Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Zrušila jsem životní pojištění, na které jsem dostávala od zaměstnavatele měsíčně příspěvek 500 Kč. Sama jsem si doplácela 300 Kč měsíčně. Jelikož mám ještě jedno životní pojištění, kde platím měsíčně poměrně dost, tak jsem nechtěla zbytečně platit dvě. Peníze jsem dostala vyplacené, ale teď jsem se dozvěděla, že bych měla provádět nějaké zdanění nebo odvod daně.

Jsem OSVČ, vedu daňovou evidenci, nejsem plátce DPH. Rád bych dospělé dceři daroval automobil, který je v obchodním majetku firmy. Snažil jsem se dopátrat, "jak je to legislativně správně", ale informace se liší. Měl jsem představu, že až bude automobil ve stáří 5 let, tak jej vyřadím z obchodního majetku firmy a následně jej formou daru převedu na dceru.

06/2015 jsem koupil s přítelkyní dům za cenu 600.000 Kč. Já zaplatil 570.000 Kč pomocí půjčky ze stavebního spoření (účelová půjčka přímo na tuto kupní smlouvu), přítelkyně 30.000 Kč a následné opravy. Nemovitost zapsána do katastru jako 2 poloviny. Poté, co jsme se rozešli, jsem jí 08/2017 prodal svou polovinu za zbývající hodnotu úvěru, tj. 400.000 Kč a těmito penězi úvěr ihned doplatil.

2015 jsem zdědila (přesně 30.10.2015) pole po tatínkovi, ten je vlastnil od roku 2004, kdy je také zdědil po své mamince. V září 2017 část pole vykoupil Olomoucký kraj pro stavbu silnice. Tatínek ještě sepsal smlouvu o smlouvě budoucí, já jsem již nyní podepsala na ni navazující kupní smlouvu na odkup části pozemků.

Vlastním sbírku stolních her a napadlo mě začít je za poplatek půjčovat. Chci si ujasnit podmínky této činnosti. Jsem zaměstnanec v ČR. Jelikož bych měl pravidelnou výpůjční dobu, musel bych si založit živnost. Příjem předpokládám do 30.000 Kč za rok, což znamená, že jej nemusím uvádět do daňového přiznání.

V listopadu 2014 jsem se dostal do finančně poradenské společnosti. Založil jsem si živnostenský list, ale nenahlásil jsem to zdravotní pojišťovně, české správě sociálního zabezpečení, tedy ČSSZ, ani na finanční úřad ČR, tedy FÚ. Měl jsem pouze jeden příjem, cca 1.600 Kč. Poté jsem už aktivně nic nedělal.

Je prosím nutné vyhotovení oficiálního znaleckého posudku za účelem odvedení adekvátní darovací daně, je-li mi (fyzické osobě) darováno umělecké dílo? Pokud ne, na základě čeho se stanovuje hodnota díla a tudíž i výše daně (je možné např. uvést v darovací smlouvě, na kolik si ten, kdo umělecký předmět daruje, díla osobně cení)? Děkuji, Bedřich.

Žiji ve společné domácnosti 12 let se svým přítelem. 2010 se nám narodila dcera, kterou jsme do teď společně vychovávali. Nyní jsme zjistili odlišné názory, a tudíž dochází k rozchodu a já se stěhuji do svého bytu (již podáno k soudu svěření dítěte do péče matky). Během vztahu jsme si pořídili 2010 rodinný dům, ve kterém jsme až dosud spolu žili a vychovávali naší dceru.

S kamarádkou amatérsky pomáháme v našem městě opuštěným a toulavým kočkám, které jsou hladové a nemocné. Ale den ode dne zjišťujeme, že situace je mnohem horší a počet tvorů, kterým je potřeba pomoci je větší než jsme myslely a samy to už nezvládáme. Proto jsme se rozhodly, založit nějakou organizaci, abychom o pomoc mohli požádat i jiné občany.

Mám termín porodu únor 2018, jako nezaměstnaná nemám nárok na mateřskou, už nejsem ani v ochranné lhůtě, ale manžel by nárok měl. Víme, že mu ale musí zaměstnavatel vystavit ještě jinou smlouvu - novou pracovní pozici, na kterou by mohl dále pracovat.