Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Obdrželi jsme exekuční příkaz na osobu, která není naším zaměstnancem. Je to OSVČ, pro naši společnost příležitostně vykonává práce, které si fakturuje, tudíž vůbec nespadá do výpočtu mezd. A dále bych se ráda zeptala, při výpočtu exekuční srážky, lze uplatnit odečet na povinného-dítě, kterému je zasíláno výživné a nebydlí s exekuovaným ve společné domácnosti?

Čím to máme doložit, a lze odečet uplatnit i když se jedná o exekuci na dlužné a běžné výživné na toto dítě. Děkuji. Dana

ODPOVĚĎ:
Tento příkaz je neplatný, protože nelze osobu samostatně výdělečnou činnou postihnout srážkami ze mzdy, jelikož se v tomto případě o mzdu nejedná. Obraťte se na soud s tím, že nejste plátcem jeho mzdy a nemůžete provádět pravidelné srážky a jak tedy máte dále postupovat. Jen pro doplnění informací - dle zákona se nejdříve z druhé třetiny čisté mzdy odečte běžné výživné a poté dochází k odečtu dlužného výživného, pokud druhá třetina nestačí, pak se tato pohledávka uspokojuje z první třetiny spolu s ostatními pohledávkami a to dle data doručení exekučního příkazu zaměstnavateli.