Počet stránek ve webu: 38.009

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dne 9.2. jsem zavolala do společnosti XY a požádala o nabídku kurzu kanadského dolaru, neboť jsem plánovala převést finanční prostředky z účtu z České Republiky sem do Kanady. Pán, který se mnou hovořil nezkontroloval moji identitu, o nastavené telefonní heslo ze smlouvy mne nepožádal a tudíž jsem již neměla moc důvěru, ale přesto jsem souhlasila, když přislíbil poslání emailu, ve kterém budou veškeré informace a na který já po té odpovím a pošlu číslo svého účtu v Kanadě.

Email nedorazil a já jsem tedy obchod zprostředkovala jinde. Nyní se ozvala tato společnost XY a vystavila proti mě fakturu na 12.500 Kč za neproběhnutý objednaný obchod. Telefonní heslo ze smlouvy prý není potřeba a obchod byl pro ně řádně sjednán a já jsem nyní zodpovědná za jejich finanční ztrátu, která jim tímto vznikla. Je zde šance na zpochybnění uzavřeného obchodu či nikoliv? Děkuji mnohokrát Simona

ODPOVĚĎ:
Pro posouzení Vašeho případu by bylo nutné určit, zda byla po telefonu uzavřena smlouva. Z Vašeho dotazu však vyplývá, že smlouva spíše uzavřena nebyla, neboť Vám měly být zaslány dodatečné informace na email a až po jejich odsouhlasení byste zaslala číslo účtu, na které mělo být plněno. Je však třeba počítat s tím, že společnost má nejspíše telefonní rozhovor nahrán a pokud by z něj vyplynulo, že jste smlouvu skutečně uzavřela, mohla by se domáhat náhrady škody.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zastavená transakce peněz do zahraničí objednatelem služby a náhrada škody, finanční ztráty směnárny