Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Vložila jsem své peníze do rekonstrukce a modernizace vybavení domu svého přítele. Jsme spolu 3 roky. Chci mít jistotu, že v případě jeho úmrtí dostanu své vložené peníze zpět. Předpokládala jsem zajištění darováním poloviny domu. Nyní padlo, že až prodá jeho otec svůj dům, dá mi ty peníze.

Diví se, kam mé peníze přišly. Prý ví jen asi o třetině. To mě vede ke zjištění mých možností. I kdybych přijala jeho verzi, dál budeme vše spolu udržovat, platit. Na závěť nepřistoupím, mohl by ji bez mého vědomí zrušit. Druhý dotaz: jeho dcera hodně dluží, až by jednou dědila, mohou po dědictví jít banky kterým dluží? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Skutečnost je taková, že pokud jste schopná prokázat kolik bylo vloženo do domu (tedy zhodnocení cizí věci) mohla byste po dědicích žádat vyplacení. Bylo by to velmi složité. Můžete zvolit některou z následujících variant:
a) Váš přítel písemně uzná dluh vůči Vám a zaváže se ho do určité doby uhradit.
b) přistoupíte na závěť  a budete důvěřovat, že závěť nebude bez Vašeho vědomí změněna.
Není zřejmé, zda se jedná o dceru přítele nebo dceru otce přítele (tedy přítelovu sestru) – v každém případě, ale platí, že pokud je dědic zadlužen, tak okamžikem nabytí dědictví splývá majetek dlužníka s dědictvím a věřitelé se mohou uspokojit i z tohoto nově nabytého majetku.