Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

26.11.2011 u nás doma proběhla exekuce. Exekutor nám sdělil, že pro označený nábytek a elektroniku si další den přijede stěhovací vůz. Ještě ten den jsme mu mailem zaslali doklad, ze kterého bylo patrné, že ložnicový nábytek nám nepatří a je v majetku pronajímatelky bytu, v němž jsme nájemci.

Exekutor nám před tím potvrdil, že pokud mu doklad zašleme mailem, tak tento ložnicový nábytek vyjme z exekuce. Email s dokladem mu přišel a byl přečten, ale už nám nepřišla žádná odpověď a nelze se mu dovolat. Nevíme, jestli naschvál nevyčkává na vypršení nějaké lhůty, po jejímž vypršení by ani takto zaslaný doklad nepomohl. Proč se neozývá? Máme vyčkávat nebo sami podniknout nějaké kroky? Může být dána exekuce na můj účet, když jsem manželka a tudíž spoludlužník? Máme dvě malé děti, já jsem na MD a pobírám rodičovský příspěvek, manžel pracuje, ale na všechny splátky dluhu nemáme. Jaké životní minimum nám musí zůstat, když jsme čtyřčlená rodina? Eliška

ODPOVĚĎ:
Dostavte se osobně za exekutorem a vyžádejte si, aby do soupisu majetku poznamenal skutečnosti, které vylučují Vaše vlastnické právo k zabaveným věcem. Bylo by nejlepší kdyby se za ním osobně dostavila i majitelka věcí – chápu, že jí do toho nejspíš nechcete zatahovat, ale je to v zájmu všech. Na nic nečekejte. Odeslání dokladů není všechno, co je třeba podniknout, pokud chcete vyloučit majetek z exekučního soupisu.
Exekuce na Váš účet může být také nařízena. Bohužel, nejsem schopná spočítat přesnou částku. Nezabavitelná částka se počítá individuálně podle částky, ze které je strhávána.