Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Známý podával návrh na odklad exekuce u pověřeného exekutora. Předtím zaplatil jistotu ve výši 164.000 Kč, zbývají uhradit úroky a náklady na řízení + odměny. Doporučeným dopisem jej zaslal dne 14.9.2011. Do dnešního dne mu k tomu nepřišlo žádné vyjádření. Jak může postupovat dál? Děkuji, Dita

ODPOVĚĎ:
Informovat se u exekutora - osobně nebo telefonicky. Dá se předpokládat, že odklad byl povolen.