Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Ráda bych se zeptala zda následující věci může exekutor zabavit: lednice, pračka, sporák, žehlička, jídelní stůl a židle. Děkuji za Vaši odpověď, Simona

ODPOVĚĎ:
Problematiku věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí upravují §321 a §322 obč. soudního řádu, zejména pak druhé ustanovení. Podle prvního odstavce se z věcí, které jsou ve vlastnictví (i spoluvlastnictví) povinného, nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy (věci osobního charakteru jako diplomy, rodinné klenoty, věci s věnováním), zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě a hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti (s určitými výjimkami).
Důležité je úvodní ustanovení, které se promítá do celého paragrafu. Nelze zabavit věci, které povinný nezbytně (nutně) potřebuje k uspokojování základních potřeb. Tyto podmínky se vykládají v závislosti na konkrétních okolnostech případu a posuzují se individuálně, záleží na uvážení exekutora. V některém případě může shledat, že pračka (žehlička, sporák, atd.) je nezbytná k uspokojování potřeb, jindy tomu tak být nemusí. Záleží např. na tom, zda se jedná o rodinu s malými dětmi nebo se staršími občany (např. potřeba denně vařit jídlo s ohledem na zvláštní stravovací návyky). Svoji roli nehraje to, co je standardem, ale to, bez čeho se povinný a členové jeho domácnosti mohou obejít.
Žádný právní předpis ani uměle vytvořený seznam proto nemůže stanovit, jaké věci (kromě zmínek v zákoně) nemůže exekutor zabavit.
Pokud by došlo k zabavení, které je v rozporu se zákonem, může se povinný bránit návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí podle §268 odst. 1 písm. d) (pouze ohledně nesprávně zabavené věci).