Počet stránek ve webu: 37.159

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Bezdětná teta má dva bratry a každý z nich dvě děti. Má ve vlastnictví byt, který se rozhodla předat za příspěvek k důchodu. Její bratři o byt nemají zájem, dohodli jsme se, že všichni čtyři synovci a neteře bychom se jí složili. Podmínky jsou, že bude doživotně dostávat od každého z nás měsíční rentu.

Dne 9.2. jsem zavolala do společnosti XY a požádala o nabídku kurzu kanadského dolaru, neboť jsem plánovala převést finanční prostředky z účtu z České Republiky sem do Kanady. Pán, který se mnou hovořil nezkontroloval moji identitu, o nastavené telefonní heslo ze smlouvy mne nepožádal a tudíž jsem již neměla moc důvěru, ale přesto jsem souhlasila, když přislíbil poslání emailu, ve kterém budou veškeré informace a na který já po té odpovím a pošlu číslo svého účtu v Kanadě.

Babička žila sama a neměla jsem přehled o jejich právních vztazích s dodavateli elektřiny a plynu. Po její smrti mi byt zpřístupnil majitel bytu, jelikož klíče zůstaly v depozitu nemocnice, abych se podívala u jakých společnostech je sjednán dodej plynu a elektřiny. Smlouvy jsem našla a všem společnostem jsem zaslala vyrozumění o úmrtí klienta a v příloze úmrtní list a fotografie měřidel s konečným stavem.

Topenářská firma, která mi 2016/2017 při rekonstrukci domu prováděla instalatérské a topenářské práce mi vystavila zálohovou fakturu na práci a materiál, tu jsem ihned zaplatila a pak mi v 7/2017 doložili konečnou fakturu. Když jsem ji večer chtěla přes internetové bankovnictví zaplatit, zjistila jsem, že má splatnost do 6.2.2017 a že za každý den prodlení naskakuje penále ve výši 0,5%.

Byl jsem na LPG stanici (koupit LPG plyn do auta) a dostal jsem paragon, na kterém je napsáno jen "Prodej - 1 ks, cena 412, DPH 21%, cena celkem 412 Kč". Na paragonu není uvedeno co jsem koupil nebo kolik litrů LPG jsem za tu cenu obdržel. Musí prodejce uvést druh pohonné hmoty, kterou prodává a cenu za jednotku, tedy 1 litr LPG (podobně 1 litr benzinu, nafty, etanolu apod.)? Děkuji. Zikmund

Stala jsem se obětí nezákonného obohacování seznamek. Přihlásila jsem se na jejich stránky a musela jsem odkliknout jejich obchodní podmínky. Zakoupila jsem si na měsíc zkoušku, po měsíci mi automaticky vypnuli přístup. Po třech měsících mi přišel dopis od vymáhací společnosti, že musím zaplatit poplatek, že mi automaticky běží VIP servis.

Moje přítelkyně využila služeb vlaků LeoExpres na cestu ze Suchdola nad Odrou do Přerova s běžkami. Po rozjetí vlaku byla donucena zakoupit jejich obal na lyže, protože ve smluvních podmínkách stojí, že je pro přepravu lyží povinný. Tento nákup je však pro nás absolutně zbytečný. Na webu ČOI jsem se dozvěděl, že v případě nákupu "mimo obchodní prostory" mám nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

Byla uzavřena smlouva o dílo, jejíž předmětem byl stavba, kde byla stanovena cena materiál + práce. Objednatel projevil zájem o dodání materiálu na svou stavbu a bylo dohodnuto, že bude účtován v odsouhlasených cenách obvyklých. Zhotovitel účtuje objednateli pouze práci, nikoliv materiál. Aby se došlo k ceně za práci byl od původní ceny odečten materiál.

Jsem živnostník, tedy OSVČ podnikající na živnostenský list, tedy ŽL. Provádím stavebně montážní dodávky se zaměřením na interiéry, nyní na základě objednávky Škoda provádím v jejich závodě dělicí prosklenou vstupní stěnu se dveřmi uvnitř chodby, tuto dodávku jsem poptal i více firem, aby ji pro mne zhotovili jako subdodávku.

Někdy cestuji MHD a ze zastávky, kde nastupuji na zastávku, kde vystupuji to trvá dle jízdního řádu 14 minut. Zakoupila jsem si tedy 15 minutovou jízdenku. Avšak autobus nabral zpoždění a cesta trvala 18 minut. Na předposlední zastávce mě zastavil revizor a udělil mi pokutu. A to i přes mé protesty, že s takovou si musím koupit vždy celodenní jízdenku, neboť MHD má často zpoždění.