Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Má matka podala na bývalou snachu návrh na platební rozkaz na částku cca 120.000 Kč, kterou za ni zaplatila na exekuci a dluzích které snacha způsobila, na platbách na elektrice na domě kde matka bydlí. Okresní soud matku vyrozuměl že má zaplatit poplatek 4.970Kč do tří dnů. Matka bydlí na samotě na vsi v rodinném domě a má pouze vdovský důchod 10.000 Kč.

Návrh z toho důvodu vzala zpět, ale bývalá snacha naopak podala žalobu na matku že prý si musela vzít advokáta, a ten své služby ocenil na 28.400Kč, které ona požaduje na matce . Okresní soud její žalobu zamítl že je neoprávněná, že neproběhlo žádné jednání a že žádná strana nemá nárok na náhradu výdajů. Snacha se odvolala ke kraji a ten rozhodl, že má matka zaplatit polovinu tj. 14.970 Kč. Zároveň rozhodl, že proti tomu není možnost se odvolat ani dovolat.
O tom, že se býv. snacha odvolala matka nic nevěděla. Až z rozhodnutí Krajského soudu. Matce pak přišel návrh na nařízení exekuce na důchod podaný 31.1.11 a současně s ním usnesení okresnímu soudu
o nařízení exekuce vydaný 11.3.11 s odvolací lhůtou 15dní Tyto spisy jí oba ale došly i s kopií odvolání snachy v jednom dopise až 4.8.11! Matka tedy neměla možnost nijak se včas bránit ani proti
odvolání snachy ani proti výši exekuce, která s příslušenstvím už činí činí 34.539Kč.
Může se matka nějak bránit nebo z nemajetnosti a požádat o dodatečné zproštění poplatku?
Je nějaký způsob dovolání nebo napadení rozhodnutí krajského soudu? Matka jiné příjmy nemá, žije výrazně pod životním minimem. Ocitla by se úplně bez prostředků. Může požádat o zastoupení advokátem i když na něj nemá? Chtěla se jen domoci svého práva, ale nakonec skončila v exekuci sama. Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Dovolání není přípustné z důvodu bagatelnosti (tedy nízké částky k plnění podle rozsudku).
Proti exekuci se lze ztěží bránit (matka už tehdy pravděpodobně neměla důvod, který by byl relevantní)
De facto jsou možnosti dvě:
- První: podat znovu žalobu. Pokud má matka dostatek důkazů na prokázání svého nároku, zpětvzetí žaloby nevytvořilo překážku věci rozhodnuté a tedy je možné nárok znovu vymáhat. A současně podat návrh na odklad exekuce (důvod - § 266 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.), s tím, že bude po ukončení sporu zaplacena.
- Druhá: podat návrh na zastavení exekuce (§ 268 zákona č. 99/1963 Sb. - např. pokud by se podařilo docílit toho, aby snacha netrvala na jeho provedení).
žádost o osvobození od soudních poplatků lze pouze z důvodu uvedených v § 11 zákona č. 549/1991 Sb. - bohužel se obávám, že Vaše matka žádný z nich nesplňuje. S advokátem může zkusit se domluvit na smluvní odměně z vymožené částky (v případě podání nové žaloby).
Čistě z principu je možné i pokusit se zjistit, z jakých důvodů došlo k pozdnímu dodání dokumentů. Nařízení exekuce musí být doručeno do vlastních rukou (§ 44 zákona č. 120/2001 Sb.), bez možnosti náhradního doručení (tedy doručení fikcí uložením na poště). Pokud byla chyba na straně pošty či soudu, lze vymáhat náhradu škody, která vznikla nemožností odvolat se proti nařízení exekuce. Nelze vyčíslit, jaká výše by mohla být vymáhána, protože možnost matky dosáhnout změny rozhodnutí je téměř nemožná (z dotazu nevyplývá oprávněný důvod mimořádného opravného prostředku - obnovy řízení); je to čistě principiální záležitost, kdyby se Vám chtělo hledat viníka a hnát ho k odpovědnosti.