Počet stránek ve webu: 37.159

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem členem bytového družstva (BD), družstvo koupilo od obce dům, dům má dvacet bytových jednotek, avšak podílníků BD je jen 18 (dva odmítli vstoupit do družstva). Po několika letech jsme splatili obci dům, převedli jsme byty do OV, zbývají nám v BD tedy ještě dva byty. Představenstvo BD na schůzi prosadilo variantu přijetí nových členů BD s tím, že získané peníze tímto způsobem spadnou do fondu oprav.

Mám byt na Slovensku, fyzická osoba, a vlastním ho 2013-20018. Chci ho prodat. Jsem občan ČR. Jaké daně musím na Slovensku zaplatit? Děkuji, Honza.

Bývalý zaměstnanec na HPP žádá naši účetní o zpracování vyúčtování daní za rok 2017. V průběhu roku jsme mu zkracovali pracovní úvazek na jeho žádost z důvodu práce pro jiného zaměstnavatele. Napsal účetní, že tam dělal bez smlouvy a proto žádá o zpracování vyúčtování daní u nás.

Prosím o zodpovězení dotazu týkajícího se daňových povinností v případě nabytí nemovitého majetku (pozemku) vydržením. Jsem fyzická osoba, nepodnikám. Pozemek jsem nabyl na základě souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva. Zápis v katastru byl proveden v 01/2018, právní účinky vkladu v 12/2017.

Jsem student, obchoduji na Forexu + kryptoměny (bitcoin). 07/2018 rokem jsem si udělal živnostenský list, tedy ŽL na všechny volné živnosti, protože mi to poradil kamarád, že se mi bude jednodušeji danit, je mi to k něčemu? Jak danit forex, kryptoměny? Potřebuji dávat přílohy k daňovému přiznání (výpis od brokera, kde traduji na forexu)?

S bratrem máme e-shop, který provozujeme jako živnost, a v části roku 2017 jsme tuto živnost provozovali na naši babičku, která však 8.2.2018 zemřela. Chtěl jsem se zeptat, zda se v souvislosti s touto skutečností domnívám správně, že veškeré náležitosti, jako je její daňové přiznání, přehled příjmů a výdajů pro pojišťovnu a sociálku a případné další povinnosti, tímto odpadají.

Jsem zaměstnanec. Mám část zisků i z prodeje akcií. Vlastním nemovitost, kde bydlí babička. Neúčtuju jí žádný nájem, hradí si pouze platby za byt tak, jako by byla sama vlastníkem. Nemám tedy z nájmu žádný zisk. Nájemní smlouvu nemáme, ale v případě potřeby není problém zajistit.

Jsem osoba bez zdanitelných příjmů (nezaměstnaný, který není evidován v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR, tedy ÚP). Platím si jen zdravotní pojištění. Mým jediným příjmem je příjem z kurzových sázek.

Teta zdědila nemovitost, změna byla zapsána do katastru nemovitostí ČR 01/2018. Podle daně dědické je osvobozena. Ale týká se jí daň z nabytí nemovitosti? Děkuji, Leoš.

Dcera studuje vysokou školu, má 24 let. Stále bydlí s námi. Kromě studia má jako vedlejší činnost podnikání. Stala se jednatelkou SRO. Mohu si uplatňovat daňové zvýhodnění i když podniká a je jednatelkou? Je podmínkou daňového zvýhodnění pouze studium? Děkuji, Šárka