Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Kauza vznikla v roce 1986, kdy mě bylo nařízeno zaplatit školení, které jsem absolvoval. Já jsem s tím nesouhlasil z logických důvodů a celé nařízení jsem považoval za hluboce nespravedlivé. Nicméně vše proběhlo soudem a odvoláním a dalším soudem atd., až Krajský soud v Ústí n. L. vynesl poslední ortel:

Pohledávku oprávněného a její příslušenství, náklady předcházejících řízení, a náklady exekuce, vše ve výši 18 275,20 Kč ke dni vydání tohoto exekučního příkazu uhradí povinný pouze vykonavateli nebo do pokladny Exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora. Tyto peníze, které byly již na mém kontě blokovány jsem nařídil poslat na úřad, který peníze blokoval. Pan exekutor mi bez dalšího vysvětlení zablokoval účet na dalších 18 000,-Kč a ještě zablokoval osobní vůz a rodinný dům. Výše zmíněné peníze z mého účtu evidentně odešly 26. 4. 2011, Zajímalo by mě jakým právem navýšil exekutor rozhodnutí Krajského soudu o cca 100% a jestli existuje nějaký způsob, jak se proti takové zvůli bránit. Za dobrou radu předem děkuji. Svatopluk

ODPOVĚĎ:
V tomto směru se musíte obrátit na exekutora – mohlo dojít k pochybení a dvojímu zablokování peněz. Pokud je exekuce uhrazena, podejte návrh na zastavení exekučního řízení z důvodu uhrazení pohledávky.