Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Vydražil jsem v dražbě u exekutora nemovitost. V usnesení o příklepu je uvedeno, že mám od následujícho dne právo převzít nemovitost, ale vlastnicke právo nabudu zpětně od okamžiku příklepu teprve poté, co nabude právní moci usnesení a po uhrazení vydražené nemovitosti.

Termíny:
dražba A
nabytí právní moci usnesení B
zaplacení nemovitosti C
Dotazy:
1) Jaké mám nyní práva pokud se v nemovitosti zdržuje povinný nebo jeho přítelkyně? Mohu vypnout energie, zablokovat vjezd na pozemek pro auta, ustřihnout řetěz na brance, abych se dostal do nemovitosti k odpočtu stavů, nechat zámečníkem otevřít dveře...
2) Jaký je rozdíl v právech, které mám a budu mít po termínu A, B a C?
3) Od kterého okamžiku na mě přechází povinnost platit vodu, elektřinu, plyn?
4) Od kterého okamžiku bydlí povinný nebo jeho přítelkyně v domě bez právního důvodu - od A,B,C? A tedy kdy mohu podat žalobu o vyklizení?
5) Mohu po neoprávněných nájemnících nárokovat úhradu obvyklého nájmu od data A (nebo B, C) do vystěhování?
6) Jak zjistím jména těch co tam bydlí, abych na nich mohl v budoucnu vymáhat neuhrazený nájem viz bod 5?
6) Mohu zavolat Policii, aby asistovala při otevření nemovitosti a legitimovala nájemníky?
7) Je možné podat trestní oznámení na Policii dle § 208 a pak ze spisu zjistit kdo se v nemovitosti nachází? Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Od okamžiku B nebo C (podle toho, který nastane později) máte práva jako vlastník a povinný nebo jeho blízcí se v nemovitosti zdržují neoprávněně. Cenu jste povinen zaplatit do 10 dnů od skončení dražby (není-li stanovena jiná lhůta). Veškeré povinnosti na Vás přechází s datem nabytí vlastnického práva, tedy opět okamžikem B nebo C (zápis do katastru nemovitostí je v tomto případě zápisem deklaratorním – nezakládá vlastnické právo, pouze eviduje faktický stav). Potvrzení o nabytí nemovitosti Vám vydá dražebník (a tam bude jasné datum). Po neoprávněných uživatelech nemovitosti můžete požadovat vydání bezdůvodného obohacení, které vyčíslíte (např. podle neuhrazených záloh na energii, úhrada v částce „obvyklého nájmu“ v úvahu nepřichází). Za asistence Policie legitimovat neoprávněné obyvatele můžete a bude to i vhodné, protože je může z nemovitosti rovnou vykázat. Pokud by měli být k nemovitosti hlášeni nějací nájemníci, tak je v podstatě nemáte šanci zjistit (jedině, že by měli nahlášeno trvalé bydliště nebo jste měl k dispozici nájemní smlouvy). Trestní oznámení podat také můžete, ovšem že bude Policie úspěšnější s vyhledáváním dalších nájemníků, nejen těch, které zajistí na místě, lze jenom spekulovat. Nahlížet do spisu samozřejmě jako poškozený právo máte.