Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěla bych se zeptat na problematiku ohledně dědičné choroby a možné náhrady škody u zvířete v zájmovém chovu. Jsem chovatelem psů. Prodala jsem štěně 7.8.2017 novým majitelům. Od počátku jsem s nimi v kontaktu. Prve jsem si chtěla vzít štěně zpět, jakmile mi psali noví majitelé, že má opět antibiotika.

Štěně mělo v prvních měsících několikatery antibiotika. Vystřídali několik veterinářů a za první půl rok byli posláni na různá vyšetření, že psovi něco je. Např. : vyšetření srdce, apod. Nikdy se žádná nemoc nepotvrdila. Již na začátku jsem novým majitelům psala, že neustálým podáváním antibiotik mohou štěněti akorát ublížit, protože nebude mít vybudovaný imunitní systém. Veterinární kliniky jsou velký byznys a jako majitelé prvního psa v životě, ho berou na vše možné. V březnu 2018 (cca po 7 měsících od koupi, v 9 měsících zvířete) mi oznámili, že má dědičné onemocnění - dysplazii loktů a že musí na operaci (nemusí, zvíře netrpělo bolestmi, ale genetika je mocná a samozřejmě se to stát může i několik generací dál). Ještě před operací jsem navrhla, že si psa vezmu zpět za kupní cenu (30.000 Kč), na to nepřistoupili. Po operaci mi zaslali účet, že požadují kompenzaci 20.000 Kč (operace stála 24.000 Kč). Sama jsem nabídla kompenzaci, ale s jejich postupy léčby nejsem ztotožněná. Nabídla jsem znovu odkoupení psa za kupní cenu nebo kompenzaci 12.000 Kč. Na to mi sdělili, že kdybych psa koupila zpět, jsem povinna jim uhradit veškerou veterinární léčbu od počátku, kterou oni podstoupili (a s kterou já nesouhlasím, ba dokonce jsem názoru, že ji tím mohli dosti uškodit, neboť chodili s každým pupínkem na veterinu - např. : psí akné, které do týdne zmizí). V podstatě mi vyhrožují kárnou komisí klubu chovaného plemene a že léčba může dále pokračovat, tedy i náklady, které po mě budou požadovat. Pro mě to ale znamená, že když léčba přesáhne 30.000 Kč, tak jsem nejen v mínusu za počáteční náklady na odchov psa (cca 6.000 Kč), ale i jako bych jim měla platit, za to, že si pořídili psa a že jejich volba péče z mého pohledu a finančního hlediska je poněkud přehnaná. Můj dotaz tedy zní, do jaké míry (případně časově do jakého věku zvířete) mají v případě dědičné choroby nárok na nějaké odškodnění. A do jaké míry jsem povinna se podílet či hradit léčbu jejich psa z mého odchovu? Kdybych psa chtěla odkoupit zpět, opravdu bych měla hradit veškeré náklady, které do něj investovali? Ve smlouvě o koupi není dědičná choroba nijak ošetřena. Předem mockrát děkuji za Váš čas a případnou radu. S pozdravem Alexandra.

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o prodej zvířete, pak prodávající odpovídá stejně, jako kdyby byla prodávána klasická věc.
U dědičné choroby by se skutečně mohlo jednat o vadné plnění, neboť je zřejmé, že choroba musela být přítomna již v době samotného prodeje. V případě vadného plnění je primárně na kupujícím, jaký nárok z vadného plnění uplatní. V úvahu zde přichází odstoupení od smlouvy, tzn. vrácení kupní ceny i štěněte. Tento požadavek kupující neuplatnili.
Kupující naopak uplatnili nárok na slevu z kupní ceny. V tomto případě mají nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud připustíme, že se skutečně jedná o vadné plnění. V daném případě by přiměřená sleva mohla odpovídat obvyklým nákladům na nezbytně nutnou léčbu. Zde by mělo být zohledněno i to, že kupující odmítli Vaší nabídku na vrácení štěněte.
V případě vadného plnění má kupující obecně také nárok na náhradu škody, neměl by však v rámci náhrady škody požadovat, co lze požadovat v rámci nároků z vadného plnění. Právě náhradu nákladů za léčbu považuji za nárok, který je možné požadovat pouze v rámci nároku z vadného plnění, tedy v rámci přiměřené slevy z kupní ceny. Neměla byste tedy odpovídat za vady zvířete "do nekončena".
Pokud by pak mělo dojít k odstoupení od smlouvy, tj. vrácení štěněte a kupní ceny, pak byste skutečně mohla odpovídat za veškeré výdaje za léčbu, pokud by se prokázalo, že se jednalo o léčbu účelnou a smysluplnou.
Je však třeba uvést, že v případě sporu by bylo konečné posouzení věci pouze na úvaze soudů, a to ať již ohledně samotného nároku kupujících na finanční plnění, tak i ohledně jeho výše.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Šetření chování prodejce psů zájmového chovu kárnou komisí klubu chovaného plemene
  • Nárok na náhradu léčebných výhod u nemoci prodaného zvířete (psa, kočky ad.)