Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Před dvěma lety jsme s manželem koupili družstevní byt. Tehdy nově vzniklé bytové družstvo kupovalo činžovní dům od obce a stávající nájemníci měli přednostní právo stát se členy. Podmínkou byla platná nájemní smlouva a složení 100% ceny družstevního podílu. Přítel mé matky (nájemník zmíněného bytu) na splacení anuity neměl peníze.

Ústně jsme se spolu dohodli, že částku družstvu zaplatím já a až bude dům převeden z obce na družstvo, převedeme jeho družstevní podíl na mě. To jsme pak opravdu udělali smlouvou o úplatném převodu členských práv a povinností. Peníze jsem již před tím zaslala přímo na účet družstva a v momentě podepsání smlouvy o převodu šlo již jen o "formalitu". Nyní se ukázalo, že má matčin přítel několik úvěrů, které si vzal ještě před touto transakcí a dlouhodobě je nesplácí. Může být tento převod věřiteli nějakým způsobem napadnut? Hrozí exekuce? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky zajišťující převod jste poskytla Vy, nevidím důvod, proč byste se měla bát podezření z obcházení exekutora (toto podezření by bylo důvodné, pokud by tyto prostředky vynaložil příslušný nájemník, ale členská práva byla převedena na Vás). To, že jste "koupila" byt, na nějž stávající nájemník neměl peníze, není trestné (kdybyste ho nekoupila a zůstal družstevní nebo ho koupil někdo jiný, stejně by ho exekutor nemohl obstavit).
Exekuce, která hrozí se týká mobiliáře bytu (předpokládám, že nájemník v bytě má trvalé bydliště). Mobiliář je vybavení bytu.