Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Společně s bývalím partnerem, vlastníme rodinný dům na který je vydána dražební vyhláška. Několikrát proběhla neúspěšná dražba,kterou byly draženy dva pozemky. Na jednom stojí nemovitost, na druhém septik. V posledním kole dražby byl vydražen pozemek, na kterém se septik nachází.

Tím pádem je dům bez odpadu neprodejný. Tím mi v podstatě bylo znemožněno umořit podstatnou část dluhu prodejem nemovitosti. Jelikož mi bylo zakázáno nakládat s majetkem nemůžu prodej nějak ovlivnit. Mám nějákou možnost náhrady škody,která mi tím byla způsobena? Na koho se mám v tomto případě obrátit, nebo s kým jednat? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že mluvíte o exekuční nedobrovolné dražbě (nikoliv o dobrovolné dražbě).
Vzhledem k tomu, že se jedná o řádně provedenou dražbu dvou pozemků, není věcí exekutora dodatečně zajišťovat věcné břemeno či se snažit (zřejmě neprodejné nemovitosti, ať už z jakéhokoliv důvodu) prodat nemovitosti pohromadě jednomu majiteli s ohledem na septik. Pokud v domě bydlíte zaměřte se na jednání s novým majitelem o zřízení věcného břemene na septik ve prospěch nemovitosti.
Není prostředek jak vymáhat škodu, o které tvrdíte, že vznikla (kterou stěží budete moci vyčíslit). Právně ovšem nevznikla, pokud nebyl porušen zákonný průběh dražby.