Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Jaká je lhůta na úhradu daně z převodu nemovitosti? Roland


ODPOVĚĎ:
Obecně lze říci, že daň z převodu nemovitostí platí vždy převodce. Ovšem nabyvatel za zaplacení této daně ručí – tzn. nezaplatí-li převodce včas a řádně daň z převodu nemovitosti, tzn. neuhradí-li svoji daňovou povinnost, jste povinnen tuto daňovou povinnost splnit za něj a následně ji vymáhat formou regresu.
Daň se platí ve stejné lhůtě jako se podává daňové přiznání, tzn. nejpozději do 3 měsíců od měsíce, ve kterém byl zapsán vklad vlastnického práva tazatelky do katastru nemovitostí.