Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Co dělat, když soudní exekutorka nepracuje v můj prospěch odmítá dražbu z důvodu že lidé nemají peníze a stejně nic nekoupí a ani na dražbu nepřijdou? Se splátkami jsem nesouhlasila ona se přes to na nich dohodla s povinným? Vymáhám takto už půl roku alimenty (povinný neplatí přes rok) na syna.

Povinný neplatil z důvodu předělání bytu. Exekutorka zabavila jeho auto (u něho v bytě vůbec nebyla) a ještě mi sdělila že se povinný může odvolat že vůz používá pro dopravu do zaměstnání. Prosím poraďte kam se obrátit, pokud soudní exekutor nepracuje v prospěch oprávněného. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo. Předpokládám, že právě z tohoto důvodu zvolila exekutorka splátky a nikoli exekuci prodejem movitých a nemovitých věcí. Povinný opravdu může podat návrh na vyškrtnutí osobního automobilu ze soupisu a to z již ze zmíněného důvodu použití tohoto vozu pro zaměstnání. Jako oprávněná můžete požádat exekuční soud o změnu exekutora a exekuční soud po vyjádření exekutora, jej pověření zprostí, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné. Já se však domnívám, že Vámi uvedené důvody tomu neodpovídají, přesto to zkusit samozřejmě můžete.