Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Rád bych se zeptal zda, existuje obecná zákonitost ohledně nájemní smlouvy v situaci, kdy dojde k úmrtí jediného nájemce. Dochází v tomto případě automaticky k ukončení nájemní smlouvy a pronajímatel bytu není oprávněn očekávat hrazení nájmu a vykonávání povinností nájemce od příslušníků rodiny?

Jak v tomto případě obecně postupovat z pohledu rodiny daného zemřelého nájemce - právě s ohledem na závazky zemřelého nájemce vůči pronajímateli, ale též s ohledem na vyklizení pozůstalých věcí z bytu? Můžeme si převzít věci zemřelého i když ještě neproběhlo dědické řízení? Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Placení nájemného a užívání věci v nájmu je vztah čistě mezi nájemcem a pronajímatelem. V případě úmrtí nájemce zaniká jeho závazek platit nájemné a ten se nedědí. Dědí se pouze závazky nájemce splatné v době života nájemce. Věci nájemce je pronajímatel povinen vydat, protože jsou součástí dědictví. O vydání věcí můžete požádat buď Vy nebo notář, který bude dědictví projednávat.