Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Můj bývalý manžel nadělal dluhy bez mého vědomí. Dnes jsme čtvrtý rok rozvedení, žijeme stále v bytě, který byl můj, ale v důsledku odkoupení je společný. Dnes mám díky bývalému manželovi na bytě tři exekuce a zástavní pravo u hypoteční banky. Pokouším se byt tedy prodat, je nařízena i dražba, ale vůbec nevím, kdy proběhne.

Navíc na mě tlačí i realitní kancelář, která tvrdí, že prodeje takových bytů běžně provádějí. Tlačí stále cenu bytu dolů. Mám exekuci na zařízení v bytě mimo jiné na lednici i pračku. Je možné,aby tyto věci byly zabaveny? Jaké je pro mě nejlepší řešení? Děkuji, Katka

ODPOVĚĎ:
Pokud jste neuzavřela s bývalým manželem dohodu o vypořádání společného jmění manželů  (SJM) a ani nepodala do tří let od rozvodu návrh na vypořádání SJM soudem, tak jste se ohledně movitých věcí vypořádali tak, že tyto věci zůstávají ve vlastnictví toho, kdo je jako vlastník užívá a u ostatních movitých věcí a nemovitých věcí, i závazků, jste podílovými spoluvlastníky. Tudíž za závazky ručíte společně a nerozdílně a věřitel si může vybrat, po kom bude dluh požadovat. Lednice i pračka mohou být zabaveny, samozřejmě, pokud jste vlastníkem a máte na to důkaz, tak můžete podat návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Pokud je nařízen výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti, tak tuto nemovitost nemůžete prodat.