Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Byla na mne uvalena exekuce. Bydlím v rodinném domě u rodičů se dvěma samostatnými byty (každý je v jiném patře). Byt jsem si pronajal před třemi lety od bratra i s vybavením - nábytkem. Může exekutor zabavovat i věci rodičů nebo mého bratra?

Lze se při sepisování majetku proti tomu bránit? Má možnost dlužník se vyjádřit při sepisování majetku k tomu co vlastní a co je někoho jiného? V nájemní smlouvě je uveden soupis nábytku. Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Při sepisování majetku exekutorem, uveďte do exekučního soupisu, co všechno patří 3. osobám, podejte návrh na vyškrtnutí ze soupisu, a pokud oprávněný nebude souhlasit s vyškrtnutím věci, bude muset být podána vylučovací žaloba. Soupis majetku v nájemní smlouvě je rozhodně dobrý krok, lepší by byla notářem ověřená listina o tom, co všechno bylo s bytem předáno (tu můžete nechat vyhotovit ještě dodatečně). Předesílám, že nájemní smlouva, příp. dohoda, je pouze listinný důkaz, ke kterému exekutor ani soud nemusí přihlédnout.