Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dne 10.10. nám bylo doručeno Usnesení o ceně nemovitosti, na které je exekuční příkaz. Chtěla bych vědět jak je možné ocenit nemovitost, když u nás žádný znalec nebyl a jaký je dále postup exekutorského úřadu, v jakém časovém horizontu předpokládat dražbu nemovitosti? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
K ocenění - Při oceňování nemovitosti, jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených se použije obvyklá cena podle zvláštního právního předpisu (tj. zákon o oceňování majetku).
Co se týče časového harmonogramu - tuto informaci nejlépe zjistíte od příslušného exekutora (záleží na jeho pracovní vytíženosti). Někdy realizace dražby netrvá ani 8 týdnů, někdy je v rámci měsíců.
Při dražbě nemovitosti se postupuje přiměřeně podle občanského soudního řádu (§ 335 a násl. zák. č. 99/1963 Sb.). Mezi vydáním dražební vyhlášky a nařízením dražebního jednání je nejméně 30 dnů, což je lhůta, která je závazná i pro postup exekutora.
Pokud se na dobu trvání ptáte z toho důvodu, že chcete demontovatelné věci z nemovitosti odstranit, tak Vás pouze upozorním, že pokud je taková věc pevně spojena s nemovitostí a svojí povahou je určena k užívání nemovitosti (např. sporák, kuchyňská linka či kotel) a pokud se nacházela v nemovitosti v době jejího zajištění a ocenění, pak se nemovitost draží i s touto součástí a povinný není oprávněn si ji z nemovitosti odnímat.