Počet stránek ve webu: 37.233

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V práci spravuji firemní stránku na Facebooku a mám stránku propojenu se svým soukromým účtem, skrze který tuto správu vykonávám. Nově šéf provedl registraci firmy (vytvořil její profil) na propagační webové stránce, kde je třeba přihlásit uživatele spravujícího tento profil skrze jeho soukromý facebookový účet (jiná možnost přihlášení uživatele zde není) - tzn. udělit povolení k přístupu do soukromých dat na účtu facebooku toho, kdo bude profil spravovat.

10.2.2018 nabyl právní moci Rozsudek jménem republiky ve věci hromadné žaloby 4 účastnic s rozsudkem v jejich prospěch. Jde o zaplacení dlužné částky mzdy, odstupného a dovolené. Žalovaná strana nereaguje. Prosím poraďte, co se dá ještě v této věci podniknout. Nemáme s tímto žádnou zkušenost. Děkujeme za radu. Děkuji, Věra.

Když se vracím z mateřské tak, jak jsem se domluvila se zaměstnavatelem (z finančních důvodů jsem chtěla nastoupit dříve, ale on trval na termínu, který jsme si před tím domluvili) a teď mi nabízí jinou pracovní pozici s nižším výdělkem, musím ji příjmout nebo mám nárok na odstupné. Děkuji. Johana

Pracuji v nepřetřžitém provozu s nerovnoměrným rozvržením pracovních směn. V pracovní smlouvě, mám uvedenu tuto větu, v tomto znění: "Rozsah práce přesčas zaměstnance může činit vyjímečně více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce."

Dlouhodobě marodím s astma bronchiale, v důsledku nemoci z povolání. Jsem zaměstnanec na HPP se smlouvou na dobu neurčitou, u firmy na automobilové díly, a protože došlo k tzv. reexpozičnímu testu teprve 22.3.2018, s velkou alergickou reakcí, předpokládám, že bude celé řízení nemoci z povolání schváleno.

Pracujeme v nepřetržitém provozu, ve 12 hodinových směnách, vč. přestávky na oběd, kterou do pracovní doby nezapočítáváme. Vyrovnávací období, dle dohody máme nastaveno na 26 týdnů po sobě jdoucích (cca 6 měsíců), s vyrovnávací pracovní dobou 975 hodin. Směny plánujeme na každý měsíc samostatně.

Jsem zaměstnaná od roku 2014 u svého zaměstnavatele, nyní mne chce prospustit, ale nutí mne podepsat dohodu, aby mi nemusel vyplatit odstupné. Vyhrožuje mi (mám nahrávky na mobilu). Prosím poraďte mi, jak mám postupovat, abych měla nárok na odstupné i při podepsání dohody. Výpověď mi odmítá dát, raději po mě bude šlapat. Děkuji, Hedvika

Rád bych se zeptal, zda musím předávat doklady při odchodu ze zaměstnání, které jsem nepřevzal, ale vytvořil. Přístup k těmto dokladům má minimálně jedna další osoba. Je mojí povinností předávat práci? Či někoho zaučovat? Děkuji, Zdeněk

Je pro české soudy při posouzení ve sporu o platnost přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů závazná judikatura Soudního dvora EU? Je tedy v tomto případě výklad práva EU nadřazen českému? Musí tedy česká republika respektovat směrnici rady 2001/23/ES? Děkuji. Jitka

Pracuji v nepřetržitém dvousměnném provozu. Na jedné pozici se nás střídá šest, což umožňuje plánovat směny velmi nepravidelně. Podle zaměstnavatele ze zákoníku práce (konkrétně § 81, odst. 2) vyplývá povinnost naplánovat zaměstnanci na každý týden alespoň jednu směnu. Je to správný výklad? Děkuji, Karel.