Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Vlastním 1/4 rodinného domu. Sestra 3/4 a v domě bydlí jen ona. O vypořádání se mnou nechtěla slyšet. Podal jsem žalobu k soudu. Nyní mi sestra místo mojí 1/4 nabízí zástavu na domě a že mi bude měsíčně splácet určitou částku, když žalobu stáhnu. Splácení bude trvat dlouhou řadu let.

Jiná domluva s ní není možná. Pokud nebude splácet – je zástava na domě vysouditelná? Může se za zástavou na domě skrývat nějaký ‚problém‘ na který mohu doplatit? Děkuji za odpověď, Milan

ODPOVĚĎ:
Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky, pokud Vám sestra nebude včas splácet dluh, tak máte nárok získat tento dluh zpeněžením zástavy a to tím, že podáte návrh na zpeněžení zástavy veřejnou dražbou či soudním prodejem zástavy. Pokud se rozhodnete uzavřít se sestrou zástavní smlouvu, obraťte se se sepsáním na právníka a nezapomeňte podat návrh na vklad této zástavy do katastru nemovitostí.