Počet stránek ve webu: 37.507

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Po smrti matky, proběhlém dědickém řízení jsem se nakonec stal jediným majitelem domu (na základě pozdější darovací smlouvy od otce). V domě trvale bydlí pouze otec a má smlouvy s dodavateli elektřiny a plynu. Bohužel, nevýhodné smlouvy jsou na dobu určitou. Soudím, že jako nový majitel domu mám nárok na přepis smluv z otce na mne, ale s tím, že bych zvolil současně jiné dodavatele (tzv. změna dodavatele s přepisem).

Od začátku roku 2018 jsem jako OSVČ vzal pár zakázek od firmy s. r. o. , se kterou jsem se dohodl, že jí budu fakturovat jakmile jí zaplatí dodavatel/zadavatel. Ovšem u několika zakázek mi firma tvrdí, že jí zadavatel nezaplatil a tedy nemá z čeho zaplatit mě mou práci. Fakturu jsem vzhledem k dohodě nevystavoval okamžitě.

11/2016 jsem si zaplatil týdenní baristický kurz (16.500 Kč), který byl zrušen ze strany pořadatele. V obchodních podmínkách mají, že si v takovém případě mohu vybrat jiný termín, či poukázat kurz třetí osobě, ale že peníze v žádném případě nevracejí!

Prodávám rozestavěnou nemovitost přes realitní kancelář RK, se kterou jsem podepsala zprostředkovatelskou smlouvu o mém výhradním zastoupení při prodeji nemovitosti a jejich vyvíjení činnosti směřující k prodeji. Smlouvu mám uzavřenou do 30.4.2018 a následně dalších 6 měsíců nesmí být nemovitost prodána žádnému zájemci, kterého RK našla.

Dá se odstoupit od rezervační smlouvy, aby došlo tím k navrácení rezervační zálohy (120.000 Kč). Situace proč nyní chci odstoupit vznikla nyní tak, že jsem se rozhodl pro koupi nemovitosti. Cena nemovitosti je 2.495.000 Kč, (120.000 Kč zálohy by se odečetla od kupní ceny bytu po dokončení koupě).

05/2017 jsme vyslali děti v dobré víře na soustředění ve stolním tenisu a za pobyt jsem platili sportovnímu klubu, kopii příkazu k úhradě máme. Klub do dnešního dne za pobyt nezaplatil. Přišel nám dopis od právníka hotelu, že jelikož nemohou dostat peníze z klubu, vymáhají je na nás, jako těch, kteří pobyt využili. Klub peníze nemá, účty jsou prázdné a váznou na něm dluhy.

V listopadu 2016 jsem si založil účet na internetové seznamce (singleflirt.cz), kde jsem si zaplatil VIP členství. Bohužel pod tímto e-mailem, který jsem nepoužíval, a navíc jsem si nepřečetl podmínky, kde se píše, že služba je automaticky prodlužována. Ačkoli jsem ji dále nevyužíval, byl mi přičítán další a další dluh.

Rád bych se Vás zeptal, zda Vám přijde v pořádku ustanovení 11.2.1 všeobecných podmínek poskytovatele internetových služeb Laznet (http://www.laznet.cz/facades/laznet/soubory/VOP-Laznet_2017.pdf), kde je uvedeno, že: "výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně."

Jako firma jsme měli zapůjčený vůz od jiné firmy na dlouhodobější pronájem (asi 3-4 měsíce). Ve smlouvě bylo ustanovení, že při nedodržení servisního intervalu daného výrobcem vozu (výměna oleje) a event. ztrátě záruky, nám může být účtována pokuta až do ceny vozu. K této situaci bohužel došlo, byť nám autorizovaný servis 2x prohlídku zrušil, jistý díl viny neseme.

Platby úroků z opožděné platby za prezentaci společnosti Kompakt. Dotaz: Může společnost nárokovat platbu úroků z prodlení až po 5 měsících od úhrady dlužné faktury? Popis situace: z naší strany (faktura na p. XXX) došlo k pozdní platbě prezentace z roku 2015, a to DVOU prezentací. U první prezentace a faktury došlo k vyčíslení úroků z prodlení, které jsme zaplatili.