Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Bydlím v bytovém domě. Dům je v podílovém spoluvlastnictví majitelů bytů. Jeden spluvlastník je již delší dobu v opakovaných exekucích, jedna exekuce skončí a další pokračuje. Exekucemi způsobuje to, že ostatní spoluvlastníci nemohou v bytovém domě nakládat se svým vlastnictvým (např. prodat vlastní byt).

Jak se v této situaci mohu bránit proti omezování mého vlastnického práva? Jakým způsobem mohu prodat vlastní byt, když exekuce je zanesena do katastru nemovitostí? Můžu žádat odškodnění za omezování mého práva a jakým způsobem? Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Zákonným způsobem nelze byt prodat, můžete jej jedině pronajmout, dokud bude na nemovitosti exekuční zástava. Ve Vašem případě nelze žádat ani náhradu škody. Můžete se pokusit o zrušení podílového spoluvlastnictví a to buď dohodou či podejte návrh soudu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.