Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Hrozí mi exekuce a osobní bankrot na sebe vyhlásit nemůžu, protože nemám žádné příjmy. Jedná se o to, jak bude exekutor postupovat dál, když nemám žádný majetek, na adrese trvalého bydliště se již nezdržuji přes 5 let a na adrese kam mi chodí pošta jsem nikdy nebydlela.

Bydlí tam pouze rodiče. Nikde nejsem hlášená. Jen jsem hlášená na úřadu práce a od prosince nastupuji na mateřskou dovolenou. Nemají mi co sebrat a rodičovskou dovolenou budu pobírat až od února. Děkuji, Radana

ODPOVĚĎ:
Lze předpokládat, že exekutor se v krajní situaci pokusí provést mobiliární exekuci (tedy exekuci prodejem movitých věcí) ve Vašem trvalém bydlišti. Vlastník této nemovitosti může podat žádost o zrušení Vašeho trvalého bydliště (a to by bylo nejrozumnější) s tím, že budete přehlášena na příslušný úřad.
Vy de facto ohrožena zásadně nejste, ale majetek v bydlišti, kde se zdržujete (aniž tam máte hlášený pobyt či korespondenční adresu). Stačí udání sousedů, kteří budou vědět, že jste nemajetná a zatížená exekucí, že se někde zdržujete.