Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Před 4 roky si vzal nyní expřítel hypotéku 800.000 Kč na byt a já jsem jeho spoludlužník. Bance ručí tímto bytem. Nyní mně i jemu přišla upomínka, že splátky neplatí (což já nevěděla), je už 3 splátky pozadu. Snažili jsme se oba peníze sehnat od znamých a rodiny, abychom dluh zaplatili, ale nikdo nám nepůjčí.

On má stálou práci, ale já jsem na úřadu práce a nepobíram žádné příspěvky. Oba máme trvalé bydliště u svých rodičů, ale bydlíme každý jinde. V bance jsme žádali o snížení splátek či jejich odklad. Odmítli. V upomínce je psáno, že pokud částku neuhradíme do určitého data, přijmou některé z těchto opatření: budou požadovat okamžité jednorázové splacení celého úvěru nebo bude dluh prodán třetí straně nebo budou dluh vymáhat soudně, prostřednictvím externí vymáhací společnosti. Expřítel byt nechce a říká, že byt půjde do dražby a zbytek částky mu dají na splátky. Já mám však strach, aby nepřišla exekuce k mým rodičům. Děkuji Dagmar

ODPOVĚĎ:
Pokud jste spoludlužníkem, jak sama píšete, je Vaší povinností tento dluh hradit stejně tak jako Váš expřítel. Vaše příjmy a majetkové poměry jsou v tomto případě nepodstatné. Pokud by byl dluh vymáhán soudně a bylo vydáno rozhodnutí, dle kterého byste měli dluh neprodleně uhradit a vy tak neučinili, lze na Vás a Vašeho expřítele podat návrh na nařízení exekuce, kdy následně může být provedena tzv. mobiliární exekuce, tj. soupis movitého majetku i v bydlišti Vašich rodičů, jelikož zde máte hlášený trvalý pobyt dle Centrální evidence obyvatel, kterou vede Ministerstvo vnitra.