Počet stránek ve webu: 37.737

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Reklamoval jsem po roce nefunkční tester na alkohol a reklamace nebyla uznána z důvodu, že v návodu výrobce je uvedeno, že je třeba přístroj do půl roku nechat zkalibrovat. Po tomto datu prý není možné bez kalibrace reklamaci uznat. Mají pravdu? Přístroj totiž nefunguje vůbec. Bořivoj

ODPOVĚĎ:
V případě, že nefunkčnost testeru byla zaviněna tím, že nebyla provedena kalibrace, na což jste byl v návodu upozorněn, pak je to důvod pro neuznání reklamace. Pokud jste přesvědčen, že kalibrace s vadou přístoje nemá nic společného (alkoholtester nefunguje vůbec), bude nutné se obrátit na soudního znalce v oboru elektro a posudkem pak požadovat znovu vyřízení reklamace.