Počet stránek ve webu: 37.737

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem nejmladší ze 3 sourozenců a dostal jsem darem od táty rodinný dům. Z rodinného domu musím vyplatit dvě sestry a tátovi jsem zřídil věcné břemeno neboli služebnost dožití, doživotního užívání nemovitosti. Kvůli vodě ve zdech jsme rekonstruovali kuchyň, koupelnu a pak jsme zřídili technickou místnost a tepelné čerpadlo.

Obec mi bez mého vědomí přes můj pozemek udělala část silnice. Udělali 04/2017 a 05/2018 u domu postavila lampu a to vše bez upozornění. Zajímá mě, zda to musí někam zapsat, je to přece nějaký druh věcného břemene. A zda mám nárok na odškodné a ještě mi na pozemku chtějí zhotovit chodník.

Od 1875 vlastní naše rodina nemovitost - domek + 2 ha louky a lesa. V minulosti větší statek rozdělen mezi potomky. Přístupová cesta k naši nemovitosti zůstala u jiného potomka. Toto jsme zjistili až 1995. Do té doby jsme měli zato, že cesta je veřejná. Břemeno cesty vlastník odmítá, že jezdit můžeme, břemeno, že nepodepíše.

Prosím o radu ohledně nemovitosti: Bydlíme s manželem u jeho rodičů v domě a ještě tady bydlí rodiče manželovy maminky. Z nemovitosti jsem s manželem vyplatila bratra maminky manžela (strýce), který vlastnil 1/4. Dům má tři patra každé patro je samostatné pro život každé z rodin. Maminka manžela vlastní 1/2 domu, její manžel 1/4 a my s manželem jako SJM zbytek 1/4.

Před třemi lety (2015) přepsali rodiče rodinný dům s jednou bytovou jednotkou a provizorními pokoji na půdě s věcným břemenem dožití s tím, že se mají podílet na údržbě domu. Nic víc konkrétního ve smlouvě není. Po čase otec matku vyhodil z domu pozamykal se v bytové jednotce a tvrdí, že to je jeho a my ať jsme na půdě.

Manžel je majitelem pozemku - zahrady, která sousedí s dalším pozemkem - také zahradou. Tyto dva pozemky doposud nebyly odděleny plotem. Nyní by manžel chtěl svůj pozemek oplotit. Majitelka vedlejšího pozemku však přišla s požadavkem, aby mohla mít umožněný přístup ke svému pozemku přes manželův pozemek - nyní tam však žádná cesta, stezka apod. není (pouze travnatá plocha).

Soused má přes můj pozemek věcné břemeno z roku 1992: Vlastníci stavby na pozemku č. mají právo chůze a jízdy všemi druhy motorových vozidel pro sebe, členy své domácnosti a zákazníky a dodavatele provozoven na těchto parcelách se nacházejících a to v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu.

Bydlíme s manželem u jeho rodičů v domě a ještě tady bydlí rodiče manželovy maminky. Z nemovitosti jsem s manželem vyplatila bratra maminky manžela (strýce), který vlastnil 1/4. Dům má tři patra každe patro je samostatné pro život každé z rodin. Maminka manžela vlastní 1/2 domu jeji manžel 1/4 a my s manželem jako SJM zbytek 1/4.

V 90. letech byla v obci Poláky založena v bývalém sadu chatová osada s jedinou přístupovou cestou v délce asi 200 m, kterou vlastnila obec. Všechno ostatní jsou jen travnaté pozemky, které si chataři na svých pozemcích upravili jako přístupové cesty k chatám.

Jsem spoluvlastníkem 1/3 pozemku v podhorské oblasti společně s bratrem a strýcem. Jedná se neplodnou půdu s náletovým lesem o výměře okolo 1000 m2 a zastavěná plocha a nádvoří o výměře 326 m2. Původně zde stála stodola. Strýc je majitelem příjezdové cesty k pozemku. Strýc chce od nás darování 1/3 na jeho vlastnictví, za to, že nám dá věcné břemeno na přístupovou cestu.