Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V letošním roce (2017) jsme koupili dům. Po nastěhování jsme si nechali udělat rozbor vody z vrtu. Výsledky rozboru: voda nejenže není pitná, ale navíc obsahuje určité látky v takových hodnotách, které bez speciálního filtru znemožňují její užívání pro běžný chod domácnosti (sprchování, vaření, praní, provoz myčky ad.).

V letošním roce (2017) jsme koupili dům. Po nastěhování jsme si nechali udělat rozbor vody z vrtu. Výsledky rozboru: voda nejenže není pitná, ale navíc obsahuje určité látky v takových hodnotách, které bez speciálního filtru znemožňují její užívání pro běžný chod domácnosti (sprchování, vaření, praní, provoz myčky ad.).

V letošním roce (2017) jsme koupili dům. Po nastěhování jsme si nechali udělat rozbor vody z vrtu. Výsledky rozboru: voda nejenže není pitná, ale navíc obsahuje určité látky v takových hodnotách, které bez speciálního filtru znemožňují její užívání pro běžný chod domácnosti (sprchování, vaření, praní, provoz myčky ad.).

4/2017 jsem po odjezdu geodeta zjistil, že vytyčil pouze 1 ks kolíku hranici pozemku, s odkazem, že zbývající body hranice pozemku jsou asi u stávajících kun na sousedově pozemku, ale vyúčtoval si vytyčení 6ti kolíky. Byl již podvečer a spěchal. Po kontaktu e-mailem odmítl práci dokončit s tím, že jsem podepsal převzetí a přijel by pouze na novou zakázku.

Prodal jsem nemovitost v 08/2016. V 01/2017 mi kupující zaslal výzvu k odstranění skrytých vad (foukání okny, vadná elektroinstalace aj.). Odpověděl jsem, že k elektru dostal čerstvou revizi bez závad a foukání nehodlám řešit neboť je běžné a okna i dveře prohlížel. Dosud mi nepřišlo od soudu, že by byla podána např. žaloba.

Prodal jsem nemovitost v 08/2016. V 01/2017 mi kupující zaslal výzvu k odstranění skrytých vad (foukání okny, vadná elektroinstalace aj.). Odpověděl jsem, že k elektru dostal čerstvou revizi bez závad a foukání nehodlám řešit neboť je běžné a okna i dveře prohlížel. Dosud mi nepřišlo od soudu, že by byla podána např. žaloba.

Prodal jsem nemovitost v 08/2016. V 01/2017 mi kupující zaslal výzvu k odstranění skrytých vad (foukání okny, vadná elektroinstalace aj.). Odpověděl jsem, že k elektru dostal čerstvou revizi bez závad a foukání nehodlám řešit neboť je běžné a okna i dveře prohlížel. Dosud mi nepřišlo od soudu, že by byla podána např. žaloba.

Pokud proběhne standardním způsobem, bez vystavení výhrady soupisu dědické řízení, je možné aby případný věřitel zemřelého mohl uplatňovat své nároky u dědiců kdykoliv, nebo je tato možnost časově omezena? Výhody výhrady soupisu jsou mi známy. Jaké nevýhody však jeho případné pořízení přináší?

12/2016 jsme převzali nový suterénní byt a v 02/2017 podepsali kupní smlouvu s developerem. V 06/2017 bylo zjištěno cca měsíční zatékání prasklého vodovodního rozvodu na chodbě domu v suterénu. Náš byt je bohužel jako první v sousedství, stal se neobyvatelný, developer celou dobu spolupracuje, ale vysoušení by už chtěl ukončit jako že už je "vysušeno", budeme asi souhlasit.

12/2016 jsme převzali nový suterénní byt a v 02/2017 podepsali kupní smlouvu s developerem. V 06/2017 bylo zjištěno cca měsíční zatékání prasklého vodovodního rozvodu na chodbě domu v suterénu. Náš byt je bohužel jako první v sousedství, stal se neobyvatelný, developer celou dobu spolupracuje, ale vysoušení by už chtěl ukončit jako že už je "vysušeno", budeme asi souhlasit.