Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Má exekutor určenou dobu, do kdy musí konat? Pokud do této doby nekoná a nebo toto bezdůvodně protahuje, jak se proti tomu mohu bránit? Předem děkuji. Zdeněk

ODPOVĚĎ:
To záleží na tom o jaký úkon se jedná (např. výzva k doplnění návrhu na nařízení exekuce má lhůtu určenou; nebo taktéž vydání rozhodnutí podle § 44a odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.). Proti postupu exekutora se můžete bránit stížnosti na exekutorskou komoru, příp. požadavkem na náhradu škody vůči státu. Opět záleží na skutkových okolnostech a důvodech nečinnosti.