Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Obdržel jsem před týdnem exekutorské rozhodnutí na pokutu 200,- od dopravního podniku ve výši 14.666,-. Přitom jsem před tím nedostal žádný platební rozkaz od soudu, což mě poněkud udivuje. Můžete mi k tomu, prosím, zdělit Váš názor? Vladimír

ODPOVĚĎ:
Platební rozkaz je jedním ze způsobů rozhodnutí soudů, je možné, že ve Vašem případě o povinnosti uhradit pokutu bylo rozhodnuto usnesením soudu, kde platí v případě nemožnosti doručení tzv. fikce doručení, od něhož se odvíjí lhůta nabytí právní moci a vykonavatelnosti tohoto rozhodnutí, kdy  se rozhodnutí stává exekučním titulem a lze tuto pohledávku touto cestou vymáhat včetně nákladů řízení. Nicméně pokud jste se nepřestěhoval, nevidím důvod, proč by Vám nemělo být rozhodnutí doručeno. Doporučuji se spojit s příslušným exekutorem a požadovat předložení usnesení soudu o povinnosti zaplatit danou částku; v úvahu může přicházet i varianta, že doručené oznámení je podvrh.