Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem členem bytového družstva (BD), družstvo koupilo od obce dům, dům má dvacet bytových jednotek, avšak podílníků BD je jen 18 (dva odmítli vstoupit do družstva). Po několika letech jsme splatili obci dům, převedli jsme byty do OV, zbývají nám v BD tedy ještě dva byty. Představenstvo BD na schůzi prosadilo variantu přijetí nových členů BD s tím, že získané peníze tímto způsobem spadnou do fondu oprav.

Hlavní argument proti přímému prodeji a rozdělení zisku mezi družstevníky byl (cituji) : "Velkou nevýhodou je však související zdanění získaných prostředků; z celkové odhadnuté získané částky 5.500.000 Kč by bylo nutné počítat se ztrátou 1.700.000 Kč (zdanění 19% při prodeji a 15% při vyplácení/využití prostředků). Tato ztráta by byla velmi výrazná." Je toto pravda? Opravdu by se dvakrát danilo? Děkuji, Oldřich.

ODPOVĚĎ:
V případě prodeje členských podílů, které vlastní družstvo, vzniká družstvu výnos a tento vstupuje do základu daně z příjmů. Základ daně, který družstvo za zdaňovací období dosáhne, zdaní daní z příjmů právnických osob, sazba daně je 19 %. Výplata podílu na zisku členu družstva podléhá srážkové dani, sazba daně je 15 %.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Daň, zdanění při prodeji družstevního bytu členovi družstva do osobního vlastnictví