Počet stránek ve webu: 38.016

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Zrušila jsem životní pojištění, na které jsem dostávala od zaměstnavatele měsíčně příspěvek 500 Kč. Sama jsem si doplácela 300 Kč měsíčně. Jelikož mám ještě jedno životní pojištění, kde platím měsíčně poměrně dost, tak jsem nechtěla zbytečně platit dvě. Peníze jsem dostala vyplacené, ale teď jsem se dozvěděla, že bych měla provádět nějaké zdanění nebo odvod daně.

Pokud jsem dostávala příspěvek od zaměstnavatele a tu pojistku jsem zrušila. Na tuto informaci mě pojišťovna bohužel upozornila, až byla pojistka zrušená. Kdybych to věděla, tak bych pojistku nerušila. Mohu se zeptat, jak mám postupovat? Musím tedy na finančním úřadě, tedy FÚ, nebudu potřebovat nějaké potvrzení od zaměstnavatele? Vůbec už netuším, zda jsem pojistku dávala k daňovému odečtu. Myslím, že to bylo jednou, co jsem potvrzení předkládala v práci, ale jistá si nejsem. Děkuji, Nina.

ODPOVĚĎ:
V roce, kdy došlo k ukončení pojistné smlouvy, Vám vzniká povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Zaměstnavatel Vám nemůže provést roční zúčtování záloh na daň.
Vzniká Vám povinnost dodanit částky, které jste si uplatnila jako odčitatelnou položku od základu daně 10 let zpětně. Doporučuji informovat se u zaměstnavatele, zda jste si odčitatelnou položku uplatňovala, příp. o jakou částku se jedná. Uvedete do dílčího základu daně dle § 10 Zákona o daních z příjmů.
Dále Vám vzniká povinnost zdanit příspěvek zaměstnavatele od roku 2015 do zrušení pojistné smlouvy. Tento uvedete do dílčího základu daně dle § 6 Zákona o daních z příjmů.
Od zaměstnavatele si vyžádejte po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) Potvrzení o zdanitelných příjmech. Údaje z tohoto potvrzení a částky k dodanění plynoucí ze zrušené pojistné smlouvy uvedete do daňového přiznání.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vypovězení životního pojištění - daně, zdanění, daňový odvod
  • Zdanění příspěvku od zaměstavatele - životní pojištění