekla že nám povolení vydá, ale oni že se hned odvolají.
Otázka je taková, jaké máme možnosti. Můžou nám to
zdržovat přes soud? Dočetl jsem se ze soudní řízení nemá odkladný
účinek, ale nevím jestli nemůže soud i tak stavbu zastavit.
Rádi bychom založili rodinu ale nechceme dokud nebudeme mít vlastní
bydlení. Jít mám hypotéku i firmu která by to udělala, jen potřebuji
povolení. S přáním hezkého dne Milan

ODPOVĚĎ:
Bohužel možností příliš nemáte. Vaši sousedi mohou tímto způsobem oddalovat získání stavebního povolení. Mají právo podat odvolání proti vydanému rozhodnutí, pokud by bylo odvolání rozhodnuto v jejich neprospěch, mají právo se obrátit na soud a domáhat se přezkumu takového rozhodnutí soudní cestou.

Podání odvolání má odkladný účinek, návrh, aby celá záležitost byla přezkoumána soudem ve správním soudnictví, odkladný účinek nemá, ledaže soud rozhodne o tom, že odkladný účinek přizná.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Stavební povolení a nesouhlas souseda, soud - má soudní řízení odkladný účinek na stavbu?
- Soudní žaloba proti stavebnímu povolení - má odkladný účinek na stavbu, rekonstrukci stavby?
- Žaloba na zrušení stavebního povolení - odklad stavby, odkladný účinek
___

RŮZNÉ-STAVBY
- Stánek u silnice I. třídy - podmínky postavení stánku

Jsem vlastníkem pozemků parc. číslo 858, 1011, 1012 Pozemky se nachází v blízkosti silnice I třídy.
Pozemky jsou vedeny v územním plánu, jako pozemky pro technickou infrastrukturu (výstavba trafostanice, vodojem. atd.) Jsou v zastavitelné části obce, tedy v intravilánu dle přílohy č. 2
Silnice vedoucí ke stavbě společnosti Gasnet dle obrázku č. 3 je ve vlastnictví společnosti Gasnet.
Přes vlastní pozemek parc. číslo 1011 dle obrázku vede plynové vedení do společnosti Gasnet. není zde ale vedeno jako věcné břemeno obr. č. 2.
Moje otázka první.
1) mohu své pozemky využívat a tedy dostávat se přes část silnice kterou vlastní společnost Gasnet? (v případě, že ano a já tam budu mít prodej zeleniny, mohou tam i kupující? )
2) Pokud mi to neumožní, mohu s nimi vyjednávat z důvodu vedení jejich plynového zařízení přes můj pozemek?
3) Na pozemku bych chtěl provozovat stánkový prodej zeleniny. Neporuším tím nějaký předpis, např. ochranné pásmo silnice I třídy?
4) Pokud poruším nějaký předpis, dá se můj podnikatelský záměr legálním způsobem prosadit?
Připomínám, že po celé zemi a to i nedaleko uvedeného místa, je mnoho prodejců zeleniny, kteří stojí v těsné blízkosti vozovek a nikdo je nesankcinuje, jsou tam stále. Můj prodej by byl kultivovaný, že by se odehrával na vlastním pozemku, třeba i oploceném pozemku s možností vjetí vozidla na klidné místo, bez ohrožení dopravy a i s možností vyjetí na silnici I třídy.
Prosím tedy o odbornou odpověď, protože místo jsem zakoupil k tomuto účelu a potřebuji tedy
vyčerpávající informace, které by vedly k možnosti uskutečnění podnikatelského záměru.
Velice děkuji za odpověď Karel

ODPOVĚĎ:
K bodu 1:
V případě, že tato komunikace je jedinou příjezdovou cestou k Vašim pozemkům, a nepodaří se s vlastníkem této komunikace dohodnout se na tom, že komunikaci budete užívat, je možné se domáhat přes soud povolení tzv. nezbytné cesty, kdy soud může rozhodnout o tom, že i když vlastník komunikace nesouhlasí s tím, abyste jeho komunikaci užíval, tak Vám musí toto užívání na základě rozhodnutí soudu umožnit. Primárně je ale samozřejmě ideálnější varianta se dohodnout. V případě Vašich zákazníků, pokud by nedošlo k dohodě s vlastníkem komunikace, bude soud posuzovat, zda je toto nezbytné pro využití pozemků či nikoliv.
K bodu 2:
V případě plynového potrubí, pokud je toto zřizováno v rámci podnikatelské činnosti osoby v plynárenském odvětví, je zde povinnost zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti (Vašeho pozemku) nebo její části pro účel vedení takového potrubí a přístupu k němu. Tuto povinnost stanovuje přímo energetický zákon. Pokud bylo takové potrubí zřízeno bez zřízení věcného břemene, nebyla dodržena zákonem stanovená povinnost.
K bodu 3:
Pokud je daná komunikace ve vlastnictví soukromé osoby, jedná se o účelovou komunikaci, u které zákon žádná ochranná pásma nestanovuje.
K bodu 4:
Zde záleží na konkrétních okolnostech a nelze dopředu paušalizovat. Pokud si nejste jistý tím, co všechno musíte splnit pro provoz takového stánku (např. i z pohledu živnostenského zákona), doporučuji se obrátit s dotazem na příslušný úřad.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Plynové vedení bez věcného břemene - je povinnost dopravce plynu zřídit věcné břemeno?
- Služebnost na plynovod na soukromém pozemku - je dopravce povinen služebnost zřídit?

___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Výpověď zaměstnancem pro nezvládání práce - výpovědní lhůta, informace

Jsem ročník 1957, invalidní důchodce. Protože pobírám důchod druhého stupně, byl jsem nucen chodit do zaměstnání a přivydělat si částku k důchodu. Protože i přes mé vypětí všech sil i psychiky po devíti měsících jsem práci nezvládal, byl jsem nucen opět navštívit lékaře, který mi vypsal pracovní neschopnost, tedy neschopenku. Nyní jsem v nemocenském stavu. Nevím co se mnou bude dál. Nastane doba, kdy mi bude muset paní doktorka neschopenku ukončit a já nevím, protože nejsem již schopen do práce nastoupit, zda můžu dát v zaměstnání výpověď v nemocenském stavu a poté se nahlásit na ÚP.
Děkuji mockrát za odpověď Daniel.

ODPOVĚĎ:
V průběhu pracovní neschopnosti je možné ukončit pracovní poměr ze strany zaměstnance. Nicméně ze zákona o zaměstnanosti plyne, že se uchazečem o zaměstnání nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou je uznána dočasně neschopnou práce. Postup by tedy měl být takový, že před ukončením pracovní neschopnosti podáte výpověď, následně po ukončení výpovědní doby bude ukončena i pracovní neschopnost a Vy se přihlásíte na Úřadu práce.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Výpověď ze zdravotních důvodů zaměstnancem v pracovní neschopnosti - nezvládání práce

___

RŮZNÉ-STAVBY
- Zbourání rodinného domu spojeného společnou střechou bez rozdělovací příčky na půdě mezi domy

Mám dotaz, zda stavební úřad může povolit odstranění sousední stavby, ačkoliv byly vzneseny v průběhu řízení námitky, že odstranění sousední stavby způsobí zásadní nepřiměřené omezení a ohrožení mých práv a oprávněných zájmů souvisejících s vlastnictvím mého domu, který sousedí s domem, který má být odstraněn, neboť oba domy jsou navzájem stavebně propojeny společnou průběžnou střešní konstrukcí a dělicími středovými příčkami, neboť tyto domy byly chybou úředníka zapsány pod samostatnými čísly popisnými, ačkoli nebyly předem stavebně odděleny středovou štítovou zdí, která byla jednou z podmínek pro rozdělení původního domu.
Dělení proběhlo jen geometricky a čára rozdělení protíná dělicí středové příčky navíc ještě šikmo, takže se nedá říci, že dělí středové příčky rovným dílem.
Omezení svých práv v užívání mého domu spatřuji v tom, že pokud dojde k odstranění sousedního domu dle projektové dokumentace, sousední dům nebude odstraněn zcela, ale část jeho střechy, v délce asi 1m zůstane jako pokračování mého domu nad cizím pozemkem, taktéž část středových příček, které patří nyní k odstraňovanému domu, nebude odstraněna, bude na pozemku souseda a tyto části navíc budou stále ve vlastnictví majitelů odstraňovaného domu, to znamená, že nebudu moci svobodně nakládat se svojí nemovitostí-třeba v provádění oprav a úprav na částech domu ve výše uvedených částech.
Přestože tyto námitky byly vzneseny při řízení se SÚ, nebyly respektovány a SÚ odstranění stavby povolil. Podal jsem odvolání ke krajskému SÚ, ale ani ten toto nevzal v potaz a ve svém ROZHODNUTÍ odstranění stavby povolil.
Protože se cítím být jednáním SÚ poškozen a proti ROZHODNUTÍ se nelze odvolat, mám tedy dotaz, zda SÚ neporušil má práva dané OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM, protože si myslím, že řízení o odstranění stavby mělo být přerušeno do doby vyjasnění majetkoprávních vztahů a mělo pokračovat až po vydání souhlasných stanovisek majitelů obou nemovitostí.
Pokud tedy SÚ nepostupoval v rovině zákona, jak a kde se mohu dožadovat svých práv? Za odpověď děkuji, Roland.

ODPOVĚĎ:
Stavební zákon nepodmiňuje vydání povolení k odstranění stavby vydáním souhlasných stanovisek (prohlášení). Nicméně to neznamená, že nemáte již další možnosti obrany.
V případě, že jste neuspěl ani u krajského úřadu, je možné podat žalobu k soudu ve správní soudnictví, konkrétně žalobu proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. Žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy Vám bylo rozhodnutí oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem. Podání žaloby bohužel obecně nemá odkladný účinek – tzn. že Váš soused je až do doby rozhodnutí daného soudu oprávněn postupovat dle vydaného povolení k odstranění stavby, můžete ovšem o odkladný účinek soud požádat.
Soud přizná žalobě odkladný účinek, pokud výkon napadeného rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu) by znamenal pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
Dále je možné se obrátit na ombudsmana a podat podnět k prošetření postupu stavebního úřadu – zda nedošlo k porušení zákona – kontakt a podrobnosti naleznete zde: www.ochrance.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Jak zbourat domy spojené společnou střechou bez dělicí příčky na půdě - právní pohled

___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Prodej bylin, bylinek, bylinných směsí - zákony, vyhlášky

Děláme bylinné směsi. A ti, co nám plní čaje, poslali odkaz na nějaký zákon, podle kterého je možný použít jen určitá procenta - tam bychom se vešli. Ale mnoho bylin tam chybí. Navíc místo aktuální pampelišky je napsaná smetánka lékařská, zákon podepsal pan Lux a je velmi starý. Je ještě platný? Jde o:
"Vyhláška č. 330/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny"

ODPOVĚĎ:
Vyhláška je stále platná, nicméně nevím, zda máte její aktuální znění, mohla být od roku 1997 novelizována. Aktuální znění naleznete na internetu na stránkách www.portal. gov.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Platnost vyhlášky č. 330/1997 Sb. o prodeji bylin, bylinných přípravků

__

RŮZNÉ-STAVBY
- Jak zabránit odstranění valu zeminy mezi podnikem a zástavbou rodinných domů? - protihlukový účel

Jsem vlastníkem RD v obytné zóně, kde za mým plotem začíná komerční zóna. 2007 pozemky koupila firma, která se tam rozhodla postavit mrazírny, sklady atd. Vzhledem k tomu, že toto se nám ani jiným obyvatelům nelíbilo, měli podmínku oddělit obytnou zónu od komerční zemním valem s osázením dřevin. K výstavbě valu došlo. Dřeviny byly osázeny jen z části - v místech kde hala mrazírem sousedí s ploty rodinných domů, což my nejsme, my sousedíme s předmětným valem. V minulých dnech došlo majitelem mrazíren k odstranění části valu (za naším pozemkem) s tím, že hodlá na místě realizovat parkoviště pro kamiony a potřebuje plochu zvětšit. Vyzvali jsem stavební úřad k prověření, po osobní návštěvě jsme ale s hrůzou zjistili, že v plánech podle kterých došlo ke kolaudaci plochy není zakreslen předmětný val a tudíž má majitel možnost val odstranit.
2007, kdy se řešily podmínky - jak bude prostor za "našimi" ploty vypadat jsme na jednání byli osobně a nákresy jsme tedy viděli. Nyní jsou ale jiné. Paní na úřadě připustila, že pokud se jednalo v terénu, mohlo se nahlížet jen do orientačních nákresů, nemuseli jsme tedy vidět finální verze.
S odstraněním valu nesouhlasíme ani my, ani sousedé, sloužil i jako protihluková stěna z mrazíren, nyní je plocha otevřená a hluk výraznější. Celou situaci řešíme jako sousedé i mezi sebou, bylo svoláno místní šetření, kde nám ale paní ze stavebního úřadu, tedy SÚ sdělila, že na místě může akorát řešit proč tam předmětný val byl, když podle plánu nemá být. Takže přesně to, co nepotřebujeme. Rádi bychom docílili zachování valu a osázení stromy.
Mé otázky zní:
1.) existuje zákon, kde se hovoří o snížení hodnoty nemovitosti z důvodu které jsem výše uvedla - výstavby parkoviště, nepřiměřeného hluku apod. ? zvažujeme v příštích letech prodej,
2.) jak nyní postupovat aby byl zachován val (obávám se, že lidská domluva není možná, val již odstranil a v úpravách pokračuje) - telefonicky nám jednatel společnosti dal jasně najevo, že pozemek kupoval za účelem výstavby parkoviště a to tam bude,
3.) zelená zóna, která oddělovala obytnou zónu od komerční byla územním plánem zrušena, dle sousedů se údajně může jednat o zájmy obce a s. r. o. Před zmiňovanými 10 lety a dřívě tam zelená zóna byla a starosta vždy na různých zasedáních potvrzovla, že tak to zůstaně. Nyní jsme zjistilili, že tomu tak není. Máme dát podnět k prošetření korupce na OÚ?
Jak byste prosím postupoval, co byste nám navrhla, jak pokračovat?
Děkuji Helena

ODPOVĚĎ:
1) Takový zákon neexistuje. V případě výstavby máte jako vlastník sousedního pozemku práva v územním řízení a stavebním řízení a záleží tak na každém, zda tato práva uplatní či nikoliv, popř. v jakém rozsahu.
2) Je zde možnost domáhat se náhrady vzniklé újmy u civilního soudu. Občanský zákoník totiž stanovuje: Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.
3) Opět pro změnu územního plánu platí to, co pro územní/stavební řízení: dotčené osoby mají dle stavebního zákona práva podílet se na změně (posouzení změny) územního plánu, pokud tato práva nevyužijí, jde to k jejich tíži. Prošetření jednání je možné, nicméně starosta (jako orgán obce) nerozhoduje o změně územního plánu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Jak zabránit odstranění protihlukového valu zeminy mezi firmou a rodinnými domy (zástavbou rodinných domů)

 

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.


 

OBČAN-BYDLENÍ
- Plíseň na oknech bytu bytového družstva - kdo je odpovědný za stav a tepelné mosty na okně?
- Odpovědnost bytového družstva za plíseň v bytě - tepelné mosty

Jsem členkou bytového družstva. Kdo se má starat o okna? Moje se celou zimu mlží, kolem vzniká plíseň. Mohu žádat opravu (např. výměna skla za dvojsklo s meziskelní fólií), nebo okno patří uživateli bytu a musím si to zajistit a hradit sama? A druhý dotaz - komu patří balkon a jeho příp. opravy? Hradím a zajišťuji je já nebo BD?
Ptám se, zda když se mi v družstevním bytě mlží okna a v důsledku toho je kolem oken plíseň a opadává omítka, zajišťuje, event. hradí opravu bytové družstvo nebo to musím zaplatit já (dle odborníků pomůže výměna skel za jiný typ). Děkuji. Petra.

ODPOVĚĎ:
Tuto otázku by měly jednoznačně stanovit stanovy BD, nicméně za situace, kdy se nejedná o běžné opotŕebení - např. zaseknutá klika na otvírání apod. , by opravy jak oken, tak balkónu, měly být hrazeny z fondu oprav a nikoliv přímo z finančních prostředků nájemce družstevního bytu.

__

TRESTNÍ-TRESTY
- Nezapočítání podmíněného trestu do trestu odnětí svobody, vězení
- Nevedení řádného života a nezapočtení podmíněného trestu do trestu odnětí svobody

Příteli skončil podmíněný trest 18.5.2017. O necelý měsíc déle byl u soudu za jiný čin, kde mu připočetli již skončenou podmínku a díky tomu se dostal do vězení. Můj dotaz je, jestli soud konal správně, když mu k novému trestu připočítal ukončenou podmínku. Děkuji Ilona

ODPOVĚĎ:
Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná.
Pokud došlo ke spáchání dalšího trestného činu ve zkušební době, nedošlo ke splnění podmínky „vedení řádného života“. Pokud došlo ke spáchání dalšího trestného činu po uplynutí zkušební doby, nemělo by být přihlíženo k předchozí podmínce, jelikož platí: Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odpovědnost za škodu způsobenou družstevním bytem - vytopení vodou
- Kdo platí škodu z družstevního bytu - vytopení vodou

Vlastním byt v bytovém domě, kde jsou i byty družstevní. 1.8.2017 došlo k mému opětovnému vytopení bytem nade mnou. Majitel je družstevník a říká, že to není jeho chyba, že od něj voda netekla. Družstvo říká, že žádnou závadu nenašlo. Mě jako majiteli bytu vznikla škoda a zajímalo by mě, kdo za to nese zodpovědnost a jak tuto situaci mám řešit. Děkuji Gábina.

ODPOVĚĎ:
Je otázkou, z jakého důvodu k vytopení došlo. Jestli jde o vytopení např. ze stupaček nebo o vytopení např. díky pračce. Pokud se každý odpovědnosti zříká, bylo by namístě oslovit stavaře, který by byl schopen zjistit, co je původce vytopení. Pokud se jedná o pochybení majitele bytu nad Vámi, pak je odpovědný on, pokud se jedná o vytopení např. díky špatným stupačkám, mělo by opravu Vašeho bytu hradit družstvo. Doporučuji tedy napřed napsat doporučený dopis na družstvo, družstvo se tím musí zabývat. Pokud se zřekne odpovědnosti, pak stejný postup vůči majiteli bytu nad Vámi. Pokud i ten bude reagovat negativně, oslovte stavaře a pak se případně obraťte na soud s žalobou o náhradu škody proti viníkovi.

___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Trestní oznámení - pomluva, křivé obvidnění

Chtěla jsem se zeptat jak a kam podat trestní oznámení za křivé obvinění za pomluvu? Má dcera z prvního manželství mne obvinila z krádeže a že mě vyšetřuje policie, což není pravda a oznámila to mému druhému bývalému manželovi a ten to používá u soudu při rozhodování o svěření děti do péče. Děkuji, Šárka.

ODPOVĚĎ:
Způsoby podání trestního oznámení a místa kde je možné podat trestní oznamení vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/to/

__

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Pracovní doba v jednosměnném provozu
- Jak dosáhnout změny pracovní doby - práce denně až do večera
- Práce zaměstnance denně až do večera - jak dosáhnout změny pracovní doby?
PRÁCE-PLATY, MZDY
- Odebrání docházkového bonusu pokud jde zaměstnanec k lékaři - je to v pořádku?

Pracuji ve firmě jako kmenový zaměstnanec už téměř 8 let a s příchodem nového zákazníka nám začali zlé časy. Alespoň pro zaměstnance. Naši pracovní doba je od 9:30 hod a další týden od 10:00 hod. Firma tomu říká jednosměnný provoz. Takže domů chodíme pořád až večer. Nakolik pracujeme 8 a půl hodiny. Ovšem pokud máme přesčas-předčas co firma od nás vyžaduje téměř vždy to je těch 8 hodin do týdne tak jsme v práci i víc. Nic se nedá stihnout. Nemáme čas na vyřizování na lékaře, třídní schůzky a hlavně na naše rodiny a děti. Chci se zeptat zda je v pořádku a můžou nám nařizovat takovou pracovní dobu a ještě ji nazývat jednosměnným provozem.
Nepomohlo ani to že jsme požádali naše odbory o pomoc, také je vedení firmy sfouklo s tím že zákazník je tak spokojený a nic se měnit nebude. Co můžeme dělat a je vůbec nějaká možnost? Vedení pořád jen opakuje že pokud to někomu nevyhovuje může si dotyční osoba podat výpověď. Ale to není vůbec fér po těch letech abych si sama dala výpověď a tím se připravila o odstupné. V neposlední řadě je důležité zdůraznit že pokud musíme k lékaři, nebo na úřad tak nám nezbývá nic jiného jenom si vzít dovolenou. Což není správné, nakolik dovolená má sloužit na odpočinek a ne vyřizování a běhání po úřadech které jindy při té pracovní době není možné stihnout.
Já vím že k lékaři můžeme i na propustku teda paragraf ale tou už u nás přicházíme automaticky o docházkový bonus teda 1500 Kč/měs. o které si většina zaměstnanců nemůže dovolit přijít. Děkuji. Vlasta

ODPOVĚĎ:
Podle § 81 odst. 1 zákoníku práce pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Rozvržení pracovní doby je výhradní právo a odpovědnost zaměstnavatele. Záleží tedy pouze na zaměstnavateli, zda pracovní doba bude rozvržena rovnoměrně či nerovnoměrně, jak dlouhý bude pracovní týden, jaký bude pracovní režim, kdy bude stanoven počátek a konec pracovních směn, jaký bude nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu atd.
Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, musí zaměstnavatel ve smyslu § 99 o rozvržení pracovní doby rozhodnout po projednání s příslušným odborovým orgánem. Zaměstnavatel, u kterého odborová organizace nepůsobí, rozhoduje o rozvržení týdenní pracovní doby samostatně.
Toto však neplatí, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem na rozvržení pracovní doby, popřípadě na stanovené týdenní pracovní době či jiných podmínkách, dohodne v pracovní či jiné smlouvě. Podmínky o pracovní době sjednané mezi stranami v pracovní smlouvě nelze měnit jednostranně, a to ani s ohledem na ustanovení zákoníku práce - takováto změna je možná pouze na základě dohody účastníků o změně sjednaných pracovních podmínek.
Ošetření u lékaře patří mezi zákonem uznané překážky na straně zaměstnance, na které má zaměstnanec nárok. Pokud zaměstnavatel takovou návštěvu lékaře umožní, jsou další podmínky v jeho kompetenci (nevyplacení docházkového bonusu), pokud stanovené podmínky uplatňuje rovnoměrně na všechny zaměstnance a nedochází tak k diskriminaci.

__

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Mateřská pro otce dítěte - podmínky
- PPM pro otce dítěte - podmínky
- Peněžitá podporav v mateřství pro otce dítěte - podmínky
FINANCE-DANĚ
- Daně, zdanění PPM
- Daně, zdanění mateřské
- Daně, zdanění peněžité podpory v mateřstí

Mám termín porodu únor 2018, jako nezaměstnaná nemám nárok na mateřskou, už nejsem ani v ochranné lhůtě, ale manžel by nárok měl. Víme, že mu ale musí zaměstnavatel vystavit ještě jinou smlouvu - novou pracovní pozici, na kterou by mohl dále pracovat. Jak to pak bude po ukončení pobírání peněžité podpory v mateřství PPM, kdy bude mít vlastně u zaměstnavatele dvě smlouvy? Která se zruší?
A jak se pak PPM u manžela uvádí do daňového přiznání? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Pokud nemáte jako matka nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou), může o ni od počátku 7. týdne po narození dítěte žádat otec dítěte. V takovém případě je zapotřebí dostavit se společně na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště, kde uzavřete dohodu o tom, že Váš manžel přebírá péči o dítě. Aby nárok na PPM vznikl, musí tato péče trvat alespoň 7 kalendářních dní po sobě jdoucích. Během této doby Váš manžel nesmí pro zaměstnavatele vykonávat stejnou práci, ze které mu plyne nárok na PPM. Pokud by chtěl pro zaměstnavatele pracovat a současně pobírat PPM, musel by na dobu pobírání PPM uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP), ve které bude uveden jiný druh práce než v manželově pracovní smlouvě. Pokud zaměstnavatel bude ochoten s Vaším manželem takovou dohodu uzavřít, pak bude Váš manžel moci současně pracovat a pobírat PPM. Dobu platnosti takové dohody je možné sjednat na dobu určitou – například tak, že dohoda se uzavírá na dobu, kdy bude Váš manžel pobírat PPM. Po vyčerpání PPM sjednaná doba uplyne a Váš manžel bude mít nadále platnou pracovní smlouvu.
Co se týče případného danění peněžité pomoci v mateřství, PPM patří mezi příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny, takže se nemusí uvádět v daňovém přiznání.

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vypořádání majetku SJM při rozvodu - manželka nikdy nepracovala
- Výživné při účelovém studiu - potomek se přihlásil na VŠ jen kvůli alimentům

Bratr se rozvedl 07/2015, teď se čeká na soud ohledně majetku/bytu. Švagrová celou dobu trvání manželství (24let) nikde nepracovala, do manželství nepřispívala. Je zdravá. Ani nechtěla být na pracáku, zdravotní a sociální pojištění ji platil bratr. Teď se bojí, že o byt přijde. Může soud přiřknout byt švagrové, aby bratra vyplatila? Ona stejně nemá z čeho.
Mají 2 syny, mladší studuje, bratr mu platí výživné. Starší maturoval 05/2014 a od té doby taky nikde nepracoval, je zdravý. Dostal od bratra k 18. narozeninám našetřenou pojistku, z té doteď žil. Peníze už nemá, tak se přihlásil na VŠ a bratra dal k soudu ohledně placení výživného. Má na to nárok, když nejde o nepřetržité pokračující studium? Navíc vztahy mezi nimi nejsou vůbec dobré, s bratrem nemluví, ani nepozdraví. Zatím žijí všichni v jedné domácnosti. Děkuji a přeji pěkný den, Vilma.

ODPOVĚĎ:
Pokud je byt součástí SJM, může jej soud přikázat do vlastnictví kteréhokoliv z manželů, a to po výsledku provedeného dokazování. Zvažuje různé okolnosti, mimo jiné i možnosti bývalých manželů na vyplacení druhého. Proto se nelze nyní zodpovědně vyjádřit k tomu, komu soud byt do vlastnictví přikáže.
Pokud jde o výživné, pak zákon i v tomto případě umožňuje, aby bylo o výživné požádáno, nicméně také provádí rozsáhlé dokazování, tedy zkoumá důvody, proč nebylo studium navazující (zdravotní stav, nedostatek financí na studium, . apod...). Pokud je to skutečně tak, že syn tři roky nepracoval, pak má na určení výživného soudem velmi malou šanci a spíše se kloním k tomu, že jeho návrh bude zamítnut.

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Výše příspěvku na živobytí - výpočet
- Podle čeho se počítá příspěvek na živobytí od ÚP

ÚP ČR, tedy úřad práce České republiky mi chce snížit příspěvek na živobytí na existenční minimum, protože nevykonávám veřejnou službu ze zdravotních důvodů. Doložil jsem však emailovou korespondenci s potenciálními zaměstnavateli dle par. 12 zák. 111/2006 Sb. Mám za to, že mám nárok na zvýšení částky na živobytí dle par. 25 zák. 111/2006. S ÚP aktivní komunikuji a projevuji součinnost. Poraďte mi prosím. Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Výše příspěvku na živobytí se odvíjí od částky živobytí. Podle § 24, odst. 1, písm. f) zákona o pomoci v hmotné nouzi činí částka živobytí u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, částku existenčního minima. Zvýšení částky živobytí podle § 25 – 28 této osobě nenáleží. Toto ustanovení se nevztahuje na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (§ 11, odst. 3), osobu s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osobu prokazatelně se účastnící na projektech organizovaných krajskou pobočkou úřadu práce, osobu, která je výdělečně činná, osobu, která je invalidní ve druhém stupni, a osobu, která vykonává veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně.
Jestliže nepatříte mezi osoby, na které se výše uvedené ustanovení nevztahuje, zákon o pomoci v hmotné nouzi vyžaduje výkon veřejné služby v uvedeném rozsahu, jinak dojde ke snížení částky živobytí na částku existenčního minima. Vámi projevená snaha o zvýšení příjmu vlastní prací dle § 12 téhož zákona, na kterou se ve svém dotazu odvoláváte, k zachování částky živobytí ve výši životními minima bohužel nestačí.

___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Útulek pro zvířata s transparentním účtem - podmínky
FINANCE-DANĚ
- Dary pro útulek a EET - je nutná EET pokladna?

S kamarádkou amatérsky pomáháme v našem městě opuštěným a toulavým kočkám, které jsou hladové a nemocné. Ale den ode dne zjišťujeme, že situace je mnohem horší a počet tvorů, kterým je potřeba pomoci je větší než jsme myslely a samy to už nezvládáme. Proto jsme se rozhodly, založit nějakou organizaci, abychom o pomoc mohli požádat i jiné občany. Chtěla jsem se zeptat, jakou organizaci by jste nám doporučili založit? Když chceme zřídit transparentní účet, pořádat bazárky, vystoupení apod. kde výtěžek půjde na účet a bude použit na nákup potřebného.
A musíme k tomuto prodeji mít EET? Vím, že je nadační fond, obecně prospěšná činnost, občanské sdružení. Nevím, které je pro náš účel nejvhodnější.
Prosím vás, můžete mi poradit a případně poslat vzory tiskopisů k založení? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Pro Vámi popsaný účel doporučuji založit spolek dle ust. § 214 a následující občanského zákoníku. K jeho založení je třeba nejméně 3 osob. Založení dle stažených vzorů nedoporučuji a zhotovení potřebných dokumentů svěřte odborníkovi, nejlépe advokátovi. Seznam advokátů naleznete zde:
www.advokatikomora.cz
Ohledně EET je třeba uvést, že bude rozhodovat konkrétní charakter příjmů. Příjmy z hlavní činnosti (nevýdělečné) nebudou podléhat evidenci, neboť se nebude jednat o podnikání. Pokud budete pravidelně pořádat bazary či vystoupení, pak se bude jednat již o vedlejší podnikatelskou činnost. V tomto případě by bylo nutné zejm. příjmy evidovat.
Na druhou stranu platí, že EET nepodléhají příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, Dle aktuální metodiky finanční správy se jedná o příjmy do 300.000,- Kč z celkových příjmů za rok.
Více informací k evidování tržeb neziskovými subjekty můžete také nalézt na oficiálních stránkách EET:
http://www.etrzby.cz/cs/neziskove-subjekty
__

PRÁCE-DOVOLENÁ
- Hromadná dovolená ve veřejně prospěšném spolku a §220 Zákoníku práce
- Hromadná dovolená - kolik dnů, týdnů maximálně?

Hromadná dovolená - v zákoníku práce § 220 jsou přesně definovány možnosti čerpání hromadné dovolené, které zní: „Zaměstnavatel může v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců určit hromadné čerpání dovolené, jen jestliže je to nezbytné z provozních důvodů; hromadné čerpání dovolené nesmí činit více než 2 týdny a u uměleckých souborů 4 týdny. “
V našem veřejně prospěšném spolku - v redakci online deníku invArena - zaměstnáváme celkem 3 zaměstnance, všichni zdravotně postižení. Všichni si přáli dovolenou po celý květen a červen 2017. V dubnu si to všichni tři zaměstnanci napsali do plánu dovolených a o dovolenou zažádali. Zaměstnavatel jim vyhověl, tedy já jako statutární zástupce spolku. Na ty dva měsíce, kdy si všichni tři zaměstnanci vzali dovolenou, jsem si zajistil na dohodu o pracovní činnosti na 1 hodinu denně zdravého člověka, jenž by zajišťoval nezbytný základní chod redakce, a odváděl jsem na jeho příjem 15% daň jak za květen, tak i za červen.
Prosím o odpověď, zda tento postup není v rozporu s ustanovením zákoníku práce § 220, jenž se týká hromadné dovolené? Rád bych měl personální agendu v pořádku, aby při případné kontrole třeba inspekce práce nebyl
tento postup prohlášen za protizákonný a nemuseli jsme platit pokutu či nedostali jinou sankci. Je tedy hromadná dovolená skutečně ve všech případech limitovaná na
maximálně 2 týdny či zda tento paragraf se nevztahuje na případy, kdy zaměstnanci sami chtějí hromadnou dovolenou více týdnů než 2 týdny? Odvrátí případně ten 1 člověk zaměstnaný na dohodu o pracovní činnosti
po dobu dovolené všech tří kmenových zaměstnanců riziko, že by mohla inspekce jejich dovolenou považovat za hromadnou s tím, že trvala nezákonně více než dva týdny? Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se nejedná o hromadnou dovolenou ve smyslu § 220 zákoníku práce. Hromadnou dovolenou nařizuje zaměstnavatel, jestliže je to nezbytné z provozních důvodů. Omezení takové dovolené na 2 týdny bylo provedeno proto, že při nařízení dovolené nelze přihlížet k individuálním potřebám zaměstnanců.
Vy jste dovolenou nenařídil, naopak jste vyšel vstříc potřebám Vašich zaměstnanců. Ustanovení § 220 se na Vás proto nevztahuje.

__

OBČAN-BYDLENÍ
- Okamžitá výpověď nájmu nájemcem - plíseň v bytě
- Oprávněnost výpovědi nájemní smlouvy - plíseň, plísně v bytě

Pronajímám byt jehož nájemník mi dnes (12.10.2017) poslal výpověď nájmu z následujících důvodů:
"Bohužel jsme nuceni z hygienických a ze zdravotních důvodů ukončit nájem v bytě. V této bytové jednotce se i přes veškerou snahu o větrání atd. vytváří rozsáhlá plíseň na zdech, nábytku, oblečení, odpadávají kusy zdí, malby a vlhkost se vysráží i na podlaze zadních místností tak, že některé dny
když přejedete dlaní po podlaze, máte dlaň mokrou jako po umytí, atd.
U mě už se začali projevovat dýchací i jiné zdravotní problémy a přišel jsem díky rozsáhlé plísní o značné množství oděvů a části nábytku - viz foto v příloze. Chtěl bych Vás tedy požádat o ukončení nájemní smlouvy již teď k 30 dni měsíce září 2017. Nevím, jak se to řeší s vratnou kaucí. Ve smlouvě sice stojí, že ukončení se musí nahlásit 3 měsíce předem, ale v tomto případě je být opravdu neobyvatelný a zdraví velmi závadný. "
Nájemník se nastěhoval 2013, byt byl po celkové rekonstrukci včetně sanace zdiva. V polovině roku 2013 mi poslal mail, že v bytě je vlhkost a děkuje za případnou pomoc. Od té doby se neozval - až nyní po 4 letech, takže jsem vycházela z toho, že je vše v pořádku. Zjistila jsem také, že záruka za provedené sanační práce uběhla před krátkou dobou, tj. 21.8.2017.
Jak mohu nyní prosím postupovat? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Podle § 2287 OZ "Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval." To je v podstatě jediné ustanovení, které řeší ukončení nájmu výpovědí ze strany nájemce. Je rozhodné, jakou máte výpovědní lhůtu stanovenou ve smlouvě, pokud ji nemáte, pak zde platí tříměsíční výpovědní lhůta. Pokud chce nájemce nájem ukončit dříve, záleží pouze na Vaší vůli, zda s tím budete souhlasit. Jistotu máte právo vrátit ve lhůtě, která byla smlouvou stanovena. Pokud se byt stává neobyvatelným, měla byste z pozice pronajímatelky nájemci poskytnout slevu na nájmu. Bohužel jako majitelka bytu jste za jeho stav odpovědná a pokud by byly podmínky pro reklamaci prací (sanace, ...), nemůžete argumentovat tím, že jste o tom nevěděla. Slovy zákona - Jako pronajímatelka jste měla možnost kdykoliv byt kontrolovat.

___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Výpověď s odstupným bez proplacení dovolené - vymáhání proplacení dovolené
- Neproplacení dovolené při výpovědi s odstupným - vymáhání proplacení dovolené

Zaměstnavatel se mnou i ostatními zaměstnanci ukončil pracovní poměr a vyplatil nám tříměsíční odstupné. Po dobu trvání pracovního poměru jsem nevyčerpal 31 dnů dovolené a zaměstnavatel mi je ani neproplatil. Mám ještě nějakou možnost proplacení této dovolené, když pracovní poměr byl již ukončen? Mohu se například obrátit na soud nebo nějakou instituci zabývající se těmito věcmi?
Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Při ukončení pracovního poměru měla být nevyčerpaná dovolená "proplacena." Pokud k tomu nedošlo, jedná se o nevyplacení části mzdy, tedy o jednání v rozporu se zákonem. V takové situaci je možné obrátit se na soud, pokud ještě neproběhla 3letá promlčecí doba.

___

OBCHOD-REKLAMACE
- Závadná voda ve studně - skrytá vada nemovitosti
- Zdravotně závadná voda ve studni u koupeného domu - skrytá vada nemovitosti
- Skrytá vada koupené nemovitosti - špinavá voda ve studni, vrtu

V letošním roce (2017) jsme koupili dům. Po nastěhování jsme si nechali udělat rozbor vody z vrtu. Výsledky rozboru: voda nejenže není pitná, ale navíc obsahuje určité látky v takových hodnotách, které bez speciálního filtru znemožňují její užívání pro běžný chod domácnosti (sprchování, vaření, praní, provoz myčky ad.). Cena speciálního filtru je řádově v desítkách tisících korun (počáteční investice) a další pravidelné náklady jsou spojené s výměnou filtrů a údržbou filtračního zařízení. Zjistili jsme, že prodávající o tomto problému s vodou zcela jistě věděla (informaci měla od stavební firmy), avšak nás na něj neupozornila. Jedná se o skrytou vadu nemovitosti? Jakou máme možnost obrany? Jak doporučujete tuto situaci řešit? Pokud bychom o tomto problému, který znemožňuje běžné užívání nemovitosti, věděli, nemovitost bychom nekoupili. Předem Vám velmi děkuji za odpověď. Děkuji, Hana.

ODPOVĚĎ:
Podobný případ řešil Nejvyšší soud v řízení pod sp. zn. 33 Cdo 670/2012, rozhodnutí k dispozici je zde:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F68CB0820E29D6E7C1257BB80040464E?openDocument&Highlight=0,

Z tohoto rozhodnutí vyplývají pro Vás dva závěry.
1)
Okolnost, zda je rodinný dům připojen k vodovodu pro veřejnou potřebu, je okolností, kterou lze zjistit při obvyklé pozornosti při prohlídce domu. V případě, že dům takovou vodovodní přípojkou nedisponuje, je výrazem běžné opatrnosti kupujícího, že si - za předpokladu, že se z jeho strany jedná o požadovanou vlastnost nemovitosti, o jejíž existenci (a to je podstatné v souzené věci) nebyl ze strany prodávajícího ujištěn - jakost vody ověří, případně, že si napojení domu na zdroj pitné vody vymíní. Neučiní-li tak, nelze takový nedostatek považovat za vadu.
Z tohoto vyplývá, že jste si jakost vody měli ověřit před uzavřením kupní smlouvy, pokud jste o ní nebyly prodávající ujištěni.

2)
Pokud prodávající kupující před uzavřením kupní smlouvy ujistil, že voda z vlastního zdroje je pitná (resp. ve vašem případě vhodná pro chod domácnosti) a vyšlo-li následně najevo, že toto ujištění prodávajícího je nesprávné, nastupuje odpovědnost prodávajícího za vady.
Vůči prodávající je tak možné uplatňovat nároky za vadné plnění pouze v případě, že vás ujistila o kvalitě vody (pitná, pro chod domácnosti). Pak by bylo možné požadovat slevu z kupní ceny i v řádech statisíců v závislosti na výši kupní ceny.

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Investice do rekonstrukce bytu partnera a rozchod vztahu
- Investice do rekonstrukce bytu partnerky a rozchod vztahu
- Vymáhání investic do bytu, domu, nemovitosti partnera, partnerky, druha, družky

V dubnu 2017 jsem se rozešla s partnerem po 18letém vztahu, ze kterého máme dvě děti, 9 a 11 let. 2012 koupil partner byt, jehož je majitelem. Byt jsem zrekonstruovala za své náklady ve výši 300.000 Kč, v době, kdy platil úvěr (04/2012 až 10/2013) jsem platila nájem. V bytě mám trvalé bydliště. Během společného soužití bylo dohodnuto, že partner platí nájem a já hradím nákupy do domácnosti, dovolené a veškeré náklady na děti spojené se školou a jejich zájmy. Partner uvádí, že podal k soudu žádost o mé vystěhování, že žije v bytě s cizím člověkem, žádá doplacení nájmu za 18 let a vyhrožuje, že pokud si z bytu něco odnesu, dá to také k soudu.
Hledám si nové bydlení a navrhla jsem seznam věcí, které bych si ráda z bytu odnesla, se kterým nesouhlasí. Chtěla bych se zeptat, jestli soud rozhodne o mém vystěhování, když není zatím určeno přidělení dětí do péče a jestli má právo po mě požadovat finance a naopak, jestli mám nárok na náklady za rekonstrukci, a jak je to s vybavením bytu, pokud není možná dohoda, je každého jen to, co lze doložit doklady nebo převodem? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Z majetkového pohledu je nevýhodné, že jste nebyli manželé, nicméně Vaše situace není bezvýchodná. Nájem za 18 let zpětně přítel v žádném případě nemůže požadovat, a to s ohledem na promlčecí lhůtu, která je tříletá. Teoreticky by tedy mohl chtít nájem max. 3 roky zpětně, nicméně za situace, kdy jste v bytě žili jako rodina, by u soudu v žádném případě neuspěl, neboť každý jste hradili a uspokojovali potřeby rodiny, včetně společného hrazení bydlení. Pokud byste chtěla nějaké peníze zpět, neboť jste do bytu investovala, musela byste investice prokázat, nejlépe výpisy z účtu. Pokud jde o movité věci, pak v případě, že se nedohodnete, bude rozhodovat soud, ovšem u movitých věcí je to naprosto zbytečné, abyste se soudili. Věci již nebudou mít žádnou hodnotu a prosoudíte více peněz, než byste uhradili za nové věci. V podstatě bych Vám doporučila, abyste si i bez jeho svolení vzala, co chcete. Určitě se kvůli tomu soudit nebude a i kdyby žalobu podal, než bude nařízeno první jednání ve věci, je reálné, že některé ty věci už ani nebudou funkční.
Pokud jde o vystěhování, dokud tam máte trvalé bydliště a nezletilé děti, není reálné, že by soud rozhodl o Vašem vyklizení. Navíc opět v případě takové žaloby bude první jednání ve věci pravděpodobně později než za rok, a to už asi v bytě s dětmi ani nebudete.

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Zvýšení výživného a příjmy otce z pronájmu nemovitosti otce dítěte
- Zvýšení alimentů a příjmy otce z pronájmu nemovitosti otce dítěte
- Zvýšení výživného zpětně - vzor, formulace části textu o alimentech
- Zvýšení alimentů zpětně - vzor, formulace části textu o výživném

Chtěla jsem se zeptat, jak mám formulovat v žalobě o zvýšení alimentů skutečnost, aby se posoudila i situace za 3 roky zpětně (2014-2017). Aby se posoudily konkrétně veškeré skutečnosti vedoucí k vyhodnocení výše alimentů? Soudkyně mi při soudním stání před třemi lety tj. 7/2014 dala dotaz zda to chci i za dobu zpětně. V návrhu jsem to neměla, odpověděla jsem ano. Nyní bych to chtěla už napsat předem do žaloby o alimenty. Jsem matkou, žalující.
Další dotaz: Otec dítěte pronajímá byt, usvědčila jsem ho v minulém soudním státní, ale přinesl dodatečně daňové přiznání, když jsme byli odročeni, že na bytě nevydělává ani korunu. Daňové přiznání výsledek 0. Může soud uložit na můj návrh prozkoumání situace, jelikož bývalý muž stále pronajímá byt.
Oficiálně mi dalo potvrzení bytové družstvo, on to přiznal, ale nepřiznává příjmy, a to je už doba 10 let (od roku 2007). Musel by skutečně někomu prokázat náklady a výdaje, což by šlo asi jen přes kontrolu. Děkuji za info. Hana.

ODPOVĚĎ:
Podle § 922, odst. 1 nového občanského zákoníku lze výživné pro děti přiznat nejdéle za dobu tří let ode dne zahájení soudního řízení. Požadavek na stanovení výživného zpětně můžete klidně formulovat až v té části, kdy navrhujete, jaký má soud vynést rozsudek. Může to být formulováno například takto: „Navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek: Výživné stanovené otci na nezl. ………. rozsudkem Okresního soudu v ………………. ze dne …………. č. j. ………… (předchozí rozsudek) částkou ………. Kč měsíčně se počínaje dnem ………. (doplňte datum, od kdy má být výživné zpětně zvýšeno) zvyšuje na částku ………. Kč měsíčně, kterou je otec povinen platit k rukám (na účet) matky vždy do …. dne v měsíci předem. “

Pokud se domníváte, že otec dítěte (dětí) má příjmy z pronájmu bytu, určitě tuto skutečnost do návrhu na zvýšení výživného uveďte. Můžete také navrhnout, aby soud kromě daňového přiznání, které otec předložil už v předchozím soudním řízení, prozkoumal také výdaje související s pronájmem. Bude však záležet na posouzení soudu, zda Vašemu návrhu vyhoví nebo se spokojí s předložením daňového přiznání.

___

OBČAN-NÁJMY
- Pronájem objektu - může pronajímatel vstupovat bez svolení nájemníka, nájemce?
- Pronájem haly - může pronajímatel vstupovat bez vědomí, svolení nájemníka, nájemce?
- Právo pronajímatele vstupovat do pronajatého objektu bez vědomí nájemce, nájemníka
- Okamžitá výpověď nájemní smlouvy - pronajímatel vstupuje bez vědomí, souhlasu nájemníka, nájemce do pronajatých prostor

Jsem pachtýřem obchodního závodu LPG čerpací stanice, dotaz se týká toho jestli propachtovatel (majitel) může neoprávněně bez mého souhlasu a mé přítomnosti vstupovat do objektu? Pokud nemůže, bere se to jako hrubé porušení nájemní smlouvy a může se nájemní smlouva ukončit ihned bez 3 měsíční výpovědní lhůty. Majitel totiž přijde a vždycky nás napadne, že je to jeho firma a může si dělat co chce a kdy chce, přitom je majitelem pozemku a nemovitost nám pronajal a s naší firmou nemá nic společného, je jenom garantem na živnostenském listu. Dále se to týká dotazu ohledně pronajmutých věcí, např. sklad, který je součástí nájmu a platíme za to, ale majitel nám zakázal do této místnosti cokoliv si uložit, takže platíme za místnost, kterou užívat nesmíme a majitel si tam ukládá jen svoje věci. Děkuji, Barbora.

ODPOVĚĎ:
Otázka vstupu pronajímatele do objektu je více méně otázkou slušné domluvy. To, jakým způsobem to pronajímatel činí ve vašem případě lze nazvat šikanou. Jako hrubé porušení nájemní smlouvy to ale nazvat nelze a mám za to, že z tohoto důvodu by výpovědní doba měla být tříměsíční, nikoliv okamžitá. Pokud vám pronajímatel neumožňuje využívat sklad, za který řádně nájem platíte, je to protiprávní a nájemné by tedy mělo být sníženo, když nemáte možnost využívat všechny prostory, za které je nájem hrazen. Vzneste tedy požadavek na slevu z nájmu, a to i zpětně za období, kdy jste sklad využívat nemohli.

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Příbuzenské vztahy ve vedení bytového družstva
- Musí bytové družstvo vyhlásit výběrové řízení na nového zaměstnance?

Příbuzenské vztahy na pracovišti: pracuji v bytovém družstvu, kde bylo v jednom případě při odchodu pracovnice do důchodu vyhlášeno výběrové řízení na její místo, a na základě výběrového řízení bylo toto místo obsazeno. Na další místa pak na ekonomickém úseku při odchodu dalších dvou pracovnic do důchodu, již žádné výběrové řízení nebylo vyhlašováno, nýbrž na tato volná místa byly přijaty dcery stávajících zaměstnanců.
V jednom případě byla přijata dcera, jejíž matka zastává funkci vedoucí účetní a mezd a její dcera je jí přímo podřízená.
V druhém případě byla přijata dcera jejíž matka zastává funkci vedoucí celého ekonomického úseku a její dcera je jí rovněž přímo podřízená.
Chtěla bych se zeptat, zda je jednání ředitele družstva správné, za jsou možné příbuzenské vztahy na pracovišti a zda si může sám rozhodnout
jak koho přijme, zda na základě výběrového řízení, nebo jen tak bez výběrového řízení rodinné příslušníky svých zaměstnanců.
Děkuji. Renata

ODPOVĚĎ:
Bytové družstvo je soukromým subjektem, jehož činnost je sice upravena právními předpisy, ale tyto právní předpisy neupravují personální otázky. Je tedy na úvaze vedení družstva, jak bude tuto oblast řešit.

__

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Nutné práce v den nepřetržitého odpočinku zaměstnance - druhy prací
- Práce přesčas - podmínky
- Kdy může zaměstnavatel nařídit práci přesčas - Zákoník práce
- Kdy může zaměstnavatel nařídit přesčasovou práci - Zákoník práce
- Kdy může zaměstnavatel nařídit práci ve státní svátek - Zákoník práce
- Přikázání práce o státním svátku zaměstnavatelem a Zákoník práce

Měl bych dotaz ohledně přesčasu (víkendu) opakovaně každou sobotu. Agentura nám dala papír kde je jasně napsané: "Pracovní soboty. Povinná účast na pracovních sobotách po celozávodce až do konce roku 2017," to máme teď každý měsíc. Tento měsíc (září 2017) dokonce 2 soboty a 1 svátek. Jak je to teda? Pokud vím mohou nařídit přesčasy výjimečně nikoliv opakovaně a ještě povinně a ještě na dny pracovního klidu. Děkuji Zdeněk.

ODPOVĚĎ:
Práci přesčas je možné konat jen výjimečně. Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen ze vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený výše pouze na základě dohody se zaměstnancem.
Dále je nutné dodržet ustanovení o odpočinku zaměstnance.

V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:
a) naléhavé opravné práce,
b) nakládací a vykládací práce,
c) inventurní a závěrkové práce,
d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
g) práce v dopravě,
h) krmení a ošetřování zvířat.

Ve státní svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.
Výše uvedené je však nutné aplikovat na konkrétní podmínky pracovního poměru a provozu zaměstnavatele, tedy s ohledem na to, zda se jedná o nepřetržitý provoz, na to, jak jsou obvykle rozvrhovány směny atd.

___

PRÁCE-DOVOLENÁ
- Svatba potomka v zahraničí a nárok na volno - svatba v zahraničí
- Volno v práci z důvodu svatby potomka, dítěte v zahraničí
- Dovolená z důvodu svatby potomka - online sledování svatby z domu (svatba v zahraničí)

Prosím, mám nárok na volno ze zaměstnání jako matka, když se dcera vdává v zahraničí, obřad je v pracovní den a budeme ho sledovat online? Děkuji, Norbert.

ODPOVĚĎ:
Podle vyhlášky č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, ve znění pozdějších předpisů, pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte. Podstatná je část textu, která říká "k účasti".
Žádný právní předpis ani judikatura nedefinuje, co se rozumí "účastí" na svatbě. Je možné, že se dostanete do sporu se zaměstnavatelem, který online sledování nemusí považovat za účast. Tento případný spor by mohl rozhodnout pouze soud.

___

OBČAN-ZÁSTAVA
- Plastnost zástavy podepsané před koupí nemovitosti - je to právní vada?
- Zástava nemovitosti před koupí - jde o právní vadu?

Je nějaké pravidlo pro zápis zástavní listiny do katastru nemovitosti? Dotaz se týká zápisu v katastru níže uvedeného. Je právní vadou, že zástavní listina byla zapsána do katastru s datem dřívějším, než byla podepsána kupní smlouva?
Katastr zapsal datum, kdy byla vytvořena smlouva v hypoteční bance tj. právě 15.6.17, nikoliv datum, kdy byla podepsána klientkou 23.6.2017. Nyní banka nechce klientce vyplatit půjčku, katastr se brání, že je zápis v pořádku:
"Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. č. 6300/613270-01/17/01-002/00/R ze dne 15.6.2017
Právní účinka zápisu ke dni 27.6.2017.
Zápis proveden dne 20.7.2017."
Děkuji Zita

ODPOVĚĎ:
V daném případě to žádná právní vada není. Naopak je dosti časté, že zástavní smlouva je do katastru nemovitostí vložena ještě před podpisem kupní smlouvy. Je ale nutné pročíst, jak je v kupní smlouvě ošetřena výplata peněz, zda tedy skutečnost, která nastala, není v rozporu s ustanovením kupní smlouvy o výplatě peněžních prostředků. To by pak problém byl a musela by se celá transakce uskutečnit znovu a správně.

__

PRÁCE-PLATY, MZDY
- Zařazení do nesprávné mzdové třídy a doplacení mzdy zaměstnavatelem
- Doplacení mzdy - zařazení do nesprávné mzdové třídy

Pracuji ve zdravotnických potřebách (prodávám zboží, obsluhuji, manipuluji s penězi, vybaluji, uskladňuji, objednávám zboží, zadávám faktury do počítače). Ve smlouvě mám napsané obchodní referentka. Moje mzda činí 12.000 Kč hrubého. Majitel zjistil, že bych měla být ve mzdové třídě 3, což je hrubá měsíční mzda 13.400 Kč, platná od 1.1.2017. Majitel teď přišel s tím, že mi od 1.9.2017 snížil úvazek na 37,5 h (měla jsem 40 h) týdně a přidal mi na 13.000 Kč. Mám právo po něm požadovat doplatek mzdy (od 1.1.2017 - 1.8.2017), kterou jsem měla mít 13.400 Kč, ale měla jsem 12.000 Kč (což je měs. 1.400 Kč hrubého)? Jestli ano, tak prosím, jak a na koho se obrátit, když majitel se nebude chtít o tom se mnou bavit. Děkuji, Petra.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem ke špatnému zařazení do nižší skupiny a následkem toho k vyplácení nižší mzdy, než by Vám náleželo, došlo k nevyplacení části mzdy. Můžete požadovat doplatek mzdy za celé období, neboť promlčecí lhůta je 3letá. V případě, že zaměstnavatel nebude komunikovat, je možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce nebo na soud.

___

PRÁCE-PLATY, MZDY
- Pracovní úraz a doplatek platu - vliv předchozího příjmu
- Vliv předchozího platu na doplatek platu po pracovním úrazu
- Pracovní úraz a náhrada za ztrátu na výdělku - vliv předchozího příjmu
- Vliv platu na náhradu za ztrátu výdělku po pracovním úrazu

Jsem zaměstnancem armády ČR. 11.1.2017 se mi stal pracovní úraz. Smlouvu mám od 1.1.2017 v hodnosti svobodník, pozice střelec. Dočetl jsem se, že doplatek platu při pracovním úrazu se vypočítá z příjmů předešlého čtvrtletí, ovšem před nástupem na útvar jsem byl zaměstnán u AČR tři měsíce jako vojín čekatel, jelikož jsem absolvoval tříměsíční výcvik ve Vyškově. Tuto dobu jsem pobíral plat cca 9.000 Kč. Zajímá mě jestli se doplatek platu bude vypočítávat z tohoto průměru nebo z pravděpodobného ušlého výdělku. Předem mockrát děkuji, Aleš.

ODPOVĚĎ:
Výše náhrady za ztrátu výdělku se vypočítává z hrubé mzdy poskytované zaměstnanci před úrazem a plné výše nemocenské. Jde vlastně o rozdíl mezi oběma veličinami. Velmi zásadní roli zde hraje průměrný výdělek zaměstnance v rozhodném období. Rozhodným obdobím je poslední ukončené čtvrtletí před pracovním úrazem zaměstnance, případně předchozí kalendářní rok. Pokud by došlo k situaci, že zaměstnanec neodpracoval v rozhodném období 21 pracovních dnů, jako průměrný výdělek se bude brát pravděpodobný výdělek.
Pokud jste tedy v předchozím kalendářním čtvrtletí odpracoval minimálně 21 dnů, bude se doplatek vypočítávat z platu cca 9000, - Kč.

___

RODINA-SJM
- Kolaudace před svatbou, zápis do KN po svatbě - patří nemovitost do SJM?
- Patří nemovitost do SJM? Zápis do KN po svatbě, kolaudace před svatbou
- Vliv příjmů každého z manželů na vypořádání SJM

Patří do SJM dům - novostavba, zkolaudovaná asi měsíc před svatbou, ale zapsaná do katastru nemovitostí 3 týdny po svatbě. Jako vlastník nemovitosti v katastru je zapsán pouze manžel, taktéž pozemku patřícího k nemovitosti a to 2 roky před svatbou. Předtím pár bydlel asi 5 let nesezdán ve vlastním bytě nyní manželky a společně vychovávali 2 letou dceru. 7 měsíců po nastěhování do novostavby se narodil syn. Rodina společně žije v domě 7. rokem (od 2010).
Dům byl postaven převážně z finančních prostředků rodičů manžela. Rozhodnutí o stavbě bylo jejich společné. Před 1 rokem stavby domu (2009) tehdy ještě ne manžel ztratil zaměstnání a tak mu družka postoupila rodičovskou dovolenou a nastoupila do zaměstnání o rok dříve.
Podle čeho se posuzuje společné jmění manželů? Děkuji za odpověď, Jiřina.

ODPOVĚĎ:
Při vypořádání společného jmění manželů SJM není zvažováno nic jiného, než majetek. Z finančního pohledu není rozhodné, kdo více finančně přispíval do chodu rodiny, není tedy rozhodné, kdo byl na rodičovské dovolené a kdo chodil do zaměstnání. Pokud byla nemovitost do evidence katastru nemovitostí zapsána až po svatbě, spadá do společného jmění manželů SJM, i když je zapsána pouze na manžela. Manžel má ale právo započítávat vnosy, tj. že nemovitost byla financována z převážné většiny jeho rodiči, neboť oni budou určitě tvrdit, že to byl dar synovi. Pokud byste řešili vypořádání SJM, doporučila bych alespoň jednu schůzku s advokátem - seznam www.advokatikomora.cz - neboť jde o problematiku značně složitou.

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Otec dítěte je student a má brigády - určení výživného, alimentů
- Alimenty, výživné - otec dítěte je student s přívýdělkem brigád

Mám syna narozeného 23.01.2013, jeho otec od jeho 8 měsíců platí výživné 1.000 Kč. Je stále student, ale má pravidelný přivýdělek. On sám má drahé koníčky. Synovi nikdy nic nepořídil, kromě zaslání výživného. Syn chodí do MŠ a výživné nepokryje ani náklady na MŠ. Od synových 8. měsíců se jeho nároky zvýšily, v lednu 2018 mu bude 5 let. Chtěla jsem se zeptat, zda je možné požádat o zvýšení výživného jen na základě jeho brigády. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Podle § 913, odst. 1 nového občanského zákoníku jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného. Změna výše výživného je odůvodněná zejména tehdy, pokud od posledního určení výživného došlo ke změně majetkových poměrů (zhoršení nebo zlepšení finanční situace jednoho nebo obou rodičů) nebo ke zvýšení odůvodněných potřeb povinného. Typickou situací, ve které narůstá finanční náročnost péče o dítě, je nástup dítěte do školy.

To, zda má Vaše žádost o zvýšení výživného šanci na úspěch, záleží tedy do značné míry na tom, jak vysoké jsou příjmy otce dítěte a jaké jsou jeho životní náklady. I otci dítěte totiž musí zůstat dostatečná částka na úhradu jeho životních nákladů. Pokud ale otec dítěte tvrdí, že má malé nebo téměř žádné příjmy a přitom se věnuje finančně náročným koníčkům, jezdí na drahé zahraniční dovolené apod. , mohlo by to znamenat, že má ve skutečnosti vyšší příjmy, než jaké přiznává. Jestliže se rozhodnete návrh na zvýšení výživného podat, můžete do něj uvedené skutečnosti (drahé koníčky apod.) uvést. Pokud ale soud shledá, že otec dítěte nemá dostatečný příjem, je možné, že Vašemu návrhu nevyhoví, i když výživné, které Vám otec dítěte hradí, je poměrně nízké.

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Neudělení studijního volna zaměstnavatelem - VŠ není potřebná pro výkon povolání
- Zákaz studijního volna od zaměstnavatele - VŠ není zapotřebí pro práci
- Studijní volno v práci, zaměstnání - nárok zaměstnance
- Právo zaměstnance na studijní volno v práci, zaměstnání

Pracuji jako sociální pracovnice ve výchovném ústavu, zřizovatel MŠMT. 09/2016 mi ředitel umožnil pokračovat v navazujícím studiu Mgr. a umožnil mi brát si studijní volno. Nyní mi řekl, že mi neumožní pokračovat ve studiu a nebude mi umožněno studijní volno. Důvod: ke své pracovní pozici nepotřebuji Mgr. vzdělání, podle něj plně postačuje Bc. a DiS. Písemnou dohodu sepsanou nemáme. Po celou dobu studia řádně dokládám potvrzení o studiu, studijní index. Je postup ředitele správný? Můžu se nějak bránit? Můžu se na něco odvolat - např. zákoník práce, zákon o pedagog. pracovnících, zákon o sociál. službách, školský zákon apod. ? Děkuji, Jitka.

ODPOVĚĎ:
Na práva poskytovaná zaměstnanci podle § 232 zákoníku práce má zaměstnanec nárok tehdy, pokud zaměstnavatel rozhodl, že studium zaměstnance ke zvýšení kvalifikace, kterým se rozumí i její získání, je v souladu s jeho potřebou. Zákoník práce přitom nevyžaduje uzavření dohody či smlouvy o zvýšení kvalifikace, pouze podle § 234 umožňuje zaměstnavateli se zaměstnancem uzavřít v souvislosti se zvyšováním kvalifikace kvalifikační dohodu. Ke vzniku nároků přiznávaných zaměstnanci podle § 232 však stačí pouhé jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele, že studium ke zvyšování kvalifikace je v souladu s jeho potřebou. Průkazným dokladem takového rozhodnutí zaměstnavatele je pak i to, že v souladu s tímto rozhodnutím jsou zaměstnavatelem zaměstnanci přiznána a začnou být poskytována práva podle § 232. Pokud tedy zaměstnavatel rozhodl, že studium zaměstnance ke zvýšení kvalifikace, kterým se rozumí i její získání, je v souladu s jeho potřebou a takto s ním vyslovil souhlas, je povinen zaměstnanci poskytovat volno podle § 232 zákoníku práce.
Zaměstnavatel je oprávněn sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace zaměstnance; poskytování pracovních úlev může zastavit, jen jestliže
a) zaměstnanec se stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšuje kvalifikaci,
b) zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele po delší dobu neplní bez vážného důvodu podstatné povinnosti při zvyšování kvalifikace.
Poskytování pracovního volna je tedy možné zastavit pouze z výše uvedených důvodů, které u Vás nenastaly.

___

OBČAN-DLUHY
- Smlouva o půjčce - musí být ověřené podpisy?
- Je podmínka ověření podpisů u smlouvy o půjčce?

2012 jsem bývalému příteli půjčila 250.000 Kč. Mám sepsanou smlouvu o dluhu, kde je i splatnost do konce roku 2016. Žili jsme ve společné domácnosti v jeho domě. Rozešli jsme se, vrátil mi jen 75.000 Kč. Smlouva je podepsána mnou i bývalým přítelem, ale nejsou ověřené podpisy. Mám šanci dostat své peníze zpět? A jak postupovat? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Peníze máte možnost dostat zpět poměrně jednoduše. Není rozhodné, že podpisy nejsou ověřené, ze souhrnu důkazů bude jistě zřejmé, že dluh vznikl (mimo jiné i ze skutečnosti, že nějaká část byla uhrazena). Pošlete mu doporučenou poštou předžalobní výzvu k úhradě dluhu spolu s upozorněním, že v případě, že nebude uhrazeno, obrátíte se na soud.
Pokud i přesto neuhradí, sepište žalobu, ve které popište situaci a uveďte, co navrhujete.
Soudu se platí soudní poplatek 5% z žalované částky, což Vám v případě Vašeho úspěchu ve sporu bude muset neúspěšná protistrana vrátit.
Pokud byste měla se sepisem žaloby problém, obraťte se na advokáta - seznam na www.advokatikomora.cz.
Detailní postup vymáhání dluhů je uveden zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vymahani-dluhu-smenky.html

___

OBČAN-DLUHY
- Převod dluhů na hlavního dlužníka
- Zadlužení věřitele kvůli dluhu dlužníka - převod dluhu věřitele na dlužníka

Jsem věřitelem bývalého známého, který se mnou v pohodě komunikuje, ale neplatí. Jeho dluh je k 10/2016, 1.000.000 Kč, po splatnosti = mám uznání dluhu. Nedal mi ani korunu. Bohužel je situace taková, že jsem já díky jeho nesplatnosti této částky (byť alespoň částečné) postupně dostával do finanční tísně. A nyní mám již na krku 2 exekuce (cca 400.000 Kč). Je možné tyto dluhy "přepsat" na tohoto dlužníka? Velice děkuji za odpověď, Pavel.

ODPOVĚĎ:
Bohužel tyto dluhy na Vašeho dlužníka nijak "přepsat" nelze, i když je zřejmé, že k Vaší současné situaci svým postojem zásadně přispěl. Za situace, kdy máte více exekucí doporučuji zvážit podání návrhu na oddlužení. A ve vztahu k Vašemu dlužníkovi doporučuji co nejdříve podat k soudu žalobu o zaplacení dlužné částky.

___

PRÁCE-PRACOVNÍ ŘÁD, KÁZEŇ
- Směrnice zakazující pomluvy zaměstnavatele - je možné zakázat zaměstnanci o firmě?
- Směrnice zakazující sdělování negativních informací o zaměstnavateli - může firma zakázat mluvit zaměstnanci?
PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRAC. POMĚRU
- Výpověď kvůli pomluvě zaměstnavatele, firmy zaměstnávající zaměstnance
- Výpověď kvůli šíření negativních informací o zaměstnavateli, firmě

11.9.2017 v našem koncernu vyšla směrnice která mimo jiné říká: Zaměstnanec dále nesmí za žádných okolností:
- zrazovat kohokoliv od práce, nebo šířit negativní informace o jiné společnosti patřící do skupiny XXXXX, a to ať jde o zaměstnance některé ze společností skupiny XXXXX nebo kandidáta o zaměstnání v některé ze společností skupiny XXXXX.
Zaměstnavatel zaměstnance tímto upozorňuje, že porušení kterékoliv povinnosti uvedené v této směrnici může být závažným porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a to dle příslušných ustanovení zákoníku práce.
Je takový postup v pořádku a pro zaměstnavatele závazný? Subjektivně mi přijde v nepořádku, pokud nemohu například říci kamarádovi "No nepracuje se mi dobře v XXXX, co bych ti povídal.", případně "Já bych si tu přihlášku na pracovní pozici raději rozmyslel, myslím že by se ti tam nelíbilo." a to obzvlášť pokud se mě na to někdo přímo zeptá. Co o tom soudíte? Předem děkuji, Tomáš.

ODPOVĚĎ:
Závažné porušení právních povinností není zákoníkem práce, ani jiným právním předpisem nijak definováno. Toto ustanovení zákoníku práce patří k tzv. právním normám s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou. Jinak řečeno, zaměstnavatel ve vnitřních předpisem může jako závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vymezit jakékoli jednání, nicméně při vyvození důsledků směrem k zaměstnanci (např. výpověď), je to pouze soud, kdo rozhoduje o tom, zda zaměstnavatelem označené jednání je skutečně závažným porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů.
Při nerespektování Vámi uvedené směrnice proto musíte počítat s případnými následky, které pak můžete napadnout soudně.

__

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Úraz špatným technickým stavem kempu - náhrada škody, bolestné, ušlý zisk
- Úraz v ubytovacím zařízení - náhrada škody, bolestné, ušlý zisk
- Náhrada škody, bolestné, ušlý zisk - úraz v ubytovacím zařízení, penzionu, kempu

Dne 29.7.2017 jsem otvíral okno v kempu, bylo zajíždějící a špatně zajištěné proti prudkému pádu. Toto okno mi způsobilo tříštivou zlomeninu malíčku. Nyní jsem po operaci. Mám nárok požadovat bolestné a ušlou mzdu? Děkuji, Dominik

ODPOVĚĎ:
V této souvislosti je podstatné, zda provozovatel kempu (ubytovatel) za škodu na Vašem zdraví odpovídá. Ke vzniku odpovědnosti za škodu je v zásadě zapotřebí splnění tří předpokladů: a/ vznik škody (zde tedy zlomenina malíčku, ušlá mzda či případné další škody), b/ protiprávnost (tedy stav, kdy provozovatel kempu porušil některou svou právní povinnost) a c/ vztah příčinné souvislosti mezi a/ a b/.
Co se týče otázky, zda provozovatel kempu porušil některou svou právní povinnost, lze poukázat především na § 2328 občanského zákoníku, dle něhož je ubytovatel povinen odevzdat ubytovanému ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Pakliže byl technický stav předmětného okna z bezpečnostního hlediska nevyhovující (přičemž bylo pravděpodobné, že při běžném užívání ubytovacích prostor budete s oknem manipulovat), nelze jistě hovořit o tom, že Vám provozovatel kempu odevzdal ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Odpovědnost provozovatele kempu by pak bylo možné (v obecnější rovině) dovodit rovněž z § 2900 a (především) § 2901 občanského zákoníku, které zakotvují tzv. generální prevenční povinnost (tedy povinnost každého chovat se tak, aby nevznikaly nedůvodné škody, resp. povinnost každého zakročit v případě, kdy může škodu snadno odvrátit).
Na provozovatele kempu se proto můžete obrátit s písemnou výzvou k náhradě Vám vzniklé škody (kterou je zapotřebí vyčíslit a její výši doložit).
Dle § 2958 občanského zákoníku platí, že při ublížení na zdraví je škůdce povinen odčinit újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Po provozovateli kempu tak můžete požadovat především náhradu za bolest (tzv. bolestné), náhrada za ztížení společenského uplatnění přichází v úvahu pouze tehdy, přinese-li Vám zlomenina malíku nějaké trvalé následky (což není příliš pravděpodobné).
Pokud jste byl v důsledku zranění malíku dočasně práce neschopen, máte samozřejmě právo rovněž na náhradu za ztrátu na výdělku, a to jak po dobu pracovní neschopnosti (§ 2962/1 občanského zákoníku), tak případně i po jejím skončení (§ 2963 občanského zákoníku).
V návaznosti na výše uvedené připomínám, že pokud Vám v souvislosti s léčbou vznikly nějaké náklady (úhrada léků, doprava k lékaři apod.), máte samozřejmě rovněž právo na jejich náhradu (§ 2960 občanského zákoníku).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Dovolání k Nejvyššímu soudu - poplatek, soudní poplatek
- Odvolání k Nejvyššímu soudu - poplatek, soudní poplatek

Dcera podávala v jedné věci dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, tedy NS ČR. Bude opět platit stejný poplatek 10 000, - stejně jako u krajského? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Ano, u dovolání se hradí soudní poplatek 10.000 Kč.

___

FINANCE-DANĚ
- Zdanění brigády z DPP, DPČ
- Více brigád - u kterého zaměstnavatele nechat podepsat daňové přiznání
- Zdanění brigády a daně, daňové přiznání

Jsme student vysoké školy a podnikám na základě živnostenského listu. Současně mám uzavřenou s jedním zaměstnavatelem DPP a s dalším DPČ. U kterého z nich bych měl mít podepsaný "růžový papír", pokud u nějakého vůbec a jakým způsobem vyřešit zdanění těchto brigád.
Někde jsem se dočetl, že bych si měl zařídit, aby mi výdělek nedanil ani jeden ze zaměstnavatelů a měl bych si jej zdanit sám ve svém daňovém přiznání příští rok, a to na základě "přehledu příjmů", který bych si od nich měl příští rok vyžádat.
Mohli byste mi prosím vysvětlit, jako to je v případě podnikání při studiu a zároveň brigádě na DPP a DPČ? Respektive se zdaněním výnosů z nich. Mnohokrát děkuji, Jirka.

ODPOVĚĎ:
Prohlášení poplatníka daně z příjmů (růžový formulář) můžete podepsat buď u jednoho zaměstnavatele, anebo ho nemusíte mít podepsané u žádného zaměstnavatele. Příjmy z DPČ i z DPP musí Váš zaměstnavatel zdanit. DPČ je zdaněna zálohovou daní z příjmů, a to bez ohledu na to, zda máte podepsané prohlášení poplatníka. DPP je zdaněna, v případě podepsaného prohlášení, zálohovou daní. V případě nepodepsaného prohlášení a výdělkem do 10 000 Kč měsíčně je zdaněna srážkovou daní.

Od zaměstnavatelů si po skončení roku vyžádáte potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, kde uvedou Vaši hrubou mzdu, základ daně a výši sražené zálohy na daň. Tyto příjmy jste povinen uvést do přiznání k dani z příjmů a zaplacenou zálohu na daň si odečtete od celkové výše daně vypočtené ze všech druhů příjmů (tj. ze zaměstnání, z podnikání atd.). Pokud by DPP byla zdaněna srážkovou daní, nemusíte tyto příjmy v daňovém přiznání uvádět, ale pokud by to pro Vás bylo výhodné, tak můžete, a sraženou daň si také můžete odečíst od celkové výše daně.

DPČ tedy musíte v přiznání k dani z příjmů uvést vždy, DPP musíte uvést v případě, že budete mít podepsané prohlášení poplatníka. Pokud u DPP nebudete mít podepsané prohlášení poplatníka, nemusíte DPP do daňového přiznání uvádět, ale můžete.

___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Kdo může podat návrh na zrušení a.s., obchodní společnosti?
- Zrušení a.s., obchodní společnosti - kdo může podat návrh k soudu?

Má právo nezúčastněná osoba požádat krajský soud veřejný rejstřík, aby zrušil obchodní společnost (a. s.) a může soud této žádosti vyhovět?
Pokud byla a. s 7 let v konkurzu, během této doby uhradila všechny pohledávky a konkurz byl ukončen a následně již přes tři roky tato společnost
nemá žádný majetek, žádnou činnost, žádný bankovní účet, žádné účetnictví. Existuje pouze v obchodním rejstříku.
Může podat návrh k soudu na ukončení činnosti zcela nezúčastněná osoba? Nebo může soud rozhodnout i bez návrhu o ukončení činnosti této společnosti, jak je tomu např. v Německu?
Z níže uvdeného článku jsem to totiž nepochopila. http://www.ksb.cz/cs/novinky-publikace/clanky/3348_vrchni-soud-kdy-je-mozne-zruseni-obchodni-korporace-pro-jeji-necinnost
Děkuji Uršula.

ODPOVĚĎ:
Dle ust. § 93 zákona o obchodních korporacích platí, že soud na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, nebo na návrh státního zastupitelství, pokud na tom shledá závažný veřejný zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci také, jestliže není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel.
Při podání návrhu na zrušení a. s. pro nevyvíjení činnosti je nutné osvědčit právní zájem, zcela nezúčastněná osoba by tedy návrh podat nemohla. Navrhovatel musí prokázat právní zájem na zrušení společnosti.
Dále by v úvahu mohla připadat možnost zrušení a. s. podle ust. § 172 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší právnickou osobu a nařídí její likvidaci, jestliže nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se. Pokud bude splněna tato podmínka, je soud povinen zrušit právnickou osobu i bez návrhu. Podnět ke zrušení tak může podat kdokoli.

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Výpověď z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků a nárok na podporu v nezaměstnanosti
- Podpora v nezaměstnanosti při výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky

Dostala jsem od vedení zaměstnavatele výzvu k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků dle §52 písm. f).
Předpokládám že je to jen zástěrka k výpovědi, a tak bych se chtěla zeptat zda v případě rozvázání pracovního poměru dle výše uvedeného paragrafu mám nárok na podporu, případně v jaké výši a zda se tento skutek bude uvádět v zápočtovém listě. Popřípadě zda těchto výzev musím dostat několik nebo stačí pouze jedna. Děkuji, Pavla.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do tří částí:
1. Výpověď podle § 52, písm. f) zákoníku práce
Podle § 52, písm. f) zákoníku práce může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce. Spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.
Písemná výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků je hmotněprávním předpokladem platnosti výpovědi. Náležitostí této výzvy je stanovení lhůty, ve které má zaměstnanec neuspokojivé pracovní výsledky odstranit. Délka této lhůty není zákonem blíže specifikována, zákon její délku neurčuje – délka lhůty ale musí být přiměřená vytýkaným nedostatkům v práci zaměstnance. Je-li lhůta nepřiměřená nebo není-li stanovena vůbec, bude případná výpověď z pracovního poměru již z tohoto důvodu neplatná. Důvodem výpovědi pak mohou být pouze takové nedostatky v plnění pracovních povinností (neuspokojivé pracovní výsledky), které nejsou ojedinělé, ale které se projevují delší dobu, případně se opakují. Zaměstnavateli postačí, pokud Vás k nápravě neuspokojivých pracovních výsledků vyzve jednou, nemusí Vás tedy k odstranění nedostatků vyzývat opakovaně.

2. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
Co se týče potvrzní o zaměstnání (zápočtového listu), z rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že (bývalý) zaměstnavatel je povinen uvádět v potvrzení o zaměstnání pouze skutečnosti stanovené právním předpisem. Informace, které je zaměstnavatel povinen v potvrzení o zaměstnání uvést, jsou vymezeny v § 313, odst. 1 zákoníku práce. Jedná se o následující údaje: údaje o zaměstnání – zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti (DPČ) či dohodu o provedení práce (DPP), druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, odpracovanou dobu, zda jsou ze zaměstnancovy mzdy prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka a výše dosud provedených srážek.
Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, DPP či DPČ byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povine uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že informace o tom, jakým způsobem a z jakého důvodu Váš pracovní poměr skončil, není součástí potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Pokud by Váš zaměstnavatel tyto skutečnosti (například včetně hodnocení Vaší práce) do zápočtového listu uvedl, dopustil by se porušení zákona. V takovém případě byste se podle § 315 zákoníku práce mohla do tří měsíců ode dne, kdy jste se o obsahu potvrzení dozvěděla, domáhat u soudu, aby zaměstnavatel obsah potvrzení přiměřeně upravil.

3. Nárok na podporu v nezaměstnanosti
I v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele podle § 52, písm. f) zákoníku práce se můžete po skončení pracovního poměru zaevidovat na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání. Pokud jste během posledních dvou let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získala zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, vznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti. Při splnění výše uvedené podmínky budete mít nárok na podporu ve standardní výši – první dva měsíce 65%, další dva měsíce 50% a zbývající část podpůrčí doby 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku. Na podporu byste neměla nárok v případě, že by s Vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem - § 52, písm. g) a § 55, odst. 1, písm. b) zákoníku práce.

___

OBČAN-DLUHY
- Posunutí splatnosti půjčky - postup, návod, dodatek ke smlouvě o půjčce
- Dohoda o pozdějším splacení půjčky uzavřená mezi dlužníkem a věřitelem

Pro účely dědického řízení po smrti manžela mám se svým otcem sepsanou smlouvu o půjčce (půjčka proběhla před rokem 2014). Já jsem dlužník. Splatnost půjčky je stanovena na 30.9.2017. K tomuto datu ovšem nejsem schopná půjčku splatit, jelikož se momentálně nacházím v režimu péče o nezletilé děti a nemám zaměstnání. Jakým dodatkem je třeba Smlouvu o půjčce opatřit, aby bylo zřejmé, že jsem svému závazku nedostála v termínu a můj závazek nadále trvá?
Děkuji za odpověď. Soňa

ODPOVĚĎ:
Máte možnost buď uzavřít dodatek ke smlouvě o půjčce, kde si sjednáte prodloužení lhůty splatnosti půjčky nebo můžete sepsat uznání dluhu, kde jako dlužník dluh co do důvodu i výše uznáte a promlčecí doba k vymožení dluhu se tak prodlouží na deset let. Dodatek ke smlouvě musí uzavřít a podepsat obě smluvní strany, uznání dluhu je jednostranné právní jednání a stačí pouze váš podpis.

__

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Odpovědnost za m–platby dítěte umožněné mobilním operátorem O2
- m–platby dítěte přes mobil a O2 - rodič o platbách nevěděl

2013 jsem podepsala u operátora O2 smlouvu pro svoji nezletilou dceru nar. 11/2002. Smlouva byla vystavena na moji dceru po předložení rodného listu a já jsem smlouvu podepsala. 08/2017 byla moje dcera zneužita přes FB messenger. Falešný profil kamarádky ji začal posílat různé kódy na otevření údajně zablokování FB. Kódy začaly chodit na telefon mojí dcery a ona posílala kódy zpátky na falešný profil. V dobré víře kamarádce pomoci. Vznikla škoda 3x 1.380 Kč (m-platby, na které mě nikdo neupozornil u uzavření smlouvy u O2). Vše jsem oznámila na Policii a ta případ prošetřuje.
U O2 jsem podala reklamaci. Je možné, aby nezletilé dítě mělo automaticky nastavené m–platby (úvěrové služby). O2 trvá na tom, že jsem tyto platby měla zakázat při podpisu smlouvy, ale opravdu mě nikdo neupozornil, že vůbec tato služba je možná. Prosím poradíte mi, jak mám dále postupovat. Děkuji za odpověď. Simona.

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je klíčové znění smlouvy a všeobecných (popř. i jiných) obchodních podmínek, které jsou její součástí. Pokud jste podpisem smlouvy odsouhlasila, že Vaše dcera může využívat předmětné služby, převzala jste de facto (jako její zákonná zástupkyně) odpovědnost za to, jakým způsobem bude případně Vaše dcera tyto služby využívat. Žádný právní předpis totiž nezakazuje, aby nezletilí využívali tyto či obdobné služby.
S tímto dotazem se můžete obrátit na Český telekomunikační úřad:
http://www.ctu.cz/
který je orgánem státního dohledu (mimo jiné) nad poskytováním služeb mobilních operátorů. Nelze vyloučit, že jeho náhled na věc bude odlišný (a přísnější).
Svou reklamaci můžete u O2 podpořit tvrzením, že Vaše dcera nebyla k využití předmětných služeb svéprávná, tzn. že stupeň jejího rozumového a volního vývoje nebyl takový, aby mohla předmětné služby dostatečně posoudit. V takovém případě by se dalo uvažovat o neplatnosti využití předmětných služeb a nutnosti vrátit uhrazenou částku (jedná se však o konstrukci poněkud nejistou).
ebude-li možné se s O2 dohodnout, můžete zkusit navrhnout mimosoudní řešení nastalého sporu, a to před Českým telekomunikačním úřadem (jak vyplývá z § 20e písm. b) zákona o ochraně spotřebitele). Nebude-li O2 ochoten řešit spor mimosoudně, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud (v takovém případě Vám však doporučuji dobře zvážit, zda výše částky, kterou jste uhradila, stojí vůbec za zahajování soudního sporu).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Vyvlastnění pozemku kvůli stavbě dálnice a odhadní cena 15 Kč/m2
- Ocenění pozemku pro stavbu dálnice - 15 Kč/m2
- Jak zvýšit cenu pozemku pro stavbu dálnice - vlastní odhad, znalecký posudek ceny pozemku

Vlastním 1/2 zemědělského pozemku v katastrálním území Polešovice okr. Uherské Hradiště, přes který asi v r. 2024 má začít výstavba trasy D55 5508 Staré Město - Moravský Písek. Od jisté projektové kanceláře pro dopravní a inženýrské stavby jsem obdržel již vypracovanou smlouvu i se znaleckým posudkem a cenou 15 Kč za m2. Pokud tuto smlouvu nepodepíši a neodešlu do 90 dnů, použijí zákon č. 184/2006 Sb o vyvlastnění v návaznosti se zákonem č. 416/2009 Sb § 3 b ods. 1 a tím údajně ztratím nárok na navýšení o příslušný koeficient a dostanu jen odhadní cenu 15 Kč za m2. Postupuje tato firma správně? Který právní předpis tohle ukládá? Cena 15 kč za m2 se nám zdá nízká. Jak došel odhadce k této částce, nebo se pozemky pod dálnice určují jednotnou cenou 15 kč za m2 ve všech lokalitách stejně? Můžu si najít svého odhadce? Děkuji, Miroslav.

ODPOVĚĎ:
Informace, které jste obdržel od projekční firmy, jsou v zásadě správné a odpovídají platné právní úpravě.
Tato problematika je řešena v první řadě v zákoně č. 416/2009 Sb. , který upravuje postup v souvislosti s urychlením výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (a samozřejmě v dalších souvisejících právních předpisech, zejména v zákoně o vyvlastnění).
Dle § 5/1 zákona o vyvlastnění platí, že vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem. Lhůta k uzavření smlouvy s vyvlastňovaným počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy vyvlastňovanému.
Vyvlastnitel má tedy primárně povinnost pokusit se získat příslušná práva k pozemkům či stavbám "po dobrém", tedy pomocí smlouvy (nejčastěji smlouvy kupní, směnné či smlouvy o zřízení věcného břemene). Není-li tento pokus ve lhůtě 90 dnů (od doručení návrhu smlouvy vlastníkovi pozemku či stavby) úspěšný, je možné zahájit vyvlastňovací řízení (prakticky totéž vyplývá z § 3 zákona č. 416/2009 Sb.).

Co se týče způsobu, kterým je určována odhadní cena pozemků, je nutné vycházet z § 3b zákona č. 416/2009 Sb. , z něhož vyplývá, že:
- pokud je vlastníkovi pozemku předkládán návrh kupní smlouvy, musí být kupní cena sjednána ve výši:
a/ ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 8 v případě pozemku (s výjimkou stavebního pozemku),
b/ ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního pozemku;
- znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu kupní smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku, včetně všech jeho součástí a příslušenství (žádná jednotná cena tedy uplatňována není) ;
- ocenění se provede podle oceňovacího předpisu (zákon o oceňování majetku) účinného ke dni odeslání návrhu kupní smlouvy;
- cena pozemku se ve znaleckém posudku určí vždy podle jeho skutečného stavu a účelu užití k tomuto dni (přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury).

V každém případě platí, že předloženým návrhem kupní smlouvy, resp. znaleckým posudkem nejste vázán a můžete si opatřit vlastní znalecký posudek, který se může stát podkladem pro Vaše jednání s projekční firmou (rovněž Vámi zvolený znalec bude nicméně povinen postupovat dle shora uvedených pravidel oceňování pozemků).

Pokud se rozhodnete kupní smlouvu neuzavřít a absolvovat raději vyvlastňovací řízení, je vhodné vědět, jakým způsobem je vyvlastňovaný majetek oceňován dle zákona o vyvlastnění. V této souvislosti je nutné vycházet z § 10 zákona o vyvlastnění, dle něhož platí, že:
- za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši obvyklé ceny pozemku včetně jeho příslušenství, došlo-li k odnětí vlastnického práva k tomuto pozemku (v tomto případě se tedy odhadní cena nenásobí stanoveným koeficientem) ;
- vyvlastňovanému náleží též náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním;
- náhrady podle předchozích odrážek se stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění;
- stanoví-li se náhrada na základě ocenění, musí být ocenění provedeno podle oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění;
- v případě, že obvyklá cena pozemku by byla nižší než cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu;
- cena pozemku se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jeho skutečného stavu a účelu užití ke dni podání žádosti o vyvlastnění.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že v § 3/5 a v § 3a zákona č. 416/2009 Sb. jsou uvedeny některé nepovinné a povinné náležitosti návrhu kupní smlouvy (můžete si proto ověřit, zda Vám doručený návrh kupní smlouvy tyto náležitosti obsahuje). Dle těchto ustanovení konkrétně platí, že:
- návrh smlouvy může obsahovat požadavek, aby tento pozemek nebyl zatížen právy, která zanikají vyvlastněním;
- návrh smlouvy musí založit též právo osoby, která touto smlouvou převádí potřebná práva k pozemku, na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření smlouvy.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 416/2009 Sb. , o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
zákon č. 184/2006 Sb. , o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
zákon č. 151/1997 Sb. , o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Požadavek pokácení stromu na hranici pozemků kvůli sousedovi kvůli zanášení okapu ad.
- Ořezání větví stromu sousedem - větve přesahující přes hranici pozemku
- Odstranění kořenů stromu sousedem - kořeny přesahující přes hranici pozemku
- Strom na hranici pozemků - může soused odstranit větve a kořeny přesahující hranici pozemků?

Mám spor se sousedem ohledně stromu, který je blízko společné hranice. Jsem vlastník stromu v chatové oblasti, který je bohužel 1,5 m od společné hranice. Jednotlivé pozemky zde nejsou oploceny. Borovice je zasazena před 40 lety. Dnes (12.10.2017) je asi 10 m vysoký strom, který je do 5 m bez větví, protože soused ořezával větve podle hranice jeho pozemku. Vyhověl jsem námitce, že spodní patro větví bouchá při větru do střechy jeho chaty, vzdálené od společné hranice téměř 2 m a i tyto větve jsem odstranil. Snažil jsem se nepopouzet, ale přes veškerou snahu chce po mě soused strom pokácet. Strom nám dělá stín a zapadá do rázu mého pozemku. Soused argumentuje zanášením okapu jehličím a šiškami, tvorbou mechu na jeho střeše, narušováním základů chaty a septiku (nic takového ale není zjevné) a strachem z pádu stromu při větru na jeho chatu. Mé snahy o to, aby strom co nejméně vadil, se míjí účinkem. Soused mi vyhrožuje soudem, případně ořezáním větví nebo navrtáním stromu. Obchází sousedy, aby získal podporu. Stav stromu posuzoval odborník - je v dobrém stavu. Co mohu dělat nebo naopak co očekávat v dané situaci? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Váš soused může své požadavky opřít v zásadě o dvě ustanovení občanského zákoníku:
1/ Dle § 1016/2 občanského zákoníku platí, že neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
Je nutné upozornit na to, že soused není oprávněn k odstranění přesahujících větví či podrůstajících kořenů pouze na základě vlastního rozhodnutí, nýbrž jeho právo se váže na:
- neprovedení těchto prací vlastníkem stromu v přiměřené době po obdržení žádosti souseda,
- působení škody nebo jiných obtíží převyšujících zájem na nedotčeném zachování stromu,
přičemž obě shora vymezené podmínky musí být splněny současně.
V tomto ohledu je otázkou, zda je např. zanášení okapu jehličím skutečně takovou obtíží, která by odůvodňovala odstranění přesahujících větví.

2/ Dle § 1017 občanského zákoníku platí, že má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. Shora uvedené se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.
Na tomto místě je nutné upozornit, že "rozumný důvod", který je podmínkou pro oprávněný požadavek na odstranění stromu ze sousedního pozemku, musí být rozumným z objektivního hlediska. Nepostačí tedy např. subjektivní a ničím nepodložená obava z pádu stromu při vichřici, nýbrž tato obava musí mít nějaký objektivně rozumný základ (např. špatný stav stromu).
V současné chvíli Vám lze doporučit vyčkat, zda Váš soused učiní nějaký z právních kroků, kterými Vám hrozí. Podá-li Váš soused skutečně k soudu žalobu na odstranění stromu, bude možné, abyste se bránil vyvrácením jeho argumentů. Nelze vyloučit, že Váš soused použije v žalobě rovněž § 1013/1 občanského zákoníku a bude tvrdit, že blízkost stromu ruší jeho vlastnické právo (např. nadměrným stíněním apod.).
Pokud by se Váš soused chystal k odstranění či poškození stromu svépomocí či se o to pokusil, můžete přivolat Policii ČR (to se samozřejmě netýká situace, kdy Váš soused případně odstraní ty větve, které přesahují nad jeho pozemek, budou-li pro to splněny zákonné předpoklady).
V případném protiprávním odstranění přerůstajících větví je možné sousedovi zabránit rovněž získáním tzv. předběžného opatření (které vydává soud).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Smazání fotografií z fotopatracka.cz
- Smazání fotografií z fotoparta.cz
- Vymáhání smazání fotek, fotografií - fotopatracka.cz, fotoparta.cz
- Jak donutit správce serveru ke smazání fotek, fotografií mé osoby?
- Jak donutit majitele webu ke smazání fotek, fotografií mé osoby?
- Odpovědnost provozovatele za obsah webu, internetových stránek
- Jak smazat stránku z google.cz, google.com výsledků vyhledávání

V mladické nerozvážnosti jsem si 2012 na server fotopatracka.cz (fotoparta.cz) nahrála ke svému profilu fotografie svých uměleckých aktů. Nyní bych je chtěla smazat. Bohužel jsem ale přišla o přístup k účtu i k emailu, na který by se dalo poslat nové heslo. Na stránkách správci nikterak nereagují na zaslané dotazy, nahlášení fotografií ani celého profilu a vypadá to, že o server se již dlouhodobě nikdo nestará.
Hledáním na internetu jsem zjistila, že portál patří firmě Greenfield Nominees a. s. se zastupující osobou David Drahokoupil a mobilní telefonní číslo 608666999. Pokoušela jsem se jej kontaktovat, avšak řekl mi, že s tím nemá již nic společného a hovor byl bezvýsledný.
Na portálu je uvedeno, že profil nelze smazat, avšak po roce a půl bude automaticky deaktivován. Na mém je uvedeno poslední přihlášení 3.1.2014, což už je více jak 2,5 roku, ale profil stále existuje. Vzhledem k tomu, že odkaz na něj lze najít hned pod prvním linkem po hledání mého celého jména na google a zobrazí se i s nahými fotografiemi, ráda bych se jej co nejdříve zbavila. Poradíte mi, zda lze najít nějaké řešení? Děkuji, Tamara.

ODPOVĚĎ:
Pro řešení Vaší situace se v zásadě nabízí dvě cesty, které vedou ke znemožnění nalézt předmětné internetové stránky běžným způsobem (varianta ad 1/) a k úplnému vymazání předmětných fotografií z internetových stránek fotopatracka.cz či fotoparta.cz (varianta ad 2/).

1/ Využití práva „být zapomenut“:
Na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2014 jsou rovněž provozovatelé internetových vyhledávačů považováni za správce osobních údajů, na které se tudíž vztahují právní předpisy o ochraně osobních údajů (v českém právním prostředí tvoří základ této problematiky § 20 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů).

Na tomto podkladě vzniklo právo požadovat po provozovateli internetového vyhledávače, aby znemožnil vyhledat na internetu určité informace (mající charakter osobních údajů). Tomuto právu se přezdívá „právo být zapomenut“ (the right to be forgotten).

Podrobnější informace k tomuto právu a ke způsobu, jak ho využít, naleznete zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-dari-pravu-byt-zapomenut-104710.html 
https://www.patria.cz/pravo/2906800/pravo-byt-zapomenut-jiz-rok-plati-i-v-cesku.html 

Jelikož v dotazu zmiňujete internetový vyhledávač Google, můžete uplatnit své právo „být zapomenuta“ vůči tomuto vyhledávači, a to vyplněním tohoto formuláře:
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=0-636403709584642633-4058184881&rd=1 

Kontrolu naplňování práva být zapomenut ze strany provozovatelů jednotlivých internetových vyhledávačů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů:
https://www.uoou.cz/ 

Pokud by Vám tedy provozovatel internetového vyhledávače Google nevyhověl, můžete se obrátit právě na tento úřad.
V této souvislosti připomínám, že úspěšným uplatněním práva být zapomenut nedojde k odstranění předmětných fotografií z internetových stránek, bude ovšem znemožněno tyto internetové stránky běžným způsobem vyhledat (po zadání Vašeho jména ve vyhledávači Google by proto tyto internetové stránky již neměly být zobrazovány). Nadále však bude možné Vaše fotografie shlédnout v případě, kdy se uživatel internetu na předmětné internetové stránky dostane jiným (způsobem (např. zadáním přímé adresy, popř. za využití nějakého netypického slovního spojení, které se na předmětných internetových stránkách vyskytuje).

2/ Odpovědnost provozovatele internetových stránek za jejich obsah:
Pokud máte zájem o úplné odstranění předmětných fotografií z internetových stránek, nabízí se využití § 5/1 písm. b) zákona o některých službách informační společnosti. Dle tohoto ustanovení odpovídá poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, za obsah informací uložených na žádost uživatele, dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
Je zjevné, že shora uvedené ustanovení zákona o některých službách informační společnosti je primárně cíleno na situace odlišné od té Vaší (tedy především na případy, kdy je o někom na internetu jinou osobou zveřejněna poškozující informace bez jeho souhlasu), nic však nebrání tomu, abyste se pokusila využít tohoto ustanovení rovněž Vy.
V tomto případě je nutné, abyste písemně kontaktovala provozovatele předmětných internetových stránek, sdělila mu, že si nadále nepřejete zveřejňovat Vaše fotografie (přičemž sama nemáte možnost tyto fotografie z internetových stránek odstranit) a vyjádřila se v tom smyslu, že nadále považujete zveřejňování Vašich fotografií za protiprávní a poškozující Vaše osobnostní práva. S odkazem na shora zmíněné ustanovení zákona o některých službách informační společnosti pak provozovatele internetových stránek vyzvěte k okamžitému odstranění Vašich fotografií z internetových stránek.
Tuto výzvu je vhodné vypracovat v listinné podobě. Scan této výzvy zašlete provozovateli internetových stránek e-mailem a pokud možno zároveň (v listinné podobě) i poštou (a to doporučeně s dodejkou).
Pokud nebude provozovatel internetových stránek na Vaší výzvu reagovat dle Vašich představ, resp. pokud nebude reagovat vůbec či se Vám nepodaří mu výzvu doručit, obraťte se v této věci na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Třetí variantou řešení Vaší situace zůstává podání žaloby na provozovatele internetových stránek. K tomuto kroku Vám však doporučuji se uchýlit až v okamžiku, kdy všechny předchozí pokusy o odstranění fotografií selžou.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zákon č. 480/2004 Sb. , o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Vydržení obecního pozemku dlouhodobým užíváním (60 let)
- Vydržení pozemku - podmínky
- Vydržení obecního, městského pozemku - podmínky
- Podmínky pro vydržení pozemku

Máme zahradu u rodinného domu ukončenou plotem, za plotem je cca 2,5 m široká obecní cesta o délce cca 20 m a hned vedle cesty má barák soused. Plot kolem zahrady je ve stejných místech více než 60 let. Nyní, když otec udělal nový plot ve stejných místech, přišel z obce dopis, že plot se musí posunout, protože zasahuje do obecní cesty a soused je omezen v péči o svůj majetek, což je viditelný nesmysl. Místy je to 20 cm, někde až metr šíře. Chtěli jsme tento kousek pozemku odkoupit, jelikož máme hned za plotem vzrostlé jabloně a vytvořit nový plot bylo také dost pracné, avšak obec odmítá. Je možné se nějak bránit? Doteď jsme nevěděli, že tyto kousky pozemku z naší zahrady patří k obecní cestě. Děkuji za odpověď. Děkuji, Zlata.

ODPOVĚĎ:
Je-li Vaše zahrada plotem vymezena cca 60 let, bylo by možné uvažovat o tom, že předmětnou část obecního pozemku jste vydrželi (tzn. že jste se stali na základě vydržení vlastníky této části obecního pozemku).
Pro vydržení pozemku (či jeho části) je zapotřebí, aby byl tento pozemek (či jeho část) po stanovenou dobu držen v dobré víře o tom, že držitel je vlastníkem tohoto pozemku (či jeho části). Vzhledem k tomu, že při užívání části obecního pozemku jste vycházeli z původního oplocení Vaší zahrady, mohli jste být skutečně v dobré víře o tom, že předmětná část obecního pozemku náleží Vám.
V tomto ohledu je však podstatné, zda umístění plotu odpovídalo vymezení hranice pozemků tak, jak je zakresleno v katastru nemovitostí. Je-li náhledem do katastrální mapy zřejmé, že plot byl veden nesprávně, tzn. že oplocena byla rovněž část obecního pozemku, bude prokázání Vaší dobré víry dosti problematické.
Dle § 1089/1 občanského zákoníku platí, že drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví.
K vydržení vlastnického práva k nemovité věci je potřebná nepřerušená držba trvající deset let (§ 1091/2 občanského zákoníku).
Poctivým držitelem je ten, kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává (zde vlastnické právo). Nepoctivě drží naopak ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží (§ 992/1 občanského zákoníku).
Dle § 1090/1 občanského zákoníku se k vydržení vyžaduje pravost držby a aby se držba zakládala na právním důvodu, který by postačil ke vzniku vlastnického práva, pokud by náleželo převodci nebo kdyby bylo zřízeno oprávněnou osobou.
O pravou držbu (resp. pravost držby) se jedná tehdy, neprokáže-li se, že se někdo vetřel v držbu svémocně nebo že se v ni vloudil potajmu nebo lstí, anebo že někdo usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou (§ 993 občanského zákoníku).
Pokud jste měli po celou dobu, kdy zahradu vlastníte (a jedná-li se o dobu delší než 10 let), za to, že předmětná část obecního pozemku Vám náleží (jako část Vaší zahrady), přičemž jste vycházeli z původního oplocení zahrady a pokud na Vaší straně po celou tuto dobu nevyvstala pochybnost o oprávněnosti držby části obecního pozemku (tzn. pokud jste např. nebyli někým upozorněni na chybnost vedení původního oplocení), bylo by skutečně možné uvažovat o tom, že po uplynutí prvních 10 let jste předmětnou část obecního pozemku vydrželi (a je tedy Vaším vlastnictvím).
Obdobné podmínky pro vydržení pozemku (či jeho části) byly nastaveny rovněž starým Občanským zákoníkem (účinným do 31. 12. 2013). Konkrétně platilo, že:
- je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným (§ 130/1 Občanského zákoníku) ;
- oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu deseti let, jde-li o nemovitost (§ 134/1 Občanského zákoníku).

V současné chvíli se proto můžete s obcí dohodnout na tom, že plot posunete dle jejího požadavku, resp. plot odstraníte (neboť neexistuje právní nástroj, kterým by bylo možné donutit obec k prodeji příslušné části obecního pozemku), anebo můžete obci sdělit, že dle Vašeho názoru jste předmětnou část obecního pozemku vydrželi a jedná se tudíž o Vaše vlastnictví. Pokud zvolíte variantu vydržení a v této věci nedojde mezi Vámi a obcí k dohodě, bude nutné obrátit se na místně příslušný okresní soud s tzv. určovací žalobou (soud následně rozhodne o tom, zda k vydržení části obecního pozemku došlo či nikoli).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 40/1964 Sb. , Občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde (s výjimkou právních předpisů již neplatných) :
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

____

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Vedení elektřiny bez věcného břemene a přeložka hrazená majitelem vedení
- Vedení plynovodu bez věcného břemene a přeložka hrazená majitelem vedení
- Vedení teplovodu bez věcného břemene a přeložka hrazená majitelem vedení
- Vedení elektřiny bez služebnosti a přeložka hrazená majitelem vedení
- Vedení plynovodu bez služebnosti a přeložka hrazená majitelem vedení
- Vedení teplovodu bez služebnosti a přeložka hrazená majitelem vedení

Před rokem 2004 vybudováno vedení bez vědomí vlastníka (do 2015 maminky, nyní nás sourozenců). Věcné břemeno nezřízeno, kam podat žádost o přeložení, kdo hradí? Je nutno vybudovat plot s podezdívkou (spád terénu, obrana před zaplavováním), který dráhu přetíná. Děkuji, Hanka.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, jaké vedení se na předmětném pozemku nachází. Ve své odpovědi budu vycházet z předpokladu, že se jedná o vedení spadající do některého z energetických odvětví, tedy buď elektroenergetika, plynárenství nebo teplárenství. Odpověď na Váš dotaz rozdělím do tří částí:

1/ Věcné břemeno:
Provozovatelé předmětných vedení jsou v zásadě povinni zřídit věcná břemena ke všem pozemkům, které jsou (či v minulosti byly) vedením zasaženy. Tato povinnost je konkrétně zakotvena:
- v § 24/4 energetického zákona, a to pro provozovatele přenosové soustavy (v elektroenergetice),
- v § 25/4 energetického zákona, a to pro provozovatele distribuční soustavy (v elektroenergetice),
- v § 57/2 energetického zákona, a to pro výrobce plynu,
- v § 58/2 energetického zákona, a to pro provozovatele přepravní soustavy (v plynárenství),
- v § 59/2 energetického zákona, a to pro provozovatele distribuční soustavy (v plynárenství),
- v § 60/2 energetického zákona, a to pro provozovatele zásobníku plynu,
- v § 76/7 energetického zákona, a to pro držitele licence na rozvod tepelné energie.

Není možné vycházet pouze z údajů v katastru nemovitostí, tzn. že skutečnost, že věcné břemeno není v katastru nemovitostí zaneseno, ještě neznamená, že (ve vztahu ke konkrétnímu pozemku) neexistuje. Není totiž vyloučeno, že věcné břemeno bylo zřízeno v minulosti a do katastru nemovitostí dosud nebylo zapsáno.
V tomto ohledu Vám proto doporučuji kontaktovat provozovatele příslušného vedení a informovat se u něj, zda věcné břemeno k Vašemu pozemku bylo zřízeno či nikoli. Pakliže nikoli, můžete provozovatele předmětného vedení vyzvat k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

2/ Přeložka vedení:
V zásadě platí, že přeložku vedení hradí ten, kdo její realizaci vyvolal. Konkrétně je toto pravidlo zakotveno:

- v § 47/2 energetického zákona, a to ve vztahu k provozovatelům přenosových soustav a provozovatelům zařízení distribučních soustav (v elektroenergetice),
- v § 70/2 energetického zákona, a to ve vztahu k vlastníkům plynárenských zařízení,
- v § 86/2 energetického zákona, a to ve vztahu k vlastníkům rozvodných tepelných zařízení.

Budete-li tedy mít zájem o přeložku vedení tak, aby nezasahovala na Váš pozemek, bude nutné, abyste stavební realizaci této přeložky uhradila (nedohodnete-li se s příslušným provozovatelem jinak).

3/ Stavba oplocení:
Pokud je předmětné vedení umístěno na Vašem pozemku, zasahuje do Vašeho pozemku rovněž ochranné pásmo tohoto vedení. V ochranném pásmu je stavební činnost (např. vybudování plotu) přípustná, ovšem pouze v případě, že s tím předem vysloví souhlas provozovatel předmětného vedení. Toto pravidlo je konkrétně uvedeno:

- v § 46 energetického zákona, a to ve vztahu k zařízením elektrizační soustavy,
- v § 68 energetického zákona, a to ve vztahu k plynárenským zařízením,
- v § 87 energetického zákona, a to ve vztahu k zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace vyúčtování geodeta - počet kolíků (udělal 1, vyúčtoval 6)

4/2017 jsem po odjezdu geodeta zjistil, že vytyčil pouze 1 ks kolíku hranici pozemku, s odkazem, že zbývající body hranice pozemku jsou asi u stávajících kun na sousedově pozemku, ale vyúčtoval si vytyčení 6ti kolíky. Byl již podvečer a spěchal. Po kontaktu e-mailem odmítl práci dokončit s tím, že jsem podepsal převzetí a přijel by pouze na novou zakázku. Jelikož chtěl zaplatit fakturu hned hotově a já přes účet, pozměnil data a chtěl to podepsat. A nyní tvrdí, že jsem podepsal ne opravu formy platby, ale celkové převzetí. Je možné vytyčení pozemku pouze jedním kolíkem a ústní formou, ale účtovat vytyčení 6-ti kolíky? Jak mám postupovat? Živnostenský úřad ani ČOI odpověděli, že nemají kompetenci zasáhnout. Děkuji. S pozdravem Jiří.

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že živnostenský úřad ani Česká obchodní inspekce Vám pomoci nemohou, neboť se jedná o orgány veřejné moci, zatímco Vámi popisovaný problém je ryze soukromoprávním sporem (de facto se jedná o reklamaci provedených geodetických prací).
Ze znění dotazu dovozuji, že provedené práce jste geodetovi dosud neuhradil, což představuje jednoznačnou výhodu na Vaší straně (tyto práce nehraďte do okamžiku, kdy budou provedeny řádně).
Z dotazu nevyplývá, za jakým účelem jste si nechal hranice pozemku vymezit (zda pro potřeby řízení před stavebním úřadem, katastrálním úřadem či pro jiné potřeby), nicméně z tohoto účelu měl geodet při vymezování hranic pozemku vycházet (hranice pozemku měl tedy vymezit tak, aby pro Vás bylo takové vymezení použitelné).
V současné chvíli Vám doporučuji oslovit místně příslušný katastrální úřad s dotazem, jakým způsobem by mělo být provedeno řádné vymezení hranic pozemku (pro daný účel).
Dotyčného geodeta můžete následně oslovit s tím, že jím provedené práce jste ochoten uhradit až poté, kdy budou dokončeny (resp. provedeny řádně), přičemž tento svůj požadavek můžete opřít právě o názor katastrálního úřadu (ideálně písemný).
Další řešení Vašeho případu pak bude záviset na geodetovi, který a/ řádně dokončí vymezení hranic Vašeho pozemku, b/ nechá věc „plavat“ (tzn. že práci nedokončí a její úhrady se nebude domáhat), nebo c/ se bude úhrady provedených prací domáhat soudní cestou (v tom případě by musel prokázat, že práce provedl řádně, pro tento případ můžete pořídit fotodokumentaci vytyčení, které geodet provedl).

__

RŮZNÉ-STAVBY
- Maximální velikost vedlejších staveb
- Maximální velikost vedlejší stavby
- Stavební povolení - je možné postavit nejdříve vedlejší stavby?
- Rozdělení pozemku se stavebním povolením na postavení domu, stavby, nemovitosti
- Rozdělení pozemku ještě před postavením domu, stavby, nemovitosti

Řeším níže uvedenou problematiku k pozemku: pozemek na katastrálním úřadu ČR, tedy KÚ vedený jako ovocný sad. Obec nemá územní plán, jen vymezené zastavěné území, nachází se mimo tzv. intravilán, splňuje podmínku společné hranice s více než jedním pozemkem v zastavěném území. Vydáno platné stavební povolení pro stavbu rodinného domu z roku cca 2012, průběžně platně stavební povolení prodlužováno.
1.) Lze na pozemku jako první postavit a zkolaudovat "vedlejší stavby" typu - chata, bazén, kůlna a následně třeba za dva roky rodinný dům? Jaké velikosti mohou být "vedlejší stavby"?
2.) Ráda bych tento pozemek katastrálně rozdělila ještě než cokoliv postavím a zkolauduji. Řekněme na pozemek A - rodinný dům, pozemek B - "vedlejší stavby", vlastník zůstává stejný. Přístupová cesta by vedla přes pozemek
A. S tím, že pozemek A, by dal věcné břemeno chůze a jízdy pro pozemek
B. Existují nějaká úskalí pro stavbu "vedlejších staveb" a rodinného domu, bylo by to možné? K bodu 1.) mi bylo stav. úř. sděleno, že to není možné -zdůvodnění se zde nevejde. Prosím o objasnění. O jaké zákony se mohu opřít, kde je uvedena problematika k bodu 1.) Děkuji.Ivana

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Vybudování vedlejších staveb:
Vybudování vedlejších staveb před výstavbou rodinného domu je samozřejmě možné, v tomto ohledu není pořadí realizovaných staveb rozhodující (samozřejmě za předpokladu, že není pořadí realizace jednotlivých staveb dáno ze stavebně-technických důvodů).
Jedním dechem je však nutné dodat, že k vybudování některých vedlejších staveb je zapotřebí získat předchozí přivolení stavebního úřadu. Pokud Vám stavební úřad povolil vystavět pouze rodinný dům, bude zapotřebí získat další přivolení k realizaci vedlejších staveb (typ tohoto přivolení pak bude odvislý od rozměrů a umístění jednotlivých vedlejších staveb).
Pro Vaší představu uvádím níže stručný přehled vedlejších staveb, které je možné realizovat ve „volném režimu“ (tedy bez jakéhokoli přivolení stavebního úřadu) a vedlejších staveb, které určitý typ přivolení stavebního úřadu vyžadují:

a/ Volný režim:
Do této kategorie lze zařadit:
- skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
- stavbu do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci (může se jednat např. o zahradní domek či kůlnu),
- bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku
(jak vyplývá z § 79/2 písm. n), o) a p) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona).

b/ Územní souhlas:
Získání územního souhlasu je pak zapotřebí k vybudování např. těchto vedlejších staveb:
- stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahuje obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderné zařízení,
- oplocení
(jak vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) body 1. a 14. stavebního zákona).

2/ Rozdělení pozemku:
Rovněž rozdělení pozemku je možné. K tomuto kroku bude zapotřebí získat od stavebního úřadu územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (§ 82 stavebního zákona).
Rozdělení pozemku však může mít zcela zásadní vliv na platnost povolení k výstavbě rodinného domu, které jste již získala. Je totiž nutné si uvědomit, že povolení k výstavbě rodinného domu je vázáno na konkrétní pozemek (označený parcelním číslem), přičemž předcházejícího stavebního řízení se účastnili, jak předpokládám, vlastníci sousedních pozemků. Rozdělením Vašeho pozemku by došlo ke změně skladby vlastníků sousedních pozemků. Dále by mohlo mít rozdělení pozemku vliv na celkové umístění rodinného domu na pozemku, neboť při povolování výstavby rodinného domu bylo vycházeno z velikosti a rozměrů konkrétního pozemku (rozdělením pozemků by mohlo dojít k ovlivnění povinných odstupových vzdáleností stavby od hranic pozemků). Z tohoto důvodu Vám doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a konzultovat zde, jaké dopady na platnost povolení k výstavbě rodinného domu by mělo případné rozdělení Vašeho pozemku.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Kročejový hluk od sousedů - soud, soudní spor, soudní řízení
- Soud - kročejový hluk, hluk od sousedů, obtěžující zvuky

Měl bych dotaz ohledně vzduchové/kročejové neprůzvučnosti, tedy k rušení hlukem, pronikající hlučnou mluvou, dupáním dětí, údery do podlahy hrajících si dětí. Můj dotaz zní: řešili jste už někdy tento problém (a nebo víte o případech řešení) soudní cestou a pokud ano, s jakým výsledkem? Má vůbec smysl jít touto cestou? Ptal jsem se jednoho nejmenovaného právníka a ten hned řekl, že je to „neprůstřelné“ (zvlášť pokud jde o děti). Mám dojem, že se do toho nikomu nechce, že není pořádně „o co se opřít“, jakoby dětem bylo dovoleno vše. Hlukové limity…. ano, to existuje. Ale netuším, kolik dB vydá takové bouchnutí, klepnutí. Ale po měsících s jistotou vím, že pokud to prostě slyšíte (bez ohledu na hladinu dB), jste tomu vystaveni den co den, je to obtěžující, stává se to omezujícím a bydlení v tomto prostředí je čím dál nesnesitelnější. Právě tou urputnou pravidelností, nekonečností. Děkuji, Jaromír.

ODPOVĚĎ:
Dotazy obdobné tomu Vašemu byly Bezplatnou právní poradnou zodpovídány opakovaně. Lze předpokládat, že sousedské spory tohoto typu (tedy zkráceně řečeno „spor: hlučné děti“) již některým soudem řešeny byly. Potíž tkví v těchto případech v tom, že takové spory se nedostanou k vyšším soudním instancím (vrchní soudy, Nejvyšší soud), tzn. že databáze judikatury o soudních řešeních obdobných sporů neví (jelikož v těchto databázích nejsou zachycována rozhodnutí okresních soudů, z rozhodnutí krajských soudů pak jen některá).
V tomto ohledu je nutné rozlišovat soukromoprávní a veřejnoprávní rozměr problematiky hlučných sousedů.
Co se týče soukromoprávního rozměru, spočívá právní úprava na § 1013/1 občanského zákoníku, dle něhož je vlastník povinen se zdržet všeho, co působí, že (mimo jiné) hluk a otřesy vnikají na pozemek (lze samozřejmě vztáhnout rovněž na byt) jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
K úspěšné aplikaci shora uvedeného ustanovení občanského zákoníku je zapotřebí, aby byly současně splněny všechny tam uvedené podmínky, tzn. že a/ hluk (resp. otřesy) musí ze sousedního bytu pronikat v míře nepřiměřené místním poměrům a b/ musí podstatně omezovat obvyklé užívání Vašeho bytu. Je pravdou, že u běžně hlučných dětí je prakticky nemožné prokázat, že shora vymezené podmínky jsou splněny (v tomto ohledu lze tedy souhlasit s názorem Vámi osloveného právníka).
Co se týče veřejnoprávního rozměru této problematiky, hrají v tomto ohledu roli stanovené hlukové limity, které mohou být měřeny pracovníky krajských hygienických stanic, přičemž následně je možné uvažovat o udělení pokuty např. za přestupek rušení nočního klidu. Opět však opakuji, že u běžně hlučných dětí si nelze představit, že by jimi produkovaný hluk vůbec mohl přesáhnout stanovené hygienické limity.
K tomuto tématu Vás lze odkázat např. na tento článek:
https://www.epravo.cz/top/clanky/decibely-lasky-aneb-kdyz-vas-soused-neprimerene-hluci-104369.html
Nelze vyloučit, že zvýšená hlučnost je způsobena nedostatečným odhlučněním Vašeho stropu/podlahy sousedního bytu. V tomto ohledu proto můžete kontaktovat místně příslušný stavební úřad s dotazem, jakým způsobem měl být Vámi obývaný bytový dům v tomto ohledu stavebně-technicky řešen, popř. můžete iniciovat provedení místního šetření. Vyjde-li tímto způsobem najevo, že Vámi obývaný bytový dům není skutečně dostatečně odhlučněn, bude možné se obrátit na jeho vlastníka (pronajímatele apod.) s výzvou ke zjednání nápravy.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Kontrola práce neschopných OSVČ v pracovní neschopnosti způsobené fyzickým napadením útočníkem
- Kontrola OSVČ na neschopence - kdo kontroluje?

Dne 26.8.2017 kolem 4. hodiny ráno jsem byl opakovaně fyzicky napaden osobou (já osobně jsem byl v podnapilém stavu). Skončilo to pobytem v nemocnici s otřesem mozku a drobnými vnějšími a vnitřními poraněními. Fyzický konflikt jsem nijak neinicioval. Vše chci ohlásit na Policii ČR. Nadále mi přetrvávají bolesti hlavy a zubů. Před nahlášením na Policii ČR půjdu na kontrolu k lékaři a zubaři. Zajímá mne, když mi lékař napíše, že jsem pracovně neschopný a já budu posléze požadovat po pachateli náhradu škody - ušlý zisk, bolestné ad., zda-li mne bude někdo při pracovní neschopnosti kontrolovat? Jsem OSVČ a neplatím si nemocenské pojištění. Děkuji, Norbert.

ODPOVĚĎ:
Lékař, u kterého se podrobíte vyšetření, Vám zajisté nevydá potvrzení o pracovní neschopnosti, jelikož se jedná o institut spadající do oblasti pracovního práva (která se Vás, jako OSVČ, netýká). Lze si představit, že lékař Vám vydá určité dobrozdání/lékařskou zprávu, v němž potvrdí, že Váš zdravotní stav vylučuje výkon samostatné výdělečné činnosti, resp. takové konkrétní činnosti, která je předmětem Vašeho podnikání. Platnost tohoto dobrozdání/lékařské zprávy by měl lékař časově omezit (buď do konkrétního data nebo např. do příští ambulantní kontroly, kde Vám případně vystaví dobrozdání nové).
Jelikož nejste zaměstnán a nejste účasten systému nemocenského pojištění, nebudete při své pracovní neschopnosti kontrolován ani zaměstnavatelem, ani orgánem nemocenského pojištění. Vzhledem k tomu, že v průběhu Vaší pracovní neschopnosti nebudete pobírat tzv. nemocenskou (ani jinou obdobnou dávku), neexistuje prakticky orgán/úřad, který by Vás mohl při Vaší pracovní neschopnosti kontrolovat.

__

OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVY
- Lhůta na uplatnění skrytých vad u soudu
- Promlčení skrytých vad bytu, domu
- Lhůta na reklamaci skryté vady bytu, domu, stavby, nemovitosti

Prodal jsem nemovitost v 08/2016. V 01/2017 mi kupující zaslal výzvu k odstranění skrytých vad (foukání okny, vadná elektroinstalace aj.). Odpověděl jsem, že k elektru dostal čerstvou revizi bez závad a foukání nehodlám řešit neboť je běžné a okna i dveře prohlížel. Dosud mi nepřišlo od soudu, že by byla podána např. žaloba. Co mi tedy může hrozit, pokud ještě něco, když se od ledna 2017 dosud nic neděje? Může s podáním žaloby na skryté vady otálet celých 5 let, když výzvu mi poslal do půl roku? Může k původním "údajným" vadám pak připojit další už bez výzvy aniž by mě písemně prokazatelně vyzval - upozornil? Další dopis jsem neobdržel, poštu vyzvedávám. Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Podle § 2112 odst. 1 OZ "Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci." Teoreticky by tedy kupující měl skrytou vadu oznámit nejpozději do dvou let po odevzdání věci a následně by věc mohl řešit soudně v tříleté promlčecí lhůtě, která započne běžet po marném uplynutí uplatnění nároku - tedy oznámení skryté vady a návrhu řešení (sleva z ceny, odstoupení od smlouvy, ...). Pokud by chtěl uplatňovat další vady, musí Vás na ně upozornit, ovšem jak zákon říká, okamžitě poté, co by je měl zjistit. Pokud už nějaké zjistil před půlrokem, není reálné, že by s dalšími vadami, které by oznámil např. až nyní, uspěl, jelikož už dávno měl možnost tyto vady zjistit. Žalobu ale teoreticky stále podat může, a to až do tří let po oznámení vady.

___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Trestní oznámení v zahraničí - trestný čin spáchaný na Ukrajině
- Trestný čin spáchaný zahraničním pachatelem - prodej přes eBay
- Podvod spáchaný přes Internet v zahraničí - kde podat trestní oznámení?
- V jakém jazyce se podává trestní oznámení v zahraničí
- Trestní oznámení v zahraničí - je možné podat v Češtině, v českém jazyce?

Přítel byl podveden jedním prodejcem na eBay, zaplatil 40.000 Kč, ale zboží nedostal. Platba bohužel nešla přes PayPal, ale přes bankovní účty. Veškerá komunikace ale šla přes rozhraní eBay, takže máme osobní informace o prodejci, včetně adresy a vše je dohledatelné. Prodejce dokonce poslal zprávu, že platbu dostal, a pak se odmlčel. eBay nám zatím neporadil, jak postupovat. Jako nejlepší řešení se nám jeví podat trestní oznámení. Skutek se stal před 3 týdny (08/2017).
Otázka zní: Prodejce je registrován na eBay na Ukrajině, přítel je registrován na eBay v Německu, přes německého strýčka. Kde máme podat trestní oznámení? Lze to i tady v ČR, nebo na Ukrajině (už je připraven i zajet do Lvova). Trestní oznámení se podává v jazyce země, ve které jej člověk podává? Děkuji, Pavlína.

ODPOVĚĎ:
Je možné podat trestní oznámení na Ukrajině, v Německu. Teoreticky je možné uvažovat i o podání trestního oznámení v ČR, zde ovšem záleží na posouzení konkrétních okolností – zda by bylo možné postihnout i u nás.
Dále trestní oznámení se podává v jazyce země, ve které je oznámení podáváno, resp. můžete využít tlumočníka.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Výměna kotle bez souhlasu spoluvlastníka - lze to nebo ne?
- Výměna kotle bez souhlasu spolumajitele - lze to nebo ne?
- Spolumajitel nesouhlasí s výměnou kotle - co teď?
- Spoluvlastník nesouhlasí s výměnou kotle - co teď?

Jsem majitelkou ideální poloviny rodinného domu, druhou vlastnil bývalý manžel. Pro dluhy byla jeho ideální polovina dražena a vydražena až minulý rok (2016), jeho vlastním bratrem. Přestože od chvíle - již několik let co vím, že se bývalý manžel zadlužoval, jsem se snažila věc řešit, dostala jsem se do situace, kdy jsem se nemohla svoji polovinu prodat ani nikterak výrazně opravovat. Protože mezi novým vlastníkem a bývalým manželem jsou spory, nový spoluvlastník nespolupracuje, na žádnou domluvu nereaguje, jsem v bezvýchodné situaci. Sice již minulý rok (2016) jsem požádala u soudu o vypořádání a nový spoluvlastník souhlasí, aby se stal vlastníkem celé nemovitosti. U soudu se však dožadoval práva, že na vyplacení peníze musí mít peníze. Soud tedy nařídil vyhotovit znalecký posudek. Toto usnesení bylo doručeno v polovině března 2017. Bohužel nevím, kdy ho dostala určená znalkyně, nicméně jsem ji sama kontaktovala a požádala o uspíšení, protože v domě je potřeba vyměnit kotel a velmi jsem stála o názor, zda by dům nešel rozdělit na dvě bytové jednotky - dům má v přízemí 3 + 1 a v patře domu také 3 +1 s vlastními vchody. Bohužel ač mi znalkyně slíbila, že o prázdninách by to mohlo být, neděje se nic, ani není určen den kdy by bylo případné ohledání. K soudu jsem již sama tedy poslala stížnost.
Nový spoluvlastník nereaguje na žádné opravy, 2016 mi v nemovitosti zakázal topit. Nebydlí tady, ale dům se nachází v blízkosti hospody, kterou vlastní spoluvlastník a je mi jasné, že o nemovitost stojí. V domě bydlím se synem - 13 let, který je již sám psychicky na dně, protože do dnešního dne nevíme, co s námi bude. Ráda bych kotel vyměnila, ale bez souhlasu nového spoluvlastníka to prý není možné? Můžete mi prosím poradit? Skutečně potřebuji souhlas? Děkuji, Vlasta.

ODPOVĚĎ:
Pokud jste dva spoluvlastníci se stejnou velikostí podílů, pak bohužel souhlas spoluvlastníka potřebujete. Na druhou stranu pokud byste výměnu kotle zařídila a zaplatila, těžko se spoluvlastník bude domáhat opětovné výměny za starý kotel, neboť výměnou kotle jste nemovitost zhodnotila. Soudní řízení ve věcech vypořádání spoluvlastnictví bývají velmi zdlouhavá a samotné vypracování znaleckého posudku řízení zdrží i o rok, jelikož soudní znalci bývají zahlceni. Takže moje rada zní poněkud neprávně. Pokud je v domě nezletilé dítě a hrozí, že v zimě budete mrznout, vyměňte kotel i bez souhlasu spoluvlastníka, neboť jste povinna dbát na zájmy nezletilého, bohužel ale počítejte s tím, že výměnu budete muset zcela uhradit. Byla by samozřejmě možnost domáhat se souhlasu spoluvlastníka k výměně kotle soudně, ovšem toto řízení by trvalo déle, než řízení o vypořádání spoluvlastnictví, které je již v běhu.

___

OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Užívání pozemku bez souhlasu majitele a vymáhání bezdůvodného obohacení
- Vymáhání bezdůvodného obohacení - užívání pozemku bez souhlasu majitele

Dcera aktuálně (září 2017) vlastní pozemky, které již od roku 2003 užívá protiprávně bez smlouvy cizí osoba. Jsou to vinohrady. Dosud jí nic neplatil. Platil pouze daň z pozemku. Protože od 2015 jsou tyto pozemky digitalizované, musí za ně platit daň z pozemku sama. 2012 požádala pana osobu, která užívá pozemky bez právního důvodu o uzavření smlouvy. Žádnou smlouvu s ní neuzavřel. Teď (2017) se na něj dcera obrátila s žádostí o zpětnou úhradu nájmu od roku 2012 + 3 roky zpětně. tj. za 8 roků celkem 8.000 Kč. Prosím, o sdělení, zda je možné požádat od doby požádání tj. 2012 + 3 roky zpětně a jak postupovat v případě, že to nebude ochoten daný člověk akceptovat. Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
Promlčecí doba bezdůvodného obohacení činí 3 roky, proto dcera může požadovat nájem pouze tři roky zpětně, a to od data podání žaloby k soudu. Tj. Pokud by chtěla nyní žalovat bezdůvodné obohacení, pak by mohla žalovat od září 2014. Dále může žalovat o vyklizení nemovitosti, v případě úspěchu žaloby o vyklizení by byl daný pán povinen pozemky vyklidit a pokud by tak neučinil, učinil by tak na návrh exekutor.

____

OBČAN-BYDLENÍ
- Vymáhání nájmu, dlužného nájemného pronajímatelem - postup, návod
- Postup vymáhání nájmu, nájemného po neplatičích

09/2014 jsem pronajala byt. 04/2017 jsem dala nájemníkům výpověď z nájemní smlouvy. Dluží mi 53.474 Kč, ke splácení ani zaplacení se nemají, co mohu dělat abych peníze dostala? Děkuji, Petra.

ODPOVĚĎ:
Zašlete jim doporučeně předžalobní upomínku, ve které je upozorněte na vznik dluhu a Vaše odhodlání obrátit se na soud, pokud neuhradí dobrovolně. V upomínce jim stanovte lhůtu k zaplacení. Pokud neuhradí, obraťte se na soud s žalobou o zaplacení, kde popište, za jakých podmínek dluh vznikl. Soudu budete hradit soudní poplatek 5% žalované částky, ovšem v případě úspěchu ve sporu bude žalované straně uložena povinnost Vám poplatek vrátit. Nebo se můžete obrátit na advokáta, který Vám se sepisem žaloby pomůže. Seznam advokátů naleznete na www.advokatikomora.cz.

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Stavba vydražená v exekuci bez přístupové cesty - jak se tam dostat? (pozemek v pronájmu města)
OBČAN-EXEKUCE
- Vydražení nemovitosti v exekuci občanem EU
- Může občan EU koupit nemovitost v exekuci, exekuční dražbě?

V exekuci mám zájem získat chatku, LV, tedy list vlastnictví je na jména exekuovaných 100%, leč přístup a okolní zahrádka jsou v pronájmu od města, které si dalo při pronájmu podmínku neprodávat nehnutelnost po dobu nájmu, čili hrozí, že se vydražitel nedostane k majetku? Nebo mu musí město danou zahrádku cca 20x20 m pronajmout? Jak postupovat dál? Může dát město stavbu zbourat? Je takový majetek možné exekuovat? A ještě dotaz. Můžu se zúčastnit vydražení exekuce, pokud mám přechodný pobyt v ČR ale stále jsem občanem SR resp. EU? Jsou k tomu speciální podmínky? Děkuji za info. S pozdravem Vlastimil.

ODPOVĚĎ:
V dané situaci jistě nehrozí, že byste se k majetku nedostal. Město Vám buď pozemek pronajme nebo zřídí služebnost stezky a cesty. Pokud tak neučiní dobrovolně, musel byste se obrátit na soud. Pokud vydražíte, bude se jednat o Váš majetek a nikdo Vás nemůže nutit chatku zbourat jen z důvodu, že je k ní přístup jen přes pozemek města. Pokud jde o podmínky dražby, pak od roku 2011 neplatí pro občany Evropské unie žádná omezení v nabývání majetku v jakékoliv zemi EU. Ve vašem případě by tedy nemělo nic bránit tomu, abyste se dražby účastnil a chatku vydražil.

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Zaměstnavatel se ptá zda rodinní příslušníci uplatňují slevu na dani - má právo na tuto informaci?
- Má zaměstnavatel právo znát kdo uplatňuje slevu na dani?

V dotazníku do nového zaměstnání mám vyplnit, zda rodinní příslušníci uplatňují slevu na dani. Má zaměstnavatel na takovou informaci nárok? Případně, k čemu je dobré, že to tam uvedu, když nebydlíme ve společné domácnosti? Děkuji, Vilma.

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o slevu na dani týkající se dítěte, má zaměstnavatel na tuto informaci nárok. Sleva nesmí být uplatňována oběma rodiči zároveň. To platí i v případě, kdy rodiče nesdílí společnou domácnost.

___

PRÁCE-PLATY, MZDY
- Příplatek za přesčasy
- Příplatek za náhradní volno
- Maximální počet práce přesčas

Vždy jsem pracoval jako zaměstnanec a přesčasy se proplácely když byly využité (průměr + příplatek). Nyní měním zaměstnavatele a ten má v pracovní smlouvě následující.
3. Zaměstnavatel a zaměstnanec se tímto zároveň dohodli, že zaměstnanec v případě nutných provozních důvodů na straně zaměstnavatele odpracuje v kalendářním roce 150 hodin práce přesčas. Práce přesčas do výše 150 hodin je zahrnuta v základní mzdě.
4. Zaměstnanec a zaměstnavatel se tímto dohodli, že zaměstnavatel bude zaměstnanci za práci přesčas přednostně poskytovat náhradní volno
v rozsahu vykonané práce přesčas. Zaměstnanec je povinen si toto náhradní volno vyčerpat nejpozději do 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dále dohodli, že zaměstnanec bude oprávněn v individuálních případech požádat přímého nadřízeného o poskytnutí příplatku za práci přesčas namísto náhradního volna.
Znamená to, že budu případně pracovat 150 hodin zadarmo, nebo si pokaždé můžu vybrat za odpracované hodiny náhradní volno? Děkuji, Josef.

ODPOVĚĎ:
Podle § 114 odst. 3 zákoníku práce dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno nepřísluší, je-li mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok.
Zadarmo byste tedy pracovat neměl, neboť by přesčasové hodiny měly být zohledněny již v základní mzdě.
Náhradní volno by z výše uvedených důvodů mělo být poskytováno pouze u přesčasových hodin přesahujících 150 hodin.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Rozdělení pozemku se stavbou soudně - postup, informace
- Užívání celého pozemku a nárok na nájemné od spoluvlastníka, spolumajitele
- Užívání celé stavby a nárok na nájemné od spoluvlastníka, spolumajitele

Od r. 2006 vlastníme chatu se zahradou o rozloze 400 m2. Problém je, že 200 m2 vlastníme s cizí osobou jako ideální polovinu, každý 100 m2. Toto jsme zjistili až 2 roky po koupi (2008). Chtěli jsme těch 100 m2 odkoupit, byla požadována vysoká cena, takže to utichlo a my zahradu běžně celou užíváme. Potřebuji vědět, jak postupovat při prodeji celé zahrady, která je oplocená dohromady a je nedílnou součástí pozemku s chatou vlastně od 60 let. Ještě chci vědět, zda může tento spoluvlastník vznést nějaké požadavky za to, že tento pozemek užíváme. Děkuji, Jan.

ODPOVĚĎ:
V evidenci nemovitostí je vždy uvedeno, kdo je vlastníkem nemovitostí, takže tato skutečnost z katastru vyplývala již v době, kdy jste pozemek koupili, akorát vám to asi bylo zatajeno a vy jste se do evidence nepodívali nebo vám to někdo špatně vysvětlil.
Situace se má tak, že spoluvlastník po vás může chtít nájem za užívání jeho spoluvlastnického podílu, jiný nárok prakticky vznést nemůže. Pokud by se věc stala problematickou, můžete k soudu podat žalobu o vypořádání podílového spoluvlastnictví a chtít podíl souseda. Soud by zadal znalecký posudek a určil by adekvátní cenu za tento podíl. Lepší by samozřejmě bylo, kdybyste se domluvili na nějaké rozumné ceně, za kterou byste podíl odkoupili, doporučuji nechat si vypracovat znalecký posudek i bez soudního řízení, abyste měli představu o skutečné tržní ceně.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Vystěhování osoby neoprávněně užívající byt, dům, nemovitost - postup, informace
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Bezdůvodné obohacení - užívání nemovitosti bez svolení majitele
- Vymáhání bezdůvodného obohacení - nájemné za užívání nemovitosti bez souhlasu majitele

Vlastníme se sestrou dům, který jsme dostaly darem před babiččinou smrtí od ní. Po jejím úmrtí naše teta napadla smlouvu, proběhl soud, znalecký posudek potvrdil oprávněnost darovací smlouvy, teta žalobu stáhla, ale odvolala se na výši soudních poplatků, které nechce hradit. Na výsledek odvolacího soudu čekáme (již tři měsíce - od 05/2017), celý spor se táhne tři roky - od 2014). Po celou dobu, kdy soud probíhá, bydlí v našem domě, odmítá nás pustit do domu (nemáme ani klíče, platíme jen daně a pojištění, ale do domu nemůžeme). Neplatí žádný nájem, nájemní smlouvu odmítla podepsat, prostě užívá náš majetek bez našeho souhlasu a bez finančních náhrad. V domě žije se svým synem, má tam trvalé bydliště. V domě žije i její otec, který tam má věcné břemeno. Jak máme dál postupovat, aby se odstěhovala, zrušila věcné břemeno a uhradila nám zpětně finanční kompenzaci za užívání domu? Vůbec s námi nechce komunikovat, jen přes právníky, ale to je drahé, jsme studentky a nemáme finanční prostředky na drahé soudy. Už takhle jsem se zadlužily kvůli sporu. Děkuji, Dita

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o Vaši tetu, nemá žádný právní titul k tomu, aby užívala předmětnou nemovitost. Podejte co možná nejdříve žalobu na vyklizení nemovitosti.
Současně máte právo domáhat se žalobou na vydání bezdůvodného obohacení. Vaše teta se bezdůvodně obohacuje tím, že užívá dům bez náhrady, tedy nehradí žádný nájem. Výše bezdůvodného obohacení odpovídá běžnému nájemnému. Toto,, nájemné" můžete požadovat 3 roky zpětně.
jiný případ je u věcného břemene. Vůči osobě oprávněné z věcného břemene se musíte domáhat žalobou zrušení věcného břemene (služebnosti) pro hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou oprávněné osoby.
Můžete se tak bránit 3 žalobami:
1/ Žalobou na vydání bezdůvodného obohacení (pro dlužné nájemné)
2/ Žalobou na vyklizení
3/ Žalobou na zrušení služebnosti (věcného břemene).

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Pokuta za pozdní vystavení vyúčtování nájmu
- Lhůta na vyúčtování služeb nájmu a pokuta od nájemníka, nájemce

Je možno účtovat náklady za službu spojenou s užíváním bytu zpětně za 3 roky (jedná se o náklady na komín) nájemci, který službu využíval, ale bývalý správce jí nájemci z nějakého nepochopitelného důvodu 3 roky neúčtoval, rozpočítával ji pouze ostatním nájemcům. Jedná se o roky 2013, 2014 a 2015. Za rok 2016 má náklad za komín vyúčtován. Děkuji, Taťána.

ODPOVĚĎ:
I vyúčtování s takovým zpožděním je platné a je třeba ho uhradit. Nájemce má v tomto případě ovšem právo podle § 13 zákona č. 67/2013 požadovat 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyúčtováním. Toto prodlení nastává v okamžiku, když vyúčtování není předloženo do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. Pokud by tedy zúčtovací období končilo v prosinci, musí pronajímatel vyúčtování předložit do 30. dubna. Pokud vyúčtování nedoložil po dobu tří let, tak za rok 2013 začíná prodlení 1.5.2014, za 2014 1.5.2015 a za 2015 začíná 1.5.2016.
Nejedná se o jednoduché spory, bude určitě vhodnější být právně zastoupen. Požádejte soud o přidělení bezplatného zastoupení. Žalovat budete u okresního (obvodního soudu) podle toho, kde se nachází dům. Před podáním žalob tak podejte žádost, která se nazývá Žádost o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce. V žádosti popište danou problematiku a doložte své majetkové poměry.

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění peněz na účtu při smrti jednoho z manželů
- Dědictví peněz na účtu při úmrtí jednoho z manželů

Ráda bych věděla, jak je to s dědictvím peněz na bankovních účtech. Mám dceru z předchozího manželství a můj nynější manžel také 1 dceru. Máme 2 bankovní účty, jeden je pouze na mé jméno, tam chodí obě naše výplaty a druhý účet je pouze na manželovo jméno a tam přichází jeho starobní důchod. Kdysi nám notářka řekla, že v případě úmrtí jednoho z nás jdou vždy do dědického řízení oba (všechny) bankovní účty? Děkuji za odpověď. Děkuji, Ivana.

ODPOVĚĎ:
Na bankovní účty vás obou chodí finanční prostředky, které spadají do společného jmění manželů. V případě úmrtí jednoho z manželů, spadá do dědictví pouze část ze společného jmění manželů, která by náležela zemřelému manželovi.
V praxi to znamená, že oba bankovní účty by sice byly zahrnuty do dědictví, ale nejprve by došlo k vymezení části, která spadá do společného jmění manželů.
Pro lepší představu uvádím příklad. Na Vašem bankovním účtu bude částka 50.000,- Kč, na bankovním účtu manžela bude částka 70.000,- Kč. Celková částka 120.000,- Kč se rozdělí na 1/2, tedy 60.000,- Kč bude připadat do dědictví a rozdělí se mezi oprávněné dědice a 60.000,- Kč bude v rámci vypořádání společného jmění manželů vyplaceno pozůstalému manželovi/manželce.

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Promlčení dluhu za služby nájmu bytu - kolik let zpět? (vodné)
- Po kolika letech se promlčuje dluh - služby nájmu a jejich vyúčtování (vodné)
- Promlčení dluhu za vodu, vodné - nájemní byt, byt v pronájmu

Chtěla bych se zeptat, jestli má majitel domu, ve kterém mám v nájmu byt, právo vyžadovat zaplacení vyúčtování vody pozpátku 8 let. Přiblížím situaci: Majitel domu bydlí někde na Moravě. Nájem chodila vybírat paní tomu pověřená. Od roku 2008 jsme nedostávali vyúčtování, a při dotazu proč, nám bylo řečeno, že mají novou účetní, a že to "nějak" neumí (máme to totiž trochu složitější, v domě jsou jedny stoupačky, takže se to musí nějak rozpočítávat). No a pak se nic nedělo a vyúčtování vody jsme začali dostávat až v roce 2014 až po dnes (10.10.2017). Jenže při letošním vyúčtování za rok 2016, přinesla majitelka rozpis vyúčtování od toho roku 2008-2013 a požaduje doplacení tohoto dluhu. Jedná se o tisícové částky. Já jsem samoživitelka a sousedka důchodkyně. Proto se ptám, zda má na to majitel právo. Děkuji, Radana.

ODPOVĚĎ:
Obecná promlčecí doba je tříletá, platby minimálně za rok 2008-2012 jsou zcela nepochybně promlčeny, na toto bych pronajímatele upozornila a ničeho nehradila.
Co se týče roku 2013, pak záleží, kdy pronajímatel dostal vyúčtování od příslušných vodáren a měl tak možnost vodné a stočné rozúčtovat a kdy přeúčtoval tuto částku Vám. Pokud od data vyúčtování směrem k pronajímateli a vyúčtování směrem k Vám, uplynuly více než 3 roky, použijte námitku promlčení i ve vztahu k vyúčtování za rok 2013.

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Pokuta pronajímateli za nepředložení vyúčtování služeb nájmu
- Jak donutit pronajímatele aby vyúčtoval služby spojené s bytem?

Jsem nájemce v bytě, majitel mi už 4 roky nepředložil vyúčtování za energie. Jak v takovém případě jednat? Děkuji, Šarlota.

ODPOVĚĎ:
Dle občanského zákoníku a zákona č. 67/2013 Sb. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, máte právo, aby Vám pronajímatel předložil vyúčtování jednou ročně, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
Pokud Vám pronajímatel nepředložil vyúčtování dobrovolně, můžete se svého práva domáhat u soudu žalobou na vydání movité věci - vyúčtování.
Rovněž máte právo na zaplacení pokuty za prodlení, a to 50 Kč za každý započatý den prodlení. S ohledem na běh promlčecí doby, můžete tuto pokutu žádat za poslední 3 roky.

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Přespávání nového partnera manželky v nájemním bytě manželů - jak tomu zabránit?
- Přespávání nové partnerky manžela v nájemním bytě manželů - jak tomu zabránit?

V červnu 2016 jsme se s manželkou rozvedli. Děti nám byly svěřeny do společné péče. Bydlíme v nájemním bytě 3+1; v evidenčním listu Domovní a bytové správy jsme oba uvedeni jako spolunájemci. Oba máme nahlášené trvalé bydliště v daném bytě. Každý z nás hradí každý měsíc půlku nájmu a záloh na služby a energie. V září 2016 si manželka našla nového partnera, který k nám začal v poslední době příležitostně docházet na návštěvy a občas v bytě i přespávat. Partner manželky má přitom vlastní byt v osobním vlastnictví, kde s ním bydlí jeho dvě nezletilé děti. Osobně vnímám toto chování jako určitý tlak na to, abych se z bytu dobrovolně odstěhoval a přenechal ho bývalé manželce a jejímu partnerovi. Přiznám se, že mi tyto „návštěvy“ dost vadí a že velmi výrazně zasahují do mých nájemních práv k bytu. Chci se tedy tímto zeptat, zda existuje nějaká možnost, jak se právně bránit tomuto jednání ze strany bývalé manželky a jejího partnera. Děkuji za odpověď. Karel.

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je poměrně složitá. K bytu máte s Vaší bývalou manželkou shodná práva. Samozřejmě záleží v jakém rozsahu Vás bývalá manželka se svým novým partnerem omezuje ve Vašich nájemních právech. Pokud by šlo o významný zásah, můžete se podat tzv. zápůrčí žalobu, neboli žalobu na zdržení se protiprávního jednání, ale musí se jednat o závažné protiprávní jednání.
Dále si prostudujte nájemní smlouvu, může obsahovat ustanovení, že byt nesmí užívat více osob než je dáno nájemní smlouvou.
Doporučila bych Vám promluvit si s Vaší bývalou manželkou, jak si společné bydlení představuje do budoucna, nastavit si pravidla. V tomto směru by Vám mohl pomoci mediátor. Vaše situace samozřejmě zasahuje i do společného bydlení s dětmi, můžete se obrátit na orgán sociálně právní ochrany dětí, který Vám poradí vhodného mediátora.

___

RŮZNÉ-STAVBY
- Pasport projektu stavby domu - dokreslení oken
- Soused požaduje zazdění oken nezakreslených v projektu - co teď?
- Dodatečná legalizace černé stavby - garáže
- Legalizace černé stavby (garáže) - postup
- Dodatečná legalizace drobných staveb

1967 rodiče začali se stavbou domu. Dům byl zkolaudovaný v roce 1970. V projektu nejsou zakreslena 2 boční okna z obytných místností, která jsou vzdálena 5,8 metru od sousedního pozemku, na kterém není stavba, jsou tam vysázeny trvalé porosty - stromy. Pozemek souseda je široký 7,5 metru. Tato okna tam byla už při kolaudaci, v kolaudaci je uvedeno, že stavba byla provedena podle schváleného projektu. Tehdy pozemek užíval jiný soused až do roku 1992. 1998 jsme z půdy udělali podkroví - 2 místnosti a malou koupelnu, do střechy jsme zabudovali 3 střešní okna. Máme suterén, přízemí a 1NP. Chtěla jsem se zeptat, zda je možné formou pasportu zakreslit skutečný stav nemovitosti. Sousedka po nás chtěla okna zazdít, v roce 2014 jsme měli kontrolu ze stavebního úřadu, nebylo však zahájeno řízení a bylo jí řečeno, že dům byl zkolaudován podle projektu a že máme také čestné prohlášení maminky a pána, který stavěl náš dům, že se žádná okna po kolaudaci nedostavovala. Na stavebním úřadě mně o možnosti pasportu neřekli.
1970 se začalo se stavbou hospodářského stavení dle projektové dokumentace. Bylo zkolaudováno. V roce 1986 rodiče postavili zděnou stavbu o výměře 8,22 m2, která slouží jako sklad zahradní techniky a udírnu o výměře 2,29 m2. Všechny tyto stavby se přistavovaly ke zděnému plotu, který byl v projektové dokumentaci z roku 1967.
1998 jsme s manželem začali s opravou původního plotu, protože byl ve velmi špatném stavu a chtěli jsme si postavit garáž mimo náš dvůr a pozemek. Bohužel z důvodu vedení kanalizace nám to nebylo umožněno. Rozhodli jsme se přistavět k novému plotu stavbu o výměře 22 m2 a ta slouží jako garáž. Bohužel je opět na hranici pozemku. Vím, že jsme všechno provedli bez povolení, protože bychom žádné povolení se stavbou nedostali. Zatím sousedka tyto stavby neřešila, domluva s ní absolutně nemožná. Chci Vás poprosit na Váš názor, zda máme šanci tyto stavby zlegalizovat bez souhlasu souseda. Nyní sousedka na všechny sousedy začala podávat stížnosti nejen na stavebním úřad, ale i na životní prostředí. Jsme tedy v pořadí. Děkuji, Lenka.

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Pasport stavby:
Ze znění dotazu si nejsem jist, zda si od pasportu stavby neslibujete více, než je reálně možné. V této souvislosti je nutné vycházet z § 125/1 a 3 stavebního zákona, dle něhož platí, že:
- vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení (tedy běžnou projektovou dokumentaci, dle níž byla stavba povolena a také realizována) ;
- v případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby;
- pokud vlastník stavby nesplní svou povinnost dle předchozí odrážky (tedy pokud nepořídí dokumentaci skutečného provedení stavby v případech, kdy je k tomu povinen), může mu být pořízení dokumentace skutečného provedení stavby stavebním úřadem nařízeno;
- pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

Pasport stavby tedy představuje zjednodušenou podobu dokumentace skutečného provedení stavby. Máte-li však k dispozici původní projektovou dokumentaci Vašeho domu, je pořizování dokumentace skutečného provedení stavby či pasportu stavby zbytečné.
Máte-li navíc za sebou již jednu kontrolu ze strany stavebního úřadu, přičemž tato kontrola pro Vás dopadla příznivě, není zřejmé, k čemu by Vám mohl být pasport stavby užitečný (svou roli by mohl sehrát nanejvýš v případě, kdy by stavební úřad neměl k dispozici původní projektovou dokumentaci a při eventuální budoucí kontrole tak musel vycházet z pasportu stavby, který by již obsahoval stavební úpravy podkroví, které jste po kolaudaci provedli).

2/ Legalizace drobných staveb:
Je pravdou, že dle § 25/5 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území nesmí být vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu od společných hranic pozemků menší než 2 m. Zároveň je však pravdou, že toto pravidlo se vztahuje pouze na stavby, které vznikly za účinnosti této vyhlášky (tedy od 1. 1. 2007), přičemž předchozí pravidla mohla být odlišná. Zejména je však nutné si uvědomit, že stavební úřad může z tohoto požadavku slevit (a udělit žadateli výjimku), přičemž v § 25/6 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území je výslovně uvedeno, že s ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba ani její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.
Chcete-li Vámi zmiňované drobné stavby tzv. legalizovat, představuje dodatečné povolení stavby dle § 129 stavebního zákona de facto jedinou variantu řešení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavby malé, postačilo by k jejich povolení (a tedy i k dodatečnému povolení) získat územní souhlas či souhlas s ohlášením stavby. Obě tato přivolení stavebního úřadu však předpokládají, že žadatel předloží písemné souhlasy všech sousedů (tuto podmínku je tedy nutné splnit rovněž v procesu dodatečného povolování stavby). Jste-li si jista tím, že souhlas Vaší sousedky nezískáte, bude nutné v rámci procesu dodatečného povolování postupovat tak, jako by bylo nutné získat přivolení "vyšší kategorie", tedy územní rozhodnutí (namísto územního souhlasu) a stavební povolení (namísto souhlasu s ohlášením stavby). Pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení již není zapotřebí dokládat písemné souhlasy sousedů (problematická podmínka by tedy odpadla).
V tomto ohledu Vám zejména doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a konzultovat zde postup dodatečného povolení drobných staveb za situace, kdy se tyto stavby nacházejí na hranici pozemků, přičemž souhlas příslušného souseda nebude možné získat. Každý stavební úřad totiž vykládá stavební zákon v určitých aspektech odlišně, bude proto vhodné, abyste zjistila právní názor místně příslušného stavebního úřadu ještě dříve, než bude řízení o dodatečném povolení stavby zahájeno.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

OBČAN-VÝŽIVNÉ
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Odvolání proti zvýšení výživného - náležitosti, vzor
- Odvolání proti zvýšení alimentů - náležitosti, vzor

Jaké náležitosti musí mít odvolání (jedná se o výživné na dítě) aby bylo uznáno? Otec dítěte si ho chce sepsat a podat sám, nemá protože prostředky na právníka. Děkuji, Jitka.

ODPOVĚĎ:
Do odvolání musíte uvést označení stran, specifikaci rozsudku, který napadáte, (označení soudu, data vydání, čísla jednacího), uvést, který výrok rozsudku napadáte, dále uvést tzv. odvolací důvod a odvolací návrh. V odvolacím důvodu je třeba uvést, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí (odvolací důvody jsou vyjmenovány v § 205 odst. 2 Občanského soudního řádu) a popsat situaci a do odvolacího návrhu uvedete, jak má odvolací soud rozhodnout, tj. zda sám rozhodnout o jiné výši výživného nebo případně věc vrátit k dalšímu projednání k prvostupňovému soudu.

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Návrat z výkonu odloučeného pracoviště do kmenového centra zaměstnavatele - jde o pracovní cestu s nárokem na plat, mzdu?
- Práce ve vzdáleném pracovišti zaměstnavatele - jde o pracovní cestu?

Chtěla bych se zeptat na placení přesčasů zaměstnavatelem. Moje pracovní doba je oficiálně od 7:00 do 15:30 na místě A (zde jsem zařazena dle pracovní smlouvy), ale jezdím párkrát v měsíci zastupovat na jiné pracoviště B (není místem výkonu mé práce dle pracovní smlouvy, k cestě využívám služební auto, které parkuje na místě A, toto auto si v 7:00 ráno vyzvednu a odjíždím na místo B), kde často končím až v oněch 15:30. Místo B je od pracoviště A vzdáleno cca 40 kilometrů, tudíž cesta z trvá cca hodinu.
Zaměstnavatel tvrdí, že dobu, kterou strávím na cestě z místa B do A v době, která je až po konci mé oficiální pracovní doby, nelze zaplatit jako přesčas, jelikož už nespadá do pracovního výkonu dle smlouvy. Tudíž tím pádem jezdím zadarmo.
Má na toto zaměstnavatel právo? A pokud by se mi stala cestou nějaká nehoda, bude to tedy pracovní úraz či nikoli? (do knihy jízd píšu příjezd 16:30 - tedy dle skutečnosti).
Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná o časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Nejde tedy o práci přesčas, ale o pracovní cestu. Zaměstnanci v souvislosti s pracovní cestou náleží cestovní náhrady. Pracovní cesta má několik fází, neboť se skládá zejména z cesty na místo výkonu práce a cesty zpět a pak ze samotného výkonu práce, který je zpravidla cílem této pracovní cesty. V této souvislosti zákonná úprava rozlišuje mezi plněním pracovních úkolů na straně jedné a činnostmi jinými než plnění pracovních úkolů na straně druhé.
? Ve vztahu k tomuto rozlišování je nezbytné zmínit § 210 zákoníku práce, který stanoví, že doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Toto ustanovení zákona se vztahuje zejména na dobu, kterou zaměstnanec (neřidič) stráví na cestě do místa výkonu práce či zpět dopravou a nekoná práci, tj. slovy zákona neplní pracovní úkoly.
? Pokud tato doba strávená jinak než plněním pracovních úkolů nespadá do doby pracovní – tj. do doby rozvržené směny, nikterak se nezohlední ve vztahu k vykazování doby odpracované; nicméně vždy se započítává do doby trvání pracovní cesty pro účely přiznání cestovních náhrad.
Úraz v průběhu pracovní cesty je vždy úrazem pracovním.

___

RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
- Svěření dítěte do péče a účelové stěhování matky dítěte s dítětem
- Svěření dětí do péče a účelové stěhování matky dětí s dětmi

Prosím o doporučení jak postupovat u soudního jednání ohledně svěření dvou dětí do péče. Doteď v péči matky a styk s otcem dle domluvy. Domluvy však již nejsou možné, rodiče jsou ve sporu. Dětí chodí do nevyhovující školy, kde se platí školné, na které matka nemá peníze. Matka má nevyhovující zaměstnání. Jedno z dětí musí navštěvovat psychiatra a terapie (autismus). Dotaz zní: má matka u soudu sdělit, že má v úmyslu se odstěhovat do jiného vzdálenějšího města z důvodu zdravotní péče, lepší školy a zaměstnání, aby soud nenařídil střídavou péči, nebo toto raději neuvádět, aby to nevyznělo jako účelové stěhování? Děkuji moc
Vilma.

ODPOVĚĎ:
Rodiče mají vůči dítěti povinnosti a práva, která se souhrnně označují jako rodičovská odpovědnost. Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajištění jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění. Podle § 875 nového občanského zákoníku vykonávají rodičovskou odpovědnost rodiče v souladu se zájmy dítěte.
Při soudním jednání tedy můžete argumentovat tím, že stěhování je v zájmu dětí, protože v místě nového bydliště budou mít lepší vzdělání, zdravotní péči apod. Můžete samozřejmě zmínit i možnost lepšího zaměstnání, které Vám umožní lépe financovat potřeby Vašich dětí. Protistrana samozřejmě může argumentovat tím, že stěhování je ze strany matky účelovým krokem. Bude pak záležet na soudu, jak celou situaci posoudí a zda návrhu na střídavou péči vyhoví či nikoliv.

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění vnoučaty - dědický příkaz prarodiče, prarodičů, budoucích zůstavitelů
- Příkaz v dědictví prarodiče - dědění po dědečkovi, babičce
- Příkaz v dědictví dědečka, babičky - dědění po prarodiči

Prarodiče, 4 vnoučata, řešení pouze nemovitosti samostatný dům s pozemkem bez jakéhokoliv závazku. (Dvě dcery prarodičů mrtvé, žijí pouze vnoučata prarodičů.)
Nemovitost dle Katastru vlastnictví rozdělené na půlku - dřívější dobrovlný, svéprávný zápis.
1/2 společné jmění manželů, druhá 1/2 jedna z vnuček.
Prarodiče chtějí, aby po jejich (obou) smrti se druhá 1/2 převedla na zbývající 3 vnoučata. (Čtvrté vnouče by nezískalo nic, poněvadž už 1/2 má.)
V případě, že by nebyla závěť, a při smrti jednoho, tak by zřejmě záleželo na ústní dohodě před notářem s notářským zápisem. Jeden prarodič, všechna vnoučata. Dělila by se 1/4 nemovitosti, patřící zemřelému prarodiči, a to na 5 dílů? I když se u vnoučat jedná o "třetí stupeň" v linii?
Při smrti i druhého prarodiče, v případě, že by nebyla závěť, tak by zřejmě záleželo na ústní dohodě před notářem s notářským zápisem. Mezi čtyřmi vnoučaty. Zbývající 1/4 by se dělila na 4 díly.
Prarodiče však chtějí mít jistotu, že v případě smrti obou, dojde ke stavu rozdělení jejich 1/2 nemovitosti pouze na ty 3 vnoučata.
Co je vhodnější?
Mě tam napadá, aby už si teď oba napsali závěť notářsky ověřenou, zapsanou do Centrálního registru závětí, s "modelovou situací".
"V případě mé smrti, zůstane-li druhý manžel, odkazuji tímto své spoluvlastnicí (1/4) k nemovitosti mému manželovi. V případě mé smrti, jako vdovci (spoluvlastníku nemovitosti z 1/2), odkazuji tímto své spoluvlastnicí k nemovitosti vnoučeti X, Y, Z."
Jde to?
Ono to asi vyznívá hnusně, ta situace ovdovění, že by v tu danou chvíli vnoučata nic nezdědila, ale byla by tam jistota významného vlastnictví. Nemohlo by dojít k nechtěné manipulaci s majetkovými právy.
Ale, nejsem právník...
Situace při smrti jednoho rovnou celou 1/2 přepsat na 3 vnoučata, pouze například s věcným břemenem pro ovdovělého, mi připadá riskantní.
Nebo myslíte, že je nějaké vhodné řešení, třeba nějak smluvně ošetřené? Darovací smlouva s přesně vymezenou specifikací. Helena

ODPOVĚĎ:
Pokud by se nemovitost rozdělovala v dědictví a dědilo by se tzv. ze zákona, rozdělí se 1 nemovitosti mezi jednoho z manželů (prarodiče) a všechny vnoučata.
Při smrti i druhého prarodiče se majetek rozdělí mezi všechna vnoučata.
Závětí můžete upravit, že se na dědický podíl započte to, co vnučka získala za života. Ustanovení § 1660 odst. 2 občanského zákoníku stanoví, že se na povinný díl započte i to, co nepominutelný dědic od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu, potomku se kromě toho započte i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek.
Pokud tedy vnučka získala bezplatně 1 nemovitosti bezplatně, můžete závětí stanovit, že se započte tento dar na dědický podíl a budou dědit pouze zbylé tři vnoučata a druhý z manželů. Pokud by i druhý z manželů nežil, pak se rozdělí nemovitost pouze mezi tři vnoučata.
Závěť doporučuji sepsat notářsky, notář Vám poradí se správnou formulací započtení a závěť vedená v Centrální evidenci závětí přináší vyšší jistotu.
Vnoučata jsou nepominutelní dědici, odkázat vše jen žijícímu manželovi je dosti problematické, neboť mají právo na 1 zákonné podílu.
Samozřejmě je možná i smluvní úprava, ale postačí úprava závětí, která je i větší jistotou.

___

OBČAN-ZÁSTAVA
- Ručení podílem nemovitosti bez vědomí ostatních spoluvlastníků, spolumajitelů - lze to?
- Ručení spoluvlastnictvím nemovitosti bez vědomí ostatních spoluvlastníků, spolumajitelů - lze to?
- Ručení podílem bytu, domu, pozemku bez vědomí ostatních spoluvlastníků, spolumajitelů - lze to?

V případě, že si chce vzít osoba úvěr, může ručit nemovitostí, u které je pouze částečným vlastníkem? Bez vědomí ostatních vlastníků? Částečný vlastník - podílník například 1/4 hodnoty.
Ručení nemovitostí (nejen vůči hypotéce, stačí jen běžný spotřebitelský úvěr) je zapsáno do Katastru nemovitostí (URL)? V "kolonce" "omezení vlastnického práva"?
V případě, že by chtěl částečný vlastník nemovitosti ručit touto nemovitostí, musí mít souhlas všech vlastníků nebo "většinových/více jak polovičních" vlastníků? Předpokládám zápis od právníka/notáře. Zapisuje/zakládá se tato skutečnost do Katastru nemovitostí?
V případě, že by tento spoluvlastník nebyl schopen splatit úvěr, a "půjčující subjekt" by tedy chtěl splátku vypořádat, zapisuje se tento půjčující subjekt do Katastru nemovitostí ČR jako nový spoluvlastník/podílník, 1/4 hodnoty?
V případě, že by došlo k prodeji nemovitosti (skutečnému nebo ve smyslu vypořádání), obdržel by 1/4 hodnoty nemovitosti (vyšší hodnoty: soudní odhad x skutečná prodejní cena)?
A tím pádem by přestal být spoluvlastníkem nemovitosti. Simona

ODPOVĚĎ:
Ke zřízení zástavního práva potřebujete souhlas všech spoluvlastníků, bez jejich souhlasu nelze zástavu zřídit. Zástavní právo je evidováno v katastru nemovitostí. Pokud by spoluvlastníci se zřízením zástavy souhlasili, pak by se v případě realizace zástavního práva stala vlastníkem 1/4 jiná osoba a to buď přímo půjčující subjekt nebo v případě prodeje zástavy i jakákoliv třetí osoba.

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Zaplacení zálohy za ubytování a nemoc, onemocnění ubytovaných
- Vrácení zálohy za ubytování a nemoc, onemocnění ubytovaných
- Storno poplatek u ubytování a jeho oprávněnost
- Nemoc objednatelů ubytování v penzionu a vliv na storno poplatek nebo vrácení zálohy, zálohové platby

Pronajímáme celou nemovitost - chalupu a nabízíme to přes internet. Vždy při rezervaci termínu vyžadujeme zálohu 50% zaplacenou na účet a doplatek taktéž, hotovost nepřijímáme kvůli EET.
Jeden zájemce si u nás zarezervoval prodloužený víkend pro 8 osob a zaplatil zálohu.
Protože pronajímáme v lukrativní oblasti Jižní Moravy, neustále máme na daný termín zájemce. Zájemce který nám složil zálohu za 8 osob, nás informoval že je přijede míň ze zdravotních důvodů.
Neustále máme poptávky na daný termín a chtěli jsme dát možnost se ubytovat více osobám, nebo s dosavadním zájemcem se domluvit ať zaplatí doplatek za tolik osob jak bylo dohodnuto. Telefonicky jsem ho informovala 21 dní před příjezdem.
Začala vyostřená komunikace se zájemcem, který mě osočoval, že si najde právníka a bude s námi komunikovat pouze přes právníka, jaké že naše jednání, vyžadoval vrácení zálohy i s úroky atd.
Chtěla jsem mu vrátit zálohu v plné výši a nějak se domluvit. Naše komunikace byla pouze přes telefon a internet a žádná písemná smlouva nebyla sepsána. Má na takové jednání ten člověk právo? je to naše nemovitost a může jej pronajmout komu chceme. Předem děkuji za vaši odpověď Jana.

ODPOVĚĎ:
Z dotazu nevyplývá, jakým způsobem chalupu pronajímáte, tedy zda ji pronajímáte jako podnikatelé, nebo jako soukromé osoby nepodnikající, zda se zájemci uzavíráte standardní nájemní smlouvu nebo smlouvu o ubytování. O smlouvu o ubytování by se především jednalo, pokud byla chalupa pro ubytování zkolaudována. Níže uvádím možnosti pro obě varianty, tedy jak pro smlouvu o nájmu, tak pro smlouvu o ubytování.
Rovněž by pro posouzení nároků bylo nutné znát přesněji, jaké podmínky jste si vzájemně domluvili, resp. jak zní text vaší inzerce. Smlouva nemusela být uzavřena písemně, dohodli jste se o podstatných náležitostech, proto smlouva platně vznikla. Zde pak platí základní zásada soukromého práva, že se uzavřené smlouvy mají dodržovat. Pokud si tedy zájemce zarezervoval chatu pro 8 lidí za určitou cenu, měl by být povinen uhradit sjednanou cenu, bez ohledu na to, že ji nakonec využilo méně lidí.
Pokud uzavíráte s nájemci smlouvu o ubytování, pak je nájemce oprávněn kdykoli smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Z dotazu však mám za to, že smlouva nebyla vypovězena, neboť o ubytování měl nájemce zájem, byť v menším počtu lidí. I kdyby se jednalo o výpověď smlouvy, pak máte nárok požadovat ušlý zisk, který však musíte prokázat (např. tím, že jste měli zájemce na stejný termín, nicméně s ohledem na postup nájemce jste jej nemohli pronajmout). Doklady a poptávky od jiných zájemců na tento termín si uschovejte pro případný spor.
Pokud by byla uzavřena standardní nájemní smlouva, pak jí není možné vypovědět, a to z důvodu, že byla uzavřena na dobu určitou. Proto byste měla nárok na doplacení plné sjednané ceny.
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že v obou případech byste měla mít nárok na úhradu plné ceny, tj. sjednané ceny za ubytování 8 lidí s tím, že pro případ, že uzavíráte smlouvu o ubytování, byste musela prokázat ušlý zisk.

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Stavba financovaná výlučně z peněz jednoho z manželů a dědění - jak vynechat z dědění potomky druhého z manželů?
- Jak vynechat z dědictví děti z prvního manželství - stavba investovaná jedním z manželů

Jsem podruhé vdaná mám 2 dcery z předešlého manželství a manžel 1 dceru taktéž z předešlého manželství. Máme 2 nemovitosti a každý vlastní jednu nemovitost. Chceme si postavit teď v manželství společnou nemovitost, ale já zřejmě budu prodávat moji nemovitost, takže financovat svatbu budu výlučné já z mích prostředků.
Prosím o radu jak si to máme ošetřit do budoucna, protože nechci aby z nové nemovitosti dědila manželova dcera, jen moje dcery, protože já budu vše financovat, mám to ošetřit závětí?
Bohužel pozemek je napůl s manželem. Předem děkuji Nina.

ODPOVĚĎ:
Po uzavření manželství nabytý majetek spadá do společného jmění manželů, pokud však nemovitost získáte výhradně z Vašich peněz, zůstává pouze ve Vašem vlastnictví. Chcete-li mít s manželem nemovitost tzv. napůl, resp. budete v katastru nemovitostí zapsáni oba, pak bych doporučovala upravit majetkové vztahy závětí. Váš majetek budou dědit pouze Vaše děti a manžel, proto je třeba, aby závěť sepsal především Váš budoucí manžel.
Nezapomínejte, že dcera Vašeho budoucího manžela musí získat alespoň 1 (či 3 pokud by byla nezletilá) svého zákonného podílu z dědictví, ale vzhledem k tomu, že součástí majetku zahrnutého do dědictví je i druhá nemovitost, neměl by to být problém.
Tedy, pokud koupě nemovitosti bude financována výhradně z Vašeho majetku, nespadá do společného jmění manželů, zůstává pouze Vašim majetkem. Pokud však chcete být oba zapsáni jako vlastníci do katastru nemovitostí, nemovitost bude tedy vedena jako součást společného jmění manželů, pak do budoucna majetek upravte závětí, kdy Váš budoucí manžel odkáže předmětnou nemovitost Vám a případně rozhodne o rozdělení i zbylého majetku.

__

PRÁCE-PRACOVNÍ ÚRAZY
PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Náhrada škody za pracovní úraz - odškodnění za prodloužení studia
- Pracovní úraz a nutnost prodloužení studia, přerušení studia - odškodnění, odškodné
- Odškodné za pracovní úraz a přerušené studium, prodloužené studium

15.8.2017 jsem v práci utrpěl pracovní úraz kolene a kotníku, jsem v pracovní neschopnosti. Nicméně souběžně s prací dokončuji vysokou školu, ale bohužel z důvodu pracovní neschopnosti nemohu jít na zkoušku, kterou mám o víkendu a asi budu muset přerušit i studium (zbývá mi pouze 1 předmět a obhajoba diplomové práce). Tím pádem se mi ukončení studia protáhne o jeden semestr. Můžu na zaměstnavateli uplatnit nějakou náhradu škody, za prodloužení studia? Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je povinen z titulu odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnanci poskytnout:
a) Náhradu za ztrátu na výdělku.
b) Náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění.
c) Náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením.
d) Náhradu za věcnou škodu.
Náhrada škody za prodloužení studia tedy nepatří mezi základní práva na odškodnění při pracovním úrazu.

___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Pracovní smlouva na dobu určitou a těhotenství, otěhotnění - vliv na ukončení smlouvy
- Těhotenství, otěhotnění a vliv na ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou

Měla jsem pracovní smlouvu na dobu určitou tj. do 31.7.2017. V únoru 2017 jsem otěhotněla, tudíž mi smlouvu neprodloužili. 26.7.2017 jsem začala mít dočasnou pracovní neschopnost DPN, tedy neschopenku a stále ji mám a budu až do porození dítěte (rizikové těhotenství). Jsem stále zaměstnanec firmy a nebo mi smlouva prostě zanikla toho 31.7.2017. Žádné ukončení jsem ještě nepodepsala. Děkuji, Halina

ODPOVĚĎ:
Končí-li smlouva uplynutím doby, jako je tomu u smlouvy na dobu určitou, není potřeba podepisovat ukončení smlouvy a zaměstnance ani nechrání tzv. ochranná doba. Smlouva skončila 31.7.2017.

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Napadení darovací smlouvy rodiče - darování nemovitosti potomkovi za života (s vlivem na dědictví)
- Napadení darování nemovitosti rodičem jednomu z potomků
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Nepřímé vydědění - darování nemovitosti rodičem jednomu z potomků, napadení darovací smlouvy rodiče

Otec koupil 1952 chatu (doklad na jeho jméno, zřejmě ale současná podoba SJM). Po smrti otce dědictví dcera 1/4 podílu, manželka 3/4 podílu. Manželka nový sňatek, přibyl 1 syn. Aktuálně manželka 83 let, 2017 zřejmě účelový dar synovi, aby nedošlo k dědictví a nadpoloviční většinu tak nezískala dcera. Lze tento dar napadnout? Jak se dostat ke znění darovací smlouvy? Pokud nelze dar napadnout, co obnáší podání žaloby na vypořádání podílového spoluvlastnictví - časově, finančně? Zřejmě nutnost zpracování znaleckého posudku - kdo určuje znalce? Lze říci, jaké argumenty bere soud při rozhodování v potaz? Společné užívání chaty dcery a syna není možné. Syn chatu neudržuje, zanechává ji zaplněnou svými věcmi a v nepořádku. Z tohoto důvodu nemůže dcera zvažovat, že by svůj podíl nabídla k prodeji či chatu k pronájmu. Co za této bezvých. situace pro dceru radíte provést s jejím podílem? Je nějaká cesta, jak si zachovat památku po svém pravém otci?
Doplň. nesouvis. dotaz pokud je v katastru záznam, že je na objekt exekuce, jak se dozvím o přes. termínu el. dražby? Děkuji, Hana.

ODPOVĚĎ:
Kopii darovací smlouvy Vám vydají na katastru nemovitostí na katastrálním pracovišti, pod které nemovitost spadá. Je to ale zpoplatněno dle počtu stran smlouvy. Darovací smlouvu jako třetí osoba prakticky nemáte jak napadnout. Řízení o žalobě o vypořádání podílového spoluvlastnictví může trvat několik let, první jednání ve věci může být nařízeno cca rok po podání žaloby a hradí se soudní poplatek dle nároků, které žalujete. Pokud se bude jednat pouze o chatu, soudní poplatek bude činit 3.000,-Kč. K tomu hradíte případné náklady na svého advokáta a pokud nebudete ve sporu úspěšná, pak i advokáta protistrany. Proto bych Vám doporučovala detailně věc probrat s advokátem ještě předtím, než se rozhodnete žalobu podat.
Seznam advokátů na www.advokatikomora.cz. Znalce si můžete zajistit sama ještě před podáním žaloby a takový znalecký posudek pak bude v řízení jeden z rozhodujících důkazů nebo jej zadá soud v průběhu řízení a strany ho budou hradit opět dle úspěchu ve sporu stejně jako další náklady. Soud při rozhodování hodnotí celou situaci, ale pokud druhý spoluvlastník chatu prokazatelně neužívá, bude to argument pro druhého spoluvlastníka a soud to rozhodně bere v úvahu při rozhodování, komu nemovitost do vlastnictví přikáže. Dcera má možnost pouze o chatu bojovat nebo svůj podíl prodat či za úplatu přenechat spoluvlastníkovi. Jiná varianta není. O termínu dražby se dozvíte na stránkách www.portaldrazeb.cz, který je spravován přímo exekutorskou komorou, případně doporučuji obrátit se přímo na exekutora, který má danou exekuci na starost a i na stránkách exekutorů bývají dostupné termíny dražeb.

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Výpočet zkušební doby na začátku pracovního poměru
PRÁCE-DOVOLENÁ
- Výpočet dovolené za práci ve zkušební době
- Zkušební doba a dovolená, výpočet dovolené

Podle pracovní smlouvy jsem byl zaměstnán od 25.5.2017 se zkušební dobou 3 měsíců. Dne 25.8.2017 jsem obdržel písemné zrušení pracovního poměru ve zkušební době ke dni 24.8.2017. Je toto zrušení platné, když jsem ho obdržel až 25.8.2017? Současně jsem obdržel potvrzení o délce zaměstnání v délce 92 dní. Podle mého názoru mám nárok na poměrnou část dovolené. Jak je možné to řešit. Děkuji, Norbert.

ODPOVĚĎ:
Podle § 66 odst. 2 zákoníku práce pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Pracovní poměr tedy nemohl skončit ke dni 24.8.2017. Skončil by tak nejdříve 25.8., což je již po ukončení zkušební doby.
Podle § 212 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Podle odst. 2 poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
Pokud pracovní poměr trval 92 dní, máte nárok na 3/12 dovolené za kalendářní rok. Pokud se dohodnete na skončení pracovního poměru a dovolenou nevyčerpáte, měla by Vám být "proplacena".

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Výživné na rozvedeného manžela - závažná nemoc, onemocnění, rakovina
- Rozvedený manžel, manželka a výživné pro sebe - závažná nemoc (rakovina)
- Výživné na rozvedeného manžela s rakovinou
- Výživné na rozvedenou manželku s rakovinou

Jsem rozvedená 10 let (2007-2017), můj bývalý manžel neplní vyživovací povinnost na nezletilého syna (12 let). Bývalý manžel je ve výkonu trestu (neplatil výživné a spoustu jiné kriminální aktivity), který mu, brzy skončí a vrátí se na svobodu. Dnes (09.10.2017) 15.9.2017jsem se dozvěděla, že vážně onemocněl (rakovina). Chci se zeptat, může po mně chtít vyživovací povinnost rozvedených manželů? Má velké dluhy vůči státu (sociální a VZP) a mně také dluží peníze (majetkové vyrovnání, výživné na syna). Děkuji, Růžena.

ODPVOVĚĎ:
Právo samozřejmě takovou možnost zná, nicméně ve Vašem případě bych se rozhodně ničeho takového neobávala. Takové výživné by bylo v rozporu s dobrými mravy. Něco jiného by bylo, kdyby se jednalo o poctivého člověka, který celý život pracoval a díky nemoci se dostal do nouze a něco jiného je člověk s kriminální minulostí, který se vůči Vám i dítěti choval neseriózně. Takže odpověď zní, že právo možnost výživného mezi rozvedenými manžely samozřejmě zná, ale aplikuje ji vždy na konkrétní situace a ta Vaše rozhodně vylučuje, aby po Vás bývalý manžel výživné vysoudil.

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Smrt rodiče a dědění potomků z prvního, druhého manželství a jejich dětí

Manželé (rodiče) žijící ve společné domácnosti ve vlastním bytě, který vlastní oba dva. Manžel má dvě plnoleté děti z prvního manželství - obě žijící. Ze společného manželství mají dvě plnoleté děti, jeden žije, jeden nežije. Ten, co nežije má z prvního manželství jedno plnoleté dítě a zůstala po něm druhá manželka. V případě úmrtí manžela (rodiče), jak je to s vypořádáním majetku a dědictvím? Není závěť, není žádná smlouva. Jde o byt, kde žijí manželé (rodiče) společně. Bude dědit pouze manželka, když byt obývá a nebo bude muset vyplatit děti.
Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Pokud je byt, ve kterém rodiče žiji součástí společného jmění manželů, pak v případě úmrtí jednoho z nich se nejprve vypořádá SJM, tedy byt se rozdělí na 1/2 - polovina náleží přeživšímu manželovi/manželce, druhá polovina spadá do dědictví. V rámci dědictví pak se rozdělí rovným dílem mezi manžela/ku a děti. Pokud by zemřela manželka, pak dědí pouze manžel a děti společné, pokud by zemřel manžel, pak dědí manželka a všechny děti otce, resp. manžela. Po zemřelém potomku bude dědit pouze jeho potomek (nikoli druhá manželka). Dědit se bude v první dědické třídě.

___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Likvidace eternitové střechy s azbestem - musí likvidovat specializovaná firma?
- Eternit a azbest při bourání - musí likdivodvat specializovaná firma?

Chystáme rekonstrukci domu který má eternitovou střešní krytinu s obsahem azbestu, máme již stavební povolení a ve vyjádření je napsáno, že musíme zajistit aby při sundání bylo zajištěno, že pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami atd. Není nikde psáno výslovně, že je nutné aby tuto krytinu odstranila specializovaná firma.
Můj dotaz zní, zda je nutné opravdu najímat drahou firmu, nebo zda mohu krytinu sundat sám při dodržení bezpečnostních podmínek s tím, že krytinu nechám ekologicky zlikvidovat na skládce tomu určené? Hrozí mi v tomto případě nějaká pokuta?
Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
Eternitovou střechu můžete odstranit i svépomocí (za dodržení povinností stanovených stavebním povolením), ale odpovídáte za to, že stavba bude odborně odstraněna stavební dozorem, který má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby, nebo-li aby byl při manipulaci s azbestem přítomen stavbyvedoucí, který bude dohlížet na likvidaci (např. zajistí „kontrolované pásmo“, bude dohlížet na to, aby se eternit při manipulaci nijak nezlomil či jinak nepoškodil, opatrně se sundá a vloží do neprodyšných utěsněných obalů apod.).

V případě, že byste nedodržel požadavky na odstranění takové střechy, dopouštíte se přestupku, za který Vám může být uložena pokuta.

___

RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ
- Regulační poplatek v nemocnici v době ústavní pohotovosti - od kolika hodin se platí?
- Pohotovostní regulační poplatek v době pohotovosti v pracovní dny - od kolika hodin se platí?

Na konci srpna 2017 jsem byl RZS s podezřením na infarkt myokardu /mám diagnostikovanou anginu pectoris) odvezen do FnHK. Při loučení mi byla předána složenka na úhradu RP ve výši 90, - Kč.
Když pominu dost podstatné nesrovnalost ve zprávě, kde je např. uvedeno, že obtíže začaly v 16:10 hod. , ačkoli RZS byla dle mého podrobného rozúčtování volána v 15:42 hod. nebo že mi lékař odmítl objednat odvoz, ačkoli věděl, že mám na DK bércový vřed a těžkou neuropatii, kvůli čemuž se mi opravdu hodně špatně chodí, že mne odvezli jen s doklady a bez koruny v kapse, přičemž domů to mám z FN cca 3 km a neměl mne kdo odvézt a navíc mi do zprávy sám napsal "doporučuji šetřící režim", 90, - Kč RP jsem hradil pokaždé, když jsem na pohotovost sám dojel; když mne vezla RZS, nikdy.
Na můj dotaz mi bylo odpovězeno, že jsem byl přivezen po 16. hod a že to automaticky chtějí hradit po každém (což samozřejmě chápu, proč to nezkusit, že? ).
Chci se zeptat, zda je platba RP 90, - Kč při "využití" RZS oprávněná a ev. kde jsou nárokovatelné platby jednoznačně uvedené.
Děkuji, Jiří

ODPOVĚĎ:
Ano, platba, kterou po Vás nemocnice požaduje, je oprávněná.
V tomto ohledu je nutné vycházet z § 16a/1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, dle něhož je pojištěnec (zde Vy) povinen hradit poskytovateli zdravotních služeb (zde nemocnice) regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění tedy nerozlišuje, jakým způsobem se pojištěnec k poskytovateli zdravotních služeb dopraví (zda „po vlastní ose“ či za využití RZS) ; úhrada regulačního poplatku je vázána toliko na poskytnutí lékařské pohotovostní služby.
K Vaší poznámce o tom, že v minulosti jste za využití lékařské pohotovostní služby při příjezdu s RZS regulační poplatek nikdy neplatil, není možné se vyjádřit. V tomto ohledu je totiž podstatné, kdy se tak stalo (neboť právní úprava regulačních poplatků byla od počátku dosti dynamická), přičemž je zároveň důležité, zda jste nebyl bezprostředně po poskytnutí lékařské pohotovostní služby hospitalizován (pakliže totiž na lékařskou pohotovostní službu navazuje hospitalizace, není pojištěnec povinen regulační poplatek hradit).
Z dotazu nelze dovodit, zda nespadáte do některé ze skupin pojištěnců, kteří jsou od platby regulačního poplatku osvobozeni (dle § 16a/2 zákona o veřejném zdravotním pojištění).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že poskytovatel zdravotních služeb je k vybrání regulačního poplatku za využití lékařské pohotovostní služby povinen (jak vyplývá z § 16a/5 zákona o veřejném zdravotním pojištění). Ve Vámi popsaném případě se tedy nejedná o libovůli nemocnice, nýbrž o plnění její zákonné povinnosti.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

OBČAN-DLUHY
- Promlčení vymáhání dluhu po dědicích zemřelého dlužníka
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Výhrada soupisu dědictví - nevýhody
OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
- Prodej zemědělského pozemku - musí prodávající informovat kupujícího o platné nájemní smlouvě na pozemek?
OBČAN-NÁJMY (BYDLENÍ)
- Koupě zemědělského pozemku a nájemní smlouva na užívání pozemku - přechází povinnosti pronajímatele na nového majitele pozemku?
- Změna majitele pronajímaného zemědělského pozemku - musí pronajímatel informovat nájemce pozemku?

Pokud proběhne standardním způsobem, bez vystavení výhrady soupisu dědické řízení, je možné aby případný věřitel zemřelého mohl uplatňovat své nároku u dědiců kdykoliv, nebo je tato možnost časově omezena?
Výhody výhrady soupisu jsou mi známy. Jaké nevýhody však jeho případné pořízení přináší?
Zemřelý byl majitelem pozemku, který oficiálně pronajímal k obhospodařování zemědělské společnosti. V případě, že bych tento pozemek zdědil, přešla by na mně i povinnost dodržet podmínky nájemní smlouvy mezi zesnulým majitelem a zemědělskou společností?
Jsem majitelem pozemků, které pronajímám zemědělské společnosti.
a) Mohu tento pozemek prodat v době platné nájemní smlouvy?
b) Přecházejí podmínky nájemní smlouvy na nového majitele?
c) Musí být v kupní smlouvě uvedena pasáž o existující nájemní smlouvě?
d) Je mou povinností oznámit změnu majitele a požadovat ukončení smluvního vztahu nájemce se mnou?
e) Může stávající nájemce odmítnout změnu smlouvy (změnu vlastníka)?
Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě Vám v dědickém řízení doporučuji výhradu soupisu užít, neboť je to nejúčinnější ochrana, jak se do budoucna vyhnout povinnosti k hrazení dluhů převyšujících hodnotu dědictví. Její neuplatnění nelze následně již nijak zhojit.
Nevýhodou výhradu soupisu je pouze náklad na pořízení soupisu, který se hradí z pozůstalosti a rozdělí se poměrně k tíži dědických podílů jednotlivých dědiců. Jedná se například o náklady na vypracování znaleckého posudku apod. Soud, resp. pověřený notář však může rozhodnout o nahrazení soupisu pozůstalosti seznamem pozůstalostního majetku vyhotoveným správcem pozůstalosti a potvrzený všemi dědici. Pak zde žádný náklad nevzniká.
K druhé části Vašeho dotazu:
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky poskytované zemědělské společnosti, bude se v daném případě jednat o smlouvu pachtovní nikoli nájemní.
a) V době trvání pachtovní smlouvy můžete pozemek prodat.
b) Ano, práva a povinnosti z pachtu přechází na Vás jako nového vlastníka.
c) V kupní smlouvě být explicitně pachtovní vztah uveden nemusí. Doporučuji Vám však pachtovní smlouvu v kupní smlouvě specifikovat. Pokud by bylo v kupní smlouvě výslovně uvedeno, že pozemek není zatížen ani nájemním vztahem, resp. pachtem (častá klauzule), pak samozřejmě uvádíte nepravdivé prohlášení. Rovněž záleží, zda máte nájem, resp. pacht zapsaný v příslušném katastru nemovitostí, pak být ve smlouvě samozřejmě uveden musí.
d) Nájemní, resp. pachtovní vztah přechází na nového vlastníka, Vy smlouvu ukončovat nebudete. Smlouva přejde na nabyvatele jako celek, shodně jako v rámci dědictví nyní na Vás.
e) Stávající nájemce, resp. pachtýř nemůže odmítnout změnu smlouvy.

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Penále za zrušení zájezdu, dovolené cestovní kanceláří
- Pokuta za zrušení zájezdu, dovolené cestovní kanceláří
- Náhrada za újmu za narušení dovolené
- Odškodnění za zkaženou dovolenou - CK zrušila dovolenou, zájezd do zahraničí

Byla nám zrušena dovolená do Bulharska tři dny před odletem ze strany cestovní kanceláře Blue Style a nabídnutá kompenzace z 5* hotelu do 4* hotelu daleko od moře se špatným hodnocením i polohou hotelu a v jiném místě. Vzhledem k tomu že máme výročí třicet let manželství a chtěli jsme to slavit s přáteli, kteří pobývají v této lokalitě, ale v jiném hotelu poblíž. Lze požadovat vrácení všech peněz plus kompenzaci plus zbytečně braná dovolená a přiměřené zadostiučinění za zkaženou dovolenou? Nemám zájem jet jinam. Pojištění storna bylo zaplacené. Dva dny před oznámením nám přišlo potvrzení o zájezdu. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Ust. § 2535 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že zruší-li pořadatel zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
Primárně tedy máte nárok na vrácení ceny zájezdu spolu s 10% navýšením. Této povinnosti se pořadatel zájezdu zprostí, pokud zájezd byl zrušen v vzhledem k vyšší moci nebo souladu s § 2528 odst. 1 nebo pokud bylo uskutečnění zájezdu podmíněným dosažením určitého počtu zákazníků. Předpokládám, že se však nejedná o zrušení zájezdu z těchto důvodů.
Dále máte nárok na náhradu škody, tj. náhradu za uhrazené výdaje, které jste skutečně vynaložili (např. pojištění). Rovněž dle ust. 2543 občanského zákoníku můžete požadovat náhradu za újmu za narušení dovolené, a to především s ohledem na to, že se mělo jednat o oslavu výročí.
Nyní písemně doporučeným dopisem vyzvěte pořadatele zájezdu k náhradě s přiměřenou lhůtou k zaplacení požadované částky (nejméně 7 dní) s tím, že pokud částka uhrazena nebude, budete vymáhat dlužnou částku žalobou u příslušného soudu.
Pokud by dobrovolně částku pořadatel neuhradil, doporučuji se nejprve obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Více informací a online možnost podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud však ani toto nepomůže, bude nutné se obrátit se žalobou k soudu. V této fázi bych již doporučil využít služeb advokáta, kterého můžete vyhledat v seznamu např. zde:
www.advokatikomora.cz

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Dluh na nájmu - zadržení věcí nájemníka, nájemce
- Dluh na nájmu a výpověď nájemní smlouvy pronajímatelem - převzetí bytu bez přítomnosti nájemníka, nájemce
- Ukončení nájmu pronajímatelem - nájemník odmítá vyklidit, předat byt
- Ukončení nájemní smlouvy pro hrubé porušení - nájemník odmítá vyklidit, předat byt
- Zadržovací právo pronajímatele na věci nájemníka, nájemce
- Jak zajistit důkaz jaké věci byly v nájemním bytě který nájemce odmítá vyklidit?

Prosím o radu ohledně nájemce: hrubě porušuje své povinnosti, jsou s ním velké problémy, dne 23.6.2017 převzal výpověď z nájmu včetně výzvy k vyklizení a předání bytu. 24.8.2017 převzal výzvu k vyklizení a předání bytu s termínem předání bytu dne 30.9.2017 v 11:00 hod. = nejpozdější termín (v předchozím e-mailu detailnější info - viz níže).
Chci se zeptat:
1) jak postupovat, pokud 30.9.2017 mi odmítne byt předat popřípadě, pokud nebude doma a byt neotevře/mi nezpřístupní?
2) pokud mi dluží 3 měsíce nájemné, můžu mu jako zádržné zadržet jeho věci umístěné v mém bytě? Jakým způsobem provést?
3) mám právní nárok vyměnit zámek od bytu za přítomnosti notáře popřípadě policie?
4) mám právní nárok jeho zadržené věci z mého bytu odvézt a uschovat na jiném místě na jeho náklady (za přítomnosti notáře)?
Děkuji a přeji Vám příjemný den. S pozdravem Linda

ODPOVĚĎ:
Pokud Vám nájemce odmítne byt předat, máte několik možností:
Podat žalobu o vyklizení nebo jednoduše vyměnit zámek. Jelikož se jedná o Váš byt, není nutné, aby u toho byla Policie či notář, doporučovala bych jakéhokoliv svědka a pořizovat si fotodokumentaci.
Uplatnit zadržovací právo vůči věcem v bytě můžete, ale upozorňuji na § 1397 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že "Věřitel je povinen pečovat o zadrženou věc jako řádný hospodář a má proti dlužníku právo na náhradu nákladů jako řádný držitel." Z uvedeného ustanovení vyplývá, že musíte zajistit, aby zadržené věci nebyly znehodnoceny a máte právo na úhradu nákladů spojených s jejich uskladněním.
Pokud by se Vám nepodařilo nájemníka z bytu v rozumném čase vystěhovat, máte právo požadovat bezdůvodné obohacení spočívající v odpovídající částce nájmu za počet dnů, kdy se nájemce v bytě protiprávně zdržoval.

___

PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zkrácená pracovní doba po mateřské dovolené - vliv na pracovní smlouvu na dobu neurčitou
- Zkrácená pracovní doba u matky dítěte - vliv na pracovní smlouvu, může zaměstnavatel dát smlouvu o zkráceném pracovním úvazku?

Dcera má nastoupit po mateřské dovolené do stávajícího zaměstnání, kde má smlouvu na dobu neurčitou. Zatím ústně požádala o zkrácenou pracovní dobu a bylo jí vyhověno.
Nyní se obává, aby jí zaměstnavatel nedal k podpisu smlouvu o zkráceném pracovním úvazku, který bude na dobu určitou. Může jí být toto na přítěž v tom, že by ztratila smlouvu na neurčito?
Jedná se o nástup od 4.9.2017. Děkuji za brzkou odpověď. Petra

ODPOVĚĎ:
Bude-li zkrácení pracovního úvazku provedeno dodatkem k původní smlouvě, který bude na dobu určitou, a v dodatku bude uvedeno, že se tím neruší původní smlouva, pracovní poměr na dobu neurčitou neskončí.

__

OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemní smlouva na byt - nejde o byt a nájemník nedostal příspěvek na bydlení
- Nepřiznání příspěvku na bydlení - byt není bytem na katastru nemovitostí
- Nezaplacení nájmu bytu - byt není bytem v katastru a nájemník nedostal příspěvek na bydlení
- Nepřiznání příspěvku na bydlení a nájemní smlouva na byt - byt není zkolaudován jako byt
- Byt není zkolaudován jako byt a nájemník nedostal příspěvek na bydlení - jak se bránit?
- Nájemník sepsal nájemní smlouvu na byt, ale prostor není zkolaudován jako byt - nárok na příspěvek na bydlení
- Přezkoumání výpovědi nájemní smlouvy od pronajímatele soudem - byt zkolaudován jako nebytový prostor
- Snížení nájemného, nájmu - byt není zkolaudován jako byt, je to nebytový prostor
- Hrubé porušení nájemní smlouvy nájemníkem, nájemcem - zaslání části nájmu, protože byt je zkolaudován jako nebytový prostor

10.12.2016 jsem podepsala nájemní smlouvu na byt a na ÚP jsem zjistila, když jsem předkládala náklady z předcházejícího bydliště z minulého čtvrtletí a novou smlouvu na novou adresu při žádosti na příspěvek na bydlení, že tento prostor není bytem, ale nebytovým prostorem, zkolaudován jako ateliér, tudíž nemám na příspěvek nárok a byl mi z tohoto důvodu odebrán.
Je takto uzavřena smlouva "Smlouva o nájmu bytu", kde je jen někde uveden v závorce ateliér, a nikde ani zmínka o nebytovém prostoru vůbec platná?
Majitelka dle písemné komunikace slíbila rekolaudaci, šlo by to jen v případě, že tento rodinný dům, dle kolaudace, kde se nachází 3 byty a jeden zmíněný ateliér byl zrekolaudován na bytový.
Po třech měsících mi bylo oznámeno, že už zbývá jen poslední krok a to schválení stavebním úřadem, do té doby jsem platila plný nájem, ale v dubnu 2017 mi oznámila, že to bylo zamítnuto, začala jsem platit o částku, která by mi byla státem přiznána jako příspěvek na bydlení méně.
7.7 jsem si převzala výpověď z bytu ze dne 23.6. z důvodu hrubého porušení OZ 2286 a 2288 za dva měsíce nezaplacené části nájemného a jeden měsíc celý nezaplacený, náklady byly zaplaceny všechny. Výpovědní doba 3 měsíce a uplyne dne 30.9.2017.
Je toto hrubé porušení? Majitelka mě uvedla v omyl, já jsem v dobré víře smlouvu podepsala a nebyla jsem upozorněna na skutečnost, že se jedná o nebytový prostor a tím mi způsobila škodu, kdy mi znemožnila, v mé situaci samoživitelky s nezaopatřeným synem a nízkým podnikatelským důchodem, pobírat příspěvek na bydlení, který je takovým lidem poskytován.
Otázka: měla bych dát návrh na přezkoumání soudem oprávněnost výpovědi a to do dvou měsíců od obdržení, tedy mám na to 8 dní a platnost takové smlouvy? Je to zpoplatněné? Já nemám žádné volné finanční prostředky, kam se obrátit? Když to neudělám, je výpověď platná?
Naléhavě prosím o odpověď. Děkuji předem. S přátelským pozdravem Milada.

ODPOVĚĎ:
Jednání majitelky je jistě nemorální, nicméně z evidence katastru nemovitostí jste mohla zjistit, že se jedná o nebytový prostor. Proto s případnou žalobou o neplatnost nájemní smlouvy byste úspěšná nebyla. Doporučila bych za pomoci např. realitního makléře zjistit, jak se pohybují ceny u obdobných nebytových prostor a rozdíl můžete požadovat po pronajímatelce zpět. Výpověď z důvodu hrubého porušení s tříměsíční výpovědní dobou z důvodu dluhu na nájmu dát lze a s žalobou byste neuspěla. Doporučuji navštívit občanskou poradnu, případně využít bezplatných konzultačních dnů, které poskytují advokáti, více informací na www.cak.cz.

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění dětmi po rozvodu manželství

S manželem jsme uzavřeli smlouvu o zúžení rozsahu společného jmění manželů SJM, kde se ze společného jmění manželů SJM vylučuje byt, který jsme koupili v době trvání našeho manželství. Jak to bude s bytem a dědictvím v případě úmrtí manžela. Manžel má dceru z prvního manželství, spolu máme dva syny. Děkuji za odpověď. S pozdravem Adéla.

ODPOVĚĎ:
Pokud máte byt v podílovém spoluvlastnictví a vlastníte 1/2, tak ta daná polovina bude předmětem dědictví. V případě úmrtí Vašeho manžela, svědčí dědické právo Vám, dceři a Vaším synům. V případě Vašeho úmrtí se daná polovina rozdělí rovným dílem mezi manžela a Vaše dna syny.

___

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
- Darování podílu nemovitosti manželce - vyrovnání majetku při rozvodu manželství, zvýhodnění dárce
- Darování podílu bytu, domu manželce - vyrovnání majetku při rozvodu manželství, zvýhodnění dárce
- Darování podílu pozemku manželce - vyrovnání majetku při rozvodu manželství, zvýhodnění dárce
- Darování podílu nemovitosti manželovi - vyrovnání majetku při rozvodu manželství, zvýhodnění dárce
- Darování podílu bytu, domu manželovi - vyrovnání majetku při rozvodu manželství, zvýhodnění dárce
- Darování podílu pozemku manželovi - vyrovnání majetku při rozvodu manželství, zvýhodnění dárce

1989 nám zemřela matka, rodinný dům zdědil můj bratr a byl zapsán na katastrálním úřadu KÚ ČR jako vlastník nemovitosti. 1993 se bratr oženil a následně přepsal polovinu domu na svoji manželku. 2017 se bratr rozvedl a bude řešit SJM. Zajímá nás, zda do SJM patří celý dům a zda bývalí manželé mají stejný nárok na vyrovnání nebo bude bratr zvýhodněn, vzhledem k tomu, že dům byl původně bratrovo dědictví po matce. Děkuji, Vlasta.

ODPOVĚĎ:
V dané věci záleží, jak bratr,, přepsal polovinu domu na svoji manželku". Pokud společné jmění manželů rozšířil o předmětný dům, Pokud by bylo součástí SJM, je tedy třeba podat žalobu na vypořádání společného jmění manželů.
Zohlednění Vámi uváděných skutečností je sice na místě, ale ve své podstatě by vyrovnání mělo být shodné. Samozřejmě pokud by jeden z manželů investoval do nemovitosti prostředky ze svého výlučného majetku, má právo na vyšší vypořádací podíl.
Pokud však bratr daroval 1/2 domu manželce, dům není vůbec ve společném jmění manželů, vzniklo zde podílové spoluvlastnictví a to rozvodem nezaniká.

___

OBČAN-BYDLENÍ
- SVJ nereaguje na emaily člena - jak postupovat?
- SVJ nekomunikuje se členem - jak postupovat?
- Vyúčtování od SVJ - emailem nebo klasickou poštou?
- Nevyúčtování služeb SVJ - pokuta za prodlení
- Pokuta za nevyúčtování služeb SVJ, SVBJ, společenství vlastníků bytových jednotek

Co dělat, když SVJ mi ani na 4 e-mailové výzvy zaslané na oficiální e-mail pro komunikaci, nedodá vyúčtování, ačkoliv jsem požádal, aby mi zaslali na mail nebo poštou? Ve stanovách není nic o tom, že bych musel osobně a v domě nebydlím. Děkuji, Jirka.

ODPOVĚĎ:
Vyúčtování Vám musí být předloženo 1 ročně, ale samozřejmě záleží, jak máte tuto problematiku upravenu ve Stanovách SVJ.
Dle zákonné úpravy má každý člen SVJ právo nahlížet do veškerých podkladů, které se SVJ, jehož je členem, týkají a činit si kopie. Zaslání vyúčtování emailem by mělo být upraveno ve Stanovách, pokud tomu tak není, pak je omezeno na Vaše právo nahlížet do dokumentů SVJ a činit si kopie.
Uvedenou problematiku upravuje občanský zákoník ve spojení se zákonem č. 67/2013, který stanovuje mimo jiné, že:
- zúčtovací období je maximálně dvanácti měsíční,
- skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období,
- na základě písemné žádosti musí být vyúčtování předloženo nejpozději do 5 měsíců od skončení zúčtovacího období, a to vč. způsobu stanovení výše záloh, provedení rozúčtování apod.
- do 30 dnů můžete podat proti vyúčtování námitky

Pro shrnutí: Právo na předložení vyúčtování máte 1x ročně do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období
Právo na předložení podkladů pro vyúčtování máte s tím, že uvedené dokumenty není povinností zasílat emailem.
Podstatná v dané věci je rovněž možnost požadovat zaplacení pokuty v případě, že vyúčtování není předloženo včas. Ustanovení § 13 zákona č. 67/2013 Sb. , hovoří o pokutě za prodlení s nepeněžitým plněním, tedy i pro případ opožděného předložení vyúčtování nebo nesplnění povinnosti spojené s právem nahlížet do pokladů k vyúčtování. Výše pokuty je pak stanovena částkou 50, - Kč za každý den prodlení, pokud nemáte sjednáno jinak.
Pokud Vám nebylo předloženo roční vyúčtování - máte právo se domáhat jeho předložení soudní cestou a požadovat i pokutu za prodlení.
Pokud Vám nebyly předloženy dokumenty k vyúčtování, zašlete písemnou žádost, že požadujete jejich předložení, resp. nahlédnutí do dokumentů, nebude-li Vám uvedené umožněno, lze podat žalobu na vydání movité věci i požadovat pokutu za prodlení.

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění po rodičích - potomek zemřel a má manžela, manželku s dítětem, dětmi
- Potomek zemřel - dědění po rodičích

Chtěl bych se zeptat. Kdo dědí ze zákona byt v osobním vlastnictví po zemřelých rodičích? Jsem jediný žijící syn a po mé zemřelé sestře se o dědictví hlásí také švagr a jeho dcery po zemřelé sestře. Děkuji za odpověď. Petr

ODPOVĚĎ:
V první dědické třídě dědí zůstavitelovy děti.
Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.
Po rodičích budete dědit tedy primárně Vy, pokud Vaše sestra zemřela dříve než rodiče, přechází právo na děti sestry, nikoli však již na Vašeho švagra.

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Kdo platí zapojení sporáku v nájemním, pronajímaném bytě - pronajímatel nebo nájemce?
- Platí zapojení sporáku pronajímatel nebo nájemce nájemního bytu v pronájmu?

Pronajímatel koupil plynový sporák pro nájemce (na jeho žádost). Nájemce si nechce sporák připojit a chce, aby mu ho připojil k plynu pronajímatel. Kdo platí připojení sporáku? Podotýkám, že sporák výslovně nebyl součástí bytu při uzavření smlouvy jako součást bytu, a byl zakoupen na základě přání nájemce přes e-shop s tím, že si zajistí jeho vynesení apod. Plynař chce 1.500 Kč za připojení a smlouva o dodávce plynu je na nájemce. Kdo by měl nést náklady na připojení spotřebiče? Předpokládám, že nájemce, který chtěl sporák a bude věc užívat. Ze zákona připojení sporáku dle sdělení revizního technika nepodléhá žádné revizní správě a tedy si koupit hadici a připojit smí uživatel sám. Děkuji, Tomáš.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva, resp. předávací protokol neobsahuje skutečnost, že by součástí bytu byl rovněž sporák a tento si zakoupil ze své vůle (ať již si ho hradil sám nebo bude částka vynaložená odečtena z nájemného) je to nájemce, kdo nese náklady na zapojení předmětného spotřebiče.

___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Trvalý pobyt na ohlašovně, obecním úřadu a adresa v občanském průkazu, OP
- Trvalý pobyt na ohlašovně, městském úřadu a adresa v občanském průkazu, OP
- Změna zákona o evidenci obyvatel a adresa v občasnkém průkazu, OP

Letos (2017) v červenci došlo ke změně zákona o evidenci obyvatel ve smyslu trvalého pobytu na městském úřadě. Mám trvalý pobyt na městském úřadě, protože jinak jsem hlášen k pobytu v jiné zemi Evropské unie. Nově se má v občanských průkazech vyznačovat tento pobyt jako adresa ohlašovny. Vyplývá z této skutečnosti pro mě nějaká povinnost, například do určité doby si vyměnit občanský průkaz, nebo stačí jeho výměna až po uplynutí platnosti průkazu stávajícího? Děkuji, Luboš.

ODPOVĚĎ:
Na základě změny zákona bude, při vydání nového občanského průkazu, k Vaši adrese dopsán dovětek, adresa úřadu. Občanský průkaz však není potřeba měnit, údaj bude do průkazu doplněn při výměně po uplynutí doby platnosti či ztrátě.

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Revize spotřebičů v nájemním, pronajímaném bytě - kdo platí, hradí?
- Má vliv na koho je napsaná elektřina, plyn při úhrady revize spotřebičů?
- Kdo platí revize spotřebičů elektřiny, plynu v pronajímaném nájemním bytě

V nájemní smlouvě je uvedena povinnost nájemce zajistit provádění revizí, prohlídek a kontrol elektrických a plynových spotřebičů a zařízení v zákonných lhůtách a na výzvu o tomto předložit doklad.
Jaké jsou zákonné lhůty a jak donutí pronajímatel nájemníka (tzn. uživatele), aby provedl a uhradil revize?
Má vliv, zda je smlouva na dodávky plynu a elektřiny vedena na pronajímatele a nebo nájemníka?
Pokud nájemník povinnost v bodu 1) nesplní a revizi neprovede a elektřina někoho zabije, kdo ponese zodpovědnost? Bude mít vliv viz bod 3)?
Konečně, jak to má pronajímatel udělat (ve smlouvě), aby odpovědnost byla na uživateli, tedy nájemci, pokud by nestačilo ujednání viz bod1.
Děkuji, Marek.

ODPOVĚĎ:
Revize plynových a elektrických zařízení záleží na jejich typu a dodávky.
Standardně probíhá kontrola plynových zařízení 1 x za rok, provozní revize 1x 3 roky. U elektrických zařízení rovněž záleží na typu.
Pokud by revize nebyly nájemci prováděny řádně a včas v souladu s ujednáním v nájemní smlouvě, mám za to, že by toto posouzeno jako důvod pro výpověď z nájmu.
Minimálně pro usnadnění situace přepis na nájemce, a to nejen s ohledem na revizi, ale i pro případné dluhy vzniklé za dodávky.
V případě porušení povinnosti sjednané v nájemní smlouvě, nese odpovědnost nájemník.

__

PRÁCE-PLATY, MZDY
- Omylem vyplacená celá mzda - může zaměstnavatel strhnout mateřskou nebo proplacení dovolené?
- Přeplatek mzdy zaměstnanci - jak má zaměstnavatel požádat o vrácení přeplatku?
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Do kdy musí zaměstnavatel předat podklady k výpočtu dávky OSSZ?
- Lhůta na předání podkladů na OSSZ od zaměstnavatele

Jak dále máme postupovat a zda lze poškodit zaměstnavatele nějakým nahlášení na příslušné orgány. Situace: firma (nebudu zatím jmenovat označení A) předala veškeré své mzdové záležitosti agentuře do Slovenska, která nám nyní zpracovává mzdy. Moje přítelkyně odešla na rizikové těhotenství dne 3.7.2017 - klasická nemocenská. A stále čerpá nemocenskou.
Zaměstnavatel ji poslal za měsíc červenec chybně výplatu (v plné výši bez zohlednění nemocenské) Kdyby jsme si toho nevšimli - nevíme to taky. Psali jsme tedy na agenturu proč se tak stalo a jak se bude nyní postupovat? Bylo na sděleno ze vůbec neví jak tuto situaci budou řešit. Mě přítelkyni bude už vyplacena pouze mateřská a zbytek dovolené na kterou má nárok a nedočerpala ji. Je možné že finance strhnou z mateřské nebo dovolené? Zjišťovali jsme proč se tak stalo a firma A poslal pozdě podklady pro nemocenskou. Dnes (07.10.2017) nemáme stále vyplacené sociální dávky jelikož A poslalo informací na sociální úřad dne 3.7.2017 o tom ze je nemocná, ale podklady dodali až 22.8. takže výplata ze sociálky přijde až do 22.9. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel smí zaměstnanci srazit ze mzdy jen položky uvedené v § 147, odst. 1 zákoníku práce, další srážky pak smí provádět například na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo výkonu rozhodnutí (exekuce). Bez souhlasu Vaší přítelkyně (nebo bez dohody o srážkách ze mzdy) zaměstnavatel Vaší přítelkyni nemůže srazit omylem vyplacenou část mzdy ani z proplacené dovolené. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) pak nevyplácí zaměstnavatel, nýbrž okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), takže ani z tohoto příjmu omylem vyplacená část mzdy sražena nebude.
Zaměstnavatel by správně měl Vaší přítelkyni vysvětlit, že jí omylem vyplatil určitou částku, kterou by měl přesně vyčíslit, a požádat Vaši přítelkyni, aby mu tuto částku vrátila. Podle § 331 zákoníku práce může vrácení neprávem vyplacené částky zaměstnavatel na Vaší přítelkyni požadovat v případě, jestliže Vaše přítelkyně věděla nebo musela z okolností předpokládat, že jde o částku nesprávně určenou nebo omylem vyplacenou. Vrácení takto nesprávně určené nebo omylem vyplacené částky lze nárokovat ve lhůtě tří let od data její výplaty.
V dané situaci tedy doporučuji vyčkat, až zaměstnavatel stanoví neoprávněně vyplacenou částku, jejíž vrácení bude po Vaší přítelkyni požadovat. Případně může Vaše přítelkyně zaměstnavatele sama požádat, aby částku vyčíslil – nejlépe opravením (vyhotovením nového) výplatního lístku – a následně omylem vyplacenou částku zaměstnavateli vrátit.
Podle § 97, odst. 1 zákona o nemocenském pojištění je zaměstnavatel povinen přijímat žádosti svých zaměstnaných osob o dávky a další podklady stanovené pro nárok na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat okresní správě sociálního zabezpečení OSSZ. Okresní správě sociálního zabezpečení je také povinen neprodleně oznamovat všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu těchto dávek. Okresní správa sociálního zabezpečení pak má na výplatu dávek lhůtu 30 dní ode dne, kdy obdržela od zaměstnavatele podklady k výplatě dávek. Pokud by Vaší přítelkyni vznikla zpožděním výplaty dávek nějaká škoda, mohla by náhradu této škody vymáhat po zaměstnavateli.

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Studium VŠ jen kvůli výživnému - lze požádat o zrušení výživného?
- Studium VŠ jen kvůli alimentům - lze požádat o zrušení alimentů?
- Výživné - přihlášení na VŠ s nulovou docházkou - návrh na zrušení placení
- Alimenty - přihlášení na VŠ s nulovou docházkou - návrh na zrušení placení

Platím výživné na zletilou dceru, která studovala VŠ 4 roky, z toho 3 roky 2. ročník, ale pokaždé jiný obor. Ani jeden 2. ročník nedokončila a byla vyloučena ze studia na VŠ. Zjistil jsem že jeden ročník měla 0% aktivitu a vůbec školu nenavštěvovala. Další 2 ročníky měla docházku minimální, jen aby se na škole udržela. Po ukončení studia mne neinformovala o změně. Jak bych měl postupovat? Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Výživné však nelze přiznat, je-li to v rozporu s dobrými mravy. Rozporem s dobrými mravy je například situace, kdy potomek opakovaně bez vážného důvodu (například zdravotního) ukončuje studium a opět začíná studovat často i vzájemně nesouvisející obory. Dle Vašeho popisu tomu odpovídá i situace Vaší dcery.
Jestliže se domníváte, že další hrazení výživného by bylo v rozporu s dobrými mravy, ale dohoda s dcerou ohledně ukončení Vaší vyživovací povinnosti nebude možná, doporučuji se obrátit na soud s návrhem na zrušení vyživovací povinnosti. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát, nejlépe se specializací na rodinné právo. Návrh na zrušení vyživovací povinnosti je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště dítěte, za jeho podání se neplatí žádný soudní poplatek.

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědědní družstevního bytu - nevlastní sourozenec, sourozenci

Otec měl v 1. manželství syna, manželka brzy zemřela, ve druhém manželství jsem se narodila já. S bratrem jsme vyrůstali v jedné rodině, jemu ale zůstala v rodném listě jeho biologická matka. Otec 2016 zemřel. Ve SJM měl s mojí matkou družstevní byt, který automaticky přešel na moji matku. Moje matka ještě měla chalupu, která nebyla součástí SJM (zdědila ji po svých rodičích). Chalupu prodala před otcovou smrtí a peníze má na účtě.
1. Kdo bude po smrti mojí matky dědit členská práva k družstevnímu bytu a peníze za prodanou chalupu?
2. Pokud bych to byla pouze já, nemůže bratr takové rozhodnutí soudně napadnout? Protože v případě, že by matka zemřela jako první a otec až po ní, družstevní byt bychom s bratrem dědili napůl a z peněz za chalupu by měl 1/4 z původní částky.
3. Pokud by bratr neměl na dědictví opravdu žádný nárok a já bych se rozhodla ho dobrovolně z bytu vyplatit, mohu vycházet z odhadu, který vznikne během dědického řízení, nebo by mohl bratr požadovat vlastního znalce, pokud by se mu odhadnutá částka zdála malá? Děkuji, Milena.

ODPOVĚĎ:
Pokud byl družstevní byt skutečně součástí SJM, tedy Vaši rodiče byli společnými členy družstva a společnými nájemci družstevního bytu, přešel členský podíl na Vaši matku, které měla být rámci dědického řízení uložena povinnost vyplatit Vás a Vašeho bratra celkem v hodnotě poloviny členského podílu v družstvu. Není tedy možné, aby v rámci dědického řízení zůstal byt matce, aniž by se s ostatními dědici vyrovnala.
K ot. 1) Členská práva k družstevnímu bytu po smrti Vaší matky budete dědit Vy (pokud tedy Vaše matka Vašeho bratra neosvojila pouze tzv. zrušitelně, kdy v RL zůstávají zapsání původní rodiče – v takovém případě by dědil i bratr)
K ot. 2) Bratr by nic soudně napadnout nemohl, jednak měl být Vaší matkou již vyplacen pokud jde o družstevní byt, jednak není možné argumentovat tím, že by dědil, kdyby rodiče zemřeli v opačném pořadí – čas je úmrtí je daná věc a nelze k tomuto takto přistupovat.
K ot. 3) Odhad, který se dělá v dědickém řízení je tzv. vyhlášková cena neboli cena úřední (požívá se téměř jen v dědickém a daňovém řízení), která nezohledňuje aktuální tržní cenu, proto z tohoto odhadu při vyplacení vycházet nemůžete. Je nutné vypracovat posudek na tržní cenu, která zohledňuje nabídku a poptávku v dané lokalitě.

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Zvýšení platu otce dítěte a výživné - může matka požádat o navýšení alimentů?
- Zvýšení mzdy otce dítěte a alimenty - může matka požádat o navýšení výživného?

Dne 14.4.2016 bylo soudem schváleno výživné na nezletilé děti 17 a 12 let ve výši 4.000 Kč (2.200 Kč a 1.800 Kč). Rozvod dohodou 20.6.2017. Mohu si nyní (8/2017) požádat o zvýšení výživného na mladší dítě (starší je již plnoleté), když byl bývalému manželovi od 1/2017 zvýšený plat zhruba o 5.000 Kč a v 7/2017 o dalších asi 5.000 Kč. Plat v době rozvodu cca 18.000 Kč. Všichni mi říkají, že je to moc brzy. Můj příjem cca 13.000 Kč. Děkuji, Petra.

ODPOVĚĎ:
Obecně lze říci, že žádost o zvýšení výživného lze podat tehdy, dojde-li k významné změně poměrů na straně oprávněného nebo povinného, která žádost o změnu výše výživného odůvodňuje. Změnou poměrů je například významné zhoršení nebo zlepšení finanční situace některého z rodičů či nárůst nákladů souvisejících s výchovou a výživou dítěte – typickým příkladem takové situace je nástup dítěte do školy.
Jestliže se během letošního roku výrazně zvýšily příjmy Vašeho bývalého manžela a došlo tím ke zlepšení jeho finanční situace, mohla by tato skutečnost být důvodem pro žádost o zvýšení výživného. Podle § 915, odst. 1 nového občanského zákoníku má totiž být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte.
Jestliže se tedy domníváte, že by měl Váš bývalý manžel platit na mladšího syna vyšší výživné, můžete k okresnímu sodu v místě bydliště Vašeho syna podat návrh na zvýšení výživného. Pokud by vyšší výživné po otci požadoval i Váš zletilý syn, musel by žádost podat sám. V tomto případě se žádost podává k okresnímu soud v místě bydliště otce.

___

TRESTNÍ-TRESTY
- Finanční nouze rodiče a posílání části výživného - hrozí trestní stíhání a odsouzení?
- Finanční nouze rodiče a posílání části alimentů - hrozí trestní stíhání a odsouzení?

Soud mi stanovil výživné na nezl. dítě ve výši 1.800 Kč. Podala jsem návrh na snížení výživného, neboť nejsem zaměstnaná a jsem bez příjmů. Dlouhodobě platím částku nižší než stanovenou soudem, a to pravidelně každý měsíc bez vynechání téměř 2 roky (2015-2017). K tomu navíc splácím po 200 Kč dluh na výživném, který mi soud vypočítal zpětně za již uvedené cca 2 roky, a to již s nově určenou částkou 1.800 Kč. Měsíčně hradím výživné tj. 800 Kč + 200 Kč na dlužné výživné. Osoba, která o dítě pečuje podala na mou osobu trestní oznámení za neplacení výživného. Chci se zeptat, je toto trestní oznámení aplikovatelné, pokud na dítě posílám každý měsíc výživné, byť i nižší? Může to přinést pro mne negativní následky? Nemohu si dovolit platit výživné ve výši 1800 Kč. Děkuji za odpověď. S pozdravem, Kamila.

ODPOVĚĎ:
Podle § 196 trestního zákoníku se trestného činu zanedbání povinné výživy dopouští ten, kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce. Takový člověk může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Vzhledem k tomu, že jste již podala návrh na snížení výživného a snažíte se výživné hradit alespoň ve snížené výši, domnívám se, že i v případě, že by se celá záležitost dostala až k soudu, by soud přihlédl k Vaší finanční situaci a ke snaze hradit výživné alespoň částečně, takže byste nebyla pro uvedený trestný čin odsouzena.
Stále ale platí, že jestliže Vám soud vyměřil výživné v určité výši, jste povinna až do vydání nového rozhodnutí o výživném hradit výživné v této výši. Pokud by osoba pečující o dítě neuspěla s trestním oznámením, mohla by do doby, než bude případně výživné sníženo, vymáhat dlužné výživné podáním návrhu na exekuci. Pokud ale momentálně nemáte zaměstnání ani žádný (ne)movitý majetek, je pravděpodobné, že by neuspěla ani s exekucí a dlužné výživné by nevymohla.

___

RODINA-OTCOVSTVÍ
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Zrušení otcovtství kvůli neplacení výživného
- Zrušení otcovtství kvůli neplacení alimentů
- Výmaz otce z rodného listu kvůli neplacení výživného, alimentů

Chtěla bych se zeptat, od roku 2010 jsem rozvedená, mám 8leté dítě, manžel od rozvodu neplatí alimenty, se synem se nevídá, nemá o něj zájem. Lze bývalého manžela (otce mého dítěte) zbavit otcovství, vyškrtnout ho z rodného listu? Pokud ano, jaké jsou podmínky? Děkuji, Vladimíra.

ODPOVĚĎ:
Zbavit někoho otcovství nebo vyškrtnout otce z rodného listu dítěte z Vámi uvedených (ani jiných) důvodů není možné. Jediným podobným institutem, který český právní řád zná, je tzv. popření otcovství. K němu ale dochází pouze tehdy, pokud domnělý otec (uvedený v rodném listě) není biologickým otcem dítěte. Pokud Váš bývalý manžel je biologickým otcem Vašeho syna, není možné ho otcovství zbavit ani tehdy, pokud se se synem nestýká a nehradí výživné.

Stejně tak není možné donutit otce ke kontaktu se synem. Pokud ale otec nehradí výživné, které je určeno soudním rozhodnutím, je možné toto dlužné výživné vymáhat podáním návrhu na exekuci výživného z platu (je-li otec dítěte zaměstnaný) nebo prodejem jeho (ne) movitého majetku (má-li nějaký). Pokud otec dítěte neplatí výživné déle než čtyři měsíce, je možné na něj (opakovaně) podat trestní oznámení pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního zákoníku.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spolufinancování společné příjezdové cesty k pozemkům
- Jak neplatit společnou příjezdovou cestu k pozemkům

Jsme 3 stavebníci, každý vlastníme jeden z pozemků č. 2, č. 3 resp. č. 4.
Společně pak vlastníme pozemek č. 1, každý 1/3 podílem. Pozemek č. 1 byl původně určen pro příjezd k pozemkům č. 2 až. č. 4. Majitel pozemku č. 2 si však realizoval napojení na obecní cestu z vlastního pozemku č. 2 (nevyužívá tak pro příjezd na svůj pozemek č. 2
společný pozemek. 1).
Délka pozemku č. 1 je cca 80 m. Rodinné domy (RD) na pozemcích č. 2 a č. 3 jsou již zkolaudované. Kolaudaci RD na pozemku č. 4 však stavební úřad podmiňuje stavbou veřejně přístupné účelové komunikace k tomuto RD, tedy na pozemku č. 1, který je ve společném vlastnictví. Odůvodňuje to jednak vzdáleností RD na pozemku č. 4 od obecní komunikace, která přesahuje 50 m, což je mez pro příjezd k RD v provedení zpevněného povrchu, ale také požadavkem hasičů, kde je rovněž stanoven limit 50 m.
Stavebníkem a investorem stavby této účelové komunikace je vlastník pozemku č. 4. Vznikl ale problém financování této účelové komunikace, který je dle mého laického pohledu nejasný tím, že uvedená komunikace je dle správního práva stavbou a dle občanského práva úpravou povrchu. V prvním případě by financování této stavby bylo pouze záležitostí investora-stavebníka, v druhém případě by se na jeho financování měli podílet všichni spolumajitelé uvedeného pozemku č. 1. Majitel pozemku (RD) č. 2
však uvedenou účelovou komunikace nevyužívá vůbec, majitel pozemku č. 3 ji nepotřebuje, neboť mu pro příjezd k RD na pozemku č. 3 stačí stávající zpevněný povrch pozemku č. 1. Já jsem majitelem pozemku č. 3 Obávám se situace, že bych se měl podílet na financování
stavby této účelové komunikace, neboť jako důchodce na ni nemám finanční prostředky.
Navíc ji nepotřebuji, nevyžadoval ji při kolaudaci našeho domu ani stavební úřad, neboť stávající zpevnění příjezdu k našemu RD vzhledem k jeho délce do 50 m zákon nevyžaduje resp. se na ni vztahuje výjimka. Spolufinancováním stavby této veřejně přístupné účelové komunikace bych se dostal do
neřešitelné finanční situace, neboť náklady na její stavbu dle platné projektové dokumentace dosahují výše kolem 1 mil. Kč.
Přestože investor uvažuje o změně projektové dokumentace s cílem slevnění její výstavby,
i tak se bude zřejmě přesahovat částku 0,5 mil. Kč.
Mohu se nějak bránit spolufinancování uvedené stavby pro nedostatek finančních prostředků, nebo z jiných důvodů? Děkuji. Přeji hezký den. Jaromír

ODPOVĚĎ:
Především účelová komunikace nemusí být zpevněná, stačí, aby byla znatelná v terénu. Proto bych doporučovala se důrazně zajímat o to, z jakého důvodu je uvažováno o tak drahém řešení. Možností by bylo, že byste pozemek, na kterém má být cesta, nabídl ke koupi osobám, které ji k příjezdu potřebují. Bohužel je pravdou, že na výstavbě komunikace byste se měl podílet, jelikož budete jejím spoluvlastníkem. Takže jediné řešení je v prodeji pozemku, eventuálně pokusu o snížení nákladů na výstavbu cesty na minimum.

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.


 

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Smlouva o výkonu funkce pro majitele, jednatele a společníka s.r.o. v jedné osobě
- Placení zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance s.r.o.

Založila jsem si s. r. o., jsem majitelka, jednatelka i společník v jednom. Chtěla bych se zeptat, zda je možné udělat si smlouvu o výkonu funkce na moji osobu a pobírat měsíčně odměnu (cca minimální mzda) za výkon funkce jednatele? A nebo se musím nechat ve své firmě zaměstnat a platit zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele a i za zaměstnance? Děkuji, Helena.

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě je možné uzavřít mezi Vámi jako jednatelkou a společností smlouvu o výkonu funkce, nicméně i při uzavření této smlouvy bude za Vás nutné odvádět sociální a zdravotní pojištění, kdy se v této situaci na jednatele nahlíží jako na zaměstnance pro účely odvodů pojistného.

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Předání potvrzení o zaměstnání novému zaměstnavateli - je to povinnost?
- Povinnost předání potvrzení o zaměstnání novému zaměstnavateli
- Předání zápočtového listu novému zaměstnavateli - je to povinnost?
- Povinnost předání zápočtového listu novému zaměstnavateli
- Potvrzení o zaměstnání a zápočtový list - rozdíl
- Potvrzení o zaměstnání a posudek o pracovní činnosti - rozdíl
- Zápočtový list a posudek o pracovní činnosti - rozdíl

Prosím o informaci, zda je nějak legislativně zakotvena povinnost zaměstnance odevzdat při nástupu novému zaměstnavateli originál potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele, jak je to tak často vyžadováno. Může zaměstnavatel tímto podmiňovat nástup? Příp. prosím o odkaz na příslušný právní předpis. Velice děkuji, Daniela.

ODPOVĚĎ:
Potvrzení o zaměstnání (které se v personální praxi zpravidla nazývá "zápočtový list") je upraveno v § 313 zákoníku práce.

Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm:
a/ údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
b/ druh konaných prací,
c/ dosaženou kvalifikaci,
d/ odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
e/ zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
f/ údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Pro doplnění pouze upozorňuji, že potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) není totéž, co posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek). Ten je upraven v § 314 zákoníku práce, je zaměstnavatelem vydáván pouze na žádost zaměstnance a zaměstnavatel v něm hodnotí práci zaměstnance, jeho kvalifikaci, schopnosti a další skutečnosti, které mají vztah k výkonu práce.
Neexistuje žádné ustanovení, které by zaměstnavatele nutilo vyžadovat od nově nastupujících zaměstnanců (či uchazečů o zaměstnání) předložení potvrzení o zaměstnání. Pokud tak tedy někteří zaměstnavatelé činí (resp. dokonce přijetí do zaměstnání podmiňují předložením potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele), děje se tak na základě jejich vlastního rozhodnutí.
Rozsah informací (resp. dokumentů), které jsou zaměstnavatelé oprávněni požadovat od uchazečů o zaměstnání, je omezen v § 30/2 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení platí, že zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.
Je-li tedy uchazeč o zaměstnání schopen doložit veškeré informace, uvedené v potvrzení o zaměstnání, prostřednictvím jiných dokumentů, neměl by jeho eventuální budoucí zaměstnavatel trvat na předložení pouze potvrzení o zaměstnání.

Obdobně je každý zaměstnavatel omezen také v § 12/2 zákona o zaměstnanosti, dle něhož platí, že:
- zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem;
- na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje.

Shora uvedené však nelze chápat tak, že by zaměstnavatelé vůbec nebyli oprávněni požadovat od uchazečů o zaměstnání předložení potvrzení o zaměstnání od jejich předchozích zaměstnavatelů. Například údaje o odpracovaných letech praxe, dosažené kvalifikaci apod. lze nejsnáze prokázat právě předložením potvrzení o zaměstnání.
To, že zaměstnavatelé jsou obecně oprávněni požadovat od uchazečů o zaměstnání předložení potvrzení o zaměstnání, se promítlo rovněž do judikatury Nejvyššího soudu, který konkrétně ve svém rozsudku ze dne 26.3.2013, sp. zn. 21 Cdo 907/2012, dospěl k závěru, že:
"Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nemá právní povinnost sjednat se zaměstnancem pracovní poměr … může důvodně předložením potvrzení o zaměstnání podmiňovat vznik pracovního poměru … postup zaměstnavatele, který odmítne uchazeče o zaměstnání zaměstnat v případě, že mu nepředloží potvrzení o zaměstnání, je v souladu se zákonem."

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

OBČAN-SDRUŽENÍ A SPOLKY
- Sdružení lidí - je nutné založit sdružení, spolek s členstvím?
- Společenský klub - právní status, povinnosti, účetnictví
SPRÁVNÍ-POKUTY
- Pokuta společenskému klubu za výběr peněz na společenské akce

Chtěla bych se zeptat na právní informace ke klubu maminek. Náš klub maminek byl založen před 20 lety (1997), a to je již dlouhá doba, za kterou se již mohlo leccos změnit. Klub maminek nemá žádný statut (není neziskovou organizací apod). Prostory má klub zdarma zapůjčené od radnice. Vedoucí klubu je jedna z maminek, klub má pokladníka. Vedoucí klubu i jiné maminky pak připravují program pro děti. Maminky s dětmi se schází 1x týdně, platí se vstup 40 Kč/rodinu. V ceně je zahrnut nákup pomůcek a společná svačinka. Činnost maminek připravujících program i činnost pokladníka je bezplatná, bez nároku na odměnu, odměňuje se pouze maminka, která připraví svačinu (částka 40 Kč + příp. vstup do klubu zdarma) a maminka připravující program (vstup do klubu zdarma) - neplatí však pro drahé akce např. vstup do planetária.
Dotazy:
- zda je potřeba, aby klub maminek měl ze zákona nějaký nějaký statut (např. neziskovka)
- jaké povinnosti by to sebou přinášelo
- zda klub má povinnost vést nějakou formu účetnictví
- zda by klub nemohl být pokutovaný za to, že vybírá peníze na činnost
Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Pokud byste činnost chtěli formalizovat, pak by bylo nutné založit spolek dle občanského zákoníku, což představuje Vámi zmíněnou "neziskovou organizaci". Pro založení spolku by bylo nutné především zhotovit stanovy spolku. Následně spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku, který vede krajský soud dle sídla spolku. Spolek by pak musel vést účetnictví, byť pro spolky je umožněno jej vést ve zjednodušeném rozsahu.
Nicméně pokud zvládáte 20 let fungovat ve stávající podobě, domnívám se, že nebude nutné spolek zakládat. Vzhledem k tomu, že klub právně neexistuje (nejedná se o zmíněný spolek či jinou právnickou osobu), pak není nutné vést účetnictví a ze stejného důvodu by nemohl být rovněž pokutován, neboť není právním subjektem.
V zásadě zde probíhají smluvní vztahy pouze mezi jednotlivými členy klubu, nikoli mezi členy a klubem jako takovým.

____

OBCHOD-DAROVÁNÍ
- Podpis darovací smlouvy dementní osobou a napadení smlouvy
- Podpis darovací smlouvy duševně nezpůsobilou osobou a napadení smlouvy
- Podpis darovací smlouvy psychicky nemocnou a napadení smlouvy
- Napadení darovací smlouvy podepsané dementní osobou
- Napadení darovací smlouvy podepsané duševně nemocnou osobou
- Napadení darovací smlouvy podepsané psychicky nemocnou osobou
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Určovací žaloba na neplatnost darovací smlouvy podepsané duševně, psychicky nemocnou osobou
- Určovací žaloba na neplatnost kupní smlouvy duševně, psychicky nemocnou osobou

Otec přítele byl hospitalizován v nemocnici od 12.7.2016 a zemřel v ní dne 16.8.2016. Jeho vnuk jej dne 5.8.2016 navštívil v nemocnici, aby mu podepsal darovací smlouvu na byt, kde byla na této darovací smlouvě podepsaná i jeho stále žijící manželka (nechala si dát na tento byt věcné břemeno při podpisu darovací smlouvy - je v ní toto uvedeno). Mám kopie lékařských zpráv, kde dne 15.7.2016 byl jeho otec na psychiatrickém vyšetření, kdy jej chtěli převést do psychiatrické léčebny na základě kognitivní poruchy (stařecká demence) a depresivním stavům. Můj dotaz zní, zda se můžeme s vnukem, který tento byt neprávem a úmyslně nechal přepsat na sebe, ještě když přítelův otec žil, soudit, aby byt nebyl součástí dědictví a zda je šance vyhrání sporu? Děkuji. Milada.

ODPOVĚĎ:
Váš přítel má pochopitelný zájem na tom, aby byla platnost předmětné darovací smlouvy zpochybněna, tzn. aby bylo soudem určeno, že předmětná darovací smlouva je neplatná a byt se tudíž stává součástí pozůstalosti po otci Vašeho přítele a musí být vypořádán v rámci dědického řízení.
Za tímto účelem se může Váš přítel obrátit na místně příslušný okresní soud s tzv. určovací žalobou (§ 80 Občanského soudního řádu), v jejímž rámci se bude domáhat, aby byla předmětná darovací smlouva soudem prohlášena za neplatnou.
Určovací žalobu může Váš přítel opřít o § 581 občanského zákoníku, dle něhož platí, že právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat, je neplatné. Za duševní poruchu lze v tomto ohledu považovat jakýkoli duševní stav člověka, který mu znemožňuje řádně se rozhodovat či projevovat svou vůli (např. pochopit podstatu právního jednání), což by mohl být rovněž případ otce Vašeho přítele v okamžiku podpisu předmětné darovací smlouvy.
Neplatnost právního jednání dle shora zmíněného § 581 občanského zákoníku je tzv. absolutní neplatností, tzn. že účinky této neplatnosti působí proti každému a neplatností stižené právní jednání je neplatné od samého počátku (nahlíží se tedy na něj, jako by k němu nikdy nedošlo).
Vašemu příteli lze doporučit kontaktovat advokáta (který se zabývá oblastí občanského práva) :
www.advokatikomora.cz
s jehož pomocí může podat k soudu určovací žalobu.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamační lhůta na nový bytový dům - kolik let?
- Náhrada škody - náklady na náhradní bydlení kvůli vodou vytopenému bytu
- Nemožnost bydlení v bytě (vytopení vodou) a náhrada nákladů za náhradní bydlení
- Náhradní bydlení kvůli havárii v domě a náharad nákladů za náhradní ubytování, bydlení
- Skrytá vada nemovitosti - definice, příklad

12/2017 jsme převzali nový suterénní byt a v 02/2017 podepsali kupní smlouvu s developerem. V 06/2017 bylo zjištěno cca měsíční zatékání prasklého vodovodního rozvodu na chodbě domu v suterénu. Náš byt je bohužel jako první v sousedství, stal se neobyvatelný, developer celou dobu spolupracuje, ale vysoušení by už chtěl ukončit jako že už je "vysušeno", budeme asi souhlasit. V kupní smlouvě máme podepsánu jednoduchou větu - 2 roky záruka na vše, není tam napsán postup při uplatňování reklamací apod.
Chtěli bychom při vyřízení této reklamace nějak uplatnit možnost 5 leté záruky na skryté vady dle NOZ. Je to v našem případě možné nebo máme 2 roky dle smlouvy a tečka? A druhý dotaz - mám nárok na uhrazení finančních nákladů, které mi vznikly při opuštění bytu? Děkuji, Vlasta.

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě je nutné odlišovat Vaše nároky vyplývající z odpovědnosti za skryté vady a nároky z dvouleté záruky.
Zárukou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pokud tedy developer poskytl 2letou záruku, pak se toto vztahuje spíše na nově vzniklé vady v této době.
O skrytou vadu se pak jedná, pokud tato vada existovala již v době koupě nemovitosti, nicméně se projevila, resp. byla zjištěna později. S ohledem na výše uvedené tedy můžete určité reklamovat vady vzniklé ve lhůtě 2 let, jiné ve lhůtě 5 let.
Vzhledem k tomu, že k zatékání došlo až po koupi bytu, nepřichází v úvahu odpovědnost za skrytou vadu, ale naopak je nutné uplatnit nároky ze záruky, případně z odpovědnosti za škodu, která Vám vznikla v důsledku závady zaviněné developerem.
Rovněž bude možné po developerovi uplatňovat náklady vzniklé v důsledku opuštění bytu (tj. zejm. nájem za dobu, kdy jste byt nemohla užívat, náklady za stěhování apod.).

___

RODINA-REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
- Zánik registrovaného partnerství - poplatek, náležitosti, přílohy
- Rozvod registrovaného partnerství - poplatek, náležitosti, přílohy
- Rozvod registrovaných partnerů - poplatek, náležitosti, přílohy
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Příspěvek na bydlení při bydlení bez nájemní smlouvy

Zánik registrovaného partnerství, obě s rozvodem souhlasíme, jak sepsat, co přiložit, kolik to stojí. Mám nárok na výživné, ale nechci ho, musím to tam také uvést? Byt - osobní vlastnictví mamky, bydlím tam já + 3 měsíční syn, nemám nájemní smlouvu, platím do fondu oprav + energie. Můžu i bez smlouvy žádat o příspěvek na bydlení? Kdyby mamka smlouvu napsala, za jakou částku při pronájmu nemusí odvádět daně. Může majitel bytu odhlásit nájemníka, který fyzicky v bytě nebydlí, ale sám není schopen si trvalý pobyt odhlásit? Moc děkuji za odpovědi, Soňa.

ODPOVĚĎ:
O zrušení partnerství rozhoduje soud na návrh jednoho z partnerů, přičemž žalobce musí prokázat, že partnerský vztah již fakticky netrvá. Tuto povinnost nemá, pokud se k návrhu připojí i druhý partner. Pokud se tedy dá očekávat, že se zrušením partnerství budete obě souhlasit, stačí, abyste se přímo do návrhu obě podepsaly, že se zrušením souhlasíte. Soudní poplatek se hradí 2000, -Kč a není třeba nic jiného dokládat. Pouze podat návrh a uhradit jej.
Majitel bytu může odhlásit nájemce, který v bytě nebydlí, a to za předpokladu, že se nájemce v bytě prokazatelně nezdržuje a nemá tam své věci. Odhlášení trvalého bydliště je správní řízení, takže bývá předvolán i nájemce, aby se k věci vyjádřil, pokud nespolupracuje, stačí výpovědi svědků nebo úřad provede místní šetření a pokud zjistí, že tam nájemce skutečně své věci nemá, tak jej odhlásí a přihlásí na adresu ohlašovny v daném městě.
K žádost o příspěvek na bydlení je nutné nájemní smlouvu doložit. Příjmy z pronájmu nejsou osvobozeny od daně při žádné minimální výši příjmu. Vaše matka by musela příjmy z pronájmu zahrnout do svého daňového přiznání. Pokud by je danila jako fyzická osoba, pak může uplatnit slevu na poplatníka, která činí téměř 25 tisíc ročně (2070 Kč měsíčně) a odečítá se z vypočtené daně. Záleží tedy na tom, zda a v jaké výši Vaše matka tuto slevu uplatní z jiných svých příjmů (ze zaměstnání) a jaká část tedy případně (zbude) i na odečet z daně z příjmů z pronájmu (ačkoli částka daně zahrnuje veškeré příjmy dohromady).

__

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody za znečištění domácnosti sousedem - vypouštění splodin amoniaku, močoviny
- Vypouštění splodin chemikálií, znečištění domácnosti a náhrada škody za vyčištění a desinfekci bytu, domu, nemovitosti

Soused mně znečistil vybavení domácnosti úmyslným vypouštěním emisí amoniaku a močoviny, škoda přes 5.000 Kč na vyčištění a dezinfekci domu.
Bylo podáno trestní oznámení a policie to odložila. Jde o trestný čin či přestupek? Mám nárok na náhradu škody, případně pojistné plnění? Děkuji Leoš.

ODPOVĚĎ:
V případě úmyslného poškození cizí věci, při kterém dojde ke vzniku škody nejméně 5.000,- Kč, přichází v úvahu trestný čin poškození cizí věci (ust. 228 trestního zákoníku), nicméně toto závisí na posouzení policie a také konkrétních okolnostech případu. V usnesení o odložení věci by měly být specifikovány důvody, proč k odložení došlo.
Nárok na náhradu škody můžete uplatnit i před civilním soudem – domáháte se žalobou. Zda máte nárok na pojistné plnění, záleží na tom, jakou pojistnou smlouvu a pro jaká rizika máte uzavřenou – zde je nezbytné prostudovat pojistnou smlouvu a v případě, že toto je kryto pojistkou, řídit se pokyny uvedenými ve smlouvě pro získání plnění.

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Affiliate spolupráce - smlouva, typ smlouvy mezi subjekty
- "Dohazování zákazníků" - smlouva, typ smlouvy mezi subjekty

Mám webinář, který stojí 990 Kč. Několik lidí zaplatilo a všem se webinář líbil. Těm co už viděli můj webinář a mají zájem si přivydělat nějaké peníze jsem dal nabídku, která zní asi takto: každý kdo viděl webinář si může začít přivydělávat tím, že bude sdílet moje informace a bude na webinář přinášet nové zájemce a zákazníky o webinář. Za každého člověka, kterému doporučí můj webinář dostane 200 Kč, ale až po té co nový zákazník zaplatí. Jestliže člověk, který už viděl můj webinář a chce si přivydělat tímto způsobem, tak bych takovému člověku rád posílal peníze. Takový člověk mi dělá reklamu a přináší mi nové zákazníky, proto bych se chtěl s takovým člověkem dělit o peníze. Chci ho vyplácet jednorázově každý měsíc, ale ne hodinovou sazbou, ale úkolově (podle toho kolik nových zákazníků přivede na webinář). Jenže nevím jakou mám udělat smlouvu s tím člověkem, který bude chtít přinášet nové zákazníky, proto abych mu mohl posílat peníze. Nechci takového člověka zaměstnávat a nebo s ním mít nějakou jinou složitou smlouvu. Děkuju za přečtení.

ODPOVĚĎ:
V zásadě by přicházeli v úvahu 2 varianty.
Nabízí se uzavřít se "spolupracovníky" dohodu o provedení práce, kdy při výdělku do 10tisíc měsíčně neodvádíte sociální a zdravotní pojištění. Na druhou stranu byste jako zaměstnavatel musel zajišťovat srážku a odvod daně, což je dle mého názoru pro Vaše potřeby nadbytečná administrativa.
Druhou možností je uzavření jednoduché smlouvy, která není přesně v zákoně upravena. Jednat by se mohlo např. o smlouvu o reklamní propagaci, kdy za každého platícího zákazníka vyplatíte sjednanou částku. Ve smlouvě by bylo nutné ujednat výplatní termín, který může být dohodnut pevnými termíny, nebo např. dosažením určité částky. Rovněž ve smlouvě uveďte, že podmínkou vzniku nároku na odměnu je zaplacení webmináře zákazníkem.
Rovněž doporučuji upravit podmínky výpovědi a ukončení spolupráce.
S ohledem na jednoduchost smlouvy by se jednalo o rozsah max. jednoho listu papíru. Smlouvu by bylo možné rovněž uzavřít rovněž elektronicky, kdy by Vám ji naskenovanou s podpisem spolupracovník zaslal.

___

RODINA-SJM
- Odklonění majetku před rozvodem manželství a vypořádání SJM
- Jak zjistit nemovitosti manžela z katastru nemovitostí
- Jak zjistit nemovitosti manželky z katastru nemovitostí
- Jak zjistit jaké nemovitosti vlastní manžel, manželka
- Jak zjistit jaké byty, domy, pozemky vlastní manžel, manželka
- Manžel koupil byt, dům bez vědomí manželky - jak zjistit kde je?
- Manželka koupila byt, dům bez vědomí manžela - jak zjistit kde je?
- Koupě nemovitosti jedním z manželů a zápis na 1 jméno v listu vlastnictví - jde o SJM majetek?
- Koupě bytu, domu jedním z manželů a zápis na 1 jméno v katastru nemovitostí - jde o SJM majetek?

Pokud si manžel za dobu trvání manželství koupí nemovitost, např. byt, koupí si ho sám, tedy sice ze "společných peněz" ale tuto koupi před partnerkou zatají, bude se v rámci rozvodového řízení k tomuto přihlížet v rámci dělení majetku? Je možné si vyžádat v rámci rozvodového řízení např. výpis z katastru nemovitostí? Děkuji Vám srdečně za odpověď. Marie.

ODPOVĚĎ:
Ano, vše co manžel pořídí za manželství, je automaticky součástí SJM. Nebylo by tomu pouze tak v případě, že by nemovitost koupil z peněz, které získal prokazatelně mimo SJM - např. darem či děděním. Pokud nevíte adresu takové nemovitosti, bude to při případném soudním řízení problém, protože již do žaloby musíte nemovitost, která má být předmětem vypořádání, dostatečně specifikovat. Vhodnější by bylo, aby podal žalobu manžel a Vy byste pak již v rámci řízení namítla, že vlastní nemovitost, která by měla být rovněž předmětem vypořádání a navrhla byste, aby soud zjistil, jaké nemovitosti v jeho vlastnictví jsou. Soud má možnost vyhledávat v evidenci katastru nemovitostí ČR
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
vlastnictví nemovitostí na jméno, ovšem Vám jako občanovi pravděpodobně na czechpointu odmítnou sdělit. Doporučovala bych ale přesto jít osobně na katastr a požádat o seznam nemovitostí na manželovo jméno. Budete muset tento požadavek řádně odůvodnit, ale mám za to, že při řádném zdůvodnění by Vám mohli vyhovět.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Ukončení plaecení nákladů na byt a ztráta vlastnictví nemovitosti
- Ztráta vlastnictví bytu při neplacení výdajů na byt (daně ad.).
- Ukončení plaecení nákladů na byt a ztráta vlastnictví bytu, domu, pozemku
- Ztráta vlastnictví bytu při neplacení výdajů na nemovitost (byt, dům, pozemek) - daně, ad.

Moje babička již přes 4 roky (2013-2017) nežije s dědou ve společném bytě. Stále jsou manželé a vlastníky bytu jsou oba. Chtěla bych se zeptat, zda je babička povinná platit dědovi polovinu běžných nákladů na byt (nájem, elektřina, voda, plyn atd...), když byt vůbec nevyužívá a musí si platit jiné bydlení. Doteď tomu tak bylo a i když přišli přeplatky za energie děda jí vyplatil pouze polovinu těchto přeplatků. Pořád jí tvrdí, že jakmile přestane platit polovinu nákladů, že nemá právo na poloviční vlastnictví bytu. Předem moc děkuji za odpověď, Simona.

ODPOVĚĎ:
Hrazení nákladů na bydlení nemá nic společného s vlastnictvím bytu. Pokud v bytě žije pouze děda, pak je povinen zálohy na služby a energie hradit sám a taktéž jemu samotnému pak náleží přeplatky či povinnost hradit nedoplatky.
Doporučuji, aby se babička na zálohách nepodílela, její podíl na vlastnictví bytu to nijak neovlivní.

___

PRÁCE-DOVOLENÁ
- Výpověď v průběhu roku a nárok na dovolenou - kolik dní?
- Podíl dovolené při výpovědi v průběhu roku
- Výpočet dovolené při výpovědi v průběhu roku (odpracování části kalendářního roku)
- Výpočet dovolené při odpracování části roku, kalendářního roku
- Kolik dní dovolené při výpovědi v průběhu kalendářního roku?

Můžete mi sdělit kolik dovolené z 20 dnů mohu vyčerpat, když podám výpověď k 31.8.2017? Děkuji, Petra.

ODPOVĚĎ:
Podle § 212 odst. 1 zákoníku práce náleží zaměstnanci poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Podle odst. 2 téhož ustanovení poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
20:12=1.66666666667 x 8=13.3333333333
Poměrná část dovolené tedy činí 13 dní.

___

OBČAN-DLUHY
OBČAN-BYDLENÍ
- Vymáhání dluhu po podnájemníkovi bez podnájemní smlouvy
- Podnájemník bez podnájemní smlouvy a vymáhání dluhu podnájemného, nájemného, nájmu
- Vymáhání podnájemného nájemníkem, nájemcem - postup, návod, informace

Uzavřel jsem nájemní smlouvu s majitelem bytu, její součástí bylo, že část bytu mohu pronajmout dalším zájemcům. Nastěhoval se mi tam člověk, který mi ale po pár měsících přestal přispívat na nájem a zadlužil mě tak, že jsem byt musel opustit a majitel na mě uvalil exekuci. Problém je, že s tím člověkem jsem neuzavřel žádnou písemnou smlouvu a tak jsem odkázán jen na svědectví majitele, že tam někdo další se mnou bydlel. Mohu nějak z toho člověka dostat své peníze? Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
V daném případě není nutné, abyste měl písemnou smlouvu. Pokud existuje svědek, který je schopen potvrdit, že v podnájmu byla další osoba, pak Vám to k prokázání skutečnosti, že tam tato osoba pobývala, stačí. Postupovat byste měl tak, že byste měl vyzvat doporučeným dopisem tohoto člověka, aby Vám dluh na podnájmu uhradil. Pokud tak neučiní, podejte žalobu o zaplacení dlužné částky a popište celou situaci. Pro případ, že bude nařízeno soudní jednání, navrhněte výslech majitele jako svědka.
Soud následně vydá rozsudek, jímž uloží podnájemci dluh uhradit a pokud to tento neuhradí dobrovolně, obraťte se na exekutora, aby vykonal exekuci na majetek nebo příjmy bývalého podnájemníka.

___

RŮZNÉ-STAVBY
- Změna rozhodnutí stavebního úřadu bez upozornění účastníků stavebního řízení
- Je stavení úřad povinen informovat účastníky řízení o změně rozhodnutí?
- Změna rozhodnutí SÚ bez upozornění účastníků stavebního řízení
- Je SÚ povinen informovat účastníky řízení o změně rozhodnutí?
- Stavební povolení na ŽLB opěrnou zeď mezi pozemky 2017
- ŽLB opěrná zeď mezi pozemky a stavební povolení, ohlášení 2017
- Výpověď smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku
- Stavební povolení na železobetonovou opěrnou zeď mezi pozemky 2017
- Železobetonová opěrná zeď mezi pozemky a stavební povolení, ohlášení 2017

Může stavební úřad udělat změnu ve svém rozhodnutí z 01/2015, aniž by mě jako jednoho z účastníků řízení o této změně uvědomil. Jedná se
ŽLB opěrnou zeď, která je mezi mým pozemkem a pozemkem sousedky, která ji chtěla postavit. Na tuto ŽLB zeď jsem jí podepsal smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku - jednalo se o část betonového základu u paty zdi v hloubce cca 2m. Když stavba neprobíhala podle plánu poslal jsem žádost na SÚ, při místním šetření 10/2016 jeho pracovník říkal, že zeď budeme řešit při kolaudaci a od příštího roku (2017) nemusí být na plot stejně povolení. Musí být ŽLB opěrná zeď postavena podle rozhodnutí z 01/2015?
Pokud není zeď postavena podle plánu, mohu požadovat zrušení Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, kterou jsem podepsal v dobré víře, aby ŽLB zeď byla postavena a pozemky ve svahu byly bezpečně odděleny. O kolaudaci se musím aktivně zajímat, nebo budu uvědomen? Děkuji. Denis.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do 4 částí:
1/ Výstavba oplocení/opěrné zdi a aktuální právní úprava:
Nevím, z čeho pracovník stavebního úřadu v roce 2016 vycházel, nicméně dle aktuálně platné právní úpravy je k výstavbě oplocení i opěrné zdi v zásadě zapotřebí určitý typ přivolení stavebního úřadu.
Co se týče oplocení, je k jeho výstavbě zapotřebí získat od stavebního úřadu územní souhlas (jak vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 14 stavebního zákona).
Opěrnou zeď je možné vybudovat v tzv. volném režimu (tedy bez jakéhokoli přivolení stavebního úřadu) v případě, že se jedná o opěrnou zeď do výšky 1 m, která nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím (jak vyplývá z § 79/2 písm. f) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona).
Pokud se jedná o opěrnou zeď do výšky 1 m, která hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, je pro její realizaci nutné získat od stavebního úřadu územní souhlas a souhlas s ohlášením stavby (jak vyplývá z § 96/2 písm. b) ve spojení s § 104/1 písm. h) stavebního zákona).
V ostatních případech (zejména v případě opěrných zdí větších rozměrů) lze uvažovat o nutnosti získat územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

2/ Změna stavby před jejím dokončením:
Změnit stavbu (oproti její schválené podobě) před jejím dokončením je v zásadě možné, musí však být splněny zákonné požadavky (zakotvené především v § 118 stavebního zákona).
Co se týče nezbytnosti získat souhlas vlastníků sousedních pozemků (či vlastníků staveb na těchto pozemcích), platí, že stavebník musí stavebnímu úřadu předložit takové souhlasy, jaké byl povinen předložit v rámci povolovacího řízení.
Jedná-li se však o změnu stavby před jejím dokončením, která nemůže vlastníky sousedních pozemků (či vlastníky staveb na těchto pozemcích) nijak ovlivnit, není jejich souhlas s takovou změnou zapotřebí. Konkrétně dle § 118/6 stavebního zákona platí, že změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby. Rozhodnutí je stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; stavební úřad jej následně bez zbytečného odkladu zaznamená do spisu.

3/ Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku:
Pokud Vaše sousedka porušila podmínky smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, kterou jste s ní uzavřel, lze uvažovat o tom, že od této smlouvy odstoupíte. Pokud jste si podmínky pro odstoupení nesjednali přímo ve smlouvě, bude zapotřebí vycházet z § 2002/1 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení platí, že poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Pokud tedy dle Vašeho názoru Vaše sousedka porušila podmínky smlouvy tak významně, že pokud byste o tomto porušení věděl dopředu, smlouvu byste s ní vůbec neuzavřel (přičemž Vaše sousedka si musela být tohoto Vašeho postoje vědoma), můžete od smlouvy odstoupit. Odstoupení je nutné provést písemně, tzn. poslat Vaší sousedce dopis, v němž jí oznámíte, že od smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku odstupujete a z jakého důvodu se tak děje (na tomto místě popište, co vnímáte jako podstatné porušení smlouvy). Odstoupení od smlouvy je vhodné doručit sousedce prokazatelným způsobem (tedy osobně za přítomnosti svědka či oproti podpisu, nebo poštou, a to doporučeně s dodejkou, přičemž jeden stejnopis odstoupení si ponechte).
Kopii odstoupení od smlouvy (spolu s vysvětlením Vašeho postoje) můžete doručit rovněž stavebnímu úřadu.

4/ Kolaudace:
Je podstatné, zda je vybudování opěrné zdi součástí většího rozsahu stavebních prací, které Vaše sousedka provádí, či zda je opěrná zeď jedinou stavbou, kterou Vaše sousedka buduje. V zásadě totiž platí, že vlastníci sousedních pozemků (či staveb na těchto pozemcích) jsou stavebním úřadem informováni o realizaci kolaudačního řízení (kterého se tudíž mohou i účastnit). V případě drobnějších staveb (kam spadá i opěrná zeď) však nemusí být kolaudační řízení vubec zahajováno (§ 119/1 stavebního zákona).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Odmítnutí kosmetického zákroku a nevrácení částky za nevykonanou službu
- Neuskutečnění kosmetického zákroku a nevrácení částky za nevykonanou službu
- Lhůta na vrácení částky za neuskutečněný kosmetický zákrok

Objednala jsem poukaz na kosmetické služby u Platan clinique, když jsem si na místě přečetla komplikace tohoto výkonu, jako je zánět nervu odmítla jsem zákrok podstoupit. Oznámili mi mailem, že mi peníze budou vráceny na můj účet, 9.900 Kč. Jsou to už více než 3 měsíce, ale i po opětovném upozornění - mailem a jednom telefonickém mi vždy odpověděli, že je to mrzí a že mě budou informovat. Peníze stále nemám, co mohu udělat a mám vůbec šanci peníze dostat zpět? Děkuji, Milena.

ODPOVĚĎ:
Pokud společnost dobrovolně peníze nevrátila, písemně ji doporučeným dopisem vyzvěte k úhradě do konkrétního termínu (nejméně 7 dní od odeslání výzvy) s tím, že pokud částku neuhradí, obrátíte se s žalobou k příslušnému soudu, kdy budete požadovat rovněž úroky z prodlení a náhradu nákladů soudního řízení a právního zastoupení.
Pokud ani po této písemné urgenci společnost peníze nevrátí, doporučuji se nejprve obrátit na ČOI s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Více informací a možnost online podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud ani toto nepomůže, pak bude skutečně jedinou možnou cestou žaloba k soudu. V případě úspěchu v soudním řízení by Vám společnost hradila i náklady soudního řízení (soudní poplatek a náklady za právní zastoupení v zákonné výši, které však mohou být nižší než náklady, které Vám advokát skutečně vyúčtuje).

__

RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
- Neplnoleté dítě se samo přestěhovalo k otci - jak může matka zasáhnout?
- Nezletilé dítě se samo přestěhovalo k otci - jak může matka zasáhnout?
- Neplnoletý potomek se sám přestěhoval ke druhému z rodičů - jak může původně pečující rodič zasáhnout?
- Přestěhování potomka ke druhému z rodičů a placení alimentů, výživného

Potřebuji se zeptat ohledně 15leté dcery. S jejím otcem společně nežijeme, žila se mnou až doteď. Soudně nebylo nic dáno, nebyli jsme oddáni. Přišla najednou s tím, že doma se mnou, mým novým manželem a 2 společnými dětmi žít nechce. Odstěhovala se k rodičům svého otce, vzala si pas, rodný list atd. Se mnou přestala úplně komunikovat. Takže teď je u prarodičů a já vůbec nevím, zda s touto situací mohu něco dělat, nebo jak postupovat dále. Její otec mi na ni platil sporadicky, ale platil výživné jakš takš. Soudem nebylo nikdy nic dáno. Teď po mě chce, abych já platila na ní jeho rodičům. Nelíbí se mi jejich přístup, že ji nechávají si dělat co chce, vše ji dovolí, nemá žádné povinnosti. Já jsem samozřejmě stále zákonný zástupce. Její otec mi začal vyhrožovat soudem, pokud nebudu platit sumu co on chce. U mě má stále trvalé bydliště. Vůbec nevím, jak se k celé věci postavit a jak to řešit. Proto jsem se na Vás obrátila s prosbou o radu, nebo jak postupovat. Děkuji, Klára.

ODPOVĚĎ:
Na úvod bych ráda sdělila, že trvalý pobyt je jen evidenční údaj státu a nezakládá žádná práva a povinnosti. Laickou veřejností je tento údaj velmi přeceňován.
Jestliže péče o Vaši dceru není upravena rozhodnutím soudu – Vaše dcera není svěřena do péče žádného z rodičů - máte vůči dceři oba stejná práva a povinnosti. Dceřin otec má tedy stejné právo jako Vy se o dceru starat a podílet se na její výchově. Pokud nesouhlasíte s tím, že Vaše dcera nyní žije u otcových rodičů a chcete se o dceru starat Vy, můžete podat k okresnímu soudu v místě bydliště Vaší dcery návrh na svěření dcery do Vaší péče. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na našem webu
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/
nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát či sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD).
Stejným způsobem může ale postupovat dceřin otec – i on si může zažádat o svěření dcery do své péče. Bude pak záležet na soudu, jak celou záležitost posoudí a kterému z rodičů dceru svěří do péče.
Vzhledem k věku dcery by měl soud přihlédnout i k jejímu názoru. Jakmile soud svěří dceru do péče jednomu z vás, druhému rodiči stanoví výši výživného a případně také upraví styk dcery s druhým rodičem. Jestliže ale dcera nyní bydlí u otcových rodičů, je logické, že po Vás její otec požaduje příspěvek na její výživu. To ale neznamená, že musíte platit částku, kterou Vám dceřin otec stanovil. Pokud Vám požadovaná výše výživného připadá nepřiměřená, doporučuji do doby soudního rozhodnutí platit částku dle Vašeho uvážení.

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Vliv dobrovolného placení sociálního pojištění na pobírání mateřské, peněžitého příspěvku v mateřství, PPM
- Pobírání mateřské a dobrovolné placení sociálního pojištění matkou budoucího dítěte
- Vliv dobrovolného placení sociálního pojištění na pobírání rodičovského příspěvku
- Pobírání rodičovského příspěvku a dobrovolné placení sociálního pojištění matkou budoucího dítěte
- Dobrovolné placení sociálního pojištění a vliv na mateřskou a rodičovský příspěvek

Do 11/2017 jsem na rodičovské dovolené (4 roky). 1/2017 mi skončil pracovní poměr u zaměstnavatele (firma ukončila činnost). 26.12.2017 mám termín druhého porodu. Je nějaká možnost, abych pobírala i mateřskou na druhé dítě a neskončila hned na rodičovském příspěvku? Např. že bych si dobrovolně platila sociální pojištění do doby porodu? Nebo jiná možnost? Děkuji za odpověď. Děkuji, Dana.

ODPOVĚĎ:
Jestliže Váš pracovní poměr skončil v lednu 2017, pak již nejste na rodičovské dovolené (ta se týká jen zaměstnaných žen), ale pouze čerpáte rodičovský příspěvek. Abyste u dalšího dítěte měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou), musela byste na mateřskou dovolenou nastoupit do 180 kalendářních dní od skončení Vašeho pracovního poměru. Jestliže máte termín porodu na konci prosince 2017, mohla byste na mateřskou dovolenou nastoupit nejdříve na konci října 2017 (8 týdnů před termínem porodu) a výše uvedenou lhůtu tak nestihnete. Nárok na peněžitou podporu v mateřství PPM Vám tudíž bohužel nevznikne. Účast na nemocenském pojištění vzniká pouze na základě výdělečné činnosti, dobrovolné doplacení pojištění tedy není možné.
Určitou naději Vám dává novela zákona o státní sociální podpoře, která by měla nabýt účinnosti od 1. 1. 2018. Podle této novely by i matky, které nesplňují podmínky pro nárok na PPM, mohly po celou dobu (nikoliv jen prvních devět měsíců) čerpat rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč až do vyčerpání celkové částky 220.000 Kč.
Další možností je čerpat peněžitou podporu v mateřství (mateřskou), tedy PPM přes otce dítěte. Pokud otec dítěte splňuje podmínky pro nárok na PPM, může o ni požádat od 7. týdne po porodu dítěte. Podmínkou je, že po dobu pobírání mateřské (peněžité podpory v mateřství, tedy PPM) nesmí pro zaměstnavatele vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu plyne nárok na PPM. Pokud by otec dítěte chtěl současně pracovat a přitom pobírat PPM, musel by na dobu pobírání PPM se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce s jiným druhem práce, než který má uvedený v pracovní smlouvě. Následně může otec dítěte zvolit výši rodičovského příspěvku a ten případně převést na matku dítěte.

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Péče o nemocnou osobu blízkou a podpora v nezaměstnanosti po smrti nemocné osoby blízké
- Podpora v nezaměstnanosti a péče o osobu blízkou se závislostí - vliv na placení podpory po smrti osoby blízké

Jmenuji se Jana Nováková, datum narození 13.7.1958. Mám 2 roky do důchodu. K 30.6.2015 jsem ukončila pracovní poměr z důvodu péče o matku (4. stupeň závislosti). Od 1.7.2015 do 31.5.2016 (11 měsíců) jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti. Od 1.6.2016 jsem ukončila evidenci u Úřadu práce a dále jsem byla s matkou doma (náhradní doba zaměstnání). Dne 18.7.2017 maminka zemřela. Dne 19.7.2017 jsem se opět zaevidovala na Úřad práce ČR a požádala o podporu do doby než si najdu zaměstnání. Bylo mi sděleno, že mi žádný nárok nevznikl, přestože od skončení výplaty podpory uplynul více než rok (13,5 měsíce). Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
Paragraf 49, odst. 1 zákona o zaměstnanosti říká, že:
Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň šesti měsíců. Tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.
Jestliže jste neukončila pracovní poměr ze zdravotních důvodů a Váš zaměstnavatel se nedopustil žádného porušení povinnosti, je zapotřebí získat zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností potřebnou dobu pojištění. Péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II – IV je sice považována za tzv. náhradní dobu zaměstnání, ale tuto dobu je možné započítat pouze do celkové doby 12 měsíců pojištění potřebných pro nárok na podporu podle § 39, odst. 1, písm. a) zákona o zaměstnanosti, nikoliv pro opětovný nárok na podporu podle § 48 a 49 téhož zákona. Jinými slovy, pokud jste během posledních dvou let vyčerpala celou podporu v nezaměstnanosti, můžete nyní získat nárok na podporu jen výdělečnou činností, náhradní doba pojištění Vám momentálně nepomůže. Další možností je počkat, až uplynou dva roky od doby, kdy jste podporu v nezaměstnanosti vyčerpala. Pak by Vám opět mohl vzniknout nárok na podporu započtením náhradní doby pojištění. Momentálně Vám ale nárok na podporu v nezaměstnanosti opravdu nevzniká.

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Určení výživného soudně - postup, návod, informace (zletilý, dospělý potomek)
- Určení alimentů soudně - postup, návod, informace (zletilý, dospělý potomek)
- Vymáhání alimentů neurčených soudním rozhodnutím ani dohodou mezi rodičem a potomkem
- Vymáhání alimentů určených soudem, soudním rozhodnutím - postup, návod, informace

Studentka ve věku 18 let by potřebovala požádat o výživné, které její otec neplatí. Jak má prosím postupovat a na koho se obrátit. Informace dostala různé – na PČR a na soud. Pokud se jedná o soud, jsou nějaké formuláře, které se musí použít? Velice děkuji. Ina

ODPOVĚĎ:
Ve svém dotazu bohužel neuvádíte, zda je (bylo) výživné upraveno soudním rozhodnutím - například v době, kdy studentka byla ještě nezletilá. Pokud ano, dosažením zletilosti vyživovací povinnost nezaniká. Vyživovací povinnost rodičů totiž trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Pokud výživné bylo stanoveno soudním rozhodnutím a otec je přesto nehradí, je možné dlužné výživné vymáhat podáním návrhu na exekuci výživného z platu (je-li otec zaměstnaný) nebo prodejem jeho (ne) movitého majetku (má-li nějaký). V případě, že otec neplní svou vyživovací povinnost po dobu delší než čtyři měsíce, dopouští se podle § 196 trestního zákoníku trestného činu zanedbání povinné výživy a v tomto případě je možné podat na něj trestní oznámení.
Jestliže výživné dosud nebylo upravenou soudně, je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště otce návrh (žalobu) na určení výše výživného. Jednotný formulář neexistuje, nicméně obecné vzory takového návrhu lze najít na internetu nebo se sepsáním návrhu může pomoci advokát. Návrh (žaloba) na určení výživného musí obsahovat přesné označení účastníků řízení (jménem a příjmením, datem narození a adresou), označení věci, které se návrh týká, uvedení důvodů pro soudní určení vyživovací povinnosti. Dále je důležité popsat finanční a majetkové poměry žalobce a žalovaného, navrhnout důkazy, které mají být v rámci soudního řízení provedeny (nejčastěji se jedná o výslech účastníků) a uvést tzv. žalobní petit – tzn. výrok, který má soud vydat. Návrh musí být podepsán a datován, za jeho podání se neplatí žádný soudní poplatek. I v případě zletilých dětí je tímto způsobem možné požadovat výživné až tři roky zpětně.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Biokoridor na soukromém pozemku dle územního plánu - jak napadnout územní plán?
SPRÁVNÍ-OBCE

- Nesmyslný biokoridor v územním plánu - na pozemcích jsou ploty a překážky
- Biokoridor, územní systém ekologické stability a územní plán
- Územní plán a územní systém ekologické stability

Zastupitelstvo obce schválilo změnu územního plánu (ÚP) a já jsem se zpožděním cca dvou let zjistil, že přes můj pozemek s rodinným domem vede biokoridor, zabírající více než 50% jeho plochy. Má se jednat o zatím nefunkční biokoridor, ale nikdo mi nebyl schopen předložit odůvodnění takového rozhodnutí, ani to, zda se do budoucna nebudou na pozemek vztahovat omezení, která by jej mohla znehodnotit. Vytyčení biokoridoru je "podivné" - hranice má pravé úhly, zábor značné plochy zahrady, důvod vytyčení - migrace živočichů (např. vydra) prakticky nemožná z důvodu oplocení pozemku. Když bylo letos (2017) vyvěšeno oznámení o další změně ÚP, podal jsem ve lhůtě připomínku na městský úřad, ve které napadám vytyčení biokoridoru a žádám o jeho vymezení mimo můj pozemek. Zatím se nic neděje a mám obavy, že se ani dít dlouho nebude. Jaké jsou mé (mimosoudní) možnosti dosáhnout zrušení biokoridoru na mém pozemku? Na koho se obrátit, aby se mnou jednal? O jaké rozhodnutí (forma) by mělo jít, pakliže bych měl dostat jasné stanovisko, že se biokoridor ruší či ne? Děkuji, Petr.

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě hraje klíčovou roli pojem „územní systém ekologické stability“.
V obecné rovině dle § 4/1 zákona o ochraně přírody a krajiny platí, že územní systém ekologické stability zajišťuje:
- uchování a reprodukci přírodního bohatství,
- příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny,
- vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Vymezení územního systému ekologické stability stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Územní systém ekologické stability představuje propojenou síť biocenter a biokoridorů. Biocentrum je přírodní část krajiny tvořená různorodým sledem stabilních a své okolí stabilizujících ekosystémů. Biokoridor je krajinný prvek protáhlého půdorysu, který zprostředkuje trvalé propojení nebo alespoň periodické kontakty mezi populacemi rostlin a živočichů dvou či více biocenter (pojmy biocentrum a biokoridor jsou definovány v § 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 395/1992 Sb.).
Podrobněji je vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability upraveno ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., a to v jejím § 1 - § 6.
Ve Vašem případě je klíčovým dokumentem plán systému ekologické stability. V tomto dokumentu totiž orgány ochrany přírody vymezují místní, regionální i nadregionální systémy ekologické stability. Tento plán mimo jiné obsahuje mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů s vyznačením zvláště chráněných částí přírody. Plán systému ekologické stability je podkladem pro provádění pozemkových úprav i pro zpracování územně plánovací dokumentace (§ 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb.).
Orgán ochrany přírody průběžně provádí hodnocení systému ekologické stability z hlediska jeho stabilizační funkce (§ 3/1 vyhlášky č. 395/1992 Sb.). Plán systému ekologické stability schvalují příslušné orgány územního plánování v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí (§ 5/1 vyhlášky č. 395/1992 Sb.).
Plán systému ekologické stability tedy ve Vašem případě hraje klíčovou roli. Dojde-li totiž ke změně biokoridoru, vedoucího přes Váš pozemek, v tomto plánu, měla by být tato změna promítnuta rovněž do připravované aktualizace územního plánu.
V současné chvíli Vám proto doporučuji navštívit místně příslušný orgán ochrany přírody (jedná se o příslušný odbor městského úřadu, s největší pravděpodobností ponese název „odbor životního prostředí“ či název obdobný) a pokusit se zde iniciovat změnu plánu systému ekologické stability (či se pokusit získat alespoň písemné vysvětlení současného nastavení biokoridoru a odůvodnění, proč je/není jeho změna možná).
Žádné rozhodnutí (ve smyslu správního rozhodnutí) však v tomto ohledu neočekávejte. Bude-li Vašemu požadavku vyhověno, bude oním rozhodnutím de facto až změněná podoba územního plánu (§ 55 stavebního zákona).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

___

OBČAN-DLUHY
- Vymáhání 4 roky starého dluhu - postup, návod, promlčení
- Promlčení dluhu po 4 letech od půjčení peněz
- Promlčení dluhu - starý občanský zákoník účinný do 31.12.2013

2013 jsem bývalému příteli půjčila částku ve výši 140.000 Kč. Nenapsali jsme žádnou směnku, prostě nic a teď mi to odmítá vrátit. Mám jenom papír z banky, jak jsem ty peníze převáděla z mého účtu na jeho účet. Je možné to od něho nějak vymáhat? Děkuji Linda.

ODPOVĚĎ:
Pohledávku, kterou máte za Vaším bývalým přítelem, vymáhat lze, a to soudní cestou. Nutno však jedním dechem dodat, že s ohledem na Vámi uváděné skutečnosti bude takové vymáhání s vysokou pravděpodobností neúspěšné.
Pokud jste se svým bývalým přítelem ústně uzavřela smlouvu o půjčce před čtyřmi lety, stalo se tak, jak předpokládám, v roce 2013, tedy ještě za účinnosti starého Občanského zákoníku (účinného do 31. 12. 2013).
Dle znění dotazu předpokládám, že se svým bývalým přítelem jste nesjednala žádnou lhůtu, ve které Vám má zapůjčené peníze vrátit. Pro takové případy byl použitelný § 563 starého Občanského zákoníku, dle něhož platilo, že nebyla-li doba splnění dohodnuta, byl dlužník povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán (prakticky totéž je zakotveno rovněž v § 1958/2 nyní účinného občanského zákoníku).
Jste tedy oprávněna Vašeho bývalého přítele vyzvat (ideálně písemně) k tomu, aby Vám zapůjčené peníze vrátil, přičemž Váš bývalý přítel bude povinen vrátit Vám zapůjčené peníze následující den poté, kdy Vaší výzvu obdrží.
Je však nutné si uvědomit, že Vaše právo vyzvat (požádat) Vašeho bývalého přítele k vrácení zapůjčených peněz, podléhá promlčení, a to ve standardní tříleté promlčecí lhůtě. Vaše právo vyzvat Vašeho bývalého přítele k vrácení zapůjčených peněz je proto s vysokou pravděpodobností již promlčeno.
To znamená, že pokud by Váš bývalý přítel Vaší výzvě nevyhověl (což lze vzhledem k jeho aktuálnímu postoji předpokládat), musela byste na něj podat k místně příslušnému okresnímu soudu žalobu. Pokud by Váš přítel před soudem namítl, že Vaše právo je již promlčeno, nemohl by soud Vašemu požadavku vyhovět a žalobu by zamítl.
Další značnou potíží je důkazní nouze na Vaší straně. Veškerá svá žalobní tvrzení jste totiž povinna řádně prokázat. Nemáte-li k dispozici ani listinnou smlouvu, je možné, že byste důkazní břemeno neunesla. Uzavření smlouvy v ústní formě byste samozřejmě mohla prokázat např. svědeckou výpovědí toho, kdo má o existenci této smlouvy povědomí, kopiemi korespondence mezi Vámi a Vaším bývalým přítelem, výpisem z bankovního účtu či jinak (i tak však platí, že vznesením námitky promlčení bude Vaše žaloba soudem zamítnuta).
V současné chvíli můžete navštívit advokáta:
www.advokatikomora.cz
se kterým můžete své žalobní možnosti konzultovat (obecně však Vaše vyhlídky na úspěšné vymožení zapůjčených peněz nevidím příliš růžově).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde (s výjimkou právních předpisů již neplatných) :
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

__

RODINA-SJM A ROZVOD
- Budoucí smlouva o vyrovnání majetku v případě rozvodu manželství - vzor
- Smlouva o vypořádní majetku pro případ rozvodu manželstí - vzor

Existuje nějaká smlouva či dohoda manželů o vyrovnání majetku, pro případ kdybychom se někdy v budoucnu chtěli rozvést? Nebo lze sepsat dodatečně předmanželskou smlouvu i když už jsme svoji? Děkuji, Kateřina.

ODPOVĚĎ:
Ano, taková možnost existuje, ovšem listinu musí sepsat pouze notář notářským zápisem (tzv. veřejnou listinou), jinak by byla neplatná. Můžete sepsat buď režim vypořádání SJM pro případ rozvodu manželství nebo tzv. zúžení či rozšíření SJM.
Výběr konkrétní listiny s Vámi probere přímo notář dle Vašich požadavků. Seznam notářů naleznete na stránkách www.nkcr.cz. Různé vzory jsou na našem webu: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html

___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO, SLUŽEBNOST
- Náklady na opravu společné kanalizační přípojky - věcné břemeno, služebnost
- Věcné břemeno vedení kanalizační přípojky a placení nákladů na havarijní opravu kanalizace - kdo platí?
- Služebnost vedení kanalizační přípojky a placení nákladů na havarijní opravu kanalizace - kdo platí?

Mám dotaz ohledně služebnosti. Vlastník v roce 1950 rozdělil pozemky mezi syny a zřídil věcná břemena (služebnosti dnes (04.09.2017)). U domu č. 2 chůze a jízdy pro obyvatele domu č. 1 a u domu č. 1 zřídil užívání žumpy pro obyvatele domu č. 2. Zde s podmínkou úhrad za údržbu stejnoměrně. Žumpa byla na základě dodržení vyhlášky města u domu č. 1 zrušena cca před 15 lety a nahrazena kanalizační přípojkou společnou pro oba domy 1 i 2 napojenou do kanalizační sítě, vedoucí ve větší míře po pozemku domu č. 2 (jediný přístup ke kanalizačnímu řadu). Nyní byla provedena havarijní oprava z důvodu prasklé kameninové trubky kanalizace, jež způsobovala vnikání fekálií z domu č. 1 i 2 do domu č. 1. Majitelka opravila a nyní žádá úhradu 50% nákladů po majitelích domu 2, neboť služebnost inženýrské sítě kanalizační přípojky byla vybudována před více než 10 lety, tedy užívání bylo vydrženo a tato slouží pro oba domy. Má majitelka domu č. 1 právo na úhradu nákladů na údržbu společné kanalizační přípojky, jež byla vybudovaná jako náhrada za břemeno žumpy?

ODPOVĚĎ:
Majitelka na polovinu nákladů nárok nemá, jelikož jako povinná ze služebnosti musí umožnit oprávněným ze služebnosti tuto služebnost řádně užívat a udržovat ji ve stavu, který umožňuje služebnost užívat k účelu, ke kterému byla zřízena.

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Placení nájmu před převodem do vlastnictví nájemníka, nájemce - do kdy se platí nájem, nájemné?
- Do kdy se platí nájemné při převodu bytu do vlastnictví nájemníka, nájemce?
- Placení nájemného a datum převodu vlastnictví na katastru nemovitostí na nového majitele

Byl jsem v nájmu, pak jsem byt koupil. Zajímá mě, do kdy jsem musel platit nájem. Smlouva o převodu nemovitosti byla podepsána s bývalým majitelem dne 11.7.2017. Návrh na vklad do katastru byl podán 12.7.2017. K zapsání do listu vlastnictví na katastru došlo 23.8.2017. Kdy tedy jsem mohl už skončit s placením nájmu? Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
Vlastníkem nemovitosti se stáváte zpětně ke dni, kdy byla kupní smlouva vložena do katastru nemovitostí. Ve Vašem případě jste se stal vlastníkem dnem 12.7.2017 a do tohoto data jste povinen platit nájem. Tj. do dne 11.7.2017.

___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Půjčka Provident a posílání dopisů členům rodiny dlužníka - je to legální a morální?
- Posílání dopisu o dluhu rodině dlužníka - je to legální, morální?

V minulosti jsem si vzal u spol. Provident půjčku. Při uzavírání smlouvy se vyplňoval formulář, kde se mj. uváděla kontaktní osoba, pro případ nemožnosti mě zastihnout (osobně, telefonicky, emailem). Uvádělo se jméno, adresa a tel. kontakt. V mém případě jsem uvedl bratra. Zpočátku jsem půjčku splácel řádně, později jsem se však dostal do fin. potíží. Tak jsem splácel pravidelně každý měsíc aspoň nějakou minimální splátku. Nedávno jsem dostal sms, kde mě Provident vyzývá, abych celou dlužnou částku plus úroky z prodlení uhradil jednorázově nebo abych spol. kontaktoval na uvedené kontakty. Napsal jsem tedy jisté paní email, kde jsem uvedl, že mám zájem na splacení půjčky, ale moje současná fin. situace nedovoluje jednorázovou úhradu a navrhl jsem splátky. také jsem uvedl, že mám v současnosti tři exekuce a vyšší měsíční splátku nemohu posílat. Paní mi odepsala, že mnou navržená splá
tka je nízká a požadovala min. 4.000,-Kč, což není v mých možnostech. Poté mi na kontaktní adresu došel dopis s podobným obsahem. Jelikož na této adrese pobývám jen jednou za měsíc, protože jsem pracovně mimo, napsal jsem paní email, kde jsem jí o této skutečnosti informoval a tudíž že nemohu neprodleně reagoval na písemnou korespondenci, stejně jako znovu jsem uvedl zájem půjčku splácet a vylíčil svoji fin. situaci. V pátek přišel na bratrovu adresu dopis na moje jméno s výzvou k úhradě dluhu před soudním řešením. Bratr samozřejmě z obavy dopis rozdělal a podezírá mě, že jsem udělal na něj podraz. Může si někdo dovolit zneužít takto osobní údaje? Kdyby jej kontaktovali, nic neřeknu, ale zde není důvod, s věřitelem komunikuji. Ale poslat na jeho adresu dopis na moje jméno, to mi přijde přinejmenším protizákonné. Mohu se nějak ohradit, stěžovat si případně podat žalobu? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Pokud byl bratr uveden jako kontaktní osoba pro případ nemožnosti Vás zastihnout, mohl věřitel zaslat na jeho adresu dopis, který byl adresovaný Vám. Emailová komunikace není považována za průkaznou, pokud jste s pracovnicí věřitele komunikoval mailem, mohlo se bohužel stát, že komunikace mezi vámi proběhla a v mezidobí byla zaslána výzva na bratrovu adresu. Za této situace, kdy byl bratr uveden v listinách jako kontaktní osoba, není postup věřitele bohužel protizákonný a případná žaloba o ochranu osobnosti by zde pravděpodobně nebyla úspěšná.

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Obnovení placení výživného při nástupu na vysokou školu, VŠ
- Obnovení placení alimentů při nástupu na vysokou školu, VŠ
- Nástup na vysokou školu a obnovení placení výživného, alimentů

Jsem rozvedená, syn Michal byl svěřen do mé péče, otec platil alimenty do jeho maturity, poté syn studia přerušil, našel si práci, platil si zdravotní i sociální, otec právem přestal platit. Nyní je syn přijatý na VŠ do Ostravy, nastupuje v září 2017. Bydlíme ve Zlíně. Prosím, jak sepsat návrh na výživné zletilého syna (20 let), návrh podává syn na stanovení výživného od otce i matky? Je potřeba, aby on podal novou žádost nebo já podala žádost o zvýšení a obnovení výživného? Má u mě ve Zlíně trvalé bydliště, ale bude bydlet na koleji v Ostravě. Děkuji, Lenka.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání – jako v případě Vašeho syna. Ukončením studia a nástupem do zaměstnání Váš syn získal schopnost samostatně se živit, takže vyživovací povinnost vůči synovi v souladu se zákonem skončila.
Za určitých podmínek může dojít k obnovení vyživovací povinnosti. Při posuzování těchto případů je důležité, z jakých důvodů došlo k ukončení studia, nástupu do práce, následnému ukončení zaměstnání a opětovnému zahájení studia. Zejména je důležité, zda toto opětovné studium navazuje na předchozí vzdělání a zda může dítěti zvýšit možnost uplatnění na trhu práce. Vzhledem k tomu, že v případě Vašeho syna byla doba přerušení studia poměrně krátká a vysokoškolským studiem si bude syn zvyšovat svoji kvalifikaci a tím i zlepšovat možnost pracovního uplatnění, měly by být podmínky pro obnovení vyživovací povinnosti splněny.
Pokud s Vámi syn nebude bydlet ve společné domácnosti a bude si náklady na své životní potřeby hradit sám, měla byste mu i Vy poskytovat výživné. Pokud se na jeho výši se synem dohodnete, není nutné otázku výživného řešit soudní cestou. Stejně tak doporučuji pokusit se i s otcem na výši výživného nejprve dohodnout. Pokud dohoda nebude možná, bude muset Váš syn podat k okresnímu soudu v místě bydliště otce návrh na určení výše výživného. Vzory takového návrhu najde Váš syn na internetu nebo mu s jeho sepsáním může pomoci advokát. Návrh (žaloba) na určení výživného musí obsahovat přesné označení účastníků řízení (jménem a příjmením, datem narození a adresou), označení věci, které se návrh týká, uvedení důvodů pro soudní určení vyživovací povinnosti. Zejména je důležité popsat finanční a majetkové poměry žalobce a žalovaného (pokud jsou Vašemu synovi známé), navrhnout důkazy, které mají být v rámci soudního řízení provedeny (nejčastěji se jedná o výslech účastníků) a uvést tzv. žalobní petit – tzn. výrok, který má soud vydat. Návrh musí být podepsán a datován, za jeho podání se neplatí žádný soudní poplatek.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spolumajitel nechává bydlet v nemovitosti vulgární hlučnou osobu - jak se bránit?
- Nepřizpůsobivá osoba bydlící v domě ve spoluvlastnictví se souhlasem spoluvlastníka - jak se bránit?
- Vykázání osoby spolubydlící na 10 dní pro agresivitu, hlučnost, nepřizpůsobivost

Babička bydlí v rodinném domě, kde její vnuk vlastní ideální polovinu a druhou má její švagrová (bez přesného vymezení). Nyní zde pobývá syn švagrové s dovolením švagrové. Trvalé bydliště má syn jinde. Babička má z něj strach, nechce ho tam. On neustále babičce nadává, vodí cikány, kteří tam dělají hluk, nepořádek, vodí i jejich rodinu, nechává je přespat v garáži, běhat na zahradě, sousedé si stěžují na neustálý hluk. Na černo dělá tzv. fušky, pravděpodobně i krade. Na sloupu má u branky kameru (nevím, zda je opravdová a proč ji tam má). Švagrova nic nedělá. Říká, ať jí s tím dají všichni pokoj (nejspíš má ze svého syna strach, přece jen je většího vzrůstu). Dá se jej nějak odstěhovat? Takhle je nejspíš dům neprodejný. Až babička umře, tak nevíme, co s tím jejím patrem (ideální polovinou). Švagrová nemá peníze. Navíc dům ani není pojištěný, protože švagrová nemíní platit nic navíc.
Máme strach, že se něco stane. Pokud opravdu krade, nebude za to pykat i vlastník domu, i když o ničem neví?
Děkuji, Marie.

ODPOVĚĎ:
V případě, že by bylo možné na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se syn švagrové dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti proti Vaší babičce, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Vykázání je na dobu 10 dnů.
Dále je zde možnost na základě předběžného opatření vydaného civilním soudem stanovit povinnost opustit společné obydlí, nezdržovat se v něm, nevstupovat do něj. Návrh obsahovat vylíčení skutečností, které osvědčují, že je společné bydlení navrhovatele a odpůrce v domě nebo bytě, ve kterém se nachází společná domácnost, pro navrhovatele nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému, kdo ve společné domácnosti žije, anebo vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele.
V případě, že se Vám nepodaří se švagrovou dohodnout na nakládání se společnou věcí – nemovitostí, je možné se domáhat u soudu zrušení spoluvlastnictví a jeho vypořádání.

___

RODINA-OTCOVSTVÍ
- Popření otcovství před narozením dítěte - lze to udělat?
- Může mít dítě příjmení jiné než manželů
- Příjmení dítěte po porodu odlišné od příjmení manželů - lze to?
- Popření otcovství - formální papírový otec žije dlouhodobě v zahraničí
- Popření otcovství otcem dítěte žijícím v zahraničí - informace

S manželem máme 30.8.2017 nesporný rozvod. On odjíždí cca na rok do zahraničí. Po zaslání návrhu na rozvod jsem se dozvěděla, že jsem těhotná s mým nynějším přítelem. Vím o lhůtě 300 dní od rozvodu, že dítě bude mít příjmení exmanžela. Chci se tomu vyhnout, ale ne sňatkem. Je možnost popření nebo určení otcovství ještě před narozením dítěte?
Jelikož (ex)manžel bude dlouhodobě v zahraničí, nejspíš žalobu nebude mocti podat nebo se nedostaví k soudu. Jak by to bylo v případě, že si zpět nechám jméno za svobodna - může mít dítě moje příjmení? Děkuji, Šárka.

ODPOVĚĎ:
Jak ve svém dotazu správně uvádíte, pokud se Vaše dítě narodí do třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, má se za to, že otcem dítěte je manžel matky. Jediným způsobem, jak se vyhnout řízení o určení či popření otcovství je sňatek s Vaším současným partnerem, tuto možnost ale odmítáte.
Řešení Vaší situace nabízí § 777 nového občanského zákoníku, který říká, že: „Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství a (bývalý) manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Prohlášení se činí v řízení před soudem, návrh na zahájení řízení je možné podat nejpozději do jednoho roku od narození dítěte. K určení otcovství tímto způsobem nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.“
Určit otcovství lze i k ještě nenarozenému dítěti, ale s řízením o určení otcovství budete muset počkat do doby, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. Vzory návrhu na určení otcovství najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát – nejlépe se specializací na rodinné právo – což rozhodně doporučuji. Jestliže se Váš (bývalý) manžel nebude moci dostavit k soudu, pokuste se získat jeho čestné prohlášení (podepsané a datované), že není otcem Vašeho dítěte. Jakmile bude otcovství k dítěti výše uvedeným způsobem určeno, bude moci být Váš současný partner zapsán do rodného listu dítěte jako jeho otec. Pokud si po rozvodu ponecháte své příjmení, které jste měla za svobodna, bude mít dítě po narození toto Vaše původní příjmení, ledaže byste se se současným partnerem dohodli jinak.

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Pokuta za poškození vodoměru nebo plomby - oprávněnost pokuty
- Poškození vodoměru cizí osobou a pokuta od vodárny - oprávněnost pokuty
- Pokuta za poškození plynoměru nebo plomby - oprávněnost pokuty
- Poškození plynoměru cizí osobou a pokuta od plynárny - oprávněnost pokuty
- Pokuta za poškození elektroměru nebo plomby - oprávněnost pokuty
- Poškození elektroměru cizí osobou a pokuta od elektrárny - oprávněnost pokuty

Do smlouvy o dodávce pitné vody vložil dodavatel ustanovení, podle kterého je odběratel povinen zaplatit pokutu 5.000 Kč v případě poškození vodoměru nebo plomby na něm, bez ohledu na zavinění odběratele. Podle mně by měla pokuta smysl, kdyby vyšlo najevo, že se jednalo o poškození s úmyslem ovlivnit správnost měření vodoměru, ale nikoliv v případě, že odběratel poškodí zařízení z nedbalosti, nahlásí to bezprostředně dodavateli a uhradí náklady spojené s výměnou měřidla.
1) Je takové ustanovení smlouvě platné?
2) Lze se nějak vyvinit z pokuty, pakliže došlo k poškození z nedbalosti?
3) Lze se vyvinit ze sankce, jestliže je vodoměr v šachtě mimo dům a tedy poškození vandalem je snazší než při instalaci v domě?
Děkuji, Vlastimil.

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě je nutné uvést, že neznám znění Vaší smlouvy. Obecně však platí, že smluvní pokuta musí být obsažena přímo v samotné smlouvě, tzn. textu, který jste podepsal, nikoli ve všeobecných obchodních podmínkách. Dále pokuta musí zajišťovat některou z Vašich povinností ujednaných ve smlouvě. Nejspíše by se mělo jednat o povinnost nepoškodit vodoměr a plombu.
Smluvní pokuta by tedy měla být platná, pokud je ustanovení obsaženo přímo v samotné smlouvě a zajišťuje Vaši konkrétní povinnost. Pak byste se nemohl bránit ani tím, že jste vodoměr poškodil z nedbalosti, neboť právě z nedbalosti (omylem) jste zavinil poškození vodoměru.
Bylo by možné se vyvinit za situace, kdy by vodoměr poškodil vandal, tedy byste žádnou smluvní povinnost neporušil. Nikoli však pouze s odkazem, že vodoměr je mimo dům a poškození vandalem je snazší než při instalaci domu. Pokud jste však již dodavateli uvedl (např. i telefonicky, kdy hovor mohl být zaznamenán), že jste vodoměr poškodil, pak námitka, že jej poškodil vandal, by byla nejspíše neúspěšná.

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Odmítnutí pracovního místa z důvodu jiných podmínek než uvedených pro ÚP a vyřazení z evidence uchazečů ÚP
- Zaměstnavatel doporučený ÚP má jiné podmínky než uvedl pro ÚP - jak se bránit vyřazení z evidence uchazečů ÚP?
- Důvody pro vyřazení uchazeče o práci z evidence ÚP ČR
- Podmínky pro vyřazení uchazeče o práci z evidence ÚP ČR
- Vyřazení uchazeče o práci z evidence ÚP ČR - důvody, podmínky
- Odvolání proti vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Mám problém. Jsem vedena na ÚP v Ostravě. Byla mi dána doporučenka na pracovní místo, když jsem navštívila potencionálního zaměstnavatele byly podmínky pro práci jiné než uváděli na ÚP. Majitelka nabízela 3.800 Kč měsíčně a dělala bych 4 hod. za peníze a dvě hodiny zadarmo úklid v kuchyni za celý měsíc. To ještě zažádala o dotaci na pracovní místo. ÚP teď řeší už měsíc, že jsem porušila nástup, což se tak nestalo. Dodržela jsem veškeré věci, které mi určili a vše ihned doručila. Majitelka mi do doporučenky napsala, že mi nevyhovuje pracovní doba. A ÚP s tím má problém, nevím jak se bránit. Jen na jízdném bych projezdila 1.000 Kč. Děkuji, Miluše.

ODPOVĚĎ:
Váš dotaz pravděpodobně směřuje k tomu, zda Vás úřad práce může kvůli odmítnutí doporučuného pracovního místa vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání. Podle § 30, odst. 2, písm. a) zákona o zaměstnanosti platí, že uchazeče o zaměstnání krajská pobočka úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání. Podle § 20 téhož zákona je vhodným zaměstnáním takové zaměstnání
a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80% stanovené týdenní pracovní doby
c) které je sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než tři měsíce a
d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání
Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které:
a) splňuje podmínky stanovené v předchozím odstavci písm. a), b) a d)
b) splňuje podmínky stanovené v předchozím odstavci písm. a), c) a d) a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50% stanovené týdenní pracovní doby

Vážné důvody jsou pak vymezeny v § 5, písm. c) téhož zákona – jsou to důvody spočívající v:
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do čtyř let
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II – IV
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela či registrovaného partnera
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s krajskou pobočkou úřadu práce nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, např. etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

V případě, že Vám přijde rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, se kterým nebudete souhlasit, můžete se proti tomuto rozhodnutí v zákonné lhůtě odvolat. Jestliže jste k odmítnutí nabízené pracovní pozice neměla vážný důvod, doporučuji posoudit, zda se dle výše uvedených kritérií jednalo o vhodné zaměstnání. Pokud o vhodné zaměstnání nešlo, doporučuji to uvést jako hlavní argument Vašeho případného odvolání. V odvolání samozřejmě můžete uvést také další skutečnosti, které v dotazu zmiňujete (například odlišné pracovní podmínky prezentované úřadem práce a zaměstnavatelem), je ale otázkou, zda tyto skutečnosti budete moci prokázat.

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Neproplacení příplatku za práci o víkendu - okamžitá výpověď zaměstnance
- Neproplacení příplatku za práci o víkendu - vymáhání mzdy po zaměstnavateli
- Okamžitá výpověď zaměstnance - neproplacení příplatku za víkend, práci o víkendu
- Minimální mzda na dovolené - kolik Kč?
- Minimální mzda 2017 - kolik Kč?
- Nejnižší úroveň zaručené mzdy 2017 - kolik Kč?
- Okamžitá výpověď zaměstnance pro nevyplacení části platu, mzdy - podmínky, náležitosti, informace

Pracuji jako operátor pultu centrální ochrany u bezpečnostní agentury na hlavní pracovní poměr, pracuji v nerovnoměrně rozvržené pracovní době. Zaměstnavatel mi neplatí příplatky za práci v sobotu a v neděli, nebo ve svátky, ani příplatky za práci v noci.
Po čerpání řádné dovolené jsem zjistil, že dovolenou mám proplacenou částkou 44 Kč na hodinu. Jaká hodinová mzda je zaručena Zákoníkem práce nebo Vyhláškou? Chtěl bych se zeptat, zda mohu podat v tomto případě okamžitou výpověď ze zaměstnání a jak + za jak dlouhou dobu mohu vymáhat nevyplacenou mzdu. Děkuji, Luděk.

ODPOVĚĎ:
Minimální mzda činí 66 Kč/hodinu. Pro většinu zaměstnanců ale platí mnohem vyšší minimum - takzvaná nejnižší úroveň zaručené mzdy. Je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů, nazývaných také minimální mzdové tarify. Pro skutečnou výši hodinové mzdy by tedy bylo nutné vědět, do jakého stupně. Částky je možné zjistit v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
V situaci, kdy zaměstnanec neobdrží mzdu či plat, může být pracovní poměr zrušen z jeho strany okamžitě, a to v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.
Okamžité zrušení pracovního poměru je jeden ze způsobů skončení pracovního poměru. Jedná se o jednostranný právní úkon, k jehož vzniku není třeba součinnosti druhého účastníka pracovněprávního vztahu, v tomto případě zaměstnavatele. Tento právní úkon musí mít písemnou formu, musí v něm být vymezen důvod okamžitého zrušení pracovního poměru a musí být ve stanovené době doručen druhému účastníkovi.
Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Základní podmínkou tedy je, že se takové plnění stalo splatným a že od termínu splatnosti uplynulo 15 dnů. V případě, kdy je pracovní poměr skončen okamžitým zrušením, neběží zde žádná výpovědní lhůta, ale pracovní poměr končí skutečně okamžitě, resp. dnem, kdy byl tento jednostranný právní úkon doručen zaměstnavateli.

Při vymáhání dlužné mzdy je možné:
- obrátit se ohledně dlužné částky na příslušný soud,
- obrátit se na úřad práce,
- pokud je na zaměstnavatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení či vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení a jeho prostřednictvím požádat o uspokojení mzdových nároků.
Promlčecí doba je tříletá.

___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Podnikání ve společnosti bez právní subjektivity - informace, kde se nahlásit (které úřady)
- Kde nahlásit podnikání bez právní subjektivity

Jak se „reálně podniká“ ve společnosti bez právní subjektivity. Pokud bychom s přítelem chtěli podnikat ve společnosti bez právní subjektivity:
1. Musí se smlouva někde hlásit, např. na finančním úřadě?
2. Jak je to s rozdělením příjmů a následným obratem kvůli DPH? Jedná se mi o to, že pokud bychom zatím nechtěli být plátci DPH, zda je lepší podnikat každý úplně sám na sebe, nebo zda můžeme podnikat spolu ve společnosti a zda výše společného obratu bude mít vliv na hranici, kdy je potřeba se přihlásit k DPH?
3. Jak se společnost bez právní subjektivity správně označuje a jaké IČ se uvádí? Kdo reálně vystupuje na fakturách?
Přeji hezký den, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Společnost bez právní subjektivity sama o sobě nebude podnikat, nemá totiž vůbec právní subjektivitu (nejedná se tedy vůbec o společnost ve smyslu např. s.r.o., která přímo podniká a má vlastní IČO). V tomto případě se jedná pouze o sdružení několika osob za společným účelem.
V jednotlivých vztazích proto budete stále vystupovat vy sami, jako společníci společnosti. Proto ani společnost nebude mít vlastní IČO a nebude ani vystupovat na fakturách, kde budete uvádět vlastní IČO.
K založení není nutná písemná forma, pokud nebylo ujednáno sdružení majetku. Tuto společnost nemusíte nikde registrovat.
Doposud se členové společnosti pro účely DPH posuzovali společně, letos (2017) však byla přijata novela zákona o DPH, na základě které je každý společník společnosti bez právní subjektivity posuzován vždy zvlášť a samostatně, jeden tedy může být plátcem DPH a druhý nikoli.

___

PODNIKÁNÍ-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Darování s.r.o. osobě blízké - postup, návod
- Darování s.r.o. synovi, dceři, potomkovi - postup, návod
- Darování s.r.o. manželce, manželovi - postup, návod
- Převod s.r.o. na osobu blízkou - postup, návod
- Převod s.r.o. na syna, dceru, potomka - postup, návod
- Převod s.r.o. na osobu manžela, manželku - postup, návod
- Změna jednatele s.r.o. při darování, převodu s.r.o. na osobu blízkou
SPRÁVNÍ-POPLATKY
- Změna majitele s.r.o. - poplatek, kolik stojí?
- Kolik stojí změna majitele s.r.o.?
- Kolik stojí převod s.r.o. na nového majitele?

Jsem jediný podílník - vlastník a jednatel spol. s. r. o. a chtěl bych převést spol. s. r. o. celou na svoji sestřenici prosím o radu jak postupovat a co potřeba?
Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Pro převod obchodního podílu bude nutné sepsat celkem 4 níže uvedené dokumenty:

1) Smlouvu o převodu obchodního podílu, kterou oba podepíšete s úředně ověřenými podpisy, na smlouvě rovněž bude podpis společnosti, resp. jednatele společnosti.
2) S ohledem na převod společnosti budete nejspíše rovněž chtít převést funkci jednatele. Pak bude nutné sepsat rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o odvolání a jmenování jednatele, není nutné podepisovat ověřeně.
3) Pokud dojde ke změně jednatele, pak sestřenice bude muset podepsat prohlášení, že splňuje podmínky pro funkci jednatelky a že souhlasí se svým zápisem do obchodního rejstříku. Toto prohlášení bude nutné podepsat s úředně ověřeným podpisem.
4) Jako poslední se vyplní formulář pro zápis do OR, který jednatel (tj. vy, nebo sestřenice) podepíšete s úředně ověřeným podpisem. Návrh se poté podá ke krajskému soudu podle sídla společnosti. Na návrh se dále přilepí kolek v hodnotě 2.000,- Kč a přiloží se k němu originály listin viz. body 1-3.

Následně dojde k zápisu převodu podílu i změny jednatele, a do do 5 pracovních dní od podání návrhu.
Vzhledem k tomu, že s tímto zřejmě nemáte žádné zkušenosti, doporučuji vyhotovení výše uvedených listin svěřit advokátovi, samotné podání návrhu na zápis pak můžete již provést sami. Seznam advokátů naleznete např. zde:
www.advokatikomora.cz

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Převzetí bytu OV a placení do fondu oprav - od zápisu v katastru nemovitostí nebo už od převzetí bytu?
- Koupě bytu - od kdy se platí do fondu oprav? Od převzetí bytu nebo od zápisu do katastru nemovitostí KN?

28.4.2017 jsem uzavřela kupní smlouvu na byt 3+1 v OV. Vlivem nepříznivých okolností a průtahů (ze strany prodávajícího) jsem se oficiálním majitelem zapsaným v listu vlastnictví stala až 17.8.2017. Nicméně již 29.5.2017 jsem byt od majitelů převzala k užívání.
Majitelé po mne nyní chtějí uhradit poplatky za tzv. fond oprav za měsíc červen (zde je zahrnuto vše kromě elektřiny a plynu, které jsem si na sebe k 29.5.2017 přepsala na základě protokolu o předání nemovitosti) - jedná se o částku cca 3000 Kč fond oprav, teplá a studená voda a topení, společná elektřina na chodbě.
Od měsíce července již fond oprav platím já, jelikož jsem se přihlásila k užívání bytu správci nemovitosti.
Kdo by měl platit tedy za onen měsíc červen, případně měla jsem již platit v červenci, když jsem ještě nebyla majitelem zapsaným v KN?
Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Povinnosti ve vztahu k nemovitosti Vám vznikají až okamžikem, kdy jste dle evidence nemovitostí vlastníkem. Pokud jste byt převzala na konci května, pak by teoreticky mohli bývalí majitelé po Vás chtít nájem za období od převzetí do přepisu v katastru, ale fond oprav by měli hradit oni až do okamžiku, kdy jste se stala novým vlastníkem Vy.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Vyklizení pozemku užívaného neoprávněně sousedem - jak toho dosáhnout?
- Vyklizení pozemku a uskladěnní ve veřejném skladu - náklady na skladování, skladné
- Vylizení neoprávněně užívaného pozemku - dokazování co na pozemku bylo

Můj otec 06/2017 koupil pozemek, který do té doby užíval soused, jemuž ale nepatřil. Pozemek byl nejdříve několikrát nabídnut k odkoupení sousedovi, ten pokaždé odmítl. Otec mu řekl, že pokud nechce pozemek on, koupí ho sám, přihlásil se totiž další zájemce. Soused souhlasil. Když se tak ale stalo, začal být agresivní, vulgární, slovně napadat a vyhrožovat, domluva s ním není možná. Proto ho otec vyzval, aby pozemek vyklidil. Od té doby se nic neděje. Co můžeme dělat? Poslat písemnou výzvu? Je někde k dispozici vzor, jak má být napsaná? Děkuji, Pavlína.

ODPOVĚĎ:
Pokud soused odmítá pozemek vyklidit, máte dvě možnosti - buď podat žalobu o vyklizení nebo mu věci sepsat, nafotit a vyklidit někam do veřejného skladu. Cesta žaloby o vyklizení je z právního pohledu ta správná, ovšem než bude nařízeno jednání, můžete čekat i rok a půl. Cesta vyklizení do skladu má dvě úskalí, soused může tvrdit, že jste mu něco zničili či ukradli - proto je nutná dobrá dokumentace či svědek a dál budete muset zaplatit sklad. Skladné následně samozřejmě můžete vymáhat po sousedovi. Nyní byste měli sepsat oficiální výzvu a tuto mu doporučeně poslat, kde mu stanovte lhůtu, do kdy má věci vyklidit a upozorněte ho na další postup, pokud nevyklidí - tj. žaloba či uskladnění.
Pokud ve stanovené lhůtě nevyklidí, zvažte, který ze dvou naznačených postupů zvolíte.

___

OBČAN-BYDLENÍ
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Bývalý nájemník se odmítá vystěhovat po uplynutí, vypršení nájemní smlouvy
- Bývalý nájemník neplatí nájemné a nemá platno nájemní smlouvu - vystěhování neplatícího nájemníka, nájemce
- Vystěhování bývalého nájemníka, nájemce - neplatí a má vypršelou nájemní smlouvu

Pronajala jsem ve svém domě, kde jsem měl volný pokoj, jedné osobě. Nyní ale jsou s tou osobou obrovské komplikace, které tu ani nechci psát, nicméně potřebuji radu. Ta osoba nemá smlouvu o pronájmu, pouze dostávala doklad o zaplacení na měsíc bydlení. Na dokladě má vždy napsané, na který měsíc má zaplaceno bydlení. Teď z docela vážných důvodů, potřebuji tuto osobu co nejdříve vystěhovat. Jak to udělat, když nebude chtít opustit můj dům. Mohu zavolat Policii? Osoba nemá ani už zaplaceno, ani smlouvu nic, co by ji opravňovalo k bydlení u mě. A začíná si v mém domě dělat co chce. Děkuji, Věra.

ODPOVĚĎ:
Ačkoliv zákon vyžaduje pro nájemní smlouvu písemnou formu, nemůže pronajímatel namítat nedostatek formy smlouvy, pokud z chování obou smluvních stran vyplývá, že k uzavření nájmu došlo. Fakticky jste tedy nájemní smlouvu uzavřeli, proto Vám nezbývá (pokud nájemník dům neopustí dobrovolně) zaslat nájemníkovi písemnou výpověď z nájmu. Bez výpovědní lhůty lze nájem vypovědět porušuje-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno (§ 2291 obč. zákoníku).
Pokud by se nejednalo o zvlášť závažné porušení povinností nájemce, lze nájem vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě.

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Předčasné ukončení nájemní smlouvy a nevrácení kauce jako pokuta od pronajímatele
- Nevrácení kauce - pokuta od pronajímatele za předčasné ukončení nájemní smlouvy
- Předčasné ukončení nájemní smlouvy a nevrácení jistoty jako pokuta od pronajímatele
- Nevrácení jistoty - pokuta od pronajímatele za předčasné ukončení nájemní smlouvy
- Vymáhání kauce nájmu, jistoty - pronajímatel si ji nechal jako pokutu za předčasné skončení nájemní smlouvy

Paní domácí jsem podal výpověď z nájmu. Jedná se o nájem na dobu určitou od letošního ledna 2017 do ledna 2018. Výpověď je dodržena ve tříměsíční lhůtě. Bohužel mi odmítá vrátit kauci s přihlédnutím na smlouvu jako paušální pokutu k předčasnému ukončení nájmu. Našel jsem zde podobný dotaz z roku 2012. V tom případě byl v právu nájemník s přihlédnutím k porušení mravního kodexu, kdy nebylo možné požadovat pokutu za právo, které jako nájemník mám. Jak je tomu dnes (31.08.2017)? Děkuji, Zdeněk.

ODPOVĚĎ:
Za předčasné ukončení nájmu zákon žádnou pokutu nestanoví. Pokud máte ve smlouvě sjednáno, že za předčasné ukončení budete pokutu hradit, jedná se dle mého názoru o neplatné ujednání, které nemá podporu v zákoně. Musíte se ho ovšem dovolat. Tj. písemně pronajímatelce sdělit, že ujednání považujete za neplatné a pokud přesto kauci (jistotu) nevrátí, obraťte se na soud.

___


TRESTNÍ-TRESTY
- Odpuštění poloviny trestu odnětí svobody - loupežné přepadení
- Loupežné přepadení a žádost o odpuštění poloviny trestu odnětí svobody (podmínečné propuštění z vězení)
- Zkrácení trestu odnětí svobody ve vězení - polehčující okolnosti
- Podmínečné propuštění z vězení, žádost o zkrácení trestu za loupežné přepadení

Náš syn je ve výkonu trestu již 3 roky (2014-2017). Dostal jako prvotrestaný nejnižší sazbu 8 let za loupežné přepadení vozu převážející peníze, byl ve skupině 4 lidí, mohl by žádat na polovině trestu o propuštění a za jakých podmínek. Je ženatý, bezdětný a stále pracuje ve výkonu trestu, bez kázeňských i jiných přestupků. Předem Vám děkuji za odpověď s pozdravem a přáním krásného dne. Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Podmínky podmíněného propuštění jsou upraveny následovně:

Soud může odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného, a
a) odsouzený vykonal alespoň polovinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, nebo
b) odsouzený, jenž nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin a který dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody, vykonal alespoň třetinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody.

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Rozprodání majetku zemřelého před ukončením dědického řízení - může to dědic udělat?
- Zlikvidování majetku zemřelého před ukončením dědického řízení - může to dědic udělat?
- Může dědic nakládat s majetkem zemřelého, zesnulého zůstavitele před ukončením dědického řízení?
- Nakládání s majetkem zemřelého zůstavitle před ukončením dědictví - může to někdo udělat?

Může jeden ze 3 dědiců zlikvidovat pozůstalost (rozprodat, sešrotovat) dokud není ukončeno dědické řízení. Děkuji, Aleš.

ODPOVĚĎ:
Jeden ze tří dědiců nemá právo nakládat takovým způsobem s pozůstalostí. I kdyby dědicové ustanovili jednoho z nich, aby pozůstalost spravoval, může bez souhlasu ostatních či soudu (soudního komisaře) vykonávat jen tzv. prostou správu (platit inkaso atd.).
Závažnější úkony překračující prostou správu musí odsouhlasit všichni dědicové, případně soud, pokud se dědicové nedohodnou.

 

__

RŮZNÉ-STAVBY
- Kdo může podat návrh na odstranění černé stavby?
- Dodatečná legalizace černé stavby na pozemku bytového družstva, BD
- Automaická legalizace černé stavby - lhůta, za kolik let?
- Za kolik let dojde k automatické legalizaci černé stavby?
- Platí pro bytové družstvo zásada předvídatelnosti a právní jistoty
- Zásada předvídatelnosti a právní jistoty - platí pro bytové družstvo?

Jsme Bytové družstvo, máme dům a pozemek. Na pozemku černé stavby. Dopis z 1989 nařizuje zbourání. Nikdy se nestalo. Původně stavby tři, členové s nimi nesouhlasí a chtějí zbourat. 2001 na schůzi domluveno - stavby se zbourají. Stavbu zboural jeden člen, ostatní dvě stavby stojí a jejich současný uživatel, předseda družstva, tvrdí, že nyní jsou legální.
O vlastnictví jedné stavby se přou 2 členové – předseda užívající stavbu a člen, který členský podíl zdědil po své příbuzné. Víme, že bouda patřila zemřelé příbuzné, ale nynější uživatel tvrdí, že se se starou paní domluvil, že ji může užívat, tudíž je nyní jeho. Nový člen, dědic, tvrdí, že babička boudu půjčila a nyní ji chce zpět. To je pravda.
Většina členů včetně dědičky chce boudu zbourat, protože je veprostřed pozemku a ten chceme užívat relaxačně. Předseda tvrdí, že bouda je jeho a požádá Bytové družstvo o souhlas s pronájmem části pozemku, na kterém bouda stojí. Pozemek prý musíme pronajmout, protože jsme pronajmuli jinému členovi pozemek, na kterém stojí třetí stavba. Třetí stavba nenarušuje koncepci relaxační zóny. Co máme dělat? Nela.

ODPOVĚĎ:
Mají-li členové bytového družstva v úmyslu předmětné boudy zbourat, je možné se obrátit na místně příslušný stavební úřad s podnětem k zahájení řízení o odstranění stavby (§ 129 stavebního zákona). Tento podnět může ke stavebnímu úřadu podat kdokoli.
Dospěje-li stavební úřad k názoru, že se skutečně jedná o tzv. černé stavby, vydá rozhodnutí, jímž vlastníkům těchto staveb nařídí jejich odstranění. V rámci tohoto rozhodnutí stavební úřad rovněž umožní tzv. legalizaci černé stavby, tedy dodatečné povolení předmětných černých staveb. K tomu, aby mohly být předmětné boudy stavebním úřadem dodatečně povoleny, však bude zapotřebí, aby s tím vyslovilo souhlas bytové družstvo (jako vlastník pozemku, na kterém se tyto stavby nacházejí). Pakliže bytové družstvo v rámci řízení o dodatečném povolení stavby tento souhlas neudělí, bude následně stavebním úřadem rozhodnuto o odstranění předmětných černých staveb.
S předsedou bytového družstva nelze souhlasit v tvrzení, že by pouhým plynutím času mělo dojít k legalizaci stavby, která byla vybudována jako stavba černá. Pakliže byly předmětné boudy zřízeny jako černé stavby, zůstávají jimi i nadále.
Odstranění předmětných černých staveb by bylo možné se domáhat i soukromoprávní cestou, tj. podáním žaloby k místně příslušnému okresnímu soudu. Iniciace zahájení řízení u stavebního úřadu je však variantou rychlejší a bezplatnou (na rozdíl od podání žaloby, kde je zapotřebí uhradit soudní poplatek).
S předsedou bytového družstva nelze souhlasit ani v názoru, že bytové družstvo mu musí pronajmout část pozemku, neboť tak učinilo v případě jiné boudy. Bytové družstvo není správním orgánem, v rámci jeho rozhodování proto nemusí být dodržena zásada předvídatelnosti a právní jistoty. Má-li bytové družstvo v úmyslu využít tu část svého pozemku, kde se nachází bouda předsedy bytového družstva, jako relaxační zónu, není samozřejmě povinno tuto část pronajmout předsedovi bytového družstva (o právních dispozicích se svým pozemkem může bytové družstvo v tomto ohledu nakládat zcela svobodně).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ
- Předpokládaný souhlas s transplantací orgánů po smrti mozku
- Automatický souhlas s transplantací orgánů po smrti mozku
- Nesouhlas s transplantací orgánů po smrti - jak ho udělit?
- Udělení nesouhlasu s transplantací orgánů po smrti - postup, návod, informace
- Zákaz transplantace orgánů po smrti - postup, návod, informace

Prosím o informaci. V případě úmrtí osoby, je možné provést transplantaci orgánů automaticky, aniž by byl osobou dán předem souhlas s transplantací? Nebo je automaticky NESOUHLAS s transplantací po úmrtí osoby, jestliže nebyla v registru dárců. Děkuji, Lýdie.

ODPOVĚĎ:
Dle platné právní úpravy je u každého člověka souhlas s odběrem tkání a orgánů za účelem jejich transplantace předpokládán, tzn. že po smrti člověka je možné provést odběr jeho tkání a orgánů automaticky (aniž by bylo nutné dohledávat jím vyslovený souhlas s transplantací).
Konkrétně dle § 16/1 transplantačního zákona platí, že odběr tkání a orgánů z těla zemřelé osoby lze uskutečnit, pouze pokud s tím zemřelý za svého života (nebo zákonný zástupce osoby, která není plně svéprávná) nevyslovil prokazatelně nesouhlas.
Pokud člověk (resp. zákonný zástupce ne plně svéprávného člověka) nechce, aby po jeho smrti byly jeho tkáně a orgány odebrány a transplantovány, musí s tím prokazatelně vyslovit nesouhlas. Nesouhlas se považuje za prokazatelně vyslovený, pokud:
a/ je zemřelý evidován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů, nebo
b/ zemřelý ještě za svého života přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem v případě své smrti, nebo
c/ zákonný zástupce osoby, která není plně svéprávná přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem (toto prohlášení lze učinit pro případ smrti osoby, která není plně svéprávná ještě za jejího života nebo i po úmrtí této osoby).
Pokud byl nesouhlas prokazatelně vysloven, je odběr tkání a orgánů nepřípustný (§ 11/1 písm. a) transplantačního zákona).
Pokud nebylo prokázáno, že zemřelý vyslovil za svého života prokazatelně nesouhlas s posmrtným odběrem, platí, že s odběrem souhlasí (§ 16/3 transplantačního zákona).
Pro doplnění ještě dodávám, že odlišný režim je uplatňován v případě zemřelých dárců, kteří jsou cizinci (§ 10a transplantačního zákona).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

OBČAN-ODPOVOĚDNOST ZA ŠKODU
- Úraz na soukromé dětské zahradě - odpovědnost za zranění dětí
- Odpovědnost za zranění dítěte, dětí na soukromé zahradě s volným vstupem dětí

Obracím se na Vás s dotazem, se kterým si nevím rady. Bydlíme v rodinném domě se zahradou. Na zahradě máme bazén, trampolínu a například i klouzačku na konstrukci, kterou vyráběl manžel. Na zahradě se nám často pohybují děti, z rodiny, nebo známí. Neteř a synovec (oba pod 10 let) chodí na naší zahradu i bez naší přítomnosti. Chtěla bych vědět, jak se můžeme po právní stránce ochránit pro případ, kdyby se u nás stal nějaký vážnější úraz. Předem děkuji za odpověď. Pavlína.

ODPOVĚĎ:
Na Vámi popsaný případ se vztahují § 2900 a § 2901 občanského zákoníku (upravující obecnou prevenční povinnost každého člověka), které stanoví:
- vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného;
- vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.

Nejsou-li proto dětské atrakce na Vaší zahradě poškozené (do té míry, že by bylo jejich užívání nebezpečné), resp. není-li zde zanedbáno nějaké bezpečnostní opatření, není zapotřebí se nějak zvlášť právně chránit.
Pro zvýšení Vaší právní jistoty Vám však lze doporučit obrátit se na rodiče všech dětí, které se na Vaší zahradě vyskytují, s písemnou výzvou k tomu, aby jejich děti navštěvovaly Vaší zahradu vždy v doprovodu zletilého dozoru (resp. alespoň v doprovodu staršího sourozence, který bude schopen dohlédnout na bezpečné užívání dětských atrakcí). Tuto výzvu můžete odůvodnit právě tím, že nebýváte přítomni vždy, když děti Vaší zahradu navštěvují a máte samozřejmě zájem na tom, aby byly dětské atrakce užívány bezpečným způsobem, resp. aby bylo v maximální možné míře předejito vzniku úrazů.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

PRÁCE-DOVOLENÁ, VOLNO
- Volno na školení od zaměstnavatele bez kvalifikační dohody
- Volno v práci na splnění zkoušky na VŠ - má na volno zaměstnanec právo, nárok?
- Volno v zaměstnání na splnění zkoušky na VŠ - má na volno zaměstnanec právo, nárok?
- Je nutná kvalifikační dohoda k udělení volna na zkoušku zaměstnance na VŠ?

2012-2017 studuji dálkové studium na VŠ obor učitelství pro 1. ročník. Na začátku školního roku 2016/2017 jsem nastoupila jako učitelka na plný úvazek na základní škole (nemáme podepsanou žádnou kvalifikační dohodu) pouze jsem na začátku školního roku informovala ředitele o studiu na VŠ. Zaměstnavatel mne bohužel nechce uvolnit na zkoušku. Mám nárok na uvolnění na termín zkoušky? Nebo to není v zájmu zaměstnavatele? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Volno z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia je zákonem uznanou překážkou na straně zaměstnance i bez uzavřené kvalifikační dohody. Podle § 205 zákoníku práce účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele, zasahuje-li do pracovní doby, je překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo platu.
Tuto překážku lze uplatnit pouze v případě, že je studium v souladu s potřebou zaměstnavatele. A o tom rozhoduje pouze zaměstnavatel.
Pokud není možné se s ním dohodnout, je možné požádat o dovolenou nebo o neplacené volno.

__

RODINA-SJM
- Vykázání přítele manželky z bytu, domu, zahrady v SJM - může to manžel udělat?
- Vykázání přítelkyně manžela z bytu, domu, zahrady v SJM - může to manželka udělat?

Chtěl bych Vás poprosit o radu, zda mohu vykázat přítele své manželky z našeho dvora či zahrádky, jestliže ty jsou ve SJM. Již několikrát jsem ho upozornil, že jeho dům je jinde, že se nalézá na cizím pozemku, ale situace se stále opakuje (s manželkou jsme v rozvodovém řízení). Jestli na takové problémy pamatuje zákon, mohu na vykázání zmiňovaného přítele manželky zavolat policii? Děkuji předem za radu. S pozdravem Vladimír.

ODPOVĚĎ:
Na tyto případy zákon nijak nepamatuje. Manželka se může bránit tím, že se jedná o návštěvu a toto Policie nevyřeší, jelikož Vy s návštěvou nesouhlasíte, manželka souhlasí. Civilní cestou toto rovněž není nijak řešitelné, pokud se dotyčný pán na pozemku nedopouští žádného jednání, které by mohlo být kvalifikováno jako přestupek nebo trestný čin. Dokud bude pozemek ve společném jmění manželů, můžete vyjádřit svůj nesouhlas, ale žádná oficiální cesta, jak tam pána nepustit nebo jej vykázat, bohužel neexistuje, protože je tam s vědomím a souhlasem Vaší manželky, která je spolumajitelkou dané nemovitosti.

__

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Jak zabránit doručování nevyžádaných SMS zpráv?
- Odesílatel nevyžádaných SMS zpráv odmítá přestat - jak ho k tomu donutit?
- Zákaz zasílání SMS na mobil bez souhlasu majitele čísla a podnět na ÚOOÚ (Úřad na ochranu osobních údajů)
- Rozesílání SMS s obchodní nabídkou - podmínky podle zákona
- Zákaz zasílání SMS s obchodními nabídkami majitelem mobilu, mobilního čísla - jak SMS zakázat?

Od 05/2017 mám nové telefonní číslo. Stále chodí SMS s nabídkou práce. Po kontaktování agentury, která je odesílá, mi bylo sděleno, že se u nich někdo registroval v roce 2013 a pokud nesdělím své jméno, nebudu odstraněna z databáze. SMS chodí stále. Co mohu dělat? Děkuji, Dana.

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě přicházejí v úvahu de facto 4 varianty řešení:
1/ Vyhovění agentuře:
V první řadě můžete vyhovět požadavku agentury práce a sdělit jí své jméno. Pakliže agentura práce dodrží svůj slib a odstraní Vaše telefonní číslo ze své databáze, bude vše v pořádku.
V této souvislosti však upozorňuji, že sdělením Vašeho jména získá agentura práce dva Vaše dosti podstatné osobní údaje (tedy jméno a číslo mobilního telefonu). Nelze vyloučit, že agentura tyto osobní údaje nezneužije (zejména nepředá jiným subjektům za účelem šíření reklamních sdělení).
2/ Kontaktování mobilního operátora:
Můžete kontaktovat svého mobilního operátora s požadavkem na blokaci všech SMS zpráv doručovaných Vám z konkrétního telefonního čísla (pakliže Váš mobilní operátor tuto službu poskytuje).
3/ Žaloba:
Upuštění od dalšího obtěžování nevyžádanými reklamními sděleními se můžete domáhat rovněž soudní cestou (tedy podáním žaloby k místně příslušnému okresnímu soudu). Jedná se však o variantu poměrně nákladnou (právní zastoupení, soudní poplatek), pomalou a s nejistým výsledkem.
4/ Kontaktování Úřadu pro ochranu osobních údajů:
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že telefonní číslo představuje osobní údaj, k jehož zpracovávání potřebuje agentura práce Váš souhlas (který však nemá).

SMS zprávy s nabídkami práce by bylo možné kvalifikovat jako obchodní sdělení ve smyslu § 2 písm. f) zákona o některých službách informační společnosti. V této souvislosti upozorňuji na to, že:
- obchodní sdělení lze šířit elektronickými prostředky jen za podmínek stanovených zákonem o některých službách informační společnosti;
- podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas;
- zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je zakázáno, pokud je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány
(jak vyplývá z § 7 zákona o některých službách informační společnosti).

V této souvislosti proto můžete kontaktovat příslušný dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů:
https://www.uoou.cz/
který může u příslušné agentury práce provést kontrolu a případně jí i udělit pokutu.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY-TRESTY, POKUTY...
- Splácení pokuty za přestupek v dopravě
- Je možné pokutu platit ve splátkách?
- Zákaz řízení vozidel - možnost odpuštění poloviny trestu
- Odpuštění poloviny trestu řízení motorových vozidel - podmínky
- Zkrácení trestu zákazu řízení motorových vozidel na polovinu - podmínky

V příloze posílám rozhodnutí od MÚ Litoměřice, odboru dopravy a silničního hospodářství, se kterým dotyčný samozřejmě souhlasí a odvolávat se nechystá. Potřebovali bychom jen vědět, je-li možné obrátit se na příslušný odbor s žádostí o splátky dané pokuty (7tis. + 1tis.).
A ještě bych se chtěla zeptat, jestli i v tomto případě, když vlastně pan přestupce dostal zákaz řízení motorových vozidel na dobu pouze 6 měsíců, což je jak udávají v rozhodnutí spodní hranice zákonné sazby, může zažádat o polovinu trestu.
Děkuji. Viola

ODPOVĚĎ:
O splátky můžete požádat, zde pak záleží na rozhodnutí příslušného úřadu, zda je povolí či nikoliv. Nový zákon o odpovědnosti za přestupky umožňuji požádat o upuštění od zbytku trestu, a to za následujících podmínek:
Po uplynutí poloviny doby, na niž byl uložen zákaz činnosti, může správní orgán, který zákaz činnosti uložil, od výkonu zbytku tohoto správního trestu upustit, jestliže pachatel prokáže způsobem svého života nebo provedením účinných opatření, že jeho další výkon není potřebný.
Dále platí: Byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty.

___

SPRÁVNÍ-OBCE
- Změna územního plánu na podnět majitele pozemku
- Změna nestavebního pozemku na stavební žalobou majitele pozemku na změnu územního plánu
- Změna územního plánu rozhodnutím soudu - nestavební na stavební
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Nejvyšší soud a změna územního plánu - nestavební pozemek na stavební

Rodiče koncem 90. let neuplatnili z důvodu stáří a nemoci právo připomínek proti novému návrhu územního plánu ÚP, který zrušil na jejich pozemku, ležícím mimo jejich bydliště, stavební místo. Ponechal mu jen jako způsob využití bydlení a rekreaci a označil ho jako stabilizovanou plochu, na níž územní plán ÚP nedovoluje stavět, takže ho nešlo využít ani k účelu, který mu ÚP vymezuje. Pozemek jsem získala do osobního vlastnictví.
V posléze přijatém územním plánu ÚP zůstal zakreslen i půdorys budovy, která na pozemku stála až do 50. let a posléze byla rozebrána. Na katastrální mapě je pozemek veden jako stavební se zbořeništěm.
Domnívala jsem se, že 2015 vstoupí v platnost nový územní plán ÚP, při jehož tvorbě budu situaci připomínkovat, leč bylo ticho po pěšině.
Další termín měl být 2020, ale i ten byl odsunut snad na rok 2022.
Ráda bych pozemek prodala jako stavební, ale na obecním úřadě mi bylo sděleno, že tam stavbu nikdo nepovolí a bylo mi naznačeno, že mám tento pozemek prodat nyní jako nestavební.
Předpokládám, že zastupitelstvo obce může svým rozhodnutím povolit malou úpravu ÚP. Zahlédla jsem v judikátech zmínku o rozhodnutí Nejvyššího soudu v podobném případě, ale bohužel neznám podrobnosti a možná jsem to špatně pochopila.
Chci se proto zeptat, zda mi skutečně nezbývá nic jiného než prodat pozemek pod cenou, nebo existuje možnost navrátit na pozemek možnost výstavby malého rekreačního, příp. rodinného domku.
Z obce, kde pozemek leží, jsem se po smrti rodičů odstěhovala, prodej by pro mě byl nejlepší variantou, ale pochopitelně se nechci stát obětí něčích pletich. Děkuji, Radka.

ODPOVĚĎ:
Přestože územní plán je dokumentem, jehož platnost je v zásadě dlouhodobá, nejedná se o dokument nezměnitelný. Stavební zákon počítá nejen s tím, že územní plán může být periodicky či jednorázově aktualizován či měněn, ale rovněž s tím, že návrh na změnu územního plánu může podat i fyzická osoba, která například na území obce vlastní nemovitou věc (§ 46 a § 55 stavebního zákona).
V tomto ohledu tedy není judikatura Nejvyššího soudu, resp. předpokládám, že se jednalo spíše o Nejvyšší správní soud, až tak zapotřebí, neboť možnost vlastníka nemovité věci iniciovat změnu územního plánu, vyplývá přímo ze stavebního zákona.
Přehledný popis toho, jak je zapotřebí při iniciaci změny územního plánu postupovat, naleznete například zde:
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/utvar-hlavniho-architekta-a-stavebniho-radu/oddeleni-uzemni-koncepce/zivotni-situace/navrh-na-zmenu-schvalene-uzemne-planovaci-dokumentace
(obdobný návod je k nalezení rovněž na webových stránkách jiných měst a obcí, můžete proto zapátrat rovněž na webových stránkách obce, kde se nachází Váš pozemek). Doporučuji Vám postupovat způsobem, který je na výše odkazovaných webových stránkách popsán (tento postup samozřejmě nezaručuje, že Vašemu návrhu bude vyhověno, jedná se nicméně o postup respektující aktuální právní úpravu).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Výpověď reklamy Google s firmou BEE SITE:ES - neefektivita reklamy způsobená nedostatečným zobrazováním reklamy
- Nedostatečné zobrazování reklamy na Google a výpověď smlouvy s BEE SITE:ES o poskytování služeb

Uzavřel jsem roční smlouvu s firmou BEE SITE: ES na zobrazování mé reklamy na vyhledávači Google. V této smlouvě je mj. uvedeno, že firma zajistí časté zobrazování mé reklamy na 1. straně vyhledávače Google a dále garance výkonu 5000 oslovených potenciálních zákazníků za rok.
Po nějaké době jsem ale zjistil, že se má reklama téměř nezobrazuje a také ohlas zákazníků je minimální. Když jsem na to firmu upozornil, bylo mi řečeno, že zobrazování si řídí Google sám, že používá jakési rotační koše reklamních sestav, ale hlavně že je zde jakýsi denní limit a že po jeho vyčerpání se reklamy nezobrazí vůbec. Samozřejmě ve smlouvě žádný rotační koš ani denní limit není uveden.
Ve svém vysvětlení garance výkonu firma uvedla, že dle informací z Googlu byla reklama za 3 měsíce zobrazena cca 1900x, což firma označila jako 1900 oslovených zákazníků. Dle mého názoru se nejedná o oslovení, protože Google má 15 – 20 odkazů na jedné straně a tak neznamená, že pouhým zobrazením tohoto počtu odkazů dojde k oslovení zákazníka právě mou reklamou. Navíc sama firma uvedla, že mám 1-2 prokliky denně (tj. počet lidí, kteří kliknou na mou reklamu). Prakticky to znamená, že se reklama zobrazuje pouze cca 15 min. denně, dokud na ni někdo neklikne.
Z těchto důvodů bych chtěl smlouvu vypovědět, jako že se jedná o nesplnění podmínek smlouvy ze strany firmy, resp. o uvedení v omyl, kdy mi firma slibovala časté zobrazování a nárůst zákazníků, ale při jejím nastavení na max 2 prokliky denně, došlo k jejich snížení. Tímto vás dotazuji, jestli je právo na mé straně. Smlouva je uzavřena na rok, její cena je cca 13.000,- Kč a nemá výpovědní podmínky.
Děkuji za odpověď. S pozdravem Vilda

ODPOVĚĎ:
Dle ust. § 1998 občanského zákoníku by bylo smlouvu možné vypovědět pouze v případě, že by to sama smlouva umožňovala. S ohledem na informace uvedené v dotazu je však zřejmé, že úpravu výpovědi smlouva neobsahuje, nebude ji tedy možné vypovědět.
S ohledem na nemožnost výpovědi si také dejte pozor na automatické prodlužování smlouvy o další rok. Pokud by k tomu mělo dojít, v souladu se smluvním ujednání oznamte druhé straně, že nadále nemáte zájem o prodloužení smlouvy.
Jedinou možností by bylo odstoupení od smlouvy kvůli podstatnému porušení smlouvy. Nicméně předpokládám, že společnost Vám poskytuje služby právě dle smlouvy, ve které plnění bude popsáno velmi obecně.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
OBČAN-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Ohrožení stavby naklánějícím stromem
- Ohrožení chaty, chalupy naklánějícím se stromem
- Strom nakloněný nad stavbu - jak donutit majitele aby ho pokácel?
- Strom ohrožujícící stavbu, chatu, chalupu - jak donutit majitele aby ho pokácel?

Soused má na hranici pozemku 35 metrů vysoký smrk ve svahu, který se naklání na náši chatu. Při pádu stromu by nás zasáhl celou délkou. Nechce ho
zkrátit ani odstranit. Při poslední bouřce jsme byli chatu nuceni opustit. Je možné se nějak ochránit.
Děkuji. Pavel

ODPOVĚĎ:
Soused velmi riskuje, neboť pokud by došlo pádem stromu ke zranění nebo dokonce smrti, mělo by to pro souseda dalekosáhlé trestněprávní následky s jeho povinností hradit poškozeným odškodnění. Doporučovala bych Vám obrátit se nejdříve na obec, nejlépe odbor životního prostředí, aby provedli místní šetření a případně nařídili sousedovi odstranění stromu. Pokud zde nebude adekvátní reakce, nezbude, než se obrátit na občanskoprávní soud s návrhem na odstranění stromu. Skutečný stav budete muset prokázat, což ale nebude problém, pokud si umístění a stav stromu nafotíte, případně rovnou zadáte znalecký posudek na stav a umístění stromu.

___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Vydání zápočtového listu na konci pracovního poměru v době neschopenky, DPN
- Neschopenka, konec pracovního poměru a vydání zápočtového listu zaměstnavatelem

Má zaměstnavatel povinnost vydat ZL k datu ukončení pracovního poměru (31.8.2017) i když současně trvá PN? Děkuji Gábina

ODPOVĚĎ:
Zákoník práce v ustanovení § 313 odst. 1 výslovně stanoví, že potvrzení o zaměstnání (takzvaný zápočtový list) je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat při skončení pracovního poměru. Okamžikem skončení pracovního poměru je den skončení pracovního poměru, tedy poslední den jeho trvání, a to bez ohledu na další okolnosti, jako je např. pracovní neschopnost.
Státní úřad inspekce práce zastává názor, že s povinností vydat potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru je spjata i povinnost zaměstnavatele toto potvrzení zaměstnanci „doručit“.
Jste-li ke dni skončení pracovního poměru v pracovní neschopnosti, je zaměstnavatel povinen ZL nejen vydat, ale i následně doručit, pokud se nedomluvíte jinak.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Zateplení zdi nad pozemkem ve spoluvlastnictví - může spolumajitel přikázat odstranění zateplení?
- Spolumajitel pozemku přikázal odstranění stavby - zateplení zdi, může to chtít?
RŮZNÉ-STAVBY
- Odstranění stavby - zateplení zdi přesahující na pozemek ve spoluvlastnictví majitele zdi

Cca. 2010-2011 jsem si zateplil svou nemovitost na straně pozemku, který vlastním ideální polovinou. Druhý majitel ideální poloviny o zhotovení celou dobu věděl, ještě mi radil o postupu provedení, aby se izolace v teplém počasí nekroutila.
Dnes (29.08.2017) po mě chce odstranění izolace, prý se jedná o nepovolenou stavbu. Ještě se zmínil o nájmu i zpětně, jedná se asi o 1 metr čtvereční (9 cmx10 m) zastavěné plochy.
Kdo mi muže nařídit odstraněni stavby? Kolik by asi dělal případný nájem? A má na něj vůbec spolumajitel nárok, když je pozemek v mém vlastnictví s ním? Požadavek mi připadá absurdní.
Děkuji, Oldřich.

ODPOVĚĎ:
Ano, požadavek spoluvlastníka je skutečně absurdní. Podstatou podílového spoluvlastnictví je mimo jiné to, že každý vlastníte ideální polovinu, nikoliv skutečnou, nelze tedy vymezit, že určitá zeď je Vaše a určitá zase jeho. Pokud jste nemovitost zateplil, naopak byste po spoluvlastníkovi mohl chtít polovinu nákladů na zateplení. Co se týká odstranění stavby, tak to může nařídit pouze stavební úřad či následně soud, ale to až po důsledném provedeném dokazování. Ve Vašem případě jde ale skutečně o záležitost, která nařízením odstranění stavby skončit nemůže.

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Prodloužená záruka podmíněná pravidelnou roční kontrolou - firma odmítá provést kontrolu, co teď?
- Prodejce podmiňuje prodloužení záruky pravidelnou roční kontrolou ale odmítá ji provést - jak postupovat?

V říjnu 2015 jsem si nechala zabudovat klimatizaci s tříletou záruční dobou od firmy Otta vzduchotechnika a klimatizace s. r. o. Po prvním roce provozu 2016 jsem si písemně objednala začátkem května 2017 čištění a kontrolu, kterou v rámci tříleté záruky musíte provádět. Uplynulo více než 2 měsíce a nikdo se mi neozval. Opět jsem prosila o termín a přidala jsem, že jsem zklamaná přístupem této firmy. Následovala urážející odpověď, že oni nepracují teď hned a že mají své klienty, kteří mají podepsanou servisní smlouvu (tu mi nikdo při instalaci nenabídl), takové zákazníky jako jsem já eliminují, neboť mají zakázky velkých firem. Podotýkám, že jsem této firmě zaplatila 90.000 Kč. Opět jsem žádala o kontrolu v rámci záruky a již se mi nikdo neozval. Zbývá mi ještě rok a tři měsíce kdy vyprší záruka, která je podmíněna pravidelnou roční kontrolou, kterou mi odmítají udělat. Prosím Vás o radu, jak postupovat, nevím si rady. Děkuji Darina.

ODPOVĚĎ:
Pokud byla při zabudování klimatizace sjednána pravidelná kontrola klimatizace zdarma v rámci záruční doby, resp. závazek firmy kontroly provádět, pak doporučuji opětovně písemně vyzvat firmu k tomu, aby kontrolu, k jejímuž provádění se zavázala, neprodleně provedla. Rovněž uveďte, že nebude-li kontrola provedena, jste oprávněna z důvodu podstatného porušení smlouvy od této smlouvy odstoupit a požadovat vrácení 90.000,- Kč za zabudování klimatizace.
Pokud však bylo pouze ujednáno, že v rámci záruční doby musíte provádět servisní kontrolu, kterou si musíte vždy zvlášť objednat a uhradit, pak by se nejednalo o porušení původní smlouvy na zbudování klimatizace a nemohla byste odstoupit od smlouvy. V tomto případě byste se mohla domáhat provedení kontroly, pokud byla Vaše objednávka potvrzena. Pokud objednávka potvrzena nebyla, pak nedošlo ani k uzavření smlouvy na provedení kontroly a firma by tedy kontrolu provést nemusela.
Pokud však firma odmítá provést kontrolu, která je podmínkou pro trvání záruční doby, pak doporučuji vyhledat jinou společnost, která jí může provést. V tomto případě byste splnila podmínky záruky, neboť sama firma ani po urgencích nehodlá kontrolu provést, a v případě soudního sporu byste nejspíše uspěla.

___

OBČAN-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Odpovědnost majitele lesa za škodu způsobenou spadlým stromem
- Odpovídá majitel lesa za škodu způsobenou spadlým stromem?
- Náhrada škody způsobené spadlým stromem v lese (pád na chatu u lesa)
- Chata poškozená spadlým stromem z lesa - odpovědnost majitele lesa, stromu

Jsem majitelem lesa, kde končí les hned v těsné blízkosti je chatová oblast. Takže první řada chat je v těsné blízkosti lesa. Jsem majitelem ještě před výstavbou chat. Chataři mají věčné připomínky k tomu pokud by třeba vichřici nebo nějakou živelní pohromou padl na chaty strom nebo větve že po mně budou chtít náhradu. Mám dotaz jsem povinen v tomto případě hradit škody? Nebo jsem povinen les pojistit? Podle mne tam stavěli chaty dobrovolně a věděli že staví u lesa. Předem děkuji za odpověď. Filip

ODPOVĚĎ:
Jako vlastník lesa máte povinnost les zabezpečit tak, aby jeho existencí nevznikla třetím subjektům žádná škoda. Tj. z hlediska Vaší případné odpovědnosti za způsobenou škodu je důležité, zda by bylo prokázáno, že jste škodě mohl zabránit. Pokud by např. díky vichřici spadl strom a bylo by prokázáno, že byl např. ztrouchnivělý, pak byste za škodu odpovídal, jelikož jste měl mít v lese pouze zdravé stromy a nezdravé jste měl pokácet. Doporučila bych Vám v tomto případě se proti škodám rozhodně pojistit. Pokud by byla např. pádem stromu někomu způsobena újma na zdraví či smrt, hrozila by Vám povinnost nahradit škodu i v milionových částkách.

___

RŮZNÉ-STAVBY
- Stavba skleníku 40m2 a stavební povolení - je nutné nebo ne?
- Stavba skleníku 40m2 a stavební ohláška, ohlášení - je nutná nebo ne?
- Může starosta zakázat stavbu skleníku soukromé osobě?
- Může starosta zakázat stavbu s odůvodněním že není dle územního plánu?

Stavím skleník. Byl jsem na stavebním úřadě se ptát, zda je to možné. Prý na daném pozemku ano a to bez ohlášení. Tedy mi žádné povolení nedali. Protože prý je nepotřebuji. To bylo v březnu 2017. Začal jsem tedy stavět.
Na konci května 2017 mi stejná paní ze stavebního úřadu volala, že prý se ozval pan starosta a nelíbí se mu skleník, který stavím. Tak tedy, že bude muset svolat místní šetření. Řekl jsem, že budu rád alespoň si ujasníme zda můj záměr je možný.
08/2017 mi přišel dopis od starosty abych zastavil veškerou činnost, protože se prý domnívá, že postupuji protiprávně a mimo územní plán.
Skleník je velký 40m2 a má základy a 3 zděné stěny. Jižní část skleníku je prosklená.
Ze stavebního úřadu žádné vyjádření nepřišlo.
Může starosta stavbu nějak ohrozit? Zastavit? Nařídit odstranění? Může do toho mluvit stavební úřad, když se jedná o stavbu bez ohlášení a tedy nejsem schopen na ni získat povolení?
Jak mám postupovat? Mám dál stavět a starostův postoj ignorovat? S přáním hezkého dne Standa.

ODPOVĚĎ:
Starosta nemá ve stavebním řízení žádné zvláštní postavení a žádné zvláštní pravomoci.

Obecně platí: Rozhodnutí o umístění stavby ani stavební souhlas nevyžaduje skleník do 40 m
zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení. Pro tuto stavbu není třeba ani stavební povolení či ohlášení. Výjimku tvoří případy, kdy např. stavíte v ochranném pásmu apod.

Pro Vás je podstatné to, co Vám sdělil stavební úřad, ten je oprávněn rozhodovat a posuzovat. Pokud máte vyjádření od stavebního úřadu, že nepotřebujete žádné rozhodnutí, můžete stavit dále.

___

FINANCE-DANĚ
- Vyměření daně správcem daně - je výhodnější?
- Výhoda vyměření daně správcem daně - daň z převodu nemovitosti
- Daň z převodu nemovitosti a vyměření správcem daně - výhody, nevýhody

Poměrně často kupuji lesní pozemky. Vždy pak musím podávat daňové přiznání v tom daném kraji a navíc musím dodat znalecký posudek. Což mi celkovou cenu pozemku zvyšuje o 10.000 Kč (cestovné, čas, posudek)
Ve výzvě o daňové přiznání se píše, že pokud ho nepodám, tak může správce daně vyměřit. Je možné nepodávat daňové přiznání a ignorovat výzvy a počkat si na vyměřenou daň a tu posléze zaplatit? Ušetřím tak spoustu času a nervů i peněz.
Děkuji, Daniel.

ODPOVĚĎ:
Vámi uvedený postup je sice možný, není však v souladu se zákonem. V případě nepodání daňového přiznání v náhradní lhůtě stanovené správcem daně vede ke stanovení daně správcem daně pomocí pomůcek. Vznikne Vám povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % za každý den prodlení, nejvýše 5 % stanovené daně. Dále vzniká úrok z prodlení pozdě zaplacené daně. Výše úroku z prodlení ročně je repo sazba ČNB zvýšená o 14 procentních bodů.
Dále Vám může být uložena pokuta do výše 500 000 Kč za závažné ztížení nebo maření správy daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhovíte ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která
Vám byl stanovena zákonem nebo správcem daně.

___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Předkupní právo spolumajitele 2017, 2018
- Předkupní právo spoluvlastníka 2017, 2018
- Předkupní právo byt, dům, nemovitosti 2017, 2018

Darovala jsem manželovi polovinu domu a on teď při každé výměně názorů vyhrožuje, že ji může prodat bez mého souhlasu. Prý jelikož to nespadá do SJM. Budu podávat žalobu na vrácení daru pro nevděk, ale než se tak stane se bojím, že v podstatě přijdu o střechu nad hlavou. Může tu polovinu prodat bez mého souhlasu?
Slyšela jsem, že se předkupní právo má teď v roce 2017 nebo v příštím roce 2018 nějak měnit. Je to pravda?
Děkuji, Josefína.

ODPOVĚĎ:
Od roku 2018 se bude do občanského zákoníku vracet předkupní právo spoluvlastníka. Podílový spoluvlastník tedy bude mít povinnost Vám svůj podíl přednostně nabídnout. Pokud ale budete nyní podávat žalobu o vrácení daru pro nevděk a máte obavu, že by spoluvlastník svůj podíl chtěl rychle prodat, můžete podat k soudu návrh na předběžné opatření, kterým se budete domáhat, aby bylo spoluvlastníkovi zakázáno se svým podílem jakkoliv nakládat do doby vyřešení žaloby. Pokud by se stalo, že by spoluvlastník svůj podíl prodal, pak by se jednalo v případě Vašeho úspěchu ve sporu o neplatné právní jednání a prodaného podílu byste se domohl zpět.

___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Omezení svéprávnosti a rozhodnutí o hospitalizaci opatrovníkem
- Může opatrovník rozhodnout o hospitalizaci nesvéprávné osoby?
- Může opatrovník rozhodnout o hospitalizaci osoby s omezenou svéprávností?
- Omezení způsobilosti k právním úkonům a rozhodnutí o hospitalizaci opatrovníkem
- Může nesvéprávná osoba podepsat reverz a opustit nemocnici
- Může nesvéprávná osoba přerušit léčbu a podepsat reverz a v nemocnici?
- Rozhoduje opatrovník o odvezení nesvéprávné osoby sanitkou, RZP, RLP, RZS?
- Odvezení sanitkou nesvéprávné osoby - může rozhodnout opatrovník?

Prosím zda byste mohli zodpovědět můj dotaz ohledně syna, který je na můj návrh omezen ve svéprávnosti mimo jiné v bodu:
- rozhodovat o svém zdraví a léčbě pokud jde o psychický stav
Syn je dlouhodobě závislý na drogách, prošel řadou léčení, má několik duálních psychiatrických diagnóz a je ve 3. stupni ID.
Nedávno proběhl soud, ale už mi nikdo neřekl jaké mám ohledně tohoto omezení pravomoce jako jeho opatrovník.
Můžu ho nechat hospitalizovat bez jeho souhlasu? Může z léčebny odejít na reverz? Můžu rozhodnout o odvezení RZS? Nyní pobývá opět v léčebně a ptá se mě na to, nevím co mu mám odpovědět.
Moc děkuji za vaši odpověď. Barbora

ODPOVĚĎ:
K zastupování Vašeho syna jste, jako jeho opatrovnice, oprávněna právě v tom rozsahu, v jakém je Váš syn omezen ve svéprávnosti (§ 57/1 občanského zákoníku). V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka (§ 62 občanského zákoníku) ; předpokládám, že se tak stalo i ve Vašem případě. V rozhodnutí soudu by pak měl být vymezen i rozsah Vašich práv a povinností (§ 463/1 občanského zákoníku).
Nejste-li si jista, v jakém rozsahu byl Váš syn omezen ve svéprávnosti, resp. jak byla vymezena Vaše práva a povinnosti (jako opatrovnice Vašeho syna), doporučuji Vám kontaktovat příslušný okresní soud a vyžádat si zde kopii předmětného rozhodnutí.
Co se týče omezení Vašeho syna stran čerpání zdravotních služeb, je Váš syn omezen pouze v rozsahu léčby psychického stavu. V tomto rozsahu tedy není svéprávný k výběru poskytovatele zdravotních služeb, k udělení informovaného souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb (ať již jde o zdravotní péči ambulantní či ústavní, zdravotnickou dopravu apod.), k ukončení poskytování zdravotních služeb (např. ve formě podpisu negativního reverzu) apod. (§ 35 zákona o zdravotních službách).
I přes shora uvedené má Váš syn samozřejmě právo na získání informací o zdravotní péči, která mu má být poskytnuta, má právo klást doplňující dotazy, má právo se k navrhované zdravotní péči vyjádřit apod.
V kontextu poskytování zdravotních služeb je však nutné si uvědomit, že pro úspěšné poskytnutí zdravotní péče je mnohdy zapotřebí, aby pacient se zdravotnickými pracovníky spolupracoval. V mnoha případech totiž není možné zdravotní péči pacientovi vnutit. O poskytnutí zdravotní péče proto budete rozhodovat sice Vy, bude však záležet rovněž na ochotě Vašeho syna ke spolupráci.
Pokud by Váš syn s poskytnutím zdravotní péče (ke které jste dala souhlas) nesouhlasil a projevil vážný odpor, nebude možné, aby by mu tato péče byla poskytnuta. Konkrétně dle § 100/1 občanského zákoníku platí, že má-li být zasaženo do integrity zletilé osoby, která je omezena ve svéprávnosti, a která zákroku vážně odporuje, třebaže opatrovník se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

___

RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Správa peněz dětí - na účtu rodiče nebo na speciálním účtu?
- Prodej majetku nezletilých dětí a správa peněz - na účtu rodiče nebo na speciálním účtu?
- Správa peněz dítěte rodičem - na účtu rodiče nebo na speciálním účtu?
- Prodej majetku nezletilého dítěte a správa peněz - na účtu rodiče nebo na speciálním účtu?

Jsem vdova a chci prodat svůj podíl i podíl mých nezletilých dětí v rodinném domě. Soudem byli schváleni kolizní opatrovníci k zastupování dětí při uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva ještě musí projít schválení soudem. Dětem bude náležet z prodeje podílu na bytu 408 333, - Kč každému. Potřebovala bych vědět jestli jsem povinna dětem předem založit každému vlastní účet nebo zdali můžu jmění dětí spravovat já jako matka na svém účtu až do jejich zletilosti. Nebo jestli mi soud přímo může určit jak s penězi naložit.
Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
V daném případě není vysloveně nutné, aby za účelem vyplacení kupní ceny náležející nezletilým byl založen účet, nicméně nakládání s jejich financemi by mělo být transparentní. Soud Vás může kdykoliv vyzvat k doložení, jak s financemi dětí nakládáte a rovněž dětem budete v okamžiku jejich zletilosti skládat účet ze správy jejich jmění. Proto bych z důvodu opatrnosti doporučovala, abyste dětem účet založila. Soud by Vám tuto povinnost uložil pouze v případě, že by na tom trval kolizní opatrovník a pokud by bylo důvodné podezření, že byste dětem mohla peníze zpronevěřit - např. hrozící exekuce či insolvence.

___

TRESTNÍ-POKUTY, TRESTY
- Jiná barva vozidla než v technickém průkazu - pokuta za přestupek
- Jiná barva auta, motorky než je v technickém průkazu - co udělá Policie, PČR?

Jaké jsou možnosti sankcí od PČR, pokud mě zastaví na motocyklu, u kterého nesouhlasí barva vozidla s údaji v technickém průkazu?
Měním barvu motocyklu výměnou dvou plastů. Vše nechám do konce srpna 2018 zapsat do technického průkazu. Nicméně je možné, že na motocyklu pojedu ze servisu právě s „novou“ barvou, která ještě v dokladech nebude uvedena. Jedná se o přestupek? Může na základě toho policie zakázat další jízdu? Děkuji, Jan

ODPOVĚĎ:
Změnu barvy je nezbytné zapsat do registru (a tak potažmo do TP) jako změnu ostatních údajů v registru. Pokud není změna zapsána v registru, je možné uložit pokutu až 50.000,- Kč. Toto je horní hranice sazby, konkrétní výše se pak odvíjí od okolností každého případu. Policie může zakázat další jízdu v případě závažných závad – typicky poškození brzd, nadměrné úniky provozních kapalin apod. Jedná se o takové závady, které jsou nebezpečné. Do této skupiny ovšem nelze zařadit změnu barvy vozidla.

___

PRÁCE-BOZP, NEMOC Z POVOLÁNÍ
- Nemoc z povolání a šetření fyzické zátěžovosti u zaměstnavatele a výpověď ze zdravotních důvodů
- Nemoc z povolání a šetření krajské hygieny a výpověď ze zdravotních důvodů

Po dvou letech, 22.9.2017 mi končí PN. V práci jsem si zničila pravou ruku a ta se teď řeší jako nemoc z povolání. Doktoři na Klinice pracovního lékařství v Brně šetření doporučili, proběhlo u zaměstnavatele i šetření Krajské hygieny, a ještě se musí provést šetření fyzické zátěžovosti. Předběžně to pro mě vypadá hodně příznivě. Ale celé to nebude hotové - ukončené právě do konce té mé pracovní neschopnosti.
V práci dostanu výpověď, byť ze zdravotních důvodů, protože moji práci vůbec nezvládnu a jinou pro mě s nemocnou pravou rukou nemají. Půjdu do evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR, tj. ÚP ČR.
S rukou musím ještě na reoperaci, zřejmě kolem nového roku (přelom 2017-2018), protože řeším si i jiné zdravotní problémy.
Hlavní otázka - to nedokončené šetření, bude mít nějaký vliv na výpověď z práce? Jakou výpověď bych měla dostat a na co si dát pozor? Co byste mi navíc poradili? Šetření by snad mohlo být kolem konce září. Zvažuji, že bych případně zůstala marodit dál, ale už bez peněz. Samozřejmě po domluvě s lékařem. Pokud by to bylo lepší v souvislosti se šetřením a mou výpovědí. Děkuji, Tina.

ODPOVĚĎ:
V případě, že není dokončené šetření, zaměstnavatelé obvykle urychleně ukončují pracovní poměr podle § 52 písm. e) zákoníku práce, podle něhož může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost. S tímto výpovědním důvodem ale není spojen nárok na odstupné.
Podle výkladového stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů sice platí, že pokud byl pracovní poměr rozvázán výpovědí ze strany zaměstnavatele dle ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce, tedy pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost zaměstnance konat dále dosavadní práci (z obecných zdravotních příčin), a posléze se zjistí, že tato zdravotní nezpůsobilost byla zapříčiněna nemocí z povolání, uznanou se zpětnou účinností, má zaměstnanec právo na odstupné ve výši nejméně 12násobku průměrného měsíčního výdělku. Ve skutečnosti byl totiž naplněn výpovědní důvod uvedený v ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce.
Nicméně toto výkladové stanovisko není závazné a podobné případy většinou končí u soudu.
Ve Vaší situaci by proto bylo vhodné zjistit, jaký výpovědní důvod hodlá zaměstnavatel využít. A nejlépe prodloužit pracovní neschopnost do ukončení šetření a uznání nemoci z povolání.

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Odpovědnost pronajímatele za chování nájemníka, nájemce (kouření na společných prostorách - chodba bytového domu)
OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Sledování lidí kamerou v bytovém domě - musí všichni souhlasit?
- Kamera se záznamem v bytovém domě - podmínky umístění, musí všichni v domě souhlasit?
- Kamera se záznamem v paneláku, panelovém domě - podmínky umístění, musí všichni v domě souhlasit?

Jsme vlastníky bytů, které pronajímáme. Správu domu převzala paní, které se nelíbí, že zrovna my v tom panelovém domě pronajímáme byty. Nájemníci mají podepsané nájemní smlouvy (viz příloha). Včera (28.08.2017) nám přišel dopis, že si v panelovém domě někdo stěžoval na cigaretový kouř a že kvůli tomu, že museli nechat udělat firmou DVI výtah záznamu z kamerového systému, aniž by vznikla někomu škoda, či nějaká újma, museli zaplatit 742 Kč (viz příloha). Záznam jsme neviděli a poslali tam nájemnici, která byla zmíněna v dopise, aby si to s paní správkyní vyřídila (tvrdila, že určitě nekouřila ve výtahu). Dnes (29.08.2017) mi přišel email, že dotyčná nebyla nájemnice Janová, ale jiná nájemnice z jiného bytu. Že se omlouvá za nedopatření.
Moje otázky zní:
1) jsme odpovědní za chování kohokoliv (včetně nájemníků), kdo vstoupí do domu a nechová se podle pravidel, i když má podepsanou nájemní smlouvu?
2) faktura je na 742 Kč včetně dopravného a není na nás přeúčtovaná, jako na odběratele, lze to? Dopis byl napsán 13.8.2017 a splatnost má být 11.8.2017, což je nereálné.
3) je možné se proti tomu nějak bránit hlavně do budoucna, protože pokud má pravdu, může toto provádět každý den a nás tímto bude cíleně připravovat o peníze a šikanovat.
4) je vůbec možné využívat záznamy z kamerového systému aniž by došlo k trestnému činu, není to porušování zákona o Ochraně osobních údajů? K tomu mohu uvést to, že při schvalování umístění kamerového systému v domě bylo několik bytových jednotek proti, včetně nás, aby nedocházelo přesně k takovým případům (bezdůvodné sledování lidí).
Myslíme si, že takový záznam by měl být využit pouze pro potřeby policie a ne pro správce domu. Děkujeme.

ODPOVĚĎ:
1/ Na tuto otázku se nedá obecně odpovědět. Záleží na typu škody, jakou máte úpravu v Prohlášení, ve Stanovách, popřípadě v rozhodnutí spoluvlastníků. Obecná povinnost zajistit dodržování pravidel domu však vyplývá z ustanovení občanského zákoníku § 1176
§ 1176
[Povinnost řídit se pravidly pro správu domu]
Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.
Z povinnosti zajistit jejich dodržování i dalšími osobami pak vyplývá i odpovědnost vlastníka jednotky za porušení těchto pravidel uvedenými osobami, a to včetně nájemců a členů jejich domácnosti. Pokud se týče nájemců, bude namístě vždy v nájemní smlouvě tuto povinnost výslovně uvést.
V případě porušení povinnosti a vzniku škody Vám vzniká regres. Tedy škodu Vy SVJ – Vám nájemce.
Pokud je však po Vás požadována škoda za zajištění záznamu, kdy následně bylo zjištěno, že Vaše nájemnice ve výtahu nekouřila, není zde vůbec žádný důvod škodu hradit.
2/ Faktura, kterou Vám SVJ zaslalo je vystavena na SVJ, je to tedy SVJ, kdo má povinnost tuto fakturu zaplatit. Až následně, po zaplacení, může být požadována částka po Vás z titulu náhrady škody. Faktura nezavazuje Vás, splatnost tak nemusíte řešit. Naopak SVJ by Vám mělo prokázat, že skutečně tuto fakturu zaplatilo.
3/ Povinnost k náhradě škody vzniká ve chvíli, kdy dojde ke vzniku škody, je zde protiprávní jednání a kauzální nexus (příčinná souvislost) mezi nimi. Všechny jednotlivé části musí prokázat ten, kdo škodu požaduje. V obdobných případech bych se bránila nedůvodností požadovaného nároku.
4/ Údaje získané z kamerového systému nesmí být žádným způsobem zveřejňovány, pro interní účely však využívány být mohou.
Mám však za to, že užívání kamerového systému bez souhlasu části vlastníků bytu je v rozporu se zásadami ochrany osobních údajů. Přikládám rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/kamerovy-system-v-bytovem-dome/d-6291

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Znepřístupnění společné nemovitosti spolumajiteli - nárok na nájem, nájemné
- Znepřístupnění společné nemovitosti spoluvlastníkovi - nárok na nájem, nájemné

Chce 1/2 nákladů od smrti zůstavitele, když mi zakázala přístup i dopisem notáři, z kterého je patrné, že klíče nemám a nemovitost užívala sama. Pokud soudně, mohu úspěšně požadovat např. nájemné zpětně (tj. za dědického řízení) za výhradní užívání nemovitosti? Ale účty si musí hradit sama, když mi zakázala přístup? Daň hradit asi musím a pojištění nemovitosti nikoliv, protože jsem ho nesjednával já? Nebo jak se bránit? Opravy (nezhodnotí nemovitost) atd. budou víc než nájemné! Děkuji, Michal.

ODPOVĚĎ:
Pokud mám dotazu rozumět tak, že jste dědili nemovitost, která je nyní v podílovém spoluvlastnictví a užívá ji výhradně druhý spoluvlastník, pak ano, máte právo požadovat vydání bezdůvodného obohacení ("nájemné") tři roky zpětně - promlčecí lhůta dle občanského zákoníku je tříletá. Polovinu daně z nemovitosti hradit musíte. Pojištění nikoliv. Vyúčtování služeb nehradíte, když se v nemovitosti nezdržujete a není žádná ze smluv na Vás psaná.

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak donutit souseda aby zamezil průsaku vlhkosti přes zeď?
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Vlhkost přes zeď od souseda - vymáhání nákladů na opravu stěny
- Odpovědnost za škodu - vlhká zeď, vlhkost od souseda a náhrada škody na opravu zdi

Bydlím v domě, který má společnou stěnu se sousedem. Letos (2017) na jaře se mi v ložnici u podlahy objevila mokrá mapa. Soused má za stěnou koupelnu. Jeho pojišťovna prohlásila stav bez závad a tak se neopravuje a taky nekomunikuje. Mám nějakou šanci ho donutit k opravám? Děkuji, Petra.

ODPOVĚĎ:
Ano, je třeba stav zadokumentovat fotografiemi a pokud by to bylo velmi rozsáhlé, pak lze doporučit povolat znalce. Následně vyzvěte souseda k opravám.
Vaším partnerem v komunikaci není pojišťovna, ale přímo soused (on nese odpovědnost za vzniklou škodu, nikoliv pojišťovna).
Pokud soused nebude reagovat, sdělte mu, že si poškozenou stěnu necháte na jeho náklady opravit a následně požadujte částku vynaloženou na opravu. Pokud nebude chtít uhradit dobrovolně, obraťte se na věcně a místně příslušný soud. Veškerou komunikaci veďte doporučenou poštou pro případ případného soudního sporu.

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
OBČAN-BYDLENÍ
- Nemožnost likvidace bytového družstva kvůli bytu v dědictví
OBČAN-BYDLENÍ
- Zdědění dluhu z bytu zůstavitele v SVJ - musí ho dědic zaplatit pokud nebyl projednán v děcickém řízení
- Zdědění dluhu neprojednaného v dědictví - je dědic povinen dluh zaplatit, uhradit?
- Dluh neprojednaný v dědictví, dědickém řízení - musí ho dědic zaplatit, uhradit?
- Dodatečné dědické řízení kvůli dluhu zůstavitele neprojednaném v dědickém řízení

Dluh na poplatcích na byt v dědickém řízení vznikl u bytového družstva BD, teď přešel na SVJ. Chtěli, abychom zaplatili dluh, kdy nevěděli o smrti zůstavitele tj. ústní dohoda na zbytek až po ukončení dědictví. Teď to popírají a chtějí dluh zaplatit ještě před ukončením dědictví, na což dle notáře nemají právo. Nejsme ještě majitelé. Tvrdí, že nemohli zlikvidovat bytové družstvo BD, kvůli tomu, že náš byt je v dědickém řízení s dluhem a chtějí nám k dluhu naúčtovat i odměnu likvidátorky bytového družstva BD!
Až teď si konečně odhlasovali, že náš dluh u BD podstoupí SVJ, aby mohli zrušit BD. Domnívám se, že to mohli udělat hned. Mohou nám kvůli jejich průtahům účtovat odměnu likvidátorky BD? Děkuji, Zbyněk.

ODPOVĚĎ:
V žádném případě. Skutečnost, že byt byl předmětem dědického řízení nemá vůbec na odměnu likvidátorky žádný vliv, nikdo Vám tuto odměnu účtovat nemůže. Něco jiného by bylo, kdybyste úmyslně způsobovali průtahy, což jste nečinili.
Další věc je, že jste dědili byt, ale nikoliv dluh. S dluhem se měli přihlásit do dědického řízení. Pokud o úmrtí nevěděli, pak by měli vyvolat řízení o dodatečném projednání dědictví a tam by mělo být rozhodnuto, kdo je dědicem dluhu. To by mělo být důležité zejména pro SVJ, protože z účetního pohledu potřebují podklad pro úhradu, tedy z jakého titulu jim nějaká konkrétní osoba - odlišná od původního dlužníka - hradí dluh.

__

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Práva těhotné zaměstnankyně nepracovat v noci, kratší pracovní doba
PRÁCE-VÝPOVĚĎ, UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Výpověď od zaměstnavatele v těhotenství - platnost, neplatnost výpovědi
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Výpověď v těhotenství a nárok na podporu v nezaměstnanosti
- Podpora v nezaměstnanosti a výpověď v těhotenství
- Výpověď v těhotenství a podpora v nezaměstnanosti
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Výhody pro těhotné zaměstnankyně
- Zvýhodnění těhotných zaměstnankyň
- Převedení zaměstnankyně na jinou pracovní pozici - povinnost zaměstnavatele
- Povinnost zaměstnavatele převést těhotnou zaměstnankyni na jinou pracovní pozici

Jsem zaměstnaná u soukromé firmy v pracovním poměru na dobu neurčitou a jsem těhotná v 1. měsíci. Práci už nezvládám. Pokud dám sama výpověď, mám pak nárok na podporu v nezaměstnanosti a tedy i nárok na „mateřskou dovolenou“? Nebo: Jako těhotná v 1. měsíci, mohu požádat o kratší pracovní týden a nedělat noční směny (a případně o kolik hodin)? Pokud bych dostala výpověď od zaměstnavatele, když jsem těhotná v 1. měsíci, je tato výpověď neplatná, že? Nevím, jaké řešení zvolit, jsem zoufalá. Velmi Vám děkuji, Daniela.

ODPOVĚĎ:
I v případě, že je pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnance, vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti, ve většině případů ale v nižší výši. Ustanovení § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti obsahuje výčet vážných důvodů pro ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance, při nichž ke snížení podpory nedochází. Jsou jimi:
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) 3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Podle mého názoru lze těhotenství zařadit pod několik uvedených důvodů, bude však nutné domluvit se přímo na příslušném Úřadu práce.

Těhotenství je tzv. ochrannou dobou, kdy nelze zaměstnankyni dát výpověď. Zároveň má těhotná zaměstnankyně některá zvláštní práva. Podle § 238 odst. 1 zákoníku práce je zakázáno zaměstnankyně zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu. Jedná se o vyhlášku č. 180/2015 Sb.
Dále podle § 238 odst. 2 zákoníku práce je zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé. Je tedy možné na základě individuálního posouzení lékařem rozšířit seznam nevhodných prací nad rámec vyhlášky.
Podle § 239 odst. 1 zákoníku práce koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Majitel rekonstruované budovy vstoupil na sousední pozemek a nezabezpečil ho proti vstupu cizích osob
- Nezabezpečení sousedního pozemku proti vstupu stavitelem při rekonstrukci nemovitosti
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Poškození pozemku stavitelem při rekonstrukci, opravě vedlejšího domu, nemovitosti
- Poškození předmětu nájmu - musí jednat majitel nebo nájemce se škůdcem?
- Kdo jedná o škodě na pronajaté věci se škůdcem? Pronajímatel nebo nájemce věci?
OBČAN-NÁJMY
- Narušení nerušeného užívání pronajaté věci a nárok na slevu z nájmu, nájemného
- Sleva z nájmu, nájemného - porušení nerušeného užívání pronajaté věci
RŮZNÉ-STAVBY
- Povinnost stavitele informovat předem o pádu suti, sutin ze stěny majitele, nájemníka vedlejšího pozemku

Potřebuji poradit se vstupem na cizí pozemek z důvodu rekonstrukce. Máme v katastru Praha - Hlubočepy pronajatý (propachtovaný) pozemek od českých drah. Na pozemku jsme si vytvořili zahrádku a užíváme jí k rekreačním účelům. Pozemek sousedí s budovou na které probíhá od 3/2017 stavba (rekonstrukce). Samozřejmě vím že musím umožnit stavební firmě vstup na pozemek z důvodu rekonstrukce. Bohužel ale firma, která stavbu provádí se nás na nic neptá a bez našeho souhlasu vyvalí branku vstoupí na pozemek, na budovu nainstaluje jednotku klimatizace a odejde bez uzavření vstupu. Na pozemek se nám díky tomu dostávají cizí lidi (opilci) kteří následně ohrožují naše děti a mou přítelkyni.
Potřebuji poradit:
1. Jak mohu donutit vlastníka stavby, aby se s námi domluvil na podmínkách vstupu a hlavně, aby domluvené dodržel.
2. Z důvodu ochrany klimatizací si nainstalovali kameru, která směřuje na náš pozemek, nelíbí se mi, že nás může kdokoliv sledovat.
3. Potřebuji zajistit, aby při výkonu prací na zdi sousedící se zahradou jsme byly informováni o pádu sutin.
Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Domluva vstupu na pozemek:
V tomto ohledu se můžete vydat v zásadě dvěma cestami:
a/ jednat vlastním jménem nebo
b/ jednat prostřednictvím vlastníka pozemku (pronajímatele, resp. propachtovatele), popř. můžete zvolit obě varianty současně.
Dle § 2211 občanského zákoníku platí, že ohrozí-li třetí osoba nájemce v jeho nájemním právu nebo způsobí-li nájemci porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce sám.

Nájemní smlouva pronajímatele (mimo jiné) zavazuje zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu (§ 2205 písm. c) občanského zákoníku).
S vlastníkem rekonstruované stavby proto můžete jednat buď sám, nebo se v této věci můžete obrátit na pronajímatele, resp. propachtovatele s žádostí, aby Vám zajistil nerušené užívání pronajatého pozemku.
Jako argument pro urychlení pronajímatelovy, resp. propachtovatelovy aktivity můžete použít odkaz na § 2212/3 občanského zákoníku, dle něhož platí, že bude-li nájemce rušen v užívání věci nebo jinak dotčen jednáním třetí osoby, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud takové jednání třetí osoby pronajímateli včas oznámil.
Na vysvětlenou shora uvedeného připomínám, že ustanovení občanského zákoníku o nájmu jsou přiměřeně použitelná rovněž pro pacht (jak vyplývá z § 2341 občanského zákoníku).
Je sice pravdou, že vlastník rekonstruované stavby má právo na vstup na Vámi užívaný pozemek, uplatnění tohoto práva má však své limity. Konkrétně dle § 1022/1 občanského zákoníku platí, že nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné.
Zaměstnanci stavební firmy tak v žádném případě nemohou svévolně vstupovat na Vámi užívaný pozemek, nýbrž se tak může stát pouze po dohodě s vlastníkem tohoto pozemku a především za přiměřenou náhradu.
Nebude-li vlastník rekonstruované stavby ochoten se s Vámi na pravidlech vstupu na pozemek dohodnout, resp. nebude-li dohodu dodržovat, budete oprávněn se obrátit na místně příslušný okresní soud s návrhem na vydání předběžného opatření (kterým by soud vlastníku rekonstruované stavby, resp. zaměstnancům stavební firmy zakázal vstup na Váš pozemek). Jelikož toto řešení pro Vás může být poněkud náročné (a to i časově), můžete vlastníku rekonstruované stavby pohrozit, že v případě dalšího neoprávněného vstupu na Vámi užívaný pozemek přivoláte Policii ČR (mohlo by se jednat o poměrně pádný argument pro uzavření dohody, resp. její následné respektování).

2/ Zaměření kamery:
Ze soukromoprávního hlediska je v této souvislosti nutné vycházet z § 86 občanského zákoníku, dle něhož nesmí nikdo zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit.
Je nepochybné, že zaměřením kamery na Vámi užívaný pozemek, resp. jeho část je zasaženo Vaše soukromí. Dle § 82/1 občanského zákoníku se můžete domáhat toho, aby bylo od neoprávněného zásahu do Vašeho soukromí upuštěno (přičemž tohoto upuštění se můžete domáhat i soudní cestou).
Provozovatele předmětné kamery proto můžete písemně vyzvat k tomu, aby kameru okamžitě přesměroval, a to tak, aby ani částečně nesnímala Vámi užívaný pozemek.

Nedojde-li na základě Vaší výzvy k nápravě, budete oprávněn se v této věci obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů:
https://www.uoou.cz/
neboť kamerovým snímáním, které není tomuto úřadu nahlášeno, může dojít k neoprávněnému zpracování osobních údajů (za které hrozí citelné pokuty).

3/ Informování o pádu sutin:
V tomto ohledu je vše spíše otázkou dohody se zaměstnanci stavební firmy. V případě jejich neochoty Vás o pádu sutin informovat můžete kontaktovat místně příslušný stavební úřad s podnětem k provedení kontrolní prohlídky stavby, a to za účelem ověření, jak je zajištěna bezpečnost provádění stavebních prací (§ 132 a § 133 stavebního zákona).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 
__

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody za  vyražený zub majitele psa při rvačce psů
- Odpovědnost za psa a náhrada škody způsobené jiné osobě

Při procházce se svým psem (voříšek, 18 kg, na volno) za vesnicí jsem potkal paní se psem (husky, asi 15 kg, na vodítku). Můj pes se k nim rozeběhl, paní v domnění, že chce jejího napadnout, vzala svého do náruče. Její pes ve snaze se vymanit jí kousl do obličeje a vyrazil jí spodní zub. Poté, když psa pustila, v nastalém zmatku můj jejího kousl do nohy. Ošetření jejího psa jsem následně uhradil. Paní ale požaduje uhrazení zubního implantátu (cca 25.000 Kč). Domnívám se, že jednala nepřiměřeně situaci a tím, že znemožnila svému psu přiměřenou reakci a dala si jeho tlamu před obličej, má největší vinu na svém zranění. Kdyby nechala psa v klidu u nohy, nic by se zřejmě nestalo, tak jako v jiných případech, kdy došlo k setkání našeho psa s jinými. Děkuji, Standa.

ODPOVĚĎ:
Dle popisu skutkového stavu (v textu dotazu) s Vaším názorem jednoznačně souhlasím.
Je pravdou, že odpovědnost vlastníka zvířete za škodu, kterou toto zvíře způsobilo, je velmi přísná, neboť vlastník nemá prakticky možnost se odpovědnosti za tuto škodu zprostit. Konkrétně dle § 2933 občanského zákoníku platí, že způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.
Domnívám se však, že shora uvedené ustanovení občanského zákoníku není na Váš případ možné aplikovat, jelikož ve Vámi popsaném případě nebyla újma na zdraví dotyčné paní způsobena Vaším psem, nýbrž psem jejím, a to nikoli v reakci jejího psa na chování psa Vašeho, nýbrž jako reakce psa na jednání dotyčné paní.
Jednou z podmínek pro vznik odpovědnosti za škodu (resp. i za újmu na zdraví) je existence vztahu příčinné souvislosti mezi chováním zvířete a vznikem škody. Tato příčinná souvislost byla nepochybně dána v případě, kdy Váš pes pokousal psa dotyčné paní.
Vztah příčinné souvislosti však nelze spatřovat v řetězci událostí: 1/ Váš pes běží k psovi dotyčné paní, 2/ pes dotyčné paní tuto paní zraňuje v obličeji, neboť do tohoto řetězce podstatně zasáhla dotyčná paní svou neadekvátní reakcí.
Za skutečnou příčinu vzniku újmy na zdraví dotyčné paní je nutné považovat reakci jejího psa na nečekané chování této paní, když se pes snažil vymanit z jejího překvapivého (a pro něj patrně nežádoucího) objetí.
Dle mého názoru proto není dotyčná paní oprávněna se po Vás domáhat jakékoli náhrady vzniklé újmy na zdraví.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

__

RŮZNÉ-STAVBY
- Stavební povolení na závoru
- Stavební ohlášení, ohláška na závoru mezi dvěma
- Stavba závory - je nutné stavební povolení, ohláška, souhlas?
- Závora na pozemní komunikaci - podmínky postavení

Je nutné na zřízení závory mezi pozemky 2 vlastníků stavební povolení? Je-li nutné stavební povolení, kdo je kompetentní v záležitosti vést příslušné řízení-místně příslušný stavební nebo místně příslušný silniční (dopravní) úřad? Nebo je to plně v kompetenci obce, v jejímž katastru je závora umístěna? Jak bude za určitých okolností pohlíženo na tuto závoru (namísto brány), která eventuelně bude součástí částečného oplocení pozemku jednoho z vlastníků? Díky.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda má být onou závorou přehrazena pozemní komunikace či nikoli (což je fakt, který může sehrát významnou roli).
Pakliže má být závora umístěna na hranici dvou pozemků, aniž by přehrazovala pozemní komunikaci, bude k její realizaci s největší pravděpodobností zapotřebí získat územní souhlas (jak vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 14. stavebního zákona). K vydání územního souhlasu je oprávněn místně příslušný stavební úřad.

Má-li závora přehrazovat pozemní komunikaci, budu ve své odpovědi předpokládat, že se jedná o účelovou komunikaci (jejímž vlastníkem může být i fyzická či právnická osoba). Účelové komunikace se dělí na:
a/ veřejně přístupné, kterými jsou pozemní komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků (§ 7/1 zákona o pozemních komunikacích), a
b/ veřejně nepřístupné, kterými jsou např. pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, které slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu (§ 7/2 zákona o pozemních komunikacích).

Pakliže je předmětná účelová komunikace veřejně nepřístupná, platí pro realizaci závory totéž, co uvádím pro případ neexistence pozemní komunikace (tedy nezbytnost získání územního souhlasu od místně příslušného stavebního úřadu).
Jedná-li se však o účelovou komunikaci, která je veřejně přístupná, bude realizace závory dosti nesnadná. V tomto ohledu je totiž nutné si uvědomit, že každá veřejně přístupná pozemní komunikace (tedy i veřejně přístupná účelová komunikace) podléhá tzv. právu obecného užívání, tzn. že každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny; uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.
Přestože tedy může být účelová komunikace v soukromém vlastnictví (když např. vede přes soukromý pozemek), omezuje její veřejná přístupnost jejího vlastníka v určitých činnostech (vlastník veřejně přístupné účelové komunikace je povinen strpět její veřejné užívání a není oprávněn v obecném užívání této účelové komunikace nikomu bránit).
Úprava nebo omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci jsou možné pouze na základě rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu (a po projednání s Policií ČR). Vždy však musí být splněna podmínka, že taková úprava či omezení musí být nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka účelové komunikace (§ 7/1 zákona o pozemních komunikacích).
V případě realizace závory zahrazující veřejně přístupnou účelovou komunikaci bude opět nutné získat od místně příslušného stavebního úřadu územní souhlas (neboť kompetence silničních správních úřadů, jako speciálních stavebních úřadů, se na tento případ nevztahují, jak vyplývá z § 16 zákona o pozemních komunikacích).
Prakticky vše shora uvedené lze vztáhnout rovněž na variantu, kdy by byla na hranicích pozemků vybudována brána (v rámci oplocení).
V každém případě Vám doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a svůj stavební záměr zde konzultovat (nelze totiž vyloučit, že v rámci praxe daného stavebního úřadu se setkáte s odlišným právním názorem).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

RŮZNÉ-STAVBY
- Stavba automyčky - musí být zapsána v katastru nemovitostí ČR?
FINANCE-DANĚ
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Nezapsání stavby do katastru nemovitostí a trestný čin krácení daně

Mám takový nezvyklý dotaz. Chci stavět automyčku na pronajatém pozemku u obchodního centra. Pozemek patří obchodnímu centru. Je důležité, aby stavba byla uvedena v katastru nemovitostí, protože vedení obchodního centra nechce provést změnu v katastru nemovitostí ČR. Tak nevím jak moc to vadí. Děkuji za odpověď. Děkuji, Helena.

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Nezapsání nové stavby do katastru nemovitostí vadí, a to poměrně hodně.
V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že stavba, která má být zapsána v katastru nemovitostí, ovšem zapsána tam není, z právního hlediska de facto neexistuje, resp. při jakémkoli právním jednání, které by se automyčky mělo týkat, by nebylo možné uvádět její adresu (což by mohlo představovat problém např. při zakládání živnosti, sjednávání úvěrové smlouvy apod.).
Hlavní obtíž však tkví v dani z nemovitých věcí. Dle § 1/2 písm. a) katastrálního zákona slouží katastr nemovitostí jako zdroj informací (mimo jiné) pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Jelikož při vyměřování a vybírání daně z nemovitých věcí je vycházeno právě z katastru nemovitostí, nebylo by možné vyměřit a vybrat v případě automyčky daň ze staveb (§ 7 a násl. zákona o dani z nemovitých věcí). Nezapsání automyčky do katastru nemovitostí by tak v důsledku mohlo být kvalifikováno jako trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240 trestního zákoníku).
Provoz automyčky, která není zapsána do katastru nemovitostí, by mohl být rovněž problematický z hlediska těch orgánů veřejné moci, jejichž souhlas je k takové činnosti zapotřebí.
Zápis automyčky do katastru nemovitostí Vám tak lze jednoznačně doporučit.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

RŮZNÉ-STAVBY
RODINA-SJM
- Rozšíření SJM o nemovitost a platnost stavebního povolení
- Vložení nemovitosti do SJM a platnost stavebního povolení

Manžel získal darem chatu s pozemkem. Chatu se chystáme nákladně rekonstruovat, stavební povolení již máme. Chtěli bychom rozšířit SJM o chatu. Jaká je nejjednodušší cesta? Lze to vyřešit tím, že mi manžel daruje 1/2? Zůstane vydané stavební povolení platné? Děkuji, Bára.

ODPOVĚĎ:
Pokud byste chtěli, aby byla chata s pozemkem součástí SJM, pak byste museli notářským zápise své SJM rozšířit o tuto chatu s pozemkem. Pokud Vám nejde o to, aby byla nemovitost v SJM a stačí, aby byla v podílovém spoluvlastnictví, může Vám manžel polovinu darovat darovací smlouvou. Na vydané stavební povolení by to nemělo mít vliv, pouze by Vás jako dalšího spoluvlastníka měl stavební úřad o vydaném stavebním povolení informovat a vyžádat Váš souhlas se stavbou.

__

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Porušení řádného procesu konání zkoušky, zápočtu, státní závěrečné zkoušky na VŠ - příklady dle Nejvyššího správního soudu
- Anulování zkoušky na VŠ z důvodu neúplného obsazení zkušební komise
- Anulování zkoušky na VŠ z důvodu nesprávného postupu při zkoušce
- Zneplatnění výsledku zkoušky na VŠ z důvodu neúplného obsazení zkušební komise
- Zneplatnění výsledku zkoušky na VŠ z důvodu nesprávného postupu při zkoušce
- Lhůta na napadení zkoušky na VŠ z důvodu nesprávného procesního postupu (složení zkušební komise apod.)
- Lhůta na podání žalobu na neplatnost zkoušky na VŠ - nesprávný procesního postupu (složení zkušební komise apod.)
- Neplatnost vykonání státní zkoušky na VŠ
- Neplatnost obhajoby disertační práce na VŠ

Měl bych pouze takovou teoretickou otázku na jednu problematiku, na kterou jsem nedávno narazil při pročítání si právních článků a se kterou si nevím jako neprávník rady. Reference:
http://jinepravo.blogspot.cz/2010/02/soudni-prezkum-radneho-procesu.html
Nejvyšší správní soud v jednom judikátu podal příklady porušení podmínek „řádného procesu“ pro konání zkoušky/zápočtu/SZZ v rámci studia na VŠ, např. z důvodu neúplného či chybného obsazení zkušební komise, případně jiného porušení pravidel stanovených právními či studijními předpisy jen a pouze ze strany studenta. To by mělo vést k anulaci příslušné zkoušky/zápočtu/SZZ. Zajímalo by mne, jaká je lhůta na podání žaloby nebo lhůta v jiném možném postupu ve věci nezákonnosti zkoušky rektorem, když to rektor/děkan zjistí v případě, že student zkouškou porušil řádný proces pro konání kupříkladu v září 2009. Jaká je tedy vlastně promlčecí lhůta na to, aby (ne) šla daná zkouška rektorem/děkanem zneplatnit? Po jaké době je tento studentův čin promlčen? Děkuji.

ODPOVĚĎ
Vámi zmiňované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se týká případu, kdy se student veřejné vysoké školy snažil cestou správního soudnictví dosáhnout změny klasifikace státní závěrečné zkoušky, kterou absolvoval. Nejvyšší správní soud se tudíž ve svém rozhodnutí zaměřil pouze na ty situace, kdy je (může být) „řádný proces“ zkoušky porušen ze strany vysoké školy.
Pakliže Váš dotaz směřuje na situaci opačnou, tedy případ, kdy student poruší pravidla pro skládání zkoušek, není předmětné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu prakticky použitelné.
V tomto ohledu je zapotřebí vycházet z § 47c - § 47e zákona o vysokých školách, které upravují řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky (popř. její součásti) nebo obhajoby disertační práce.
Toto řízení se týká vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti, státní rigorózní zkoušky nebo její součásti, státní doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační práce. V těchto případech rozhoduje rektor veřejné vysoké školy, na níž se daná státní zkouška nebo obhajoba disertační práce konala.

Neplatnost vykonání státní zkoušky (popř. její součásti) nebo neplatnost obhajoby disertační práce je dána:
- pokud osoba, o jejíž státní zkoušku (popř. její součást) nebo obhajobu disertační práce jde, v důsledku úmyslného trestného činu nesplnila podmínky nebo předpoklady stanovené zákonem o vysokých školách, studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem pro konání a úspěšné vykonání státní zkoušky (popř. její součásti) nebo obhajoby disertační práce;
- pokud osoba, o jejíž státní zkoušku (popř. její součást) nebo obhajobu disertační práce jde, v důsledku úmyslného neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě porušujícího právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví nebo jiného úmyslného jednání proti dobrým mravům, neuvedeného v předchozí odrážce, nesplnila nebo splnila jen zdánlivě podmínky nebo předpoklady stanovené zákonem o vysokých školách, studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem pro konání a úspěšné vykonání státní zkoušky (popř. její součásti) nebo obhajoby disertační práce, šlo-li o soustavné nebo opakované jednání proti dobrým mravům nebo byla-li jím podstatně narušena možnost získat standardní znalosti a dovednosti absolventa daného studijního programu;
- pokud je zjištěn takový případ rozporu mezi objektivním stavem věci a skutečnostmi osvědčovanými vysokoškolským diplomem nebo diplomem o vykonání státní rigorózní zkoušky, kdy byl osobě vydán vysokoškolský diplom nebo diplom o vykonání státní rigorózní zkoušky, aniž státní zkoušku nebo její součást nebo obhajobu disertační práce vůbec konala.

Neboť Váš dotaz směřuje zejména ke lhůtě, v níž je možné zahájit řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky (popř. její součásti) nebo obhajoby disertační práce, odkazuji na § 47c/4 zákona o vysokých školách, dle něhož platí, že rektor může toto řízení zahájit:
a/ nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci rozsudku, kterým byla uvedená osoba odsouzena pro úmyslný trestný čin (jde-li o případ uvedený pod prvou odrážkou výše),
b/ nejpozději do 3 let ode dne vykonání nebo zdánlivého vykonání státní zkoušky (popř. její poslední součásti) nebo obhajoby disertační práce (jde-li o případ uvedený pod druhou odrážkou výše).

Co se týče závadného počínání studentů v případě běžných zkoušek či zápočtů, je regulace případného postihu ponechána na studijním a zkušebním řádu konkrétní vysoké školy.
Shora uvedená pravidla se obdobně vztahují na řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky (popř. její součásti) nebo obhajoby disertační práce na soukromých vysokých školách i na státních vysokých školách (§ 47f a § 47g zákona o vysokých školách).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

OBČAN-BYDLENÍ
- Hluk v bytovém domě - jak se bránit?
- Porušení domovního řádu majitelem bytu (hluk) - jak se bránit?

Co můžu dělat, když sám majitel bytů, kde bydlím, porušuje domovní řád? Stěny jsou tu velmi slabé a on dělá hluk třeba do 3 do rána, noční klid tu je od 22:00, nedá se ani usnout. Děkuji, Milan.

ODPOVĚĎ:
V daném případě musíte postupovat tak, jak s jakýmkoliv jiným sousedem, tj. volat Policii s odůvodněním, že majitel ruší noční klid, což je mimo jiné přestupek, za který mu hrozí pokuta. Opakované pokuty by ho mohly motivovat k tomu, aby své chování přehodnotil. Bohužel za situace, kdy je tato osoba majitelem, nejsou zde takové možnosti, jako u nájemníka, kterému lze dát výpověď pro hrubé porušování nájemního vztahu.

__

OBČAN-BYDLENÍ
- Výpočet služeb za nájem bytu odhadem - lze to? Jak se bránit?
- Vymáhání přeplatku za služby nájmu soudně žalobou, u soudu

1.3.2015 jsme s přítelkyní pronajali byt od pána jménem Novák. Všechno bylo v pořádku, sepsali jsme nájemní smlouvu. Smlouva se podepsala s nájmem 8.500 Kč, poplatky 2.500 Kč. Kauce jeden nájem, tedy 11.000 Kč. Převzali jsme klíče a stěhovali, v týdnu zařídili přepis plynu a elektrické energie. Smlouva byla na rok, tedy do 1.3.2016. Následně bylo možné smlouvu prodloužit, písemným dodatkem.
Dne 7.10.2016 nám pan Novák emailem oznámil zvýšení nájmu na 13.500 Kč, poplatky 3.000 Kč. To jsme odmítli a našli si jiné bydlení, které odpovídá ceně pronájmu. Žádný dodatek jsme přeci jen už nepodepisovali. Dne 22.10.2016 byl byt prázdný a připraven k předání, byt se předal ale až 23.10.2016, pan Novák si odložil předání ze soboty na neděli, ač na nás neustále spěchal.
Při předání byl sepsán stav plynoměru, elektriky, vody. Podepsali jsme předávací protokol. Poslední nájem se uhradil z kauce, ovšem v bytě jsme nebyli celý měsíc a tak jsme se dohodli, že pan Novák zašle poměrnou část zpět na náš účet, celkem za devět dní měl vrátit 3.193,54 Kč. S tím na místě souhlasil.
Plyn a elektriku si měli převést další nájemníci na sebe, ovšem jednalo se o nájemníky z Thajska a na ty tu nikdo smlouvu na energie neuzavře. Proto jsem požádal o přepis na pana majitele, tedy pana Nováka. Došlo to tak daleko, že jsem nechal 3.1.2017 odpojit elektroměr, plynoměr nelze, ten je v bytě. Teprve pak si pan Novák všechno přepsal na sebe.
Dle vyúčtování, které jsem mu zaslal k nahlédnutí mi dlužil za plyn 255,35 Kč a za elektrickou energii 891,32 Kč. Nový nájemníci přeci bydleli a všechny služby využívali na moji smlouvu. Celkem se jedná o dluh 4340,21 Kč.
Dodnes je neuhradil, již mi nebere telefon, ale zaslal jsem mu emaily, kde jsme ho opakovaně o všem informoval, již několikrát. Občas něco odepsal, což dokazuje, že si emaily četl. Je možné peníze z pana Nováka nějak vymáhat?
Druhá věc, je že 4.6.2017 nám poslal vyúčtování služeb za rok 2016 a požaduje po nás celkem 9.246 Kč mínus dlužná částka z jeho strany tedy 4.906 Kč, Zaslal nám klasické roční vyúčtování na částku 11.558 Kč. K částce 9.246 Kč dospěl tak, že celý nedoplatek vydělil dny v roce a následně dny, kdy jsme byt využívali. Ovšem dle zkušeností se to takto přeci nedělá, musí se vzít v potaz topná sezona a hlavně doložit řádné rozúčtování.
O den později 5.6.2017 zaslal i vyúčtování za rok 2015 kde mu dlužíme dle jeho výpočtu 7.826 Kč. Před naším nastěhováním byl dle jeho slov byt prázdný a navrhl nám i doplacení celého roku. Doslova napsal: "Naštěstí se na toto nevztahuje jakákoliv lhůta či promlčení. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 jste byli prvními nájemníky, nebudu Vám bránit, v případě Vašeho zájmu, vyúčtování uhradit celé. Proto jsem ho vyzval k řádnému rozúčtování, kdy následně vše uhradím. Ovšem on mi odepsal, že končí emailovou komunikaci.
Má on jako pronajímatel bytu povinnosti? Vtahuje se na něj zákon č. 67/2013 Sb. § 7, § 8 a § 13?
Měl nám v roce 2016 zaslat včasné vyúčtování? Nemám zájem vymáhat pokutu za prodlení, ale je na ní nárok dle § 13?
Velice děkuji za radu.
V příloze originál smlouvy (ještě s vyšším nájmem, byt se dlouhodobě nepronajal a tak následně zlevnili), plus vyúčtování 2015 a 2016. Ještě jednou děkuji za radu. S pozdravem, Roman.

ODPOVĚĎ:
Dluh, který Vám měl pan pronajímatel uhradit, můžete vymáhat jednoduše prostřednictvím žaloby - návrhu na vydání platebního rozkazu a určitě bych to i doporučovala.
Pokud jde o pozdě zaslané vyúčtování, pak pronajímatel je povinen toto zajistit do konce čtvrtého měsíce po zúčtovacím období, což je obvykle do konce dubna. Pokud tak neučiní, máte právo vymáhat Vámi zmíněnou pokutu a tu bych rovněž doporučovala po něm požadovat.
Takže závěrem bych doporučila s ním již komunikovat pouze doporučenou poštou, abyste měli důkazy pro případné soudní jednání a zaslat mu nyní opětovně výzvu k úhradě dluhu, pokuty a výzvu k řádnému rozúčtování.
Pokud požadované částky neuhradí, obraťte se na soud a pokud nezašle řádné rozúčtování, dluh nehraďte, nechť se on obrátí na soud, tam bude muset svůj požadavek řádně odůvodnit a požadovanou částku po vás chtít na základě řádného vyúčtování.

__

RODINA-SJM A ROZVOD
- Přenechání nemovitosti SJM manželce a podmínka zdědění společnými dětmi
- Právní vymahatelnost dohody o dědictví - přenechání nemovitosti SJM manželce a podmínka zdědění společnými dětmi
- Vymahatelnost dohody manželů o zdědění majetku společnými dětmi při přenechání nemovitosti jednomu z manželů

S manželem se rozvádíme nesporným rozvodem, máme sepsanou dohodu o vyrovnání majetkových poměrů, jejíž součástí je nemovitost, kterou jsem nabyli v manželství, která po rozvodu připadne výlučně mně. Manžel ale nechce rozvodové papíry podepsat a klade si proto podmínku, že musí být mezi námi sepsána dohoda, ve které bude, že v případě mojí smrti, budou výhradními dědici této nemovitosti naše dvě děti (má obavy z dalšího potomka s jiným partnerem, který by si tak přišel k majetku). Má na takovou podmínku vůbec právo? Jak mám postupovat? Vyhovět mu? Je taková dohoda vůbec právně vymahatelná? Děkuji za odpověď. S pozdravem, Hanka.

ODPOVĚĎ:
Pokud by se stalo, že byste měla další dítě, tak by taková dohoda samozřejmě platná nebyla, protože pokud by se jednalo o Váš jediný majetek a na dalšího potomka by nezbylo nic, pak by taková dohoda nebyla realizovatelná, protože pokud není potomek vyděděn, něco dědit musí. Takže Váš postoj by mohl být následující - klidně mu to slíbit při vědomí, že to nebude mít stejně žádnou váhu nebo mu vysvětlit, že to tak jednoduché nebude a případně zkusit vymyslet jinou variantu.

__

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Odpovědnost opatrovníka za úraz opatrovaného
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vliv opatrovnictví na dědictví, dědění po zemřelém opatrovaném

Byl jsem soudem jmenován jako opatrovník mému otci. Otec je aktuálně umístěn v domově s pečovatelskou službou (DSPS). Někteří členové rodiny si otce z DSPS berou na víkendy, dovolenou, oslavy, atd. V rozsudku o opatrovnictví rozsah popsán pouze takto:
„Jelikož došlo k omezení svéprávnosti posuzovaného, soud mu ve smyslu § 465 odst. 1 a § 471 odst. 2 NOZ jmenoval opatrovníkem (mojí osobu), neboť se jedná osobu jemu nejbližší, která se svým jmenováním souhlasila. Soud nemá pochyb tom, že jmenovaný opatrovník bude s posuzovaným v potřebném rozsahu udržovat pravidelné spojení, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění jeho práv a chránit jeho zájmy. “
Otázka 1: Pokud bude mimo DSPS u jiného člena rodiny bez mojí přítomnosti a něco se mu fyzicky stane, ponesu jako opatrovník za to zodpovědnost (případně v jakém rozsahu)?
Otázka 2: Pokud bych se opatrovnictví vzdal a soud jmenoval veřejného opatrovníka (např. obec), propadá pak případné dědictví opatrovaného státu, nebo to na dědictví nemá vliv?
Děkuji za odpovědi, Cyril.

ODPOVĚĎ:
Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu (která není jen přechodná) schopen právně jednat, a vymezit rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil (§ 57/1 občanského zákoníku).
V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlédne soud k přáním opatrovance, k jeho potřebě i k podnětům osob opatrovanci blízkých, sledují-li jeho prospěch, a dbá, aby výběrem opatrovníka nezaložil nedůvěru opatrovance k opatrovníkovi (§ 62 občanského zákoníku).
Předpokládám, že v rozhodnutí o omezení svéprávnosti Vašeho otce soud zřetelně uvedl, v jakém rozsahu je svéprávnost Vašeho otce omezena. Právě v rozsahu, v jakém není Váš otec svéprávný samostatně právně jednat, jste, jako jeho opatrovník, povinen ho zastupovat (resp. se starat o jeho záležitosti).

Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Odpovědnost za úraz otce při pobytu mimo DSPS:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Za případný úraz (či jinou újmu na zdraví), který Váš otec utrpí při pobytu u jiného příbuzného mimo DSPS, neponesete žádnou právní odpovědnost.

V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že povinností opatrovníka je:
- udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení,
- projevovat o opatrovance skutečný zájem,
- dbát o zdravotní stav opatrovance,
- starat se o naplnění opatrovancových práv,
- chránit zájmy opatrovance,
- naplňovat opatrovancova právní prohlášení a dbát jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlížet a zařizovat opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi,
- není-li postup dle předchozí odrážky možný, je opatrovník povinen postupovat dle zájmů opatrovance,
- dbát, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním
(jak vyplývá z § 466 a § 467 občanského zákoníku).

Opatrovník je tedy povolán k tomu, aby se staral o záležitosti opatrovance, zejména ho zastupoval v právním jednání, k němuž není opatrovanec svéprávný. Zařizování záležitostí a hájení zájmů opatrovance se samozřejmě neobejde bez udržování osobního styku s opatrovancem, resp. je nanejvýš žádoucí, aby opatrovník projevoval o opatrovance a jeho život skutečný zájem (z tohoto důvodu patří mezi opatrovníkovi povinnosti rovněž ty, které jsou uvedeny v počátečních odrážkách výše).
Opatrovník však není pečovatelem, ošetřovatelem či tělesným strážcem. Povinností opatrovníka rozhodně není doprovázet opatrovance na všech jeho cestách či při návštěvách, resp. být opatrovanci stále fyzicky nablízku a chránit ho před případnou újmou na zdraví.
Odpovědnost opatrovníka za újmu na zdraví opatrovance by mohla být dána např. v případě, kdy by opatrovník přiměl opatrovance k činnosti, o níž by musel vědět, že je pro něj vzhledem ke zdravotnímu stavu opatrovance nevhodná či nebezpečná (k tomu však Váš dotaz zjevně nesměřuje).

2/ Vliv vzdání se opatrovnictví na dědění:
Pokud se v budoucnu opatrovnictví vzdáte, nebude to mít žádný vliv na Vaše postavení jako dědice. Skutečnost, že by byly záležitosti Vašeho otce zařizovány tzv. veřejným opatrovníkem, rozhodně neznamená, že by měla pozůstalost propadnout státu (takový mechanismus český právní řád nezná).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

__

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Prodej státních pozemků - změny v zákoně 2018
- Přímý žadatel o odkup státního pozemku - změny zákona 2018
- Prodej státních pozemků 2018 - změny zákona
- Prodej státních nemovitostí 2018 - změny zákona

Chtěla bych se zeptat ohledně prodeje pozemku. Téměř rok (07/2016-06/2017) vyřizujeme odkup pozemku od Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových. Pozemek, o který máme zájem leží těsně vedle našich pozemků. Zažádali jsme o pozemek jako první žadatelé. Začal dlouhodobý proces ověřování a dalších věcí. Tento úřad na 99% prodává pozemky výběrovým řízením s aukcí. Získali jsme nějaké informace, že od roku 2018 by se měly prodávat pozemky přímým žadatelům což jsme my. Pokud se do konce roku nezrealizuje prodej pozemku, je možné na tomto úřadu argumentovat příslušným novým zákonem? Předem děkuji za Vaši odpověď Lenka.

ODPOVĚĎ:
Při prodej majetku od Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových se postupuje dle ust. § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR, který stanoví, že při úplatném převodu hmotné věci se vhodný zájemce o koupi, s nímž bude organizační složka jednat o uzavření smlouvy, zjistí ve výběrovém řízení.
Doposud nebyl přijat zákon, který by měl uvedené ustanovení novelizovat. Pokud by k tomu došlo, pak samozřejmě budete moci usilovat o pozemek dle nových pravidel.

__

RŮZNÉ-STAVBY
- Vedení kanalizace přes sousední pozemek - souhlas majitele pozemku
- Vedení kanalizace přes sousední pozemek - stavební povolení, stavební ohláška, ohlášení
- Soused brání stavbě kanalizace vedoucí přes sousední pozemek - jak postupovat?
- Napojení na kanalizaci u souseda - podmínky, souhlasy
- Napojení na kanalizaci na pozemku vlastněném více spoluvlastníky, spolumajiteli - kolik jich musí souhlasit?

Plánujeme výstavbu rodinného domu, kdy ve vzdálenosti cca 50 m od našeho pozemku je vedena obecní kanalizace ve správě SMVaK. Obec nám povolila napojení na obecní kanalizaci, ale nejbližší šachtice, do které se můžeme napojit se nachází na pozemku ve vlastnictví tří majitelů, z čehož jeden je nespolupracující a brání ve vstupu na pozemek. Pozemek, na kterém je umístěna šachtice slouží jako příjezdová cesta a na náklady majitelů zde byla realizována zámková dlažba. Je potřeba mít souhlas majitelů pozemku s výstavbou kanalizační přípojky? Nebo tento souhlas zajistí SMVaK? Může nespolupracující soused bránit v napojení na obecní kanalizaci? Předem děkuji za odpovědi.

ODPOVĚĎ:
V první řadě je nutné si uvědomit, že kanalizační přípojka je (z právního hlediska) samostatnou věcí (stavbou), tzn. že není součástí pozemku, kterým je vedena (§ 509 občanského zákoníku a § 3/2 zákona o vodovodech a kanalizacích).
Vlastníkem kanalizační přípojky tak není vlastník pozemku, kterým je tato přípojka vedena, nýbrž ten, kdo pořízení kanalizační přípojky financoval (§ 3/6 zákona o vodovodech a kanalizacích).
Pro vybudování kanalizační přípojky je zapotřebí získat od místně příslušného stavebního úřadu územní souhlas (jak vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 10. stavebního zákona).
Vzhledem k tomu, že vlastníky kanalizační přípojky budete Vy, bude zapotřebí, abyste souhlasy spoluvlastníků předmětného pozemku získali právě Vy (je samozřejmě možné, aby Vám v tom SMVaK po dohodě asistovaly).
Vzhledem k tomu, že kanalizační přípojku hodláte vést jak přes svůj pozemek, tak přes sousední pozemek (v podílovém spoluvlastnictví), budete potřebovat následující souhlasy Vašich sousedů:
- souhlas vlastníků sousedních pozemků s tím, že budete vést kanalizační přípojku přes svůj pozemek (§ 96/3 písm. d) stavebního zákona),
- - souhlas vlastníků toho pozemku (těch pozemků), přes který bude Vaše kanalizační přípojka vést (§ 96/3 písm. a) ve spojení s § 86/3 stavebního zákona).

Pro odsouhlasení Vašeho stavebního záměru bude dle mého názoru postačovat, pokud s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina spoluvlastníků předmětného pozemku, v tomto případě tedy dva ze tří spoluvlastníků). Upozorňuji však, že tímto odsouhlasením mám na mysli pouze vyslovení souhlasu s Vaším stavebním záměrem, které bude (v písemné formě) nutné předložit stavebnímu úřadu (spolu s žádostí o vydání územního souhlasu).
Celá věc má však i soukromoprávní rozměr, který nelze opominout. Pokud povedete svou kanalizační přípojku sousedním pozemkem, zasáhnete tím do vlastnického práva Vašich sousedů, což bez jejich souhlasu není v zásadě možné.
Pro vedení kanalizační přípojky sousedním pozemkem je nejvhodnější zatížit sousední pozemek tzv. služebností (dříve nazýváno věcným břemenem). V tomto případě by se jednalo o služebnost inženýrské sítě (§ 1267 a § 1268 občanského zákoníku), která zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést (mimo jiné) kanalizační vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník pozemku (zde Vaši sousedé) se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě (zde Vám) vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě.
Ke vzniku služebnosti je zapotřebí uzavřít písemnou smlouvu, která musí být vložena do katastru nemovitostí (služebnost vzniká až v okamžiku jejího vkladu do katastru nemovitostí). Služebnost může být zřízena na dobu určitou i neurčitou, úplatně i bezúplatně.
Ke vzniku služebnosti je však zapotřebí, aby s tím vyslovili souhlas všichni spoluvlastníci pozemku, který má být služebností zatížen (jak vyplývá z § 1132 občanského zákoníku).
Pro vedení kanalizační přípojky sousedním pozemkem je zřízení služebnosti inženýrské sítě ideální variantou. Služebnost je totiž tzv. věcným právem, může být zřízena tak, že bude zatěžovat sousední pozemek bez ohledu na to, kdo bude aktuálně jeho vlastníkem (služebnost Vám tak skýtá maximální právní jistotu).
Pokud by nebylo možné získat souhlas třetího spoluvlastníka sousedního pozemku (a zřízení služebnosti tudíž nepřicházelo v úvahu), bylo by možné vést kanalizační přípojku sousedním pozemkem na základě smlouvy se spoluvlastníky (v tomto případě by patrně postačovala nadpoloviční většina spoluvlastníků sousedního pozemku). V takovém případě by však bylo Vaše právo založeno pouze závazkově (nejednalo by se o věcné právo), tzn. že Vaše jistota o nedotknutelnosti kanalizační přípojky by nebyla úplná.
Doporučuji Vám proto usilovat o zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to takové, která by svědčila Vašemu pozemku a zatěžovala sousední pozemek (tedy bez ohledu na to, kdo bude v budoucnu Váš či sousední pozemek vlastnit). Smlouva o zřízení služebnosti Vám může posloužit jako doklad o souhlasu sousedů s vedením kanalizační přípojky přes sousední pozemek (pro potřeby řízení před stavebním úřadem).

Shora uvedené lze shrnout následovně:
- udělit souhlas s realizací Vašeho stavebního záměru (pro potřeby řízení před stavebním úřadem) mohou i dva ze tří spoluvlastníků sousedního pozemku;
- pro vedení kanalizační přípojky sousedním pozemkem je ideální zřízení služebnosti inženýrské sítě (s čímž musí souhlasit všichni spoluvlasníci sousedního pozemku) ;
- získáte-li územní souhlas se zřízením kanalizační přípojky na sousedním pozemku a bude-li Vám svědčit i služebnost inženýrské sítě (resp. jiný typ souhlasu spoluvlastníků sousedního pozemku), nebude možné, aby Vám někdo bránil ve vstupu na sousední pozemek za účelem výstavby kanalizační přípojky (vstup na sousední pozemek by v takovém případě bylo možné vynutit rozhodnutím stavebního úřadu dle § 141 stavebního zákona, nebo rozhodnutím soudu dle § 1022 občanského zákoníku).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody za poškození zdraví lékařem - nesprávně podaný lék
- Nesprávně podaný lék a náhrada škody lékařem - přiměřené zadostiučinění
- Stížnost na postup lékaře - náležitosti, vzor
- Výše odškodnění - poškození zdraví lékařem nesprávným non lege artis postupem
- Metodika Nejvyššího soudu k náhradám nemajetkových újem, bolesti a ztížení společenského uplatnění

V 04/2017 jsem byl otráven lékařem špatným použitím antibiotika GENTAMICIN bez předepsané kontroly krevního obrazu po dobu 15 dní (doporučeno 5 dní). Vzhledem k otravě došlo k selhání ledvin. Jsem sice diabetik ohrožený nefropatií, ale do doby použití Gentamicinu hodnoty markerů byly v normě nebo velmi málo zvýšené. Prosím o radu, kde a jak si stěžovat na uvedeného lékaře, případně možnost podání žaloby. Po téměř dvou měsících hospitalizace stále trpím nevolnostmi a poruchou rovnováhy (motání hlavy). Perspektiva úpravy k normálu je dlouhodobá a je zde i možnost, že k nápravě nedojde. Předem děkuji, Drahoš.

ODPOVĚĎ:
Na postup lékaře si můžete stěžovat (§ 93 a násl. zákona o zdravotních službách) přímo u toho poskytovatele zdravotních služeb, který Vám zdravotní péči poskytl (bude se tedy jednat např. o nemocnici, která je zaměstnavatelem dotyčného lékaře; pokud dotyčný lékař poskytuje zdravotní služby jako samostatný specialista, adresujte stížnost přímo jemu).

Stížnost koncipujte jako dopis, v němž stručně vylíčíte skutkový stav a popíšete, v čem spatřujete pochybení lékaře.

Poskytovatel zdravotních služeb, kterému budete stížnost adresovat, bude (mimo jiné) povinen:
- navrhnout Vám ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné;
- vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení;
- umožnit Vám nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

Nebudete-li s vyřízením stížnosti spokojen, budete oprávněn podat stížnost (tedy jakési odvolání) k místně příslušnému krajskému úřadu.
Již v rámci stížnosti můžete po poskytovateli zdravotních služeb požadovat náhradu Vám způsobené újmy (popř. můžete tuto žádost koncipovat jako samostatný dopis).
Dle § 2958 občanského zákoníku platí, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.
Výši finanční kompenzace újmy na zdraví si můžete nechat stanovit znalcem. Seznam všech znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
(v daném případě se bude jednat o znalce z oboru "zdravotnictví" a odvětví "stanovení nemateriální újmy na zdraví"). Znalec bude vycházet z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradám nemajetkových újem, bolesti a ztížení společenského uplatnění, která je dostupná zde:
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika
(přičemž újmě na zdraví, kterou jste utrpěl, přidělí určitý počet bodů, který bude následně přepočten na Kč).
Nebude-li poskytovatel zdravotních služeb ochoten finančně odčinit újmu na Vašem zdraví, nezbude Vám, než se s žalobou obrátit na místně příslušný okresní soud (dle adresy sídla poskytovatele zdravotních služeb). Pro přípravu předžalobní výzvy a následně žaloby Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

TRESTNÍ-TRESTY, TRESTNÍ SAZBY
- Žádost o předčasné vrácení zbrojního průkazu po trestu (řízení v opilosti)
- Žádost o odpuštění části trestu - vrácení zbrojního průkazu

Můj děda cca 01/2015 večer požil alkohol. Druhý den přes den jel autem a bohužel srazil cyklistu. U dědy byl naměřen zbytkový alkohol. Jelikož se děda ve volném čase věnuje myslivosti, měl zbrojní průkaz. Ten mu i s řidičským průkazem byl odebrán na pět let. Děda je na 2 roky v podmínce a platil pokutu. Je mu 83 let. Má otázka zní, jestli je možné žádat předčasně o navrácení zbrojního průkazu, aby se opět mohl věnovat myslivosti. Podle něj může žádat o předčasné navrácení řidičského průkazu, tak by rád věděl, jestli ta možnost existuje i zde. Podmínka mu brzy končí. Děkuji mnohokrát.

ODPOVĚĎ:
V případě zbrojního průkazu je situace poněkud odlišná. Platí, že odnětím pozbývá zbrojní průkaz platnosti a osoba, která o něj přišla, jej může získat pouze na základě nové žádosti, kdy bude znovu posuzováno, zda splňuje všechny předpoklady pro získání zbrojního průkazu, mezi které patří i spolehlivost a bezúhonnost (ust. § 22 a 23 zákona o zbraních – č. 119/2002 Sb. – dostupný zde: portal. gov.cz).

Tento zákon o zbraních nezná institut předčasného vrácení zbrojního průkazu, tedy Váš dědeček bude moci znovu zažádat o nový zbrojní průkaz v okamžiku, kdy bude splňovat podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti.

__

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Maximální doba studia - definice, vysvětlení
SPRÁVNÍ-POPLATKY
- Poplatek za překročení maximální doby studia - legálnost, oprávněnost poplatku

Je zákonem definován pojem "maximální doba studia"? Co se pod touto dobou rozumí? Je v současné chvíli zákonné stanovovat studentům poplatky za delší studium po uplynutí "maximální délky studia", pokud student studium neukončil? Děkuji, Jitka.

ODPOVĚĎ:
Přestože to z dotazu výslovně nevyplývá, budu ve své odpovědi předpokládat, že Váš dotaz směřuje ke studiu na vysoké škole.
V rámci zákona o vysokých školách se pojem „maximální doba studia“ vyskytuje pouze v jeho § 54/3 (který pojednává o přerušení studia po uznanou dobu rodičovství).

Časová limitace délky bezplatného studia na vysoké škole je nicméně zakotvena v jiných ustanoveních zákona o vysokých školách (byť zde není užito termínu „maximální doba studia“).

V tomto ohledu upozorňuji v první řadě na § 45/2 a 3 a na § 46/2 a 3 zákona o vysokých školách, dle nichž platí, že:
- standardní doba studia včetně praxe je v případě bakalářského studijního programu nejméně tři a nejvýše čtyři roky;
- studium bakalářského studijního programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce;
standardní doba studia v rámci magisterského studijního programu je nejméně jeden a nejvýše tři roky;
- v případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu, nenavazuje magisterský studijní program na bakalářský studijní program; v tomto případě je standardní doba studia nejméně čtyři a nejvýše šest roků;
- studium magisterského studijního programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

Pakliže student studuje déle, než kolik činí standardní doba studia příslušného studijního programu, je vysoká škola oprávněna účtovat mu za delší studium poplatek. Konkrétně dle § 58/3 zákona o vysokých školách platí, že:
- studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium;
- poplatek za studium činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu (pojem „základ“ je vyložen v § 58/2 zákona o vysokých školách) ;
- do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně;
- od celkové doby studia se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.

Stručná odpověď na Váš dotaz tedy zní: Zákon o vysokých školách zná maximální dobu bezplatného studia, přičemž delší studium může být vysokou školou zpoplatněno.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

__

RŮZNÉ-STAVBY
- Rozdíl podkroví a podlaží - co rozhoduje
- Podkroví, podlaží - rozdíl, definice, vysvětlení, příklad
- Daň z převodu nemovitosti - podkroví, podlaží

02/2017 jsem koupila dům o 2 bytových jednotkách s pozemky. Dům má sedlovou střechu a horní patro FÚ - pro daň z převodu nemovitosti, zařadil jako podkroví a ne 2. podlaží, čímž hodnota se hodnota domu zvedla o 700.000 Kč, tudíž i daň. Nad 2. podlažíme je ještě půda. Podle čeho se posuzuje, jestli to je podkroví nebo 2. podlaží. Dále máme 4600 m2 pozemku, z toho cca 3000 m2 je orná půda a trvalý travní porost. Vše nám započítali jako stavební, s tím že to tvoří funkční celek a hodnota všech pozemků vyšla na 3.000.000 Kč. Jak jsem se dočetla, tak u funkč. celku musí mít pozemky stejné účelové využití, tudíž by se tam snad měla počítat jen zahrada kolem domu. Jak se můžu bránit u FÚ a jaké argumenty použít, protože jak podkroví, tak louky nám zvedly hodně cenu nemovitosti. Zatím jsem zaplatila zálohu z kupní ceny. Děkuji mockrát za odpověď. Lucie

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Podkroví:
Dle znění dotazu předpokládám, že k označení druhého podlaží jako podkroví došlo v rámci určování směrné hodnoty Vámi vlastněného domu (§ 15 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí).

Odpověď na Váš dotaz je nutné hledat v § 17 vyhlášky č. 419/2013 Sb. dle něhož platí, že:
- podlažím je i podkroví nebo podzemí, jimiž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, který je stavebně upravený k účelovému využití;
- pro účely určování směrné hodnoty se podlažím rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená horním lícem podlahy podlaží a u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.

V podstatě totéž vyplývá rovněž z přílohy č. 1 oceňovací vyhlášky, která ve svém odst. 3 stanoví, že:
- podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití;
- podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.

Pro změnu kvalifikace druhého podlaží jako podkroví Vám doporučuji použít především stavebně-technickou dokumentaci předmětného domu, popř. jakékoli rozhodnutí (popř. jiný přípis) stavebního úřadu z doby, kdy byla výstavba předmětného domu schvalována či kdy bylo stavebním úřadem schvalováno užívání tohoto domu (kolaudace).

2/ Funkční celek:
Dle § 14/1 písm. a) zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí je možné při určování srovnatelné daňové hodnoty vycházet ze směrné hodnoty, přičemž směrná hodnota se určuje (mimo jiné) u:
- pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo stavba garáže, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
- stavby rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo stavby garáže, nejsou-li tyto stavby součástí pozemku ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek
(jak vyplývá z § 15/3 písm. a) a b) zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí).

V podrobnostech je pak nutné vycházet z prováděcí vyhlášky, kterou je vyhláška č. 419/2013 Sb. Tato vyhláška rozlišuje mimo jiné kategorii:
- urbanizovaných pozemků, do níž spadají pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a to bez ohledu na skutečný rozsah jejich zastavění, pozemky zastavěné stavbou a další pozemky zpravidla pod společným oplocením, tvořící funkční celek se stavbou (§ 2 písm. a) bod 3. vyhlášky č. 419/2013 Sb.),
- vybraných zemědělských pozemků, kterými jsou pozemky:
a/ které jsou zastavěny,
b/ které tvoří funkční celek se stavbou,
c/ které jsou územním plánem nebo regulačním plánem předpokládány k jinému využití a
d/ které jsou na základě vydaného rozhodnutí nebo souhlasu podle stavebního zákona určeny k zastavění (§ 2 písm. b) vyhlášky č. 419/2013 Sb.).

V tomto případě (resp. rovněž v případě podkroví) sdělte finančnímu úřadu písemně svůj právní názor (tento Váš přípis se stane součástí správního spisu). V případě funkčního celku vyslovte přesvědčení, že ve funkčním celku s domem se nachází toliko pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zahrada (nikoli již pozemky, které jsou evidovány jako trvalý travní porost či orná půda). V tomto ohledu můžete argumentovat skutečným využitím těchto pozemků (které s užíváním domu a zahrady nijak nesouvisí, když jsou tyto pozemky např. dlouhodobě pronajaty, popř. v minulosti pronajaty byly apod.).
Pro efektivní procesní postup Vám doporučuji využít služeb advokáta (který se věnuje daňovému právu) :
www.advokatikomora.cz

Pakliže se finanční úřad s Vaším právním názorem neztotožní a rozhodne ve Váš neprospěch, bude možné se bránit řádným opravným prostředkem, tedy odvoláním (jak vyplývá z § 109 a násl. daňového řádu).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
vyhláška č. 419/2013 Sb. k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění potomků pokud rodič zemře
- Smrt rodiče a dědění po prarodiči, prarodičích

03/2017 mi umřela babička. Babička měla dvě dcery, obě vdané s 2 dětmi. Moje maminka (jedna z dcer) zemřela v 08/2016. Dotaz se týká toho, zdali maminčin podíl z dědictví automaticky přechází na její děti, tzn. na mě a mého bratra. Teta (druhá z dcer) ještě žije. Otec také. Děkuji Hana.

ODPOVĚĎ:
Po Vaší babičce ze zákona dědí její dcera (tj. Vaše teta) 1/2 pozůstalosti a podíl její druhé dcery (tj. Vaší matky) ze zákona přechází rovným dílem na její děti, tedy na Vás a na Vašeho bratra, přičemž připadá každému z vás 1/4 pozůstalosti (§ 1635 o. z. odst. 1 a 2).

__

OBČAN-BYDLENÍ
- Předčasné vystěhování nájemníka a dobrovolné placení nájmu - možnosto pronájmu jiné osobě
- Možnost dvojitého pronájmu - předchozí nájemník se vystěhoval a platí ještě nájemné

Nájemce podá výpověď a odstěhuje se dobrovolně předčasně, podepíše předávací protokol, je možno po dobu výpovědní doby již pronajmout nemovitost jinému? Přičemž po dobu výpovědi dobrovolně platí původní. Děkuji, Vlastimil.

ODPOVĚĎ:
Pokud pronajmete byt novému nájemci, riskujete, že se starý nájemce bude domáhat zpět nájemného hrazeného za dobu, kdy je byt již znovu pronajímán, a to z titulu bezdůvodného obohacení. Pokud s tím nebude starý nájemce mít problém, byt můžete novému nájemci pronajmout, pouze upozorňuji na možnost využití institutu bezdůvodného obohacení ze strany nájemce.

__

OBČAN-BYDLENÍ
- Maximální výše jistoty nájmu 2017 - se službami nebo bez služeb?
- Maximální výše kauce nájmu 2017 - se službami nebo bez služeb?

Max. výše kauce byla do 2014 max. 3 nájmy včetně služeb, od 2014 byla "jistota" až 6 nájmů - avšak bez služeb a záloh. Od 2016 je prý v NOZ snížena jistota opět na 3 nájmy. Ovšem včetně záloh nebo bez záloh? Pokud by to mělo být bez záloh, tak by byla jistota nižší než dle starého Občanského zákoníku? Děkuji, Martin.

ODPOVĚĎ:
Ano, jistota je snížena na trojnásobek měsíčního nájemného, tj. jedná se pouze o nájemné, nikoliv zálohy na služby, tj. nájemné bez záloh.

__

RŮZNÉ-KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ
- Duplicitní pojištění pronajímané nemovitosti
- Odpovědnost za škodu způsobenou nájemcem a duplicitní pojištění pronajímaného bytu, domu, nemovitosti
- Odpovědnost za škodu způsobenou nájemníkem a duplicitní pojištění pronajímaného bytu, domu, nemovitosti
- Odpovědnost za škodu způsobenou podnájemníkem a duplicitní pojištění pronajímaného bytu, domu, nemovitosti

V nájemní smlouvě resp. listinách je uvedeno, že nájemce po nastěhování se zavazuje provést revize elektro plyn, dále pak periodicky dle zákonných norem v pravidelných intervalech. Dále uvedeno ve smlouvě, že musí provádět kontroly hadic k bateriím, pračce, myčce. Co v případě, že to neudělá a elektroinstalace někoho zabije, plyn vybouchne, hadička od stojánkové baterie nebo od WC nádržky praskne a vytopí spodní partaje? Pojišťovny to mají vymyšlené tak, že musí mít jak majitel pojistku odpovědnosti a domácností na své věci (která se ale nevztahuje na odpovědnost nájemce a ani jeho věci, takže nájemce musí mít i svou vlastní pojistku).
Dále tu je i pojištění nemovitosti pro banku kvůli hypotéce a SVJ platí pojištění nemovitostí ještě jednou, je tohle normální stav? Některé pojišťovny dokonce prý rozdělují pojištění odpovědnosti na konkrétní nemovitost, u jiných jedna pojistka stačí pro všechny nemovitosti atp.
A co když jde o vztah SVJ, vlastník, nájemce, podnájemce? Resp. znáte pojišťovnu, která umí pojistit vlastníka - nájemce - podnájemce (věci v bytě má každý z nich, ale bydlí jen podnájemce a věcí má v nájmu)?

ODPOVĚĎ:
Ze zákona nemůže být majitel bytu nucen, aby pouštěl revizní techniky do svého bytu za účelem kontroly připojení plynu či elektroinstalace. Pokud se něco stane, majitel bytu za způsobenou škodu odpovídá. Proto má mít sjednáno pojištění domácnosti, které by mělo majitele bytu chránit proti škodám způsobeným svému okolí.
Pokud je v bytě nájemce a tento způsobí škodu, pak za ni odpovídá majiteli bytu, a proto je dobré, aby měl sjednáno pro tyto případy pojištění. Ohledně nabídek jednotlivých pojišťoven na druhy pojištění je třeba oslovit pojišťovnu či poradce, kteří Vám nabídnou konkrétní typ pojištění pro Vaše účely.

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Závěť - je ověření podpisu podmínkou platnosti?
- Ověření podpisu na závěti - je podmínkou platnosti závěti?
- Je náležitost závěti podpis ověřený u notáře nebo na czech pointu?

Bude mít závěť, kterou sepíši ručně a ručně ji také podepíši, nechám podpis ověřit (ověření podpisu) na matrice (Break Pointu) větší váhu, než, když neprovedu ověření podpisu. Mám malý důchod, proto nechci závěť realizovat u notáře. Závěť byla kontrolována advokátem a nemá žádné chyby. To znamená, že má všechny předepsané náležitosti. Děkuji za odpověď. Hynek.

ODPOVĚĎ:
Závěť má stejnou váhu jak s ověřeným podpisem, tak bez něj. Závěť stačí vlastní rukou napsat, datovat a podepsat, aby byla platná. Ověření podpisu zákon nevyžaduje. Po Vašem úmrtí však musí důvěryhodná osoba o Vaší závěti vědět a předložit ji notáři, který bude pozůstalost projednávat. Pro informaci dodávám, že ověření podpisu na poště stojí 30 Kč, uložení Vaší závěti u notáře stojí cca 1.300 Kč, sepsání a uložení závěti přímo u notáře stojí cca 2.200 Kč.

__

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Zaměstnavatel nemá práci pro zaměstnance - výpočet odstupného, z čeho se vypočítává odstupné?
- Za kdy se počítá odstupné - kolik měsíců zpětně?
- Výpočet odstupného - za kolik měsíců zpětně?
PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Nová pracovní smlouva se zkušební dobou - musím ji podepsat když mám smlouvu na dobu neurčitou?
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Souběžná práce u dvou zaměstnavatelů a § 304 odst. 1 zákoníku práce
- Je možné pracovat současně pro dva zaměstnavatele? (§ 304 odst. 1 zákoníku práce)

Pracuji u společnosti (Beck-Pollitzer) jejichž hlavní stan je v Anglii, ale má spoustu poboček jak po EU, tak i u nás. Pracuji tam jako mechanik a vyjíždíme na turnusy 6-8 týdnů dlouhé. Nyní se ale firma rozhodla, že Kolínská pobočka spolkne tu mou Olomouckou a k tomu mi nabídla novou smlouvu. A tady je kámen úrazu, protože já mám smlouvu na neurčito, ale nová smlouva začíná klasicky zkušební dobou na 3 měsíce (jedná se asi o 50 lidí).
Mě se to pochopitelně nelíbí, protože je to ideální možnost, jak se zaměstnance zbavit bez odstupného. Novému vedení jsem sdělil, že na jejich podmínky nepřistoupím, ale to mi řeklo, že mne nemají důvod propouštět a dokud nezanikne Olomoucká pobočka, tak budu stále jejich zaměstnancem, tedy Olomouce. Olomouc už, ale nemá vůbec žádné pravomoci, např. mi sekretářka není schopná ani udělit dovolenou.
Více jak měsíc jsem nebyl v práci a obávám se, že firma jen hraje o čas, snad proto, aby se mi zkazil průměr výplaty k případnému odstupnému, nevím. Dotazy jsou tedy tyto:
Je postup firmy v pořádku?
Může mne nechat bez práce libovolně dlouho?
Z čeho se vypočítává odstupné když tento měsíc dostanu jen výplatu za přesčasy?
Pokud jsem zaměstnanec, mohu jít pracovat jinam, alespoň brigádně?
Děkuji za odpovědi. Přeji hezký den. Tomáš

ODPOVĚĎ:
1) Při změně místa výkonu práce je nutné změnit celou smlouvu. Je tedy i možné do této nové smlouvy znovu vložit ustanovení o zkušební době.
2) Povinnost zaměstnavatele přidělovat práci zaměstnanci vyplývá z ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Vedle povinnosti přidělovat práci a platit za ni mzdu (plat) musí zaměstnavatel vytvářet též zaměstnanci podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem. Přidělování práce tedy není jen právem, ale i povinností zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci, ať již je důvodem to, že nemá vhodnou práci nebo že takovou práci zaměstnanci přidělit nechce, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Z judikatury vyplývá, že nepřestal-li zaměstnanec konat práci pro zaměstnavatele na základě vlastního rozhodnutí, ale z iniciativy zaměstnavatele (zaměstnavatel mu přestal přidělovat práci), může zaměstnavatele vyzvat k plnění jeho povinností, avšak není povinen přidělování práce na zaměstnavateli vyžadovat, ani se zdržovat po dobu, kdy zaměstnavatel neplní své právní povinnosti, na místě zaměstnavatelem určeném.
3) Pro výpočet průměrného výdělku se za rozhodné období považuje předchozí kalendářní čtvrtletí (bezprostředně předcházející).
4) Konat práci u jiného zaměstnavatele je možné za dodržení § 304 odst. 1 zákoníku práce, podle něhož zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

__

OBČAN-DLUHY
- Ručitel dluhu - kdy se stává dlužníkem věřiteli?
- Kdy se ručitel stává dlužníkem dluhu věřiteli?

Ručil jsem kamarádovi při sjednávání úvěru v 05/2016. Kamarád úvěr řádně splácel až do 12/2016, kdy začal mít se splacením problémy a přestal úvěr splácet. Teď mě nahání úvěrová společnost z titulu ručitelství. Potřeboval bych vědět, kdy jsem se formálně (dle zákona) stal dlužníkem před úvěrovou institucí? V době podepsání ručitelského prohlášení, tj. při podpisu úvěrové smlouvy? Nebo až od okamžiku co kamarád přestal úvěr splácet? Děkuji. S pozdravem, Honza.

ODPOVĚĎ:
Dlužníkem jste se vůbec nestal, ručíte za dluh z titulu ručení a jste povinen dluh za dlužníka uhradit v okamžiku, kdy je dlužník vyzván k úhradě dluhu a neuhradí. Následně má věřitel povinnost oslovit Vás s výzvou k úhradě a pokud neuhradíte, může se obrátit na soud či exekutora. Pojmově tedy dlužníkem nejste nikdy, ale fakticky se dlužníkem stanete v okamžiku, kdy dlužník na výzvu věřitele neuhradí a kdy se věřitel s žádostí o úhradu dluhu obrátí na Vás. Po hlavním dlužníkovi pak dluh můžete zpětně vymáhat - tzv. regres.

__

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Nároky zaměstnance pracujícího ve státní svátek
PRÁCE-PLATY, MZDY
- Práce ve státní svátek a nárok na příplatek 100% nebo náhradní volno

Mám dotaz týkající se pracovního poměru a mzdy. Manžel pracuje jako řidič a je placen hodinově. Pokud je státem uznávaný svátek a on pracuje, předpokládala jsem, že má nárok na:
1. náhradu za svátek +
2. hodinový plat dle počtu odpracovaných hodin +
3. ještě jednou odpracované hodiny jako 100% příplatek.
Ale v práci mu platí:
1. náhradu za svátek +
2. odpracované hodiny
Nechybí tam ten příplatek 100%??
Děkuji za odpověď, Olina.

ODPOVĚĎ:
Podle § 115 zákoníku práce náleží zaměstnanci, který pracoval ve svátek dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Zaměstnavatel se také může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.
Jinak řečeno: zaměstnanec dostane buď mzdu a náhradní volno (s náhradou mzdy) nebo mzdu a příplatek ve výši nejméně 100%.

__

RŮZNÉ-STAVBY
- Stavba pergoly - ohlášení stavby, stavební ohláška
- Stavba pergoly - je nutné stavební povolení?
- Stavba pergoly - stačí územní souhlas?

Jak je to s ohlášením stavby pergoly o rozměrech do 30m2 pro podnikatelskou činnost na pronajatém pozemku. Děkuji. Přeji hezký den, Nina.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že Váš dotaz směřuje k pergole, předpokládám, že se má jednat o přístavbu již existující budovy. Přístavbou je taková změna dokončené stavby, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje, přičemž přístavba je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou (§ 2/5 písm. b) stavebního zákona). Na přístavbu se aplikují stejná ustanovení stavebního zákona, jako na stavbu (jak vyplývá z § 2/4 stavebního zákona).

Ve Vámi popsaném případě si lze představit v zásadě tři varianty řešení:
1/ Pouze územní souhlas:
Pakliže bude stávající budova po přístavbě pergoly splňovat následující podmínky:

- bude se jednat o stavbu o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
- bude se jednat o nepodsklepenou stavbu,
- stavba nebude obsahovat obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění,
- stavba nebude sloužit k ustájení nebo chovu zvířat,
- stavba nebude sloužit k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů,
- nebude se jednat o jaderné zařízení,
bude pro přístavbu pergoly zapotřebí získat pouze územní souhlas (jak vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodu 1. stavebního zákona). Tuto variantu však ve Vašem případě dle znění dotazu spíše nepředpokládám.

2/ Územní souhlas a ohlášení stavby:
Pakliže bude stávající budova po přístavbě pergoly splňovat následující podmínky:
- bude se jednat o stavbu do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky,
- bude se jednat o stavbu s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m,
bude pro přístavbu pergoly zapotřebí získat jak územní souhlas, tak souhlas s ohlášením stavby (jak vyplývá z § 96/2 písm. b) ve spojení s § 104/1 písm. d) stavebního zákona).

3/ Územní rozhodnutí a stavební povolení:
V ostatních případech bude zapotřebí získat územní rozhodnutí a stavební povolení.

V tomto ohledu Vám v každém případě doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a Váš stavební záměr zde konzultovat.
Má-li být přístavba pergoly realizována na pronajatém pozemku (tzn. že stavebník nebude vlastníkem pozemku, na němž bude pergola stát), bude zapotřebí získat svolení vlastníka předmětného pozemku (tedy pronajímatele). Tento souhlas může mít podobu zvlášť uděleného písemného souhlasu, nebo může být zachycen přímo v nájemní smlouvě (§ 96/3 písm. a) ve spojení s § 86/3 stavebního zákona).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

FINANCE-DANĚ
- Darování pozemku v rodině - daně, zdanění
- Darování pozemku osobě blízké - daně, zdanění

Obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně možností vyrovnání po dědickém řízení. Situace se má tak, že moje sestra a maminka vlastnily napůl dům a polnosti. Maminka loni (2016) (2016) (2016) (2016) na podzim zemřela a tu její polovinu majetku bychom si v rámci dědického řízení měly rozdělit já se sestrou, připadla by mi tedy celkově 1/4 z celého toho majetku. Pro zjednodušení toho dědického řízení bychom to nechali asi tak, jak to je, ale chtěla jsem se zeptat, jaké by byly možnosti vyrovnání se po uzavření toho dědického řízení. Totiž ten dům i polnosti užívá sestra s rodinou, protože tam bydlí, já bydlím jinde. Bylo by možné po skončení toho dědického řízení, že bych jí tu svou čtvrtinu někdy v budoucnu nějak bezúplatně převedla nebo darovala? Jde mi hlavně o to, jestli by šlo ten převod zrealizovat "úplně bezúplatně", nebo alespoň jen za nějakou minimální symbolickou cenu. A nebo by tam vždycky musela být nějaká kupní smlouva a oficiální ocenění atd.? Děkuji, Zdenka.

ODPOVĚĎ:
Po dědickém řízení můžete nemovitosti na sestru bezúplatně převést jedině darovací smlouvou. Darovací smlouva však musí být sepsána písemně, musí na ní být úředně ověřeny podpisy a musí být společně s návrhem na vklad podána na katastr nemovitostí KN ČR, kde je potřeba zaplatit kolek. Tento převod by Vás tedy za předpokladu, že si darovací smlouvu sepíšete sami (vzor na darovací smlouvy na nemovitost na http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html ), stál minimálně 1.000 Kč za kolek a 30 Kč za každý ověřený podpis. Zákon totiž pro převod nemovitých věcí požaduje zápis tohoto převodu do katastru nemovitostí, jinak je převod neplatný.

__

OBAN-DĚDICTVÍ
- Vliv péče o rodiče před smrtí na dědictví, dědický podíl
- Dědický podíl pro potomka pečujícího o rodiče před smrtí, úmrtím
- Vliv péče o matku, otce před smrtí na dědictví, dědický podíl
- Dědický podíl pro potomka pečujícího o rodiče přes smrtí (dochování)
- Péče o rodiče před smrtí a vliv na dědictví, dědický podíl
- Péče o otce, matku před smrtí a vliv na dědictví, dědický podíl

Jaký je prosím poměr v případě dědictví mezi dětmi, při úmrtí otce (byl již vdovec) mezi jeho 2 děti s tím, že jedno dítě ho takzvaně "dochová" a stará se o něj až do jeho smrti a druhé dítě bydlí pryč z domu již 20 let? Je to 50/50 nebo se tento poměr mění ve prospěch dítěte, jenž se o zesnulého stará až do konce života? Děkuji. S pozdravem, František.

ODPOVĚĎ:
Ust. § 1693 odst. 3 občanského zákoníku říká:
Dědí-li se podle zákonné dědické posloupnosti, má dědic právo požadovat po ostatních dědicích vypořádání, pokud se staral o zůstavitele delší dobu nebo přispěl značnou měrou k udržení či zvětšení zůstavitelova majetku prací, peněžitou podporou nebo podobným způsobem, aniž byl za to odměňován. Vypořádání se poskytne ve výši přiměřené trvání a rozsahu toho, co plnil, a hodnotě pozůstalosti; o tuto výši se zvětší jeho dědický podíl.
Záleží tedy na tom, zda ono dítě bude toto své právo u notáře, který projednává pozůstalost, uplatňovat. Pokud ano, tak by měl sám navrhnout, o jakou výši by se měl navýšit jeho dědický podíl a notář by měl posoudit, zda je tato výše adekvátní a podle toho rozho

__

OBČAN-BYDLENÍ
- Kdo může podepsat výpověď z nájmu bytu při podpisu rezervační smlouvy novým majitelem bytu, domu, nemovitosti?
- Odmítnutí výpovědi nájmu končícím majitelem při prodeji bytu - je podepsána rezervační smlouva novým budoucím majitelem
- Nepřevzetí výpovědi nájmu pronajímatelem - je výpověď nájemní smlouvy platná?
- Platnost výpovědi nájemní smlouvy při nepřevzetí pronajímatelem na poště

11/2010 jsem uzavřela nájemní smlouvu. Nyní v květnu 2017 pronajímatel byt prodává i s mou nájemní smlouvou. Podala jsem výpověď nájmu bytu. Poslala jsem to doporučeným dopisem, bude výpověď platit, když si dopis nepřevezme?
Od června 2017 mi bude běžet výpovědní lhůta, tč. jsem se snažila s majitelem dohodnout na ukončení dohodou. Bylo mi řečeno, že sice je ještě majitelem, ale nový majitel už podepsal rezervační smlouvu a on se mnou už nic řešit nemůže.
Je to pravda, byt je přeci stále jeho do doby přepisu, ne? Neměl by být nový majitel informován, že nás má ve výpovědi?
Druhá otázka ohledně předání bytu, dle smlouvy mám předat byt v původním stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Do bytu jsme nastupovali, když byl v nepoužitelném stavu - bez podlahových krytin, umyvadla, se zatékající vodou, bez osvětlení (foto mám). Za těch sedm let jsme opravili, co se dalo z vlastních prostředků. Nyní bych si ráda vzala své alespoň některé věci (žaluzie, policový systém, nový koberec...). Pan majitel mi řekl, že nemohu, že má fotky a na těch tohle všechno je (ano má současné foto, když tu byla realitka).

ODPOVĚĎ:
Nový vlastník bytu nastupuje do všech práv a povinností až v okamžiku, kdy nabude vlastnické právo, což bude až okamžikem přepisu v katastru nemovitostí. Výpověď tedy posíláte pronajímateli a posíláte na jeho známou adresu, příp. na adresu uvedenou v nájemní smlouvě.
Pokud si výpověď nevyzvedne, má se za to, že byla doručena, jelikož se dostala do jeho sféry a nejde k Vaší tíži, že si ji nevyzvedl.
Otázka vybavení bytu by mohla být předmětem soudního sporu, pokud jste ale byt kompletně vybavili svými věcmi, jsou Vaše a máte právo si je odvézt. Nové fotografie samozřejmě nejsou dokladem toho, že věci jsou ve vlastnictví pronajímatele. V případném soudním sporu by byly klíčové staré fotografie z dob, kdy byl byt v neuživatelném stavu.

__

OBČAN-DLUHY
OBČAN-BYDLENÍ, NÁJMY
- Promlčecí doba nájmu, nájemného za užívání státního pozemku se soukromou stavbou
- Nájem, nájemné - promlčení dluhu, promlčecí doba dlužného nájmu, nájemného
- Soukromá stavba na státním pozemku a nájem, nájemné zpětně - informace o promlčení nájmu

Manželka má garáž v osobním vlastnictví, která jí byla darována její matkou v 04/2017. Tuto garáž do té doby vlastnila pouze její matka (darující) cca 11 let, kterou nabyla na základě dědictví, kdy ji do té doby měli ve společném vlastnictví (manželství) s jejím zesnulým manželem. Tato garáž však stojí na státním pozemku a nyní (05/2017) se ozval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dopisem manželce, že by chtěl za tento pozemek nájemné. Z osobního jednání vyplynulo, že úřad by mohl požadovat nájemné i zpětně (tato situace není doposud ještě ujasněná). Chtěl jsem se v této souvislosti zeptat, za jakou dobu zpětně může výše uvedený úřad vyžadovat nájemné zpětně po darující matce manželky, případně po mojí manželce jako obdarované? Děkuji, Leoš.

ODPOVĚĎ:
Promlčecí lhůta daná zákonem je tříletá, proto lze nájem požadovat max. 3 roky zpětně od data, kdy byla majitelka garáže o nájem požádána. Tj. v tomto případě od roku 2014. Je ale sporné, zda by v tomto případě vůbec bylo možné aplikovat nájemné zpětně, protože pokud nebyl nájem nikdy požadován, lze argumentovat tím, že panovala jakási nepsaná dohoda o tom, že majitel pozemku souhlasí s garáží na něm bezplatně a nikdy požadavek nájmu nevznesl.

__

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vliv snížení příjmů na výši výživného, alimentů - soudní stání o výživném
- Výživné pro neprovdanou matku zpětně, výše výživného - kolik Kč?

Otec dítěte (můj syn) jde k soudu ohledně výživného na své dítě (9 měsíců). Jeho partnerka to chce mít černé na bílém, kolik má měsíčně platit i přesto, že pravidelně na dítě platí. Dle tabulek na internetu o dost více, než mu zřejmě, dle jeho příjmů, u soudu vypočítají. Do 10/2016 bydleli spolu, pak se odstěhovala.
Od 11/2016 do 5/2017 po něm chtějí všechny příjmy zpětně, ty samozřejmě doložíme. Syn je od dubna 2017 ve 3. stupni ID, pobírá tedy invadlidní důchod ID a pobíral nemocenskou, bydlí u nás doma a jiné příjmy nemá. Průměrně měl 16.000 Kč čistého. Dle tabulek na internetu, by měl mít výživné od 1.800 do 2.500 Kč, což by dělalo celkem za 7 měsíců zpětně výživné celkem asi 17.500 Kč. Syn však poslal za stejnou dobu skoro 47.000 Kč. Otázky:
1. Chtěla jsem se zeptat na to, zda bude muset přítelkyně částku, kterou syn zaplatil navíc vrátit a pokud ano, může syn požadovat, aby se převedla na další placení?
2. Když se synovi sníží příjem, a to už nyní července, kdy mu končí nemocenská, může požádat o snížení výživného a po jaké době?
3. Bude po něm přítelkyně moci požadovat výživné na ní samotnou, a zda by se to projednávalo společně s výživným na dítě?
Pro Vaši informaci, rozešli se, když malému byly 3 měsíce, a celé těhotenství bydlela s ním a vše se platilo ze společných příjmů.
4. Dá se z kalkulačky výživného na internetu vycházet?
Velice děkuji a s pozdravem Leona.

ODPOVĚĎ:
K odpovědím na Vaše dotazy:
1. Tabulky, které ve svém dotazu zmiňujete, vydalo Ministerstvo spravedlnosti jako podpůrný materiál pro rozhodování soudů ohledně výživného. Jedná se ale pouze o doporučující materiál. Tabulky nejsou závazné a soudci se jimi při rozhodování o výši výživného mohou, ale nemusí řídit. Mohou tedy rodiči vyměřit i nižší nebo vyšší výživné, než určují tabulky. Pokud tedy Váš syn po dohodě s (ex) partnerkou platil vyšší výživné než určují tabulky, není to důvodem k tomu, aby mu (ex) přítelkyně výživné zaplacené nad rámec tabulek vracela. Podle § 923, odst. 2 nového občanského zákoníku totiž platí, že dojde-li ke zrušení nebo snížení výživného za minulou dobu pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, spotřebované výživné se nevrací.

2. Důvodem ke změně výše (snížení nebo zvýšení) výživného jsou nejčastěji situace, kdy dojde ke změně finanční situace u jednoho nebo obou rodičů, případně ke zvýšení nákladů na výchovu a výživu dítěte.
Jestliže Váš syn již nyní ví, že bude mít od července nižší příjem, doporučuji tuto skutečnost při soudním jednání uvést. Pokud Váš syn nebudou souhlasit s výší výživného stanovenou soudem, může se proti rozhodnutí soudu samozřejmě odvolat, případně může sám podat návrh na snížení výživného.

3. Co se týče výživného pro neprovdanou matku, § 920, odst 1 nového občanského zákoníku říká, že:
Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Synova expřítelkyně tedy může požadovat i výživné pro sebe, ale nejdéle po dobu dvou let po porodu. Jedná se však o dvě rozdílné vyživovací povinnosti, takže výživné pro neprovdanou matku nebude projednáváno společně s výživným pro nezletilé dítě. Ohledně výživného pro matku dítěte by proběhlo samostatné soudní řízení.

4. Kalkulačky výživného na internetu jsou pouze orientační a často vycházejí právě z tabulek Ministerstva spravedlnosti, které mají pouze doporučující charakter. Na kalkulačce si tedy Váš syn může orientačně spočítat, jak vysoké výživné by mu mohlo být vyměřeno, ale skutečně vyměřená výše výživného se může lišit.

__

OBČAN-BYDLENÍ
- Úschova věcí bývalého nájemníka ve veřejném skladě - nájemce si věci nechce vyzvednout
- Nájemce se nevystěhoval - úschova věcí ve veřejném skladě, nájemník si věci nepřevzal
- Nájemník se nevystěhoval - úschova věcí ve veřejném skladě, nájemník si věci nepřevzal

Můj dotaz je ohledně nájemníků neplatičů, které jsme vystěhovali. A museli jsme jim zařídit uskladnění věcí v prostoru, který musíme platit. Otázka 1: Jak dlouho jsme tyto věci povinni skladovat a platit za skladování, když si tyto věci nechtějí odvézt (jsou to známé firmy a nikdo je nechce ubytovat). Je to kompletní vybavení domácnosti od oblečení po kuchyň a hračky. Prodejné za minimální cenu. Nájemnice, se kterou máme uzavřenou smlouvu pořád jen lže a lže, že si to odveze už 5 měsíců. Mohu jejich oblečení a nábytek prodat jako celek od koruny a nemusím to prodávat po jednom kusu na aukci na AUKRU.CZ. Dluží nám částku asi 80.000 Kč. Chci to použít na umoření dluhu. Co s věcmi, které si nevyzvednou a jsou neprodejné. Ani po nařízení soudu. Děkuji za odpověď Václav.

ODPOVĚĎ:
Doporučila bych následující postup: Formálně na poslední známou adresu nájemcům zaslat výzvu, nechť si věci do určité lhůty vyzvednou s upozorněním, že pokud tak neučiní, věci prodáte a z výtěžku si nahradíte náklady na úschovu. Věci můžete prodat jako celek. Věci, které si nevyzvednou, klidně zničte, pokud je na toto předem upozorníte ve výše zmíněném dopise, nemají proti vám žádnou obranu.

__

OBČAN-AUTORSKÉ DÍLO
- Odkoupení autorksých práv od projektanta na projekt na míru, na zakázku
- Projekt na zakázku a autorská práva projektanta
- Kdo vlastní autorská práva k projektu - projektant nebo objednatel, zadavatel projektu?
OBCHOD-REKLAMACE
- Chyby v projektu - náhrada škody od projektanta
- Náhrada škody od projektanta - chyby projektu k opravě, přepracování jiným projektantem
- Reklamace chyb v projektu projektanta - náhrada škody (přepracování projektu jiným projektantem)

Rekonstruujeme stavbu velkého objektu. Bohužel jsme se dali do kupy s člověkem, který objekt znal a už měl rozpracované projekty na tento objekt. Nemá autorizaci, ani není Ing. ani architekt,pouze střední stavařská + 10 let zkušeností.
Dostali jsme se s ním do rozporu jelikož nedodělával práci, dělal chyby, nedodržoval termíny atd. Rozhodli jsme se tedy, že s ním skončíme, s tím, že předá projektovou dokumentaci (tj. architektonickou studií, jim dělaný, dispozice budov, 3D modely) ve stavu jaká je. Dostane za to nadměrně zaplaceno (přehnaných 700.000 Kč, jedná se o rekreační objekt o kapacitě cca 120 lidi), ale jsme v pasti, tak jsme mu to museli odkývnout, aby jsme neztratili půl roku práce.
Potřebujeme udělat smlouvu o dílo ohledně této architektonické studie / projektů, kde potřebujeme, aby bylo zahrnuto, že se vzdává jakýchkoliv nároků na autorské práva.. Jelikož práci přebírá jiný projektant, který za vše bude zodpovědný. Našel jsem tento článek článek:
https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/komentare-k-legislative/ap_uziti_projektu
Dávají tam příklad ze smlouvy a píšou tam proč to není možné a dle zákona, nicméně, tam se vychází ze situace, že architekt či projektant u projektu zůstávají, což chápu. V našem případě ale se ho zbavujeme a platíme mega-sumu a nechceme, aby měl jakoukoliv možnost po nás později něco chtít či nárokovat neboli mít vliv na proveditelnost projektu, jestli chápete.
Další věc je, že dělal chyby... jak se dá podchytit, že když se zjistí, že projektová dokumentace obsahuje hrubé chyby - se prokazatelně vícenáklady nějak budou nárokovat?
Vím, dostali jsme se do pěkné patálie a vlastní chybou...bohužel, tak teď musíme řešit. Můžete k tomu něco poradit? řípadně, co by stál vzor takové smlouvy či zpracování když dodám údaje?
Předem děkuji. Standa

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Vzdání se autorských práv:
Je pravdou, že projektant se nemůže vzdát všech svých autorských práv. Dle autorského zákona se autorská práva dělí do dvou skupin, a to na autorská práva osobnostní (která jsou pevně spjata s osobností autora) a autorská práva majetková (s nimiž lze volně disponovat).

Co se týče osobnostních autorských práv, platí, že autor se těchto práv nemůže vzdát, ani je převést na jinou osobu (jak výslovně vyplývá z § 11/4 autorského zákona). Mezi osobnostní autorská práva náleží:
- právo rozhodnout o zveřejnění díla;
- právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být autorství autora uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla;
- právo na nedotknutelnost díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do díla;
- právo na výkon autorského dohledu.

S majetkovými autorskými právy (§ 12 a násl. autorského zákona) lze naopak volně disponovat (a to zejména prostřednictvím udílení licencí). Jedním z těchto práv je i právo užít autorské dílo, o které se především jedná ve Vašem případě.
Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo, platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak (tzn. že v případě vytvoření autorského díla na objednávku je licence zahrnuta již v samotné smlouvě o dílo a není tudíž nutné jí udílet zvlášť). K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy (§ 61/1 autorského zákona).
Hodláte-li předat aktuální projektovou dokumentaci jinému architektovi/projektantovi k přepracování, je namístě zabývat se otázkou nedotknutelnosti autorského díla.
Dle § 11/3 autorského zákona má autor právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla. Tento zákonný požadavek může být splněn již ve smlouvě o dílo, kde může projektant udělit souhlas s budoucími zásahy do svého díla (projektové dokumentace). Je vhodné, aby nebyl tento souhlas udílen paušálně, nýbrž aby projektant ve svém souhlasu postihl pokud možno všechny změny/úpravy, které budou na jeho díle provedeny (tyto změny nemusí být samozřejmě exaktně popsány, bude však vhodné alespoň rámcově vymezit o jaké změny a za jakým účelem budou provedeny).

Co se týče § 51 autorského zákona, o kterém je ve Vámi odkazovaném článku rovněž pojednáváno, platí, že toto ustanovení autorského zákona bylo zrušeno. Obsah tohoto ustanovení byl přenesen do § 2375 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
- označení autora smí nabyvatel licence upravit či jinak změnit, jen bylo-li to ujednáno (i zde tedy občanský zákoník umožňuje dohodu autora a nabyvatele licence v tom smyslu, že autor nemusí být při užití díla uváděn, je-li pro to dán důvod) ;
- nabyvatel licence smí dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, jen bylo-li to ujednáno (dohodou smluvních stran tedy může být nedotknutelnost autorského díla prolomena).

V rámci smlouvy o dílo, kterou s projektantem uzavřete, je tedy možné sjednat, že dílo (projektová dokumentace) bude následně upravováno a měněno, a to za konkrétně uvedeným účelem a konkrétně vymezeným způsobem. V takovém případě dojde k prolomení zákonem zaručené nedotknutelnosti autorského díla. Ve smlouvě o dílo je samozřejmě rovněž možné sjednat, že cena díla zahrnuje i veškeré platby, na které by v budoucnu mohl projektantovi vzniknout nárok (zejména co se týče plateb za udělení souhlasu ke změnám projektové dokumentace, na které se ve smlouvě nepamatuje).
Ve smlouvě o dílo je rovněž možné sjednat, zda bude mít projektant právo poskytnout projektovou dokumentaci jiné osobě (tedy udělit licenci i jinému nabyvateli). Dle § 61/2 autorského zákona a § 2633 občanského zákoníku platí, že pokud to smlouva výslovně nezakazuje, je autor oprávněn udělit licenci i jiné osobě (nemáte-li tedy zájem na tom, aby projektant poskytl licenci ještě někomu dalšímu, je nutné ve smlouvě o dílo výslovně sjednat, že licence je udílena výhradně Vám).
Pro přípravu smlouvy o dílo (zahrnující i licenční ujednání) Vám doporučuji využít služeb advokáta, který se zabývá autorským právem, resp. právy duševního vlastnictví) :
www.advokatikomora.cz

2/ Odpovědnost za vady projektové dokumentace:
Odpovědnost za vady projektové dokumentace (resp. odpovědnost za případnou škodu, která může v souvislosti s těmito vadami vzniknout) není zapotřebí ve smlouvě o dílo nijak podrobně ujednávat, neboť tato odpovědnost vyplývá již z občanského zákoníku (§ 2615 a násl. a § 2629 a násl. občanského zákoníku).
Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace bude předávána novému architektovi/projektantovi, bude však prokazování případné odpovědnosti za vady/škodu poměrně obtížné. Vyskytnou-li se totiž v projektové dokumentaci vady, bude nutné určit, zda se jedná o vady, jejichž autorem je původní nebo následný projektant, resp. bude možné uvažovat o společné odpovědnosti obou projektantů (pokud se původní projektant dopustil chyby, kterou následný projektant převzal do svého projektu, aniž by ji kontrolou jemu předávané projektové dokumentace odhalil).
V každém případě platí, že bude-li prokazatelně nutné vynaložit v souvislosti s vadami projektové dokumentace vícenáklady, bude možné se po projektantovi domáhat náhrady těchto prostředků.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

FINANCE-DANĚ
- Ocenení pozemku trvalý travní porost jako stavební kvůli daním - je to správně?
- Daně a ocenení pozemku trvalý travní porost jako stavební pozemek - je to správně?
- Zdanění koupeného pozemku trvalý travní porost - ocenění znalcem jako stavební pozemek

04/2017 jsem koupil pozemek vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost (TTP) o velikosti 9000 m2 a v něm vymezenou parcelu v katastru nemovitostí ČR, tedy KN ČR vedenou jako zastavěná plocha a nádvoří se zemědělskou budovou. Na parcele TTP jsou převážně porosty planých ovocných dřevin a nálety a část je v rámci zemědělské produkce sekána (vymezen půdní blok). Oba pozemky jsou vedeny v územním plánu jako veřejná zeleň. Finančnímu úřadu mám zaplatit daň z nabytí nemovitosti, pro kterou si mám nechat vyhotovit znalecký posudek. Znalec mi řekl, že pozemek TTP bude pro účely daně z nabytí nemovitosti hodnotit jako stavební, protože dle odd. 5 §9 zákona 151/1997 sb. se pozemky oceňují dle skutečného stavu a ten je prý funkční celek a pozemky ve funkčním celku se stavbou se oceňují jako stavební. Tuto úvahu prý vyžadují finanční úřady.
Dá se proti tomuto požadavku FÚ nějak bránit, pokud by mi znalec ocenil pozemek jako zemědělský, resp. jako travalý travní porost TTP? Dle odd. 3 §9 tohoto zákona se za funkční celek považují pozemky zahrady, což můj pozemek ve skutečnosti není. Děkuji. Přemysl

ODPOVĚĎ:
Se znalcem lze souhlasit v tvrzení, že „pozemky ve funkčním celku se stavbou se oceňují jako stavební“ (jak znalce ve svém dotazu citujete), ovšem jedním dechem je nutné dodat, že toto pravidlo neplatí absolutně.
V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že pojem „jednotný funkční celek“ obsahuje zákon o oceňování majetku toliko ve svém § 9/2 písm. a) bodu 3. , když stanoví, že „jednotným funkčním celkem“ se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití.

Aby tedy mohly být pozemky oceňovány jako nezastavěné pozemky (které jsou kategorií stavebních pozemků), musí být současně splněny tyto podmínky:
- předmětné pozemky musí být v katastru nemovitostí vedeny v druhu pozemku „zahrady“ nebo „ostatní plochy“ (popř. tomu musí odpovídat skutečný stav těchto pozemků),
- pozemky dle předchozí odrážky musí souvisle navazovat na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku „zastavěná plocha a nádvoří“ se stavbou,
- pozemky dle předchozích odrážek musí mít společný účel svého využití.

Znalec se tedy mýlí, pokud shora vymezené pravidlo vztahuje rovněž na případy, kdy není některá z vyjmenovaných podmínek splněna.
Vzhledem k tomu, že Vámi zakoupený pozemek není v katastru nemovitostí veden ani jako „zahrada“, ani jako „ostatní plochy“, přičemž ani skutečný stav tohoto pozemku nesvědčí o tom, že by se snad mělo jednat o zahradu či ostatní plochy (§ 9/5 zákona o oceňování majetku tedy nelze aplikovat), není možné ve Vašem případě ocenit tyto pozemky jako jednotný funkční celek (v tomto ohledu se dle mého názoru znalec mýlí).
Vámi vlastněný pozemek by měl být naopak oceněn jako zemědělský pozemek (jak vyplývá z § 9/1 písm. b) zákona o oceňování majetku). Podrobnosti o oceňování zemědělských pozemků jsou uvedeny v § 6 oceňovací vyhlášky. To se samozřejmě netýká parcely, která je v katastru nemovitostí vedena jako zastavěná plocha a nádvoří (zde se bude přirozeně jednat o pozemek stavební).
Ať už jsou požadavky finančních úřadů jakékoli, platí, že znalec je při své činnosti povinen postupovat řádně (což samozřejmě znamená v souladu s platnou právní úpravou), jak vyplývá z § 8 zákona o znalcích a tlumočnících. V tomto ohledu rovněž připomínám, že ve znaleckém slibu se znalec mimo jiné zavazuje, že bude „...přesně dodržovat právní předpisy ...“ (§ 6/2 zákona o znalcích a tlumočnících).
Nebude-li znalec ochoten ocenit Vámi zakoupený pozemek dle platné právní úpravy (tedy jako zemědělský pozemek s parcelou vedenou jako zastavěná plocha a nádvoří), doporučuji Vám kontaktovat jiného znalce. Seznam všech znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
(přičemž vyhledávejte ve znaleckém oboru „ekonomika“ a v odvětví „ceny a odhady“).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:

https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

RŮZNÉ-STAVBY
- Minimální vzdálenost plynovodu od hranice pozemků dvou majitelů
- Vzdálenost plynovodu od hranice pozemků dvou majitelů
- Ochranné pásmo plynovodu a stavění stavby - vliv tlaku plynu v plynovodu
- Plynovod 4 barry a stavba, stavění - minimální vzdálenost stavby od plynovodu

Rád bych se prosím zeptal, je-li někde stanoveno jaká má být minimální vzdálenost (sousedovi) plynovodní přípojky k chatě, od hranice mého pozemku. Jedná se o 2 sousedící zahrady s chatami. Děkuji a jsem s pozdravem, Karel.

ODPOVĚĎ:
Žádný právní předpis nestanoví minimální odstupovou vzdálenost plynovodní přípojky od hranic pozemků.
I přesto je však možné jakousi minimální odstupovou vzdálenost dovodit z energetického zákona (nejedná se nicméně o odstupovou vzdálenost, kterou by byl Váš soused povinen zachovat, spíše se jedná o odstupovou vzdálenost, na jejímž zachování byste měl ve vlastním zájmu trvat).

Kolem každé plynovodní přípojky (§ 66 energetického zákona) se rozprostírá ochranné pásmo, které zajišťuje její bezpečný a spolehlivý provoz. V ochranném pásmu jsou omezeny některé činnosti (např. výstavba), tzn. že k těmto činnostem je zapotřebí předchozí souhlas provozovatele plynárenské soustavy. Co se týče omezení činností v ochranném pásmu plynovodní přípojky, je vhodné vědět, že:
- v ochranném pásmu plynovodní přípojky i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynovodní přípojku nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení;
- pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická nebo právnická osoba provozující příslušnou plynovodní přípojku udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu plynovodní přípojky (souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen) ;
- vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodní přípojky ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodní přípojky je možné pouze na základě souhlasu provozovatele plynovodní přípojky.

Co se týče velikosti ochranného pásma plynovodní přípojky, je nutné vycházet z § 68/2 písm. a) a b) energetického zákona, dle nichž platí, že ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí:
- u plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném území obce 1 m na obě strany,
- u plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany,
- u plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany.

Přestože to z dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že Váš soused hodlá vybudovat plynovodní přípojku ke své chatě. V této souvislosti upozorňuji, že pro zřízení plynovodní přípojky je zapotřebí získat od místně příslušného stavebního úřadu tzv. územní souhlas (jak vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 10. stavebního zákona).
Pokud by chtěl Váš soused vést plynovodní přípojku blíže než 2 m od Vašeho pozemku, bude pro vydání územního souhlasu potřebovat Váš podpis na situačním výkresu (jak vyplývá z § 96/3 písm. d) stavebního zákona).
Pokud Vás soused osloví s žádostí o podpis situačního výkresu (za účelem vydání územního souhlasu), lze Vám doporučit trvat na tom, aby byla plynovodní přípojka vedena právě 2 m od hranice Vašeho pozemku (resp. nikoli blíže). Pokud soused tomuto Vašemu požadavku vyhoví, nebude Váš podpis na situačním výkresu de facto potřebovat (neboť podpis souseda je zapotřebí při umísťování plynovodní přípojky ve vzdálenosti menší než 2 m od hranic pozemků, pakliže by tato vzdálenost činila přesně 2 m, podpis situačního výkresu by neměl být stavebním úřadem vyžadován).
Bude-li sousedova plynovodní přípojka vedena 2 m od hranic pozemků (nebo ve vzdálenosti větší), budete mít jistotu, že ochranné pásmo plynovodní přípojky nezasáhne ani částečně na Váš pozemek (a nebude Vás v budoucnu případně omezovat ve stavební, terénní či jiné činnosti na okraji Vašeho pozemku).
Pro úplnost dodávám, že kolem plynovodní přípojky se nachází rovněž tzv. bezpečnostní pásmo (§ 69 energetického zákona), jehož účelem je zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Rozsah bezpečnostního pásma je větší, než rozsah ochranného pásma (je určen v příloze energetického zákona). Stavební činnost v bezpečnostním pásmu je možná s předchozím souhlasem provozovatele plynovodní přípojky (v tomto ohledu je však udílení souhlasů provozovateli plynovodních přípojek běžné a není nutné se tudíž rozsahu bezpečnostního pásma obávat).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

__

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM
- Půjčování vnoučete prarodiči na víkend - matka dítěte nesouhlasí, jak postupovat?
- Styk s vnoučetem, vnoučaty na delší dobu (víkend) - matka dítěte nesouhlasí, jak postupovat?
- Omezení svéprávnosti rodiče a styk, setkávání s dítětem, dětmi
- Omezení rodičovské odpovědnosti otce a styk, setkávání s dítětem, dětmi

Mám syna, který je nyní krátce soudně omezen na nesvéprávnosti z důvodu drogové závislosti. Omezení se týká i jeho rodičovských práv. Já jsem ustanovena jeho opatrovníkem. Syn má 9. měsíčního syna a partnerka se s ním rozešla (nebyli svoji). Ona bydlí se svou matkou v jiném městě, syn bydlí u nás v RD. Za vnoučkem občas jezdíme, nebrání nám ho vidět, ale můžeme ho vidět jen u nich na návštěvě na krátkou dobu. Já a manžel bych si ho chtěla občas půjčovat k nám domů. S tím však ona nesouhlasí.
Co máme podniknout, abychom si ho mohli půjčit na víkend? Můžu jako opatrovník za syna požádat o střídavou péči? Máme nějaká práva jako babička a děda? Od kolika měsíců (myslím věk vnoučka) bychom si ho mohli půjčovat? Jaké máme možnosti se s ním stýkat? Děkuji moc za zodpovězení dotazů. S pozdravem Dana.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz pracovně rozdělím do dvou částí:
1. Styk prarodičů s vnoučetem: Jako prarodiče máte na styk s vnukem ze zákona právo. Z Vašeho dotazu vyplývá, že matka dítěte Vám ve styku nebrání, ale neumožňuje Vám vzít si vnuka k sobě domů. Pokud Vám tato forma styku nevyhovuje a dohoda s matkou dítěte není možná, budete se muset obrátit na soud, aby upravil Váš styk s vnukem. K okresnímu soudu v místě bydliště Vašeho vnuka bude zapotřebí podat návrh na úpravu styku prarodičů s nezletilým dítětem. Pokud si přejete, aby styk s vnukem probíhal v místě Vašeho bydliště, rozhodně to v návrhu uveďte. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát. Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek. Účastníkem soudního řízení bude i matka dítěte, která bude mít také právo se k návrhu vyjádřit. K tomu, aby soud kontakt prarodičů s vnoučetem neumožnil, by ale musel mít vážný důvod.

2. Styk otce s dítětem: Ve svém dotazu uvádíte, že synova svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena a omezení se týká i jeho rodičovských práv. Tím máte pravděpodobně na mysli rodičovskou odpovědnost. Rozhodne-li totiž soud o omezená svéprávnosti rodiče, rozhodne zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti. Ve Vašem dotazu bohužel chybí nformace o tom, jakým způsobem byla rodičovská odpovědnost Vašeho syna omezena.
Podle § 868, odst. 2 nového občanského zákoníku je výkon rodičovské odpovědnosti rodiče, jehož svéprávnsot byla v této oblasti omezena, po dobu omezení jeho svéprávnosti pozastaven, ledaže soud rozhodne, že se rodiči vzhledem k jeho osobě zachovává výkon povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem. Obdobně tuto problematiku upravuje také § 872 téhož zákona, který říká, že: Před rozhodnutím soudu o omezení rodičovské odpovědnosti soud vždy posoudí, zda je vzhledem k zájmu dítěte nezbytné omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítětem. Dojde-li ke zbavení rodičovské odpovědnosti, zůstává rodiči právo osobně se stýkat s dítětem jen v případě, že soud rozhodne o zachování tohoto práva rodiči s přihlédnutím k zájmu dítěte. Jestliže tedy soud nerozhodl o tom, že by Vašemu synovi zůstalo zachováno právo na styk se svým synem (Vaším vnukem), bude zapotřebí usilovat o to, aby byla Vašemu synovi navrácena rodičovská odpovědnost. Stejně jako o omezení, může o navrácení rodiočvské dopovědnosti rozhodnout pouze soud. Vašeho vnuka bude o soudu zastupovat orgán sociáolně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) v místě jeho bydliště, proto doporučuji začít spolupracovat s tímto orgánem a případně požádat jeho pracovníky o pomoc při podání žádosti k soudu. Aby byla žádost úspěšná, bude muset Váš syn přesvědčit soud, že už nyní má podmínky a předpoklady pro to, aby mohl vychovávat dítě a pečovat o něj – například, že přestal užívat drogy, že má kde bydlet, má stálé zaměstnání a tudíž pravidelný zdroj příjmů apod.
Bude pak záležet na soudu, jak celou záležitost vyhodnotí a zda rozhodne o navrácení rodičovské odpovědnosti či nikoliv.

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Tragická smrt obou rodičů a dědictví vlastními a nevlastními dětmi, potomky
- Dědění penzijní připojištění a životní pojištění vlastními a nevlastními dětmi, potomky
- Dědictví penzijního připojištění a životního pojištění vlastními a nevlastními potomky, dětmi

Mám dotaz ohledně dědictví. Jak by se postupovalo v případě mé a manželovi smrti? Kdybychom měli např. nehodu a oba zemřeli a nebo všichni i náš společný syn a manželův nevlastní syn, kterého mám z předchozího vztahu, kdo by dědil? Máme byt, který manžel koupil na překlenovací úvěr ze stav. spoření před manželstvím, ale již jsme spolu jako partneři žili, ale z důvodu příjmů, mě tehdy partner neuvedl, jelikož by nesplnil podmínky banky a úvěr by nedostal. Již v době manželství jsme refinancovali úvěr na hypoteční úvěr a tam jsem se stala spoludlužníkem, nikoliv spolumajitelem. Hypoteční úvěr na byt je pojištěn pro případ smrti i manželovo penzijko a i životní pojistka v případě smrti je obmyšlená osoba uvedena já, jeho manželka 100%. Já mám pouze svoji životní pojistku v případě smrti a penzijko a obmyšlené osoby jsou 50% manžel a 50% starší syn Štěpán. Kdybychom umřeli oba, dědily by byt a manželovu životní pojistku a penzijko děti rovným dílem, vlastní i nevlastní syn, když jsem manželův dědic já, i když bych tedy zemřela také? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Pokud byste s manželem zemřeli zároveň, pak by soud obě dědická řízení spojil, vypořádal by nejprve společné jmění manželů a určil by (na základě případné dohody dědiců), který majetek připadne do dědictví kterého z manželů. Poté tento výlučný majetek po vypořádání SJM projedná samostatně ve dvou dědických řízeních a tento majetek nabudou vždy jen dědicové toho konkrétního manžela. Po Vás by dědili Vaši oba synové, po manželovi by dědil pouze Váš společný syn.
Pokud byste zemřeli všichni čtyři zároveň, pak opět budou Vaše a manželovo řízení spojeno, rozdělí se Vaše společné jmění a poté dojde k samostatným dědickým řízením, ve kterých po Vás budou dědit Vaši dědicové a po manželovi jeho dědicové. Pokud máte vnuky, pak budou dědit tito vnuci. Nemáte-li vnuky, pak dědí Vaši rodiče a spolužijící osoby. Nežijí-li Vaši rodiče a pokud jste nežila s nikým dalším než jsou manžel či děti, tak dědí Vaši sourozenci. Pokud nedědí sourozenci, dědí jejich děti, tedy Vaši synovci a neteře, atd. (podrobný popis naleznete v § 1635 a násl. občanského zákoníku). Po Vašich dětech by rovněž byla samostatná dědická řízení. Po nich dědí opět jejich manželky a jejich děti či vnuci, pokud nejsou, tak jejich spolužijící osoby, rodiče, sourozenci a jejich děti, atd. (viz § 1635 o. z. a násl.).
Byt by se projednával pouze v řízení po manželovi, protože nejste uvedena jako spoluvlastník nemovitosti. Pokud byste zemřeli současně pouze Vy a manžel, tak byt bude dědit pouze Váš společný syn, protože byt spadne pouze do řízení po Vašem manželovi a jeho nevlastní syn nebude jeho dědicem.
Penzijní připojištění i životní pojištění nespadají do dědictví, avšak pokud zemře obmyšlená osoba dříve či zároveň, jako pojištěný, pak by částky pojištění spadaly do dědictví vždy toho konkrétního pojištěného a tyto částky by poté dědili vždy dědicové každého z manželů samostatně. Tj. Vaše penzijní připojištění a životní pojištění by dědili Vaše obě děti. Pojištění úvěru by pokrylo tento úvěr a tedy částku by měla dostat úvěrující banka. Manželovo penzijní připojištění a životní pojištění by dědil pouze Váš společný syn.
Pokud byste chtěli, aby byt dědily obě děti, tak byste museli s manželem uzavřít smlouvu o rozšíření společného jmění manželů, která musí být sepsána pouze ve formě notářského zápisu, jinak je neplatná. Pak by byt spadal do SJM a v dědickém řízení by každému z manželů připadla půlka. Další možností je sepsat závěť, ve které manžel odkáže byt i Vašemu synovi.

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění nářadí po rodiči - druhý z rodičů nářadí znepřístupnil
- Zastavení dědického řízení - kdo dědí majetek nepatrné hodnoty?
- Dědické řízení o dodatečně objeveném majetku zůstavitele - majetek nepatrné hodnoty

1999 mi oba rodiče darovali dům s pozemky s věcným břemenem (výhradní užívání ložnice, společné užívání sociálky, chodeb, kuchyně a pozemků). Na konci 2016 otec zemřel. Dědické řízení bylo zastaveno pro majetek nepatrné hodnoty. Tento majetek obsahuje různé pracovní nástroje již používané pily, sekačka, míchačka, nářadí ad. Před započetím dědického řízení jsme se ústně dohodli (sourozenci + matka), že se nebude nic prodávat a nářadí zůstane na údržbu domu a pozemků. Nyní matka začala nářadí bez našeho vědomí prodávat a zamykat do prostor domu, kde my nemáme přístup,(místnosti nejsou v jejím výhradním užívání). Nechce je vydat, protože tvrdí, že jsou její. Co lze v takovém případě dělat? Lze nějak zabránit prodeji? Děkuji, Radana.

ODPOVĚĎ:
V případě zastavení řízení se neprovádí soupis pozůstalosti. Zpravidla se v usnesení píše, že vypravitel pohřbu nabývá pouze věci osobní potřeby a pokud jde o vybavení rodinné domácnosti, to ze zákona přechází na pozůstalého manžela a není tak předmětem řízení o pozůstalosti. Vzhledem k tomu, že jste u notáře neuvedli tyto pracovní nástroje, nemohl je notář projednat a určit, kdo se stal jejich dědicem.
Můžete buď zahájit řízení o dodatečně objeveném majetku zůstavitele a tyto věci doprojednat. Otázkou je, jestli matka u řízení nepopře, že se jednalo o věci zůstavitele, případně o věci ze společného jmění manželů. Pak by došlo ke sporu a museli byste se buď shodnout, komu věci náleží, nebo podat žalobu na určení vlastnického práva k těmto věcem.

__

OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY A SANKCE
- Výzva ke splnění dohody, povinnosti
- Žaloba na splnění dohody, povinnosti dodat věc

Chtěl bych se zeptat, jestli se mohu nějak bránit. "Přítel" mi 07/2017 nabídl mobil za 4.500 Kč, který ale po obdržení peněz nedodal. Dohoda proběhla ústně + nabídku i jeho tvrzení, že mi mobil předá mám v konverzaci na Whatsup + něco ve zprávách. Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
Je zde možnost vyzvat jej ke splnění dohody – předání telefonu tzv. předžalobní výzvou – vzor naleznete zde http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014.
Pokud by na tuto výzvu nereagoval, je zde možnost se domáhat soudně splnění povinnosti, nicméně ve Vašem případě bude věc zkomplikovaná tím, že zde není žádná písemná smlouva, svědci, jen elektronicky zachycené zprávy, přičemž bude na soudu, jakým způsobem posoudí tyto podklady a jejich věrohodnost.

___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Žaloba na stažení nepravdivé reference, recenze na internetových stránkách
- Žaloba za pomluvu na internetových stránkách
- Žaloba na stažení pomluvy na internetových stránkách
- Žaloba na stažení nepravdivé reference, recenze na internetových stránkách

Byla na mě podaná žaloba za špatnou recenzi zveřejněnou na internetových stránkách. Žalobce však nezná mou adresu trvalého bydliště, zná pouze adresu, na kterou byla učiněna objednávka (nijak na této adrese nefiguruji), na který se však nenacházím. Zároveň nezná ani datum narození či rodné číslo, má šanci s takovouto žalobou uspět? Děkuji, Nina.

ODPOVĚĎ:
Zde záleží na tom, jakými důkazy bude podpírat svá tvrzení a jak doloží, že tyto recenze jste skutečně zveřejnila Vy (je nutné vzít v úvahu i skutečnost, že k počítači může mít přístup více osob apod.).
Dle Vámi sdělených informací má toto značně ztížené a možnosti uspět jsou tím zmenšené.

___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Podvod na facebooku - firma vylákala peníze a nedodala věc (firma Nábytek štěstí)
- Trestní oznámení pro podvod na Facebooku - nesplnění příslibu zboží při zaslání částky předem

Chtěla bych se zeptat byla jsem napálena na Facebooku, tedy FB a to firmou NÁBYTEK ŠTĚSTÍ. Vylákaly ze mě přes SMS peníze, mám vše nafocené, ty zprávy co mě posílali a slibovali, že vše uhradí. Vyhrála jsem prý dětský pokoj, tak jsem jim naletěla. Je nějaká šance ty peníze získat zpět? Mám dojít na policii podat trestní oznámení, nebo jak postupovat? Děkuji za radu, Dita.

ODPOVĚĎ:
Šance zde je, můžete se, jak sama uvádíte, obrátit na Policii ČR a podat trestní oznámení na tuto společnost, popř. i na konkrétní osoby, přičemž v rámci trestního řízení máte právo uplatňovat svůj nárok.
Konkrétní postup pak bude záležet nejen na tom, co se podaří prokázat, ale také na podkladech, které máte k dispozici.

___

SPRÁVNÍ-POKUTY
- Neopravení rodinného stavu v OP, občanském průkaze - pokuta, kolik Kč?
- Pokuta za neopravení rodinného stavu v OP, občanském průkazu (vdaná, ženatý, rozvedený, rozvedená)
- Výše pokuty za nezapsání rozvodu do OP, občanského průkazu (vdaná, ženatý, rozvedený, rozvedená)

2009 došlo u mé osoby ke změně skutečností a to ze stavu ženatý na rozvedený, tuto změnu nemám opravenou v OP. Jaké sankce můžu očekávat? Děkuji, Jaroslav.

ODPOVĚĎ:
Dle § 14 zákona č. 328/1999 Sb., je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství.
Pokud taková osoba nepožádá o vydání nového občanského průkazu, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až do 10.000,- Kč.

___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Platnost velmi obecně napsané petice proti výroku konkrétní osoby, konkrétních osob
- Nahlédnutí do petice - kde požádat?
- Kde požádat o nahlédnutí do petice?

Je možné vyžádat si na městském úřadě petici z června 2017, kterou radní argumentují, a ke které dali podnět po schůzce zástupců nájemníků našeho domu se starostou města. Domníváme se, že je velmi všeobecná, nekonkrétní a účelová. Může být brán v potaz dokument, ve kterém je uvedeno patrně pouze zhruba toto znění:
"Nesouhlasím s výroky té a té osoby", aniž by bylo uvedeno o jaké se konkrétně jedná? V takovémto případě se lidé mohou podepsat pod ústní sdělení zprostředkované druhou, třetí či čtvrtou osobou. Takovýto druh zprostředkování může být zkreslený, nepravdivý i manipulační.
Zajímá nás, zda je úřad povinen předložit takový tiskopis k nahlédnutí a jak o něj případné oficiálně správně požádat. A jak postupovat v případě, kdy petice obsahuje nepravdivé či nekonkrétní výroky adresovaných osob. Děkuji, přeji pěkný den, Petra.

ODPOVĚĎ:
Petice je značně specifický dokument, jelikož nemá právní závaznost. Zda se osoba/úřad, které je petice adresována, jí bude řídit či nikoliv, záleží jen na něm. Petice je v nejobecnější rovině jakési vyslovení názoru veřejnosti na určitou otázku a může se týkat značně širokého okruhu otázek.
V případě, že petice obsahuje nepravdivé, poškozují informace, je zde možnost se proti nim bránit jednak trestní cestou – podání trestního oznámení (zejména trestný čin pomluva či posouzení věci jako přestupku – zejména proti občanskému soužití – urážka na cti) či civilní cestou – před civilními soudy.
Petice spadají pod dikci zákona o svobodném přístupu k informacím a měly by být zpřístupněny:
Žádost o informaci není třeba žádným způsobem zdůvodňovat. O informaci je možné žádat ústně (při osobní návštěvě či telefonicky) i písemně (papírovou i elektronickou formou) – vhodnější forma je písemná. K žádosti o informaci se nepřikládají žádné doklady a podklady.
Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a kdo jej činí; i v žádostech podaných elektronicky doporučujeme uvést plnou adresu žadatele za účelem doručení písemností (ať již jde o poskytnutí informací, které není možné uspokojit elektronicky, nebo o doručení rozhodnutí ve správním řízení).
Žádost musí být srozumitelná, nesmí být formulována příliš obecně.
Povinné subjekty (úřady) jsou oprávněny žádat úhradu nákladů ve výši, která nesmí přesahovat náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
Povinné subjekty si mohou vyžádat rovněž úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
Žádost o informaci podaná písemně musí být vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy došla povinnému subjektu, a to poskytnutím informace, nebo rozhodnutím o jejím odmítnutí. Ve stejné lhůtě musí být případně i rozhodnuto o odložení žádosti, pokud se netýká působnosti povinného subjektu.
Lhůta pro poskytnutí informace může být prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. V takovém případě musí být žadatel informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

___

TRESTNÍ-TRESTY
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Jak často je možné podat žádost o podmínečné propuštění z vězení?
- Žádost o podmínečné propuštění z vězení - jak často k soudu?
- Stížnost proti zamítnutí podmínečného propuštění z vězení, věznice, vazby
- Odvolání proti zamítnutí podmínečného propuštění z vězení, věznice, vazby

Moje přítelkyně je od 28.5.2016 ve výkonu trestu (odpykává si trest o výměře 24 měsíců), po odpykání 1/3 trestu si dne 28.2.2017 podala žádost o podmínečné propuštění, tj. PP což jí Obvodní soud pro Prahu 6 ve veřejném zasedání dne 7.3.2017 zamítl. Proti tomuto rozhodnutí si podala stížnost k Městskému soudu v Praze, ale i tu jí soud v neveřejném zasedání ze dne 25.4.2017 zamítl. Potřeboval bych tedy vědět kdy nejdříve si může podat další žádost o podmínečné propuštění, tj. PP, popřípadě zda si může dát žádost o přeměnu zbytku trestu na domácí vězení po odpykání poloviny trestu, tj. ke dni 28.5.2017. Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
Byla-li žádost odsouzeného o podmíněné propuštění zamítnuta, může ji odsouzený opakovat teprve po uplynutí šesti měsíců od zamítavého rozhodnutí, ledaže by žádost byla zamítnuta jen proto, že dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro podmíněné propuštění. Po uplynutí 6 měsíců od zamítnutí žádosti může být žádost tedy podána znovu.
O přeměnu trestu odnětí svobody na trest domácího vězení je možné požádat po výkonu poloviny uloženého trestu odnětí svobody, a to pokud odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Při přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení se každý den nevykonaného zbytku trestu odnětí svobody počítá za jeden den trestu domácího vězení.
O přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti, a to ve veřejném zasedání. Proti rozhodnutí je přípustná stížnost.

__

OBCHOD-REKLAMACE
- Závada způsobená autoservisem - kdo platí opravu vady, závady, poruchy?
- Kdo platí novou závadu způsobenou při opravě v autoservisu?

Mám dotaz na reklamací služby. Jedná se o opravu auta Volkswagen Passat. Dne 4.5.2017 v Havířově jsem dal auto do autoservisu s vadou je funkční pouze na tři válce, tak jsem požadoval výměnu vstřikovače na prvním válci. Servis provedl diagnostiku motoru. Zjistil vadu motoru. Provedl práce výměna vstřikovací trysky válec č. 1 + přetěsnění a výměna elektroinstalace. Ještě téhož dne mi volal, že auto si můžu vyzvednout je plně funkční.
Na pobočku autoservisu jsem se dostavil dne 5.5.2017 ihned ráno. Byl sem ujištěn, že auto je funkční mechanik ho byl projet předešlý den. Tak jsem zaplatil částku za opravu a náhradní díly 4.591 Kč. Auto jsem převzal.
Nastoupil jsem do auta, nastartoval a při rozjetí jsem zjistil, že auto vůbec nereaguje na plyn, takže s autem nebylo vůbec možné odjet (nefunkční). Při tom jak jsem auto dával do servisu nemělo vůbec tenhle problém, dalo se s ním normálně jezdit, auto bylo pojízdné.
Ihned jsem zašel zpátky do auto servisu s tím, že je auto nefunkční.
Mechanik auto napojil na diagnostiku, ale bohužel problém na místě nevyřešil, tak auto zůstalo v autoservisu. Pán ze servisu mě několikrát informoval jak probíhají opravy atd. Až po mém zavolaní 19.5.2017 mě informoval, že na autě proběhli práce za cca 5.000 Kč, ale auto, že je pořád nefunkční. Proto vás žádám o radu jak postupovat dále. Mám zato, že když auto při prvním předání netrpělo vadou, nereaguje na přidaní plynu, tak by náklady na opravu měl nést servis, nikoliv já jako zákazník. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
V tomto případě by mohla připadat v úvahu odpovědnost servisu za nově vzniklou škodu, kterou způsobil během provádění opravy.
Pokud prokážete, že nová vada vznikla činností servisu, pak by za ní měl rovněž odpovídat. Primárně by dle § 2951 odst. 1 měla být škoda nahrazena uvedením do předešlého stavu, tedy opravou vozidla.
Za opravu, kterou pouze vozidlo uvádí do původního stavu v důsledku povinnosti nahradit Vám vzniklou škodu, by tedy servis neměl požadovat úhradu.

__

OBČAN-BYDLENÍ
- Nefunkční kalorimetr - jak se vyúčtuje spotřeba tepla?
- Výpočet spotřebovaného tepla - nefunkční kalorimetr
- Nefunkční měřič spotřeby tepla na radiátoru - jak se vyúčtuje spotřeba tepla?
- Výpočet spotřebovaného tepla - nefunkční měřič spotřeby tepla na radiátoru

Mám dotaz k vyúčtování tepla. Bylo při odečtech stavů zjištěno, že máme nefunkční kalorimetr. Požadovala jsem, aby nám tedy bylo teplo účtováno dle spotřeby minulých 3 let průměrem, ale naúčtováno nám bylo mnohem více. V našich stanovách SVJ bohužel pro takový případ postup není. Od firmy, která rozúčtovává teplo jsem obdržela tuto odpověď, ale myslím, že v našem případě nefunkčního měřidla takovýto postup "sankce" za nižší spotřebu není správný?
"Máte pravdu, Váš měřič byl při odečtech vyhodnocen jako „slepý“ (na displeji se nezobrazovaly žádné hodnoty). Byla Vám skutečně zadána loňská spotřeba (zkratka LS), tedy spotřeba roku 2015. Spotřeba Vám nebyla vyúčtována vyšší (jak jsem již napsala, spotřeba je v počtu jednotek stejná), ale oproti roku 2015 se změnila legislativa.
Pro rok 2015 platila vyhláška 372, kde bylo stanoveno, že náklady na teplo účtované vlastníkům jednotek nesmí překročit korekční hranice -40% nebo +40% od průměru zúčtovací jednotky. To znamená, že ten, kdo topil málo zaplatil minimálně 60% průměrné spotřeby na m2 v zúčtovací jednotce, naopak ten, kdo topil hodně zaplatil maximálně 140% průměrné spotřeby na m2 v zúčtovací jednotce. Na vyúčtování za rok 2015 máte uveden „korekční koeficient“ 6,8779. Topili jste méně, než byla nejnižší přípustná hranice.
Tímto koeficientem jste byly doúčtováni do zákonem daného minima. Pro rok 2016 už platí jiná vyhláška, vyhláška 269/2015 Sb. kde se tyto hranice pro vyúčtování tepla posunuly na -20% až +100% od průměru zúčtovací jednotky. Kdo tedy topí málo, zaplatí minimálně 80% průměrné spotřeby na m2 v zúčtovací jednotce, kdo topí hodně zaplatí až +200% průměrné spotřeby na m2 v zúčtovací jednotce. Proto na vyúčtování roku 2016 máte korekční koeficient ve výši 40,0129, takže při stejné spotřebě jako v roce 2015 máte náklady na teplo vyšší."
Děkuji za odpověď. S pozdravem, Tina.

ODPOVĚĎ:
Z důvodu složitosti by v tomto případě bylo nutné shlédnout listiny, ze kterých vyplývá Vámi uvedené, nicméně je obecně třeba řídit se předpisem, který se na daný rok vztahuje. Rozúčtování nákladů v bytovém domě v současné době upravují dva zákony:
Zákon č. 67/2013 Sb. a Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Podle těchto předpisů se vyúčtovával již kalendářní rok 2014 a jsou platné i pro vyúčtování roku 2015. Náklady na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům za rok 2016 a následující roky se rozúčtovávají podle nové vyhlášky č. 269/2015 Sb. a podle novelizovaného zákona č. 67/2013 Sb.

__

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
OBČAN-ZÁSTAVA (EXEKUCE)
- Zázaz zástavy nemovitosti v době platnosti věcného břemene
- Zázaz zástavy nemovitosti v době platnosti služebnosti
- Zázaz zástavy bytu, domu v době platnosti věcného břemene
- Zázaz zástavy bytu, domu v době platnosti služebnosti
- Zákaz zřízení zástavy nemovitosti v darovací smlouvě
- Zákaz zastavení nemovitosti v darovací smlouvě

Chci darovat dům dceři s věcným břemenem - služebností na dožití pro mě a manželku. Je možno k tomu zřídit další věcné břemeno a to zákaz zástavy této nemovitosti po dobu trvání služebnosti? Děkuji, Vilém.

ODPOVĚĎ:
Zákaz zástavy nelze v daném případě zřídit jako věcné břemeno / služebnost. Omezilo by to vlastníka nemovitosti v jeho právech ve vztahu k nemovitosti, což není v souladu se zákonem.
Bylo by možné pouze v darovací smlouvě ošetřit, že zřízení zástavy bude bráno jako hrubé porušení povinností obdarovaného a z tohoto titulu by bylo možno žádat vrácení daru zpět dárci.

___

OBČAN-DAROVÁNÍ
- Námitka proti darovací smlouvě na nemovitosti vznesená opomenutým potomkem
- Námitka proti darovací smlouvě na byt, dům vznesená opomenutým potomkem
- Vrácení nemovitosti obdarovaným z důvodu hmotné nouze dárce
- Vrácení bytu, domu obdarovaným z důvodu hmotné nouze dárce

Prosím o radu, mamka přepsala rodinný dům na mého bratra a jeho ženu. Ona se s ním před pěti lety rozvedla. Může mamka vzít své rozhodnutí zpět? Moc jí to trápí. Bojí se, že nechá zastavit dům ohledně půjčky, a přijde o něj. Má šanci s tím něco dělat, i když je tam jako věcné břemeno. Já jako dcera můžu vznést námitku o darování nemovitosti o kterém jsem nevěděla? Děkuji Kateřina.

ODPOVĚĎ:
Maminka by mohla žádat vrácení daru, ale to pouze za předpokladu, že by se dostala do takové nouze, že by neměla ani na svou nutnou výživu nebo za situace, kdy by se k ní obdarovaní chovali tak hrubě, že by to bylo chápáno jako chování proti dobrým mravům.
Vy jako dcera bohužel nemáte právo do toho jakkoliv zasahovat, bylo to pouze rozhodnutí maminky jako dárkyně.

___

RODINA-SJM
- Koupě zahrady v manželství, v listu vlastnictví jen manžel - práva manželky při rozvodu a vypořádání SJM
- Vypořádání SJM - nemovitost zapsaná v katastru jen na jednoho z manželů
- Vypořádání SJM - nemovitost zapsaná v listu vlastnictví jen na jednoho z manželů
- Hodnota nemovitosti při vypořádání SJM - odhadní nebo kupní cena?
- Vypořádání nemovitosti v SJM - odhadní nebo kupní cena?
- Vypořádání bytu, domu, pozemku, zahrady v SJM - odhadní nebo kupní cena?

V době manželství se manžel stal členem zahrádkářského svazu a následně jsme od pozemkového úřadu odkoupili v zahrádkářské kolonii část zahrady s tím, že pokud bychom chtěli zahradu prodat, tak pozemkový úřad má předkupní právo. V Listu vlastnictví je uveden pouze manžel. Nyní jsme se rozvedli a potřebuji vědět, jaká mám práva, zda mám na polovinu zahrady nárok. Pokud mám nárok na finanční vypořádání má se vycházet z odhadní ceny nebo kupní ceny? Zahrada se prodávat nebude. Děkuji Jitka.

ODPOVĚĎ:
Pokud jste zahradu kupovali v době manželství, je tato součástí SJM a není rozhodné, že na listu vlastnictví je uveden pouze manžel. Při vypořádání vycházíte z tržní ceny nemovitosti, tj. máte právo na polovinu ceny, za kterou je zahrada prodejná. Tuto cenu nejlépe stanoví soudní znalec, jejichž seznam naleznete na stránkách www.justice.cz.

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Matka nevyužívá výživné pro potřeby dítěte - může otec požadovat vyúčtování od matky?
- Vyúčtování využití výživného pro dítě matkou - může to otec požadovat?
- Může chtít otec vyúčtovat spotřebované výživné na dítě, děti?

Přítel má problém se svou bývalou přítelkyní. Jelikož s ní není dohoda ohledně péče o dceru, budeme to řešit přes právníka. Chci se nyní zeptat. Může přítel po bývalé přítelkyni přes soud žádat, aby mu každý měsíc vykázala, za co vydala alimenty? Výše alimentů je 2500 Kč, ale přítel se domnívá, že ani jeden měsíc nekončí alimenty za dcerou, ale že je bývalá přítelkyně používá ve svůj prospěch. Chtěl by tedy, aby mu posílala doklady za co alimenty vydala. Jeho dceři je 5 let. Za poslední půl rok jsme nezaregistrovali jediné nové oblečení a i přítelova dcera nám potvrdila, že jí naposledy matka koupila boty. Jinak nic. Alimenty tedy nejdou ve prospěch dcery. Jeho dcera ani nenavštěvuje žádný kroužek ani nic podobného. Můžete mi tedy říci zda je to možné požadovat a na co vše alimenty slouží? Soc. pracovnice nám psala, že matka není povinna nic takového prokazovat, že prý alimenty slouží nejen na stravu, ošacení, vzdělávání, zdravotní stav a zájmové činnosti dítěte, ale i k zajištění bydlení. Toto poslední co tvrdí nám přijde jako nesmysl, to jako otec platí matce aby u ní dcera mohla bydlet? Prosím tedy i vypsání věci, na které se alimenty vztahují. A když, tak by mělo jít přeci vše na polovinu, takže i matka by se měla podílet částkou 2500 Kč?
Děkuji za objasnění. Tamara

ODPOVĚĎ:
Sociální pracovnice vám sdělila správnou informaci v tom směru, že rodič, který má dítě v péči, a k jehož rukám je hrazeno výživné, nemá povinnost zasílat vyúčtování k prokázání, jak byly poskytnuté finanční prostředky použity.
Výživné může být skutečně využíváno i na bydlení, jídlo, kroužky, oblečení, zdravotní pomůcky, školku atd. Zde záleží na příjmech Vašeho partnera, příjmech matky nezl. dcery a odůvodněných potřebách dcery. Pokud máte za to, že výživné není využíváno řádně a s ohledem na uvedené skutečnosti by bylo na místě hradit výživné nižší, pak doporučuji podat návrh na snížení výživného u opatrovnického soudu (okresní soud dle místa bydliště dítěte).

__

SPRÁVNÍ-OBCE
- Placení stočného - odběr vody z vlastní studny (příl. č. 12 vyhlášky MZ č. 120/2011 Sb.)
- Příloha č. 12 vyhlášky MZ č. 120/2011 Sb. - placení stočného, vlastní voda ze studny
- Výpočet osob při placení stočného s vlastní studnou, voda z vlastní studny, z vlastního zdroje
- Vliv osob s trvalým pobytem na placení stočného - vlastní studna s vodou
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Počet obyvatel bytu - definice podle zákona

V rodinném domě bez připojení na vodovod užíváme vlastní vodu ze studny. Jsme však připojení na kanalizaci a tedy při absenci vodoměru platíme stočné dle směrných čísel spotřeby vody dle příl. č. 12 vyhlášky MZ č. 120/2011 Sb. Ta používá terminologii "na jednoho obyvatele bytu". V našem domě mají zapsány trvalé bydliště 3 osoby, fyzicky ovšem bydlí pouze osoby 2, protože třetí osoba je dlouhodobě zaměstnána v zahraničí a přebývá tedy tam.
Obec jako provozovatel kanalizace trvá na počtu osob zapsaných k trvalému pobytu, já zastávám názor, že bydlící v tomto případě znamená skutečně fyzicky přebývající. Máme rozpor v částce platby za stočné. Co je správně? Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Ano, Vámi uvedená vyhláška používá pojem "počet obyvatel bytu". Tento pojem není nikde v zákoně definován, ani není nikde takto užit a v souladu s aktuální judikaturou bych se v dané věci rozhodně přiklonila k Vašemu názoru. Pojem trvalé bydliště nemá žádnou vypovídací hodnotu, je to pouze evidenční údaj státu, který nedává žádnou informaci o skutečné situaci.
Pro účely stočného mám za to, že by obec měla vycházet ze skutečného počtu osob, nikoliv počtu osob přihlášených na uvedené adrese.

___

OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace do 6 měsíců a právo na okamžitou výměnu zboží - pravidla
- Výměna zboží při reklamaci do 6 měsíců - pravidla
- Reklamace věci koupená podnikatelem na firmu - informace, pravidla

Při reklamaci monitoru (ze spodu asi do poloviny je tmavý obraz, špatné čtení) jsem požadoval výměnu za monitor stejné nebo i jiné značky nebo vrácení peněz. Vedoucí prodejny ale chce dát monitor do záručního servisu, kde je lhůta na vyřízení do 30 dnů. Monitor potřebuji ale stále na vedení účetnictví a hlavně na doklady pro EET. Když reklamujeme v prvních šesti měsících po nákupu (respektive převzetí) zboží, platí pro nás kupující výhodnější právní režim. Podle zákona se v tomto případě předpokládá, že věc měla nedostatek už ve chvíli převzetí. Opak by prodejce musel prokázat, což je velmi složité. Mám tudíž automaticky právo na výměnu zboží. Moc Vás prosím o podání Vašeho názoru, zda mám nárok na výměnu nebo vrácení peněz, kde je pravda a předem děkuji. S pozdravem, Honza.

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě je nutné uvést, že z Vašeho dotazu vyplývá, že monitor jste zakoupil pro podnikatelské účely. Práva, na která v dotazu odkazujete se však vztahují pouze na spotřebitele, resp. nepodnikatele. Pokud jste tedy skutečně jako podnikatel monitor zakoupil (např. při nákupu jste uvedl IČO, uplatnil jste ho do nákladů), pak byste obecně ani neměl možnost jej reklamovat dle standardních ustanovení o prodeji zboží v obchodě.
Jako podnikatel byste měl práva z vadného plnění pouze u vady, kterou měla věc v době zakoupení, což zde zřejmě nebude platit. Úspěšně reklamovat byste jako podnikatel mohl pouze také v případě, kdy by Vám prodejce při prodeji poskytl dobrovolně záruku. V tomto případě bych se spíše přiklonil k tomu, že jste oprávněn požadovat opravu věci.
I pokud byste reklamoval zboží jako spotřebitel, měl byste primárně volit opravu, která má přednost před výměnou za bezvadnou věc, lze-li vadu opravit bez zbytečného odkladu. Ze zákona neplyne, že byste měl automaticky právo na výměnu věci, pokud se vada objeví do 6 měsíců. Výskyt vady v 6 měsících pouze obrací důkazní břemeno v tom smyslu, že by prodávající musel prokázat, že věc nebyla vadná již při prodeji.

___

OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Stažení ochranné známky zaměnitelné s jinou firmou - může to konkurence požadovat?
- Ručí ÚPV za nepodobnost znaku firem při registraci loga?
- Odpovědnost ÚPV za nepodobnost znaku firem při registraci loga
- Odpovědnost úřadu průmyslového vlastnictví za nepodobnost znaku firem při registraci loga
- Podobnost loga evidovaného v úřadu průmyslového vlastnictví ÚPV a právo na stažení loga z výrobku, služby

Ozvali se nám zástupci od Louis Vuittona (LV) a chtějí po nás abychom stáhli svou ochrannou známku, že je zaměnitelná s jeho znaky. Ochrannou známku vlastníme již rok a půl (02/2016-08/2017) v dobré víře, že se na dekoraci skla znaky LV nevztahují.
Nakolik jsme chráněni před těmito požadavky, když nám ochranná známka prošla a jestli za případné problémy by měl být tedy zodpovědný úřad ÚPV, který prověřoval jestli si ji můžeme zaregistrovat.
Ani tyto výrobky jako jejich nepropagujeme, máme je označené jako karty - což tyto znaky karetními také jsou a ve světě jsou běžně používané. Zajímalo by mne, jaká máme tedy práva a jestli můžeme nadále vyvážet sklo do světa nebo jestli musíme ukončit výrobu a nahlásit jim kam výrobky dodáváme? Děkuji, Julie.

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že dle § 8/2 písm. c) zákona o ochranných známkách nesmí nikdo v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou (nebo jí podobné označení) pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Tímto způsobem tedy může skutečně dojít ke konfliktu ochranné známky s tzv. dobrým jménem s ochrannou známkou jinou.
Tomuto rozporu ochranných známek nemůže zabránit ani Úřad průmyslového vlastnictví, když rozhoduje o přihlášce nového označení (jako ochranné známky). V tomto rámci provádí Úřad průmyslového vlastnictví kontrolu formálních náležitostí přihlášky (§ 21 zákona o ochranných známkách) i kontrolu toho, zda není nově přihlašovaná ochranná známka shodná či zaměnitelná se starší ochrannou známkou (§ 22 zákona o ochranných známkách, což se však vztahuje na ochranné známky zapsané pro totožné či podobné zboží či služby). Ani tímto průzkumem však nemůže Úřad průmyslového vlastnictví odhalit, zda některá ochranná známka, která požívá tzv. dobrého jména, nemůže být ohrožena jinou ochrannou známkou (tento stav se může ostatně v průběhu času vyvíjet).
Společnost Louis Vuitton ve Vašem případě zmeškala lhůtu pro vznesení připomínek či námitek proti zápisu Vaší ochranné známky (§ 24, § 25 a § 26 zákona o ochranných známkách). Ani tato skutečnost však společnosti Louis Vuitton nebrání v tom, aby se domáhala ochrany své ochranné známky, pokud tato ochranná známka požívá tzv. dobrého jména.
Nejvyšší správní soud v minulosti dospěl k závěru, že „dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost ochrannou známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru“.
V současné chvíli Vám doporučuji zvážit, zda hodláte svou ochrannou známku bránit, a to i právními prostředky. Nutno si uvědomit, že zatím jste byli osloveni toliko dopisem, tzn. že společnost Louis Vuitton zatím nepodnikla prakticky žádné právní kroky.

Svou obranu můžete založit na tvrzení, že:
- Vaše ochranná známka není označením, které by bylo shodné s ochrannou známkou společnosti Louis Vuitton (a nejedná se ani o označení podobné) ;
- ochranná známka společnosti Louis Vuitton nepožívá v České republice tzv. dobrého jména (jak byl tento termín definován Nejvyšším správním soudem) ;
- Vaše ochranná známka nepoctivě netěží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky společnosti Louis Vuitton (resp. není této ochranné známce na újmu).

Společnost Louis Vuitton může proti Vaší ochranné známce brojit v zásadě dvěma způsoby:
a/ zahájením řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, v jehož rámci se může domáhat zrušení Vaší ochranné známky nebo jejího prohlášení za neplatnou (§ 32 zákona o ochranných známkách),
b/ zahájením řízení před soudem, v jehož rámci se může domáhat náhrady škody či jiné újmy, kterou mohla společnost Louis Vuitton užíváním Vaší ochranné známky utrpět.

Nemáte-li v úmyslu požadavkům společnosti Louis Vuitton vyhovět (resp. alespoň ne okamžitě), doporučuji Vám konzultovat Vaše další kroky s advokátem, který se zabývá oblastí práva duševního vlastnictví (resp. přímo právem ochranných známek) :
www.advokatikomora.cz

Nastalou situaci můžete rovněž konzultovat přímo s Úřadem průmyslového vlastnictví:
http://www.upv.cz/cs.html 

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 441/2003 Sb. , o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. , o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

__

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Změna jména a příjmení a duplikát maturitního vysvědčení
- Změna jména a příjmení a duplikát diplomu VŠ, vysokoškolského diplomu
- Duplikát maturitního vysvědčení - změna jména a příjmení
- Duplikát diplomu VŠ - změna jména a příjmení
- Duplikát vysokoškolského diplomu - změna jména a příjmení

Z osobních důvodů jsem si v minulosti změnila jméno i příjmení. Nyní mám příležitost pracovat v zahraničí, potřebuji ale vystavit maturitní vysvědčení na nové jméno. Ve škole mi vysvědčení vystavili pouze s dodatkem o změně jména uvedeným na zadní straně. Já ovšem potřebuji duplikát/stejnopis bez uvedení dodatku. Chtěla jsem se zeptat, jestli je to možné. Když jsem si pročítala paragraf 6, pochopila jsem že to možné je. Pokud se nemýlím, můžete mi prosím napsat, jak mám postupovat, abych nové maturitní vysvědčení dostala bez údajů o změně jména a příjmení? Předem děkuji za odpověď. Daniela.

ODPOVĚĎ:
S Vaším názorem lze jednoznačně souhlasit. Dle § 4/2 a 6 vyhlášky o některých dokladech o vzdělání totiž platí, že:
- škola je povinna vydat stejnopis maturitního vysvědčení na žádost osoby, které byl vydán prvopis tohoto vysvědčení;
- stejnopis se vyhotovuje na příslušném tiskopisu platném v době vydání prvopisu, popřípadě není-li k dispozici tento tiskopis, vyhotoví se stejnopis na jiném vhodném tiskopisu;
- vydání stejnopisu se zaznamená v příslušné dokumentaci školy;
- pokud se stejnopis vydává z důvodu změny jména nebo příjmení, uvede se na stejnopisu jméno a příjmení žadatele podle stavu ke dni vydání stejnopisu (tedy dle nynějšího stavu);
- k žádosti o vydání stejnopisu je žádající osoba povinna přiložit prvopis maturitního vysvědčení a doklady o změně jména nebo příjmení;
- změna jména nebo příjmení se dokládá rozhodnutím příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení (popř. jeho úředně ověřeným opisem).

V současné chvíli Vám doporučuji pokusit se škole vysvětlit, že na vydání stejnopisu maturitního vysvědčení s Vaším současným jménem a příjmením máte právní nárok (školu v tomto ohledu poučte o současné právní úpravě, lze totiž předpokládat, že celé nedorozumění pramení pouze z nedostatečné znalosti příslušné právní úpravy).
Pokud nebude škola ochotna přistoupit na Vaše argumenty, můžete se obrátit na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a pokusit se získat jeho písemný právní názor na tuto problematiku:
http://www.msmt.cz/
Lze předpokládat, že seznámíte-li školu s právním názorem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, povede jí to ke změně jejího postoje.
Nebude-li škola ani nadále ochotna postupovat v souladu s vyhláškou o některých dokladech o vzdělání, obraťte se se stížností na její postup ke zřizovateli této školy.
V úvahu přichází samozřejmě i soudní řešení věci, tak daleko však toto nedorozumění, doufejme, nedospěje.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 3/2015 Sb. , o některých dokladech o vzdělání

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

____

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Požadavek souseda na posunutí plotu bez zaměření hranic pozemků zeměměřičem
- Posunutí plotu bez zaměření geodetem - může to soused požadovat?
- Vydržení pozemku dlouhodobým používáním, užíváním

1992 byly koupeny a řádně vyměřeny pozemky na 3 zahrady vedle sebe. 03/16 pozemek pod zahradami koupil jiný majitel a nechal si jej zaměřit, čímž se zjistilo, že naše zahrady jsou špatně vyměřeny a mají být posunuty o 2 metry na jednu stranu. Nyní soused zprava chce, abychom svůj plot o ty 2 m posunuli (bez zaměření). Chci se zeptat jak máme postupovat. Na příslušném pozemku máme stavbu - chatku na nářadí (musela by se zbourat) a ještě zapuštěný sklep (polorozbořený), který se neužívá. Musíme všechno na vlastní náklady odstranit my? Vyměřeny byly pouze spodní hranice zahrad. Bylo by správné nechat příslušné části znovu vyměřit? Kdo to bude hradit my nebo soused? Děkuji, Michaela.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že nově došlo k zaměření pouze spodních hranic předmětných zahrad, doporučuji Vám se zabývat (alespoň prozatím) výhradně touto hranicí pozemků.
Má-li Váš soused zprava zájem o posunutí plotu, musí tento svůj požadavek opírat o nějaký právní titul, typicky právě výsledky nového zaměření hranic pozemků. Bez nového zaměření hranic pozemků Vám nedoporučuji s plotem jakkoli manipulovat. Má-li Váš soused zprava zájem o vyjasnění skutečného průběhu hranic pozemků, může si objednat zaměření hranic pozemků u některé geodetické firmy (v takovém případě samozřejmě zaměření hranic pozemků uhradí Váš soused). Do doby, než dojde k novému zaměření hranic pozemků ze strany souseda vpravo, Vám doporučuji žádosti tohoto souseda nevyhovět.
Co se týče souseda, který vlastní pozemek při spodní hranici zahrad (tzn. toho souseda, který si nechal nově zaměřit hranice pozemků), předpokládám ze znění dotazu, že tento soused požaduje posunutí plotu na úkor Vaší zahrady, tzn. že novým zaměřením vyšlo najevo, že užíváte část sousedova pozemku (z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi dále vycházet).
Pakliže vlastníte zahradu cca 25 let, přičemž při jejím zakoupení byla řádně zaměřena (a výsledky tohoto zaměření korespondují s vymezením zahrady v katastru nemovitostí), bylo by možné uvažovat o tom, že předmětnou část sousedova pozemku jste vydržela (tzn. že jste se stala na základě vydržení vlastnicí této části sousedova pozemku).
Pro vydržení pozemku (či jeho části) je zapotřebí, aby byl tento pozemek (či jeho část) po stanovenou dobu držen v dobré víře o tom, že držitel je vlastníkem tohoto pozemku (či jeho části). Vzhledem k tomu, že při užívání části sousedova pozemku jste vycházela z původního zaměření hranic pozemků, z něhož vyplývalo, že předmětná část sousedova pozemku náleží Vám, mohla jste být skutečně v dobré víře o tom, že předmětná část sousedova pozemku náleží Vám.
Dle § 1089/1 občanského zákoníku platí, že drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví.
K vydržení vlastnického práva k nemovité věci je potřebná nepřerušená držba trvající deset let (§ 1091/2 občanského zákoníku).
Poctivým držitelem je ten, kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává (zde vlastnické právo). Nepoctivě drží naopak ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží (§ 992/1 občanského zákoníku).
Dle § 1090/1 občanského zákoníku se k vydržení vyžaduje pravost držby a aby se držba zakládala na právním důvodu, který by postačil ke vzniku vlastnického práva, pokud by náleželo převodci nebo kdyby bylo zřízeno oprávněnou osobou.
O pravou držbu (resp. pravost držby) se jedná tehdy, neprokáže-li se, že se někdo vetřel v držbu svémocně nebo že se v ni vloudil potajmu nebo lstí, anebo že někdo usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou (§ 993 občanského zákoníku).
Pokud jste měla po celých 25 let za to, že předmětná část sousedova pozemku Vám náleží (jako část Vaší zahrady), přičemž jste vycházela z původního zaměření hranic pozemků, a pokud na Vaší straně po celých 25 let nevyvstala pochybnost o oprávněnosti držby části sousedova pozemku (tzn. pokud jste např. nebyla někým upozorněna na chybnost původního zaměření pozemků), bylo by skutečně možné uvažovat o tom, že po uplynutí prvních 10 let jste předmětnou část sousedova pozemku vydržela (a je tedy Vaším vlastnictvím).

Obdobné podmínky pro vydržení pozemku (či jeho části) byly nastaveny rovněž starým Občanským zákoníkem (účinným do 31. 12. 2013). Konkrétně platilo, že:
- je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným (§ 130/1 Občanského zákoníku) ;
- oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu deseti let, jde-li o nemovitost (§ 134/1 Občanského zákoníku).

V současné chvíli se proto můžete se „spodním“ sousedem dohodnout na tom, že plot posunete dle jeho požadavku, anebo můžete tomuto sousedovi sdělit, že dle Vašeho názoru jste předmětnou část jeho pozemku vydržela a jedná se tudíž o Vaše vlastnictví. Pokud zvolíte variantu vydržení a v této věci nedojde mezi Vámi a „spodním“ sousedem k dohodě, bude nutné obrátit se na místně příslušný okresní soud s tzv. určovací žalobou (soud následně rozhodne o tom, zda k vydržení části sousedova pozemku došlo či nikoli).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 40/1964 Sb. , Občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde (s výjimkou právních předpisů již neplatných) :
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Platba za možnost bydlení v domě na hypotéku osoby blízké - vrácení platby při vystěhování majitelem

Od roku 2009 jsme se s manželem nastěhovali do domu k dceři a zeťovi (byli spoluvlastníci domu dvou bytových jednotek). Každý měsíc jsme jim zasílali z našeho účtu 5.000 Kč na jejich účet, a tím se podíleli na platbě jejich hypotéky. Smlouvu jsme měli jen ústní. Sami jsme si hradili energie. Neměli jsme ale nájemní smlouvu. 2014 se ale mladí rozvedli. Pod tlakem zeťe se dcera odstěhovala, ale ještě předtím zeť doslova vyhodil nás, bez nějakého zajištění ze dne na den.
Sami jsme si našli pronájem. Můžeme žádat nějaké odškodné, vrácení plateb, zasílané na jejich hypotéku? Jaká je popř. promlčecí lhůta? Poslední platba proběhla 5/2014. Bydleli jsme tam a platili 5 let, měli jsme tam trvalé bydliště. Děkuji, Vlaďka.

ODPOVĚĎ:
Bohužel Vaše situace nemá uspokojivé právní řešení. Samozřejmě na investice vložené do domu máte nárok, nicméně zde platí obecná tříletá promlčecí lhůta, která již uplynula. Situace by ale mohla být řešitelná tak, že pokud dcera a zeť ještě nejsou rozvedeni, tak tvrdit, že tyto Vaše platby byly darem adresovaným dceři a dcera by se pak v rámci vypořádání SJM mohla domáhat vyplacení těchto částek zpět, neboť je to po právní stránce chápáno jako její vnos do SJM a má právo na jeho vrácení.

___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Zrušení s.r.o. - společnost nikdy nezačala podnikat
- Zrušení s.r.o. - postup, návod, informace

Uzavřela jsem společenskou smlouvu o založení společnosti s ručením omezeným společně s mým manželem 1/2012 a založili jsme soukromou mateřskou školu. Škola se nikdy neotevřela, protože jsem nezískala potřebná povolení. Nyní jsme v důchodu a co nejdříve bychom potřebovali s.r.o. zrušit. Prosím jak máme postupovat. Děkuji, Zuzana.

ODPOVĚĎ:
Jedná se o poměrně složitý proces, který pro hladký průběh doporučuji svěřit odborníkům, především advokátovi. Případně některé společnosti nabízejí odkup společností, případně také zařízení likvidace společnosti. Seznam advokátů naleznete např. zde:
www.advokatikomora.cz
Nejprve bude nutné rozhodnutí o zrušení společnosti. Pokud tak určuje společenská smlouva, rozhoduje o zrušení valná hromada (2/3 hlasů). Pokud nikoli, pak je nutná dohoda společníků. V obou případech je nutné sepsat notářský zápis.
Dále je třeba jmenovat likvidátora. Likvidátor následně provede kroky dle zákona, zejm. zhotoví mimořádnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace, 2x zveřejní vstup do likvidace v obchodním věstníkům, oznámí likvidaci známým věřitelům, zpeněží majetek. Je také nutné požádat o souhlas s výmazem společnosti z obchodního rejstříku správce daně, u kterého je registrována
Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli nebo jejím odmítnutím.
Do 30 dnů ode dne skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku, čímž společnost přestane existovat.

___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO, SLUŽEBNOST
- Odpovědnost osoby oprávněné věcným břemenem za škodu způsobenou svým chováním (přejezd vozidlem přes kabely elektrárny)
- Ochrana kabelů elektrárny na soukromém pozemku zpoplatněním věcného břemene
- Ochrana kabelů elektrárny na soukromém pozemku zpoplatněním služebnosti
- Nájem, nájemné za služebnost vedení kabelů na soukromém pozemku (zatím bez věcného břemene)
- Nájem, nájemné za věcné břemeno vedení kabelů na soukromém pozemku (zatím bez služebnosti)

Prosím, ČEZ a CETIN mají v našem pozemku uloženy kabely, ale není zřízeno věcné břemeno, tedy služebnost. Vlastníci kabelů zakázali po pozemku (kabelech) přejíždět z důvodu neuložení kabelů v chráničkách, a že případnou škodu budou po nás, vlastnících pozemku, vymáhat. Na pozemku vázne věcné břemeno jízdy, kdy oprávnění (a nejen ti) po pozemku, i přes upozornění na sdělení vlastníků kabelů o zákazu jízdy, přes pozemek jezdí. My pozemek k jízdě neužíváme. Oplotit pozemek nelze.
Pozemek neslouží jako nezbytný příjezd, příjezd na ostatní pozemky je zajištěn jinudy. Věcné břemeno (služebnost) je historické. Zrušení věcného břemene (služebnosti) nepřipadá dohodou ze strany oprávněných v úvahu. Můžou oprávnění z věcného břemene, tedy služebnosti jezdit po pozemku a my za případné škody na kabelech odpovídáme?
Můžeme se nějak bránit? ČEZ ani CETIN nijak na tuto situaci nereagují. Mockrát děkuji, Lenka.

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o kabely, které jsou v zemi již historicky a značně Vás zatěžují a pokud jde o zajištění jejich nezničení, doporučila bych požadovat za uložení těchto kabelů úplatné věcné břemeno neboli služebnost.
Kabelů se nezbavíte, ale situaci zlegalizujete a především můžete žádat úplatu za to, že jste nuceni kabely na pozemku mít, a že máte odpovídat za jejich nezničení. Bohužel povinný z věcného břemene odpovídá za to, že předmět věcného břemene nemůže být znehodnocen, takže teoreticky můžete odpovídat za škodu na kabelech vzniklou, nicméně právě tato Vaše povinnost by měla být náležitě finančně oceněna.
Doporučuji obrátit se na soudního znalce za účelem zjištění ceny věcného břemene, kterou můžete požadovat.

___

OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Ochrana autorství e-kurzu, e-learningového kurzu na Internetu
- Jak si ochránit elektronický kurz autorským právem?
- Ochranná známka patent na elektornický internetový kurz
- Ochrana autorského díla zákonem (internetový kurz, e-learning)

Podílím se na výrobě e-learningového kurzu. Kurz bude nabízen za úplatu, přístup bude omezen heslem. Přesto se obávám, že může dojít k tomu, že materiály z kurzu budou vydávány za cizí dílo. Chtěla bych se tedy zeptat na možnosti právní ochrany kurzu, popřípadě autorství. Je možné na kurz získat něco jako ochrannou známku/patent, někde jej zaregistrovat? Děkuji za Vaši odpověď, Veronika.

ODPOVĚĎ:
Pokud bude Vámi vytvářený e-learningový kurz naplňovat znaky autorského díla (ve smyslu § 2 autorského zákona), bude chráněn ze zákona, a to již od okamžiku jeho vzniku.
Dle § 2/1 autorského zákona je předmětem autorského práva dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Dílem může být například dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem.
Vzhledem k tomu, že Vámi vytvářený e-learningový kurz bude „obyčejným“ autorským dílem, bude chráněn „pouze“ prostřednictvím autorského zákona (nebude se totiž jednat o vynález, který by mohl být chráněn patentem, nebude se jednat ani o označení zboží či služeb, aby mohla být přidělena ochranná známka apod.).
Bude-li někým do Vašich autorských práv neoprávněně zasaženo, bude možné, abyste se proti takovému zásahu bránila a požadovala kompenzaci dle § 40 autorského zákona.
Do Vámi vytvářeného e-learningového kurzu (např. na jeho závěr) můžete doplnit dovětek o tom, že tento e-learningový kurz je autorským dílem, chráněným příslušnými ustanoveními autorského zákona. Můžete rovněž uvést, že jakékoli kopírování či jiné užití tohoto autorského díla je možné pouze s předchozím souhlasem nositele autorských práv. Tento dovětek (či jemu podobný) bude představovat dostatečné varování každému, kdo by hodlal Vámi vytvářený e-learningový kurz neoprávněně užít.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Ukončení placení výživného po skončení VŠ, vysoké školy
- Do kdy se platí alimenty, výživné - potomek končí vysokou školu

Potomek dovršil 24 let (duben 2017) a letos (2017) bude končit bakalářské Bc. studium s posunutým termínem zkoušek na podzim. Chce na Mgr. studium a to pravděpodobně s roční přetržkou. Do kdy platit alimenty, jestliže potomek bude už Bc. a je schopen sám se živit, alespoň nějakou brigádou. Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Pokud by Váš potomek po ukončení bakalářského studia nastoupil do zaměstnání a magisterské studium by studoval jen dálkově, byl by už schopen se sám živit a Vaše vyživovací povinnost by pak skončila. Pokud ale bude pokračovat v denním (prezenčním) studiu, pravděpodobně nebude mít tolik času, aby vykonával zaměstnání, které by ho uživilo.
Brigády a občasné přivýdělky se nepovažují za schopnost se živit. I v případě, že Váš potomek nebude ve studiu pokračovat hned, ale zaeviduje se na úřadě práce, může Vaše vyživovací povinnost trvat. Pokud totiž potomek během studia nevykonával výdělečnou činnost, ze které by za něj bylo odváděno sociální pojištění, nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, a tudíž nebude mít z čeho žít.
I kdyby si při evidenci na úřadě práce našel brigádu (což ostatně mohl už během bakalářského studia), tato skutečnost není – jak již bylo uvedeno výše – důvodem pro ukončení vyživovací povinnosti, protože příležitostná výdělečná činnost na brigádě není považována za schopnost se živit.
Na okraj podotýkám, že bylo-li výživné stanoveno soudním rozhodnutím, tak buď dohodou stran nebo opět soudním rozhodnutím by měla být povinnost hradit výživné zrušena.

____

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Odpovědnost za škodu - škůdce zemřel
- Zdědění povinnosti nahradit škodu způsobenou zůstavitelem za života
- Přihlášení pohledávky do dědického řízení - náhrada škody škůdcem který zemřel
- Přihlášení náhrady škody do dědického řízení - škůdce zemřel

8/2015 soused rozbil náš plot s podezdívkou traktorem a uplatnil jeho pojištění odpovědnosti - povinné ručení. 8/2015 kontrola jeho pojišťovnou - bylo jim námi sděleno, že si ze zdravotních důvodů nejsme schopni plot sami opravit a požadujeme opravu odpovědným. 9/2015 jeho pojišťovna chtěla vyplatit 622 Kč - nesouhlasili jsme, protože požadujeme opravu celé poškozené věci (vrácení do původního stavu) nebo vyšší vyplacenou částku, jelikož jimi nabízená částka zdaleka nepokryje opravu, ani kdybychom si nechali plot opravit firmou. Jeho pojišťovna chtěla nově vyplatit 1.895 Kč - nevyzvedli jsme, protože požadujeme opravu celé poškozené věci nebo vyšší vyplacenou částku, jelikož opět jimi nabízená částka zdaleka nepokryje opravu.
05/2017 odpovědný zemřel a z jeho rodiny žije jeho manželka a dvě dcery. Můžeme i po smrti odpovědného požadovat vyplacení pojistné částky po jeho rodině? Pokud ano, můžeme tak požadovat vyplacení pojistné částky za celé křídlo poškozeného plotu (asi 30 m pletiva + podezdívka), i když by podle firmy vyšel materiál a práce na 11.351 Kč? Jak jinak máme v tomto případě postupovat? Je jiná cesta než soudní?

ODPOVĚĎ:
V daném případě byste měli postupovat tak, že přihlásíte pohledávku do dědického řízení. Výše této pohledávky by měla být prokázána nějakým odborným posouzením nebo nejlépe znaleckým posudkem. Tedy znalec by měl ocenit výši částky, za kterou celý zničený plot opravíte. Pokud dědicové pohledávku v dědickém řízení dobrovolně neuznají, nezbude Vám žádná jiná cesta, než soudní, tj. domáhat se určení, že dědicové jsou povinni Vám škodu v určité výši nahradit. Tuto škodu je ale třeba znalecky ocenit. Pro Vás to tedy znamená, že první krok by měl spočívat v zadání znaleckého posudku k ocenění opravy plotu a přihlášení této pohledávky do dědického řízení.

___

RODINA-URČENÍ OTCOVSTVÍ
- Může poručník podat návrh na určení otcovstí k soudu?
- Podání návrhu na určení otcovství poručníkem - může to poručník udělat?
- Může poručník podat žalobu na určení otcovstí k soudu?
- Podání žaloby na určení otcovství poručníkem - může to poručník udělat?
- Kdo může podat žalobu na určení otcovstí?
- Kdo může podat návrh na určení otcovstí?
- Žaloba na určení otcovství - náležitosti, vzor, formulář, tiskopis
- Návrh na určení otcovství - náležitosti, vzor, formulář, tiskopis

Moje klientka má v poručnické péči svého vnuka (11 let), otec vnuka nezapsaný v rodném listě, matka zbavena rodičovské odpovědnosti. Může klientka jako poručník podat návrh na určení otcovství vnuka? Klientka se o to zajímá z důvodu určení otci vyživovací povinnosti. A jaké důsledky by pro ni jako pro poručníka případné zapsání otce do rodného listu mělo? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Žalobu na určení otcovství může podat matka, muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, dítě, které pokud je nezletilé, musí být zastoupeno opatrovníkem zmocněným k tomu soudem.
V žalobě na určení otcovství tedy může být uvedeno, že žalobcem je vnuk Vaší klientky, zastoupený poručníkem (Vaší klientkou). Žaloba na určení otcovství není omezena žádnou lhůtou a je možné ji podat kdykoliv. Žalobu na určení otcovství je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště nezletilého dítěte (vnuka Vaší klientky). Vzory takového žaloby najde Vaše klientka k dispozici na adrese
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html
nebo jí se sepsáním žaloby může pomoci pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo advokát se specializací na rodinné právo.
Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je určena, označení účastníků řízení (účastníkem řízení je i nezletilé dítě) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán (nejen výrok o určení otcovství, ale také výrok o tom, komu má být dítě svěřeno do výchovy a jaké má být placeno výživné). Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, zejména rodný list dítěte. V případě Vaší klientky doporučuji přiložit také rozhodnutí soudu, kterým byla matka zbavena rodičovské odpovědnosti.
S řízením o určení otcovství je ze zákona spojeno řízení o úpravě rodičovské odpovědnosti (péči a výživě nezletilého dítěte), tzn. určení, komu bude dítě svěřeno do péče, jaké bude druhý rodič platit výživné a případně i úprava styku s druhým rodičem. Pokud tedy dojde k určení otcovství, otec bude mít vůči svému dítěti nejen povinnosti (vyživovací povinnost), ale i práva. Otec dítěte bude mít právo se s ním stýkat, podílet se na jeho výchově a rozhodovat o podstatných záležitostech, které se dítěte týkají (zdravotní péče, vzdělání, volba povolání apod.). Otec by také mohl žádat o svěření dítěte do své péče. Vaše klientka tedy bude muset otci umožnit stýkat se s dítětem a podílet se na péči o něj a jeho výchově.

___

RŮZNÉ-STAVBY
- Minimální výška stropu pro možnost trvalého bydlení v objektu, nemovitosti
- Trvalé bydlení v nemovitosti - minimální výška stropu místností
- Minimální výška místností pro trvalé bydlení
- Udělení výjimky pro možnost trvalého bydlení v místnostech nižších 250 cm, 2500 mm

Zdědil jsem pozemek s budovou zkolaudovanou 1988. Tato budova byla zkolaudována jako "víceúčelový hospodářský objekt" a byla používána jako chata či zahradní domek. Budovu jsem upravil a zařídil a začal v ní trvale bydlet. Stavební úřad ovšem nechce povolit užívání stavby (trvale bydlet) jelikož je to v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a argumentuje nízkým stropem 2,4 m. Je přitom podle stavebního zákona třeba 2,5 m. Budova má přitom číslo popisné i číslo orientační. Chtěl bych vše dát do pořádku, ale z technického hlediska nelze stropem hýbat. Mohu v této budově bydlet? Děkuji za odpověď, Vašek.

ODPOVĚĎ:
Dle § 126/1 stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Byla-li proto Vámi vlastněná stavba zkolaudována jako „víceúčelový hospodářský objekt“, není možné jí užívat k bydlení, protože to odporuje účelu jejího užívání. V tomto ohledu je irelevantní, jak byla tato stavba fakticky užívána, rozhodný je účel jejího užívání, který je vymezen v příslušném kolaudačním souhlasu, kolaudačním rozhodnutí apod.
Aby bylo možné v této stavbě bydlet, muselo by dojít ke změně účelu jejího užívání (§ 126 a § 127 stavebního zákona). V takovém případě musí ovšem tato stavba vyhovovat po technické stránce (buď v současné podobě či po stavební úpravě) novému účelu jejího užívání (tzn. byla-li dosud Vámi vlastněná stavba zkolaudována jako hospodářský objekt, musela by nyní splňovat technické podmínky pro trvalé bydlení či rodinnou rekreaci).
Je podstatné, jaký nový účel užívání si pro svou stavbu představujete, resp. s jakým návrhem jste oslovil stavební úřad.
Dle § 40/2 vyhlášky o technických požadavcích na stavby musí být světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových místností ve stavbě pro rodinnou rekreaci nejméně 2500 mm, v podkroví 2300 mm. V obytných a pobytových místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti. Z těchto hodnot není možné udělit výjimku, jak vyplývá z § 54 vyhlášky o technických požadavcích na stavby.
Na tomto místě však upozorňuji, že § 40/2 vyhlášky o technických požadavcích na stavby se vztahuje toliko na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci. Pokud byste stavební úřad oslovil s návrhem na změnu účelu užívání pouze části Vámi vlastněné stavby, přičemž její základní určení (jako hospodářského objektu) by zůstalo nezměněno, bylo by možné aplikovat § 10/5 písm. a) a b) vyhlášky o technických požadavcích na stavby.

Dle tohoto ustanovení musí být světlá výška místností alespoň:
- 2600 mm v obytných a pobytových místnostech,
- 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti.

Z těchto požadavků však již může být stavebním úřadem udělena výjimka, budou-li splněny podmínky dle § 169 stavebního zákona (jak vyplývá z § 54 vyhlášky o technických požadavcích na stavby).
Pokud byste tedy stavební úřad požádal o změnu účelu užívání jedné či několika místností (v rámci Vámi vlastněného hospodářského objektu), které by se staly místnostmi obytnými či pobytovými, bylo by zároveň možné, aby Vám stavební úřad udělil výjimku ze shora uvedených požadavků na nejmenší světlé výšky obytných či pobytových místností. Je ovšem pravdou, že úspěšná realizace tohoto scénáře bude ze strany stavebního úřadu vyžadovat notnou dávku dobré vůle.
Pokud v současné době v předmětném hospodářském objektu trvale bydlíte, dopouštíte se pravděpodobně přestupku dle § 178/1 stavebního zákona (a to dle jeho písm. g), k) nebo o) ), za který Vám může být udělena pokuta do 500.000,- Kč (jak vyplývá z § 178/3 písm. c) stavebního zákona).
Skutečnost, že Vámi vlastněný hospodářský objekt je označen popisným a orientačním číslem, na shora uvedeném nic nemění. Popisná, evidenční a orientační čísla nemají žádný vliv na účelové určení jednotlivých staveb (§ 31 zákona o obcích).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

RŮZNÉ-STAVBY
- Odvolání proti odstranění stavby - důvod: nepřiměřené omezení, ohrožení práva a oprávněných zájmů účastníka řízení
- Ohrožení práva a oprávněných zájmů účastníka řízení jako důvod odvolání proti odstranění stavby
- Odstranění stavby - odvolání se proti rozhodnutí

Jak postupovat v případě, kdy jsem účastníkem řízení "povolení odstranění stavby" jako majitel stavby, která sousedí se stavbou, která má být odstraněna, vznesl jsem námitky proti provedení odstranění stavby podle předložené projektové dokumentace z důvodu nepřiměřeného omezení, ohrožení práva a oprávněných zájmů účastníka řízení a tyto námitky zamítl městský stavební úřad, odstranění stavby povolil. Nyní podávám odvolání proti tomuto rozhodnutí městského stavebního úřadu ke krajskému stavebnímu úřadu.
Pokud i krajský stavební úřad neuzná oprávněnost mých námitek a odstranění stavby povolí, jakým způsobem se mohu domáhat svých práv, když jsem přesvědčen, že případným rozhodnutím krajského stavebního úřadu dojde k nepřiměřenému omezení, ohrožení práva a oprávněných zájmů účastníka řízení.
Je možně se odvolat proti rozhodnutí krajského stavebního úřadu, nebo je nutno řešit věc již soudní cestou? V případě, že se věc musí řešit soudní cestou, jaká žaloba se podává a kam se musí zaslat?
Děkuji, Rudolf.

ODPOVĚĎ:
Proti rozhodnutí krajského úřadu, který bude rozhodovat jako druhostupňový, již nelze podat odvolání, je zde možnost napadnout takové rozhodnutí soudní vestou, jak zmiňujete.
Pokud tedy i krajský úřad rozhodne ve Váš neprospěch, je možné podat žalobu ke správnímu soudu – krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

__

OBCHOD-REKLAMACE
- Prodej auta mezi soukromými osobami a tovární záruka - vada vyskytující se do 6 měsíců od prodeje
- Vada vyskytující se do 6 měsíců - auto s tovární zárukou a prodej mezi soukromými osobami, subjekty
- Přeprodej auta, automobilu, vozidla a uplatnění vady vozidla u prodejce - smluvní ujednání

Chystám se prodávat ojeté auto, kterému končí tovární záruka 04/2018.
Pokud prodám nyní, mám za to, že platí, že kupující má právo požadovat opravy z titulu skrytých vad po dobu šesti měsíců.
Jak by to tedy bylo v případě, že by se nějaká závada v rámci šesti měsíců od prodeje automobilu vyskytla? Můžu kupujícího odkázat na tovární záruku, ať si vyřeší sám a je to tímto pokryto, nebo by hrozilo to, že může i tak požadovat finanční plnění ode mě, případně i vrácení vozu?
Děkuji, Jakub

ODPOVĚĎ:
Tuto situaci řeší ust. § 2112 odst. 1 občanského zákoníku, které zní:
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
Uplatnit skryté vady tedy může kupující až do 2 let od prodeje. Jedná se však o vady, které by musel mít automobil v době prodeje, nikoli o vady, které se vyskytnou později.
Z důvodu maximální jistoty bych doporučil automobil před prodejem důkladně nechat zkontrolovat v servisu s tím, že si nechte kopii protokolu, ve kterém by mělo být uvedeno co bylo zkontrolováno, a že žádná závada nebyla zjištěna. Protokol můžete rovněž přiložit jako přílohu ke smlouvě. Samozřejmě tento postup není nutný, zejm. pokud vozidlo pravidelně servisujete a máte o tom podklady. Z důvodu jistoty bych si však nechal kopie dokladů o provedených prohlídkách a opravách.
Skryté vady by kupující primárně uplatňoval vůči Vám, a to bez ohledu na to, že stále trvá tovární záruka k automobilu. Ve smlouvě je však možné lhůtu k uplatnění skrytých vad omezit právě např. lhůtou 04/2018 s tím, že ve smlouvě uvedete, že kupující je povinen vady uplatňovat výhradně vůči původnímu prodejci vozidla.
Pro toto je však nezbytně nutné ve smlouvě výslovně uvést, že na kupujícího postupujete veškerá práva z vadného plnění vůči prodejci vozidla, a to z důvodu, že jinak by kupující vůbec nebyl oprávněn vozidlo u původního prodejce reklamovat. Právo reklamaci vozidla by totiž zůstalo zachováno pouze Vám, nikoli kupujícímu.

___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu proti stížnosti o průběhu maturitní zkoušky
- Stížnost průběhu maturitní zkoušky - zamítnutí krajským úřadem a odvolání proti rozhodnutí
- Napadení průběhu maturitní zkoušky u krajského úřadu a odvolání proti zamítnutí stížnosti na průběh

Chtěla bych poradit, jak se mohu bránit proti Rozhodnutí Krajského úřadu Ostrava (KÚ) (7.8.2017) (viz příloha) ohledně společné části maturitní zkoušky (SČ MZ) ústní - jaro 2017 z angličtiny dcery (zmocnitel), kterou vykonala neúspěšně, kdy na závěr Rozhodnutí je psáno, že se proti rozhodnutí nelze odvolat. Již jsem žádost o přezkum dala 30.6.2017 a tímto Rozhodnutím nebyla uznána, vše prý na zkoušce proběhlo prostřednictvím kontroly České školní inspekce 18.7.2017 v pořádku.
Jisté pochybení jsem zaznamenala, a to takové, že rozpis učitelů k maturitní zkoušce nebyl přesný (paragraf č. 35 odst. 2 vyhl č. 177/2009 Sb. viz příloha vyjádření). Byla zde záměna dvou učitelů ve funkci přísedícího a zkoušejícího (email ze dne 9.5.2017 zaslaný celkem devíti studentům), ale tento dokument byl neplatný, protože nebyl podepsán ředitelem školy. Pro inspekci si škola vytvořila nový dokument (jinou sestavu ze dne 23.3.2017). Proč je tedy studentům zasíláno něco, co je neplatné?
Dále se kastastrální úřad KÚ opíral hlavně o soukromá vyjádření učitelů a jim věřil. To, že dcera říká něco jiného a je proti názoru 5 učitelů je nezajímá.
Učitelé se kolegiálně samozřejmě kryjí.
Dále když jsem namítala KÚ, že neposkytl lékařské zprávy škole ani inspekci, kde jde doopravdy vidět, čím si má dcera (operace, nemoci) musela projít a brát kromě doporučení PP poradny na toto zřetel, namítli, že jsem nepodala zmocnění k "rozeslání" lékařských zpráv ostatním institucím, i když při žádosti od začátku vystupuji jako zmocněnec a lékařské zprávy byly jako přílohy (součásti) žádosti o přezkum z 30.6.2017.
Dále písemná práce z ČJ (SČ MZ) byla oponentem (taky po přezkumu) vyhodnocena s chybami. V žádosti o přezkum jsem žádala navýšení u bodů 1A 1B a 3A a 3B. Oponent chybně navyšoval 2A a 2b (2.1.A, 2.1.B) a pak správně 3A 3B viz příloha.
Dále také chybně přečetl slovo "znázorňují ". Dcera je dysgrafik, což jsem uváděla, oponent toto chybně přečetl jak slovo s gramatickou chybou "zvírazňují". I jedna chyba může uškodit!
Oponentura prohlásila že se 1 bod navyšovat nebude, což by na základě zpochybnění této oponentury mohlo přinést kýžený bod.
Ale opět nevím, jak se bránit, jelikož i proti tomu mám Rozhodnutí K Úřadu Ostrava, kdy se nelze odvolat.
Můžu alespoň poslat stížnost nebo jak se mohu bránit. proti Rozhodnutí KÚ Ostrava?
Rozhodnutí ze 4.7. 2017 - (písemka z čj-chybí 1 bod k úspěšnosti)
o tom, že se má žádost o přezkum se zamítá a potvrzuje se původní stanovisko, že dcera neuspěla.
i když jsem měla možnost vyjádřit se (str. 5, odst. 2.) -bylo to na Kraji velmi rychle... nedali mi čas si nakopírovat listiny a vzít domů... a prostudovat je, abych viděla chyby oponenta.
Děkuji, Jiřina.

ODPOVĚĎ:
V případě, že jste neuspěli ani přezkumem u krajského úřadu, je možné se domáhat přezkumu soudní cestou, a to žalobou ve správním soudnictví – postupuje se dle soudního řádu správního.
Soudní přezkum by se měl zaměřit mimo jiné i na to, zda byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky – např. Vámi zmiňované nepřesnosti a nesprávnosti (soudní přezkum ovšem nespočívá a ani spočívat nemůže v přezkumu vědomostí uplatněných studentem při výkonu zkoušky).
Vzhledem k tomu, že proces před soudem je do jisté míry formalizovaný, je vhodné (nikoliv ovšem povinné) nechat se zastoupit advokátem – v případě, že byste se rozhodla jít touto cestou, kontakt naleznete zde: www.advokatikomora.cz.

___

OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace střechy - nepřesnosti, poškozený materiál vlivem hrubého zacházení řemeslníka, řemeslníků
- Reklamace díla před doplacením faktury - je to možné takto udělat?
- Je možné nezaplatit fakturu před reklamací díla?
- Musí se první zaplatit faktura a pak reklamovat nebo fakturu neplatit?
- Je nutné doplatit fakturu před reklamací díla?
- Reklamace díla - není dle dokumentace, návrhu zhotovitele
- Dílo není dle plánu, dokumentace zhotovitele - reklamace díla
- Reklamace díla - nezhotoveno dle certifikátu kvality ISO 9001

Obracím se na Vás ve věci smlouvy o dílo na zhotovení střešní konstrukce. Práce byla rozdělena na 2 části. Hlavní (střední část) a dodatečná (postranní části střechy). Situace: Uhradili jsme zálohovou fakturu, asi 60 % z celkové smluvní částky. Hlavní část byla provedena firmou v pořádku. V průběhu a po dokončení prací na dodatečné části střechy jsme upozornili firmu na nekvalitně provedenou práci (jedná se zejména o nepřesnosti přesahující i 1 cm, dále hrubé zacházení montážních pracovníků, v důsledku čehož je stavební materiál poničen a v neposlední řadě nepřijatelný způsob spojování...).
Firma poslala fakturu na doplatek se splatností cca do 14dnů.
Budeme nekvalitní způsob provedení předmětu smlouvy reklamovat s požadavkem o slevu z celkové smluvní částky.
Otázka č. 1) Musíme doplatek nejdříve uhradit a pak následně reklamovat nebo napřed reklamovat a teprve po dohodě s firmou zaplatit částku poníženou o slevu? Případně je jiná vhodnější možnost, jak v daném případě postupovat?
Otázka č. 2) Má ve smyslu § 2628 NOZ, resp. § 2629 NOZ (a další části zákona v tomto duchu) reklamovat provedenou práci, i když v podstatě provedené dílo fakticky splní účel (konstrukce byla postavena, byť dodatečné části velmi neodborně a byl při tom poničen materiál, v důsledku čehož se jeho životnost v dlouhodobém horizontu zkrátí)?
Otázka č. 3) Dle foto (zasílám jen několik pro představu) a vizuální kontroly je zřejmé, že firma nepostupovala podle jejich dokumentace, kterou nám před zahájením konstrukce poskytli. Firma vlastní certifikát kvality ISO 9001, ale v průběhu výstavby nedodržovali nejen postupy dokumentace, ale ani zásady práce v rámci tohoto certifikátu. Lze toto nějak uplatnit při reklamaci?
Lidským přístupem jsme si vědomi, že je to velká věc a uvedení do řádného stavu by v současné situaci firmě dělalo další vysoké náklady (sundání OSB desek ze střechy, rozmontování, použití nového nepoškozeného materiálu, smontování...), ale zase nechceme někomu dělat blbečky a nechat si líbit takto nekvalitní provedení, když už za to člověk platí těžce vydělané peníze. Takže bychom se asi skutečně spokojili se slevou. Jak dále postupovat a jak dále vést diskuzi s firmou?
Děkuji, Zdeněk.

ODPOVĚĎ:
Primární pro posouzení Vašich nároků je samotná smlouva o dílo, která může obsahovat ustanovení odchylující se od zákona, kdy přednost má znění smlouvy.
Z dotazu tedy nemohu přesně posoudit Vaše postavení, když smlouva může obsahovat ujednání o odpovědnosti za vady i o splatnosti ceny za dílo.
Vzhledem k tomu, že dle přiložených fotografií se jedná o větší množství zjevných vad, je nutné, abyste je reklamovali, resp. uplatnili jejich výhradu, již při převzetí hotového díla. Dle ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku totiž platí, že převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. Slevu však uplatněte i pokud jste výhrady při převzetí díla nevznesli.
Skryté vady, resp. to, že dílo nebylo provedeno dle dokumentace, by bylo možné reklamovat i později.
Ohledně zaplacení doplatku ceny bude rovněž rozhodující úprava ve smlouvě. Pokud je např. splatnost vázána na převzetí díla, ke kterému nejspíše již došlo, pak jste povinni cenu zaplatit bez ohledu na to, že je dílo vadné. V úvahu by mohlo přicházet započtení, kdy byste od doplatku odečetli přiměřenou slevu. Toto však nese riziko v tom smyslu, že dle ust. 1987 odst. 2 občanského zákoníku není možné započítat nejisté pohledávky. Doposud však chybí rozhodovací praxe soudů, a není proto zřejmé, do jaké míry musí musí být pohledávka sporná. Pokud by však se započtením pohledávky zhotovitel díla nesouhlasil, mohl by být u soudu úspěšný.
Doporučuji uplatnit slevu z ceny díla co nejdříve s tím, že bych se spíše snažil dohodnout před zaplacením, jelikož následně by mohlo být vymáhání slevy složitější. Uplatnění slevy by mohlo být vhodné zaslat prostřednictvím advokáta, kdy by toto mohlo mít větší váhu, než pokud byste jej zaslali sami. Advokát bude rovněž schopen náležitě posoudit smlouvu o dílo a přesně určit Vaše nároky.
Seznam advokátů naleznete např. zde:
www.advokatikomora.cz
Pokud by zhotovitel díla Váš požadavek na slevu dobrovolně neuznal, pak bude jedinou možnou cestou podání žaloby k soudu. V tomto případě by bylo vhodné nechat zhotovit znalecký posudek pro kvalifikaci všech konkrétních vad díla a případně pro ocenění nákladů na jejich opravu.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
SPRÁVNÍ-OBCE
- Obecní komunikace na soukromém pozemku v územním plánu bez souhlasu majitele pozemku - je to legální?
- Může obec umístit v územním plánu komunikaci na soukromý pozemek?
- Umístění veřejné komunikace v územním plánu na soukromý pozemek bez souhlasu majitele pozemku
- Musí majitel pozemku souhlasit s umístěním komunikace v územním plánu?
- Existence cesty vedle soukromého pozemku - v územním plánu je veřejná komunikace bez souhlasu majitele pozemku

Může obec legálně bez vědomí vlastníka vést v územním plánu přes jeho soukromý pozemek místní komunikaci a poté se o tento fakt právně opírat a např. vyměřovat pokuty?
Je možné vymanit se z obecného používání pozemku, pokud v blízké dostupnosti existuje jiná cesta a vlastník potřebuje dotčenou část pozemku odůvodněně používat pro své účely?
(např. dle soudní judikatury - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.5.2012, č. j. 1 As 32/2012-42: existují-li jiné způsoby, jak dosáhnout sledovaného cíle (zajištění komunikačního spojení nemovitostí), aniž by došlo k omezení vlastnického práva, je třeba dát před omezením vlastnického práva přednost těmto způsobům.)
(obecně používaná část pozemku zabírá přes 10% celkové rozlohy pozemku)
Děkuji, Čeněk

OFPOVĚĎ:
Územní plán zejména stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání. Právní úpravu územního plánu, jeho vytvoření, posouzení a schválení naleznete v § 43 a násl. stavebního zákona.
Proces vytvoření a přijetí územního plánu je poněkud zdlouhavý, nicméně umožňuje každému, aby se do něj zapojil. Vždy zahrnuje veřejné projednání, přičemž oznámení o konání veřejného projednání se doručuje veřejnou vyhláškou – na úřední desce obce – obci nevzniká povinnost jednotlivě informovat každého vlastníka dotčeného pozemku, jelikož platí zásada, že každý si má sám hájit svá práva – tj. má se sám aktivně zajímat. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení mohou podat proti návrhu územního plánu námitky. Do doby, dokud účinný stav vymezuje pozemek jako komunikaci, tento stav platí a tím i vzniká právo vyměřování pokut za porušení povinností, které se k tomuto vztahují.
Jak sám uvádíte, „vymanění“ je zde možné, nicméně je nutné tak činit soudní cestou, pokud se nepodaří tak dosáhnout cestou smírnou. Aby bylo možné hovořit o právoplatném obecném užívání, je zde nutné naplnit mj. znak tzv. „naléhavé komunikační potřeby“, přičemž za tuto potřebu nelze považovat subjektivně pociťovanou nemožnost či nevhodnost použití alternativních přístupových tras (k tomu např. rozhodnutí NSS 29 Ca 59/2009-50).

___

OBCHOD-OBCHODOVÁNÍ, ŽIVNOSTI, OBCH. SPOLEČNOSTI
- Převzetí s.r.o. - jednatel nepředal účetnictví, co teď?
- Odpovědnost za účetní transakce s.r.o. při jejím převzetí
- Převzetí s.r.o. - jednatel nepředal účetnictví, odpovědnost za finanční transakce

Převzal jsem obchodní společnost s. r. o. a bývalý jednatel a jako jediný společník mi nepředal účetnictví, v době kdy nebyl už jednatel prováděl různé finanční operace. Jsem jako nový jednatel a jediný společník odpovědný za účetnictví a operace, které prováděl?
Děkuji, Oldřich.

ODPOVĚĎ:
Za vedení účetnictví před převodem společnosti by byl odpovědný bývalý jednatel. Vy jako jednatel byste však měl v současné pozici zajistit, aby vše bylo v pořádku i za minulá období, a to především s ohledem na povinnost společnosti podávat daňová přiznání a zakládat účetní závěrky do sbírky listin, jakož i plnit závazky společnosti, o kterých však bez účetnictví nemůžete mít úplný přehled.
Nepředáním účetnictví se bývalý jednatel mohl také dopustit trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Bývalého jednatele doporučeným dopisem vyzvěte, aby Vám okamžitě účetnictví předal, a upozorněte ho, že se mohl dopustit uvedeného trestného činu.
Ohledně finančních operací, případně jiných jednání bývalého jednatele po převodu společnosti lze uvést, že k těmto nebyl oprávněn. Pokud znáte údaje druhé strany a s těmito operacemi nesouhlasíte, oznamte jim bez zbytečného odkladu, že k těmto jednáním nebyl bývalý jednatel oprávněn a že tyto jsou neplatné. Pokud by Vám tímto jednáním vznikla škoda, resp. by vznikla společnosti, bylo by možné ji vymáhat po bývalém jednateli. V závislosti na druhu operací a výši škody by mohla přicházet také jeho trestněprávní odpovědnost, v tomto případě byste musel podat trestní oznámení.
Pokud byste zvažoval činit právní kroky, doporučuji vše nejprve konzultovat s advokátem.

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědická dohoda potomků a zůstavitele - vymahatelnost dohody
- Vymahatelnost dědické dohody potomků a rodiče, rodičů

2012 přepsala má matka členská práva svého družstevního bytu na mou sestru. Vznikla dědická dohoda, kde jsme se dohodly, že mi po smrti matky připadne 1/3 odhadní ceny bytu (nebo jakou si stanovíme). Podepsány jsme my sestry a naše matka. Tento byt pak sestra převedla do osobního vlastnictví (na žádost matky, která v tom bytě stále bydlela a dostala tak peníze z družstva).
Matka 07/2017 zemřela. Na notářství mi řekli, abych dědickou dohodu vzala s sebou.
Dotaz:
1. Mám oficiální nárok na peníze z prodeje bytu? (dohoda byla jen mezi námi třemi)
2. Bude se platit notáři poplatek, když řekněme, že cena bytu je 1 000 000 a jaký?
3. Když se zřeknu dědictví (jelikož se mi nechce se sestrou dohadovat), spadne tato dohoda na mé dva syny?
děkuji. Hezký den. Dana

ODPOVĚĎ:
Dědická dohoda se uzavírá až po smrti zůstavitele, vede k vypořádání dědictví. To však neznamená, že uzavřený dokument nemá právní relevanci a rozhodně ho předložte příslušnému notáři. Ten by uvedený dokument nejspíše posoudil jako dědickou smlouvu, případně závěť, samozřejmě záleží, jak je tento dokument koncipován. Dědická smlouva musí mít formu veřejné listiny, pokud předmětný dokument takto koncipován není, bude se na něj nahlížet jako na závěť.
1/ Pokud však za života došlo k převodu členských práv k družstevnímu bytu na Vaši sestru a následně převodu vlastnictví na Vaši sestru, předmětná bytová jednotka nebude vůbec zahrnuta do dědictví. Uvedené má však význam pro započtení dědického podílu, neboť Vaše sestra by byla jinak neodůvodněně zvýhodněna.
2/ Cena nemovitosti je oceňována odhadem, který nechává vyhotovit notář. Odměna notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb. , o odměnách notářů a souvisí s výší ocenění majetku. V případě hodnoty 1.000.000 Kč, by se jednalo přibližně 13.000 Kč.
3/ Ano, pokud odmítnete dědictví, nastupují další osoby předpokládané zákonem, v tomto případě Vaše děti

___

OBCHOD-REKLAMACE
- Prokázání bezvadnosti výrobku prodejcem - stačí otestování prodejcem nebo znalecký posudek věci?
- Musí prodejce udělat znalecký posudek na věc koupenou před méně než 6ti měsíci pokud ho považuje za bezvadný?
- Prodejce tvrdí že je výrobek bezvadný - musí to prokázat znaleckým posudkem? (reklamace do 6 měsíců od koupi, koupě)

Koupila jsem si telefon, který jsem ale v průbehu 6 měsíců reklamovala. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Tzn. že v takovém případě se předpokládá, že věc byla vadná již při převzetí a prodávající musí prokázat, že tomu tak nebylo. Ze zákona vyplývá, že pokud se vada vyskytne do 6. měsíců od zakoupení musí prodejce dokázat, že byl výrobek bezvadný odborným posudkem. Nestačí to jenom potvrdit neuznanou reklamací (prodejna mi provedla reklamaci 2x a pokaždé neuznala reklamaci). Tím považovala vše za ukončené a posílala mi telefon na mé náklady (neoprávněně).
Já jsem to nepřevzala jelikož způsob testování byl proveden velmi laicky. Výrobek jsem nemohla převzít, protože jsem ho stále považovala za vadný.
Prodejce mi neprokázal odborným znaleckým posudkem, že je výrobek bezvadný. Jelikož jsem považovala výrobek za vadný a prodejna mi neprokázala opak, napsala jsem prodejně, že odstupuji od smlouvy, podepřené zákonem o podstatném porušení kupní smlouvy.
Prodejna tento dokument naprosto ignorovala. Postoupila jsem proto celý případ ČOI. Už to trvá témeř rok (09/2016-08/2016) a já jsem unavená z celého postupu, kdy zákon existuje, ale zdá se mi že je jakoby jenom naoko, protože já jako zákazník jsem tím jenom vlečená energií a časem a vše se zdá stále více komplikované.
ČOI, která se tímto zabývá tvrdí, že prodejce není povinen dát zpracovat znalecký posudek. Prý si mám dát zpracovat znalecký posudek sama. Zákon vysloveně říká, že nestačí jenom tvrdit, že je výrobek bezvadný, ale prodávající to musí dokázat.
Na druhé straně prodejce mi nechce vrátit peníze a po jednání s ČOI by bylo možné vrátit telefon. Já ale telefon zpátky pochopitelně nechci. Prodejna naprosto a zcela ignorovala moje odstoupení od kupní smlouvy.
ČOI je v tomto směru naprosto marná (dovolí prodejci, "aby se mnou mával"). Doporučila mi, abych si dala vypracovat posudek, anebo podala žalobu.
1/ Po téměř roce, kdy hodnota telefonu už značně klesla, by mi prodejna po jednání s ČOI byla ochotná vrátit mobil, který by mi byl k ničemu (musela bych ho prodat s velkou ztrátou)
2/ Mám si dát vypracovat posudek, což jsou další náklady, Energie a Čas neustále něco dokazovat...Jsem z toho už opravdu unavená.
3/ Tato varianta je ještě zdlouhavější, žaloba u soudu.
Pomyšlení na tuto variantu je ještě horší než varianta 2. Kde je pravda? Na jedné straně je tady zákon, který se tváří, že chrání spotřebitele a na straně druhé stojí silný nástroj pro prodejce, kde podle tvrzení ČOI není prodejce povinen dát zpracovat posudek. Jak to vlastně je s tímto zákonem.
Prodejna nereagovala na moje odstoupení od smlouvy a peníze vrátit nehodlá. ČOI se vůbec nevyjádřila k tomu, že prodejna ignoruje moje odstoupení od smlouvy.
Jakou váhu tedy má podstatné porušení kupní smlouvy - odstoupení od smlouvy do 6. měsíců, kvůli vadnému produktu. Chci vrátit peníze na základě podstatného porušení kupní smlouvy.
Takový jednoduchý požadavek je naprosto ignorován a je se mnou zacházeno, jako kdybych udělala chybu já. Prodejna mi už téměř rok blokuje peníze I telefon, který mi chce neustále vracet.
Jaký je tedy doopravdy zákon na ochranu spotřebitele. Připadá mi, že jenom existuje, ale nechrání spotřebitele. Prodejce prý není nic povinný předkládat ale zákon říká, že pokud nepředloží, považuje se výrobek za vadný.
Jak mám postupovat, abych získala peníze, ne telefon. Vadný telefon zpátky nechci. Děkuji, Leona.

ODPOVĚĎ:
V tomto případě souhlasím s názorem ČOI v tom, že pokud se budete chtít domoci svých práv, budete muset podat žalobu k soudu.
Ačkoli je pravdou, že by prodejce musel prokázat, že mobil nebyl v době prodeje vadný, pokud Vám v současné situaci neuzná reklamaci, v zásadě nic prokazovat nemusí. Toto by totiž byl povinen prokazovat právě až v případě soudního řízení.
Pokud chcete získat peníze zpět, nechte si vrátit telefon, poté nechte zpracovat znalecký posudek, ze kterého nejspíše vyplyne, že je mobil skutečně vadný. Následně u prodejce opět uplatněte reklamaci s tím, že požadujete i náklady za vypracování posudku a vrácení kupní ceny. Pokud by však ani při předložení znaleckého posudku prodejce nezměnil svůj postoj, bude skutečně jedinou možnou cestou žaloba k soudu.
Pro přesnost uvádím, že prodejce Vám skutečně není povinen předkládat znalecký posudek o tom, že výrobek není vadný. Tato povinnost ze zákona nevyplývá.

____

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Zkratka přes soukromý pozemek a umístění branky - oprávněnost takového jednání
- Výzva k odstranění nepovolené stavby od obce - překážky v komunikaci (branka na veřejně užívané cestě v soukromém vlastnictví)
- Soukromá cesta označená obcí jako veřejné prostranství - může to obec udělat?
- Umístění překážky na veřejně užívanou cestu, soukromý pozemek - je nutné stavební povolení, souhlas, ohlášení, ohláška?
- Odstranění překážky na veřejném prostranství na soukromém pozemku (cesta) - oprávněnost uhrazení nákladů
- Uhrazení nákladů za odstranění překážky na soukromém pozemku používaném jako veřejná cesta, veřejné prostranství
- Obecné užívání soukromého pozemku občany - definice, příklad
- Užívání soukromé cesty občany - nárok na nájem, nájemné od obce, města, městysu
- Nárok na nájem, nájemné za užívání soukromé cesty občany města, obce, městysu

Jsme vlastníky pozemku v KN zapsaném jako "zastavěná plocha a nádvoří", bez věcných břemen či jiných omezení zapsaných v katastru nemovitostí České republiky, tj. v KN ČR. Na kraji našeho pozemku těsně sousedícím s jiným soukromým pozemkem, je plotem oddělený úzký průchod-zkratka, která je používaná více než 10 let. Tento stav je před cca 3 lety zděděný po mé rodině.
Někteří místní obyvatelé jsou tady zvyklí si mezi silnicí a zpevněnou komunikací k vlakové zastávce přes náš pozemek zkracovat cestu, venčit své psy, případně ji občas využijí náhodní chodci nebo společensky unavení z místního hospodského klubu.
K zastávce vede v blízkém dosahu veřejná zpevněná cesta, kterou OÚ v roce 2015 vydláždil a zrekonstruoval. Cesta je pro některé obyvatele obce o cca 70 metrů delší než uvedená zkratka, pohyb po ní je bezpečnější než po neudržované zkratce.
Zkratka přes náš pozemek je tvořena travnatou plochou a zchátralými schody, kde při velkém dešti teče voda a v zimě se tvoří náledí. Rozhodli jsme se zkratku uzavřít umístěním branky v obavě, že si někdo může přivodit úraz na pozemku v mém vlastnictví.
Tuto část pozemku bychom také v budoucnu chtěli užívat pro vlastní účely (sklad dřeva, po úpravě parkovací místo). Povaha průchodu zkratkou umožňovala osadit branku 2m od hranice pozemku obecního úřadu, ostatní vlastníci okolních soukromých pozemků s osazením branky ústně souhlasili.
Kvůli naší neznalosti nebyl vyřízen územní souhlas ani žádné jiné úřední povolení. Popis událostí:
Týden po osazení branky se situace zkomplikovala stížností 2 místních obyvatel na obecní úřad OÚ. (osazená branka byla po celou dobu otevřená a později zamýšlená branka z druhé strany zkratky na hranici pozemku s OÚ nebyla zatím nainstalována.)
Obec následně podnikla rychlé kroky, vždy za asistence obecní policie:
- Obec: doručení dokumentu obecní policií "Výzva k odstranění nepovolené stavby - překážky v komunikaci" kde obec požaduje odstranění branky do 3 dnů jako nepovolené stavby a překážky v místní komunikaci s tím, že pokud tak nebude učiněno, náklady na odstranění branky budou obcí následně požadovány po nás.
- Naše reakce: návštěva OÚ, snaha domluvit se ztroskotala. Argument, že se jedná o soukromý pozemek a nikoli o místní komunikaci a lidé mohou používat blízko dostupnou jinou cestu, neuspěl. OÚ trval na svém.
Informovali jsme OÚ, že chceme dát věci do pořádku a půjdeme vyřídit žádost na místně příslušný SÚ, který je v jiné obci.
- podání žádosti o dodatečném povolení stavby oplocení
- Obec: protože jsme za 3 dny nestihli odstranit branku ani obstarat povolení, obec za osobní asistence obecní policie, pracovníků technických služeb a místostarosty obce na místě branku přes náš výslovný nesouhlas demontovali a odvezli s informací, že branka bude k vyzvednutí na OÚ.
- Obec: doručení dokumentu "Informace a výzva" obecní policií, kde nás OÚ informuje o našem přestupku dle Zákona o pozemních komunikacích a výše sankce do 300.000 Kč. Dále obec informuje, že branku lze vyzvednout po uhrazení v dopise nespecifikovaných nákladů.
- Naše reakce: Zaslání písemné odpovědi na dříve doručené dopisy z OÚ obsahující nesouhlas s postupem OÚ, uvedení důvodů. Doručeno na OÚ.
Zaslání oznámení na PČR (jednání OÚ na nás silně psychicky zapůsobilo).
- SÚ: po cca měsíci při místním šetření SÚ iniciovaným naším podáním žádosti o dodatečném povolení stavby oplocení, nás SÚ informoval, že chybí předmět řízení, tudíž není čím se zabývat. Ústně nás také informoval, že zkratka je v územním plánu obce vedena jako veřejné prostranství.
- PČR: Odpověď: ve věci není dáno podezření ze spáchání přestupku či trestného činu (ze strany obce) a odkládá se ad acta. Pokud nesouhlasíme s postupem, máme se obrátit na krajský úřad.
Souhrn úvah a zjištěných faktů:
- dle OÚ přes pozemek v našem vlastnictví vede místní komunikace
- dle dokumentu PDF s územním plánem (2012 a 2014) na stránkách OÚ je zkratka součástí místní komunikace
- dle „pasportu“ dodaného OÚ na PČR je zkratka součástí místní komunikace
- dle stavebního úřadu je zkratka v územním plánu obce vedena jako veřejné prostranství
- dle online mapové aplikace OÚ (cleerio.cz) je zkratka v územním plánu obce vedena jako veřejné prostranství
- dle KN je celý dotčený pozemek v našem vlastnictví bez břemen a závazků a je veden jako zastavěná plocha-nádvoří
- veřejné prostranství a místní komunikace je na našem pozemku vedena bez našeho vědomí a souhlasu
- obec nemá veřejně dostupnou pasportizaci komunikací (nalezeny pouze pasporty pro lampy, ampliony, dopravní značení)
- obec na PČR dodala pasport komunikace s následujícími vlastnostmi:
o uveden typ komunikace: místní komunikace - obslužná
o bez rozhodnutí o zařazení cesty do kategorie místní komunikace
o místní komunikace vede přes několik pozemků, z toho jsou 2 v majetku obce a 2 v soukromém majetku
o nepřesnosti (např. uvedeno kanalizace: ne, přitom kanalizace je zde cca 20 let)
- obec tvrdí, že zkratka je místní obslužná komunikace, kterou místní občané používají k cestě na zastávku
- v blízké dostupnosti je však dlážděná cesta sloužící k obsluze vlakové zastávky (cesta je pro některé obyvatele delší o cca 70m oproti zkratce, OÚ v nedávné době realizoval celkovou opravu a vydláždění této komunikace)
- obáváme se snížení hodnoty našeho pozemku v případě nutnosti strpět místní komunikaci či veřejné prostranství
- daň z nemovitosti se platí z celého pozemku vč. prostoru zkratky, kterou nemůžeme používat pro své účely
- dle informací ze spisu PČR, OÚ už celou věc řeší za asistence právníků zastupujících obec.
- OÚ nás zatím nijak přímo o ničem neinformoval a nereagoval na náš zaslaný dopis před cca 1,5 měsícem
- hrozí nám pokuta až 300 000 a nespecifikovaná částka za uhrazení odstranění branky
- podle dosavadního přístupu OÚ máme obavy z vyměření vysoké pokuty, která pro nás může být likvidační
Otázky:
- jsme povinni platit pokutu a poplatek za odstranění stavby požadovaný OÚ?
- jsme povinni strpět komunikaci na pozemku v našem vlastnictví, přestože je k dispozici jiná cesta a obec není vlastníkem dotčené části našeho pozemku?
- Čemu věřit a čím se řídit, pokud jsou v evidencích a tvrzení úřadů rozpory (KN x SU x OÚ x UP?? )
- bylo by možné uzavření průchodnosti zkratky alespoň 1 brankou, pokud by se měla respektovat varianta UP s veřejným prostranstvím - pokud vůbec lze takto uvažovat o zachování přístupu na veřejné prostranství. (míníme tím snížení rizika příp. zranění cizích osob při průchodu na našem pozemku a snížení obtěžujícího provozu)
- lze docílit realizace obou branek a celý pozemek užívat pro vlastní účely?
- jaký byste doporučili postup pro řešení výše uvedeného?
Děkujeme.

ODPOVĚĎ:
Zákon o pozemních komunikacích stanovuje:
Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace, se souhlasem Policie České republiky. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.
Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka. Co se týká lhůty, ta by měla být přiměřená.
V případě pokuty Vám vzniká povinnost ji zaplatit pouze pokud bylo vydáno rozhodnutí, kterým se pokuta ukládá. Jestliže takové rozhodnutí není, nevznikla povinnost platit pokutu.
Ve Vašem případě bohužel došlo ke vzniku tzv. obecného užívání této části pozemku:
"Každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"). Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace."
Tzv. obecné užívání je specifické tím, že je nerozhodné, kdo je vlastníkem předmětného pozemku – zda soukromá osoba, obec či stát apod. Pokud takový pozemek (jeho část) je veřejně dostupný, dlouhodobě užívaný neomezeným okruhem osob a takto je to dlouhodobě trpěno vlastníkem daného pozemku, obecně vzniká tzv. obecné užívání a vlastník pozemku je povinen jej strpět.
Dále v případech, kdy je pozemek, který je ve vlastnictví soukromé osoby, využíván jakožto veřejné prostranství a vlastník pozemku nemá s obcí uzavřenou nájemní smlouvu, měla by obec s takovým vlastníkem nájemní smlouvu uzavřít, protože dané soukromé pozemky jsou fakticky využívány všemi občany obce. Pokud k uzavření takové nájemní smlouvy, nebo jiné dohodě nedojde, je obec povinna vydat vlastníkům veřejných prostranství finanční částku, o kterou se takto bezdůvodně obohatila (a to ve výši odpovídající průměrnému nájmu). Vlastníci veřejných prostranství tak mohou obec žalovat, aby jim bezdůvodné obohacení vydala.
K tomu např. rozhodnutí Nejvyššího soudu (32 Odo 872/2003):
"Obec nemá podle ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, právo na to, aby vlastník pozemku, který je součástí veřejného prostranství, strpěl jeho bezplatné užívání. Obci vzniká bezdůvodné obohacení plněním bez právního důvodu, není-li užívání takového pozemku upraveno smlouvou mezi jeho vlastníkem a obcí."
Rozpory v evidencích by rozhodně neměly být, měl by zde být soulad mezi údaji. Je nezbytné na tyto rozpory upozornit tak, aby bylo vyjasněno, které údaje jsou platné a které nikoliv.

___

SPRÁVNÍ-OBCE
- Lhůta na zaplacení dluhu občanovi od městské části, MČ hlavního města Prahy
- Lhůta na zaplacení dluhu občanovi od MČ hlavního města Prahy - řešeno přes 7Ubytovací

10.7.2017 jsem vyzvala MČ 7 hlavního města Prahy, aby mi zaplatili peníze co mi dluží a odpověď zaslali 31.7.2017, že měla odpovědná pracovnice dovolenou. V odpovědi uvedli, že to přeposílají na správní firmu 7Ubytovací aby to vyřídila.
Jakou mají závaznou lhůtu do kdy mi musí odpovědět? Chápu, že městská část 7 nemá podklady, které má její správní firma. Do kdy mám čekat až se vyjádří 7U? 7U asi pošle zprávu Městská část 7 hlavního města Prahy a následně mi bude odpovězeno - obávám se, že by to mohlo být až si vezmou všichni dovolené. Připadá mi, že vše záměrně zdržují. Děkuji, Pavlína.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu přímo nevyplývá, o jaký dluh se jedná a jak vznikl, nicméně obecně platí, že pokud není dluh zaplacen ve lhůtě dohodnuté, vzniká tak prodlení (ve Vašem případě na straně MČ 7). Zde ovšem záleží na tom, jak je proces zaplacení dluhu upraven smluvně.
Obecně lze říci: pokud není dluh zaplacen ve stanovené lhůtě, můžete dlužníka (Mˇ4) vyzvat, aby dluh zaplatil v dodatečné lhůtě Vámi určené, která by neměla být kratší než 7 dnů, a to tzv. předžalobní výzvou
(vzor zde: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014 ).
V případě, že není dluh uhrazen ani v této dodatečné lhůtě, je možné jej vymáhat soudně. Nicméně záleží na tom, o jaký dluh se jedná a jaké jsou zde další okolnosti případu.
Bez znalosti bližších informací také nelze říci, zda zde je nějaká lhůta, do kdy se musejí vyjádřit, či nikoliv. Opět obecně platí, že se věřitel může obrátit na soud, pokud na předžalobní výzvu není reagováno = není zaplaceno.

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Výpověď dodávky energie u X-Energie a přechod k Yello energy - pokuta od X-energie
- Pokuta od X-energie za výpověď smlouvy o dodávce elektřiny, elektrické energie
- Zamítnutí výpovědi smlouvy X-energie a sankční pokuta
- Zamítnutí zrušení smlouvy X-energie a zaplacení sankční pokuty
OBČAN-DLUHY
- Vymáhání dluhu přes Creditexpres - dluh u X-energie

Posouzení postupu při řešení výpovědi smlouvy na odběr energie: 13.10.2016 jsem uzavřel smlouvu na dodávku elektrické energie se společností X-Energie s. r. o. Termín zahájení dodávek energie 1.6.2017. Během toho období jsem sledoval nabídky jiných dodavatelů a rozhodl jsem se před zahájením dodávek pro jiného, výhodnějšího dodavatele Yello energy.
Proto jsem dne 7. června 2017 X-Energii poslal, podle ustanovení §11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. výpověď. Podle tohoto zákona do 15 dnů od zahájení dodávek mohu od smlouvy bez sankcí odstoupit, což jsem splnil. Výpověď jsem doporučeným dopisem poslal společnosti X-Energie. Považoval jsem věc za vyřízenou.
19.7.2017 jsem obdržel dopis ve kterém mi X-Energie formou informace (nikoliv jako oficiální výpověď - vizte příloha) sděluje, že moji výpověď neakceptuje a navíc po mě požaduje sankční pokutu.
Zároveň jsem se z tohoto dopisu dozvěděl, že mi zpětně vypověděli smlouvu k 2. 6. 2017. Tuto výpověď jsem od nich obdržel jako kopii až 23.6. 2017! Dále mi X-energie oznámila, že moji výše uvedenou výpověď neuznávají a požadují uhrazení sankční pokuty ve výši 6050, -Kč. Na tuto částku poslali již několik upomínek a teď i informaci že ji předávají k vymáhání firmě CreditExpres. Mimo jiné si opatřili mail a tel. mé manželky, která nikde ve smlouvách nefiguruje a přes to ji obtěžovali rovněž vymáháním pokuty.
Prosím proto o Vaše vyjádření k této situaci a o radu, jak mám dále postupovat, zda je jejich jednání v souladu se zákonem. Já jsem měl za to, že zákon, který byl právě pro tyto případy vytvořen to má řešit.
Děkuji, Filip.

ODPOVĚĎ:
Pokud se jednalo o smlouvu. na základě došlo ke změně dodavatele elektřiny (tzn. ne o první dodávku energie), a smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory dodavatele, tedy po Internetu, po telefonu, při podomním prodeji, pak jste byl skutečně oprávněn smlouvu vypovědět v 15 denní lhůtě od zahájení dodávky energií. Dále tedy předpokládám, že výše uvedené podmínky pro výpověď jsou ve Vašem případě splněny.
Na platnosti výpovědi nemůže ani nic změnit negativní stanovisko dodavatele, ani jeho zpětné ukončení smlouvy. Vymáhající společnosti proto doporučeným dopisem odepište, že nárok dodavatele elektřiny zcela neuznáváte, a to z důvodu platné výpovědi v souladu s právními předpisy. Rovněž uveďte, že pokud bude i nadále kontaktovat Vaší manželku, obrátíte se na Úřad pro ochranu osobních údajů, neboť neoprávněně disponuje a užívá její osobní údaje. Dále uveďte, že jste v případě sporu připraven se aktivně bránit s využitím právních služeb advokáta, kdy budete požadovat plnou úhradu nákladů právního zastoupení.
Orgánem příslušným pro rozhodnutí tohoto sporu je Energetický regulační úřad. V případě sporu by Vás písemně vyzval k vyjádření. Proto je nutné zajistit si vybírání pošty z adresy trvalého pobytu.
Postu dodavatele energií by rovněž mohl být postihnut Energetickým regulačním úřadem. Proto doporučuji podat podnět na prošetření jeho postupu, ve kterém situaci popište a přiložte veškeré související listiny (smlouvu, výpověď, neuznání výpovědi atd.).

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Elektrické jističe firmy na soukromém pozemku a povinnost pustit majitele firmy k jističům
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odpovědnost za škodu - nepřipuštění k jističům elektřiny firmy - jističe na soukromém pozemku
- Odpovědnost za škodu způsobenou přeseknutím kabelu (kabel v nesprávné hloubce a bez chránicí barevné folie)
OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Vedení elektřiny pod soukromým pozemkem bez věcného břemene - povinnost strpět vedení elektřiny
- Vedení elektřiny pod soukromým pozemkem bez služebnosti - povinnost strpět vedení elektřiny

Bydlíme v areálu, kde máme ve vlastnictví veškeré pozemní komunikace, areál je uzavřený, oplocený. Jsou tu haly, kde má jedna firma živočišnou
výrobu. Kamkoliv vstoupí, jsou na cizím pozemku. Tyto haly mají elektrickou přípojku udělanou tak, že veškeré jističe, pojistky, apod. jsou na
našem pozemku, resp. v na naší zdi, která je za plotem nebo případně v uzavřené místnosti, kde jsou hlavní rozvaděče na naše další objekty.
Vzhledem k tomu, že tu rekonstruujeme, podařilo se nám omylem (plány k areálu neexistují) překopnout kabel, který vyhodil pojistky a živočišná
výroba jim přestala fungovat. Kabel nebyl označený v zemi, nebyl ani ve správné hloubce, nebyl náš, ale vede přes náš pozemek.
Dostali jsme výhrůžky, že v případě, kdyby výpadek trval déle, bude to velká škoda, kterou nám dají k úhradě.
Tudiž jsme se rozhodli a poslali jim dopis, kde je žádáme, aby si veškerou svoji elektroinstalaci zařídili tak, aby ji měli na svých pozemcích,
halách, resp. tam, kde je k tomu přístup, ať si to zdokumentují a že jsme ochotni jim umožnit podkop pod silnicí. Tím pádem, veškeré jejich
jističe a pojistky na našich pozemcích budou přesunuty a nebudeme se o to muset starat.
Obratem jsme dostali odpověď, že nás žádají o přístup ke všem jejich jističům a elektrickému příslušenství, na našich pozemcích, aby mohli
provádět odpočty elektřiny, dále aby mohli reagovat v případě výpadku, apod. a že pokud se bude výpadek opakovat, budou nám to dávat k úhradě,
pokud jim nezajistíme ihned možnost "nahození" jističe a pojistek na našem pozemku, za plotem.
Dále uvedli, že podkop nepřipadá v úvahu, je drahý a že to chtějí řešit převěsy přes naše cesty. Jenže v tomto případě zase omezí nás, protože
to nebude vypadat nijak pěkně a bude to muset být v určité výšce, abychom tam projeli s traktory, valníky, jeřáby, apod. a bude nás to velmi
omezovat.
Rád bych se tedy zeptal, zda
- mají právo po nás požadovat 24/7 přístup na jističe a pojistky k jejich halám, které jsou na našich pozemcích a my jim musíme vyhovět?
- máme právo trvat na tom, aby situaci řešili podkopem, protože - už takhle nás omezují a v případě převěsu se nic nezmění a zase budeme
omezováni
- co by se stalo, kdybychom překopli kabel, který není náš, vede na našem pozemku a je např. k jedné z hal a dojde tam k nějaké újmě. Mají
právo na to po nás chtít fin. odškodnění, když tam defakto ten kabel nemá co dělat? ¨
- nemělo by to být tak, že pokud mají živočišnou výrobu ohodnocenou na XX mil. Kč, tak by si měli tyto náležitosti zařídit sami?
- v případě, že odjedeme na dovolenou, něco se stane, budou se k nám defacto muset "vloupat", aby si tyto věci opravili. Mají na to právo?
Podotýkám, že nemají žádná věcná břemena na tyto věci (kabely, jističe, schránky, ad), ani jiné nájemní smlouvy. Pouze by se dalo usuzovat, že
silnice po které se jezdí je brána jako soukromá účelová.
Veškeré práce děláme na základě stavebního povolení, není to tedy nic nelegálního. Děkuji Oldřich.

ODPOVĚĎ:
Pokud je vedení vedeno na Vašich nemovitostech bez řádného zakreslení a případně zřízení věcného břemene, nemáte povinnost nikoho k vedení
pouštět. Je ale pravda, že kdyby tímto Vaším postupem vznikla škoda - tj. že je nepustíte za účelem nutné opravy - odpovídáte za škodu takto
vzniklou - požár, apod...
V daném případě je třeba zkoumat, zda je možné a efektivní, aby situaci s vedením vyřešili právě Vámi uváděným podkopem. V této věci by bylo
vhodné oslovit i znalce, který by se k tomu vyjádřil. Pokud by bylo zjištěno, že podkop je ideální řešení, můžete se u soudu domáhat povinnosti
odstranění vedení z Vašich nemovitostí.
Pokud překopnete kabel, o kterém jste nevěděli, že tam vůbec je, za škodu určitě neodpovídáte a nemáte povinnost nic na své náklady opravovat.
Ale jak výše uvedeno, pokud byste je nepustili k opravě a vznikl by tak např. požár nebo uhynula zvířata, odpovědnosti se nevyhnete. Bylo by
tedy vhodné situaci řešit co nejdříve, abyste se nedostali do situace, kdy budete stále u soudu. Takže napřed prostřednictvím znalce zjistit,
zda by byl podkop vhodný, pokud ano, žalovat odstranění kabelů, pokud ne, navrhnout věcné břemeno se řádným zakreslením vedení a zejména s
požadavkem úplatnosti tohoto věcného břemene.

___

OBCHOD-REKLAMACE
- Opakovaná reklamace kočárku - opakující se vada, odstoupení od kupní smlouvy
- Odstoupení od kupní smlouvy na kočárek - opakující se vada, neodstranitelná vada
- Neodstranitelná vada kočárku, reklamace a odstoupení od kupní smlouvy
- Barevná nestálost potahu na kočárek - reklamace neodstranitelné vady a odstoupení od kupní smlouvy
- Reklamace neodstranitelné vady a odstoupení od kupní smlouvy na kočárek

Ráda bych se informovala zda mám nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz pro neodstranitelnou vadu či z jiného důvodu.
V lednu 2017 jsem zakoupila kočárek, a v polovině dubna ho začala používat a na konci května 2017 jsem ho reklamovala, jelikož přední kolečka
házela, a konstrukce byla uvolněná. Reklamace byla vyřízena výměnou dílu a seřízením. 07/2017 po necelých třech měsících užívání se začala
výrazně projevovat barevná nestálost, potah vystavený běžnému dennímu svitu změnil barvu z tmavě šedé na světle šedou oproti dílům, které
vystaveny přímo nejsou. Kočárek jsem opět reklamovala, reklamace byla uznána, ale zaslána mi byla pouze nová boudička, která je ovšem oproti
zbytku kočárku výrazně tmavší.
Opět se i uvolnila konstrukce, se kterou mám zajet do servisu na utažení. Kočárek po necelých čtyřech měsících používání vypadá jako starý
"vyšisovaný".
Kočárek, trojkombinace stála 22.000 Kč. Prosím o radu jak postupovat při nesouhlasu s reklamací výměnou boudičky a sdělení na co vlastně mám
nárok. Na ukázku posílám foto. Děkuji, Viola.

ODPOVĚĎ:
Obecně máte dle ust. § 2169 odst. 2 občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy při trojím výskytu stejné vady nebo při výskytu 4
různých vad. Nyní reklamujete 3. vadu, nebylo by teďy ještě možné odstoupit od smlouvy. Na druhou stranu by mohla přicházet v úvahu také
reklamace vyšisování, kdy by se jednalo již o 4. reklamaci různé vady, a tudíž byste byla oprávněna od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení
plné kupní ceny.
Doporučuji teďy kočárek reklamovat ještě jednou, kdy je zřejmé, že se vada nejspíše znovu objeví, případně reklamujte vyšisování. Při této
reklamaci již odstupte od smlouvy a požadujte vrácení peněz.
Důležité je, abyste u všech reklamací měla reklamační protokol včetně uznání reklamace.
Pokud by došlo k tomu, že poslední (4.) reklamaci prodejce neuzná, pak byste musela nechat zhotovit znalecký posudek, který by určil, že
kočárek je skutečně vadný. Následně byste odstoupila od smlouvy, kdy byste mohla požadovat také náhradu nákladů za vypracování znaleckého
posudku.
Pokud by ani přesto prodejce dobrovolně peníze nevrátil, obraťte se na ČOI s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Více informací k tomuto řízení
a možnost online podání návrhu na zahájení naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud by ani řízení u ČOI nepomohlo, bylo by nutné se domáhat vrácení peněz žalobou u soudu. V případě úspěchu by Vám prodejce také uhradil
náklady soudního řízení a úrok z prodlení ve výši 8,05%. Před podáním žaloby doporučuji věc konzultovat s advokátem.
Seznam advokátů naleznete zde:
www.advokatikomora.cz

___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Předražený právník protistrany - musí neúspěšná strana ve sporu zaplatit celou částku kterou si právník řekne?
- Předražený advokát protistrany - musí neúspěšná strana ve sporu zaplatit celou částku kterou si advokát řekne?
- Vysoké náklady právníka protistrany - musí je neúspěšná strana uhradit bez námitek?
- Vysoké náklady advokáta protistrany - musí je neúspěšná strana uhradit bez námitek?

Rád bych se zeptal, zda-li je v mé moci nějak snížit nepřiměřeně vysokou částku za advokáta protistrany. Po vynesení rozsudku u soudu I.
stupně, kde jsem nebyl úspěšný, vyčíslil advokát odpůrce své služby na neuvěřitelných cca 150.000 Kč. Já se odvolám, ale jestli nebudu úspěšný,
mohu nějak tuto částku snížit? Částka je za 12 právních úkonů. Svému advokátovi jsem platil cca 30 000, - Kč
Děkuji předem za odpověď Standa.

ODPOVĚĎ:
Advokát protistrany má právo nárokovat odměnu vypočítanou dle advokátního tarifu. Účtuje částku za úkon právní služby násobenou počtem úkonů
právní služby, ke každému úkonu připočítává 300, -Kč tzv. režijní paušál (paušální částka za telefony, úhradu korespondence, apod.). K tomu pak
účtuje 21% DPH, pokud je plátcem. Částka za úkon právní služby služby se stanoví podle předmětu sporu. Pokud byste mi napsal, co bylo předmětem
soudního řízení, mohla bych Vám vypočítat přesně, na jakou částku za úkon právní služby má advokát protistrany nárok. Podle počtu těchto úkonů
se pak dá dopočítat, na jakou částku odměny celkem má opravdu nárok. Pokud bude zjištěno, že na požadovanou částku skutečně nárok má, nelze se
nijak domoci snížení odměny, pouze lze poukázat např. na to, že některé úkony rozhodně nebyly ve věci potřeba a teďy snížit počet těchto úkonů.

____

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Umístění předmětů na hranici pozemku a sekání trávy, údržba zeleně - jak donutit souseda aby předměty odstranil?
- Jak donutit souseda aby odstranil věci z hranice pozemku kvůli údržbě zeleně, trávy
- Údržba, sekání trávy, zeleně a předměty na hranici pozemků - jak donutit souseda k odstranění?

Na společné hranici se sousedem máme každý postaven svůj plot, (soused odmítl jeden - společný plot.) oba postavené v souladu se stavebním
povolením. Soused jej má umístěn cca 30 cm od hranice směrem dovnitř svého pozemku a já cca 25 cm taky dovnitř svého pozemku. Mezi ploty tak
byl dostatečný prostor pro údržbu obou plotů i zeleně (trávy). Soused však umístil ze své strany těsně k hranici různé předměty (kbelíky, tyče,
roury a pod. včetně natlučených latí propojených provázky), které mi prakticky brání ve volnému pohybu v uvedeném prostoru, a tím i znemožňuje
provádět jeho údržbu vč. zeleně. Mám za to, že je to reakce na to, že jsem svůj plot umístil o pár centimetrů (cca 5 cm) blíže ke hranici než
on. Tvrdí, že jde o předměty
na jeho pozemku (což nepopírám), které tam ale dle mého názoru nemají žádné opodstatnění kromě toho, aby mi znemožnily pohyb v mé části
pozemku. Samozřejmě soused tvrdí opak.
Mohu v souladu s § 141 Stavebního zákona nebo § 1021 a možná i § 1022 NOZ požadovat, aby po dobu údržby uvedené předměty z naší společné
hranice odstranil resp. jak mám dál postupovat?
Děkuji. Přeji hezký den

ODPOVĚĎ:
Obecně ze zákonné úpravy vyplývá, že soused Vám musí umožnit přístup k Vašemu plotu za účelem jeho údržby. Pokud Vám v tom brání různými
překážkami, byť na jeho pozemku, jedná v rozporu se zákonem. Pokud by byla věc skutečně vyhrocená, musel byste se obrátit na soud s tzv.
sousedskou žalobou, kterou byste se domáhal přístupu k Vašemu plotu. Za situace, kdy byste se prozatím soudit nechtěl, bych doporučila, abyste
se obrátil na obecní úřad s žádostí o sjednání nápravy, tj. požádat úřad o předvolání souseda, případně požádat úřad o místní šetření a
následně ústní jednání, kdy by sousedovi byla vysvětlena jeho pozice a autoritativně mu sděleno, že nemůže tímto způsobem bránit v přístupu.

___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Věcné břemeno se závazkem finanční kompenzace
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Velká oprava nemovitosti ve spoluvlastnictví a nesouhlas spolumajitele, spoluvlastníka
- Velká oprava bytu, domu ve spoluvlastnictví a nesouhlas spoluvlastníka, spolumajitele
- Nesouhlas spolumajitele s darováním podílu bytu, domu, nemovitosti jiné osobě
- Nesouhlas spoluvlastníka s darováním podílu bytu, domu, nemovitosti jiné osobě
- Co když spoluvlastník nesouhlasí s darováním části bytu, domu, nemovitosti?
- Co když spolumajitel nesouhlasí s darováním části bytu, domu, nemovitosti?

Matka (55) žijící několik let v městském nájemním bytě, bez práce a za pomoci své matky a různých sociálních dávek dokázala relativně dobře žít. Ovšem před rokem (07/2016), po smrti její matky kdy po ní zdědila ideální 1/2 nemovitosti jí z důvodu nabití majetku byly omezeny sociální dávky a pochopitelně přišla i o finanční podporu své matky.
Neschopná řešit svoji životní situaci o městský byt přišla a nastěhovala se do zděděné poloviny nemovitosti. Její polovina nemovitosti je z pohledu užívání v nevyhovujícím stavu a na opravy nikdy nebude mít finance.
Můj návrh na řešení vzniklé situace je matce najít vyhovující byt, kde by opět dosáhla na sociální dávky a kde bych jí za darování její 1/2 uvedené nemovitosti přispíval na živobytí. S tím, že bych darovanou část nemovitosti přestavěl dle své představy. Jedná se o dvoupodlažní dům v řadové zástavbě ze 30. let.
Rád bych odstranit celé patro i s krovem a postavit znovu. S tím ale spolumajitel žijící v přízemí nesouhlasí a prohlašuje, že něco takového mi nepovolí a že ani s darováním její části mě nesouhlasí.
Chtěl bych se tedy zeptat zdali je možné vytvořit v darovací smlouvě věcné břemeno v podobě finanční kompenzace a jak dosáhnout pravomocí na rekonstrukci v žádaném rozsahu?
Vzniklá situace je mnohem složitější (U matky je podezření na lehkou až střední mentální retardaci, spoluvlastník je její bratr tudíž i můj strýc, který chce pochopitelně celou nemovitost pro sebe a o vyplacení podílu či prodeji celé nemovitosti a rozdělení peněz nechce ani slyšet) ale snažil jsem se to nejdůležitější obsáhnout v co možná nejstručnější podobě.
Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Spoluvlastník nemovitosti nemá právo vyjadřovat se k darování rodinnému příslušníkovi, darovat svůj podíl Vám matka může i bez souhlasu spoluvlastníka. V darovací smlouvě můžete sjednat i věcné břemeno spočívající v pravidelných finančních příspěvcích dárci. Složitější to bude s rekonstrukcí, neboť zde je třeba souhlas spoluvlastníka, který když nesouhlasí, nezbude, než se obrátit na soud. Ten může po v tomto případě složitém dokazování svým rozhodnutím nahradit souhlas spoluvlastníka s rekonstrukcí a určit její rozsah.

___

RODINA-SJM
- Dluh v manželství - jak vynechat z dluhu druhého z manželů?
- Zadlužení jen jedním z manželů - postup, návod
- Jak vynechat druhého z manželů ze zadlužení v budoucnu?

Budu se rozvádět, jelikož ale ještě nejsem rozvedený, potřeboval bych si půjčit na koupi bytu. V bance mi půjčí bez souhlasu manželky 300.000 Kč. Chci se zeptat, jestli kdybych nesplácel, bude to chtít banka po mé manželce? A jestli existuje nějaký dokument, který ji ochrání, že ten dluh nepůjde za ní? Děkuji, Libor.

ODPOVĚĎ:
Pokud v průběhu manželství uzavřete smlouvu o úvěru, půjčce či se jinak zavážete k plnění, spadá tato pohledávka do společného jmění manželů. Pokud tedy nebudete splácet, skutečně bude věřitel dlužnou částku vymáhat po Vaší manželce.
V rámci rozvodu manželství můžete uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů, ve které si upravíte veškeré majetkové poměry, vč. tohoto dluhu, přičemž se zavážete, že daný dluh zcela přebíráte a odpovídáte za jeho splnění pouze Vy. Dohoda musí být podepsána s úředně ověřenými podpisy.
Pokud se na rozvodu manželství dohodnete a budete chtít, aby proběhl tzv. nespornou cestou, je dohoda o vypořádání společného jmění manželství rovněž jednou z podmínek, aby mohl být institut nesporného rozvodu aplikován.

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vyřízení dědictví za jiného a prodej majetku bez souhlasu dědice (plná moc na vyřízení dědictví)
- Vyřízení pozůstalosti jiným dědicem a rozprodej majetku bez souhlasu dědice (plná moc na vyřízení dědictví)
- Plná moc na vyřízení dědictví - zmocněnec rozprodal majetek dědice bez souhlasu

Matka podepsala a na poště podpisem ověřila plnou moc pro své bratry k zastoupení v řízení k pozůstalosti. Přesvědčili jí, že vše vyřídí za ni, že ušetří za kolek a notáře. Dům z pozůstalosti prodali za 1500000, neoznámili jí to, nechtějí se nijak vyrovnat. Je možné plnou moc prohlásit za neplatnou nebo právní úkon - tj. prodej zděděné nemovitosti, kterou bratři rozprodali bez souhlasu a vědomí dědičky?
- babička zemřela 26. 10. 2015
- matka podepsala plnou moc 8. 2. 2016 (v příloze)
- řízení o pozůstalosti proběhlo 29. 2. 2016
- prodej nemovitosti byl uskutečněn 27. 4. 2017
Děkuji, Helena.

ODPOVĚĎ:
Plná moc, kterou jste ke svému dotazu připojila je dána pouze k zastupování v dědictví. Ukončením dědictví zmocnění zaniklo. Plná moc k převodu vlastnictví nemovitosti musí být písemná s úředně ověřenými podpisy (v tomto směru náležitosti splňuje), co je však podstatné, v plné moci musí být výslovně a jasně vymezen rozsah oprávnění zmocněnce, tedy zcizení či zatížení nemovité věci. Pokud na základě Vámi přiložené plné moci došlo k převodu vlastnictví nemovité věci, zmocněnec tak beze sporu překročil rámec svého zmocnění. Uvedenou vadu by měl zaznamenat i příslušný katastrální úřad a vlastnické právo kupujícího neumožnit zapsat. Pokud správní řízení týkající se zápisu do katastru nemovitostí stále probíhá, neprodleně na tuto skutečnost příslušný katastrální úřad upozorněte. Pokud bylo vlastnické právo již zapsáno, doporučuji podat u místně a věcně příslušného soudu (věcná příslušnost – okresní soud, místní příslušnost je dána dle polohy nemovitosti) žalobu na určení vlastnictví nemovité věci.

_

FINANCE-DANĚ
- Stavba domu přes smlouvu o dílo a daň z nabytí nemovitosti
- Stavba domu a daň z nabytí nemovitosti
- Daň z nabytí nemovitosti pře stavbě domu, bytového, rodinného domu

09/2016 jsme koupili pozemek na kupní smlouvu, 01/2017 bylo vydané stavební povolení na stavbu rodinného dobu se dvěma bytovými jednotkami. Stavba probíhá na základě smlouvy o dílo (žádná kupní smlouva sepsána není a nebude) a bude dokončená cca 10-11/2017. Budeme hradit daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 %, když osvobození od daně se dle zákonného opatření č. 340/2013 Sb. vztahuje pouze na klasický RD nebo bytovou jednotku v bytovém domě? Děkuji, Gábina.

ODPOVĚĎ:
Při koupi pozemku platil daň z nabytí nemovitých věcí prodávající, pokud jste se v kupní smlouvě nedohodli, že poplatníkem daně bude kupující.
Stavba RD není předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Pokud byste byty v RD prodávali, pak osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí nebudou, poplatníkem však bude kupující.

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Odkázání poloviny nemovitosti v SJM závětí druhému z manželů (mají děti) - lze to?
- Manželé mají děti - mohou odkázat v závěti půl nemovitosti aby děti podíl nezdědily?
- Manželé mají potomky - mohou odkázat v závěti půl nemovitosti aby dědicové podíl nezdědily?
- Neplatnost závěti - opomenutí dědiců, bezdůvodné vydědění dětí, potomků
- Opomenutí dědiců, bezdůvodné vydědění dětí, potomků

Druhé manželství trvající 14 let - bezdětné. Manželé chtějí za života sepsat závět. Je možné, aby takto manžel manželce nebo opačně daroval polovinu svého movitého a nemovitého majetku. Majetek manželé nabyli společně po rozvodech obou manželů. Z předchozích manželství mají oba zletilé děti. Děkuji, Karla.

ODPOVĚĎ:
Pokud mají oba manželé z předchozích vztahů děti, pak závětí nemohou odkázat veškerý majetek druhému manželovi. Taková závěť by byla neplatná, jelikož pokud není potomek vyděděn, musí ze závěti dědit v případě, že je zletilý, alespoň čtvrtinu jeho dědického podílu, pokud je nezletilý, tak alespoň tři čtvrtiny. Situace může být složitá a zejména je důležité znát vaše konkrétní poměry. Proto bych doporučovala navštívit advokáta - www.advokatikomora.cz nebo notáře www.nkcr.cz, kteří by Vám pomohli se v dané situaci zorientovat.

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Zrušení spoluvlastnictví nemovitosti - spolumajitel bydlí v zahraničí neznámo kde
- Zrušení spoluvlastnictví nemovitosti - spoluvlastníky bydlí v zahraničí neznámo kde
- Neznámá adresa spoluvlastníka nemovitosti a zrušení spoluvlastnictví
- Neznámá adresa spolumajitele nemovitosti a zrušení spoluvlastnictví
- Zrušení spoluvlastnictví bytu, domu - spolumajitel bydlí v zahraničí neznámo kde
- Zrušení spoluvlastnictví bytu, domu - spoluvlastníky bydlí v zahraničí neznámo kde
- Neznámá adresa spoluvlastníka bytu, domu a zrušení spoluvlastnictví
- Neznámá adresa spolumajitele bytu, domu a zrušení spoluvlastnictví
- Jak požádat o zrušení spoluvlastnictví - spolumajitel bydlí neznámo kde
- Jak požádat o zrušení spoluvlastnictví - spoluvlastník bydlí neznámo kde

Jsem jeden ze spoluvlastníků pozemku, spoluvlastnictví je ideální. Chtěl bych ho celý vykoupit a začít se o něj starat starat. Ale někteří spoluvlastníci nejsou k zastižení na adrese uvedené v listu vlastnictví, tj. LV. Odstěhovali se neznámo kam, jeden do USA, adresa neznámá. Jak se dá v tomto případě s pozemkem nakládat? Dělení bych nechtěl a je to vůbec možné, bez jejich souhlasu? Děkuji za odpověď, Pavel.

ODPOVĚĎ:
V případě, že skuteční podíloví spoluvlastníci nejsou k zastižení, pak je to situace poměrně komplikovaná a byla by řešitelná pouze dohodou, pokud byste spoluvlastníky zastihl nebo žalobou na vypořádání SJM, kdy by se pokusil kontaktovat je soud, pokud by se to nezdařilo, ustanovil by jim opatrovníka a jednalo by se s opatrovníkem. Tímto způsobem by bylo možné spoluvlastnictví vypořádat, ovšem bude to záležitost několika let.

__

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Odmítnutí svědectví proti osobě blízké u soudu - je možné odmítnout?
- Odmítnutí svědectví proti otci u soudu - je možné odmítnout?
- Odmítnutí svědectví proti matce u soudu - je možné odmítnout?
- Odmítnutí svědectví proti bratrovi, bratu u soudu - je možné odmítnout?
- Odmítnutí svědectví proti sestře u soudu - je možné odmítnout?
- Odmítnutí svědectví - je nutné osobně nebo stačí písemně poštou
- Forma odmítnutí svědectví u soudu - písemně poštou nebo osobně u soudu?

Měla bych dotaz ohledně povinnosti jít svědčit. Mám otce ve vězení kvůli neplacení alimentů. Přesně se ani neví, jestli je platil nebo ne. Dne 8.6.2017 by se měl konat další soud a jsem tam bohužel pozvána jako svědek, abych vypověděla o všem, co je mi známo o jeho trestné činnosti (§ 97 TZ). Po 9 letech jsem se s ním začala opět vídat a nevím tedy nic o tom, jak to mají mí rodiče mezi sebou ohledně alimentů a ani nevím nic o jeho trestní minulosti. Proto nechci svědčit ani proti matce a ani proti otci. Je možné se podle § 100 vzdát svědectví? Je nutné se dostavit a tam teprve odmítnout výpověď nebo je možné dodat ji soudu i v jiné formě? Předem děkuji za odpověď, Alena.

ODPOVĚĎ:
Dle § 100 odst. 1 trestního řádu máte právo odepřít výpověď jako svědek, jelikož jste příbuznou obviněného v pokolení přímém – dcera. Toto je dostatečný důvod pro to, abyste nemusela proti otci svědčit.
K soudu se ovšem musíte dostavit, není umožněno odepřít výpověď dopisem apod., vždy je nutná přítomnost osoby-svědka u soudu, kdy bude soudem poučen o právu odepřít výpověď a kdy tento svědek musí u soudu sdělit, zda tohoto práva využívá či nikoliv.

__

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
OBČAN-DLUHY
- Nenamítnutí promlčení závazku - důsledky pro dlužníka

Jsem OSVČ s oprávněním vykonávat projektovou činnost ve výstavbě. Od zákazníka jsem v roce 2014 převzal finanční zálohu na vypracování studie stavby. Zákazníkovi jsem podepsal převzetí zálohy. Zákazník během mé práce na studii změnil plány a chtěl peníze vrátit. Poslal jsem mu na účet poměrnou část peněz za již vykonanou práci společně s výpisem účtovaných hodin. S výší částky, kterou jsem zákazníkovi poslal, on nesouhlasil a chtěl vrátit víc peněz, s čímž jsem zase nesouhlasil já s odvoláním na již odvedenou práci. Mezi mnou a zákazníkem v tu dobu nebyla smlouva. 17.3 2014 jsem dostal dopis od advokáta mého zákazníka "Pohledávka ... ve výši 8.800 Kč s příslušenstvím vůči dlužníku...) ". Jelikož pohledávka přišla na adresu mého trvalého bydliště, kde se dlouhodobě nezdržuji, o pohledávce jsem nevěděl a řeším tuto situaci až nyní. Pro tyto účely mám nicméně zřízenou datovou schránku jako podnikající osoba. Datovou schránkou mi pohledávka nepřišla. Rád bych se zeptal, zda ve výše uvedeném případě již nejde o promlčecí dobu a pokud ne, jak doporučujete situaci řešit? Předem děkuji.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu předpokládám, že smlouva byla ústně uzavřena uzavřena v roce 2014, resp. v období leden - březen 2014. Proto se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. který nabyl účinnosti právě 1.1.2014. Pro úplnost dodávám. že soukromá osoba Vás nemusela vyzývat prostřednictvím datové schránky. Do datové schránky by Vám přišly až případné listiny od soudu, pokud by byla podána žaloba (což může být i několik měsíců po podání žaloby).
Dle ust. § 629 odst. 1 promlčecí lhůta trvá tři roky. Pokud jste tedy byl vyzván k úhradě v březnu 2014, resp. v únoru/březnu mohl vzniknout nárok na vrácení peněz, pak je pohledávka již promlčena.
Na druhou stranu je však možné, že již byla podána žaloba k soudu před uplynutím promlčecí doby. Doporučuji si toto ověřit u soudu (dle sídla, případně trvalého bydliště). Pokud by tedy žaloba byla podána před uplynutím promlčecí doby, její běh se přeruší a k promlčení by nedošlo a musel byste se v soudním řízení bránit tím, že požadavek zákazníka není oprávněný.
Pokud by byla podána žaloba k soudu až po uplynutí promlčecí doby, pak je nutné tuto skutečnost aktivně v řízení namítnout, jinak by soud k promlčení nepřihlížel a nárok by jako oprávněný mohl přiznat.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Převod pozemku do zvláště chráněného území - nevýhody pro majitele pozemku
- Znehodnocení pozemku převodem do "zvláště chráněné území"
- Převod pozemku do režimu "zvláště chráněné území" - jak se bránit?
- Jak odmítnout převod pozemku na "zvláště chráněné území"?
- Námitka k záměru - převod pozemku na "zvláště chráněné území"

26.5.2017 mi přišel doporučený dopis z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava. VĚC: Oznámení o předložení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území "Přírodní památka Štramberk" a o projednání plánu péče.
Bohužel se v přiloženém dlouhém seznamu vlastníků pozemků nachází i ten můj, který využívám k hospodářským účelům.
Se zněním celého návrhu se lze seznámit na:
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/stramberk-7784/
Krajský úřad chce vyhlásit na mém a mnoha okolních pozemcích chráněné území se statutem Zvláště Chráněné Území. Tomuto návrhu nepředcházela žádná veřejná diskuse nebo kampaň, tak jsem se musel sám zajímat, co to znamená, když vlastníte pozemek v takovéto oblasti, a s velkým smutkem jsem zjístil, že ztrácíte právo na cokoli. Kraj vychází z poměrně obšírné studie o výskytu nejrůznějších rostlin a z fotografií vzhledu krajiny z 50. let, kdy téměř všude byly jen louky a pastviny. To je dnes (03.07.2017) dávná minulost, celkově je krajina mnohem více zalesněna, ať už řízeně, nebo přirozeně. Na malých políčkách aktuálně už nikdo koněm neoře. Svůj pozemek jsem koupil před několika lety jako bývalé pole s poměrně vzrostlými náletovými stromy. Čast porostu jsem vysekal a ze vzniklé louky 2x ročně sklízím seno pro drobné zvířectvo, které chovám.
Zbytek lesa postupně prořezávám a zušlechťuji, ale chci ho ponechat, je to oáza klidu. Vysadil jsem tam ovocnany i lesní stromy. Dřevem topím a senem krmím. Louku hnojím hnojem, který tam dovážím svým autem. Prořezané nálety pálím přímo na místě. Proč to všechno píšu? Je to proto, že v chráněném území už nic z toho nebudu moci dělat. Tento pozemek se stane ne radostí, ale břemenem. Na jedné straně mě budou státní orgány neustále kontrolovat, jestli neporušuji přísná pravidla jako zákaz kácení, zákaz výsadby čehokoli, zákaz vjíždění autem, zákaz hnojení, zákaz provozování seníku, zákaz pálení klestí - zkrátka stanu se nesvéprávným nad svým pozemkem, a na druhé straně se tento pozemek stane absolutně neprodejným.
O tom, že kraj také zpracoval návrh na tzv. "plán péče" ve kterém navrhuje odstranit 80% zalesněné plochy z těchto,, polí,, z 50. let ani nemluvím. V doručeném dopise mi dává kraj možnost se proti návrhu (já říkám rozsudku) do 90 dní odvolat, ale já nevím, jak se bránit, čím argumentovat, jestli jako obyčejná fyzická osoba mám nějakou šanci toto represivní rozhodnutí odvrátit.
Navrhované hranice území ve mě vzbuzují mnoho otazníků, protože jsou velmi členité a mnohé pozemky jsou jakoby obejity, ačkoli tam roste ta stejná tráva nebo stejné rostliny.
Pokud mi můžete nějak poradit, jak bych mohl já, popř. další vlastníci, kteří na pozemcích hospodaří, formulovat a obhájit naše odvolání, byl bych Vám vděčný. Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Zákon o ochraně přírody a krajiny umožňuje vlastníkům dotčených nemovitostí (pozemků) podat písemné námitky k záměru, a to dle § 40 tohoto zákona:
"Písemné námitky k předloženému záměru mohou uplatnit vlastníci nemovitých věcí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení záměru k projednání, jinak ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou podle na portálu veřejné správy. K námitkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Orgán ochrany přírody rozhodne o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. Orgán ochrany přírody uvede záměr do souladu s námitkami, kterým bylo vyhověno."
Zde tedy je nezbytné využít této zákonné možnosti a brojit proti tomuto návrhu písemnými námitkami, ve kterých uveďte veškeré argumenty pro to, aby v tomto rozsahu nedošlo k vyhlášení zvláště chráněného území.

__

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Otevřený oheň - definice, vysvětlení, příklad
- Stavba u lesa - podmínky
- Kolik metrů od lesa se může stavět
- Kolik metrů od lesa se může postavit dům, plot?
- Oplocení lesa majitelem - podmínky
- Může majitel oplotit les?
- Proč se nesmí plotit les?

Chceme (aktuálně, tj. v roce 2017) koupit pozemek, který je v územním plánu označen jako stavební, tudíž pro postavení RD vhodný.