Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Maminka manželovi darovala dům. Teď ho chtěla vrátit. Soudili jsme se a vyhráli, rodinný dům jsme vracet nemuseli. Matka má v rodinném domě místnost na dožití. Na domě máme exekuci. Zajímalo by mě, jestli by si dcera mohla vzít hypotéku na náš dům. Děkuji, Marie

ODPOVĚĎ:
V případě, že je na předmětný dům nařízena exekuce, je dle § 44a exekučního řádu zakázáno s takovou nemovitostí jakkoli disponovat. To znamená, že právní úkon, kterým by vlastník této nemovitosti (vzhledem k Vámi uváděným skutečnostem by to měl být Váš manžel) zákaz porušil, by byl ze zákona neplatný, což lze bezpochyby vztáhnout i na udělení souhlasu se zajištěním dceřiny hypotéky tímto domem. Rovněž pochybuji, že banka by byla ochotna poskytnout dceři úvěr, zajištěný nemovitostí, na kterou je přikázána exekuce – tento stav by bance neskýtal přílišnou jistotu. Nejdříve je proto nutné zbavit předmětný dům exekučního příkazu. To můžete udělat zejména tak, že u exekutora složíte příslušnou finanční hotovost, která by pokryla vymáhaný dluh i náklady exekuce. Můžete rovněž exekutorovi nabídnout k uspokojení nároků věřitele jiné věci ve vašem vlastnictví, popř. tyto věci prodat a ze stržených peněz dluh uhradit. Poté, co bude exekuční příkaz z domu stažen, je možné zatížit ho hypotékou.