Počet stránek ve webu: 38.012

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Můžete mi prosím definovat (nejlépe s příkladem), co znamená v §33 zák. 120/2001 Sb. věta: "Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti." v části "právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech"?

Jde o to, co znamená tento pojem - zda se to týká jakékoliv firmy nebo fyzické osoby nebo jde o něco speciálního (což by naznačoval kontext věty a celého paragrafu). Na společnost, pro kterou na ŽL vykonávám práce, přišel dotaz od exekutora (navíc na pohledávku, kterou splácím podle dohody přímo věřiteli a o exekuci ani nevím) ohledně mých příjmů a čísla účtu, na který mi posílají peníze. Odkazují se na výše uvedený §33, nicméně z kontextu není zřejmé, zda na to má exekutor právo. Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Jsem toho názoru, že se dotaz exekutora nedá odůvodnit tímto argumentem, protože právnické či fyzické osobě musí být dané údaje známy „z úřední činnosti“. A to není pojem, který by pokrýval postavení zaměstnavatele. Judikaturu či jasný příklad nelze uvést, protože zákon v tomto příkladě počítá s variantami (např. právnická osoba pověřená výkonem veřejné správy – např. prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy), které aktuálně nemusí existovat, ale v budoucnu mohou nastat.
Můžete mi prosím definovat (nejlépe s příkladem), co znamená v §33 zák. 120/2001 Sb. věta:

""Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti.""

v části

"právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech"?

 Jde o to, co znamená tento pojem - zda se to týká jakékoliv firmy nebo fyzické osoby nebo jde o něco speciálního (což by naznačoval kontext věty a celého paragrafu).

Na společnost, pro kterou na ŽL vykonávám práce, přišel dotaz od exekutora (navíc na pohledávku, kterou splácím podle dohody přímo věřiteli a o exekuci ani nevím) ohledně mých příjmů a čísla účtu, na který mi posílají peníze. Odkazují se na výše uvedený §33, nicméně z kontextu není zřejmé, zda na to má exekutor právo.

Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Jsem toho názoru, že se dotaz exekutora nedá odůvodnit tímto argumentem, protože právnické či fyzické osobě musí být dané údaje známy „z úřední činnosti“. A to není pojem, který by pokrýval postavení zaměstnavatele. Judikaturu či jasný příklad nelze uvést, protože zákon v tomto příkladě počítá s variantami (např. právnická osoba pověřená výkonem veřejné správy – např. prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy), které aktuálně nemusí existovat, ale v budoucnu mohou nastat.